I like it. What is it?
DIR\HOME
[Ξ]
[Ξ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0033
[+]
This is the story of Doctor Rapp
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           ....                                     
                                                         .'o0O:...      'Od.                        
                                                     ....,:dOkc,........';,....    .                
                                      ....          .....',:oocc:;;;,:looooooc;;,..     ..          
             ,:.                       .....          .':loldkxolloocccllllcc::ccl;.......          
            .lx:.                       ....          .'xKkodddoll:;:;;;,;cc:;,'';ll'.......        
      ;x'.. ..                            .'.        .,cdxxdddooll::::;:c:;;,...''';;....,o.        
       .... .       ..,;:'..      .. ......lo.      .'clccccllllc,;:cloolc;;,,,;:,.,,    .'',,::;,,'
       .o,...     .,:lddodxdlllool:;'..  .  ..      ..'''';:coo:;;;;:llccc:;:cool;..       cdx0NNl..
  .        .....,;clodddoollodxxkOOOxl',c:.           ......lk;';:clcccc::,';oxxd,.         .....,,.
',;'       ..;clooddxxdoll:codddxxolc:codd. .,..           ,dxxl...',,,''';lcddxxx;    .         .;,
            .':oxxxxxddlccc:;:odo;.,::....   .oc.         .;xx:,.   .',:cll;:dodxl.              .',
                ;cdxdolc:;:::;;clc,. .      .;c::,.  .;. lOO0x. ..  ..,odo,.doodxl.....             
                 ...,::::,.....;:,.     .  ......';ckOOd..k0OO:        ;oxlcloolo;.........         
                  ..      .    ..    ...  ...........:kOx.'xdOO... .   .ll:;ldclc' ..........       
                    .     .               .........  .,OO:.dkd:........'odc;lllc,..........         
                      .                      ..       l0x'........ .....ll::llc,.  ...              
            ....       .                             ..:l'....... ..... ';:cc:,.....        .      .
                          ...                        . .. .... .   ....  .,,,'','........... ..,:clo
                        .....                        .,    .        .    ....''.   ......  .cooddddo
                                                 .,  ..                 .:,  .            'cloddoool
                                                 .c.                     ..              ,:cllllcccc
                                                  :'                                    ';;:cc:::;;;
                                                   .                                    .';;,;;,,,''
                                                                                        ..''''''....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0032
[+]
This is Creating While Clean
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           ...''...  .''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                        ..;c:::::ooc,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                       .;lolc:::loodkxl,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                     ..,,'.',;:clodxxkxo,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                ............';lo:'''',;:ll;',,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                              .............,;:'. .....  .;,....',,''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                     .....','. ..........;oco,..',,,,,''''''''''''''''''''''''''''''
                               .     ...............';cdkolloc...,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''
                              . .........  ........;ocllol:clll;,,,,,,,,,','''''''''''''''''''''''''
                                . ................';cl,'ldxxkkxl,,,,,,,,,',',','''''''''''''''''''''
                               ........;....''.......,,'..'',;;c:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',''''''''''''''
                               ....'';l:.......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                            .......':oo,..   ...............;..'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
..                      ........'',clo:....   ..........'',:lc:..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;::,,;,. ..       .............';:l'.c:,...    ........,oxl.':,;'..',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;';,'::lodk:..',.............'';:lcc;'.....'........,:,cco;....'..,;....',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.,.......llcdxxol..........'';.....l,.;..';,... ...,lc:ool'......,,.'.......',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
....'.. ..'.,:ccd.........';;,.....;,':c..,,:;...'.':oooco. . ..'.,;.........;l:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.''.'....... ....ccol,.'.'.....;;,:,,;''...;::;c;,;oodkoddc... ......,........;;.',;,,,,,,,,,,,,,,,,
',;,;.... ..  .. ',;'.........;,'''.',,:;......cxl;':c,;:c,....  ..............'...,;;,,,,,,,,,,,,,,
;'',.    .  .  ...c..;,........'..'.,llx'  ...,.oxdoldxkkoc,,c'..    ..........;.....';;;;;;;,;;;,,,
'''.      .     ..',.''.,..,.......co;lc,...,.:cloxxkxlloxxklx.cl,.............;..,,....';;;;;;;;;;;
....       .      ..  .l'.....',''';..';....'',ldloxxoo::d00kkccOO' ......'...''.;........',;;;;;;;;
..........  ..     '.  ''.......  .'. ..    .'.dllxdxxdokxOkdOlcOk;... ..',..',..'.......',loc;;;;;;
;;;;;;;;;;,'...    .:. .'... .     .         ..l:.xOddOkO0kdkOdoOOc... ...''.:;.....''..;;,;,cl;;;;;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0031
[+]
This is Coastline Type
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNWWWWWWNWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWNNNNNNNNNN
XXNWWWWWWNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNNNNNNNNN
XXNNNNWWWNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWNXKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNWNNNNNNN
KOkxxxxxx00kkkk0XXKXNXOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOxxxkO0NWNNWWNNWWNWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNWNNNNWNN
K00xxxxxxxxxxxxxxxxxxkkKNWNWWWWWWWWWWWWWWWK0XWWWWWWXkxOKkx0XXNOxxkkkOOO000KXXXXNNNWNNNWWNNNNNNNNNWNN
KXOkkkOkxxxxxxxxxxxxxKWWWWKOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW000KW0O0kxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkOO000KKKNNXNWWW
KXKNNWWWWKkxxxxxxxxxxkKNWW0xxkkNWWWWWWWWWWWWWWN0WWNNXNWKkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdxxxOXNNNXk0WWWW
KXXNWWWWWWNKxxxxxxxxxxxxKW0xxxxkKWWWWWWWWWWWWNKNNWNWKOkxxxxxxkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddxxkKNNNX0NWWWW
KXXNWWWWWNWWXkxxxxxxxxxxxkxxxOXNKNWWWWWNWWWWWWWN0kOXKkxxxO0K00WWOxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddddOKNNNNNNWWWW
XXNNWWWWWWWWWkxxxxxxxxxxxxxOXNWWWWWWWWWWWWWWWWOOOKXNNKkkOK0K0xKNkxxxxxxxxxxxxxxxxxkOkxKXN0NNNNNWWWWW
KXNNWWWWWWWWWNOxxxxxxOX0xOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkOKNNXWNXXKKxkO0OkxxxxxxxxxxxxxxxxOXNN0XXKNNNNNNWWWWW
KXNNWWWWWNWWWWWX0kxxOXNNXWWWWNWWWWWWWWWWWWWWN0xxxxOkxkOkKXXkk0K0OkxKXOxxO0OxxxxxkXKKNNNWWWNNNNNWWWWW
KXNNWWWWWNWWWWWWNN0xONWWNNNNXNWWWWWWWWWWWWWWOkxxxxxxxxxxxxkKOxxkkKWWWNkxONWKKkx00KXXNNWWWWNXNNNWWWWW
XXXNNNWWWNWWWWWWWWNNXXXKKNWNNNNWWWWWWWWNWWWWN0xxxxxxxxxxxxxxOOOXNWWWWNO0NWWWN0OONNNKXNWWWWNXXNNNWWWW
XXNNWWWWWNWWWWWNWWWNWNWWNNOOOxxO0KWWWWWWWWWWWX00KXKkxxxxxxxxOO0WWWWWWWNNNWWWXKNWNKKNKNWWWWWXXNNWWWWW
XXNNWWWWWNWWWWWNNWWNNNNNN0xxxx0Okk0KKKNWWWWWWWWWWWWXxxxxxxxkNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNXN0XXXXKKXXXNNNWWWW
NNNNWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNOxdxxxxxxxxkXWWWWWWWWWWWWW0ddxxxxxXWNWWWWWWWNWWWWWWWWNXNNNNNXXWNNKXNNNNWWW
NNNNNNNNWNWWWWNNNNNNNNNNNNNXkxxxxxxxxXWWWWWWWWWWWWNWOdddxxXNN0ONWWWNNNNWNNWWNNWNNNX0kxxxKK0KXNNNNNWN
NNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNkxONKxOXNWWWWWWWWWWWWWNWNxdddxXNNKNWWWWWNWNWWNWWWWWWN0ddddxxxxxdkXNNNNWW
NNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNdxxKOXWWWWWNWWWWWWWWWWNNNXkO0XNNNNNNWWNNNNNNNNNWWNWWNXkOOKK0Oxdd0XNNNWNN
NNNNNNWWWNWNNNNNNNNNNNNNNNN0dd0XWWWWWWWNWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNWWWWX0KXXXNNNX0
XNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNkdONNWWWNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNX0NN
NNNNWWWWNNNNNNNXNNNNNNNNNNXxxXNNWWWWNWWNWNNXNWNXXNNXXXNNXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNXXXNNWWN
NNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNWWWWWNNWNNNXKXNNKXXXK0XNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNXXNNWWN
NNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXNNXNWWWWNNNWNNWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNWWWN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0030
[+]
This is In a Nutshell
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.,lkXNNNNNNNNNNo     cKNNWWWWWWWWWWXkkkxKK0OONN000NMMWWWWXNNNK.  KWNXXXWWWNNNNNNNNNNXc...,:XNXXXXXXX
..'';coxOXNKNNNO;.  ...,KWWWWWWWNXXXxkxxx00XWMMMMMMMMMMMMMWWWWX0kWNNXNWNNXKKNWNNNNkc.. ..lXNNNNNXXXX
...,;ldkKNo:NNNWWWNXWWO'OWWWWWWN00KKXKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNXNNK00dcKNWWWNNNNNXXNNNNNNNKKXX
OOKNNNNNNNclx0KK000NWWWWWWWNXXNWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWKNN0kkOXWWWWWWNN0d:' .;cokKN
NNNNNNNNWWKkxdxkxdoOWWNWMMMWNXKKXNMMMMMMMMMMMMMNWWNWWXKNXXKxKMMMMMMMMMMMWWX0Okd;dNWNWWWN0;:d0XNNNNNN
0KXNNNWWWWWWWNWWN0l:dk0WWNNNWMMNXWMMMMMMMMMMMN0'dNNXNOO0kOxkWWWMMMMMMMMMMMWWNNX0KK00XWWWWWWWNNNNKOkk
:;cxNWWWWWl,,.cONMMMWWMMMWWNNWWWMMMMMMMMNN0OOWWW0NMMMMMMMKdMWWWNXxdMMMMMMMMMWX000O0K0KNWWWWNKc.    ;
XK0NWWWWWX.   ..kMMMMMMMNKKKWMMMMMMMMMMXoox0WMMMNMMMMMMMMMMMMMMWK;.kklWMMMMMMWklcll:cdNWWWW0,.   .cX
WWWWWWWWWk,,::cx0MMMMMMKdxxxoMMMMMMMMMNkxd0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:c;:0MMMMMMWXccko::lxNWWWWWNk0NWNN
WWWWWWWWMWWNWWWWMMMMMMMWkoooOMMMMMMMMWNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKXWMMMMMMNOkOdd00KWMWWWWWWW0dlo
dddOWWWMWNNXNWWMMMMMMWNNNNNWWXOXMMMMMWWNNNMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMKNWXWMMMMMMMKkNWWO0WMWWWWW0....
lodkWWMMWNXXXXNMMMMMMNNNNNXNNX0WMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMWNOONWMMMMMMMNKNNXOKMMMWWWWWd;,:
WWWWWWMMMMWWWWWXXMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMWNXKNMMMMMMMMMMMMMNNWMMMMMMMMMW0xxKMMMMMMK0KKK0XWWMMWWWWWKxlco
WWWWWWMMNOdc,.  oMMMWWWNWWWWWWWWWMMMMMX0O0NNMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMNXXWMMMMMXK00OOkxk0XWWWNc     
NNWWWWWX,';.   .WMMMMMMMMMNKxl;,,KMMMMMMXkdKKNWWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMNXXXNNWMMMMMMMMNXNWWWNWWWWX.    .
.;ocKWWo.','..'KMMMMMWl....;codk0WWMMMMMMMN0KK00NXNXMNWWWMMMMMMMMMMWK0OONMMMMMMMWOxxxxNWWWWWWWKc.. .
dooOWWWNO0KXWMMMWKXWMWK..;coOKXKOkkXMMMMMMMMWNNWWNMWMWMMMMMMMMMMMMWoxOWWMMMMMMMMMKxdxOWWWWWWW0ldxOKN
NWWWWWWWWWWX0kdooOXXWMMWXWMWKkdx0NMMXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKOWMMMMMMMMMMNXNWWWWWWWWWN.      
NNWWN0xKWWxldk0XWWMMMMMMMWOok0NMMW0xk0NW00NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM0ddOMMMMMMMMMMWKl:cdWWWWWWWWo     .;
0d:. .;NWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMNOdk0NMXlcxXMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNMMMMMWNNWWWNOxkKWWWWWNK0xol' dNN
..:d0NNWWWWWWWWWWNNNNXXXWMMMMWxokKWMWx:ckWMNXKWMMWWMNWWWNkOKNWWWWWMMMMWWWWXXK0KNWWWWWWWNO:     .:o0X
XNNNNNNNNNWWWWWWNNNNKKKNWK0WMMWNWMMKl:oXMMNXKNMMMXN0kkdOklOcxWWWWWWWWW0KNWWWNX0O0KNNNNNX.        .KX
NNNNNNNN00NNNNWWNNNNNNWOc::XWWWWWWWN00WMMNXKNWWWWXWN0O0NWXNWWWWWWWWWWWNXKKNNWWNXKXNNNNNNKo.   .d00XX
XNNNXOl...lKNNNNNNNWWXl::::xWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNWWWWWWWWWWWWWWWK0KNNNNK0OXNNNNNNNNNXOxooxkoc0XXXXX
XXXK;.. ..'ONNNNNNNNXc:c:;kWWWWWNNWWWWWXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0OXNNNNXOOKNNNNNNXX:.    .OXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0029
[+]
This is Dropgangs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
............',,,,,,,,,,',,,,;:clllllllllllcccccc:::cclooooooodddxxxxxkxxol:;,''...',,;;;;;;;;;;;;::;
...........',;;;;;,'''',,,,,;;:cclllccccllcccccc:::ccllooolloooddddxxxxdoc:,''...'',,;;;;;;;,,;;;:::
.........',;;:::::;;,',,;;;;;::cc:cccccccloolllloddollllllllllooddddddddlc;,'......'',,,,,,,,,,;;;;;
.........',;;:ccccc:;,,;;;,,;::c:::::cclodoollclloodxkxdoolllllodddddddol:,'........''''''',,,,;;;,,
.......'',,;::ccclcc:;;;,;,',;;:;;,,;:oooc::::;:::;:cldkkxdolcloodoooolc:,'..........',,,,,,,;;::;;,
''',,,,,,,,;;:ccllcc:;;;,'''',;;,,',:oc:;;,,''......',;:ldxlc::loollllcc;,...........',,;;;;;;::::;;
cllllc:;;,,,;:ccllcc;;,,,,,,,,,,''';:''..................':ollloddooooll:,...........'',,,,,,;;;;;;;
;;;::cll:;;;;;:clcc:;;;;:cccc:;,'',::;,,...........''',...',ddollccccodddo:,',;;,,''.....'''''''',,,
'..''',;::;;;;;::c::;:coollloool;,lcl:'.'..............,,,.,cc;,,'''',;cokxocc::::::;'...........',;
.......'',;;;,;;;::::cc:;,,,,,;:coll,.....              ..,'':;''...',,,;lo:,'''..''''............,;
      ....,;,,,,;;;;:;;,'''...',;:,...                      .''..     ..',:;'............   ........
          ..''',,,,;::;,'.......,..                                       ...        ....   .....   
             .'''',,'.         ..                                                         ...''..   
              .....                                                                       .;lol,.   
                ..                                                                        .;dxl'.   
                .                                                                         .:ddc.    
                                                                                          .,:c:.    
               .                                                   ..                     ......    
               ..                                                  .....                  ......    
               ....       ..                                         .....           ..  ......     
                    ........                                             ....         ....          
                    .....                                                 ....                      
                   ....                                                    ...                      
                  ....                                                                              
                   ..                                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0028
[+]
This is If You Can
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,,,,,'',,,,'''','','',
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,',,,,,,',,,,,,,,,,,,,,
MMMMWlMMMMNcMMMMOdNKXXkNMxxMMMKOo:lk0WMMKKKXNXXX0KMMNKWMMMMMMMXKMMMXXMXOKMNd,,,,,,,,,',,,''',',','',
MMMW0'XKXKO.NMMM,KNKKKOd0N,NMKOlccc:kKMKkW0O0OOKNxNMxOOO0OX00XNkKMXKXXXNXNO'.'',,,,,,,,;:cloodddxxxd
MMMM0cNMMM0:NMMM0coNKKXNd:kMMW0xlooo0NMWkdNXkOK0xOMMXx0MNK0XWXxkMMNOWOxxkx;..',,,:xk0KXXXXXXXXXXXXXX
MMMMXWMMMMMWKMMMMMWMWWWMWMMMMMMWXXXNMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNMMMMO'',''''lXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMkXNkkOkkXXOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMc,''''''lXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMOxXN000NXxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMWNXNMMMMMMMMMMMMMMMMMN,''','',cXXXXXXXXXXXX00XXXX
MMMMXKMXXNW0XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWMMNXXWMMMWNNNNMMMMMMMMMMX,,''''',dXXXXXXXXKXXXOOXXKK
MMMMNk0WMWKxNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXWMNXNMMWNXXNWMMMMMMMMMMMMX,',lk0O0XXXKKKK00XXXXOOXXXX
MMMNcxX0K0XkcXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXWNXXWWNXXNMMMMMMMMMMMMMMMX,,dXKKOOXXXXXXXXXXXXXOK0KXX
MMMWo;NN0NN;lNMMMMMMMMMMNNNMMNXNXWNMWXMNWXWWWXXXXKKNKKXNWNXXXXXKXWMMMMMMX,,:0XXX00KXXXXXXXXXXX0K0KXX
MMMMMWNNNNNMMMMMMMMMMMMWXXWMMXXNKXXMNNXXXXKWWKKXXXXXXXXKKXNWWMXolkWWMMMMX,,,,:llllcOXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMKoXK000KXkdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKKKKKKKKKXMMMWNXXKNWMMMMMX,',,,,'''',lKXXXXXXXXXXXXXX
MMMoxWkkkxkXX,WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXNNNXXXNNMMMMMMMMX,''''',''''',l0XXXXXXXXXXXX
MMMWdoNKXWMklKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXKKKXXXXXNWMMMMMMMMMMX,'''''''''''',K00XXXXXXXXX0
MMMMNNMMMMMWXMMMMXXNWXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXX0XKXXXXXXNWMMMMMMMMMMMMX,'''''''''''',KXXK0KKKKK00X
MMM00kxk0XXK0OMMOXN000MOKMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXXXXX0KXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMX,,','''''',:lOXXXXXXXXXXXXX
MMM0xK0O0KKXxkMMOOXkOkNkXMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXK0XXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMNxddddoodk0XXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMKOMMMMMO0MMMMNXXXNXNMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMWXWMMMWNXMMMNNMMMMWXWMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMxNK00K0NOXMNkX00000NxWMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMM0xNXKKWOkWMWkkWXXXNkkMMMMMMMMMMMMMMNXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXKx0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMMWMMMMMWMMMMMWMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMNXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXKkkXX000KXXXXXXXXXXXXXXN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMWXXXXNXXXXXXXXXXOKkXXXXX0kXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0027
[+]
This is Black VHS Covers
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lxlxxxdxlkdldxxdxxlxd:::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;ccoclllclclllc;cllccl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;::;;,;;;;;;
''''''''''''''''''''........................''';,',;;:::''''''''''''''''''''''''''...'',''...'''''''
............................................'''0dlOd0xx0;::cc;,,'''''''''''''...'',,'...''''''''''''
............................................''':'':,:::;,,;;;,,,,'''''''....',,'....''''''''''''''''
............................................''''''''''''''''''''''''...'',''...'''''''''''''''''''''
............................................'''''''''''''''''''...'',''...''''''''''''''''''''''''''
............................................';::;,''''''''...'',,'....''''''''''''''''''''''''''''''
.........................................;d0NWNNNNo'''...'',''...'''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................'xXNXkokKKKKx:,,''...''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................;0KKKd:::ldOOx;;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................,:kOOo::::::col,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
......................................',;;oxl:::::::::lx:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.................................'',,''..,;cc::;::cld0WMMXxc''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
............................'',,''.........'cddkOOko0WWNNXXX0d:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
........................',,,'...............dMMWWWN0okXKK000OOkxo:''''''''''''''''''''''''''''''''''
...................',,,''...................oWNNXXKKOoxOOOkkxxdddooc;'''''''''''''''''''''''''''''''
..............'',,''........................oXKK00OOOxloxxddooollllccc:,''''''''''''''''''''''''''''
..........',,,'.............................l0OOkkkxxddlooolllcccc::::;;;;,'''''''''''''''''''''''''
.....',,,''.................................ckxxdddooollcoccc::::;;;;;;;;;;;;,''''''''''''''''''''''
'',,''......................................:dooolllcccc::l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''''''''''''''''''
'...........................................;lllccc:::::;;;lc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'''''''''''''''
............................................;cc::::;;;;;;;;;cc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''''''''''''
............................................,::;;;;;;;;;;;;;;l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,''''''''''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0026
[+]
This is Dimensions.Guide
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNWWXXWXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMWxKOMMMKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKXXNXWWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMWKMXKMMMMMNWWWNNXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XMMMWK0WMXOKMMMMMMMMMMMMMMMMNWNXXXMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXNWWWWWNNNX0KONNNNNNNNNNNNNNNNNKKONNNNNNK0XK00NNNNNNNNNNNNNWMWNNXNWWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWKWMMKK0K0kxK000KK00KK000XXkKNO00K000KKOOkOOk0K000X000K00KMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWNWMMK00K0xxK000KK00K000O0NMMWO00K000KKOx00Ox0K000K000K000MWXXNNNNNWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMXNNMMK00X0kxK000KK00KK00OXKMMMKO0K000KK0k0K0O0X000X000K00KMMXWXNKXWWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWNNMMK00X0kxKK00KK00KK000OkWWNNk0XK00KKOx00Ok0X000X000XK0KMMXNNNWNMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWKMMMK00K0xxK000KK00KK00OkMMWWM00K000KKx00KOO0K000X000K000MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXNN0NWWXXKXK00KKKKKKKKKKKK00NK0N00KKKKKKKO0OO0OKXKKKXKKKKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKWKXNKNMMMMMMMMKWXXWXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXN0WKXNMMMMMMMMWXXMNNXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMNMXXMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM00WN0KMMMMMMMMMK0NMMKKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMNNXNMXXMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKOXM00WMMMMMMMWKXXMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWMKWXWMXXMNNNNWXXNMMMMMMMMMMMMMMKXW00NMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMNWNNNNMXXMWNNNWNNNWNWMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMWKMXXMWKMMMMMMMMWNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMWNNWXXWWXWWWWWWWWNXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNWWWNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMXWWWWXWWWWXWNKWWWWWWWWWWWWWWWWWMXXNWXWNNNNXWWWWWWWWWWWWWWWKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0025
[+]
This is Noirlac
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lKNKKKKKKKKKK0l::::::::::::::::::::::::::::::::::::xKK
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::OMMKKKKKKKKKKKKKl:::::::::::::::::::::::::::::::::::cOK
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::KMWNKKKKXXXKKKK0l::::::::::::::::::::::::::::::::lOXWXK
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cKNKKXNXXXKKKKKKKl::::::::::::::::::::::::;;:dOXXNNXKOx
dl::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lWMMXKKKKKKKKKKKKKOl::::xxd::::::::::::cll;'''''''''''''
0Kk:;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::oKNWNXKKKKKKKKKKKKOxdool:,'cc:';:::::::::kO0Ooooooooooooxdd
kOOOO0Oo::::::::::::::::::::::::::ldkkkkOWNKKKKXWWWNXKKKKKk0NKx:::O0:::do:::::::lKMMMN0Oddloook00X00
,,oKXWW0cccccccccccclcccclclccclOWMWNXKOkOOKKxxxxxxxkKKKKKWMMKd','O0',,odccc::ccoKMMMN0O:'.'''x00X00
lcxKXWWXkkkkkkkkkkkkdddddddxkkOWXXK000koodxXXxddddddxxxkkkMMMKkxxx00dxxOdddddxkkkkMMMN00l''.''x00X00
KKKKXWWKkkkkkkkkkkkkdddddddxk0XOxlllllo0M0x00xdddddddddddxWMMKx;,,O0;;,oxkkkkO0000MMMN00000000000X00
;;dKO:,,,;;;;,,,;:lllddddddxxddlo''.'';0MOxxxxxxxxxxxxxxxxMMMKd',,O0';;odcccccccloWWWNOOxkxkxxOOOXOO
c:dKk',.,'''''.,';oocllllllooll:d,,',,c0MkOkolllllllllllllk0KKkddd00dddkdclllcllldMMMN00,'.,''x00X00
KKKKk'...''''..'';o:;;;;;;;;;,::kxxxxok0MkOddclclcd0OkccccllkOd...O0'..lo:cc:cc:ccl0MN00:.....x00X00
:;cdc',';,''''.,';:;:;:;;,,,,;;::,'.'';0MkOxl',','oK0k',,',,Oko,;;OO';;od;::c::::::;xX00kxxxxxO00X00
.......''..,,',,',:do,'....'clcod0c...';c;;lxxxxxxO000xxxxx:,'','',','''','''',''.....',;x00kxddxX0O
.........'....'.............'''d0Nxd'.......':lclcxKKk:c:c:'c''',,.''.'''','';:;''........:c........
..............................,'...'..........,.'.'.'.'..........''...'..',;clllllc:,...............
...............................'..............'...'..','.................'ollclllllclldko,..........
.......'....','''...............'','.,,'''....''..'.',''..''';,''.........cNKklllllokKOxx0x:........
,,,,,,,,,,,,,,,;,..'.'..'.'''',';:::;:::;:::c;::c;c::c;::c;c:c:;:::''...',,,xKNOoldkoc:::::::,',,,,,
....................................................................................................
''.''..,''.'.;cNNl''.........';,.;:,.::c.:;,,':';;;',c,.:::.;;',,:':'..........;;',:;.;::.;''..'.'''
''.'.'.,''..ckcNXl............,,';c'.:::.::,.;:';;,',:;.:::.::':';';;........''::',;:.:::.;:;.;,.'''
''.'''.,''.;KkcNMo...........';;';:,.:c'.;;,.;;.;;,';,;.:::.,:';;,';l......';,';;',::.;,:.::;';,',,'
''.,''.,''.OXxlMMo....'......;,;';;:.;l'.,,',,:.:Od'.c,.,;;..,.'c''';:...,.::,.;:',:c.;::.::;.::',::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0024
[+]
This is Good, Cheap and Fast
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkOX
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxk0NNW
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOKXWWWW
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOKNWWWWWW
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkXWMMMMMMMM
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkdodddxkkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxONWKKWWWWWW
kkkkkkkkkxdolllloodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxko:::::okkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxOkKXOKWWWWWW
kkkkkkkdllccclclclllldxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxo:;:;::lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxx0kXXOkdXXNXx
kkkkkxlcllcccccclcclooxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxc;;;:;::lkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkXXOx;OKKO;
kkkkxlcccccccooodxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxc;:;;:;::lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkXOKKxKXXKx
kkkkkkkxxkkkkkOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkd:::;;:::::lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx0xxKOXWWWWWWW
dddddddddddddd0xdddddddddddddddddddddddddddo:::;;::::::ldxxxxxxxddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOxxK0XWWWWWWW
cc:c:c:cc::c:codc:c:ccccc:::::::ccc:::::cc::;;;::::::::::ccccccccc:;;cccccccccccccdddckxooOKNWWWWWWW
ccc:::cccc:cccckcccccccccccoc,':ccccccccc:;;;::::::::::cccccccccclc::ccccccccccccclddc0oooxOoooooooo
cccccccccccccccxlcccccccccokllo00occcccc::;;;:::::::::ccccccccclk0OOxlccccccccccccccccdcccooc;;cc:cc
cccccccccccccccllcclcccclc:ccd0Olcccccc:::::::::c::::ccccccccccx0kxkolcccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccclclc::;;:oOxccccccc:;;;;;;::cccc::ccc:ccccccdkkolcccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccllllllcccoxkOocccccccc::;;;;:::::::cccccccccccclllllc::cc::ccccccccccccccccccccccccc
ccc:ccccccccodddooolodxOOOkdcccclolccc::;;;:::::::cccccccccccclllcllccc,...'cc:ccccccccccccccccccccc
cccccccoxO00kxxxxxOOkxdocc:::ccOO0XOcc:;;;;:::::::ccccccccccccclccclccc:'...:dl:cc::cccccccccccccccc
cccccccloxkO00OxxolccodddodoooodOOOocc;;;;;::::::ccccccccccccccc:cc:cclccclc:cc;;;;ccccccccccccccccc
cccccccc:ccc::cccccdOKKKKKKKKKKKK0dccc;;;;;:::::cccccccccccclllc:cccccccccccccoccccccc:cccccccccccll
ccccccccccccccccclxkkkkkkkkkkkOOklcccc::;;;::::cccccccccccclllcclcccccccccccccccccccccccccccllllllll
cccccccc:c:ccccccccccccccccccccccccccc:;;;;;::ccclccllllllcclllllllccccccccccccclcccccllccclllllllll
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4 (33 POSTS)
>>>