I like it. What is it?
DIR\TAG\MOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0030
This is In a Nutshell
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.,lkXNNNNNNNNNNo     cKNNWWWWWWWWWWXkkkxKK0OONN000NMMWWWWXNNNK.  KWNXXXWWWNNNNNNNNNNXc...,:XNXXXXXXX
..'';coxOXNKNNNO;.  ...,KWWWWWWWNXXXxkxxx00XWMMMMMMMMMMMMMWWWWX0kWNNXNWNNXKKNWNNNNkc.. ..lXNNNNNXXXX
...,;ldkKNo:NNNWWWNXWWO'OWWWWWWN00KKXKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNXNNK00dcKNWWWNNNNNXXNNNNNNNKKXX
OOKNNNNNNNclx0KK000NWWWWWWWNXXNWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWKNN0kkOXWWWWWWNN0d:' .;cokKN
NNNNNNNNWWKkxdxkxdoOWWNWMMMWNXKKXNMMMMMMMMMMMMMNWWNWWXKNXXKxKMMMMMMMMMMMWWX0Okd;dNWNWWWN0;:d0XNNNNNN
0KXNNNWWWWWWWNWWN0l:dk0WWNNNWMMNXWMMMMMMMMMMMN0'dNNXNOO0kOxkWWWMMMMMMMMMMMWWNNX0KK00XWWWWWWWNNNNKOkk
:;cxNWWWWWl,,.cONMMMWWMMMWWNNWWWMMMMMMMMNN0OOWWW0NMMMMMMMKdMWWWNXxdMMMMMMMMMWX000O0K0KNWWWWNKc.    ;
XK0NWWWWWX.   ..kMMMMMMMNKKKWMMMMMMMMMMXoox0WMMMNMMMMMMMMMMMMMMWK;.kklWMMMMMMWklcll:cdNWWWW0,.   .cX
WWWWWWWWWk,,::cx0MMMMMMKdxxxoMMMMMMMMMNkxd0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:c;:0MMMMMMWXccko::lxNWWWWWNk0NWNN
WWWWWWWWMWWNWWWWMMMMMMMWkoooOMMMMMMMMWNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKXWMMMMMMNOkOdd00KWMWWWWWWW0dlo
dddOWWWMWNNXNWWMMMMMMWNNNNNWWXOXMMMMMWWNNNMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMKNWXWMMMMMMMKkNWWO0WMWWWWW0....
lodkWWMMWNXXXXNMMMMMMNNNNNXNNX0WMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMWNOONWMMMMMMMNKNNXOKMMMWWWWWd;,:
WWWWWWMMMMWWWWWXXMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMWNXKNMMMMMMMMMMMMMNNWMMMMMMMMMW0xxKMMMMMMK0KKK0XWWMMWWWWWKxlco
WWWWWWMMNOdc,.  oMMMWWWNWWWWWWWWWMMMMMX0O0NNMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMNXXWMMMMMXK00OOkxk0XWWWNc     
NNWWWWWX,';.   .WMMMMMMMMMNKxl;,,KMMMMMMXkdKKNWWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMNXXXNNWMMMMMMMMNXNWWWNWWWWX.    .
.;ocKWWo.','..'KMMMMMWl....;codk0WWMMMMMMMN0KK00NXNXMNWWWMMMMMMMMMMWK0OONMMMMMMMWOxxxxNWWWWWWWKc.. .
dooOWWWNO0KXWMMMWKXWMWK..;coOKXKOkkXMMMMMMMMWNNWWNMWMWMMMMMMMMMMMMWoxOWWMMMMMMMMMKxdxOWWWWWWW0ldxOKN
NWWWWWWWWWWX0kdooOXXWMMWXWMWKkdx0NMMXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKOWMMMMMMMMMMNXNWWWWWWWWWN.      
NNWWN0xKWWxldk0XWWMMMMMMMWOok0NMMW0xk0NW00NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM0ddOMMMMMMMMMMWKl:cdWWWWWWWWo     .;
0d:. .;NWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMNOdk0NMXlcxXMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNMMMMMWNNWWWNOxkKWWWWWNK0xol' dNN
..:d0NNWWWWWWWWWWNNNNXXXWMMMMWxokKWMWx:ckWMNXKWMMWWMNWWWNkOKNWWWWWMMMMWWWWXXK0KNWWWWWWWNO:     .:o0X
XNNNNNNNNNWWWWWWNNNNKKKNWK0WMMWNWMMKl:oXMMNXKNMMMXN0kkdOklOcxWWWWWWWWW0KNWWWNX0O0KNNNNNX.        .KX
NNNNNNNN00NNNNWWNNNNNNWOc::XWWWWWWWN00WMMNXKNWWWWXWN0O0NWXNWWWWWWWWWWWNXKKNNWWNXKXNNNNNNKo.   .d00XX
XNNNXOl...lKNNNNNNNWWXl::::xWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNWWWWWWWWWWWWWWWK0KNNNNK0OXNNNNNNNNNXOxooxkoc0XXXXX
XXXK;.. ..'ONNNNNNNNXc:c:;kWWWWWNNWWWWWXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0OXNNNNXOOKNNNNNNXX:.    .OXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0028
This is If You Can
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,,,,,'',,,,'''','','',
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,',,,,,,',,,,,,,,,,,,,,
MMMMWlMMMMNcMMMMOdNKXXkNMxxMMMKOo:lk0WMMKKKXNXXX0KMMNKWMMMMMMMXKMMMXXMXOKMNd,,,,,,,,,',,,''',',','',
MMMW0'XKXKO.NMMM,KNKKKOd0N,NMKOlccc:kKMKkW0O0OOKNxNMxOOO0OX00XNkKMXKXXXNXNO'.'',,,,,,,,;:cloodddxxxd
MMMM0cNMMM0:NMMM0coNKKXNd:kMMW0xlooo0NMWkdNXkOK0xOMMXx0MNK0XWXxkMMNOWOxxkx;..',,,:xk0KXXXXXXXXXXXXXX
MMMMXWMMMMMWKMMMMMWMWWWMWMMMMMMWXXXNMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNMMMMO'',''''lXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMkXNkkOkkXXOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMc,''''''lXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMOxXN000NXxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMWNXNMMMMMMMMMMMMMMMMMN,''','',cXXXXXXXXXXXX00XXXX
MMMMXKMXXNW0XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWMMNXXWMMMWNNNNMMMMMMMMMMX,,''''',dXXXXXXXXKXXXOOXXKK
MMMMNk0WMWKxNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXWMNXNMMWNXXNWMMMMMMMMMMMMX,',lk0O0XXXKKKK00XXXXOOXXXX
MMMNcxX0K0XkcXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXWNXXWWNXXNMMMMMMMMMMMMMMMX,,dXKKOOXXXXXXXXXXXXXOK0KXX
MMMWo;NN0NN;lNMMMMMMMMMMNNNMMNXNXWNMWXMNWXWWWXXXXKKNKKXNWNXXXXXKXWMMMMMMX,,:0XXX00KXXXXXXXXXXX0K0KXX
MMMMMWNNNNNMMMMMMMMMMMMWXXWMMXXNKXXMNNXXXXKWWKKXXXXXXXXKKXNWWMXolkWWMMMMX,,,,:llllcOXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMKoXK000KXkdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKKKKKKKKKXMMMWNXXKNWMMMMMX,',,,,'''',lKXXXXXXXXXXXXXX
MMMoxWkkkxkXX,WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXNNNXXXNNMMMMMMMMX,''''',''''',l0XXXXXXXXXXXX
MMMWdoNKXWMklKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXKKKXXXXXNWMMMMMMMMMMX,'''''''''''',K00XXXXXXXXX0
MMMMNNMMMMMWXMMMMXXNWXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXX0XKXXXXXXNWMMMMMMMMMMMMX,'''''''''''',KXXK0KKKKK00X
MMM00kxk0XXK0OMMOXN000MOKMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXXXXX0KXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMX,,','''''',:lOXXXXXXXXXXXXX
MMM0xK0O0KKXxkMMOOXkOkNkXMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXK0XXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMNxddddoodk0XXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMKOMMMMMO0MMMMNXXXNXNMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMWXWMMMWNXMMMNNMMMMWXWMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMxNK00K0NOXMNkX00000NxWMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMM0xNXKKWOkWMWkkWXXXNkkMMMMMMMMMMMMMMNXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXKx0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMMWMMMMMWMMMMMWMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMNXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXKkkXX000KXXXXXXXXXXXXXXN
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMWXXXXNXXXXXXXXXXOKkXXXXX0kXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0027
This is Black VHS Covers
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lxlxxxdxlkdldxxdxxlxd:::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;ccoclllclclllc;cllccl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;::;;,;;;;;;
''''''''''''''''''''........................''';,',;;:::''''''''''''''''''''''''''...'',''...'''''''
............................................'''0dlOd0xx0;::cc;,,'''''''''''''...'',,'...''''''''''''
............................................''':'':,:::;,,;;;,,,,'''''''....',,'....''''''''''''''''
............................................''''''''''''''''''''''''...'',''...'''''''''''''''''''''
............................................'''''''''''''''''''...'',''...''''''''''''''''''''''''''
............................................';::;,''''''''...'',,'....''''''''''''''''''''''''''''''
.........................................;d0NWNNNNo'''...'',''...'''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................'xXNXkokKKKKx:,,''...''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................;0KKKd:::ldOOx;;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................,:kOOo::::::col,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
......................................',;;oxl:::::::::lx:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.................................'',,''..,;cc::;::cld0WMMXxc''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
............................'',,''.........'cddkOOko0WWNNXXX0d:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
........................',,,'...............dMMWWWN0okXKK000OOkxo:''''''''''''''''''''''''''''''''''
...................',,,''...................oWNNXXKKOoxOOOkkxxdddooc;'''''''''''''''''''''''''''''''
..............'',,''........................oXKK00OOOxloxxddooollllccc:,''''''''''''''''''''''''''''
..........',,,'.............................l0OOkkkxxddlooolllcccc::::;;;;,'''''''''''''''''''''''''
.....',,,''.................................ckxxdddooollcoccc::::;;;;;;;;;;;;,''''''''''''''''''''''
'',,''......................................:dooolllcccc::l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''''''''''''''''''
'...........................................;lllccc:::::;;;lc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'''''''''''''''
............................................;cc::::;;;;;;;;;cc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''''''''''''
............................................,::;;;;;;;;;;;;;;l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,''''''''''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0019
This is Styrofoam
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..............::::.....::.......:::ccc::cc:....::::::::cc:::...:............:.....::::::............
..............:::.......:.......::cc::::c::::::..:::::::::..::...............:::......:::.:.........
.................................:::::::cCc:::::..::...::::::::::cc:......:ccoc.....cc::.::::::....:
....:::..::...........:.:::::::::::::::::::::::::::...:::::::::::coc:::::.::cccccccCCOc::::::c::cccc
......................::....::::::::::.....:.:::::::::::cc:::::::cocc::::::::::ccccccc:::::.:ccccc:c
........:::::::::::::::::..:::::::::::coc::cc:::::::ccccCCCoC88@OCoCc::::cCOCOCoCC8OOC::::::cOOOOOOC
.........::c:::::::c::::::::::cc:::::cc:cc::::::ccccccccO8oO8888OCoo::::cccOoooccCOOOo::::::cOCCCooc
................................::.::...::.....COCCCoOOCCCcCCCCo:::::::::::::::..:.:::::............
...............................:.::.::::coCCCCc8@8@8O@@@@@o@@@@8:.:::::....::::::::c:::.............
.............................::oOOC::::c:8@@@@OO8888OOC8@@OC@@@@8CoCOOCoc:...::::::c::..............
::::cc:cc::::...............cC8@@8O8O888C88888O@@@@@@@COO88O@@@@@888@@@@8::....:::c:................
cOO888C8888Oo:::::::ccooooCO888OCccOO88@8888888@@@@8@@@@@8@@@@@88@8OCO88o:cOCCcCCoc:ccc::::::oC:ccc:
......::::::::::::::::::o88@8Occ::cccC8888888O888@@O@@@@8O88888@@@@8O@@@Occcccccc:::::cc::::::::::::
.....::::::::::::::::cC@@8OCoc:::ccccC@@@8888OCC8@@8@@@@@8@@@@C@@@@@O8888@oooccc:::c::c::::c::::::::
.....::::::::::::::::cccoOcco::ccccccoOOOO@@@O88@@@88@8@8O8@@8O@@@@@8@@@@8cccccc:::::::::::c:::.::..
.......::::::::::::::::ccoCCccccccc:cC888C888OOO8888@@@@8O@@@@O8@@@@@@@@@Ccc:cc:::cccccccc:::::...::
...........:::::.:::..:::oOCccccoc:::c8888OOOOOOOOOO8@@@@8888888@888O8888oc::ccc:cccccc:c::::::..:::
............:........:.::oCCoccooccc::888OCo::coCCocoCOO8@@8888888888888O:::cc::::::::::c::::::.....
..............:::::c:cccc::c:oCCcc:::::::::::coc:::::::o888@8888888OOOOCO8:::::::::::::::c:::::.....
..............::::::::c::::ocCCoc::::.::.:::oo:::::.:.:oO8888888@@88@@@@88ccccccccO88888OOOOOC::::::
:.::::::::::::::::::::::cccccccccccc::::cc:::cccccccccccccooooooCCCCCCoooooooccccccccoocccccccc:::::
...::::::::::::::::::::cccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocccccccccccccccccc
::::::::::::::::::::ccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocccccccccccccc
..::::::::::::::::::::::ccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocccccccccccccccccc
::::::::::::::::::::cccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocccccccccc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0018
This is ISLAND
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cccccccccccccccccccccccccco@@888888888888888888888888888888O888888888CccccccccccccccccC8888OO888Oocc
ccccccccccccccccccccccccccC@88OCooO88888888888OO8888888888OCO888888OoccccccccccoCCooCO88OCocoCO8Oocc
ccccccccccccccc:ccoCcccccccoocccccoO8888888888OO8888888888CCO888888occccccooooOO888OOOOOCocccccooccc
ccccccccccccccccC888c::cccccccccccC888888888888888888O88888OO888888CccccoOOOO88888OOOOOOOocccccccccc
occccccccccccccco888c:::cccoOOocco8888888888888888OOOOOOO88888OO88occoCCO8OOO8888OCOOOOOOCcccccccccc
OCoccccccccccccco8888CCoCO8@88CccCOO8888888888888OOOOOOOO888888888CcC888OOOCO888OCoooCOOCocccccccccc
OOOCCCoooooccccoO888@@@@@88888OoccoooC888888888888OOOOOOOOOO8888888O8888OOCoOOOOOoccccoooocccccccccc
8OOOOO88CoooooooC8@88888@@@@@@@CoccooO8888888888888888888888OOO888888888888O888OCoocccccccccccoCoccc
OOOOOOO8OCoooooooO8@@@@@@@@@@8OooCCOO8888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO88888888888O88888OoCoccccoocccccoCCCoc
OOOOO8888888CoooC88@@@@@@8888CoooCCOO8888OOOOOOOOCOCOOOOOOOOCCOOCO88888888888OCoooocccoCCocccccCCCCo
OOOOO8888888OoooC888888@@@@@@@8CCOOOO8888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCO88888888888OoccccccccccCCoocccoCCCCC
OOOOOOOOO8888CoooC888888@@@@88OCCCCOOO888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCoCC88888888OO8OccccoCCoccoOooCoooCCCCCC
OOOOOOOOO888888OoO8@@@88888OCooooCCCOO888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCoooCCCOO888OO8OoccoCOOCCCO88OCCooooooCC
OOOOOOOOO8888888888@@88888OCCooooCCOOOOO8OO8OOOOOOOOOOOOOCCCooooooCO8888888OCCCCCOOOOOOO888OoooooCCC
CCCooCCOOOO8888OOO888888888888OCCCCOOOO888888OOOOOOOOOOOCooooooooO88888OCOOCCCCCCOOOOOO8888CCooooCCC
CoooooCCCCCCOOOCCOOOO8888888888OCCOOOOOOOO88888OOOOOOOCCCCCCCCCCCOOOOOCoooCCoCCCCCOOOCCCCOOOCooCCCCO
ooooCCCCCCCoooooCCOOOOOOOOOOOOOOOO8OOOOOOOO888OOOCCCCCCCOOCCCCCCCOOOCCooooCCCCCCCCCCCoccccccoooCCccc
ooCCCCCCoooooooOOOOOOOOOOO88CoCOOOOCCCOOOOOOOOCCCCoCCCCCOOOCCCCCOOOCCCCOOOOOCCOOOOOOOoccccccccccocc:
CCCCCCooooooooOOOOOOO8888888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCOCCCOOOCc:::::::ccccc:
CCCooooooooCCOCoccccCO88888888O888888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOocccooocc:::::::cc:::
CoooooooCCCCCCoccccoO88888888OCOO888888888888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCcccccccccccc::::::::
oooooCCCCCCoocccoCOO8OOOOOO8OOCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOCoccccccccccccc::::::
ooCCCCooocccoCOOOOCoocccccoOOOOOOOOOOOCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCOOOOOCoCOOOOOOOOCCoocccccccccccc::::
oCCCooccooCCCCCCCccccccccccCOOOOOOOCcc::::coOOOOOOOOOOOOOOOCCCCOOOOOOocccooCOOOCoccccccccccccccc::::
CCooccooCCCCCCCoocccccccoCCOOOOOOOoc:::::::cCOOCocooOOOOOOOOOOOOOOOOOoccccccCOOOCcccccccccccccccccc:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0015
This is how ink is made
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::ccc:coccccc:cccccccccccooooccc:::::::cocc:::cooCoocccCCooooCCCooooooCCCCCCCCCC
:::::::::::::::::::::::::::cccccc:cccc::::cccccooccc::::::::::c:::cooooooooooooooooooooooooooooooooo
::::::::..:::::::::.:::::::::cccc:cccc:::c::ccoo::::::::::::ccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooo
::::::::::.....::::::::::::::::cc:ccccc:::::ccoc:cccccooooooooooooooooooooooCCCCoooooooooooooooooooo
::::.::...:...........:::::::cccc:ccoc:::::cooCooooooCCCOOCCCCCCCCCoooooccoooooooooooooooooooooooooC
:::::.::....................::::ccccc:::::oCOOCCCOOCCCCCCCCCCOOOOCCCOOCCCCCCCCCCCCCCCCCooooccccccccc
:::::..:..................::::....::::c::cCOOOOOOOOOOOOOCCCOOOCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOC
::::::......................:::::::...:::::coCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO88888OOO8OOOOOOC
:::::.........................::::::::..:::::coCOOOO8CooCCCOOOOOOOOOOOOOOOO888888OOOOOOCCCCCCoCCOOCC
::::.....::::::......:::::::....::::::::::.:::cccoooCoooocccCO888888OO888888888888888OOOOOOCCOOOOCoc
.....::::::::.......:::::::::.......::::::..:::cccccccccccccC8888888O88O88888888888888OO8OOOOOOCCoo:
:::::::::::........:c:.:::::::::::........:::::ccccccc:::cco888@888OO8OO8888888888888888OOOOCooc::::
::::::::....::::..:cc:.:::::::::::.....:cCOCCOOOOOO8OOCc:ooOO8@888OOOOO88888888888888888OCoc::::::::
::::.....::::::..:ccc:..::::::::c:......coCCCCOOOO8OOCoc:cooCOOO8OOOOOO888888@@@@888OCoc:::::::::...
:.....:::::::...:cccc:...::::::cc::...::::cCCOOOO8OOCooCooooooCOOOOOOOO888@8@@@88Coc:::::::::::.....
.:::::::::::.:::cccccc...::::::cc:........cooCOOOOOCCCoCCOOOooOOOOOOOO888888OCoc:::::::::::::.......
:::::::::::::::Ccccccc:..:::::ccc:.........oCCOOOOCCCOCOOOOOOC88OOOOOO8OOCoc:::::::::::::::.........
::::::::::::::CCcccccc:..:::::ccc:.........:oOOCoooCCCOOoooooC888OOOOCo:::::::::::::::::.........:..
:::::::::::::COCcccccc:..::::cccc:...::.:::..cCoooooCCCOCCo:cOO88Ooc::...:::::::::::...::.......::::
:::::::::::cCooocccccc:..:::ccccc::...........cooCooooooCCooCOOOOo::::...:::::::..::::::::::::::.:::
....:coooooc:cooccccccc:.::ccccccc::....:.....ccoooooCocoCOOOOOOOCc:::::.......:::::::::::::::::.:::
....::ccoocc::ccccccccc:.::cc::::..:c:........:cooCCoCOCooCOOCCCCCoc:::.....::::::::::::::::::::::::
.:::ccc:::::..::ccccccc:.::c:.:::::.:::......::cccooooCCCoCCCCoCCCCo::..::::::::::::::::::::::.:cccc
.:::cooooocc::.:cccccccc:::c:::::::::::::::::::::cccccooooooooooocc:::::::::::::::::::::::::::.::..:
::::oooooccc::::cccccccc::ccc:::::::ccccc:::::::::cccccooooooooc:::::::::::::::::::::::::::::::.::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0014
This is Forged and Filed
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:::::::::::.........:::::::.........:::::::::::.....:::::::::::::::::::..........................:::
:::::::::::::::::....::::::.........:::::::::::....:::::::::::::::::::::.....::::::::::::........:::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::.....:::::::::::::.......:::
:::::::::::oCccco::co:oocC:oc:cc:cCcc:oC:cC:::::Cc.:oCccc:Oc:oc:::oocc:O::O:.:cOcc:cO:cC::.......:::
:::::::::::oCc:cC:.cO.ooCo:Cc:cC:cCcc:cC::O::::c:Cc:c:oCc:O::oo:::ooc::O..O.:c:Oc:::O::O:::......:::
:::::::::::cc:::::::.:c::c:.::c::cc:c:cc::::::::.:c:c:::::c:::::::c::::c::c::::c:c::c::::::......:::
:::::::::::::::::::::.::.::.:::::::::::::::::::..::..:::.........................:...............:::
...::::::::::........................::::::::...:ccc.:::.........................................:::
:.....:::::::.........::::::::::::::::c:::::c::::cocccc:c:::cc:::ccccccccoooc....................:::
:::::.......:.........coCCCoooooooooccccccocccccccccccccccoooooooooCCCCOOOOOc....................:::
.........:::..::::::..cccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooCCCCCCCc:o:....................:::
:::::::::::::::::::::.:::cccccccccccccccccc:cccccooooooCCCCCCCCCOOOOOOOOOo.o:....................:::
:::::::::::::::::::::::::cccccccccccccccccc:ccccooooooooCCCCCCCCCCCOOOOOOc.c:....................:::
:::::::::::::::::::::::::ccccc::::::::::::::cccccooooooooooCoCCCCCCCCOOOOc.c:....................:::
8888888888888888888888CooCCCCCOOOOOOO88OCCoooCCCCCCCCCCCCCooooCCCCOOOOOOOCoo888888888888888888888888
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoCCCCOOOOO888888OCCoooCCCCCCCCCCCCCooooCOOOOOOOOOOOoo@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCCOOOOOOOO888888OCCooCCCCCCCCCCCCCCooooCOOOOOOO888OOC8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCCCCCCOOOOO8888888CCooCCCCCCCCCCOOCOCCCCOOOOOOOO888OOOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOCO8OOOOOOOOO88OOOOooCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO888OO88@@@@@@####@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OO8888OOOOOCCOOO88OOOOOCCCCCCCoooooCCOOO888@@@@@@@@#@@@@@@@@@8888888888@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888888OOOOOOO8888@@@@@@@@@@@@@@@@@888888888888888888888888@@@@@@
8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888888888888888888888888888888888888888@@@@@@
888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@88888888O888888888888888888888888888888888888888888888@@@@@@
888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOOOOOOOOOOOOOO8888888888888888888888888888888888888888@@@@@@
8888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOOOOOOOOOOOOOOOO88888888888888888888888888888888888888@@@@@@
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0011
This is the Very Slow Movie Player
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,;:;,,,'','',ollxdkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlcollodxxkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,;:;,,,',,'',ollxdkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOcclllodxxkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,;:;,,,',,'',ollxdkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoolllodxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,;;;,,,',,,',ollxdkkkkkkkkkkkOOOOOOOd;;''.............................      ...',dkxxxxxxxxxxxxxxxxx
,;;;,,''',,',ollxdxkxxkkkkkkkkOOOOOOl    ...                                   . okkkkxxxxxxxxxxxxxx
,;;;,,''','',oclxdxxxxkkkkkkkkkkOOOOl    ':c:.........'......'..............     okkkkkxxxxxxxxxxxxx
,;;,,,'''''',lclxdxxxxkkkkkkkkkkkkkOl    ,;:lc,'........''''.''........'''..     okkkkkkkxxxxxxxxxxx
;;;;;;,,,,,,,lclddxxxxxkkkkkkkkkkkkkl    .,;;:c:,''''',',,,,'''.....'';cc;'.   ..okkkkkkkkxxxxxxxxxx
oooooooollllll:cddxxxxxkkkkkkkkkkkkkc    ..',;::::''.','.,,,,,,..',',;c:,,,.   ..dkkkkkkkkkkxxxxxxxx
oooooooollllll:coodxxxxkkkkkkkkkkkkkc    .....'''....''...,,,,,'''',:;;;,,,.   ..dkkkkkkkkkkkkkxxxxx
ooooollllllllc;:oldddxxxxkkkkkkkkkkkc    ....'''......''..,,''''''.,::::;;,.   ..dkkkkkkkkkkkkkxxxxx
::::::;;;;;;;:;:llodddxxxxxxkkkkkkkkc    ......'.......'..'''......,::;;;,,.   ..dkkkkkkkkkkkkkkkxxx
',,''........:;:lloodddxxxxxxxxkkkkk:    .''''.........''''..'.....,;;;;,,'.   ..dkkkkkkkkkkkkkkkkkk
',,''........l::oloodddxxxxxxxxxxxkk:    ......'.....'..''...',,,,,''''''''    ..dkkkkkkkkkkkkkkkkkk
',,';o:::lO0Okkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxk;                                          ..dkkkkkkkkkkkkkkkk00
',,'x'...oOOkkkkkkkkkkxxxxxxoccccccc;,,''''''''''''''''..........................clllloooloxkkkkkKWK
',,'ll:,,kkkkkkkkkkkkkxxxxxxo;;;;;;;;;,,;;;;;;;::::::cccccccccccccccccclllllllllooddddddddddkkkkkkkk
,,,,'',cokkkkkkkkkkkkxxxxxdxl;;::::::;;;;;;;;;;;:::::::ccccccccccccccccccccclllllloddddddoddkk0XXK00
;::;;;;;;:ldoooooollllccc:oxd;,,,,'''''',,,,,;;;;;::::::::cccccccccccccccccccllllloddddooddxkkNMMMMW
OOkkkkxxxddolccc::::::::looollllllllcccc:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::coodddxxxxxxOWMMWN
OOO00KKKKKKKKKK000OOOOOOkl:;;;;;;,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ocooooddddddOMMMW
;:cldkOKKXXXXXNNNNNNNNNNXXKKK000OOOOkkkkkxxxxdddddooooollllllccccccccc:::::::::::::ollloooodxxxxXMMW
::;:::c:::loxk0XNNNNNWWWWWWWWWWWNNNNXXXXXXXXKKKKKKKKKK000000000OOOOOOkkkkkkxxxxxxxdxdxxxxxxxxxxxOMMM
lllc,:cc;'''''''';:ldxOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKK0NMM
ll,.;;,:,''''''.....llc::ldOXWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0008
This is Heartbreak
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@8O8@@##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCoocccccoCO@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Oocc:::::cccccco8#############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8c::ccoCO88888888Co@##############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####@c::cCO888888888888CO###############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#######C:::COCoccoCOCocoCCC##############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@######8o:cOCoooooO@OCCCO8O@#############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#####8CoCO888O8O88888888O@###############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
888@@@@@@@@8OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOOOO88OOooCO888888888888@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8888@88OCOOCccO8@@8O8@@@@@@@@@@@@@8OCCO8@@8OOOOOOOOCCCCO888OO888888OO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88
oCCOOCoccccc:co88OocoooCO@@@@@@@@8CocccO88OCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOCCCCooCCOOO8@@@@OCO8@@8OooC8888888Ooc
:::::::ccc:::ccoCocccc:coCO8OOOOOCocccccoCocoOCocoooooCCOCooooooooooooooooooCCCooooCCCoccooooooooooc
:::::::ccccccccoooccccccccoooooooooooccoc:::cOOCoocccoCO8occoooccoCCOCCoooooCCCCCCCCCCocoooccooccccc
c:ccccoooooocccc::ccccccccccooooooooooc:::::COOOCCooCOO88C:::cooooCOOOCoocooCOOOOCCCCoccoooccoocccco
cccoooooccooccccc:::ccccccccooooooooCo::::::oOOOOOCCCOO88O::::::coCOOOOCocoooCCCCCoooooooocccoCOOOOO
cccooooccccoccccc::::ccccccccccoooc:ccccc:::::ccoCCCCCOOOO:.:::::::cCOCCoooocooooccoccooCCCOO88OOOOO
oooooooc::ccc::::::ccccccccooccc::::...::::::..:::::::::::::....::c:cooooooccccccooCCO888888OOOO8888
ccccooocccccc::::::ccccccccc:::::::........:::.:::::::::::::..:...::::::cooooCCOO88888OOOO8888888888
:::ccoooooocc:::ccccccccccc::::............:::..::::::::::::...:..:::::::oO88888888888888888888OO888
:::cccccccccc:::ccc:c:::c::..................::::::::::::::::..:........::C8888888888888888OOOOOOOOO
cccccccc::ccc:::::::::::::....................:::::::::::::::..:..........:888O888OOOCOOOCCCCOOOOCCo
cccccccc::ccc::::cccccc:::.....................::::::::::::::..::..........oCccccccccccccccccccccccc
ccccccccoooooooccccccc::........................::.:...:::::...:::.........:c:::::::::::::::::::::::
oooooooCCCCCCCCCCCCCC::...........................::.....::.....::..........:::::::.................
ooooCCCCCCCCCCCCCCCCo:.............................:............::...........::::...:::::::::.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0003
This is Lost & Found
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..............................:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o::
..............................::::::::::::::cooooccccoc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o::
...................:::..........::::::::cCOOOOOCCCCCooooc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cc::
..................::::::.......:::::::oOOOOOOCCCoCooocccoooc::::::::::::::::::::::::::::::::::::o:::
...................::::::....::::::::OOOOOCCCCooooccccccccoccc::::::::::::::::::::::::::::::::::oc::
..................::::::::::::::::::COOOCCCooooocccccccccccccc::::::::::::::::::::::::::::::::::co::
..................:::::::::::::::::cOOOCCCCCoooccccccccccccc:...:cc::::::::::::::::::::::::::::::o::
.................::::::::::::::::::cOOOCCCooococccccccccccccc:...:c:::::::::::::::::::::::::::::co::
..................::::::::::::::::::CCCCCCooocccc::::ccccccccc::cc::::::::::::::::::::::::::::::cc::
..................::::::::::::::::::cCCoooooocc::::cccoccocccccccc::::::::::::::::::::::::::::::o:::
.................:::::::::::::::::::::COOO8OCOCocooocccocococccccoc::::::::::::::::::::::::::::cc:::
...........:....:::::::::::::::::::::::occoc::::::..:::::::ccccccoc::::::::::::::::::::::::::::cc:::
...........:....:::::::::::::::::::::::::::ccccccc::cc:.:ccccccccoc::::::::::::::::::::::::::::o::::
.............::::::::::::coCoccccc::::::::coCoCoccc:::::cc:c:cccccoc::::::::::::::::::::::::::cc::::
..........:..::::::::::::oCc::::::ccc:::::oOCoocc:::ccccc::::ccccccc::::::::::::::::::::::::::o:::::
.........:::.:::::::::::::occ:::::::::ccccCOCCCCoooocccc::::::ccccccc::::::::::::::::::::::::cc:::::
........::::.:::::::::::::::::::::cc::::::ccooooooooo:::.:::::cccccco::::::::::::::::::::::::cc:::::
.......::::..:::::::::::::::::::ccc:::::::::::coocooocc:::::::c::::ccc:::::::::::::::::::::::cc:::::
.......::::..:..::::::::::::::::::::::::::::::ccccccooooc:::::cc:.:::::::::cccc::::::::::::::oc:::::
..........:..::::::::::::::::::::::::::::::::cccccooCCoocooccc:::...::::coooocccc::.:::::::::o::::::
.......:..:.::::::::::::::::::::::::::::::::oCCCCCCCCCooooocccc:::...::oCooccccccc::::::::::cc::::::
.......:..:.:::::::::::::::::::::::::::::::oOOCCCCCCCoooococcocc:c::::ooooc:cccc:cc:::::::::cc::::::
..........:.:::::::::::::::::::::::::::::::COOCCCCCCCCoCCoooccccccc::oocooc::c::::cc:::::::co:::::::
......::..:.::::::::::::::::::::::::::::::oOOOCCCCCCCCooooooocooccoccoooooc::::::::c::::::cc::::::::
......::..:.::::::::::::::::::::::::::::::COOOCCCCCCCCCooooccoooococcoococc:::::::::c:::::c:::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (12 POSTS)
>>>