I like it. What is it?
DIR\TAG\TXT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0033
This is the story of Doctor Rapp
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           ....                                     
                                                         .'o0O:...      'Od.                        
                                                     ....,:dOkc,........';,....    .                
                                      ....          .....',:oocc:;;;,:looooooc;;,..     ..          
             ,:.                       .....          .':loldkxolloocccllllcc::ccl;.......          
            .lx:.                       ....          .'xKkodddoll:;:;;;,;cc:;,'';ll'.......        
      ;x'.. ..                            .'.        .,cdxxdddooll::::;:c:;;,...''';;....,o.        
       .... .       ..,;:'..      .. ......lo.      .'clccccllllc,;:cloolc;;,,,;:,.,,    .'',,::;,,'
       .o,...     .,:lddodxdlllool:;'..  .  ..      ..'''';:coo:;;;;:llccc:;:cool;..       cdx0NNl..
  .        .....,;clodddoollodxxkOOOxl',c:.           ......lk;';:clcccc::,';oxxd,.         .....,,.
',;'       ..;clooddxxdoll:codddxxolc:codd. .,..           ,dxxl...',,,''';lcddxxx;    .         .;,
            .':oxxxxxddlccc:;:odo;.,::....   .oc.         .;xx:,.   .',:cll;:dodxl.              .',
                ;cdxdolc:;:::;;clc,. .      .;c::,.  .;. lOO0x. ..  ..,odo,.doodxl.....             
                 ...,::::,.....;:,.     .  ......';ckOOd..k0OO:        ;oxlcloolo;.........         
                  ..      .    ..    ...  ...........:kOx.'xdOO... .   .ll:;ldclc' ..........       
                    .     .               .........  .,OO:.dkd:........'odc;lllc,..........         
                      .                      ..       l0x'........ .....ll::llc,.  ...              
            ....       .                             ..:l'....... ..... ';:cc:,.....        .      .
                          ...                        . .. .... .   ....  .,,,'','........... ..,:clo
                        .....                        .,    .        .    ....''.   ......  .cooddddo
                                                 .,  ..                 .:,  .            'cloddoool
                                                 .c.                     ..              ,:cllllcccc
                                                  :'                                    ';;:cc:::;;;
                                                   .                                    .';;,;;,,,''
                                                                                        ..''''''....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0032
This is Creating While Clean
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           ...''...  .''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                        ..;c:::::ooc,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                       .;lolc:::loodkxl,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                     ..,,'.',;:clodxxkxo,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                ............';lo:'''',;:ll;',,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                              .............,;:'. .....  .;,....',,''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                     .....','. ..........;oco,..',,,,,''''''''''''''''''''''''''''''
                               .     ...............';cdkolloc...,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''
                              . .........  ........;ocllol:clll;,,,,,,,,,','''''''''''''''''''''''''
                                . ................';cl,'ldxxkkxl,,,,,,,,,',',','''''''''''''''''''''
                               ........;....''.......,,'..'',;;c:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',''''''''''''''
                               ....'';l:.......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                            .......':oo,..   ...............;..'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
..                      ........'',clo:....   ..........'',:lc:..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;::,,;,. ..       .............';:l'.c:,...    ........,oxl.':,;'..',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;';,'::lodk:..',.............'';:lcc;'.....'........,:,cco;....'..,;....',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.,.......llcdxxol..........'';.....l,.;..';,... ...,lc:ool'......,,.'.......',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
....'.. ..'.,:ccd.........';;,.....;,':c..,,:;...'.':oooco. . ..'.,;.........;l:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.''.'....... ....ccol,.'.'.....;;,:,,;''...;::;c;,;oodkoddc... ......,........;;.',;,,,,,,,,,,,,,,,,
',;,;.... ..  .. ',;'.........;,'''.',,:;......cxl;':c,;:c,....  ..............'...,;;,,,,,,,,,,,,,,
;'',.    .  .  ...c..;,........'..'.,llx'  ...,.oxdoldxkkoc,,c'..    ..........;.....';;;;;;;,;;;,,,
'''.      .     ..',.''.,..,.......co;lc,...,.:cloxxkxlloxxklx.cl,.............;..,,....';;;;;;;;;;;
....       .      ..  .l'.....',''';..';....'',ldloxxoo::d00kkccOO' ......'...''.;........',;;;;;;;;
..........  ..     '.  ''.......  .'. ..    .'.dllxdxxdokxOkdOlcOk;... ..',..',..'.......',loc;;;;;;
;;;;;;;;;;,'...    .:. .'... .     .         ..l:.xOddOkO0kdkOdoOOc... ...''.:;.....''..;;,;,cl;;;;;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0029
This is Dropgangs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
............',,,,,,,,,,',,,,;:clllllllllllcccccc:::cclooooooodddxxxxxkxxol:;,''...',,;;;;;;;;;;;;::;
...........',;;;;;,'''',,,,,;;:cclllccccllcccccc:::ccllooolloooddddxxxxdoc:,''...'',,;;;;;;;,,;;;:::
.........',;;:::::;;,',,;;;;;::cc:cccccccloolllloddollllllllllooddddddddlc;,'......'',,,,,,,,,,;;;;;
.........',;;:ccccc:;,,;;;,,;::c:::::cclodoollclloodxkxdoolllllodddddddol:,'........''''''',,,,;;;,,
.......'',,;::ccclcc:;;;,;,',;;:;;,,;:oooc::::;:::;:cldkkxdolcloodoooolc:,'..........',,,,,,,;;::;;,
''',,,,,,,,;;:ccllcc:;;;,'''',;;,,',:oc:;;,,''......',;:ldxlc::loollllcc;,...........',,;;;;;;::::;;
cllllc:;;,,,;:ccllcc;;,,,,,,,,,,''';:''..................':ollloddooooll:,...........'',,,,,,;;;;;;;
;;;::cll:;;;;;:clcc:;;;;:cccc:;,'',::;,,...........''',...',ddollccccodddo:,',;;,,''.....'''''''',,,
'..''',;::;;;;;::c::;:coollloool;,lcl:'.'..............,,,.,cc;,,'''',;cokxocc::::::;'...........',;
.......'',;;;,;;;::::cc:;,,,,,;:coll,.....              ..,'':;''...',,,;lo:,'''..''''............,;
      ....,;,,,,;;;;:;;,'''...',;:,...                      .''..     ..',:;'............   ........
          ..''',,,,;::;,'.......,..                                       ...        ....   .....   
             .'''',,'.         ..                                                         ...''..   
              .....                                                                       .;lol,.   
                ..                                                                        .;dxl'.   
                .                                                                         .:ddc.    
                                                                                          .,:c:.    
               .                                                   ..                     ......    
               ..                                                  .....                  ......    
               ....       ..                                         .....           ..  ......     
                    ........                                             ....         ....          
                    .....                                                 ....                      
                   ....                                                    ...                      
                  ....                                                                              
                   ..                                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0022
This is the Internet (but not as we know it)
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOCCCCoCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO888888888888888888888888888888888888OOOOOOOOOOOOO
OOOOOOCCCOcoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOOOOOOOOOOO
OOOOOCCOOCocOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO88888888O###############@@8888@@###############8888888888888
OOOCCCOOOOCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC@@@@@@@@@@8################@@@@@@@###############8@@@@@@@@@@@@
OOOCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC##########88ccccccccccccccccccccccccccccccc:cc:C@8############
OOOOOOOOOCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC##########8@ooooooooooooooooooooooooooooooocooo@#8############
OOOOOOoCocooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC##########8#8@@@@@@@@@###########################8############
OOOOOoc@oCocOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC##########8##8#8#8#8#8###########################8############
OOOOOoooCCoCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC##########8###@@@@@@@############################8############
OOOOOooooooCOOOOOO88888888888888888COC##########@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@############
OOOOOCCCCCCCOOOOO88@88@@@@@@@@@@@@@COC##############################################################
OOOOOOOCOOOOOOOOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@COC##############################################################
OOOOOCOoccCCOOOOO##################COC##############################################################
OOOOOC88OocoOOOOO##################COC##############################################################
OOOOOOOO8ooOOOOOO########@@########COC##############################################################
OOOOCCCCCCCCCOOOO######@c8@8#######COC###################################COOO#######################
OOOOOOOOOOOOOOOOO#######@#@########COC###################################8OO########################
OOOOOOOOOOOOOOOOO##################COC###################################C88O#######################
OOOOOOOOOOOOOOOOO##################COC############################888888@888@888@88@################
OOOOOOOOOOOOOOOOO@8@@@@@@@@@@@@@@@@COC##############################################################
OOOOOOOOOOOOOOOOO@@@@###########88#COC##############################################################
OOOOOOOOOOOOOOOOO#########@88@@@@@@8@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####################
OOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8####################
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC####################################################8####################
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0020
This is the perils of Pearl and Olga
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::ccccooooccccccccccccccc:::coCcCoo@o::cCCooc::c:::O8CcccccccC88@88OCO88OO8Ccccccccocccccccccccccccc
:::ccccccoooocccccoccccc::cccoCcCCo8Cc:COCCcc:::::oOOccccccc:C8OO88OOOOCOO8ocoCCCCCCCoocccccccccccco
:::ccc::::cccccccccocccccccccoCooCoOOccOCCoc::::ccO8occccc:::oooCO8OCCooooCCO8@8888888OccccccccooCCo
Coocc::cccccc::::ccccccccccccoocoCCCOc:ooocc:::ccC8Cccccc:cCoCCCOCCooccc::ccoCC8888888Oooooocooooooo
CCCCOCCocc:ccc:::::::cccccccooocoCCCCc:cCcccc::co88ccccccoooCooCCCOO88OOCCCCoCC8@88888OoCoccoooooooo
CCCCCCCCOOCCoccccc::::ccccccccccoCCoCo::ccccc:ccO8CcccccoocoOOO88@@@@@@@@@@88oC@@88888Coc:ccccccoooo
CCCCCCCCCCCCCCOCCoocccc:cccccccccccccccc:cccccco8OocccccCoCO8888@@@@@@@@@@@@@OCOOCO88OOoc::c:::ccooo
CCCCCCCCCCCCCCCCCOCOOCooccccccccc:::c:c:::cc:coC8OcccccOCCC8888@@@@@@@@@@@@@@8ooccO888Oc:::ccccoCCO8
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOOOCCocccccc:::cc::cc:coC8CccccoCCCoO88888@@@88@@@@8888CoccO888ccccooooO8O888
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOCOOOOCCooc:::ccc:cc::co8CccccooccoC888@@88O8888@88OO88oooCOOCcccccCOO8OO888
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOCCCCCCCCCCCoccc::::coOCcccccccCCoO88@@@@@@@888@8@@@@OoccoCc:ccccC8@8OOO88
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCo::::ooCCccccccCooCOOO8@@@@@@@88888@@@OocccccccoooccO88OO88
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCOc::::coCocccoooCoCOOOO8@@@@8888@88O8@8ooocccccoooocc:cCCCO8
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOCCCCCCCCOCoooccccCoccccccoooooCO8@@@@@888888O8@Ccoccccccccccccc:cCOOO
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOCCCCCCCOOCoooccccOoccccoocooocoCOO8@@@@@@@@@88Ccocccccccccccccc:o8OOO
CCCCCCCCCOOCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOCCCOCCCOCooocccccOCCCCcoccooCCCCCCOOOO888@88Oocccccccccccccc::::::coo
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCocc:cocoOCCCCOCCCCoooCOCCCOO8OOOOOCOCoooccccooc:::::::::::::
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOOOOOOOOOOOOOOCCoooccocoOooCOOOCCCCCCCCCCCoCCCO@888@@OCCOCOCCCCc::::::::::::
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOCoCCCOOOOOOOOOOOCCCooooooooOCCCCCCCCCOCCCooooccoCCCO88@@OOoCCOCCOOCCOCo::::::::
CCCCCCCCCCCCCCCCOOO888CCCCCCOOOOOCCCCCCCc::cccoCOCCCOOCOCCCCCCoCCCOOCCCCCC8@@8OCoCCCCOCCOOCCo:::::::
CCCCCCCCCCCCCCCOOOO88@CoCOCCCCOOCOCCCCCCc:::ccCCOCCCOOCCCCCOCCCCOCCCOOCOooC8@@@8OOoooCCCCCCCCCooc:::
CCCCCCCCCCCCOOCCOOOCCoocccooCCCCCCCCCCCOc:::ccCCCCCoCCOCooCCooCCCCCCCCCCCCCCO8@88OOOooOOCCCOOOCCCoc:
CCCCCCCCCCCCCOOOOOCCCCCCocoooCCCCCCCCCCOc:::cooOCCoCCCOCCCCCCCCOCCCOCCCCCCCCCCOOOOOOCCoCOOCCCOOCo:::
OOCCOCCCCCCCOOCCCOOOOOOOOccooOCCCCCCCCCCcc:ccoCOCCCCCCCOCCOCCCCCOCCCCoCCCCCCCCOOOOCOOOOoooCCOOCCC::.
OCOCCCOOCCOOCCCOCOOOOOOOOCcooOCCCCCCCCCCcc::coCOCoCCCOOCCCCCCCOOOCCCCCCOOoOCCCOOCCO8OOO8CcCOCOOCCc.:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0017
This is how this all happened
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
coooccooooooooCCooO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888888888@@@@@@@@@@@@@@8888@88@@OC8@@@@@@@@@@8cocccO@@8
oCoooocoocooooooocoooooooCCCCCCCCCCCCCCooooooCCCCCCCCCCCCOOOOOO8OOOOOOOOCO8CCCOOOOO8888OOOOoooccCOCo
cooooooooooCCCCCCCCCCCoooooCCoooCCCCCOOOOOOOOCCCCCCoCCCCCCCCCCCCooooccoCCCOoCC8CoooooCCoooooooocoooo
oCoCoooooCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO88OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoC8OCCOO8OOO8COOOOCCCCCCCcocccoooo
oCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOO8OCCO8CCOOCCCCCCocoooocccccocco
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC8CCoCCCCCCCCooOOCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOCCCCCCOOOOOOO8888OCCOCCCCCCCCoooCcccooCCCC
oCCCOOO8O8888COOCoo8OCCCCCCCooOOCOOCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCOCCoCC888O8888888888888CCocCOcccoCCccoooCCCC
oCCOOCCoCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO88OOO8888OOO888888888OOOCOOCoO888OOOO88888888O888CooCC8cooccocooocoCCC
ooooCCOCCOOOO88@@@@@@@@@@@@@8O8OO8888O88@@@@@@888888@8OOCoooCCOCCCoCCOO8888OC88OooCOCcccccccocccoCCC
occccooCOOOOCCCCCCCCOCCCCCOOOCCO8888OOCOCooooooCooCCooCCCCCC88OC@@8oooo8O888O88OoooO8CCoooCoocccoCCC
OOOOOOOCCOOCOOOOOOOCCCocccccooooCCCCOCoOCCCcccccccocoCCCCoo88OoO@@CooooooCOOOOOccccoocCO8@OCCooccccc
CCCCCCCCCCCCoCCCCOOOO8OcooooooooCOCOOOooooooooooocccCOOOOCc@@COOOOccoooooOOCoooccccccccoOCCOOOOCoccc
8888OOOOOCOO888888888OCCCCOOOoooooooocooCCocccoCCoocCCO88CcoCC8@8CoooccoooooooooCCoCCCCoCCOCO888Cccc
C888OO88OOO8OOOOOO88OOOOOOooCoCCCOooOOooCoCCCCooCCOOCCCOOOCOCooCoococoocccccoooOCCooOOCooCOOOO88OCoo
O8OOO88OOO888OOCO888OOOCooCOOooCCCCoCCCoooCCoCCOOCooooCCoCoooCCOOcccoOCccccoOCCOOCOCCCCooCOOCCO888Cc
OOOOCOOOCCCO8OOOO8888OCcoOCOOCCCOCCCCCCocCOOOCocooCCCoCoCooCOOOO8cccCOOC88OO8OO88OOCCCCCoooCOOCO88Oo
CCCCCCCOOOOOOOOOOOOCCCCCOOOCOCOOOOooooCCccoooCooCoOOOOCCCoCOOOCCOocCO8OCOCOOOCCooCOOOCOOOOOoooO88OCo
CoCCCCCCCCCCOOOOOOOOCCcOOO88OCCOOOCOCCCCoCCCCCCcoooCCCCCooCCOOOCOCcoooCCCooccccoCCCooCOOOOOO88OCoccc
OCCCCCCCOCO8COOOOOCCOCCCCCCOoooCCCCCCCOCooooccccooooccccccccccoCocooooCCCccoCCOCCCCCCoO888Oocccccccc
OCCCCCO88O8OOOCCCCOOOo888CCOoOCCCCCCoCCCooCCCCCoCCOOoccccocccooOOOOooCCCCOCCCOOOCCCOCoO8OOOcccccccco
@@@@@@@@@@@@@@CCCOO88OO88@8OoOCCCCCCCOOO88OOCOCOCCCOCCCoccoCOOOCCOCooCCoCOOOCCOCCCCCoooooOOcccccccoo
@888OO88@@@@8OCCCCOCOOCOOOO8oooCOCCCoCCCCOOOOOOOCCCoooooCoCOOOOOCoCoCCCCCOOOOCCooooooooooc8occcccccc
O88888888@@OooCCCCCooCOCCCCOCoccCOCOO8OOOOOCCCCCCCCOCCCCCCCCCCooccocccooooooooooooooooooco8occccccco
ccCCCOOOOOOOCCoooooCooCCCocooocooCOOOOOCOOCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCoooococccccoooCoCCCOO8CooccccoO
OCoCooCCCCOOCCCCCoocccccccocooCOCOOOOOOOCCCOOCCOOOOOOOCCCooooooCCOOOOOOOCo8OOoCCccO8oOOOOOOCCCCCoCOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0016
This is Technology Ranked
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OOOOCooCooooooooCooCOO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8CooCooooocCcoCoCccCoo:cooooocoO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoccocoC8CC8COoC8C8oC8cc::cccoCc:coC8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OococoOCOOCococcccccoccc:c::cccoCccoooCO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoooooCoCCCCCCoooooooooccoooccoooCooooooCOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOCCocoCCoCCOCCoCCCCCCoooocococCooCoCoooCCocO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoooCCCCoccooOCCCCCCCoOcoocoocCcCoCooCooOCCoCC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoooCCCCCoooCooCCCCcCoCoCoCcccoocCO8@8OCCoOCCCcC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoCCoCCCooCCCCooooCcooooCoCcoCoocO8@OOCoCCCooOoc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OCCCCOOOOOCOCCoocOoCoooooCooCCoco8@OoCoCoooCOoO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCCooooooCCCoCCCooooooooCoooooCocooCooococcooooO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OCCCCCoooCCCCOCoccocCoC8CCCooooccoooooococooCooO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCO8OOOooCCcccooCoocoCCCOCCoooCCCoooocoCooCCooCo8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@8OOCooocoCcCooCocoooCCooCoO8OCooCoccocCOOOOOoOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoCCCCoCooCooCCcoCoCCOCoCCCoCoCOCoCCCoOOCo8ooo@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8oOoCcCcccCCooCCooooCooococooCocoooooo:coCoOO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8ooCC::ccoocCCcoooCCccoOoCOcc:coocCoccc::8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CccccoooocCCooooCCCocooCC:c::cccCC:cCC8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8occccooooCoooooCooooccccco::::cCCcccC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@oocooCCCCCCcoCoCooCCoooocooCCCCOCc:co@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8CCCCCooooCCoocoCOccccocccoooCCCOOccco@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CCOOOOCOOOCococcC8CccccoOoCCoCOC88OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoCOCCooO8OCCccoooO8CcCOoccoC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@coCccccccOoCCOoooococcc:occO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0013
This is the past 100 years
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
###################@@@8CCCCooooooooooooooCCCO8@@####################################################
####################@8CCCCCCCCCooooooCCCCCCO8O8@@#####@#############################################
#############@@@@@@@@@@88OCCCoooooooCCCCCOO88@8@88@8##@###@@@@@###@@@@@@@@##########################
##################@@88888OCCCooCCCCCCO8@8OO88@8O8OOC8@@88@@@@@@###@@@@@@@@##########################
#################@COCOCOO888CCCCCOO8@8888888888@@88OOCCC8@@888@@@@OCCC88O8OOOCCo8############@@#####
###############@@#8CoooO8888CCOOO@OoocooCCCCCO8888OOOCCC8@8oooO@@8CocoOOCOCOOCCCoO8@@88@#@8OCC@#####
###############@@@@OcoO8888OOO88Oc:::oCOCCCCoooCCC88OCCC8@8CCo8@888Oco@@@@@@@@@@8occoCcCCccoO@######
#############8OCCoC8oC@CoooCCC8O8CcoCCc::ccc:cc::C88OCCoO8OCCoCOCCOCcC@8OocccC8@@@8occcccoO@########
############@c::::cOoC@cc::oOO888ccc::::coCCooC:c8@@@8CoOOCooooooCCoccC888OCc:c@@@@OoccccC@@@#######
############8::::::ccoO:::::oOO88c::::::coCCCCocC8@8OCCoO@OCooo:cooCCCO8O8CCc:c@OoCocoOOOCC@@#######
###########@c:::::::coc:::::C8cOOcccoc:::coCCooCO88OCC8C8@8oooccooCCooO88OcCcco@@88@CC@@OCCO8@######
###########O::::::::::::::::OCcooccc:ccccccccCOOOCCCCCCCoCCoooccoooccCCO88oocC@@@@oooCoccocccC@#####
##@###@@@@8OOOOOCOCc::::::::o:ccccoccccccooOOOCocooCooooooooooc::cccoooc8CooCocC8O::::::ccccc:O#####
#####@88888888888@@Occccoc:O8coo::cooooooooOoO8OocccCoocoooooCo::cc::::COo@8c::c:::::::::ooc:C@#####
#####@888888@@@@8O8c::cccc:Cocoo:::::coCoccOcooO88Cc:cc:ooooCCCoooooooc8oCO::::ccc:::::occcc:8######
####@@@@8CO888OCCOOOCCCCoocCocCCccccc:::::::::::occ:cOocoCccCCCCcoCO888888OoCCCCoCocc::cccc::O######
###@CoCCCooooCCoCCCCCoooooccCOOCoCCCCCCoc::::::co:::::cooocc:oCCccccooCOOO8OOCoCCoocc::ccoo:o@######
###@Cc::c:::::::::::::cc:c:c::::c:cc::::cccccccoo:::c::::::::cooooooCccoCcC8OCCCooo::o:C:8Oc@#######
####@@Cccoc:::::c::::c::ccc:oooc:Coccc::::::c::O8::cco:::C:c::ocoo::c::occcCoooooooo:O:8c8@o@#######
####@#C::CCCCCCCc:::o:ooCCOC8#@OC@@88@8@8c:cO::8@:CC:8:::CcCO:CCCo:occ:cCccCocccooccc@oCC88@@#######
####@#8C88@####@@OO88O8@#################C:o@cc@@o8Oc8:C8@CC@Co@8Ooocc::::cccC8ooooccoccO@@#########
#########################################8:o@:C@@O8Cc8OO88OO@@@@@@@88OCCCo::c@#8#@o:::::C###########
#########################################@Cc8cC@###@@@#############@@@@@@@O:o#@8#@occ::c8###########
#########################################@888@@@###########################co@@8##@cc:cO############
##########################################################################@oo@8O@@@oo:oO############
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0010
This is 2018's top title sequences
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O@@@@@@888888OCO8COOOOOOOOOCCOO888OC888888C8C8888CCCCo88888C8888OoCOOoo8888888@CC8@8@@@@@8@@88888888
88@@@@@@@88OOCOOOOOOCOCOCCO8OOOO8OO88888888CO888OCCCoC8888C88888oCCCOCo88888888o88OO8@88@88@@@888888
@@@@@888OCOOCCCCOCCCO88C888888COOO888888888O8888CCCCo88888C8888ooccCOcC8888888COO8CCCO8O8@@@@@8OO888
88888OOOCO8OCCC88CCC88O8888888OOO88OOOO8888O888OCCCoC8888C8888CooocccoooO8888OoOCOOCCCOOCCO8@@@8O888
OO8OO88CC888CCO8OCC88OO88CCO88OO88O88@O8888O888CCCCo88OOCCO888oooooooooO88888oOCCCOCCCCOOOCCCO8@OO88
CO8CO8OCOCoooC88OCO88C88OO8O88O888O888C888O888OCCCoO8OoooooC8OCCOOCoooooooCOCCCCCOCOOOOOCOOOOOO8OOO8
O8OC88OC8Cooo888OC88CO88O8O888O88O8occco88O888CCOOOoooooooO88888OoooooooooocoCCCOOCOOOCCOO88@@@8OOOO
88OC88CO8CooooCCoC8OC88OC8O888O88OOocoCcoCoOO88888Cccoc:coCO888OCooooocccccoo:coCCOO888@8@@@@@@8OOOO
88O8O8OOoooooococ:ooC88ocoCCCCCOCCoooooooooocccooOOcccoc:ooocO888C::ccoccc::occ::coO888@8@@@88OOO88O
O888C888ooccccoo:Oo:cCC:coo::oocooooooocooC8OCOCco8C::cooooc::cc:cOCc:::ccooooCCoc:::coO8@@CccCOOOOO
C88Co888:oCoccoc:8ococc:coc:::coocccooooccooc:cccoOCccc:ooc:cc::coO88Cc:::::::ccooooccooOOOoCCCCCCCC
o88oo88o:C8Ocoooc::::::::ooc:ccoccc:ccoooc::::::oOo::cccoooccc::cOoCCCoocccccoCCoooooooooCoooooCCCCC
o8O:C88CCO8O::::cc:cCo::::cccC88C:cccc:coCoo:::c88o::::::::cccc:O88OCoc::::cc:cCCoCCCoooooCCCCooCCCC
O8C:C8OOOO8OC:::::cCOoccccc::cO8Oc:::ccoC8Ccoc:OCc:::::c:::::::C88888Oc:::::::::coCOOOOCCCCCCCCCCCCC
cocccCoCOCoooc:::ccccoOCCoc::::oOCc:::cO88occoo88o::::cc:::::::CC8888Co::::::c:::::oCCOCCCCCCCCCCocc
O88Occc::::cc::::ccccocccccccc::coc::::cococc:cooc:::Cocc::::::OOOOOOOCo::::::::::::cooCCCCCCCCCCCCC
cccc::::::cc:::::c:c:cc:ccoccc:::c::::c:c:ccocooo:::cocooOCc::::C8888CCcc:::::ccc:::::coCCOOCCCCCCCC
::::::::::cc::cccc:c:c:cccccc:::c::::::cccoCocoCc::ccCOCcCOOocc::cCCCCOoOC::::coCCoc:::oOOOOOOOOOOOO
:::::::::::cc:cccc:ccoocooccccccoooc:cooccoCoCC:::ccoCCCoccCocc:::cooOOcCoCc:::c888OCc:::oO888888888
ccccc:::::::ccccccccOCOOOOCcccoCCCCccoCCccccccccc:oooooccccoCocCo:::ccccoCOC:::ocoCCCo:::coCO88O8888
8OCCooooooooocooCCooCCCCCCoccooOOOOOoo8OoccoOOCooocooooooocccccooooocccoCCoc:::occ888CoCCoocccCCCCoc
8888888888OccoocoCCCOOOOOOCccoCCO888oooCCoO88OOooCCOOOOOOCccccccoooocccccccoc:::cccooooCCCOOOooccCCo
8888888888ooOOCocO888888OOococCO8888OO8CCOO888OooOOOOOOOOOCccocCOCcoocccoooooc:::cccccccCOOOCCoooooo
8888888888oCCocccco8888888888ooC8OO88888O8888Cooo8OOOOOOOCccccOOO88OOOOOOOOOOCoooooccCoooocoooooCCOO
8888888888ooOcococccCOOOO888OCoc888888O8888888Coo88OOOOOCCcc::OOOOOOOOOO888888OoooCcCoC88@@@888OCooc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0006
This is How to be an Artist
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
888888@@88@@@@88O8OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCoocccO8888OOOOOOO8OO88OO8888OO888O888OOOOOCooooC88888888888
8888@88@@@@888OOOOCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCoCCCccccO@88@8O8888888OOOCoOOO8888888888888888OCooC88888888O8O
8888@88888@88OOO888OCCCCCCCOCCCOO8888O888occocCCooOO888888OOCCOOCoooCCCO8888888888@@@8OOOOOOOOOOO888
88@@@88@@@8O88OO8888OOCCOO8OO8OOOO8888888OcC88OCOOO88888OCCCCOOCOCoooooC8OO888888888OOO8888O8888OO88
888@88@@@@8OOO8888OOO88OCCOCCCOOO8888OCO8Oo888OccO8888OCCCCO888CcooooooooOOO88OO8OOO8888888OO@@88OO8
8@@88@@@@88O8OOOOOOOOO88OOOCCCCCCOoCoc::oOo@888CcC8O88CocccoO88ocoooooooooOCCOO888OOO8888@@8O@@@@@88
8@@88@@@@@88888OOOCOOO88OOOOOOCOoccccccccccCCOCoooO888ccccooo88OOOCCCCooCooCCCOO88OOOO8888@@8@@@@88O
@@@@@@@@@@@@888OOOOCO8OOOOOOOCOOocccccccooccooooocO@@8CcccoocoCOCCooC8OooooC8@8888OoOO8888888@@@@@88
@@@@@@@@@@@@@@88OOOOOOOOOCCOCOOOCoccoccccc::ccccocooc:::::::coCCoOoooCoooCCCO88888CcCOO8888888888888
@@@@888@@@@@@@88OoooCCCooOOOOOOOCoccccccccoc:::cooc::::::::cc8OooooooooooCCCO88888CoOOO8888888888888
8@@888888@@@@@888CccCOOOcCOO888Occcccoccccccooc:cc:::cc::ccccoCoooooooooooooO8O8OOcOOOO888888@@@@@@8
8@@88@@8888@@@888OcoCOO88C8888ocooccc:cccoocoooc:::::cc:::cccccooCoooCCCCooCO8OOOOcOOOOO88888@@@@@@8
88@88@88888@@@@@@8CCOOOOOooCOoccoocccc:ccooooooc::cc:cccc::ccccooCooCCoCOCCoO88O8OcC888888888@@@@@@8
88888@8888@@@@@@@@OOOOOOCCooccccocccoc::::cccooco8O8OCCOOOCCocccooooooooCoCCO888CcoCOOO8888888@@@@@8
@@88@@@8888@888@@8OCcooccooocccoccccocccccc::::c::oCC:oCOOCCOCocccoooCCCCCoC8O88OoOOOOOO88888O8@@8@8
8888@@@8@@888OOOOOOCooCCCcoccccccccoccoccc::::::::cCo::cCOOOOOOooooccooooCCC8O888oCOOO8888@@8OOO8@@8
8888@@88@@888888OOOOOCCOCoocccoocccoocoocc::::ccocCCCc:c::c::cooooooooooCoCOOOOOCoCOOOO88888888888@8
88@888@@@@88888CCCOOOCCCooocoooocccooococc:::cooocCCo:::c:ccccooO8OOCCoooCoO88OOOoCO8O8O88OOOOOCCOOO
@@@@888888@888888OOOOOCooocoooocccccocoocccccCCoooCCoc:ccccooCooO8OO8OCoooooCCO88oCOOOOOOOOOOOOOOOO8
@8@@888888@@@8@888OOOOCooooooCCccoocooooooocooooooCooc:cccoCCOCocCOoC8CcoooooooOCocCOOOOOOOO8OOOO888
8@@8@888888@@@@@8OOOOoccoocoCOCocoocococcccc:::cccocccccccooCOOOocCCOOccooooocoCCCCo8OOOOOOOOO888888
8@888888888@@@@@88OOCcoccCCoOCoccCCooccccccooo::::::::ccccooCOOOOCoOOOCCocoocoO8888oCOOOOOOOOOOOOOOO
8888888888@88@@@8@OOOooooCOOCoccoCoocccccccccoc::::::::cccc:oOOOOOCCOOOOOoocooo8888oCOOOOOOOOOOO8888
888888888@@88@888888oooocoooccccCCCCoooCOocoooCCoCo:c::::cccccoCCOOOOOOO88OOCooCO8OcoO88OO88888OO888
8OOO888888@8@@88@@@8ooooooocccco8OCC8@@@OoooCOOCCCCCocc:::::cccccoCCOOOOCO8O8OOOOCCCooO8O8888888OO88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (11 POSTS)
>>>