I like it. What is it?
DIR\POST\0012
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0012
[-]
This is 2018 in Photos
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
December 31, 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
JPG
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
photography / society
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.......::ccccccccoooooCCCCCCCO88@@@@@8Oocc::::::::...::.:..:....:...........:cooCCoooooooooooooooooo
.......:cccccooooooooCCCCCCCCO8@@@@@@8occ:::::::.:::.:::...:.................:ooooCCCCCCCCCCoooooooo
........:::cooooCCOOOO888OOOOO888OOOOC::c:::::::cccccc:::::..................::cccoOOOCCOOOOOCCCoooo
.........ccccccoooCOOOO8888@@@@@@C:::::::::cooCOOOOOOCCCocc:::...................:cCOCCO88888@@888OO
.........coccccoooO8OO8@@8888CooCoc::::ccoCCOOO88888OOOOOOCocc::..................::oCCO88OOO8888@88
........:cccoooooooOOOOOOCO8C::c:::::ooCCooCOO888888O88OCOOOCoc::...................:oCCoCOOCCO88888
........:cccoooooooCO8888OOCc:::::cCCCoCCCooooCCO88888888OOOOCoo::...................coCCCOOCCOO8888
::::::::::cooooCooCO8888OCooc:::oCCCcccoooCOCCCO888888OO88OOOCCCo:::................:ooCCCCCCO8888OC
:::::::::::::::cccoCOO88OOOCo:cCOCooccoo::coOO8OOOO888OOO8OOOOOCoc:................:coooCCCOOCOOOOOO
....::::::::......::cc:cCOOooCOOOCO8OOCCocooCO88COCOOOOOOOOOOOCCoc:::::.....:.....:cooCCCOOOOOOO8888
...::::...............::cCOOOOO8888888OOOCCooooocoCCCCCoooCCOCCoocc::::............::cCCCCCCCO8@@@@@
CCoooocccc::..........:::CO88OC888888OC@@8OoccccccooCOOCoccooCccooc:::.....::.......:cooCCCOO@@@@@@@
oooooooccccooc:......::.cO8888888OOOO8OOOCCoccoocc:ccoCCOCo:coccoocc:::.........::ccoCCCOO888@@@@@@@
oooooooooCCoocc:::::::::O888888888O8O8OCCocoCcooooocC:::coocccooooocc::.........:ccoCCOOO888@@@@@@@@
cccooooccc::cccoooocc::oOO8OOCooCOOOOOCooooooCOOCCCooo:::ccoo:cccoccc:.........:..:oCOOO888@@@@#####
ooccc:::ccooooccocc::::COOOOOOOOCocoCOCCooocoO88OCCCocccccccc:ccooc::........:::::cCOOO8@@@#########
cccc::coooooc:cocccc:::CO8888OOCoCCocooCCCoCCOO8OCCoooccccooo::occ::..........::coCOO8@@@@@@@@@##@@@
ccc:coooooc:::occc::::.oO88@888OOCCoccccCCCCCCCOOCCooooccooooococ::.:.......:cccoCOO8@@@######@#@@@@
cccoooooocccc:coc:::::.:O8888888OCCoooooCCCCCCCCCc:cooococoocccc::.........:ccoC888888888888OOOOOOOO
coCoooooccooc::ccc:c:::.:oCOOOOOOCCoocoCCCCCCCooc:coooccccoccc:::........:cooCCO8@@@@@@@@@@@@@@@@888
oooooooocoococ::c::c::::::.:cCCCCCCCCCCCCCCCCoc:cccooocccccccc::.......:cooCO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@888O
oooooCCoccccccccccccc:::::::::::ccooooooCooooccccooooccccccc::c:::.:::oooC8@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@888
ccccccccc:cccccccccc:::::ccccccc::::cccccoooooooooocccccc::cccoc::ccoCO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88
ccccccccccccccc:c::::::ccccc:::::::::::::cccccccccccc::cccccoooooCCO@@@@@@@@@@@@@888888O888@@@88@@@@
ccccccccccccccccc::::::cc:::::::::::::::::::::::::::..:occ::coCCOOOO@@@@@@@@@@@@@@88@@@88@@88@@88888
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POSTS
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0032
[>]
This is Creating While Clean
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0031
[>]
This is Coastline Type
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0029
[>]
This is Dropgangs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0025
[>]
This is Noirlac
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0023
[>]
This is the Embroidered Computer
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0020
[>]
This is the perils of Pearl and Olga
[>]