I like it. What is it?
C:/POST/0030/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0030
[-]
This is In a Nutshell
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 15, 2019 / 08:42 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
MOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Animation / Short
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.,lkXNNNNNNNNNNo     cKNNWWWWWWWWWWXkkkxKK0OONN000NMMWWWWXNNNK.  KWNXXXWWWNNNNNNNNNNXc...,:XNXXXXXXX
..'';coxOXNKNNNO;.  ...,KWWWWWWWNXXXxkxxx00XWMMMMMMMMMMMMMWWWWX0kWNNXNWNNXKKNWNNNNkc.. ..lXNNNNNXXXX
...,;ldkKNo:NNNWWWNXWWO'OWWWWWWN00KKXKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNXNNK00dcKNWWWNNNNNXXNNNNNNNKKXX
OOKNNNNNNNclx0KK000NWWWWWWWNXXNWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWKNN0kkOXWWWWWWNN0d:' .;cokKN
NNNNNNNNWWKkxdxkxdoOWWNWMMMWNXKKXNMMMMMMMMMMMMMNWWNWWXKNXXKxKMMMMMMMMMMMWWX0Okd;dNWNWWWN0;:d0XNNNNNN
0KXNNNWWWWWWWNWWN0l:dk0WWNNNWMMNXWMMMMMMMMMMMN0'dNNXNOO0kOxkWWWMMMMMMMMMMMWWNNX0KK00XWWWWWWWNNNNKOkk
:;cxNWWWWWl,,.cONMMMWWMMMWWNNWWWMMMMMMMMNN0OOWWW0NMMMMMMMKdMWWWNXxdMMMMMMMMMWX000O0K0KNWWWWNKc.    ;
XK0NWWWWWX.   ..kMMMMMMMNKKKWMMMMMMMMMMXoox0WMMMNMMMMMMMMMMMMMMWK;.kklWMMMMMMWklcll:cdNWWWW0,.   .cX
WWWWWWWWWk,,::cx0MMMMMMKdxxxoMMMMMMMMMNkxd0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:c;:0MMMMMMWXccko::lxNWWWWWNk0NWNN
WWWWWWWWMWWNWWWWMMMMMMMWkoooOMMMMMMMMWNNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKXWMMMMMMNOkOdd00KWMWWWWWWW0dlo
dddOWWWMWNNXNWWMMMMMMWNNNNNWWXOXMMMMMWWNNNMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMKNWXWMMMMMMMKkNWWO0WMWWWWW0....
lodkWWMMWNXXXXNMMMMMMNNNNNXNNX0WMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMWNOONWMMMMMMMNKNNXOKMMMWWWWWd;,:
WWWWWWMMMMWWWWWXXMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMWNXKNMMMMMMMMMMMMMNNWMMMMMMMMMW0xxKMMMMMMK0KKK0XWWMMWWWWWKxlco
WWWWWWMMNOdc,.  oMMMWWWNWWWWWWWWWMMMMMX0O0NNMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMNXXWMMMMMXK00OOkxk0XWWWNc     
NNWWWWWX,';.   .WMMMMMMMMMNKxl;,,KMMMMMMXkdKKNWWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMNXXXNNWMMMMMMMMNXNWWWNWWWWX.    .
.;ocKWWo.','..'KMMMMMWl....;codk0WWMMMMMMMN0KK00NXNXMNWWWMMMMMMMMMMWK0OONMMMMMMMWOxxxxNWWWWWWWKc.. .
dooOWWWNO0KXWMMMWKXWMWK..;coOKXKOkkXMMMMMMMMWNNWWNMWMWMMMMMMMMMMMMWoxOWWMMMMMMMMMKxdxOWWWWWWW0ldxOKN
NWWWWWWWWWWX0kdooOXXWMMWXWMWKkdx0NMMXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKOWMMMMMMMMMMNXNWWWWWWWWWN.      
NNWWN0xKWWxldk0XWWMMMMMMMWOok0NMMW0xk0NW00NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM0ddOMMMMMMMMMMWKl:cdWWWWWWWWo     .;
0d:. .;NWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMNOdk0NMXlcxXMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNMMMMMWNNWWWNOxkKWWWWWNK0xol' dNN
..:d0NNWWWWWWWWWWNNNNXXXWMMMMWxokKWMWx:ckWMNXKWMMWWMNWWWNkOKNWWWWWMMMMWWWWXXK0KNWWWWWWWNO:     .:o0X
XNNNNNNNNNWWWWWWNNNNKKKNWK0WMMWNWMMKl:oXMMNXKNMMMXN0kkdOklOcxWWWWWWWWW0KNWWWNX0O0KNNNNNX.        .KX
NNNNNNNN00NNNNWWNNNNNNWOc::XWWWWWWWN00WMMNXKNWWWWXWN0O0NWXNWWWWWWWWWWWNXKKNNWWNXKXNNNNNNKo.   .d00XX
XNNNXOl...lKNNNNNNNWWXl::::xWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNWWWWWWWWWWWWWWWK0KNNNNK0OXNNNNNNNNNXOxooxkoc0XXXXX
XXXK;.. ..'ONNNNNNNNXc:c:;kWWWWWNNWWWWWXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0OXNNNNXOOKNNNNNNXX:.    .OXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0230
[>]
This is a Summer Story
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0003
[>]
This is Lost & Found
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[>]
This is The Booksellers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[>]
This is American Totem
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0231
[>]
This is Popcorn
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0219
[>]
This is Crowdsourced Hyperlapse
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0215
[>]
This is From Nothing to Something
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0214
[>]
This is the real fake cameras of Toy Story 4
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0213
[>]
This is Swipe Night
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0209
[>]
This is Back-to-school Essentials
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0207
[>]
This is Treasures in the Trash
[>]