I like it. What is it?
C:/POST/0039/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0039
[-]
This is Black Monday
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 21, 2019 / 09:56 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
MOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Economy / Entertainment
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NWWW0xdxkOOdOOO0K0OO00NXkllllod0OOkkOOdc:oxO0XXNXXNXoccoxO0K0KXWWWWWWWXx0Kdlxc;'..'cdOXWNOc.  oXKkO0
OOXWN0O0xOkd0OKk0KOO0KOxN0kkkkOOOOkkkddxxxO0XXNNNXOkddkO0XK0XWWWWWWNXK0K0d,.:cddocloO0x:'..;ldOKXodd
XWWWWNKKoOOkc;o:':..;dNO0XklddxO0OOOOOO00KKKXXKOOOOxKNWNKKNWWWWWNXKXKOKOxd:;l;cl0Oo:'.;oxk0d;,c0XONN
xWWWWWKKKKXXKx00dloddOWOdOX0oocol::;:::c:clol,''ooX0WNXNWWWWWNXX0OXXXkdOxxokxll;'.,o:,'.,'::;';KXXNN
d0WWWWK00ONXXk;od''',dWk:,::coxOOOooxO000kko.,xOkxO0NWWWWNXXXOOKk0X0XO0O0d:'.,okKc'.;kkc.  .'''KXXNO
o:dOWKkkKKXN000OO00kxOWOxoll:'.;lddOOKKNKkOOkOOxOXOKX000kxoOKK0XKKkxO0O;':loollxc.  ,okxo:   ..x0XXK
;;;,:o:OkKXXKd;Ol':::xWlcc:xccc'..';:ldkkd:,.ddcl0KO00odxk;c:oxkdKkxoNNdoc;:ccol.    .;;;.     :xKKK
od.   .xXNXXXd.'.,...cx;,,,;;.';,.'.....:xlddkdoxNO00Kkldxlddk0KXN0odkNko;';,;:,.     .:;.  ...,xKkK
xx000OokXXNNNXxkKl..      ..'.''c'0Odo:'cdo0OOddNXxxxk0kkk00KX0kkkd0XXXkco'',,'':;;;,..'; ;::c:,d0XX
oOXXNXxk0kxkdxKNl      .,;;'..;ccccOk0Oxll:Od0;lWOxkol,:OKxxo:xxOkk0k0Kkcx.''''.olc:lol:..cc:;c;;xKN
x00dxlolx;;;:xdc     .;;,.'', lxc.'xx0kxlcc;:d:lOdk:,.'c.' ;dd0dkdxKKOOx;:....'.oooccc:;, ,;,:xc;:KK
',...;,:do0O:occ  ....cl,:d..':xK''00X0doo: ;oc:co;...:clx,xxxkc'c0NXKkd;:'...;,lool'clc;'::;c:;'.OK
.';;.;c;;dKNOO0d  .........'dookO,,0OKkod,'.llc:l;. ,';:dKxxxc. '.:OKOxx;;;...;;;c:;:::c;'''.... .xK
;c:cdcxkNWWWWWWx:    .....'odK0kk;;00kc:,  .';:'....c,:cd0kkd;,...,oddox;:,...,::c........'; .   .d0
,';:xXNNNNWWWWXcll    'c;l:kkkxdx;,00o;,:...... .....,cclXOOxoOkockk;lox:,'.';;llc:,,'..     ..  .lo
,,xNXXXNNNWWWWcdlkl. cKXXKXNK0kod,'OO;;,;........ ..;c:c:ddkkodl:lc:;l::'....;;.            .cl:.ckl
kNNXK0XXNNNNWNccoKXk.xNKXKk0XKKxo;.oxoc:l, ......  .:k;c:0xxdo0k::c::;cl;...''l.             lo:.:l.
NNXXKxxXNNNNWW:odXKk;kX0XXc,';,,,'.ldOocOc,..,:;..c.,dxOxo;,..........odc ''.,'.             .ld:::.
XK00OxlxXNNNNWoll0XcckKXNXo'.......:oO:,d:.,'',cONNNXOddc;:.     .'''.00o.......             .,llc,.
kkkxoolckKXNNNOllkX:ok0XNNO..  ....;cO:'xl.'';xXXXNNNNNk:;,. .... ...:K0o.......              cdoc..
xoloxO0klxKXNNN:odxclxkKXXN0l;;.,;,xdOl;::lcdKNNNWWWWWWWWd.  .... ...o00o.....'.             .;'.'. 
kO0KKK0xocxKXNNo:cxxOOKOKXNNNNX.   ,c:'':lxXWNWWWWWWWWXK0O.   .     .O0Oc. ... ...   ...  .. .,cd,  
KXXXXX0ko:,dKK0:lclc;:ldkOOo''.  ....   'oldx0NNNNNKkxOKXOo  .'.....cO0Oo.....  ...  ....      ;c.  
:ooc;;,;:c,.lxOOoc::clc:;;:'      ..',.;KKKKKKNNOxdkOxc,.    .:c:::loodx:....   .'.  .....  ..':....
             ..  .. ..oxkkk,     ..'.:..:kO0KNKcoO0l.         .........c:....   ...  .....   .,.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0230
[>]
This is a Summer Story
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0003
[>]
This is Lost & Found
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[>]
This is The Booksellers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[>]
This is American Totem
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0231
[>]
This is Popcorn
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0219
[>]
This is Crowdsourced Hyperlapse
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0216
[>]
This is the Black Cube Chronicles
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0215
[>]
This is From Nothing to Something
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0214
[>]
This is the real fake cameras of Toy Story 4
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0213
[>]
This is Swipe Night
[>]