I like it. What is it?
C:/POST/0046/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0046
[-]
This is the Tech Revolt
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 24, 2019 / 12:22 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
TXT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Society / Technology
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0oOKc0MWMMoccWKd0KcoK;0MOkc0WoxoxKlxMKckNx:lx:ookdc;:kxddk00xxOkdlxocclKkl,dM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOdcxMMxOkoxWMMMocXX;NMWklO0XloMNxONOcxoO;'cxdlldk0XKxkkxdkc:odlolllldoNOl0W
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNX:OWMKcl0oKMMWOckNWxk0K0oON0ldKNXKX0OkO0x:dxdooxdclxodddxxxood:cclxxOxNocWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKcc0NdclXNkKXKcck0doc0xlcx0KxoK0dx00xcoxdxoddcldocckkccdooldoccdlk0OxXWWK0O
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWxKdckX0xx0xlk0Oooxkxxddolccdddddoolllccood:;cdlKkdcxdxoxOdoodxlKNKOl:oMW0OOO
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMllod:dKOxk0klddxxococcldlloccldodlloloollldoolooxdodOX0O:lOxoKKdk0ooK,l0OOOOO
MMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XKOdcoxkKK0klcodld0lco;ocld::l::ckKk:lllcll:::c::lcodoll:cxcddodOXOxkockkOOOOOOO
MMMMMMMMMMMMMMMMMNklO0Ocl:ckdoxdcoc::;lc:cc:'cool:::::cc,ldOxcc:::c:cl::xdkdocc0KxlkKOxlk:,okkOOOOOO
MMMMMMMMMMMMMMWNKKdoX0kxccdxxo:,,;:;cod:cco::;;,;:l:oc:c:dl;cddOKxo;lcd:c:ooxdolxkxO0oldddxxxxxxOOOO
MMMMMMWMMMMMWXKKKKo:0oxclxl:::::::::cckcoc::cxdx;cdcc:dxldol;:clclxc:cxc;:codckdc0KKxolxxxxxxxkkdkOO
MMMMMMMMMMMWKKOlc00XKdccc:;:;:c:oc:;:::col::ll:;;:xlc::odcc;::cl:;l::lxl;::ll;dO:O0dxxxxxxxxxkkxxdkk
MXkoXMNkdWW0KX0ccdkxKKx',::c;,;,;,;:;;:;loc,';,,:::lx:;;dcc::::::;c::;:;do:;;cXolOdlxxxxxxxxkxkkxkxk
NKdkWWOllxKXXXXo:0oc;xO:;l::cl;':,co::lcco:;;:;,:::;oc::l:dd;,,::cc,::;'okl,cKockXO'dkxxxxxxxkkkkxdx
XdlxWW0c0kddOKK0KKdo:oNccc:d0l;;dc;::::c::::l:x';:oll;:::::oc:::c:;,:::c:cxo;clcoKOlxxxxxxxxxxkxkxx0
MNXOWWXXOccodkOXXKdoc:dKoccc:;::lc:;::,,;::dxl::::c:;:::::ccc::co:::;:;:oxdclddloKOxoxxxxxxxxxxxxxxX
MMMMWXMMWcddOKXXKxxOxc:x0Oxo:;;ol:lccl::;lol:,:::ll::::::::;;::;;::ookxlookkoxlc:ccokOxxxxxxxxxxkOXM
NWWWxxXXKododKXXKxKOxl:';::dKko;'cx:ll;:dcd;cl:::c::::::::l;:odcxxxklck0odKxxxo00kNWMMMXKOxk0KWMMMMM
OOXNlxKXXXX0doooodc::,ldcxOcccodkxxodkdoldddclcclooodolddodoxkxOkKOxddK0dk0xKooWMMMMMWNXOkkk0XNNWMMM
codkxk00KKK0ddxlold:::oxckdodkOOOOOOOx:;coOxlolokkxxxkd:O0dOkOOoxKKkodOkdNXdkNMMMMMMWXKK00kx0KKKXMMM
cdOOOxkXK0OOkkxdolc:::dO0o;llkOOOOOOOOxdlco0KOoxKOKdxkxo0KKO:xOdoOKlOKNKxMNd0MMMMMMMMMWNNNNNNNWWMMMM
lOXXK0Oxox0Okdxxococo:oc::looOOOOOOOOOOdOdl0OkdkNKXddk0NMMMXkKNolNOxdMMKxWK0NMMMMMMMMMMMMMMMXdXMMWMM
0K0Odlodkxxko'::,:kdc:;:cccdkOOOOOOOOOOkx:;0koKMNKWklxWMMWMXkN0dkMkolWNNdxNMMMMMMMMMMMMMMMWKkoKMMMMM
koodxxkxxdoc'coxol;dc,dd0ccOOOOOOOOOOOOOk0X0dokN:dkOd0WWMWMMMMMMMMXKONWXOxMMMMMWWMMMMMMMMMMM0dKWMMMM
OkOklcoc::oxxol::::ll:ld:doOOOOOOOOOOOOOkKMKllXOdKKWWK0lkWWMMMMMMMMMMMMWkdNMMMXd:0MMMMMMMMMMMNWMMMMM
OOOc..'loXd::o;:::::c,:c::ckOOOOOOOOOOOOxWMOdoOKdKMMNXdod0XMMMMMMMMMMMMMNNMMMNodoXMMMMMMMMMMMMMWMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[>]
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0237
[>]
This is FutureMe
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0226
[>]
This is One Nation, Tracked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0208
[>]
This is Spoils of #nature
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0073
[>]
This is Everybody Loves Lizzo
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0032
[>]
This is Creating While Clean
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0236
[>]
This is Yoto
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0233
[>]
This is why every website wants you to accept its cookies
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0225
[>]
This is the Age of Instagram Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0222
[>]
This is the NYC Subway Map
[>]