I like it. What is it?
C:/POST/0061/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0061
[-]
This is SNL's Cue Cards
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 31, 2019 / 01:35 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
MOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Documentary / Funny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 . ...  ,;.        ..';,,''.';.';:::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;,',;,,;;;;;::ccccccccccc:;.          
   '',    .    ....'..,'''..,'.,;:::::::::::::::;:::c::::::;;;:;',;;;;;;;;:::cccc::::::,.           
    ..  ...... . . ...,''..',.';;;:::::::::::llldkkkkkkkkkxxxddxdxdddxxo::::::;,'',,;;,             
.   ...    .''.... ...,'..''.';;;;::::::::::l0KKK0000OOkOkOOOO00OOOdxkOOOl;''.'....'..              
,  ..'.....,'','',,.. .....';;;;;;:::::OXXKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNKOo.,lcox..   '. ...               .
c   ',,'..',;;;;,,;;..'''',;;;;;::::::xKkkk0KOXNNNWWWWWWWWWKXNNNkk:;:;c,l        .                  
;.  ..,,,';;;::cccc;. ...............c0oOddlkoX00xooo0OKWW0KXNWOxl,oxkOO,              ..,;:c.      
..'......,Oo'',odoc:..,;;;;;;;;;;;;;oKklkxxdkN0oO0KxdoxNNloddK0dk::ododx...          .:xlkkkkc:.    
,.''..;cc:,   .'kx.  ..;;::::::;;;;dKXXNNWWWWWWNKKKKKXMNlccllxloxoxxxodO0KKK0Okoc:   ',';dxd'.',,...
.   ..,cc,..;l,.;.  .;';;;;;;:lcldOXXNNWWWWWWWWWWWWWWWNxxKKKKOO0KKXXXXXKXXXXXXXKK0x.    ....   .;'''
..... .'''''''.   .'lco,,,;;:0k0XNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWxk0XNN0XNNNNNXNNNNNNNX00OxOOOko,.     .      .
''..        .......'',,'',,,0K0KOk0KX0KNXWXNWWWWWWWWWWWWWWWWWNKNNXXXNXXKKXXKkoldO0kxddd:;.       ...
''''.........'''.........',0OOKNXKXO0kkkON0NNdK0XXNNWWWWWWWWWWWWNNXKXXXOkOxc;clkOkxoddolxooc,       
'',,,,,,'................,KNNNOOOxk0ONWXKNWWKKOOxkdlXx0WWWWWNXXNWNK00Ol,cl;,;,clddllddcoddxxd;d',...
'',,,,''''''......      .kOKWWWWWWNXKWWXOOWWod000WKKKk0WWWWWWNKXNKxOkc';l,.,':codoclddcddxxxxcdclcoc
.....                  .xO:XWWWWWWWWWWMMMMMMXXKO0XddkkWWWWWWWWWWXxO0d::l:.,.'oddocccddlxxxxxdllcldlx
   .lddo'.oo,.oo'oo.  .O0kccok00W0NWWWWMMWMWMMMMMMMMXNKWWWWWWWWNk0Kkodxd:;''cxxxc:,oddooooooodlldodd
   WMXKMWoMMK:MWdMMc .kokxdd;dxxo::0kkdkWWWKKWWWMMMMMMMMMWWWWWWO0KOdxxxlc;;lxkkl:: .:,,:;;;;;;;::,,,
   WMKdXXdMMMxMWdMMc.cokokOxOOOkKkolol;0WWWKc00oxkXMMMMMMWWWWW00KOloddc:cclxxdl:c, .;;,',......     
.. :XMXo.;MMNNMWdMMo,'oddclc:l,x:kxWW0koKWOcKMxxolKMMMMMMMWWW0O0Occlo,';:codol,;:...................
,''ddkWMNoMMOMMWdMMl.::cl0x0dOc:lcXWWKc:lOxKXOOWWKMMMMMMMMWMNO00c;co;..'':oll.......................
  .MMdOMMOMM:WMWdMMc.:::c:dcxcloxKkkK0xclx;d;.clN;xNMMMMMMMNO0Ko;coc.....;cc;  .....................
  .NMXNMNdMM'kMWdMMNXo.'clxdKk0d;;dxKWWWWMWK0xoox;xWMMMMMMWkKKx:col..   ...................     ....
   .;ccl'.::..::'::cc;......;okKXKdxOWWWWWMMMMMMMWWMMMMMMW0KKk:lll'.     ..................         
      .''.       ...............,dXWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMWXKKKllld.     ...................       .. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0230
[>]
This is a Summer Story
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0057
[>]
This is the digital handbook for agency people
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0003
[>]
This is Lost & Found
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0248
[>]
This is Password of the Day
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[>]
This is The Booksellers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[>]
This is American Totem
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0231
[>]
This is Popcorn
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0221
[>]
This is E.C.A.B. a D. in a C.B.F.
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0219
[>]
This is Crowdsourced Hyperlapse
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0215
[>]
This is From Nothing to Something
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0214
[>]
This is the real fake cameras of Toy Story 4
[>]