I like it. What is it?
C:/POST/0086/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0086
[-]
This is China's Future Factory
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Feb 12, 2019 / 09:35 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
MOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Documentary / Economy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;c:;,,;::;:cc;;c;,:c;;,,;xlokdo:,,;:c;,,;co:.:ccc:. .,'.looolxocolckccllcccclo:xolOOdxcllloccc::cOOx
:cc;c:cclcc:;,,,,,,,,,,;codxxxo;,,,::;;'ccc'.;cccc...,.'llclcc;;;,,,cc::;cllloxolodoocldc;:;c:oc:lxO
;:cc:c:lolcc:,;cl:;,,;;;cololc:;,',,:,',ccc'.;cccc...,.,ol:l;;,;;,'.;;::olccc:cdccc:coc,,,'.,:l:c::c
;:ccccclooccc;lolclc;:ccol::l::;,',:,'';lcl;',llcl,'',.coc::';,;,,:c;;;::;,;::olcc,;c;'''...'';ooc:;
:cloodllxdollclc:c:;,,dxxl;;:c:;,';:',:lcl:;,'ooll;,,'.;:;,,;,,,,;:cc;,:;,;;;:c::;;:,...';;;;;:::oxx
lccllllcllloocc::;,,,,:c:c;;cdlcccc:;,oldx:;,.oooo:;,..;''''''''','''''....'''''''''.'',',,''',,:,,:
::;;;;;,,;;;;;;;:;;;;,,,,;;;:doloccc:cxdxk:lc.looo;,'..;',,,,,,,,,,,,,,;::;:;;:cllllclllllododddxxdo
:::llccclolllodddoodollloolooddddldxxddxxo,.. ,::;..' ...,:c;,',,,,;;,:clc:;:;,,;;;;;::c:::cllcccccc
clllllllllllccccclcol::::lccccoldcccclc;..,c:.,::, .' ','....','.;:::::;clc;:c;okooolol::,',;:;;,,,,
dxkkkOkOOOOOOO000OOO000KKKKKKKKKxxxc,..;coxdl;:;;;;:;..,,,'''...';lc::c;:lllllk0olldcll::lcol::c:col
NNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNKx:'..,ldddxOOdc,,oxxxod:',:;,'''''...';:;,:cldOOo:,',looclcxkdxxkdxxo
NWNNNNNWNNWNNWNXXXNWWNWWNWN0x:...;:c:lkkxooox;'dxdllldol.'ccc;,''..'.....',,;oodolcxOxc:lc:c:cccclod
WWWWWWWWWWWWWMWWWWNNNWWX0d;..,;ldddllodoodkXX:cdxoollllc,'dlcccc:,'.........'cdollodc:;;,,',,,;:c:c:
NMMMMMMMMMMMMMMMMMxxxOo,..,cooodxkoloddxKNWMW0lllc:;;;:;:kN0xdlllll:,'..........,,,',,'''.....,::c:;
od0WMMMMMWWWWWWWWKd:'..,codddxkOOdllxKXXWMMWKkoc::;,'''..;xkOKKddoooolc;'.......  .'ccl:'',.',,;;;;,
ooolodO000KOc:ll:...':lloddxkOOkxdk0KXXK00c  .';:lll;.    lololldOOkddddoc;'.......   ..,:,'',,'',,'
:loolooxKMNOl,. ..,:loodxkkOOkkkKXXOxc;'''........;:..............;dddddooll:,......      ..',''''. 
.,ccllclc:'. .',,;;:dkOkkkO0K00KNXKl................................:kxxxko::;,''....              .
   .....  .':cll:cokOkkkk0XNXOOO00,...............................   ..........................  ...
.'...    ..;cllllllllloooodooool'.   . ...........''.............     ..oOOOOOOOkxxddoollc;;:;......
''''',;:ox0KXNWWMMMWWWWNNNNXXXO,.        ...':loooc;'c::;;,'......      .,dxxxxxxxxxxkkOOOkl:,..... 
;::coddlcodkkkkkkkkkkkkOOOOOd'         ..,:oxkkkoccodddoodxkdc,..         .:xkOOOOOOOOOOOOdcc;;,....
::::odookOO0KKKKKKKK000000k'.      ..,coodoooool::cccc;,,;looooool;,'.....''ckkkkkkkkkOkkxlcc::;,''.
;;;;;;:odxkkkOOO000000000OO;'';:clllcccc::cclcc;,,,;,::;::cccc:;;:::::::::::;oxkkkkkkkkkxl:::;;;;,''
;;;;;;odxxxkkkOOOOOOOOOOOOx;:ccccc::;'.   .',,'.;;,,'....';;;;,....'''',,,,,':dxkkkkkkkxd::;::;;,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0230
[>]
This is a Summer Story
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0003
[>]
This is Lost & Found
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[>]
This is The Booksellers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[>]
This is American Totem
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0231
[>]
This is Popcorn
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0219
[>]
This is Crowdsourced Hyperlapse
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0215
[>]
This is From Nothing to Something
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0214
[>]
This is the real fake cameras of Toy Story 4
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0213
[>]
This is Swipe Night
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0209
[>]
This is Back-to-school Essentials
[>]