I like it. What is it?
C:/POST/0128/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0128
[-]
This is the Money That Changed Everything
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Mar 07, 2019 / 11:55 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
TXT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Economy / Society
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kk000kOOOkOOOOOOOOOOOkdOOOOOOOOOkOkkxkxxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxdOOOOOOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kKKN0XXNNN0kOOOOOOOOk0kOOOOOOOOOXXXXkOX0OOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOkO0kxOOOOO0kOOOOkxdxxxOOOOkOkO0xOOOOO
OO0K0O0KXNN0OOOOOOOxO0xOOOOOOOOONNKkkOOOOOOOOOOOkxkdxkOOOOOOOOkXxddOOO0KNXxOOOOdxkkkOOOX0OOO0OOOOOOO
K0OO000000KNNKOOOOkOXOkOOOkcddOkNNXx0OOOOOOOOOOOOOkkOkxxkOkNNkOxdk0KXNNKOdOOOdddkkOOOO0XOO0kxOOOO00O
00OOOOOKXK0kN0OK0kOOOOOOxxxdkdOk0XkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOKXKOKXOx0NNNX00kOOkOOOOOkOOOOOkXO0OKdOOOOO0XX
X0OOOOOOO0K0dkONNKXNKkOOOKxxOOOOkXkxxOOOOOOOOOOOOOOOOOxk0O0NNKkdxK0kOkxxOOOxdOkOkOOOOONXd0xOOOkOkkKN
00OOOOOOkx00kOXXK0XOkOOkOkkOkkxxkO0OXkxkkOOOOOOOOOOOOOOxOxOKoxxxOOOkOOOkOOxkkOkxOOkxOkKxdlOkxkO0OOKN
X00kdkK00XKOO0Xkk00KkOOOOOkxlkkOxdOOoOkOxOdOOOOOOkk0kkxKxxKkd0OOOOOOOOkXkkkdOOOOOOk0K000KOk000OK0XKX
XXkkOOOOOOOkkK0OOOkd0KOOOOdxOOOOxOx0dOO000kkOOOOx0KNONNNXOKXOkOOkddkOk0xxxdxOOOOOO00xxklkOOOOKK0NKXN
X0KX0OOOOx00XKOOOOOOdXOOOOOOOOOOxNklkOOOOOOOOOOOk0kNXXXKd0NXXNkOOOkxkOkOdxkO00K0O000koOddO00K0NNXNNN
XNNKO00OxdkXNXOOO0OOkoxOOOO0OOOdKkkkO0XklkkddkOOOOxX00KK0KXXKNOOOOOOOdOxkOOOOXNXOOkkKo0kOkKKKXXNNNNN
NNK0XKOO0XNNNKOOKXOOOOOOO0X0O0XOO00OKNK0KddckO00OO0OK0XNN00000kOOOOOkokoOOOOO0NNNkOkOdKN0dO0lXNxONNN
NNXNXOOKNNNNN00OK0OOK0OO0NXO0N00XN0XNX0NN0xddOXOO0XNNKKO00O0OOK0OOOKKoxxOOO0KOKNNNKKXNNNXokKlxxlXNNN
NNNN00XNNNXXK0XKKNKXKOOKNNKKNK0XNKNNNKNNKOkxkk0OOXNNNNNX0OOXN0KXxkXNK0kOO00OXX0XNNNNNNNNNNKxokkkNNNN
NNNKKNXXXXNNNXXXXKNKOOXNNNXNNKNNNNNNNNNX0O0KKKOkddNNNNKkoOOKNNNXOOOkOXKOO0XX0NNXNNNNNNNNNNNNOxdKNNNN
NNNNNKXNNNNN0NNNK0KNN0XNNNNNXNNNNNNNNNN0OKNNN00ON0NNNX0OXX00NNNNNNNNXXNNX00NNNNNNNNNNNNNNNXKKoxONNNN
NNNXKNNNNNNNKXNN0NNXNN0NNNNNNNNNNNNNNNKOKNNNK0NKkxO0k0N0NNX0XNXNNNNNNNNNNNKXNNNNNNNNNNNNNNXKk0XNNNNN
NNN0NNNNNNNNNNXkNNNNNN0NNNNNXK0OKXNNNN0XNNNN0NNXOOOX0N0NNNNNKN0xKNKKNNXd0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNXKNNNNNNNNNNKNKKNNNXKNNNNNNKxdkONNNKNNNNNNNNN0NNNNN0NNNNNNNNNK0OKOdKKONNNNNNNNN0XONNNNNNNNNNNNNNNN
NKOOXNkoNNNNXKNNXKNNXKNNNNKKK00XK0KKKKXNNNNNNNXKNNNNNkNNNNNNNNNNKlNNON0NNNNNNXKKK0OOOXNXxNNNNNNNNNNN
OO0OO0X0KKXKXNXKKNN0KNNNNK0KKkXXXKOXK0kNNNNNNNK0XXKXK0NNNNNNNNNNKldddOXNNNNNNokOkxkKkOdxkNNNNNNNNNNN
0KdxOX0NNXKXXKXNXOkONNNNNNNNN0X0NKKNNNNNNNNNNXKNNXkNNX0NNNNNNNNNN0XkXONNNNNNOkX0O0NNNdO00NNNNk0KO0NN
     dXOKXXK00Okco,.';cldxlldkNlXO:lloddllc:,dXKc:lxNNodlc;,;cc:lXk.XK:lc:;..lKx:NNNNOOoclccll00,,..
      ...;lx0Xdx             ;O ;d           .d,    :Oo.        do  ;0.      :kk OKXkkx.     ;cl,   
                                                                 .           .                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0237
[>]
This is FutureMe
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0226
[>]
This is One Nation, Tracked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0208
[>]
This is Spoils of #nature
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0073
[>]
This is Everybody Loves Lizzo
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0032
[>]
This is Creating While Clean
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0233
[>]
This is why every website wants you to accept its cookies
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0225
[>]
This is the Age of Instagram Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0222
[>]
This is the NYC Subway Map
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0218
[>]
This is A Kids Book About
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0216
[>]
This is the Black Cube Chronicles
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0211
[>]
This is the New York City block party
[>]