I like it. What is it?
C:/POST/0134/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0134
[-]
This is the New Canon
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Mar 14, 2019 / 12:51 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
TXT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Knowledge / Literature
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lckkkkddk:,:;;coxXNNX:'kNNXx::;;,............';c:;lOXNNX0XNNNXcXXcxOOKK0NNNNW0.'::;:l:''';,c,clN0KXX
loOdooxldodc;:OXNNNNK0l,xKxc;:c;..................'ccdOXNNN0kkKNXcclokxKNXKNWN:','::::coc:,;;,oNNNNK
:odoOlldkKkOkoodxkkk0KXkxo;:;'..      ................':Okk0NNNNNX00O0NNNXKNNNNx'';:;;::c:;;,,kNNNNK
ll,dOlxl;KNNXKx0NNXKOdxl,..OO.            ......'',,;,..:NNKo,',cKNNNNXkkOOOOOOOxxko,,;;;;;:o::oxOXN
OxOkXOk0kNNNx;:;:KNN0;....,KK:      .......;cdxkkkkxdd; .kNO'''',kNNN0lONNNNNXNNNXKXKOOKK0XNNNKkxolo
NXXookX0OOXXk:c:;,OK,d.    ;:.  ..;xOK00kdoxO000kdllloc. .okdxoKNXkoldKXXXNXKKNNNX0KXNOXNNNNNNNNNNXN
NX0Oxk00kkKX0doolx0.'x.        .,lKKKK0KK0kc000Oxoll:':.  .0Okxoc:oONWNXNXNNKKNNNXKXXNXdKXXNK0OKOOO0
kxxkKk0k0kNX0kOO0Xl           .ldo0KKKKK0KklkOdck0KK0Kk,   k00KKNNNNNWNNXNNNNNNNNNNNNNNXxOX000odkxxd
NXNNK0XNXklx0XXX0O:....      .;oxkdxkO0Okdldk0o0K0KKKK00.  0NNNKKNNXKNXo:O0NNOcdkKXXXNXXNXkOkxkkooxx
ddoolccdxkXNNNNXNNo....      .;o0kkOOOkdl::dO0kOKKKKK0KO. .NNNNXXNOokll,;kl00o:xc0NK0XKKKNKOxxdodxkd
K0O00kKX0XXXNNXKXN0.    .   ..;cxdxkOO0kxxlcl::dkkkOkd:.  dNNNNNNNxocx:d,oodododdk:::xKXXXNKOxkOkkdk
NNXOl,,:;,,ckNNXXXNO. ,d.   .';:codddddxxkOOOkxOOkxoc    cXNNNNNNNKkdlldlcxdxodxxdlcdcdNNXNX0kdodooo
NKodo,;;;',;;;dNX0KNXxk00   .';:codo;...'':;cdxxdlc;.  .xNNNKdkOOkxdxoodocccoxxxlllcllXNNNNNNXKkdxdc
XN0lc:,;oxo;;;:XNKXNNNXK0,  .,;:coddxdlc,'  ':oocco;  ,KNNNNN0kxddolodddo,..;lddoxk0KNNNXOO0XNNNNk:;
koool,,:dxx:,,:0NNNNKKXXXN'. .;clloolk0K00dlolokldk. 'XNNKKNNNNXKxc::lddd::cddloood0NNNNNK:;cxOKXKxl
dloxd:::;:c:ldKNNNNNKKXNXx... .;ooddl;:looool'c0oko  oNXXKKXNNNO:;coddxdlxcdoldcddddXNNNXXXxc;;;:d0K
OdxklxldoclcOKNNNNNNNXKklc;... .':oxkOkdoxc,..cOx0k,..lkXKKXNNO';dlld00:xccxc,;dxod0NNNNNNNXX0xk0K00
oxkk0Ocdcodl0NXNNXKK0OOxddd,:;.   ..',:;,0x,;:oK0OkKNNNNNNNNNNXKKKKNNNN0l,xl;lO:cxKXXNNNNXccd00xOXNN
cd0dox0XXXNNNNNNXXXXK0K0OOkl'..   ...   .oOOxX0OOxxXNNNNK00KXNNNNNNNNNNNXKO0XXXN0d:cxKXNNk,::cO0ocoK
dddkxO0NKKXXXNNXXNXKXNXKK0Oxl,.. .....'..,lOxOOKOk0NNNX::l::lOXNXXXNXKXNXNNNNX0XNNNX0Okxkd;;c::o0xcc
OkxO00XNXXNNNNNXXXXKXNNXKK0Okdd,....';...cd0x00KkONNNkl:oddO0kx0NXXXXXNKXNNNNKKKXNNNX0xoooo'',,,;dkx
kOKKKOodNNNNNNNNNKXNNNNKKKKKK0Olxxc,.'. .oOKk0K0kkNNNKcd0KKXXKOONNNXXNNKkXNNNKKKKNNXkxO0Oxl:;col;,,o
XKxl::dKXNNNNKOKNXd0NNNXKKKXK00xO0x;.:'.:O0KkxkdlkNNNNX00KXXK0kNNNNNNNNNXKKNNXKKXNNXO,;:loxko:ckkl::
0KKKOXNNXXNNNKlcoloxkdokNOokXXOkkOO:..',kKKOxdl:oNk:,;:;lOXXXNKOkOXNNXOxddlc::::lkXNNkddoc::ldc:cxko
0dxc,,xXXXXXXX0ddoxdoo;cxk;;cNNOkkx; .,cOKKkxl:;Kk''...'',XNNNNXNKollcxXNNNXNXXKkl;xNXdk0KOo::dkdc;c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0255
[>]
This is I Pressed ⌘B
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0259
[>]
This is Wash Your Lyrics
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0256
[>]
This is Do Not Touch Your Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0252
[>]
This is Bite Sized Learning
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0249
[>]
This is the Map of Mathematics
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[>]
This is NØ SCHOOL NEVERS
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0226
[>]
This is One Nation, Tracked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0208
[>]
This is Spoils of #nature
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0073
[>]
This is Everybody Loves Lizzo
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0032
[>]
This is Creating While Clean
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0251
[>]
This is the Great Google Revolt
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[>]
This is The Booksellers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0233
[>]
This is why every website wants you to accept its cookies
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0225
[>]
This is the Age of Instagram Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0222
[>]
This is the NYC Subway Map
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0218
[>]
This is A Kids Book About
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0216
[>]
This is the Black Cube Chronicles
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0214
[>]
This is the real fake cameras of Toy Story 4
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0211
[>]
This is the New York City block party
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0204
[>]
This is Masterpiece Theater
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0203
[>]
This is MLB’s Essential Secret Sauce
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0193
[>]
This is Pocket Biases
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0192
[>]
This is Bad News
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0187
[>]
This is How to Draw a Horse
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0186
[>]
This is the Day the Music Burned
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0184
[>]
This is the Invisible City Beneath Paris
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0183
[>]
This is the IDEO Journal
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0181
[>]
This is the Subway Dancer
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0180
[>]
This is the Nike Circular Design Guide
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0178
[>]
This is the Undercover Fascist
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0176
[>]
This is the Codex Atlanticus
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0174
[>]
This is Unraveling the JPEG
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0173
[>]
This is Sex with Everybody
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0172
[>]
This is The Times Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0170
[>]
This is My Creative Type
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0169
[>]
This is Against Cheerfulness
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0167
[>]
This is how healthy is the internet
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0166
[>]
This is the secret that built the Spurs' dynasty
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0164
[>]
This is the Open Press Project
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0160
[>]
This is the World’s Greatest Delivery Empire
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0159
[>]
This is Smartphone Society
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0158
[>]
This is Rupert Murdoch's Empire of Influence
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0155
[>]
This is The Day the Dinosaurs Died
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0153
[>]
This is On the Trail of the Robocall King
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0151
[>]
This is branding a scam
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0150
[>]
This is The ISIS Files
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0143
[>]
This is how to master vertical video
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0142
[>]
This is the little app ruling the sound of modern music
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0141
[>]
This is Pink Trombone
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0139
[>]
This is Fearing for his Life
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0131
[>]
This is the Biggest Pop Star
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0128
[>]
This is the Money That Changed Everything
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0123
[>]
This is the Book of Bookmarks
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0121
[>]
This is the Fox News White House
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0116
[>]
This is the A.I. Diet
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0113
[>]
This is the Secrets of the World's Greatest Art Thief
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0112
[>]
This is how we’ll invent the future
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0109
[>]
This is the Trauma Floor
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0108
[>]
This is Dollars on the Margins
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0107
[>]
This is Ones to Watch 2019
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0104
[>]
This is Emotions in Vocal Bursts
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0103
[>]
This is the Route of a Text Message
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0101
[>]
This is Trump's Two-Year War
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0090
[>]
This is life without the shadow of mortality
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0083
[>]
This is Into the Dark
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0082
[>]
This is Finding Roommates After 40
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0081
[>]
This is A Swamp Divided
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0075
[>]
This is the Sommeliers of Everything
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0066
[>]
This is Meth, Murder, and Pirates
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0064
[>]
This is Lena, the Patron Saint of JPEGs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0059
[>]
This is the New Design Frontier
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0056
[>]
This is the Plot Against George Soros
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0054
[>]
This is the Treasure Behind the Wall
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0052
[>]
This is Desolation Center
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0049
[>]
This is the New American Empire
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0046
[>]
This is the Tech Revolt
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0044
[>]
This is Hacking Finance
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0043
[>]
This is a Brie(f) History of Cheese
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0040
[>]
This is In Search of Lost Screen Time
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0037
[>]
This is the Sound of a Stradivarius
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0035
[>]
This is the Burnout Generation
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0034
[>]
This is the Valedictorians Project
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0033
[>]
This is the story of Doctor Rapp
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0029
[>]
This is Dropgangs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0024
[>]
This is Good, Cheap and Fast
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0022
[>]
This is the Internet (but not as we know it)
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0020
[>]
This is the perils of Pearl and Olga
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0017
[>]
This is how this all happened
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0016
[>]
This is Technology Ranked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0015
[>]
This is how ink is made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0013
[>]
This is the past 100 years
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0010
[>]
This is 2018's top title sequences
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0006
[>]
This is How to be an Artist
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0004
[>]
This is the Last Curious Man
[>]