I like it. What is it?
C:/POST/0188/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0188
[-]
This is Apollo 11 in Real-Time
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jun 18, 2019 / 05:11 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
HTML
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Digital / History
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             .,c        dk0KNNK:lcc;                                
                                               ool.     :ddOKNk'...',.                              
                                               c'.  ..   .cclx,.....,o                              
                                          .              'kOO00x,''ld                               
                                                         .:cckkx;c';k.               '              
                                                            .xdl:.  x:          .    '              
                                                           .loxO:':ckx.       .oNNOl;oooxOc         
                                                        ...,xckOO0OOl.co'       .OMWxxkkKWM,        
           ..                                         ...',,lxx:coxkx.;xo:  :;...lWNdlx0ONWl        
        ...kol                                        ..,;;;,Od. .lddxd..dd  ..'oxdx00OKWMMW,       
        . ....                                       '.,',,,'xco''lddxd  .ll..'..,,ckXWXNWMMd.      
        .                                           .....;o;'xolclll:o:...'''....,:;:XWONWMMK'....  
:;;;;;;;c,,''''''''',''....'  '';,,,        ;:c:.:.      .;:c;Oolcclldc;;c,'...,.;cc0WN:kWMMNlcc:c:;
::;;;:cclccclloclcclloololo. collooc'...,,::loo;'l'......,:l0cOollldooxlc,.....odc0NNNNkNWMMWolccc:;
:cc::lccllll::;,',cllllcllooc;,;:c:ccclcccllc,lc:dollccoolllc,xodxodxddd. .'l;..lKOkOKNWXNMMMxoooooo
ccllclocoooll:,,;llllolloolcc:ccdlooooocooollooloododooccodoloooodollooc .,okl:.'okldONMX00Okx:;llll
l;:,,:;;,;cc:::lllloloolll:;:cdkkdkollccododdocclollllolooooodolooododllc:;lkl,';:oKkkNMXl:cl::ccc:;
dodddollddoooolddooc::;'c;cdxK0kkdOkxxddddoooolcc:;,,,,;,:;,;,;co:cllccc;;.;d:;;:ocoKxXWOllooolllccl
lllllllc,,;,;;;,',,:,c:';cxOkOOkO0Ol;cc:clc;;;;::c::l:lcccc:c;ccccccccc':ccloc;:dxdcoXWKllc::c:;:;.:
llcc,,'.,;:,,;;:cc:cccccllccloooddxxxxxxdloolc;,;;,,,',;;:cllooolcdoll:;olclc:;cxK0olx0Nkolcllcc:;:;
c::cccclclc::c::lcc;:cccolclloclolllloddoooooc:'',;;:cll:;lc:.    ,,',:coloccl;,l0NxlcxXWOddddoodl::
clollooloooollc:;,,,clloddoclllloloooodooool:';c;loollllol:     ....c;cldddoool::cdkdxdk0Nolc:cc:l;,
lolll;lolcllllooc:ll::;;;:,,'..,'',,;;;;;;;,'';;,,,';;'... .'   .        :c:lc:;cc,.'..::KOolc:;;:::
....       ...  ......................'........'.'',,'''.',,'clc:;:;;;,'.''.'...:l;.'..;cOOcl:';:;:;
,....';;;,',,''';lodooo:ooooc;c:cccl:;;lcc;:,.cc:cc::;;:lc::cocloccc::cloc;;;:;;,c;.'..,:kll:c;:;:cc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0249
[>]
This is the Map of Mathematics
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0242
[>]
This is Hello From Here
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0240
[>]
This is the Most Searched
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0237
[>]
This is FutureMe
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0232
[>]
This is I Type NY
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0057
[>]
This is the digital handbook for agency people
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0053
[>]
This is Phase
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0248
[>]
This is Password of the Day
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0233
[>]
This is why every website wants you to accept its cookies
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0223
[>]
This is Runway Palette
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0222
[>]
This is the NYC Subway Map
[>]