I like it. What is it?
C:/POST/0196/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0196
[-]
This is all the Bob Ross Paintings
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jul 24, 2019 / 03:20 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
MOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Art / Documentary
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0OxdxodxdkkxOOkkkkOodOOOkxkOKO:,,,::::,,,,,,,;:l:;;:;;::coOOOd::;:l:;,,,;;;;;;;:lo:::ccccccc:::::::;
kOkxkkkddxxkkOkkkkkkkOOkxdxlc:;cxOx:,,,;:;,,..............,:llc;,,,;;;;;::::;,,;;::;;;;;;::c::::::::
;odkXWMWXXX0OWNdxkkOxxkxlc:;cdkxxl:,,,,c;...                ..,:;;;:::;;dxxx;,;;;::::::::::;,:llll;,
..'lXox0KXNWWNKdxkxOOOOOkxdkOOkoc;,;,;'..                     ..;lcdxl,,:loo:;:c:ccccclccc:;,,:ooo;;
...'xNdlXWkdOdkkxxxxxxxkxkOOO0OOdc;;,...                        ..::c:;:::c;;;;;;;::::cloo;;;,,ld:,,
'''OMW.dMMldNkclxOOOOOOxO0OOOOOkkxc,..     ........              ..:;;;:::::;:ccccc:;;;:xc;;,,,,;;,,
'''OMMddXO;.;,oc';cc::l,'clllx00Oxl,..  ....',,'''........       ..;;:ccll:;;cllooc,;;;,:;,;;;;;,;,;
''''kWMWKOOOKNx'''''''',,'',,,;ccc:;..  ...':c::;;,,'.....       ..,:coocd:;,;d:ld;;,,,,,;,,,;;;,,,,
''''''coxkkdl,',,,'',,'',,,,,,,,,,;,...   .;l:;.,co:'.......     ..;;;;c,:;;;;c;;;;;;;;,;;;:;:;,,;;:
,,'''''',,,''''',,,,,,,,,;;,,;;;;;;;'......okdxoldxl'..,;,''.   ..;:;;;;;;;;;;,;;;,;;:;,,;;,;;:;,,;;
,,,,;,,,;;;,,;,,;;;;;::;;;:::l:;cll:;'.....dkOdldkxd;''.';,,.....'c;;;;;;;;;::;,;;;;;;;,,;:;;;;;,,:;
,;;;;;,,,;:;::;,,:c:;::,;;;;;c,,clo,;,,...'okx;;ol:,'.....''.  .':;,,;:::;;;;;,;;;;;;:;,,,,,,,;,,,,,
,;,lc;,;,;:,c:,;,;;;;,,,;;,,,,,,,,;,,,,,''',ol,,;clc:,........,,,,,,,;c::;;,;;;:;;,,,;;,;:;;;;:;,,;;
;,,;;,,;;,;,,,,;;;,,,,,,,,,;;::;::::::;;;;;,,,;;odoc:;'......:l:,;:;;;::::;;;;;::::;,;;,;;;,,;;;;;;,
,;,,,,,;,;,,,,,,,,;,,;:::;;::::::::::::cc:::,';;clo:;,'..'.,clllc:;;,;::;;;;:::;;;;;;;:;:::;;;;:,,,,
,;;,,,,;,;;;,,,,,,,;;:::::::ccccccc:::::::::::loc;.....,,:cllll:ccllc:lc::;::::::;;,,,;;;,,,,,,;;::;
,,;,,,,,,,,;;:::::::::::::cccccccccllllllllll0KKkl:',;:coodddooxkkxdoooc:;;;;;;;;,;;;::,,,;;;;:;,,,,
,,,,;;;,,,,,;;:::::ccccccc::::::::::::::::::cK000kdodkOkkkOOdd00Okxxdoc::;:;:lc:;;,;::;:;;;;;::;,,,,
;;;;;::::::::::::::cccclllcl:oooolol:cc;;:::;l0XKdddkOOO00Oxx000Okkxdocccloollc::::::::;;;;;::;;;;;;
:::::::::c:cccccc:c::::::;;:ododddOXOOdccllcllkXOcxollxO0000kOK0OOkxxlcodddool:;;,,:lc:::;,;,;;,;,,;
::::::c:;:::::::cc::::cccll:::,,dxokkoolooolllkXxdxolxKK0XKkOOO00OOxddxxxddoc::;;:llc;,;,,,,;:;::::;
:;;;;::::::cccccccccc,cdollolddccoloOlllllllll0kxOOKXXK0KKk00KKK0Ok00Okkxxddlcccloc::;;;;;;:c;;;,,,,
::::ccccccc:::::::;;:okdodddx0X0OOxcollc:::::o0XXXXXXK0O000KXKK0xOKK0OOkxxxoccoooolcc:::::c;;,,,,,,,
::::::c::::::;;::cccc:;,''oxdokkxdolllooollll0XKOKKOkxkOKK0KKKkxKOOOO0Okkkdodxxdoocc::::c:::;;;;;,,:
cc:c::;::;:;;lollccoxxl:::okxlx0xloooooolllllKXOxdoodOKXK00XXOxKx0KKKO00xdxxxxxddoc:c:cll::;;;:;::cc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0242
[>]
This is Hello From Here
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0230
[>]
This is a Summer Story
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0229
[>]
This is Golsa Golchini
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0093
[>]
This is Baseball Card Vandals
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0003
[>]
This is Lost & Found
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[>]
This is The Booksellers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[>]
This is American Totem
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0231
[>]
This is Popcorn
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0219
[>]
This is Crowdsourced Hyperlapse
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0215
[>]
This is From Nothing to Something
[>]