I like it. What is it?
C:/POST/0200/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0200
[-]
This is the Art of Warez
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Aug 05, 2019 / 09:10 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
MOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Art / Documentary
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ....             .:.    .';;;    ;:::xkkkkx:clodxK0kkkkkkkkkkkkkkkc;;;dOOOxdO0,.;;ll;;;;;;....    
  ....             .:.    .    .''';;;;:::::::clodxKO:::::::::::::::oxxxkOOOxdO0,.;;ll;;;;;;....;;;;
    ......         .;.    .  .';:::cccclllldo;;lodd0OddddOkkkOkkkkkkxxkOxxkOOO00.          ....';;;;
    ......         .;.    ...',::::llllodoodd;:clookkdddxOOkOOOOOOOOxxkOxxkOOO00.          .....'',,
       ..........';;;.   ..,;....,;loooooooddlllllllodddddddddol:,,,cldkOOxxOO00.   ....            
..',xdddddddddd:';;'.. ..'...     .......dxxxddldXX00xxxdc;'''..     ..oOOxxO0O:    ...   ..    ....
;;;cMWNNNNNNNNNo.;;.   .',.      xK.     .  .c:  ...;Wk       :K:      :OOxdO0k.:ccc.     ..........
;;;:0OOOO0XXXXXd''..    ...      ..      ,,''.  .:;..,cOOOo;'....     ..okkOxx'...,,;;;,...        ;
00000000KKXXXXXkc,...  ..',........',;;;;,'  ..;:clxo:,...:kkxkkc'...'''okOOxx;.;;cc,,,,ccc:....  .;
''''''',;:ooooooo:..,. ':dOOOOOOO:,..;;...  ...,;ccodOOOOOOOkdOK0OOOOOkdkOOOxxk.;coooddl''',;;;;''',
,,,,,,,,,,,,,;cll;.':. ,lxOOOOOlc;;,'..  ....'':cllddxkOOOOOOk0XOxkxkOOkxkkxkkx:  .'ooooxxxd'''';,..
;;;;;;;;;;;::lkkOc 'c' ;oxOOOOO;.,;   .......,,ccoodddxOOOOOOOOOkdddkOOOxdxdkOxx. '',''',,,:Kx      
;;;;;;;;;,',,,;cd; .,,,..;cloddc;..  .''''.............,,,,,,,,,oOkdxdkOOOxdxxoo. ;;;;;;''''.,ookkkd
0OOWNNNNWXxo;;;;;;''.','.',;:ll:;..,;  ..  :;..;;.';,..'. .'. ..lXKxxdxkkOxxol  ',ll''''...,dddxOOOO
'. WKKKKKK00000000000: ;o..  ..;;..,;..,,..MX.'MK.;M0.:Mk.,l;..,.lMKxddddd:,..  looo......  ,:dddxOO
',dW0000OOOOOOOOOOOOO; .c:,....''....,     c:  c: .o: .:'       ;0N0xdddxk.       ''......,'.;clodxx
';MW0O0O0000000000000:  ;oc,,....,;..;           ..'''''.      .xMKOkdddk0'   '''',;.   ..l: ;,:oood
',0000000000000000000k, .:llc,'..',..d           ..  ........  cWXOOkdkOO'  ......,;....,'.xl ,,;:cc
''dOK0OOOOOOOOOOOOOO0Oc.   ':::'.,;''d.  ..  '. .M0 'Oo.'l;..'.oNKOOkxkOx.';......',. '';,.ol ''',;;
'. kKOcccccccccccccxKK0c....',,cccc::xk..xx.'MX..l:..;;;;;;;;;lkkOOOO0dl,',;....', ,; ooc:'','    ..
'..;clc:,,;,;;;;,;;:cod;...... ';odcc,'xx,'..:;..::::l:'''''''lOOOOkkO;....''';;::,c;.''...... .....
'....,c;..'''''''''..;c,'.   ...'. :c;,..0KKKKKKO:::cxdoooooooxOO0; ck' .. .;:ccccoo;,    ...  .....
....'.'',,;;;;;;;;;;;,,... .'.  ...''llllcc...'clkd,;llllodddddo;.. ck' ;c..,;lo..  .   ............
......'',;;,,,,,,,,,,,,'.. .,;;......  ccxkxxxxxxxo,:c:;;:cccc.  .  ;d;.;:..''::.   ....'. .........
..   .;;;;;,.........';'.. ';,,,,    ..''xkccclcc:::::'              :oc,'. ....    ..,,c: .,,,,,'.'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0242
[>]
This is Hello From Here
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0230
[>]
This is a Summer Story
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0229
[>]
This is Golsa Golchini
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0224
[>]
This is Hair Love
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0093
[>]
This is Baseball Card Vandals
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0003
[>]
This is Lost & Found
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[>]
This is The Booksellers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[>]
This is American Totem
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0231
[>]
This is Popcorn
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0219
[>]
This is Crowdsourced Hyperlapse
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0215
[>]
This is From Nothing to Something
[>]