I like it. What is it?
C:/POST/0229/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0229
[-]
This is Golsa Golchini
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 06, 2020 / 11:05 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
JPG
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Art / Creativity / Culture
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKX
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OkkkO0KXNNNNNNNNNK0OOkO00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNWWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxl:cccllclllc::lxOKKKOkollckd::;:codkKKKKKKKKKKKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0Okxkkdl;,''''c:ccc:cldk0K0kxoldXl;:clc,',;lk000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNNNNNN0kooodlccldkl,,,.....,:lxkkO000K0kxNx,,:lkXx:c:,,cdkO0000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNNNNNNKklcc:;:oc:,,,',;,....',',;coOX0xO00XKKKloxxxkKN0xd:'.';ldkOOOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNX0kxo:cood:,;;;,....'',;,;:clloloolx000KKKKXX0xodddxkkxxdlc;;,;coooddxkO0KKXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNN0Oxool:ldlol,......,,,'',;llcc::;;::;:c;::cccccccclccclllllllclodddolllccccox0KXXXXXXXXXXXX
WWWWWNWWlxxdodllc::;'.....''''''',,:;;::cccccc::;;:::::cccccc::cccllllclloxkOOOkxdooollok0KKKKXXXXXX
WWWWWWWNoxddkxdc,'.......'.',:clooddddddxxxxddxxdddddxxxkkOOOOOOOOOOOOOOkkxkc:clloodoo::clxO00KKXXXX
WWWWWWWkxd0KkOd:... ..,',;,;;clodddxxddk00000000xoodkdk0KKX0kkxO00KKKKKKKOxl:::clodkxdo:lccxkOO0KKXX
WWWWWWNxxOX0kdo:'....'c;:;;;;clooddxd.:dkkkkkxxxdc;'.dKXXXXK0OxdkOOO000Okxl::ccldx00xoKxolclxkkO0KKK
WWWNNW0xoOOkdoc;:'....,::;;;:loodxxxkOOOOOOkxxk0OxdodxOk00OkkdoooooxOOOOdl:::::dxkNXkxXOKdccxkkO0KKX
NWWNWWKx00oxdc,xo'....;:;;;;collooolcldxdool;,,,:ccc:;::;clollloodxdkkxoc;''',:x0XNKOOO0dllxkOO0KKXX
WWNNNNNKKOdld,:;c.....',,,,,;::::,,;:ccccccc::::cclloooddooloooolodxxxl,,...',:ldO0OkdllldO0KKKKKXXX
NWNNNNNNNXOcc,'':;coocl:c:,,;;,,,;;:::cc:::::::;;;;;;;;;,,,,,;,,:lcc:,..';;',cdkkOkxddxOKKKXXXXXKXKK
WWNNWNNNNNNXxl;:dddOkcclodc;:ccddocloooololllllcc;,,'..........''''',,,,;;,cdkOxxkO0KXXXXXXXXXXXXXKK
WNWNNNNNNNNNNXxdO00OOkxxdoodoooxOkO0KXXXXXX0Oxxxddodooodddxxxxxxxdlccccldxddxxx0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNKkOK00kxddxO00OxxOOO0KKKK00KKKKKK000000Okkxdollooooddxdodxxk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWNNNNNNNNNNNNNX00xddk0NNX0kkkkOkkkOOOkkOOOOO0OOOOkxxxxddoooooodxxkO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWWNNNNNNNNNNNNNX0KK00KKK000l::ccclxO0000000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
NNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNN0K0OO0XXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK
WWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
WWNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[>]
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0242
[>]
This is Hello From Here
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0240
[>]
This is the Most Searched
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0232
[>]
This is I Type NY
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0093
[>]
This is Baseball Card Vandals
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0234
[>]
This is Tony Futura
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0211
[>]
This is the New York City block party
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0204
[>]
This is Masterpiece Theater
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0200
[>]
This is the Art of Warez
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0196
[>]
This is all the Bob Ross Paintings
[>]