I like it. What is it?
C:/POST/0242/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0242
[-]
This is Hello From Here
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 30, 2020 / 12:47 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
JPG
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Digital / Experimental / Art
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   :WWWWOKWWWWWWWWWXKl.d:d0,lWWWl 0MMWWWWd.0WWWx.lddddddl:dxxxdddddddddddddddddONWWWWWWMMWWWWWWWWWWW
  . ...ood0NWWWWWWWO;oKKxlddkodd,KWWMWWO;lNWWKocddddxdoclddxdlodddddddddddddddddxOXWWWWWWWWWWWWWWWWW
..          'lWWWXllkXWWWWWWNXOdloxOKK'cNWW0lcdddddddc:dddoccoddddddldddddxddddxxxdx0WMWWWWWWWWWWWWW
;oc'...    ;l:;;OX0KkloKlXWWWNdcXX00kddoodccddddddolooccllldddddddccodddlcddddddxddddxKWWWWWWWWWWWWW
lXKxd.   .Ko  .ck.  . .cX0XOxlccoONWWWNKdolllllloddolc:ldxddddddoocclllclddddddolddddddkNWWWWWWWWWWM
kkx      lXXxdc.       o0,..Ox;,lOXl0WWkdlldddooc:cloccdddddddddollccodddddxxdccodddllddxXWWWWWWWWWW
cKO';..;,.         .;cl:,''.     .cNXXdollllodddddoll:cclloolllclllcodddddddoocclllclddddxXXxXWWWWWW
kO0lkooxd:.      .dl.  OK         .cxllolc:lddloddddclddoolccc:cclodddddddodoolccoddddddddl'xWWWXl0W
;d0dxkxOllcx0d:,dc   .xo      .do;;lOc;;;;;:cloddllllllodxxdddooccccoddoclccllllldddddddd:cKWWX:.xWW
   .:;cK0cOO00NWOc'.xo      'xl.  .ok:;;;;;;;::lllolcccodloxxxdccodolollllcc:clloddddxdlllclxdlkWWWW
.;c:,.0l.''cx0KWWXxoolOx:.,Ol   .ox..;;;;;coc:clo:;;;;:cloddollllodddddollc:;;::codddlllool,cNMWWWWW
:ccc:'       ;cxlOX:xxx0NWNx;'.ld.  .;;:loc;;;:ll;;;;;;;;:dl:coolccooldddxdcccc:;;;;;:cclllxWWWWWWWk
cc. .:,    'c:,:xx.,;cx00KWWKxdxdxc'.,:dl;;;:ol:;;;;;;clcclolcc:;;cloddddolodddddolccc:;;;:,dKWWWkox
         kkcccl;.      ,coxkWO;dldNWWOclllllc:;;;;;;loc;;;:oo;;;;;;;;loc:oolllodddxxdddl:::.   .;oxx
     ;ccldl,. .;:.    ;;,;cxl,c:k000KWkollcllc:;;;:dc;;;:loc;;;;;;;;:llcccll;:ooooxddo:lddxlc;'''.  
   cx'   oK        .kcccc::;      .,xX0koclcldddoc:llccllc;;;;;;:olcccll::;;;;;;;coocclloXWWWWXkKWNO
.ox.   ;k:      .c::lc..'cc;    ...',coc;lloooooddollc:c:;;;;;:oo:;;;:oo;;;;;;;;llllllol;.x0oXWWWW0,
W;   ck;      ;kc   'N,       .ococ;;:x.  ';:cloddddolllodolc:dc;;;:oo:;;;;;;;;:olc::ok':l; .cxXWl,0
ooodl'      ;O:   .dx.       .'olddc::.     'ccllcloocoolodxxdoololl:;;;;;;:lllcllc;..          'lld
0d:;;;..    xO,.,dx.      :Oc,,lk.        .;cllcldc;;::clooodxdollcoolc:;;loc;;;;xO              lo:
0OOc;::;;'clllc,.       cO:    oO.       d0::cl:'.',;;;;::cododdocllcddddolcc,.oKl                .'
WWWKOdoddc'';c;,.      x0   .dO,      ..':dlccdl:;   .;c;:clllc:c:cooodok0Kdokl,c'                 ;
WWWWWWWNKxoo;;:::c,'.ooldoccc.      .kd'.'dO.        ,c::::cx;      .;NKOWWW0oxxxXWKxc              
WWWWWWWWWWWWXkxcll;;,,',odl       .kd.   'Od       .xl:coko;.       cccdldOOko,ll:XWWWK.            
WWWWWWWWWWWWWWWWXx,':',;';:o:.   .W:    lN,        'W,   l0cKx    .  .oXx'     oKloKWWWX       oNo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0232
[>]
This is I Type NY
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0229
[>]
This is Golsa Golchini
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0093
[>]
This is Baseball Card Vandals
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0057
[>]
This is the digital handbook for agency people
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0053
[>]
This is Phase
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0248
[>]
This is Password of the Day
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[>]
This is American Totem
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0234
[>]
This is Tony Futura
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0233
[>]
This is why every website wants you to accept its cookies
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0210
[>]
This is the Bon Iver ViiSUALiiZER
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0204
[>]
This is Masterpiece Theater
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0200
[>]
This is the Art of Warez
[>]