I like it. What is it?
C:/POST/0243/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[-]
This is NØ SCHOOL NEVERS
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Feb 07, 2020 / 11:17 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
EXE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Knowledge / Technology / Culture
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  .... . .............'...'''.'.............''.'''.''''''''''......................,'''..,,;;;'..'''
 ........................'''..............'''...'''..'.....................        ..'......,;;;,'..
..........................................'''''''','''''........'.........          ..........',;;;,
.....;kxo....xkk;...;oxkkdxkk;........''''.'''.....'.'......''.''.......               ..:00d;...',;
.....cMMMXc..WMMc.:XMMX0MMMM0....'.'.''.''''..................''..',,...             ..l0XXXKK0d;...
.....lMMMMM0:WMMc;WMMc;KMWNMMx................................,..'...',c:          ..cKWWWXXXNNX0kc'
.....lMMWdWMMMMMc:MMMkMM0,0MMO...............................'......''c;.         .:0WWWWWNXNKNWN0kx
.....cMMW.,kMMMMc.xMMMMXxKMMK'.........;.. .............',;;:;,,,'..'Ok.        ..ONNWNNNNNNWNNNWWWK
.....cXXK...,0XX:,xXXKXXX0x:.......    .'  ......... ....';c0KNWN00KKx.....     ..;dKNNNNWWNNNNWWWNX
.......':cc:'...''';:c:,....;;;....';;..';'';:;'..... ..':oxXNWXdoX0o:'.;......  ...'o0XNWWWNWWWWNWW
.....,0MMMMMMK'.,kNMMMMMNx'oMMW.;;cMMMcdkXNMMMMMNk' .'xNMMMMMMWl,;WMMl;lo,',''.........:kKXNNNNNWWWW
..   dMMWocco,.:WMMd,.;xkl,oMMWldldMMM,,NMMKc;;cWMW;.NMMd;;;dMMN,.NMMxc:oc;;.,''''.......,d0XNWWMMMW
     .kNMMMMNk,xMMK.. .',,,lMMMMMMMMMMdkMMWlool,OMMkoMMX..'..KMMx.WMMxc;:;'c..;,,,','......,oXNMMMWW
,... .kxddOMMMOlWMMd'.'oOo;oMMW;c,,MMMxdNMMKdllxMMW:,NMMk:,:xMMWc,WMMx:cclcccccclc:,;lc;'.....cxXNWN
c,,.;0WMMMMMMKc:cONMMMMMNx:dMMW.,clMMMxookXMMMMMWk,..,xNMMMMMXkdc:NMMMMMMM0''',;;cccloc:;,......':,.
c,::cccloddlc;;c::;:ooc,. ..,......;llccc:;cclc;..'.'',;,;:c:;'',,;:;';looolclll',...;l;'..'........
':cccxNNXocccNNNdcONNNNNNXk:XXK...'KWWdcNWNNWNNN.cNNNNNNXO:',:xKNWNKxcc;:clodxko:o:..,;,,::.''......
ccccckMMMM0lcWMMxcKMMXkkkd: xMMk.,kMM0;OMMWooool.;MMMxdkMMN,'WMMOloOkc':;:ldodolc;l..,,,,,,;::lll;,'
llllokMMMMMWOWMMxc0MMWNNN0.  0MMc,MMX::lMMMXXXX:.:MMMookMMW'.KMMMNKkl,;,ccoxxkll;:c;.,,,,,,,''',;;,,
clllldMMWxXMMMMMxlKMMXkooc.  .NMNKMW;..lMMWllll'.:MMMXWMMN''.,lldkNMMX;c:;lccdoc:;c..,,,,,,,,,',,,,,
ccc;,dMMWookNMMMxlKMMWXKKKk...,WMMW:...lMMMK0KKK,:MMM..0MMO;lWMWK0NMM0..'::::::::;.',',,,,,,,,,,,,;,
.'.,:d0KKxxddOOklcx0Oxdddxo....:xdc....;dddddddx',dxd...k0Oxcoddkkkd:.........   ...,,,,,,,',,,,,,,,
       .........'''...............................................'.....''...'''...';,;,,,,;;;;,,;,,
   ..........................................................''.'...'....''''''''',:,,,,,,,,,,;:;;,,
      ...   .... ...........................................................'.',',,l,,,,,,,,,;;,,',,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0249
[>]
This is the Map of Mathematics
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0240
[>]
This is the Most Searched
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0229
[>]
This is Golsa Golchini
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0226
[>]
This is One Nation, Tracked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0239
[>]
This is Kencko
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0236
[>]
This is Yoto
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0227
[>]
This is Foldeat
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0225
[>]
This is the Age of Instagram Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0214
[>]
This is the real fake cameras of Toy Story 4
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0213
[>]
This is Swipe Night
[>]