I like it. What is it?
C:/
[Ξ]
[Ξ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0267
[+]
This is Pass the Ball
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoodddo:occccc:ddldo;,;;;,,........
cxdxdxxkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoodddo:o:cccc:ddloc'';;;'.........
dddddddxdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkoodddo:dcllll:ddcc;'';;,..........
xxxkxkxxxdkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkkxdoollllllllloodxxkkkkkkkkkkkoodooo:oldddl:ol;;;'';,...........
dxo:cxc:dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoolllllllllllllllloodddddddddocclllc;ooxddl:o:,;;'',............
ddooldccodoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoolllllllllclllllllllllllolccc:........codddl;:;,;;''.............
oxdooxdxddxdxxxxxxxxxxxxxxxxxddddllllclllllclccllllllllllllcllcc;........,ldddc';;,;;'..............
lxxkxkxkxxkdddddddddddddddddd;''lllllllclccclclllllllllllll...............lddd:';;,;;...............
loodoollooooodddddddddddddddd;:cllcllclllcclcllllllllllllll,.............;ldoc,.;;,,'...............
kkkOkOcldxOxkoddddodddddddddo;cclllllllllccllllllllllolllllcccc;;........:odo:,.;;,'................
oooolollllolloooooooodxxxxdol,',:lllllllclllolllllllllllllc,,,,':........:lc;''.,,'.................
x;:OkOkOxxOxkOdolcloxdxdddodl,:cccllllllllllllllllllllllllloooo;:........:l:,''.;;..................
oocolc::::::::;,...::;:;;:,;,,.....,cllllllllllllllllll;;;'''''':........::;,,'.;'..................
kkxx'.........  .........   .';::::;:;:llllllllllooo:.,ddoodddd::........;;;;;,.,...................
ooc:,.................      .,'''''''''''',,,,,'''''' .xxd,,,,,,;........,,;;;,.....................
ll:c:'''''.'... ...'.........';::'.;:::::,,,,,',,,;;' .;olccccc,;........',;;;,.....................
,:::;','',,'.....'''.........,;;;;;;;;ccc;,,,,,;;;;:'..cc::cccc;:.........';;;'.....................
;;,,,','''......''''.........',,,;,,,,oxx,,,,,',,,,,'...;,,,,,,':....... .';;;'.....................
:::::''........'.'.'....'....,:cccc:ccccc:cccc:ccccc:;. .;,;;,;''........',;;,......................
,,,,..... ...','''''.........'..'...............''''...................''',,,,'.....................
:'':.....,:,''''''''.........':cccl::::::;::,';lloooldddolloooc...'............. .cccccc:cc:c:::'...
,,,,,.'.''.'.'.'.'...........,...''.'''''.''''.'''..:x,,,,',,,'...''''''''''''''.,,,,,,,,,,,,'......
:c:c:''''''','''''''.........';::,.,ccccc;::::;,,,,,;l;;;;clll:...'.......c::.................... ..
;;,;,'''''''','''''',........,,;;cl:;;;;;,;;;;,,;;;;;;;;;;;:::,...'''''''',,,''''''''''''.......''',
::;::'''''.'''.'.'...........'...dxl..............................'.................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0266
[+]
This is Planet Hunter
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................'''''''''''''''''''''''''''........... .  ......   
               ............................     .....',,,,,,,,,,,,,,,,','.......  ................  
         ....                  ....................',,,,,,,,,,,,'......,,''............'''.....     
... .....   ......................'''...................'..'................           .''........  
..... .....................'..............'.'..,,'','.................''..                .,;,'..'..
.....                      .......................................',:;.                     .;c:,,'.
                     ..  .    .......................................                         ......
                      ..............................................                           .....
               .....................................................                           .....
...   ..................'.'''.......................................                           ..'''
..... ...  ......    ...............................................                        .....,,;
                                                                  ..                                
                                                                                                    
                                                                  .                                 
                                                                                                    
                                                                         .,.                        
                                                                          ..                        
                           ......                                                                   
                          ..:;:;..                                                                  
                          .'clll;...                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0265
[+]
This is Terraplanter
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKO000XNWWWWWWWWWWWWNKKNNNWNNNxXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKOkO00O0XNWWWWWNWWNXNNNX00KKKXXOokNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWWNXK0OdxkOKKXNNKxOK0O0OKXK0OOOOOOkxdxd0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX0kXWWNXOOdd0KkOKKKOxXNXKKOkOKXNN0O0xkkdloodXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNXXXOKXNWNNNWWWWWWWWNOkXNNNN0xO0kkk0OkOOXXK0xx0KXNXXOdodkdcllcl0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNNXKOkkOllkKKkXWWWWWNKkxxxdxxkkkkkOOOOOOOOOOOO000000000OOk:c:,c0NNWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWXKKNWNkcldxXWWXxkNWWWNKdccccc::cccloodoodddddddxxxxxxxxdddd;;;:;xxdOOkkkO0KNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWX0kxdoodONXNkloXNNNKc';':,;:,;c:;lolodddllxxodkxdxdododo;,,,:cldxOXXKK0KXNXOKNNNNNNNNNNNNN
WWWWOKNXOXWN0dloooxXNX0l:colll,',;';;,::'c::,lld;clo;clo;lo:llcocl;',':dldxK0Okxk00O0O0XXNXXNNNNNNNN
WWWKXKxxoO0KoccldlxOk0klo::cc:,,,;',',;,':,,,:,:;::::::c:cl::c:c:l:;':dxdlcloooxOOK00KXXNNNNNNNNNNNN
NWWNWNKkldo:,,,;cclkxdocccooc;,',',',;.;;:'c::.::l;cll:clcclccccllccc;:c:;:lcloolk0OKNNNNNNNNNNNNNNN
K0OkOkkdodc:l:lccclxocclloccl''.',c;llodccl:;;':;:,;:c;:cc;cc:lclllccc,klloclxkkkOOxdxOdOKNNNNNNNNNN
0O0Kk0KddOd;;lllc:;colldd::ll;...lc,:',,';:;';;:,;;:,;:;,:;,c:::;:clc;;clolkkkdxO000Ox0NNNNNNNNNNNNN
ocdxddkddoc;:l::cooddool:oool:'.;.',',;;::c,,;,c.::c',;:'::;::,c:lcdxdddllcc:;clodkk0KXXNNNNNNNNNNNN
:c;:o::ldol:::cl;;:::cccc:cdc;;:;c:,'ccc;cc::',;cl:coc,:xdc;;locl,o;ccoodocc:::cllclxx00K0KKXXNNKXXX
dOkdkdoololl:llc,,c::;,,::clxo:cl;,,c::';cc;,..;,c,;::ldolcc::l:c;..':cclooldxxxkxkkkkkkxdxkXXNNNNXK
OkkkkkxxkxOkxollccccoolcdxddkkd;..':;'':ool;:,;;;l:;;;'';;'',':coooocc:dxkddlodxddoxddooxdOkOkxxxxdd
doclc:lcc,cdxxxo::;;;,:c:'.';c''',:c:::occlooolc,,;,',;;;,cdddolccloxkOxlcccc::odxxx00dlloxdxxxxxO00
l;;;;:o::cll:l;;;oxoc:;c;;,'...cxocc:,;cddooll:,..,',;:,;:;co:;...',,;:oxOxlll;cc::cldkllooldxxxKNNN
l,,'',c;;;'.';..::c:oc,,;;dl,coc';lkkxxoc:::,,',:,....'.cll:ck0x:lol;;;c',dkOOdoc,:;:;:::;lxxxkXXNNN
;;.';l:;,;,;,,.';,',;,:x:..cc,.;:;oxxlxoc',;,,;c,;:x,.'c,.  .,xxoOOOOxd,....,.'.',:;::;;,;:ccok0XXNN
;ldkkxdodol;'.'',,',lol':lc',lol:;'clc:;;col:clol:dxl:::,',;l:,ld:;lOO0o.....;..,;:;;co;;,clooxxkOkO
cccodoc:c:;...''c:,..;c;;:coxxddl,'......':lo::cc:cooo:oodxxx;.''':dOO0Kc...,::;:;::l:;;:';lolddxdx0
:','.......'''',,,;;'',..,xkxdkdl;,,'',:ooc':,ldolodccoxokkc. ...,::,:cxO0xOdl',;:lc:l:;::,:codxKKXN
;;;;;,..cc;':l:,,'',..'.:kxddc:;''....,cc;,l;;lodoxdl,,,:ddc..  ....,cc:l0KKc..,;lll:';..':cckoxkkkO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0264
[+]
This is Delivered
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:::'.........................................  .....:dxxxxxl......';;;;;;;;;;;;;;,.  .........    ..
:::'......................................... .....:clllc:cl,.....',,,,,,,,,,,,,,,.  .........    ..
:::'..............................................................';;;;;;;;;;;;;;,.  .........    ..
;;;'............................................;oddl;'.    ......,;;;;;;;;;;;;;;'.  .........    ..
;:;'.........................................,;odo,...... ........,,;,,;;;;;;;;;;'.  .........    ..
::;......................................':ldddo,.     ...........,;;;;;;;;;;;;:;'. ................
;;,.....................................:ldddl,.         .........,;;;;;;;;;;;;:;'. ................
;;,''''''''''..........................,llccc.              ......',,;;;;;;;;;;;;.  ................
,,;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'.,,,:odoc:'.     .'....    ....,;;;;;;;;;;;;;;.  ................
'',,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;,,,,,;;,,;,..,,;:lllolc.    .,,',;,,...   ...,;;;;;;;;;;;;.  ..........    ..
................     ..................,::c:,.      .::;,'''''.... .,,'.',,,,,,,,.  .........    ...
..............................     ..                .'...............'...........  .........    ...
...............         ...................          ...............................................
;;;;;;;;;;;;,.,.                .     .   .....          ...........................................
;;;;;;;;;;;;;.'.     ..  ....            ..;;;;,.           ...,'''''..'',,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,
::::::::;;;;;;,..   .        ..  .     ....''',;'.    ...   ..',,;;,,...;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;,,,,,,,.                       ',,,,,'''......   ....... ..'';,.,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'',,,,,,,,,,,,'.      . ...       ...  .''............ .''.  .....''..  .............',,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''.      ..  ..           ........    .   .. ..........  .....''''''''.. .',,,,,,,,,,,,
................                      . ..........   . ..  ....''..  ................. .''''''''''''
.................                     . ...........   . ..........  ..................  ............
.................                  .... ...........   ..   .......  ................... ............
                 .          ..  ..................       .. .....    .................  ............
................... ................. ..............................  ............... ..............
....................  .............  ................................  ............  ...............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0263
[+]
This is how low can your logo?
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0000000000000000000000000000000000xck00lx0000000000000000000000000olkkcx0000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000xdxkxdd0000000000000000000000000xlcd0kl0000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000O0000000000000000000000000000000ddll0dx0000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkod000000000000000000000000000000
000000000000000000000KNK0000KNK0000000000000000000000KX0000000000000Ox000000000000000000000000000000
000000000000000000000KMX0000KMX0KXNNXK0XX00XNK00XX000NMK00000KXNNNK0XX00KNX00XX000000000000000000000
000000000000000000000KMWWWWWWMXKNNKKXMNXMXKMWWKXMK000NMK0000KMNKKXMNKMXKWWMKXMK000000000000000000000
000000000000000000000KMX0000KMX0kO00KWN0NWNW0WNMX0000NMK0000XMX00KWN0XMNW0WNMX0000000000000000000000
000000000000000000000KWX0000kkOkokKNNXK00NWK0KWN00000XWWWWWN0XNNNNNK00NWK0KWN00000000000000000000000
0000000000000000000000000000c0Ooldl00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000KKKOxkoco00000000000000000KK0000KK00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000XWWNNNWNK00KKK0KK0K00KK00000NMX00NMK0KKKK00KK000KK0KK0K0000000000000000000000
0000000000000000000000XMX0000KXKKWWNNNMNKMNNNWMK00OdOMXNWKXWNXNWWKNW000XM0WWNN0000000000000000000000
0000000000000000000000XMX0000KXKNM0000MNKMX00KM0ddlodkMWK0WW000KMXNW000NM0WW000000000000000000000000
00000000000000000000000XWWNNNWNKKWWNNXWNKMX00KMX0x0kodWN00KWWNNWWKXMNNNNM0WW000000000000000000000000
0000000000000000000000000KKKK00000KKK0KK0K0000K00xokxx0K0000KKK00000KK0KK0KK000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000kO00000000000KKK000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000WX0000000000000000000000000000KWWNWWK0000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000MN00000KNWNNNX0KNNNWNN0XNNNWNKKK00XMX0000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000MN00000WW000XMKWN00XMKXMK00KWN00NWNX00000000Oo0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000MNXXXXKNWXKKNMKXWNNWN0XMNKKXMX00XX0000000kxkxlk000000000000000000000
00000000000000000000000000000000XXXXXXK0KXNNXK0NWNNNXK0KXNNXK000XX0000000lO0oloo00000000000000000000
00000000000000000000000Oxddx00000000000000000000KKKKWX0000000000000000000dxklooO00000000000000000000
0000000000000000000000OoxO0o00000000000000000000000000000000000000000000000kkxO000000000000000000000
0000000000000000000000llclkx000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0262
[+]
This is how to correctly use a computer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;,,,,;;;;,,;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''............
;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''............
,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;,,;;;;,,''''''''''''''''''''''''''.'............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;0l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''',,',',''''''''''''''''''''''''''''''............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'cx:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,''''''''''''''''''''''''''''..............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;xl;l:l,,oo:dlo,,oo:dodldOcoOock:dl;ld:o,oo,';c:;:c,::''''''''...............
,,,,,,,,,,,,'',,,,xlO;kc,d0dxc',:c;llc,,;l:;lc,:::;::;c;;l;;:;l;c;'';oo;lx;Ol''cOo'''...............
,,,,,,,''''''''''';,;,,,,'oK:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''',,'''''''''''''''''''''';':''''..............
''',,''''''''''''',''',',,,:Ko,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.............
'''''''''''',:;;;:;'',::::;:,Ok,'c:c,';:;:''':;;;;;:,';:::'':;:';:;;;;:;':;;;;:'':;;;;;,............
,,'''''''''::,::;:c':c,:::::,'oKl:',l,l'':;''l';c:;,l'c;,l''l'l';:c',c:,'l':;;:..c.c;:'c'...........
,,'''''''''l'c,'''''l'::',,l;,c;Kocc,l,l:,l',l',::,:c'c;,l''l'l'''c',c'''l';ccc..c.;;,;:............
,,,''''''''::,:;;:c':c,:::::,c;,;O0:c,c;l,l,'l':l;;,'';c':;:;,c'''l';c'''l':;;:''c'lc,;:'...........
,,,,,''',,'',:;;;:;'',:::;::;,,;:,dKl:;,::c;,:;:;'''''',:;;;;;'''';;;;''':;;;;;'':;:.;;;:...........
,,,,''',,,,,,''''',,,,,,,,,,,,',,,.cOl,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''....'.....................
,,,,,,,,,,,,,,,''',',,,,,,,,'''',.',;xd,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''.......................
,,,,,,,',,,',,'''''''',,,,''''',.','',ok:''''''''''''''''''''''''''''''''''''.......................
,,'''''''''''''''''''',,,,'''',..''''',c0d''''''''''''''''''''''''''''''''..........................
,'''''''''''''''''''',,,,,,,','.''''''',;Ok,'''''''''''''''''''''''''..'''..........................
;;;,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;,,,.,,,,,,,,,,;:',,,,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''......................
ddoooodkOdoooooddoddddddddddo.;ldddoooooolllllcccccccccccccccccccccccccccc::::;;,''.................
doooll0MMxccllccccccccccccc:.''........'''..........'...'......';;..........''''';;;;,,''...........
xxxddddddoooooooooooooddddoolccllllllccccccc:::::::::::::;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,''',;;;;;;;;;;,''.....
KKK0000OOOOOOOOO00OOOOOOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxxddddddddddooooooooooollllllllllccccccccc::::::;;;;;;,'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0261
[+]
This is Meltdown Flags
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ONWNx,'',oXNk,...':..c'.....:NNd,'''',dNKl'...................  .............. ......,kNNNNXXXXXXXXX
';oxKXOl''':dO0xc'.....'dd:'''cx0Odc,'',lxol,.....................................:d0NNNNNNNNNNNNNXX
Kxc'';lk0kl,..,cxO0xc,'',cx0Oo,'',lxOd:'''',codl,'.............................'xXNNNNNNNNNNNNNXOdok
x0Kxl,.'';lkkxo:''';lOXkl,'';d00c'''''cooo;'''';lool;'..........................:ONNNNNNNNNXOxl:::::
,'':dO0ko;''',oOKkl;'''ckKO:''',coooc,''',loddc,''',looo;..................,oOKNNX0xook0Oxlc:::ccccc
....''':dOKko;''';lk0k;''';oooc,''',:ddo:,''',cdooc,'......,coo:'.......ckXXNX0xo::ccccccccccccccccc
........'''cxK0d:'''':ooo:''',coodl,,,,,coddc,,,'';,...,cdkkkOOkOko:,...':ool::::::ccccccccccccccccc
............'';looll,''',ldol,,,,,coddl,,,,,:l,....;cxkkkkOOOOOkOOOOOkdc'.....';::::::cccccccccccccc
...............,,'':dxo;'',,:odoo:,,,,:ooc.....,cxkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOdc,.....',:c:::::::ccccccc
...................',,coooo:,,,,;looc'.....;ldkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOO0XNMW0d;.....':ccolcccccccc
.......................,;:coooo:,......,cdxkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOO0XNWMMMMMMN0d:;'.....,coooc:ccc
...........................,;..'...;ldxxxxxkkkkkkkkkkkOOOO0OOOOOO0XNMMMMMMMX0xlccc:ccc:,'.....,cc,'.
....................,;'........;ldkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkOKXWMMWXXNWMMMMMWXkdcccccccc::cccooc;'.......;
................,;;;'.....',codxxxxxxxxxxxxkkkkkkkOkk000KKXWWWWWWWWN0xl:::::ccccccclloo:,'....';codd
................'......;codddddddddddddxxxxxxkO0XXl0Odccd00lNWWX0xc:::::::::::ccccc:'.....';codddddd
...................;cdddddddddddddddxxxO0XXKXNWWWNxkkxddxOOxOdc::::::::::::::::,'.....';lddddddddddd
................,oxxxdddddddddddddxkOKNWWWWWWWWWWWWWNNX0koc::;;;;:::::::::;,........,lxxdddddddddddx
Ol,................,:oddddddddxkOKXNNNNNNNNNNNNNNNN0xl:;:;;;;:;;;;;;::;'......,lxo;....,:ldddddxOKNW
xc'. ...',:.';''.......,:oxO0XNNNWWNNNNNNNNNNNX0xl:;;;;;;;;;;;:;;:;,'.....,lkXNWXXNXOo:....,:kXWWWWW
 ...',,,;:,.','','''.......co0NNNNNNNNNNNXKOxl;::::::;;;;;;;;::,'......lONWNWWWNNNNNNNNXOo;....:o0WW
',,;:,,;:,'.','','.'''''.......:d0NNNNXkl::::c::;;:::::::::,'...........,lkXWWWWWNNNNNNNNNNXOd:'...:
,'',,,,;;,'.',,',,'''''':okKOo;....:c:;:c::;:ccc::::::;,'...................,lkXWWWNNNNNNNNNNNXKOx:.
''',;,,,,,,''',,'',,:okKXKKKKK00ko;.....',::::cc::;,'......','.........  .......':d0WWNNXXNNNNNNNNNX
''',,;,,,,,,'''',,o0KKXXXXKKKKKK000Kko;.....';:,'.......,,,;;:::;,,....   ...........;:...,oONNNNNNN
'''',,,,,,,,,,'''',lKXKKXXKKKKKKKKKKK0KKd............,,;;;,;;:::::cc:'. ......................oXNNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0260
[+]
This is Jigsaw
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   oWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0                  
                                               ..'oNWWWWWWWWWWWWWWWWNKKKKNWWWWWWW0                  
    dKNXk.         oKNXk.                    ,KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN;      .KWWWWW0                  
   lWWWWW0        oWWWWW0                    kWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWd        ;WWWWWx                  
    :xO0NWO:,''';xWWWWWW0                    kWWWWWWWWWWWWWWWKdlc'          .:lc'                   
         kWWWWWWWWWWWWWW0                    kWWWWWWWWWWWWWWx            .:c;.          .:c:.       
         :WWWWWWWWWWWWWW0                    kWWWWWWWWWWWWWWc           xWWWWW;        dWWWWWc      
         dWWWWWWWWWWWWWWK                    kWWWWWWWWWWWWWW0.          cNWWWWK.      ,NWWWWWK.     
    'lod0WWWWWWWWWWWWWWWK         .:ol,      kWWWWWWWWWWWWWWWWX0kl        ..;xWWX0000NWWWWWWWWWXOOOO
   cWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWK        ,WWWWWO     xWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWk           OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
   .KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW:      .0WWWWX:     .dKNWWWWWWWWWWWWWNXKx.           kWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
     ...;KWWWWWWWWWWWWWWWWWXKKKXWWo'..            'xNWWWWWWWx'              .lNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
         cWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWx                  :WWWWWW,            'ONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
         cWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWx                   dNWWNo             OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
........cXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNo'.                  ..                :dxxxxxxxxxxxxxxxxONWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX:        ..                                           OWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0      xNWWXc         dNWWXl                          lWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNkdo;      'NWWWWW.       :WWWWWX                          OWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0            .cod0WNxlccclOWNOdo:       ;odl'          ;odkNWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWx    .kKX0l       :WWWWWWWWX.          kWWWWWc        xWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWd    KWWWWWc      .WWWWWWWW0           0WWWWWX;      cNWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWW0l;;;;ckWWWWWWW0l;;;;;;.    .oO0XWNd.    lWWWWWWWWN.          0WWWWWWWWNXXNWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWK        dWWWWW0      ,dkxl.      .xWWKkONWWWWWWWWWWWKkkl.     0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWNk.         dXWNO.     ;WWWWWX        lWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN     KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWO.                        cWWWWWW;       OWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW     KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0259
[+]
This is Wash Your Lyrics
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKMM0XXXXXXXXX0XXXXXX0XXoXXXXXXXX0MN0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0WMMM
MMMOMMMMMMMMMWXXNNWMXKMMMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMXMMMMMMXMMdMMMMMMMMOMKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMWWWW0OkOKOKXNNNNMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMXMMMMMMXMWdMMMMMMMMOMKXMMMMMMMMMMMMMMXX0KOWMMMMMMMKXMMM
MMMOXWWWWMMMMXOkXKxk0XNNNXNNWMMMOMMOMMMMMMMMMKXXXXXXKXXKMMMMMMMMOMKXMMMMMkKXMOkkOkxkOOONMMMMMMMKXMMM
MMMOXMMWNNWWXdkdx0kOxdMMMWNNNNNMOMMOMMMMMMMMMWNWKNNK0NWMMMMMMMMMOMKXMMMMMW0KKxOOkOxkxk0WMMMMMMMKXMMM
MMMOXMNNMMMMN000OK0O0KMMMMMMWXMXOMMOMMMMMMMMMMMMKkOKxXMMMMMMMMMMOMKXMMMMMMN0K0kO0O000O0KWMMMMMMKXMMM
MMMOWXXWMMMMMKK0xON0K0WMMMMWNNNNOMMOMMMMMMMMMMMX0OkO0KWNMMMMMMMMOMKXMMMMMMMN0KKOOK0K00K0OKWMMMMKXMMM
MMMOMXWXNMMMN0KOMMMXKK0NNNNXNNWMOMMOMMMMMMMWXX0OOk0O0O0OMMMMMMMMOMKXMMMMMMMX0kO0Okk00000KK0XWMMKXMMM
MMMOMMNNNNNWOKKOWWWNOKK0NNWMMMMMOMMOMMMMMMW0KKKKKKK0KKXWMMMMMMMMOMKXMMMMMMW0K000OKK00KKKKKKK0XMKXMMM
MMM0XXXXXKKOO00kKKKKOO0kKXXXXXXXKMM0XXXXXKO0000OO0KXXXXXXXXXXXXX0MN0XXXXXXO00000OXXXXKK0OO000OO0WMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0MN0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0WMMM
MMMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMKXMMMMMMNNMMMNNNMMMMMMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMXXKNMWMMXXNMWWMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMWXXNNNXKMMMMMMMMMMMOMKXMMMMMNNWNMXxkdkKXMMMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMNNNW0OXNxOk00KWWMMMMMMOMMOMWNNNNXXOOKKO0000KOOKKXXXNWMOMKXMMMMMNNNKMNOkxkxxOWMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMNMMNNOOO0kkxO00XMMMMMMOMMkK0KKKKKKOKkOOOKKKKKOKKKKKKK0xMKXMMMMMMWWMMMXO000K00KWMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMMMXKkOk0OKO0d0NXMMMMMMOMMkKK00KKKKx0k00KKKKKKkKKK0KKKKkMKXMMMMMMMMMMNWK0KKKKKK0XMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMMMNk0OkKKKKKkXXWMMMMMMOMMkNNWMMMWNXXKKO00000KKNMMMWNNXkMKXMMMMMMNXK0KK00OKKKKKK00MMMMKXMMM
MMMOMMMMMMMWX0OK0KKKKKOWMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMMMMWXXNNWMMMMMMMMMMOMKXMMMMMN0KKKKKKKOKKKKKKKKOWMMKXMMM
MMMOMMMMMWK0KKKOOKKKKKKXMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMKXMMMMX0KKKKKKKK0OXXKKKKKKONMKXMMM
MMM0XXXKOO0000O0X0O0000OXXXXXXXXKMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0MN0XXKOO00000OOO00XXXX0O0000OK0WMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0258
[+]
This is The Long Goodbye
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00KXXXXKXKkc,''lXNXKxokc:,,:0XNNNNNXNNNNNXXNNNNXXXXXKOKxXXX0kdXXXKkc,,ckc';:0NNNNNXc;,;;;,'lKKOK0K0O
00KXX0dokKX0dxd0XNXXOo;:xddXNNNNNNNNNNNNNXNNNNKo:,.,,;ddxKXXOxxol;;;,oXNK0KKXNNNNNNO;,,,;,,lKKXXK00O
00kxxkkO0XNNXXX00Kkc,;;ckkk0XXNNNNNNNNNNNNNNXx.        .oKNXKOkxdooldxKNNNNNNNNNNNNXd,,,:ldcd0KKKXKO
0KKKXXXXOxOXNXKdcoc:coKOkkOOXXXXXNNNNNNNNNNX;  .,::;..   .dXXKXNXOXNNNNNNNNNNNNNNKKXOdxkko:;,oXXKXX0
KKXNX0OxxOOOddc:dkdx:cK0kk00KNNNNXXXNNNNNNNx  'kO0OOxolc, .OXNNNNXNXXXXNNXNNNNNNNXXXK00olc:;ckKXNNXK
KXNXXKXXXOol:,xNNNKo;:X0kk0XXNWNX00XXXXXXXXd 'odlcodxxoc;. .KXXXNNNNNNXKXKKXNNNNNXXXKKk:c::::OXXXNNX
KXX0Ododxdoc;kXNNN00KKNXkkk0XNNNKOloXkokKXxc.do:'''ol...'. OK0kOxlcoKkodk0XNNNNNXKK0KXl:::::;xXXNNNX
KXNNNNXKO0KKKNNNNNNNNNNN0kOKXNNNXOooX:.,o:cl:x00kkkO:,.''.xXO;;:,',x0ddx0NNNNNNNXKKXNNd::;;;;cOXNNNK
KXNNNKKd:::0NKk0KNNNNNNNNXOOOKNNNKxlOO'.o:;ocoO00xll,cc:;;0x::;'.:OOdd0XNNNNNXK0KXNNNNOc;;:,:::kNNNK
0K0xo:;:,;;;oxkdx0NNNNNNNNNX0xk0KXXOdxOl,;:c:odc:c,..';,:o:,,;;lk0xx0XNNNXK00KXNNWWNWNXx:::;c:;,dNNX
d:::,;c;:;::;::l0NNNNNNNNNNNNNKOOOKXXOxdxdllc:;;c,.'...';,''cO0Ok0XNNNNXK00KNNNNWWWWNNNNKoc::::;:dOk
:,,',cc;;c;loxxONNXOKKKXNNNNNNNNNX00O0KK0O0Oxd:'......,:;,,;;:::cx0KK000XXNNNWWNWWNXKK00Nxc:;:cc::;,
k;;'';:::dkOkoxd0XxcxOKNNNNNNNNNNNNNNNXXKK0kdxdl;...',';;,'...';:ldkOkkO0KXXNNWNX0Okkkk00KOoc:::::::
d:;,''',''';;dd:oOX0kk0XKdllokNWNNNNNNNXKOx;lkdol::,;d.;,;,.,clddxkxxxxk0XNNNXK000OOl:dOOOXN0l:c::;;
;';::''''...''..'::,;,,;,;;loXNNNXKOxddddooxo;.,;d0xc;;,:;;,::clloddxxd:lO000O0OOOOxdxkkOk0KNNXOxdlc
cldOKo;,.  .....'''.''.',,,cdK0kdddldolocdo:.. ,:;,oxo;cc;;;c:;l::loldxdd00OkkOkkOOd:lOOOkOOOXNNNNOd
0KXXXkx:..',,,..,,,:dxc:',;loxo;clloxlooccd'':.;:;;,:oc:clo;o;;dc;:;;;;lkkxkOOOOOkxxkxxkkkO0KNNNNNNK
xxOkddxxl:;,''''''',;:;;lodlldd::l:oocooxll;.;.:c,,:d;lcol;;cc:c;l;:::dkkddxxxxkkOO0xlxkkkk0XNNNNNNX
odxxdxxxkxc,'...'';','''c:'.';,'';,,lddloc;c.,';:,,cc:dd:;;::;;:ll:;;;;ddookc;okxxkxdod0OOkkkKNNNNNK
dddddxdddlccco;;;,;.''.... ..',,',,;,,,::'::.'';,'::odcl',..';;;,::,,,cxk;,oxOOOOOxddkOOOOkO0XNNNNNX
llxxxxxo,',c0K0kodd;;c:.....''',.'.....',,,;''',:;cxlo;..''.';;..,'',,,;kkdkkccdxxkxxxxxkO0XNNNNNNNN
oddocoold:''lOXX0klxOd'..,''c,.... ..''';:,.;'.';lo:c,.,;.,...,..;',,;,llxlxOkxOkddodOkkxxkkkkk0XNXX
00Ol,,;,;cc.;:,,cc.odoc'.''.';. ...,';lk0xc....'.lo:;.,,;;;;,;. .;',,,';:l:cxOddkkkddxxxkd:cdxdkKNXK
dOd,',,'..l:;''',,.lxkc;''',,'..';,,dkddl;......,;;.;,;:;:::;:;..''.''';l:,:lkOdxdkOkxxxxkdod0kk0NXK
clxo'''...cdkl;kk..'.:cc;;'...,;cc;,dl:;:;.',...,'..o:'cc.:c';'.c:':,;.,lxkxll,,ldxxOOxxxk0KKKOOKNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/27 (267 POSTS)
>>>