I like it. What is it?
C:/TAG/Advertising/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0266
This is Planet Hunter
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................'''''''''''''''''''''''''''........... .  ......   
               ............................     .....',,,,,,,,,,,,,,,,','.......  ................  
         ....                  ....................',,,,,,,,,,,,'......,,''............'''.....     
... .....   ......................'''...................'..'................           .''........  
..... .....................'..............'.'..,,'','.................''..                .,;,'..'..
.....                      .......................................',:;.                     .;c:,,'.
                     ..  .    .......................................                         ......
                      ..............................................                           .....
               .....................................................                           .....
...   ..................'.'''.......................................                           ..'''
..... ...  ......    ...............................................                        .....,,;
                                                                  ..                                
                                                                                                    
                                                                  .                                 
                                                                                                    
                                                                         .,.                        
                                                                          ..                        
                           ......                                                                   
                          ..:;:;..                                                                  
                          .'clll;...                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0262
This is how to correctly use a computer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;,,,,;;;;,,;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''............
;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''............
,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;,,;;;;,,''''''''''''''''''''''''''.'............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;0l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''',,',',''''''''''''''''''''''''''''''............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'cx:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,''''''''''''''''''''''''''''..............
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;xl;l:l,,oo:dlo,,oo:dodldOcoOock:dl;ld:o,oo,';c:;:c,::''''''''...............
,,,,,,,,,,,,'',,,,xlO;kc,d0dxc',:c;llc,,;l:;lc,:::;::;c;;l;;:;l;c;'';oo;lx;Ol''cOo'''...............
,,,,,,,''''''''''';,;,,,,'oK:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''',,'''''''''''''''''''''';':''''..............
''',,''''''''''''',''',',,,:Ko,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.............
'''''''''''',:;;;:;'',::::;:,Ok,'c:c,';:;:''':;;;;;:,';:::'':;:';:;;;;:;':;;;;:'':;;;;;,............
,,'''''''''::,::;:c':c,:::::,'oKl:',l,l'':;''l';c:;,l'c;,l''l'l';:c',c:,'l':;;:..c.c;:'c'...........
,,'''''''''l'c,'''''l'::',,l;,c;Kocc,l,l:,l',l',::,:c'c;,l''l'l'''c',c'''l';ccc..c.;;,;:............
,,,''''''''::,:;;:c':c,:::::,c;,;O0:c,c;l,l,'l':l;;,'';c':;:;,c'''l';c'''l':;;:''c'lc,;:'...........
,,,,,''',,'',:;;;:;'',:::;::;,,;:,dKl:;,::c;,:;:;'''''',:;;;;;'''';;;;''':;;;;;'':;:.;;;:...........
,,,,''',,,,,,''''',,,,,,,,,,,,',,,.cOl,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''....'.....................
,,,,,,,,,,,,,,,''',',,,,,,,,'''',.',;xd,,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''.......................
,,,,,,,',,,',,'''''''',,,,''''',.','',ok:''''''''''''''''''''''''''''''''''''.......................
,,'''''''''''''''''''',,,,'''',..''''',c0d''''''''''''''''''''''''''''''''..........................
,'''''''''''''''''''',,,,,,,','.''''''',;Ok,'''''''''''''''''''''''''..'''..........................
;;;,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;,,,.,,,,,,,,,,;:',,,,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''......................
ddoooodkOdoooooddoddddddddddo.;ldddoooooolllllcccccccccccccccccccccccccccc::::;;,''.................
doooll0MMxccllccccccccccccc:.''........'''..........'...'......';;..........''''';;;;,,''...........
xxxddddddoooooooooooooddddoolccllllllccccccc:::::::::::::;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,''',;;;;;;;;;;,''.....
KKK0000OOOOOOOOO00OOOOOOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxxddddddddddooooooooooollllllllllccccccccc::::::;;;;;;,'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0228
This is The Last Mile
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxONNNNNNNWWWWW0OkOOOxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkxxxOOkxxxxxxx
ddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxxxxx0NWWWWWWWWWNOkkkOOxxxxxxkkkkOOOkkkkkkkkkkkkxxxkkOOOkxxdc:
ddxxxxxxOOxdkocoxkkdxxxxO0kxxxxxxkkkkkkkxxxxkNWWWWWWNOxxxkxxxxxxxxxOkkOkkOkxxkxxxxxxxxxxxOOOOOOk:...
ollokOxKXKkk,'..:kkddo,;kdxdllxkxkkkkOkxx0kxXNXXWXNNKxxk0OxxodxxkkxkOkkOkkllxkkoloxkxxxxkOxdxOOOodxo
'.'',:c;',:'..;:;.',::cl'oo;k:OOkOkxkkkoO0oxMWXKKXOkkxxxOxoc;xlOKOdcdod:c:,ollc,,c;ddcldl,'.'cxOOOkk
..'.';;........''''';cd:'::x0kdkxkOx,;;,:dklO::lO0KdxxdllkddodlOkKoOOk0Kd:cdlxkcx0xoc..,;,:cooxkkOOk
.....',.......'.'..;xxOKO00Kkkoc:od'lKk0KXXX0XXXWWXNNNK0OOl:;o0d,K:lkxokkcxOOxc;cXKXO,.':cdd:,.'';oc
...........''',l,,:lkk0KKX0kk0XXKd;c0OXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKX0x'lk;xOkdc0OOd',KKolXOl:ccoxOc......:d
...........',xlO0oddol:lk0ONNKWWXl:,kWMMWXXXOkxdxxdkKOxkOKNMMNX:Kc.;xxxk0Oxlkx0N0KOx:,kkkkkkxoc;,;lO
...........',0XXxxxOkc,,;:oK00dlddoxWMWXllkxllc::;:cxl:clolXWWW,'..,d:Ok0kddc,cxWMXxxod00OOkkkkkxkOO
.........'dxkXXo',;,,,,,,';O0d,',,,ONMWO:::clccollllooc::;,kWWNd.'..,c00WK..,.l,,,dddx00XXX0X0kkkxxx
........,xOKK00Ol,,,,,,,'..oOd,,,,ox0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKdc'..,d0KMX..,.,,,...'o0XXXXXKX0OOkkk
........c0000000k;,,,,,,;..oOd,,,:K0kXNWWWWMMMMMWMWMMMMMWWWWNXOOK,,..;:oMK..,..,,,..,;0K0000NKO00000
.......'xkO0000x,,,,,,,,:.'xOx,;xWMMKKKWMMMMMMMMNMNMMMMMMMMWNNKMMWk;l;,lMx'.,..,,,.',;00000KMW0000O0
.......do.':ldc,,,,,,,;,..xkol,xWMMMMN0NWMMMMMMWNMNNMMMMMMWWKXWMMMWkoc,:x:,.,'.,,,'',l00000KMN00kxxk
......'OO......',,,,,;xo;:0W0ddKMMWNNMN0WNMMMMWWOOONWMMMMWWKXMNXWMMKxoooo;;:c,.',,,'.dOOxxkkkkkkOOO0
.'c...c0k......',,,,,:xxxkk0kxxOWM0:lNMXKWNWMNXK000KXNMMWMXKWWl;OWK0OOOOOxoxoc.',,,,.;odxxxx0WX00000
;Ok.':o0k......,''',,,lllooxxxk0OXOxxkxKk0NXWNKK00OKKNXXXKOKlNOkO0OKOOOOOOklcco0xllkc.',;:::OM0ddool
O00ldOO0d.....l;,''''',okOOOOOOKoxddddoKXOOK0XWMX0KNNkKKkx00cOxdooo0OOOOOOOOOO00dlld'.',,;::lxk,,,,,
kxdoc:k0:....lOOc,,,,,,:lxxxkOOOd:cclcdllllllolooollldollooooolcccxOOOOOOOOOOOOOxkNWNKx,,;:::;:,,,,,
.......'.....OKxccoodxOOOOOOOOOOc,,,,,,,,;;;::;;;;;;;::;;;;,,,,,,,:xOOOOOOOOOOOkkd;::;;,,;::;,,,,,,,
..';lxk'....'lOKOOOOOOOOOOOOOOOo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;dOOOOOOOOOOOkkkkxo,;::::;,,,,,,,
OKXXXXXl....',,:cdkOOOOOOOOOOOOkolc:cc::cccc:;:::;,;::;ccccc:c::::cokOOOOOOOOOOOOOOOkolc;,,,,,,,,,,,
KXXXXXXd'....;oxkkkkOOOOOOOOOOOOOOOkkkdxkkkxxxkkkkkkkxdxxxxxddkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxl:;,,,,,,,,,
kXXXXXXd'....'cOolllxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxl;,,,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0213
This is Swipe Night
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                    .  ....... .....,,                              
                                    ......., '.',.;.c.., ..  ;., ....                               
                            ......'., ,., .;,..;.: .;.; .;, .'; .,                                  
                           ,..;, '.;..;,..';'.;.:..:.,..:;..,'. ..:                  ........       
                          ''.,....., ;;.l.:,.;.,;.:'',..''''., '...         ....................    
           ....        ....,..''  ,..c.:'':.;..c.;;.;.';....;..'           .........................
         .........    ......;..;.., ,.,, ..,..c.'c';'':....;....;.       ...........................
         ...........   .,'';;.',.,.  ,'.  ,. ,,.c.,;,;.....,''...  ............'''..................
         ............  .,..,',,..;..'.'.... .: ,,...''''..''',,.';,.. ..,.......'''.................
.         ............  .............. .... : .; '.....,..,.',..,..;..,   ...............  .........
..         ............     ......,..,.. , ,. : '. ,;..' ,..,, .. .. ,.     ...........             
.. .....    ..........           .. .,, '.., ,... '''.. .. .. .' .' ..          ....                
     ................           .' ..:... ; ., ' .:. '..' .,. '  ' .'                               
          ...                   ' .;...' ,. : '. ,, .' , .,' .. .. ' ';,                            
                               ...,'  '.., ;... ,,.., '..,,..' .,.'. ;';.  ..                       
                              .' ''. ...:.', ,...... .'......  ..        ......                     
                              ,....... .'.'   ...                          .....                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0209
This is Back-to-school Essentials
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lc:clccllllllllloloollooddooddddddddxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkxdxxxxxxxxxxxxxxdddddooooooolllllllccccccc
doooollllllllloooooollooddddddddddddxxxxxxxkkkkkkkkxxxc;''....;codxxxxxxxddddddddddoooooooooooolllcc
ddddolllllllooooooooolooolccccccccllllllllllllllllll;..','.......cxkOOOOkxxkkkxdl:coxxxxxdoddddddc,,
dxxdollllllloooooooooooolc:;:;:looodooooooddxddoccc:.cc::::::;'.'.lkkOOkxdxkOOkkoc:oxxxxddddxxdddl;,
ddxddollllloooooooooooodl:;cooldxxkkxddllxkOkxxkkOO;;;,;::;',lx:...k0OOko:cdkkkkko:odxxxdddddxxdol:;
dddddllllccccccl:::::codl;.';odxloxkkOkolxOOOOOOOOd.o:,:cc:;:cxx...;OOOkdllodddddocllllllllllccccllo
ollddlll:,,,,,c;..'''.'cll:...';..';clolldxxxxdddd; c::::;::clkl....l0000OOkkkkkxdddooooodxddooollll
dooxxooo:,,,',:,.''''';lollc...........;cdk00Oxddd. .l:;,,;;cll.  ...oO00K000000klll::cc:okxoollc:cc
xddkkdodc,,;,,:.'''''.cooooll'....,;:cl,.,dk00xlo:.  .clccllc;.    ..,oxkO0K0000kl;;;;:::dOOkxxxk000
xxxOOxdkl;,;,,cc'','.:odddoooc,ooooool:ol:,oK0xlo'.    .,,;,,,.    ...:OOOxo:,,:looooodddOKXXXXK0000
:;cdOxxko;,;,,ld:,,,;oddddool'..ldddd:.,ll,lK0kdo'..    .',;;,...  ...'dKk:''',;:ldoooodoOXXK0KNXXXX
;,,:dddko;,;;,coc,,:clllllll:....cdddl,..::cd0KK0'..    .,;;;;,,,......;0Xx:::codxOOOO000XKl,';oXWWW
..',:loxo;;;;;ldo;;ccllllooo'.....;doll:..:,:cKNx...   .,;;;:lc,......',c0Kc:cccox0XWWWWWWXl,'',lk00
',;:cldkd;,;;;ldo::,:lllloo:.......'llllc',,::o0,...  ':clll:'..........,lXNOkOl,,;:oKWWWWWXko;;cddx
o;;:ccokd;;;;,lxdc:::cclc,':.......;lllllll,;:::...  .',;,..............'cdWWNk;,,,,,;x000Okxdooooll
kl':lldkx;,;;;lddc::ccccllc;,......ddolllloc,;,.     ...................'';dc:,,,,,'',:cclllllllllll
0O',codxd;',;;;;;;:::llllllll:;,',cdddollldo;,.     ..........;ddddddoll;.,clxxl',,...'cccccc:::::::
Kk,;ldodxxdoolllc::c:ccccccccccc:,;cloddlodo:..    ..........'clcccc:::l..,cod:........:lllllcccc:::
XkokKOOXXxloo:c:::::clc'',:c:;,,,,;ccoddooxd'..    .........;cccccccc:..  .,;;cllcccc:::;ccccccccc::
XKO0kdx0Ol:do::llllok0doc;;::co0kl;;:ccddddd,,. ...........;cccccccc,..;k0KNO...,:cc:;;;;,'.........
:lxoc:codc;cldccllloO0ddddolclk0Kkkl;:ccclclc::...........,:cccc::;...'c:;;::.....:c'...'....... ..,
':lc:;:cc:::;;;;;;;::::clloollolccccclc;;;;:cccccccccccccc::cc:::'  . .:;,',l,....x;....;.lOxc,;;;,,
;;::::;;;;;;;;;:::::::::cccccccccccccc:....,,,;:;;;:::::::::::;'.      ::;..,:...;k'...,,.:0K000Okc'
,;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::c,,,,::::c.......',,;;,'.       .;,........ld'.'cl'.,oll:;'...
',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;::cc''''oclxO; .       ...             .';:';;xc'.'oc............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0201
This is Margaret by Moonlight
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          ..oXKx'...kWWWWWWWWWWWWWWX,.;lcdddxxxl.:cllolllc;.o'lcl;lo:x'x  .;;;:;;. .ccllclllllo'   x
         .. lXKk'...xWWWWWWWWWWWWWWXo:'.. ...;cc'::::::::;:;xlxododkdklx  ..';;... .:llcclllllo. .:0
         ...:XKk,...xWWWWWWWWWWWWXd;..          ..,;;;,,;,,:xdxxxxxkxOdx .  .... ...cclclllloll''...
         ...,XKk,...dWWWWWWWWWWWX:...             ..,,.;.,;.dodddoddodoo.........'',;::::;:c,:c'..'.
            'XKO;...oWWWWWWWWWNo...                 ... .      ......  .ooddddddddxc  .c.d.c.  ;..'.
            .XXk:...,:;::cc:;cl..       ...        ..::,'... .'',',,,' .oodo,',dxdx: ::odkdcc; .;.'.
           ..c,....... .....  ........ '..  ....   .,xkkxxd: ',',,,,,,..odd'   ;ddx,'lodO0xdoc.l,.''
                              .,......    .';..,:c;ckOOkkkxx ..'''','. .odddc:oxdxd'.;:ocld;,.'.,kd 
                               .'''..    .':lcx0Okkxoodddddo .. ..... .':::cccccccc,..  ..    ,l,',l
                               .oXXk;.  ..:clkK0';;;;;,;;;,  ;o cl oc d: ,::. ,::. xkkxol:;'..':cccc
                               .:WWO....c0XKKKK0':;,:;;,,,: .;l.;l';:,:: .kk' .xO; Okxol:;,.. ,ccccc
                                .KWx.   ,OXXKK0O,..;cllc;.  .,c,'c:':l';  kk.  xO,.Oxdlc;,....;c:ccc
                                .XWo.   ,OXNXXKKl,oocolloo;.':;;c,:;;c,,  xx.  dx..Oxdlc;''...;:c:,'
                                'NNKOOO0OO0000000d,:;::::;,:,;:''''.',,,...cl:ll:;lcod:cll,...ooc:;;
                                .oOkkkkkkkkO0OOdl;:llcxlc:;::,'..'..''',,'''l:;odc'ccco;;,;c..kolooo
                                .lxxdddxddoc;......',cxKOxxx:co;,:'ldoddc;cod:....,,cloldkl;::ccoool
                     .cd.    ..,c...........';;;'.:ll:,;clodl;:kxOOO0Okkkkkkxd; .::.:d,;d:.lo:cloocl
                  .;x0k00.   ..,l......'::locxOxxc,..  ...;ldl..dKKkxkkxddoc;'. .l:lccl:l:clcoc:llc:
               ':dkkkk0XO;    ..;c;cl:;;:cc:,'.......   ..lxkxl;';ll;cc:,,'....':,''.....,'.....':ll
           .;oxxxkxk0XK0k:.     .........''.':clddod..:clxkx';dKKl.:,;;,..ll,',,:,,..,:' ...... ..,c
       .':lddxxkkOO00Oo:..           ....':oxxkxkOko;'..',;:cc:,'',:c....',l:;::,..;.''''''',,,''',;
       ..,::loxx:lckdc.co:..      ..  ''',,,,,;;;cc,:dc,..'cdl;..'lkk..;llccolccl:;,',ccllcccc:;:lll
        .  ......;xc''...........';  .;:clooooooood::dl:,'';dxc...'lOo.'c:llclclcc;c:..cclll:::::;:l
  ......   .   ..:::;'...........':,,dxkOxxOdl:;....   ..',llll::,:cccl:cc:;;::;::::lool,'''',,,''',
....',;;,   .  .   ..   ..        oxxOxkOdd0xldOocck...'.;.coxx,xd::;.lOd;,:clllllc:::lOl.  ..    .'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0143
This is how to master vertical video
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNNNNNNNNNNNKO0OkOxx00ox00doOKK0kkOOOOOOOOkkxxxxddoolllcccccc:ckxkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNNNNXK00O0kxk0OdxO0kxxOO00OOkkkkkkkkxxxdddddddooll::;;::o0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNNNNXX0KOOOOxkO0kxxkOOXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK:::::::d0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNNN0OXXK00OOOOkkOOOkkxXNNNNNNNXXXkXXXXXXXXXXXXXXXK:::;:;ckXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNN0kkO0XKKK0OOOOOkkkkkXNNNNNNNNXXkXXXXXXXXXXXXXXXK:;::llx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNKOkOxo00KKKK00OOOkkkkXNNNNNNNN0dclckXXXXXXXXXXXXKcccccldXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNK0kOxoOdo0K00000OOkkkNNNNNNNNNo::::codkXXXXXXXXXK:cc:;:clx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNXKOOkdxOoxKKxkO0OOkkkNNNNNNXOOxddddolc;dXXXXXXXXK,;;;;;cokKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNNKKO0kxOOdx0KOxkO00OONNNNNKxodOkddolc:;oXXXXXXXXK;,;,;;codkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNKKX0O0kxk0kxkO00kxkkONNNNNKOkkkOkkxdolc;oXXXXXXXK::::::coKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNKOkKXK00OkkOOOkkkOOOkkNNNNXkO0Okxxddolc::oXXXXXXXK;;;;;:;cOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNX0kkO0XX0000OOOOOkkkkkkNNNNX0kkOOkddoll:;;:KXXXXXXK:::;;:codx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNX0OkOdkXXK0000OOkkkkkkxNNNN0O0Okkxxdollc:;:kXXXXXXK;;;;;;;;cxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNK0OOOxOX0O0000OOkkxxxxNNNN0K0OOOkxdollcc::lKXXXXXK;,,,,,;;coOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNXK000kOKKOO00OkkxkOkxNNNNK0KK0kkdddoolc:;:xXXXXXK::::::::clkXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNXKNNX00K0kk000OkOOO000kNNNNXKK0Okkkkddoocc::oXXXXXKccc::;;:codOXNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNN0k0KXXK0000OkOO00OOkkOONNNNXKX0Okkxxoollcc::xXXXXXK:::::::::lldO0XNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNX0OkxKXXXXK0000OOkOOOOkkNNNNNNXK0Okxxdoollcc:oXXXXXK::;;;:c::::cd0XNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNX0OOxOKx0XXXKK000OOOkkkkNNNNNNXXKK0Okxddolc:::0XXXXK:;;;;;;;;;:coxOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNXK0Ok0KOOKXXNNXK0OOOkkkNNNNNNXK0OOOkxxddolccxXXXXXK::::;;;;;;;:cxKNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNK00OOKK0O0KXXXKK0OOOkNNNNNNNKK0OOkxdddolccKKK0000cccccccccccccd0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNNXKK0O00K0OOO00K0OOOkNWWWWWWXXKO0OOxxdoc;ldxxxkkklc::;;;;::::lOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNXKXXXXXKK00000OOOOOOOxNWWWWWWWWNXXK0OkkxddkkOOOOOO:ccccc:::::::cxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNKK0OKXNNXKK0O0OOOkkkkOkOOOOkkkkkkxxxxxxxdddxxdooocc:::::;;;:::lxOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNNNNNNNNNNNNNNXXK0O0KXKKKK0OO000OOkkxxxddxxkkxxxdoooooddolc::c:::::c:,,,,,,;:oOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0127
This is LG Signature Collection
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kdKWWXOoodl:'... .','   ',.   .lx0OOkkxdolc::odkOOOOOkkxxddoolc:;'.,c:;'.... oKNNKxlc:cllc,'lddloxOO
KOxdkOdokxo:'.,coO00klckK0kc..cxO00Okkxdolc:;:xOOO0KK0Okxddoolc:;'..,;,..... .lxxo:;;,;:::ckKKK00KXX
0Od:;:'':c:'..:d0XXKOdx0XXOl,.;xOOOOkxxdolc::okkO0KXNX0kxxdollc:;'...'....,occxOkl..,::;,lOXNNX0kxkO
Oxl:::..';;:coolokOkdc;lxkxo;,'ckkkkxxdoolc::xxkkO000Okxxdoolc:;,....'...,odoOKXKxox0K0koox000kdc;,:
xl:::;. .;cllc:cdOKKKOdclodoc;,.:dxxddoolc::cxxxxkkkkxxdoollc:;,.......,;,,,lxOOd:lxOOkxolccc::;,...
lc::::cc::;;;;;lk0K0Oxo:,,,,'...;oxkxdllc:;lOKxdddddddoollc::,'.....,oxdo:;,,::;,;lxOOOxol:,'',:cc;'
l,:okOkxoc;,;coxkOkdoc:,.......:oxkkkdoc;,.:kKKxooooollcc:;,'........,ldxxdol:,..,coxxdol:,'',,,,:cl
oldOKXXKOdc:coxO00Odoc;'.;::;ckKXKOxoc:,....;odl:ccccc:;,'.......''..;okOOkdl:,...';:::;,,;lool;',oO
0kxOXNXKOxOXXK0xdddlc;'..;::;cOKK0xocccccc:::clcc:::c:;,''.....::'...:ldxdolc;........',:xKXXKOdlkKX
X0kdoxkkddOXXKOo:ccc:;;,;:::cldxxdxxxxxdolclxxkOKXKOkdoolc:;'....   ..,:::;,'.......,:cox0KXK0kl;cxO
X0OxoclooxkOOkoccoddddolccxKNNXKOddO00kdooodxdddooollclllc;,..............,coodoolc:cloodxxxdooc;'.'
K0kdolx0OOkxxddddxO0OxdlcoXNNNXKklckK0kxxkxxxxddoollc:;',;,....:OKKK0Oxl:lxkkkxo:;,'',lxxolc::::,...
0kxoooxO00OO0OkddxO0OxolcckXXK0kl:cdxxkkkkkkkxxddoc:;;,,'.'...cXNNKOxddlldkOKKkc:oxxdolododxkkkxl,,,
kxdollkXNNXX0Odlooddool:;'.;col:;cdxkkkOO0KK0Oxc;'.........'.dXNNXkdolc;;lxkkkOXNNNNXK0kldKNNNXK0xdo
dolcckNWWNXK0kocccccc:;;,''''ckO00kxxkkO0XNXKk:;,,'........',oKXNX0xoc:;;coddxNNNNNNXK0Oo:0NNX0Okdoo
odddlxKXK0kxdollcc:;,;lddolcdWWWWN0kxkkO0000Oo;;;,'.........':xO00Okdc;,'.,:clKXXXXXK0Od::lddl:;;;;:
OOkxdxxxdddooollcc::;:cdo;'.lWWWNKxdxxxkkkkkxd;,,''..........:lllllcllc;'. .',ck0dooool:;'...'''....
kxddolllloddoollcc::;,'',,:clOK0kxdxxdxxxxxdddl;'............';:::::::;;'.......;;;;;;,'..........'c
dolcc:;;;:loooollcc:;,'...;kKXK0kxdkxdddddooollc:'.............',;;;;;ccc:,......',;:;,'.........';:
loolcc:;;;:looollcc:;;,....'o0K0Oxc:ooolllllccc:;,............  ..,;;:lll:'......'',;;,'.......;llcc
oooolc::;:lodoollcc:;;,.....'d00Odc::llc:;;;;;,'..........'.....;lolc:;;,,......'''''''.......cdxkkO
oddolcc:codddoollcc:;,'......,xOxl:::c:;'........    .......';cd0XXKOdc;'''...';;,'...'''''''';:cok0
dddoooddxxxddoollc::;,'.......odl:::;,'.....  ..... .........;:lkKKK0kd:,,'....'''',,,,''''........'
kkkkkkkxxdddoollcc:;,'........;::clc;,'...';cloolcc::;,..........,:cc;'..'''.....',,;;,,,'''........
kkkkkkxxdddoollcc:;;'........'lkOkdolc;''lxdoc;,';ccccc:;''.....        ...;oolc:,,;;;;;,,'''.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0125
This is AbEXP
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 .....'',,,;;:cl:' .:       .........'.'''',,,,,;::::;:ccccc; .;.  ....'',,,;;:cl:.     .....'',,;;;
 .....''',,;;:ccc. ..       ...........''''',,;;:;::::cccccc;  .. .....''',,;;:clc.     .....'',,;;;
 ......',,,;:cccc.          ..........'.''',,,;,;::::ccccccc;     ......',,,;:cccc.    ......'',,;::
 ......',,;;::ccc.         ............''',,,,,;;:;::::cclcc;     ......',,;;::ccc.     ......',,;;:
......'',,;;:c:cc.          ...........'''',,,;;;;::cc:cclcc;    ......'',,;;:::cc.    ......'',,;;:
 .....'',,;;;::cc'         ............''',,,,,;;;;;:c:ccccc:     .....'',,,;;::cc.    .......',,;;;
 .....'',;;;;:ccc.         .............'',,,,;;;;::c::ccclc;     .....''';,;;:ccc.    ......'',;;;;
 ......'',;;::ccc.         ............'','',;;;;;;:::cccccc;     ......'',;;::ccc.    .......',;;;:
 ......'',;:::clc.          .........'.'''',,,,;;;;:::cccccc;     ......'',;:::clc.    .......',,;::
 .....'',,;;::ccc.          ..........'''',,,,,;;:::::cccccc:     ......',,;;::ccl.    ......'',,;;:
 ......'',;;;:ccc.         ............''''',,,;;:;::cccccc:;     ......'',;;;:ccc.    .......',,;::
 ......',,;;;:ccc.         ............''',,,,,,;;::c::ccccc;     ......'',;;;:ccc.    ......'',,;;:
 ......'',;;;:ccc.          ...........''',,,,;;;;;::::ccccc;     .....''',;;;:ccc.    ......'',,;;:
 .....'',,;;;:ccc'          ..........'''',,,,;;;:::::cccccc;     .....''',;;;:ccc.     .....'',,;;;
 ......'',,;::ccc.          ...........''''',,;;;;::::cccccc;     ......'',,;::ccc.     .....'',,;;:
 ......',,,;:cccl.          ..........''''',,,;,;:::::cccccc;     ......',,,;:cccl.    ......'',,;::
 ......',,;;::ccc.         .............'',,,,;;;:;::::cclcc;     ......',,;;::ccc.     ......',,;;:
......'',,;;:cccl.         ...........'.''',,,;;;:;:c::cclcc;    ......'',,;;:cccc.    ......'',,;;:
 ......',,;;;::cc'         ............''',,,,,;;;;;:c:ccccc:     ......',,;;;::cc.    .......',,;;:
 .....'',;;;;:ccc.         .............''',,,;;;;:::::ccclc;     .....''';,;;:ccc.    ......'',;;;;
 ......',,;;::ccc.         ............'','',;;;;;;::::ccccc;     ......'',;;::ccc.    .......',;;::
 ......'',;:::clc.          .........'.'''',,,,;;;;:::ccccc:;     ......'',;:::clc.     ......',,;::
 ......',,,;::ccc.          ..........''''',,,,;;:::::cccccc:     ......',,,;::clc.    ......'',,;;:
 ......'',;;;:ccc. ..      ............'''',,,,;;;;::cccccc:;  .. ......'',;;;:ccc. .'........',,;::
.......'',,;::cll. ,'      ...........''',,';;;;;;::c::c:lc:,  :........'',,;::cll. '. .......',,;;:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0088
This is Right On Tracks
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
OO0000000000000000xok0OO00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK
O00000000000000000koxkOOOO00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000kok0OOkOOO00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOkkkkOOO00KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000kok0000OkkOOO00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0kxxxxxxxxkkkkOO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000klx0000000OkkOOO0KKKKKKKKKKKKKKKK0kddoddddxxxxxxxkkOO00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000klx000000000OkkkOO0KKKKKKKKXK0kxdddoooooooddxxxxxxxxkkkOO0kxxxxO0OkkOOxxdlddlcccod
000000000000000000klx000000000000O00O00KKXXXX0xdddooolloooolccldxxxxxxxkkkOOOd:;,,,,;,,,;,',,,,,,,''
O000OO0000O0000O00klx0000000000000000KKKKXXXOdoolooooollll:,..,:looddxxxkkOO00dl,',cl,',lo:',coc;;:l
xkkkkkkkkkkkOOkkkOOkOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOO0Odolllooool:;,',''''.',:loddxxkOO0000OxO000xO00OkkOOOkkOO
xxxkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxolllooddo,..':co,;cc...;clddxxO00000KKKKKKK000000000OOOO
kkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOO00000000000000OOOOOkdolooodxxl..',,',;;:,'...:clodxkO0000KKKKKKKK000000000OOO
kkkkkkOOOOOOOOOOO000000000OOOOOkxxxxxxdddddooooodxkx;.',,,,,,;:oo'..;:clodxO00000KKKKKKK00000000OOOO
kkkkOOOOOOOOOO000000000Okxxxxxo::oocoo:oo:o:;lkkkkko'.',,,;;;:ldkl..,;:lodxOO000KKKKKKK0000000OOOOkk
kOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOkddoodddol;;::.;;.;;':dkO000Ox'',,,;;::ccoxk:..,;cloxkOO000KKK0000000OOOOOkkkx
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdoooloooolllclclollddxkkO00000x:,;;:::cccldxxc..,;cldxkO00OOOOOOOkkkkkkxxxxxdd
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxoollllclllloddddddddxxxxkOO00OOo::::cccccclllol,.,:ldxkO00K000000OOOOkkkkxxxxx
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdllllcccc::;ccllclloodddxxkOOOOOxddddxxdddddddddoo:;cdkO00K000000OOOOkkkkkxxxxx
OOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxollccc::::;'...',;:ccloodxxkkOkOkxxkkOOOOO00000KKKXKK00KKK0000000OOOOkkkkkxxxxx
OOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkdllc::;;,'..''.'...';clllodxkkOOxdxxkkkOOOO000KKKXXXXXKKKKK000000OOOOkkkkkkxxxx
OOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkolc:;,....ll;'lo:...';ccldxxkkxooodxxkkxdxO00KKXXXXXXKKKKK000000OOOOOkkkkkkkkk
OOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxolc;'..''''''';loc,.';codxxxlcloodooooolcdO0KKKKKKKKKKKK000000OOOOOOkkkkkkkk
OOOOOOOOOOOOkkkkOOOOOOOOOOkxx;''''''',:oxkxl;:clllc:::ccloc::c:;::cdO000000KKKKK000000OOOOOOOOOkkkkk
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd''',,,,;;:oxkkxocc::;;:::::cl:;;;,,,;;oOOO000000KKK0000000OOOOOOOOOkkkk
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000d;'',,;;;;::coddxkoc::::::::::c;,,,''',;okOOO00000KKK00000000OOOOOOOOOkkk
OOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000d:,',,;::::::clloddxoc:::ccccc:c;,,,,'',;xkOO00000KKKKK00000000OOOOOOOOOOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (14 POSTS)
>>>