I like it. What is it?
C:/TAG/Animation/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0267
This is Pass the Ball
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoodddo:occccc:ddldo;,;;;,,........
cxdxdxxkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoodddo:o:cccc:ddloc'';;;'.........
dddddddxdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkoodddo:dcllll:ddcc;'';;,..........
xxxkxkxxxdkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkkxdoollllllllloodxxkkkkkkkkkkkoodooo:oldddl:ol;;;'';,...........
dxo:cxc:dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoolllllllllllllllloodddddddddocclllc;ooxddl:o:,;;'',............
ddooldccodoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoolllllllllclllllllllllllolccc:........codddl;:;,;;''.............
oxdooxdxddxdxxxxxxxxxxxxxxxxxddddllllclllllclccllllllllllllcllcc;........,ldddc';;,;;'..............
lxxkxkxkxxkdddddddddddddddddd;''lllllllclccclclllllllllllll...............lddd:';;,;;...............
loodoollooooodddddddddddddddd;:cllcllclllcclcllllllllllllll,.............;ldoc,.;;,,'...............
kkkOkOcldxOxkoddddodddddddddo;cclllllllllccllllllllllolllllcccc;;........:odo:,.;;,'................
oooolollllolloooooooodxxxxdol,',:lllllllclllolllllllllllllc,,,,':........:lc;''.,,'.................
x;:OkOkOxxOxkOdolcloxdxdddodl,:cccllllllllllllllllllllllllloooo;:........:l:,''.;;..................
oocolc::::::::;,...::;:;;:,;,,.....,cllllllllllllllllll;;;'''''':........::;,,'.;'..................
kkxx'.........  .........   .';::::;:;:llllllllllooo:.,ddoodddd::........;;;;;,.,...................
ooc:,.................      .,'''''''''''',,,,,'''''' .xxd,,,,,,;........,,;;;,.....................
ll:c:'''''.'... ...'.........';::'.;:::::,,,,,',,,;;' .;olccccc,;........',;;;,.....................
,:::;','',,'.....'''.........,;;;;;;;;ccc;,,,,,;;;;:'..cc::cccc;:.........';;;'.....................
;;,,,','''......''''.........',,,;,,,,oxx,,,,,',,,,,'...;,,,,,,':....... .';;;'.....................
:::::''........'.'.'....'....,:cccc:ccccc:cccc:ccccc:;. .;,;;,;''........',;;,......................
,,,,..... ...','''''.........'..'...............''''...................''',,,,'.....................
:'':.....,:,''''''''.........':cccl::::::;::,';lloooldddolloooc...'............. .cccccc:cc:c:::'...
,,,,,.'.''.'.'.'.'...........,...''.'''''.''''.'''..:x,,,,',,,'...''''''''''''''.,,,,,,,,,,,,'......
:c:c:''''''','''''''.........';::,.,ccccc;::::;,,,,,;l;;;;clll:...'.......c::.................... ..
;;,;,'''''''','''''',........,,;;cl:;;;;;,;;;;,,;;;;;;;;;;;:::,...'''''''',,,''''''''''''.......''',
::;::'''''.'''.'.'...........'...dxl..............................'.................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0230
This is a Summer Story
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXNXNXXXXXXXXNXXXXNNNXNNXNNNNXNNNNNNNNXXXXNNXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXNNNNNNXXXNXNXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXNNXNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXNXXXXNNNNNNNXXXXNNNX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNXNXXXNXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXNNNXXXXNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXNXXXXXNXNNNNXNNXXXNXXNNXXXXNNXXNXXNX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXNXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXkOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0228
This is The Last Mile
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxONNNNNNNWWWWW0OkOOOxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkxxxOOkxxxxxxx
ddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxxxxx0NWWWWWWWWWNOkkkOOxxxxxxkkkkOOOkkkkkkkkkkkkxxxkkOOOkxxdc:
ddxxxxxxOOxdkocoxkkdxxxxO0kxxxxxxkkkkkkkxxxxkNWWWWWWNOxxxkxxxxxxxxxOkkOkkOkxxkxxxxxxxxxxxOOOOOOk:...
ollokOxKXKkk,'..:kkddo,;kdxdllxkxkkkkOkxx0kxXNXXWXNNKxxk0OxxodxxkkxkOkkOkkllxkkoloxkxxxxkOxdxOOOodxo
'.'',:c;',:'..;:;.',::cl'oo;k:OOkOkxkkkoO0oxMWXKKXOkkxxxOxoc;xlOKOdcdod:c:,ollc,,c;ddcldl,'.'cxOOOkk
..'.';;........''''';cd:'::x0kdkxkOx,;;,:dklO::lO0KdxxdllkddodlOkKoOOk0Kd:cdlxkcx0xoc..,;,:cooxkkOOk
.....',.......'.'..;xxOKO00Kkkoc:od'lKk0KXXX0XXXWWXNNNK0OOl:;o0d,K:lkxokkcxOOxc;cXKXO,.':cdd:,.'';oc
...........''',l,,:lkk0KKX0kk0XXKd;c0OXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKX0x'lk;xOkdc0OOd',KKolXOl:ccoxOc......:d
...........',xlO0oddol:lk0ONNKWWXl:,kWMMWXXXOkxdxxdkKOxkOKNMMNX:Kc.;xxxk0Oxlkx0N0KOx:,kkkkkkxoc;,;lO
...........',0XXxxxOkc,,;:oK00dlddoxWMWXllkxllc::;:cxl:clolXWWW,'..,d:Ok0kddc,cxWMXxxod00OOkkkkkxkOO
.........'dxkXXo',;,,,,,,';O0d,',,,ONMWO:::clccollllooc::;,kWWNd.'..,c00WK..,.l,,,dddx00XXX0X0kkkxxx
........,xOKK00Ol,,,,,,,'..oOd,,,,ox0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKdc'..,d0KMX..,.,,,...'o0XXXXXKX0OOkkk
........c0000000k;,,,,,,;..oOd,,,:K0kXNWWWWMMMMMWMWMMMMMWWWWNXOOK,,..;:oMK..,..,,,..,;0K0000NKO00000
.......'xkO0000x,,,,,,,,:.'xOx,;xWMMKKKWMMMMMMMMNMNMMMMMMMMWNNKMMWk;l;,lMx'.,..,,,.',;00000KMW0000O0
.......do.':ldc,,,,,,,;,..xkol,xWMMMMN0NWMMMMMMWNMNNMMMMMMWWKXWMMMWkoc,:x:,.,'.,,,'',l00000KMN00kxxk
......'OO......',,,,,;xo;:0W0ddKMMWNNMN0WNMMMMWWOOONWMMMMWWKXMNXWMMKxoooo;;:c,.',,,'.dOOxxkkkkkkOOO0
.'c...c0k......',,,,,:xxxkk0kxxOWM0:lNMXKWNWMNXK000KXNMMWMXKWWl;OWK0OOOOOxoxoc.',,,,.;odxxxx0WX00000
;Ok.':o0k......,''',,,lllooxxxk0OXOxxkxKk0NXWNKK00OKKNXXXKOKlNOkO0OKOOOOOOklcco0xllkc.',;:::OM0ddool
O00ldOO0d.....l;,''''',okOOOOOOKoxddddoKXOOK0XWMX0KNNkKKkx00cOxdooo0OOOOOOOOOO00dlld'.',,;::lxk,,,,,
kxdoc:k0:....lOOc,,,,,,:lxxxkOOOd:cclcdllllllolooollldollooooolcccxOOOOOOOOOOOOOxkNWNKx,,;:::;:,,,,,
.......'.....OKxccoodxOOOOOOOOOOc,,,,,,,,;;;::;;;;;;;::;;;;,,,,,,,:xOOOOOOOOOOOkkd;::;;,,;::;,,,,,,,
..';lxk'....'lOKOOOOOOOOOOOOOOOo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;dOOOOOOOOOOOkkkkxo,;::::;,,,,,,,
OKXXXXXl....',,:cdkOOOOOOOOOOOOkolc:cc::cccc:;:::;,;::;ccccc:c::::cokOOOOOOOOOOOOOOOkolc;,,,,,,,,,,,
KXXXXXXd'....;oxkkkkOOOOOOOOOOOOOOOkkkdxkkkxxxkkkkkkkxdxxxxxddkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxl:;,,,,,,,,,
kXXXXXXd'....'cOolllxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxl;,,,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0224
This is Hair Love
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWMMMN0xdXMWWWWWNKxxklc:::;:oxdxdddddddddddddddol::lclodddddddddddddddooooooolllllloddddoooooollll
MMWMMMMW0xdNMMWWWWNKkkkol:::;:oxxxddooolc;:,.'',,..     .;odddddddddddddoooooooolcccclllllllllllccll
MWWMMMMMKxdWMMMWWWWXO0Ool:::::dkOkd;'...   .....         ..'odddddooloddoodoooooollodddooddddoolc:cl
MWWMMMMWXkxWMMMMMWWXO00xd:::::xOOOk:..   ..   ..   .       ';'........,cdddoooooollxkkOKOxddddxdl::l
kOO0KKKKKOONWWWWMWWXO0Kkx:c:::xOOOOl,..    ....  ..       .        .. .,ldddddddollxkdOK0xllldddocco
lodddxxxxxxxxxkkO000O0Kxdcc::cxko:'.              .  .             ..  .;;::;clodloxkdkkdllldlddocco
;;;;;;:::cccclloooddxkkxdccc:cc;..                   .                    ..   .oodkOdoxxdodddxxdcco
;;:;:::::::::::::::::ccclc:,',coc..                              ..      ..  .'ldod0KKkxddoodk0kklld
;;::::::lllcc:::::::::;,;'.  ...'..                               ....   .   .,oddxOKO00O0K0O00Okllo
::::::::lolc:::::::::,...                                                      ..;oxkO00OOOOOOOxxcld
:::::::::c::::::::::::'..                       .......                        ..';llllllllllllllcld
;;;::;;:;:::::::c:c:;'..                    .,::ccccc;;,,.                  ..;cldxddxxdxxxxdddddddd
;;;;;:::;;::::::::;'.                      .:::;:cccc:::::.                  ..,clodoooooddooooooodo
;;;::::;;;:::::::::'.                     .;:,,:cccccc;';c:..          ...     .'looddoooddddddddoxd
:::c;:::;:::::::::::,...   ..           ..,lc;;xollllxl:dlc...                  ,loooddddxddoddddddd
oooolll::::::::::::::;,.. .            ,cc:clkOkoodoookkdlc::c            ...'';oooodkxddddddddddddd
lllllllc::cc::ccccccc::;,,..          ..,::llloddollodoool:;,.    .     ..:oooooddxk0000kxdddddddodd
lllllllcccccccccccccccccc:,..     ..       .;ldxdcl:lddoc'             . ..;lddodddOKKKK0K0kdddddddd
lllllloooollccccccc::::::;... ..             ...,clll,.     .       .   ..''dkkkO00XKKXKKKKK0Okxxxdd
llllloooooooolcllccccc::::;;;clc'..           .:l0X0K:..  ...........'',::oOKXXXXXXXXXXXKXKKK000Okxx
loooooddddddddooolcccccclclccdddolol,...... .;XX0OOOkkkO;.........'cooooddx0KKKKKKKKXXKKKKKKKK000000
looodddddddddddddoollloxkOO00000OOOOOOxddc;,:xKXXKK0OOOOk:;:oodododxkkkkO00XXNNNNNNNNXXXKXKKKKKKKKK0
clooodddddddddoooox0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNWNNNNNNNNNNXNNXXXXXXXXNNNWWWMMMMMMWWNNNNXXXXXK00OKXXXK00
llllloododdoolox0XXNNWWWNXKKOOOkkkOO00KKKXXXXNNWWWWWWWNWNNNNNNNXXXXKKKKKKKKK00Okxdoc:;,'....'',;codk
lolccccclcccld0KKKXNXX0kOkkkxxdooolllllllllllllloodxxdddooooooollllccokKX0l..............'''''''''..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0214
This is the real fake cameras of Toy Story 4
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dxxxookOKNXK00KKKKK0OOkxo:;,;clllllccc;'....                                                        
oxxkxxO0KNNX00KXXKKK00Okdl:;;:cllc:ccc:;'......                                                     
odkO00KKXXKK0O0K000000Okxdolccddo:;;;;;,'..........                                         ........
cokOKKKXXK0xlokkxddddxkOOkxdoxOkx:,,,,,,'..........                                       ....,;,,,,
:coxO0K00klc;:dl:llccccodk00xx0Ox;'',,,'.....'',,,'.                                      ....;loooo
,,;codxxd::;'';,'',,,',,:ldk0OOkd:',,;,''.'''',,;;;,.                                     ....:dxxxx
,,,;clooc'...c...'',,,;:cldkkK0xl:,;;;;,,,,,,,;::;::'.                                    ...'cdxOOk
'',,:lol:.    .,;,,;::cl:';oK00o:;;;;;;;;;;;;;:cl:cc,.                                    ...:dxkOOO
...',;::,''.  .'..';:coxc:x0OKko,;;;;;;;:cc:;;cllcc:'.                                    .'cxkxkOOk
......''.... ..':ccllcokxxxO0Kkl,,,,,,,;clol::clc:cc;.                                    .:dkkddddd
................,;;;,,,colodxxo;:::;;;;;clllccccc::cc;'.                                 .;:loollllc
........',,,. ..''';;,,:dxxdl;,;:::;,,,,;:::;;;::;:cddc'.                               .cc;,,,;:cc:
........',,::,'':oc'....';c;'''',,''...''''''''',,;okkx;.......                        .;oc.....,::,
.........'';;,''',,'.....:ol.....................''cxdd'.........                     .:oo;.........
.........',,'..........',ll,''....  .......'......'';;.............                  .cdd;..........
'.........''......      .cc.,,,'... ......',''...............'........              .cdxc...........
..............    ...  .   .''.,:,......',,,,,'....... ......',...........        ..;okd,...........
....''''....   .;cdddl;......;'';c,.....';,,,''......   ....',;,''.................':okl............
..'',,;,''.   .;c;cooooddoxdoolclcl,....','..........   ....,;:,,'...'''...........':dx:..''''''''..
..',,,,,'...  .:ccldoccclldOOOOOOOOd'....'..................,::;''...'''''''.......,cdx:.'',,,,,,,,,
...'''...      ;ldxOKk:;:::dxkkOOkkd;''............',,;;;,''';;,......'''''''.....',:od:''',::;,,',,
........      .loooxOK0';;;:olooolo:,,'..........';::ccc:;,''''.......'.............',,......''.....
......'.       cooxdkKXc,,,::::clll''''''........,;::::;,''........,,................  ....'........
.....'.        .lodxk0X0''':;:cclcld;,,,,;,......,;;;,,'''..':lcc:;,'.'''................;col;'.....
     .          ;oddxO0x...c;::cc;:ol,;;:;;.....',,,,,'''..',cooolc:;,,''...............,:okOxo;....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0165
This is Dissonance
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKOxoox0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0o;...      'OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKc.            ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:             .xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:            .xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.        ...,KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx..       ..,;OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:..       ..,;kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKl..       ..,;0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKXo.       ...,dKXKKKKXKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKX
KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK;.     ..',cXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOOOOOOKXXXX
0OOOOKXXXXXXK000KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo.     ..,,xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0OOOOOOOOKXXX
KOOOOKXXXXKOOOOO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl..   ..',:KXXXXXXXXXKK0000XXXXXXXXXXXXXXX0OOOOOOOOKXXX
X0OO0KXXXXKOOOO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0,..  ...,:OXXXXXXXXXX0OOOOO0XXXXXXXXXXXXXKOOOOOOOOO0XXX
OOOO0KKKKKKK0OOO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0o:'..   ...'x0KKKKKKKKKK0OOOOOOKKKKKKKKKKKKKK0OOOOOOO0KKKK
OOOOO0KKKKKOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0;             :KKKKKKKKKKK0OOOOO0KKKKKKKKKKKK0OOOOOOOOO0KKK
OOOOO0KKKK0OOOOOOOOOO0KKKKKKKKKKKKKKK0xc.              :k0KKKKKKKKKK0OOOOOOOOOKKKKKKK0OOOOOOOOOOOKKK
OOOOOOKKKK0OOOOOOOOOO0KKKKKKKKKKK0kl,.                   .':dOKKKKK0OOOOOOOOOO0KKKKK0OOOOOOOOOOOO0KK
OOOOOO0KKK0OOOOOOOOO00K0KKKKKK0Oc..                          ..:OKK0OOOOOOOOOOO0KKKK0OOOOOOOOOOOOO0K
OOOOO0000000OOOOOOOO0000000000x.                                ;O0OOOOOOOOOOOO000000OOOOOOOOOOOOOO0
OOOOO0000000OOOOOOOO0000000000:                                 .x0OOOOOOOOOOO0000000OOOOOOOOOOO0OOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0163
This is signal
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkolloddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxddolclxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdcclddxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxdoolllccccdkOkkxddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdccccooodddodxxddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxocllllooooolc:coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdlllllcccolccccOcdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdlccccllcccccccccccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkddxkocccccccodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkxoddocccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkxlccdkoccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkxl::ckkdccdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkocclkkkc::okkxcclkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxddxkkkkxkkkkdldxkkkxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxodxxo:dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkxdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxx:lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0148
This is How Animators Created the Spider-verse
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
...............''''''''''';,,;,,,'',',,,,,,,''''''''''''',,,,,;''',''.'....'''....'.'.........''''''
............''''''',,''''',',,,,',,',,'...',,'''',,'''',,,,;,,;,''''''''.....''.'''........'''''''''
...........'',,,,,,,,,'',,',',',,,,,;;.  .,;,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,'''''''''''...'''','.....'''''',,,,,
'''''''''',;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,;;,,;,..  .:c;;;;;;;,,,,,,,;;,,;,,,,,,,'','''''''''''''''''',,;,,,,,,
'''''',,,;;:::::::;,,;,;;;;,,,;;;:;,..   ,oc:::;;,;;;;;,;;;;;;;;;:;;,,,,,;:,,,',,,,,,,,,;,;:;;:;;;;;
,,,,;,,;:::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;:;...  'cc;.,c,.':::;;;::::;;;c:::;;;;;;:;,,,,;;;;;;;;;:cc::::::;;
;;;;;;;;::::::::;:;:::;;;;;;;:::::::...   ;'.       .:::::::::::::::::;:;;::;;;;;;;;;;::::ccccccccc:
:;;::::::::ccc:::::::;;;;;;:::::c:::'..    ..        .:cc::ccc::ccccc::::::::::cc::::::ccccclllollll
;::ccccccccccc:ccccc:;;;;:::::::cccc:,..        ......,cc:ccccccccccccccccc:clc:c::::::cllccloddddol
ccccccccllllccccccc:::;;:::::::ccccccl,...      ....... 'cllllllllllllllcllccllcccccc:cccooooodddddd
cllllllloollllllll::c::::cccccccclllll,.        . ...... .;looolllloolllllllllolclllcccclloodxxxxxxx
llllllooooollllllcccc:cclolcllollllc,..               ..   .:oooooooooooooooolooollllllcloooxxOkxxxx
ooooodddddooooolccccccclloooolllll:....    .                .,odddddddddddoooooooooooooolodxxxxO0kkk
oooddxxxkxddddollllllllldddollllll....    ..                  .:odddddxxxxxdddddddoooooddddkkkkk00Ok
oodxxxxOkxddddoooollllodxdddollloo....    ..                   ..,lxxxdxxxxddddddddddxxxkOOkOOO0KKK0
dxxxxkOkxdodddxOkxxddxxxxxxxddddod:..                .......,. ....okOOxxkkkdxxxxdddxxxxx0K0OOO0KKKK
xxxkkOkkkkkkkkOOkkkkkkkxxxxxxxkkxxxd;   ..              ..  lOocol. ,lOkkkkkkxkkkkxdxxxxxxOKKKKKKKKK
kkkO0kkkkk0K00OkkkkOOOkkkkkkkkkkxxxxkxxxkkkxx,..             o00K0d, ..;okkkkkOOO0OxxxxxxxkOKKKKKKKK
kkOKKOOO00K000OOOOOOOOOOOkOOOOOkxxxkOOOOOOkkk..               dKKK00cd;:oOOOOOOO0KK0kkkkkkkOKKKKKKKK
k0KKKKKK0KK00OOOOO0000OOOOOOOO0OOkkOO00K0OO0o...              'KKKKK00OK0K000000KKKK0OOkkkk0KKKKKKKK
0KKKKKKKKKKK0000000KK0000OOOOOKKK00000KKKKK0..       l         kKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKK000O0KKKKKKK
KKKKKKKKKKKK0K000KKKKKKKK0O0KKKKK00000KKKKKc.....   .K:        ;KKKKKKKKKKKKKXKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKO,.       lKx.        OKKKKKKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKK0;    .od0KK..      .oKKKKKKKKKXXXKKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0.     xKKKKK0x;     xKKKKKKKXXXXKKKKKXXKKKKKKKKKKKKXXKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0145
This is Rain or Shine
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0O0OOOOkk0O0O0OOOlddKO0O0OxdddkO0OO00ddkkxK0K0K00kkkOK0K0K00kkOd0O0O0O0kkOO000O000Okdd0XXKXKOdkOd0XX
K0K0OOOOOK0K0K0kkldxK0K0K0xdddO0K0000xdxc;;''',;ld00KXKXXXXXKKkx0OkkkO0OOOO0OkxO00Okddd:,....':odO0K
NXNXXXXXNNNNXNXXXxKKXXXXXXKKKKKXXXXX0:.            ,oOO00OOO0OOXN0OOOKNXXXXN0OOOXNXXc.    ''    .ok0
XKOOOkOOOOKXKOOOOldkOONNOOxdddOOXW0,                 .KMMWKdxkx0KKKKKKK0OO0KKKKKKK0l.    ';;'    .:x
NX0OOkkOO0KNK00OOldONNNNNNxdddKNNX,                   .l;.    .'dKNNNNXOOOOXNNNNNKO: .',:okkl:,.. :0
00KOOkOOOKKK0K0OOldk0000K0xdddk0Kd                                l0K00OOOO00K0K0Oko''',:cllc:,'.'xK
OO0OkxkkOO0OOOkkkldkO00O0Odddodll;                                 d0O0kkkkOO0O0OOkkl;'',,;;,,'';dO0
dOxxodddxxkxdxxod:odxkkkkxo;.                                      .,',:ldoxxOxkkkddlloclcc:c:c:ldxk
dOkxddddkxkxxkxddldxxkkkkx.    .',,'.              ';,.                  .okxkxOkkddooxxOOOkOddlddxk
MMMMMMWNNWMMMMWWWWWWWWWWWo    xWWWNWWN: .xKNNNKx. 'WMMl ckl;oxd:          :WWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMM
XKWMXkkkOkKMMMNNNWNNXNWOo'    XXXl,KMMK .c:'.;KMN  cxc .XNNWMMMMO         .lkNWXKKXNWMMMMMNXNXXXXMMM
MMMWK0K0KK0MXxddxk0KK0.      .XXXXNWMl. .kXNX0NWM.;MMN:.NNNc.oMMW  .l:.l:,   .xKKKKXNWMMMMN0K0KKKWMM
MMMWXKKXKKKNxxxxxkOKK0.       KXXxcKMN, dMWl:XWWM.:MMNc XNX; ;MMN  ,kO'0.    .x0K000ONWMMMN0K000OWMM
MMMWKK0KKK0xxxxxkkO0KXKkolcc::0XN0:kMMNclXWWWWWWWlxMMNx:KNXxcxMMNcc:cccccccokXXKKXKOONWMMMNOKOO0OWMM
MMMNKK0KK0OxxxxkkOO0KXKWMMMWXXXNNNNWMMMMMWNWNWWXNWXWWXXXNNXXNMMMMMWNWNWNWMMMMWNXKXXO0NWMMMNk0kk0kNMM
MMMNK0O000KN0kkkOO000KKWMMMWXK00OO0KWMXOOXNNNNXX000KNXXXNXXXNMMMMMNXXXNNWMMMMWNNXXXK0NWWMMNxOxxOdNMM
MMMN0K0KKkOKXXKxXKKXXXXNMMMW0OOl,lk0NW0OOXWWWWXNKKKNW0OO0OOOOKMMN0OO00O0NWWWWNNXXXK00NWNWXXXNXKKKKKK
WWWNKKXXX00XXXXkNXXNNNNNMMMW0OOl,;oOXW0OOKK00KNW0O0XM0OO0KKOOONNOOOO00OOKKNWWNNNXXXK0NWKNKXXWXXXXXXX
NNKXNNNNNXXXNNXkNNNNNNNKkWWWXKXkodOO0W0OO0K0OO0NOOOKM0OOKMWOOONNOOO0KKK00000NWWWWWWWWWWNXKNNWNNNXNNN
W0KONWWWWWWWWWWNWWWWWWWWKo0dlllllllxKMKOOKWWOO0WOOOKMKOOKMWOOONMNKOOOOOO0WWNWWMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0kxxxxxxkkKWWXXWWWNXNWNXXWWWXXNMWNXNWWWWWNNXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMNXXd0XNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WMMMKdddddddddddoolodddddddddddloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoloddddddddddddXMMMMMMMMM
NNNNdcccccccccccclcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccocccccccccccckNNNNX0KXN
OOOOkddddddddddddddddxdxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkOOOOOOOOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0135
This is A Month of Type
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dddddddddddddddddddooooooooooooooooolllllllcccccccccc::::::::::ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
dddddddddddddddddddddddddddddddooooooooolllllllcccccccccccccccccccccclllllllllllllllllllllllllllllll
xxxxxxxxxxddddddddddddddddddddddddddooooooollllllllcccccccccc::;lllllllloooooooooooooooooooooooooooo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddddddddddddddooooolcc::;;,,'''.........cllooooooooooooooooooooooooooooooddd
dddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddddl:;......................'''.cooooooddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddxxxddddddd:.. .','..',,;;;;;'';;;;,,.,.cooooddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd:.. .ooooolccldddd''xddxol',.coooddddddddddddddddddddddddddddddxx
ooooodddddddddddddddddddddddddddddd:.. .ooooool;::::c:::ccc::.'.cooddddddddddddddddddddddddddddddddd
ooooooooooooooooooooooooodddddddddo:.. .ooooooc.......'.'''',;:cloodddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
clllllllllllloooooooooooooooooooooo;.. .loooooc.,,c,:,:,:;;;;;;coooddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ccccccccclllllllllllllllllllooooooo;.. .lollloc................;oooodddddddddddddddddddddddddddddddd
cccccccccccccccccccccccccllllllllll;.. .lllllll;:ccllllllolc.'.;oooooodddddddddddddddddddddddddddddd
::::::::::::::::cccccccccccccccclll,.. .cllllll:c;loddooddol''.,oooooooooodddddddddddddddddddddddddd
::::::::::::::::::::::::::::ccccccc, . .ccccclc.''''''''',''...,lllloooooooooooooooooooooooooooooooo
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::'   .:ccccl:...'.'.'........,lllllllllloooooooooooooooooooooooooo
,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::'   .:::::c;.',l;l:x:ddoolcccccclllllllllllllllllllllllllllllllll
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;.   .;:::::;...'.'.,.,,,,,,;;;:cccccccccccccccccccccccccccccccccc
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;.   .;;;;;;;',,;;;;;;;;;c;'...;:::::ccccccccccccccccccccccccccccc
''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,.   .,,,,,,;,;:::cc::;':x:,...,::::::::::::::::::::::::::::::::::
'''''''''''''''''''''''''''',,,''''.   ....''...''''''''''''''...,,,;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.........................'';'''''''.     ........................,,,;;;;;lo;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;
............................'.'''','.  ..''''''''',,,,;,'.;:.....,;;;;:cllo;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.............................. ..............''......''''';:'...',,,;;;;;:l,''''''''''''''''''''''',
..............................                               ......''',,;:c,''''''''''''''''''''''''
..............................                                .......'',;:c,''''''''''''''''''''''''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/3 (21 POSTS)
>>>