I like it. What is it?
C:/TAG/Art/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0257
This is Prateek Vatash
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,'.';''';xood,;;..,xlkdllddd'.:dddddc.ldoooooooooooc;;;;::cdkkxxkkkkokk;ckkxolloooooooocxkxxxdddooo
,,::;;::loxkd,,';..,dlxollood'l,lxddddc:odooooooooooc;;;:ldxkkxxkkkOkxkxxxlccloooooooooocxkxxxddddoo
,,cdlc;',;;'..'.;..,ooddxk,;0cdxoxxdddddddooooooooodc:lddlldkxxxxkOOkkdc,.,;cloooooooooocdxxddddddoo
cc:...''........;',;oO0000;:0lddddddooooooolllloooodxdl:;:xxxdodxkOOk,....',:lloooooooolcddddooooooo
XX0....'.  .....;;cooKK00K;cOollccccclc::::;;;:clodlc;;;;:ccclodxkOOk'....',:clllllllllc:c::::;;;;;;
00O...... ......,;cooKK0XXklkkkxocclllooc:;;:cooc:;;;;;;::ccllodkOOOk'....',:ccllllllccc:::::::::;;;
dxxxxddolc:::...',colKK0XXOolxx;:ldOolxko:;::::;;,,,,;;:codooodxkOOOk'....',:ccllcccccccccc::;;;;;;,
dxxlc::::''.. ..',:oc0K0XXkd;lo:d;;o::oocc:;;;;;;,,,,;::cllc:lcxkxkOx'.'..';cccllllcccccc:::::::::;;
KKKl;;;::.     ..':ocO0OKKko,ld;;:odc;:ooolc::;;;,,,;;;,,,:;,;,:llooo:ccc,,:lllllllllcccc;;;;;;;;;;;
KKKo:;:;,.     ..':loddddddddddooooOOl;c,'':cc:;;,,,,'..:,,...;,:lcc::okKXXXK0Oxddollllcl;::::;;;;;;
KXXdcc,...     ..,;::cclccllllllccckcl,::';:;:c;,,,'...,ccco,':::cllc;',lx0XNXKXKK0Okddox;;;;;;,,,,'
XXXkll,'.'  .....';oloxdo;;;lcccl::xxdddl:col:'''''...;c::;l::.;d:cc';'';cldolooKNNNNXK00l:;,,,,,,,'
XXXOol;'',......';lokOdoOlooxdddddxkkkxdl::clc'......'dldl;c;'..;'';,;,',:ccloodk0XNNNNNNX0Okxl;,'''
XXXk,'''.'.......clodkloOokxxxxxxxddollcccc:;........'oddc;;,'......;cccllooolloc:cokKXKKXXXXNNXOxl:
XXXk.............;oodOlxOooxxdodxdoolcccc::;,........'coc'.....',,;,clodddddoloddl;.;cdk0XNNK000OOOK
kOO0OOOkxdl,.',,';lcolooodoooodollc:;c:;;,,,'.........,;,'.....c'.;c::;;;;::lodxkd;..':loodkKXNNWWWN
dOOoolollcccclooooodooooookddxolclc:;ll::;;;;,'',,,,'''','.......,cllolllc::cllc:;;,';lllloollxOKNKk
O0000Okkxlcc:looooddooooddxxxxxddddooddoollllc'',,,,'',:;,........',,,,,,,,;;;;;;;,'..;:cclllllcclx0
xkkO00kdolc:cdolllolllodddxdddddddxdddddollll;',,,,,'';::,....',:c;,,''............. .,;;;;;;;;:clc:
:lkdollollloddclodooodxxxxxxxxxxkxxxxxxdddool,';;;;;,;,;,,...'lodl;'''.............  .',;;;;;;;;;;:c
dkOO000000OxolddoddxxxxxxxkxxkkxxOkkxolooooo:',;;;:;,;,,,,''..,lkc,''..............  .',,;,;,,,;;;;;
xOXNNNXKOkxdxxddxxkkxxkOxOOx0dclccd:;c,,;;;,;:clcl::;;,,,,x00k,,:''''..............  ..',,,;;;;;:ccc
dxxxk0K0kkdoxddkxxxkkkkOxOOkOxOOlcc;::,;;,;,;;:::olc;;',,,xOOk;c:.................   ..',,,,,,,;:lod
',:ldOOOOOx0dl0kdkdxkkkxkOkxkOkkkdolcoc,',,,,,;;:o',;;,,,,lddd;,,.........;::::::::::;,,;;;'......,c
.''.':xOO0OOOdldkOOOOOkxxxk0OxxO0xd0kloddoo;,;;;;l',;;,',,,;:;,,,,......c:okkkkOOOOOOkc;,,',.....':;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0245
This is Tyler Hobbs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;,'''',;,'.,,;ooddONNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNX00KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXx...kNNNNNXN0KXKXNk;c;,;;,,
:;,''''''''''''';ldxxONNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNX0kxodddxxkOXNNNNNNNNNNNNNNNNO'..,ONNNNXNOKXKNNl;;;,,,,:
lc:;,'''''''...''',;dO0KKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKOkddoooxOXNNNNNNNNNNNNNNl...'ONNNNNK0XONX;,,;,,,',
oc::::;;,,,,'''''.''';lx0KKKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OOkO0XNNNNNNNNNNN0''..,KNNNNX0XONk;;,,,,'.'
dlc:;;:::::::::;;;;,,,',:dxkO0KKKKKKKKK00OOKNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNN:'''':XNNNNKKONl,;;;,.'..
Okxddolcc:::::::::;,,''....'..,cd0KKKKKKKK0O0XXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNk'''..xNNNXKKKK;;;;,'...'
kkdddddddddddoolllllcccc:::cxkoc,';lk0KKKKKKKK0kxk0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX,....,XNNK00Xx,;;,'...',
kddddddddddddddddddddddddddddONNXKkoc;:dOKKKKKKKKOdloxOKNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNd'''..xNNk0ONc,,,'...';l
ddddddddddddddddddddddddddodddxXNNNNNNKkdodx0KKKKKK0kollok0XNNNNNNXXXNNNNNNXK,'''.cNNd0O0;,,'...'ccl
xddddddddddddddddddddddddddddddddxkO0KXNNNNKOO00KKKKKKOxllloxKNNKXXXNNNNNNNNNl'''',NXc0Od,,'...,kKxd
xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxO0XNNNNNXKKKKKK0kollloOKKKXXNNNNNNNN0'.'''K0lO0;,,...:0Odoo
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddk0XNNNXXXKKKKKOxlllo0KKKXNNNNNNNN:'...OkdOx,;'.'l0xooox
dddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddxOKNNNNNXKKKK0kolxKKKKXNNNNNNNk''''OoxO:,;.'x0doodOX
dddddddddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddddOKNNNNNXKO0KOxKKKKKXNNNNNNN;'..kcxx,:''xOoldOXX0
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddx0XNNNNXkoxOKKKKKKXNNNNNNx'''xlO:;:'xkooxKXkkc
xddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddOXNNNNXdcoKKKKKKXNNNNNX,';dod;c,xxoxKXkdl;:
ddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd0NNXXX0lOKKKKKKNNNNNNo'llk:c:xxx0KOxl;;od
xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxKNNXN0oKKKKKKXNXNNNK'dod:ldkkX0ko:;;;;:
dddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddd0Oxddddddddddddddd0NXNN0OKKKKKKXXXXXNlxk:ld0k0Oxc;;;:lxO
xdddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddOXX0xdddddddddddodONNNN0KKKKKKXXXXXXKklcdOxK0d;::cok00k
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkXNNX0kdddddddddddONNNXKKKKKKXXXXXXKx:dOx0Ol::lxkOOxox
kxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddKNNNNX0kdddddddodKNNNKKKKKKNNNNXXK:okx0k:cdkk0kox00K
K0KKOkddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd0NNNNNNX0kddddddxNNNK0KKKKNNNNNXllkkOk;cOOOOdk0KKKK
NNXXXNNKOxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkXNNNNNNNNKkdddd0NNX0KKKXNNNNXO:xkOx:lO0OxO0KKKKKK
XNNNXKXNNNXOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoxNNNNNNNNNNXOddkNNNKKKKXNNNNKolkkk::OK0dKKKKKKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0244
This is Forgotten
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c:;;,,,'''...:l:,,'''....                                                          . .. ..          
::;,,,'''''..,'.......                                                                 .            
:;;,'''''''...''...                                                                                 
:;,,'''''''''''';cc'.                                                                               
:;,''...'''''''.,loc.                                                                               
::;;,,'''''''''',loc.              .                                                              ..
cc::;;;;;;;;;;;;;llc,.             ...                                                           .''
llcccccccc:::::::ll;'..            .'..                                                        ..'''
lllllllllllllllllodl:;'...      ....,'.                                                       ...'',
ooooooooooooooodloooc::;'......',;;;c'......    ......   .     . .......  .......  .... ...     ...'
ooooooooodooddddoodo::;'''..:,;;::llc'' ..  .  .. ..  .  ..    . .    ..  .  ....  .  ... .       ..
ooooooooododddddoodoo:,:,:;,;.,'c:olc;... '.'. . .. . .    . .     . .    . ....   . . .. .        .
ooooooooodooooddooxodlcl:c,.,...;lxoc;.... .'..'... . .    . .     . .    .  ..'   . '. , .         
ooooooooododdddooodccclc;:..' ..;lxdc,. ... ...'..'.. .    . .     . .    . .....  . ...  .         
ooooooooododollllc::...::'. . ..oodo;..    .. ..'......    . .     . .    .     .  . . .  .         
oooooollcllccc::;,...  .;..  ..ododl,. .... .    ......              .     .    .    .  ..          
lllllc:;;,,,,,,'..      .'.   :o;:ol,.           .......                                            
ccc::,'....'''... .'.'' .;,:;;oocoddl.','''.,'.,,,','';. ,.,'. '.'..,'.';,''''..,,                  
;;,,'..........   ''.., ,,''c;;::colc..,,.'....'''.'' ' .,,''. ,,''.''..,''.''..,'                  
.'''...   ....              .,'....;'.                                                              
......    ...                .....  ..                                                              
.....                            ....                                                               
.....                            ..''.                                                              
 ...                              ..',.                                                             
                                   ..'..                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0242
This is Hello From Here
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   :WWWWOKWWWWWWWWWXKl.d:d0,lWWWl 0MMWWWWd.0WWWx.lddddddl:dxxxdddddddddddddddddONWWWWWWMMWWWWWWWWWWW
  . ...ood0NWWWWWWWO;oKKxlddkodd,KWWMWWO;lNWWKocddddxdoclddxdlodddddddddddddddddxOXWWWWWWWWWWWWWWWWW
..          'lWWWXllkXWWWWWWNXOdloxOKK'cNWW0lcdddddddc:dddoccoddddddldddddxddddxxxdx0WMWWWWWWWWWWWWW
;oc'...    ;l:;;OX0KkloKlXWWWNdcXX00kddoodccddddddolooccllldddddddccodddlcddddddxddddxKWWWWWWWWWWWWW
lXKxd.   .Ko  .ck.  . .cX0XOxlccoONWWWNKdolllllloddolc:ldxddddddoocclllclddddddolddddddkNWWWWWWWWWWM
kkx      lXXxdc.       o0,..Ox;,lOXl0WWkdlldddooc:cloccdddddddddollccodddddxxdccodddllddxXWWWWWWWWWW
cKO';..;,.         .;cl:,''.     .cNXXdollllodddddoll:cclloolllclllcodddddddoocclllclddddxXXxXWWWWWW
kO0lkooxd:.      .dl.  OK         .cxllolc:lddloddddclddoolccc:cclodddddddodoolccoddddddddl'xWWWXl0W
;d0dxkxOllcx0d:,dc   .xo      .do;;lOc;;;;;:cloddllllllodxxdddooccccoddoclccllllldddddddd:cKWWX:.xWW
   .:;cK0cOO00NWOc'.xo      'xl.  .ok:;;;;;;;::lllolcccodloxxxdccodolollllcc:clloddddxdlllclxdlkWWWW
.;c:,.0l.''cx0KWWXxoolOx:.,Ol   .ox..;;;;;coc:clo:;;;;:cloddollllodddddollc:;;::codddlllool,cNMWWWWW
:ccc:'       ;cxlOX:xxx0NWNx;'.ld.  .;;:loc;;;:ll;;;;;;;;:dl:coolccooldddxdcccc:;;;;;:cclllxWWWWWWWk
cc. .:,    'c:,:xx.,;cx00KWWKxdxdxc'.,:dl;;;:ol:;;;;;;clcclolcc:;;cloddddolodddddolccc:;;;:,dKWWWkox
         kkcccl;.      ,coxkWO;dldNWWOclllllc:;;;;;;loc;;;:oo;;;;;;;;loc:oolllodddxxdddl:::.   .;oxx
     ;ccldl,. .;:.    ;;,;cxl,c:k000KWkollcllc:;;;:dc;;;:loc;;;;;;;;:llcccll;:ooooxddo:lddxlc;'''.  
   cx'   oK        .kcccc::;      .,xX0koclcldddoc:llccllc;;;;;;:olcccll::;;;;;;;coocclloXWWWWXkKWNO
.ox.   ;k:      .c::lc..'cc;    ...',coc;lloooooddollc:c:;;;;;:oo:;;;:oo;;;;;;;;llllllol;.x0oXWWWW0,
W;   ck;      ;kc   'N,       .ococ;;:x.  ';:cloddddolllodolc:dc;;;:oo:;;;;;;;;:olc::ok':l; .cxXWl,0
ooodl'      ;O:   .dx.       .'olddc::.     'ccllcloocoolodxxdoololl:;;;;;;:lllcllc;..          'lld
0d:;;;..    xO,.,dx.      :Oc,,lk.        .;cllcldc;;::clooodxdollcoolc:;;loc;;;;xO              lo:
0OOc;::;;'clllc,.       cO:    oO.       d0::cl:'.',;;;;::cododdocllcddddolcc,.oKl                .'
WWWKOdoddc'';c;,.      x0   .dO,      ..':dlccdl:;   .;c;:clllc:c:cooodok0Kdokl,c'                 ;
WWWWWWWNKxoo;;:::c,'.ooldoccc.      .kd'.'dO.        ,c::::cx;      .;NKOWWW0oxxxXWKxc              
WWWWWWWWWWWWXkxcll;;,,',odl       .kd.   'Od       .xl:coko;.       cccdldOOko,ll:XWWWK.            
WWWWWWWWWWWWWWWWXx,':',;';:o:.   .W:    lN,        'W,   l0cKx    .  .oXx'     oKloKWWWX       oNo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0229
This is Golsa Golchini
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKX
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OkkkO0KXNNNNNNNNNK0OOkO00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNWWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxl:cccllclllc::lxOKKKOkollckd::;:codkKKKKKKKKKKKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0Okxkkdl;,''''c:ccc:cldk0K0kxoldXl;:clc,',;lk000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNNNNNN0kooodlccldkl,,,.....,:lxkkO000K0kxNx,,:lkXx:c:,,cdkO0000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNNNNNNKklcc:;:oc:,,,',;,....',',;coOX0xO00XKKKloxxxkKN0xd:'.';ldkOOOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNX0kxo:cood:,;;;,....'',;,;:clloloolx000KKKKXX0xodddxkkxxdlc;;,;coooddxkO0KKXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNN0Oxool:ldlol,......,,,'',;llcc::;;::;:c;::cccccccclccclllllllclodddolllccccox0KXXXXXXXXXXXX
WWWWWNWWlxxdodllc::;'.....''''''',,:;;::cccccc::;;:::::cccccc::cccllllclloxkOOOkxdooollok0KKKKXXXXXX
WWWWWWWNoxddkxdc,'.......'.',:clooddddddxxxxddxxdddddxxxkkOOOOOOOOOOOOOOkkxkc:clloodoo::clxO00KKXXXX
WWWWWWWkxd0KkOd:... ..,',;,;;clodddxxddk00000000xoodkdk0KKX0kkxO00KKKKKKKOxl:::clodkxdo:lccxkOO0KKXX
WWWWWWNxxOX0kdo:'....'c;:;;;;clooddxd.:dkkkkkxxxdc;'.dKXXXXK0OxdkOOO000Okxl::ccldx00xoKxolclxkkO0KKK
WWWNNW0xoOOkdoc;:'....,::;;;:loodxxxkOOOOOOkxxk0OxdodxOk00OkkdoooooxOOOOdl:::::dxkNXkxXOKdccxkkO0KKX
NWWNWWKx00oxdc,xo'....;:;;;;collooolcldxdool;,,,:ccc:;::;clollloodxdkkxoc;''',:x0XNKOOO0dllxkOO0KKXX
WWNNNNNKKOdld,:;c.....',,,,,;::::,,;:ccccccc::::cclloooddooloooolodxxxl,,...',:ldO0OkdllldO0KKKKKXXX
NWNNNNNNNXOcc,'':;coocl:c:,,;;,,,;;:::cc:::::::;;;;;;;;;,,,,,;,,:lcc:,..';;',cdkkOkxddxOKKKXXXXXKXKK
WWNNWNNNNNNXxl;:dddOkcclodc;:ccddocloooololllllcc;,,'..........''''',,,,;;,cdkOxxkO0KXXXXXXXXXXXXXKK
WNWNNNNNNNNNNXxdO00OOkxxdoodoooxOkO0KXXXXXX0Oxxxddodooodddxxxxxxxdlccccldxddxxx0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNKkOK00kxddxO00OxxOOO0KKKK00KKKKKK000000Okkxdollooooddxdodxxk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWNNNNNNNNNNNNNX00xddk0NNX0kkkkOkkkOOOkkOOOOO0OOOOkxxxxddoooooodxxkO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWWNNNNNNNNNNNNNX0KK00KKK000l::ccclxO0000000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
NNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNN0K0OO0XXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK
WWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
WWNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0204
This is Masterpiece Theater
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          ..                                                        
                                          .                                                         
                                       .  .                                                         
                                      .. .. ..                                                      
                                      ..... ..                                                      
                                     ..  .  ..                                                      
                                  ........  ..                                                      
                                  ;;;;;....,,,'.                                                    
                                 .;;;'...;;;;;;.                                                    
                                 .;;' .;..;;;;;        ...........''........                        
                                 ';:c,xkk.;;;;,  ....''''''''''''''''''..'''''...                   
                                 ,oKK0kkd;;;;;'.''''''''''''''''..''....''''''''''.                 
                                 ;:dK0OkkO:;;;.'''''''''''''............''''''''''''.               
                                .;. 'dKOOKk;;;..'''''''''............''''''''''''''''.              
                                '.    .c0o, ';..'''''....'....''...''''''''''''''''''.              
                              ......... .   .'........'.....'...''''''''''''''''''''.               
                             .....''''.......... .''... .''...'''''''''''''''''''..                 
                          ..'''...''''..''. .. .. .   ......''''''''''''''''''..                    
                       ..'''''...'....................  ...''''''''''''''''..                       
                    ..''''''''..''.....'''''...........'''''''''''''''''..                          
                 ..''''''''''.......''''''''...''....''''''''''''''''..                             
               .'''''''''''''...''''''''''''......''''''''''''''''..                                
                    ........''''''''''''''''....''''''''''''''..                                    
                                 ........''''''''''''''''''..                                       
                                            ....''''''''''                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0200
This is the Art of Warez
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ....             .:.    .';;;    ;:::xkkkkx:clodxK0kkkkkkkkkkkkkkkc;;;dOOOxdO0,.;;ll;;;;;;....    
  ....             .:.    .    .''';;;;:::::::clodxKO:::::::::::::::oxxxkOOOxdO0,.;;ll;;;;;;....;;;;
    ......         .;.    .  .';:::cccclllldo;;lodd0OddddOkkkOkkkkkkxxkOxxkOOO00.          ....';;;;
    ......         .;.    ...',::::llllodoodd;:clookkdddxOOkOOOOOOOOxxkOxxkOOO00.          .....'',,
       ..........';;;.   ..,;....,;loooooooddlllllllodddddddddol:,,,cldkOOxxOO00.   ....            
..',xdddddddddd:';;'.. ..'...     .......dxxxddldXX00xxxdc;'''..     ..oOOxxO0O:    ...   ..    ....
;;;cMWNNNNNNNNNo.;;.   .',.      xK.     .  .c:  ...;Wk       :K:      :OOxdO0k.:ccc.     ..........
;;;:0OOOO0XXXXXd''..    ...      ..      ,,''.  .:;..,cOOOo;'....     ..okkOxx'...,,;;;,...        ;
00000000KKXXXXXkc,...  ..',........',;;;;,'  ..;:clxo:,...:kkxkkc'...'''okOOxx;.;;cc,,,,ccc:....  .;
''''''',;:ooooooo:..,. ':dOOOOOOO:,..;;...  ...,;ccodOOOOOOOkdOK0OOOOOkdkOOOxxk.;coooddl''',;;;;''',
,,,,,,,,,,,,,;cll;.':. ,lxOOOOOlc;;,'..  ....'':cllddxkOOOOOOk0XOxkxkOOkxkkxkkx:  .'ooooxxxd'''';,..
;;;;;;;;;;;::lkkOc 'c' ;oxOOOOO;.,;   .......,,ccoodddxOOOOOOOOOkdddkOOOxdxdkOxx. '',''',,,:Kx      
;;;;;;;;;,',,,;cd; .,,,..;cloddc;..  .''''.............,,,,,,,,,oOkdxdkOOOxdxxoo. ;;;;;;''''.,ookkkd
0OOWNNNNWXxo;;;;;;''.','.',;:ll:;..,;  ..  :;..;;.';,..'. .'. ..lXKxxdxkkOxxol  ',ll''''...,dddxOOOO
'. WKKKKKK00000000000: ;o..  ..;;..,;..,,..MX.'MK.;M0.:Mk.,l;..,.lMKxddddd:,..  looo......  ,:dddxOO
',dW0000OOOOOOOOOOOOO; .c:,....''....,     c:  c: .o: .:'       ;0N0xdddxk.       ''......,'.;clodxx
';MW0O0O0000000000000:  ;oc,,....,;..;           ..'''''.      .xMKOkdddk0'   '''',;.   ..l: ;,:oood
',0000000000000000000k, .:llc,'..',..d           ..  ........  cWXOOkdkOO'  ......,;....,'.xl ,,;:cc
''dOK0OOOOOOOOOOOOOO0Oc.   ':::'.,;''d.  ..  '. .M0 'Oo.'l;..'.oNKOOkxkOx.';......',. '';,.ol ''',;;
'. kKOcccccccccccccxKK0c....',,cccc::xk..xx.'MX..l:..;;;;;;;;;lkkOOOO0dl,',;....', ,; ooc:'','    ..
'..;clc:,,;,;;;;,;;:cod;...... ';odcc,'xx,'..:;..::::l:'''''''lOOOOkkO;....''';;::,c;.''...... .....
'....,c;..'''''''''..;c,'.   ...'. :c;,..0KKKKKKO:::cxdoooooooxOO0; ck' .. .;:ccccoo;,    ...  .....
....'.'',,;;;;;;;;;;;,,... .'.  ...''llllcc...'clkd,;llllodddddo;.. ck' ;c..,;lo..  .   ............
......'',;;,,,,,,,,,,,,'.. .,;;......  ccxkxxxxxxxo,:c:;;:cccc.  .  ;d;.;:..''::.   ....'. .........
..   .;;;;;,.........';'.. ';,,,,    ..''xkccclcc:::::'              :oc,'. ....    ..,,c: .,,,,,'.'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0196
This is all the Bob Ross Paintings
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0OxdxodxdkkxOOkkkkOodOOOkxkOKO:,,,::::,,,,,,,;:l:;;:;;::coOOOd::;:l:;,,,;;;;;;;:lo:::ccccccc:::::::;
kOkxkkkddxxkkOkkkkkkkOOkxdxlc:;cxOx:,,,;:;,,..............,:llc;,,,;;;;;::::;,,;;::;;;;;;::c::::::::
;odkXWMWXXX0OWNdxkkOxxkxlc:;cdkxxl:,,,,c;...                ..,:;;;:::;;dxxx;,;;;::::::::::;,:llll;,
..'lXox0KXNWWNKdxkxOOOOOkxdkOOkoc;,;,;'..                     ..;lcdxl,,:loo:;:c:ccccclccc:;,,:ooo;;
...'xNdlXWkdOdkkxxxxxxxkxkOOO0OOdc;;,...                        ..::c:;:::c;;;;;;;::::cloo;;;,,ld:,,
'''OMW.dMMldNkclxOOOOOOxO0OOOOOkkxc,..     ........              ..:;;;:::::;:ccccc:;;;:xc;;,,,,;;,,
'''OMMddXO;.;,oc';cc::l,'clllx00Oxl,..  ....',,'''........       ..;;:ccll:;;cllooc,;;;,:;,;;;;;,;,;
''''kWMWKOOOKNx'''''''',,'',,,;ccc:;..  ...':c::;;,,'.....       ..,:coocd:;,;d:ld;;,,,,,;,,,;;;,,,,
''''''coxkkdl,',,,'',,'',,,,,,,,,,;,...   .;l:;.,co:'.......     ..;;;;c,:;;;;c;;;;;;;;,;;;:;:;,,;;:
,,'''''',,,''''',,,,,,,,,;;,,;;;;;;;'......okdxoldxl'..,;,''.   ..;:;;;;;;;;;;,;;;,;;:;,,;;,;;:;,,;;
,,,,;,,,;;;,,;,,;;;;;::;;;:::l:;cll:;'.....dkOdldkxd;''.';,,.....'c;;;;;;;;;::;,;;;;;;;,,;:;;;;;,,:;
,;;;;;,,,;:;::;,,:c:;::,;;;;;c,,clo,;,,...'okx;;ol:,'.....''.  .':;,,;:::;;;;;,;;;;;;:;,,,,,,,;,,,,,
,;,lc;,;,;:,c:,;,;;;;,,,;;,,,,,,,,;,,,,,''',ol,,;clc:,........,,,,,,,;c::;;,;;;:;;,,,;;,;:;;;;:;,,;;
;,,;;,,;;,;,,,,;;;,,,,,,,,,;;::;::::::;;;;;,,,;;odoc:;'......:l:,;:;;;::::;;;;;::::;,;;,;;;,,;;;;;;,
,;,,,,,;,;,,,,,,,,;,,;:::;;::::::::::::cc:::,';;clo:;,'..'.,clllc:;;,;::;;;;:::;;;;;;;:;:::;;;;:,,,,
,;;,,,,;,;;;,,,,,,,;;:::::::ccccccc:::::::::::loc;.....,,:cllll:ccllc:lc::;::::::;;,,,;;;,,,,,,;;::;
,,;,,,,,,,,;;:::::::::::::cccccccccllllllllll0KKkl:',;:coodddooxkkxdoooc:;;;;;;;;,;;;::,,,;;;;:;,,,,
,,,,;;;,,,,,;;:::::ccccccc::::::::::::::::::cK000kdodkOkkkOOdd00Okxxdoc::;:;:lc:;;,;::;:;;;;;::;,,,,
;;;;;::::::::::::::cccclllcl:oooolol:cc;;:::;l0XKdddkOOO00Oxx000Okkxdocccloollc::::::::;;;;;::;;;;;;
:::::::::c:cccccc:c::::::;;:ododddOXOOdccllcllkXOcxollxO0000kOK0OOkxxlcodddool:;;,,:lc:::;,;,;;,;,,;
::::::c:;:::::::cc::::cccll:::,,dxokkoolooolllkXxdxolxKK0XKkOOO00OOxddxxxddoc::;;:llc;,;,,,,;:;::::;
:;;;;::::::cccccccccc,cdollolddccoloOlllllllll0kxOOKXXK0KKk00KKK0Ok00Okkxxddlcccloc::;;;;;;:c;;;,,,,
::::ccccccc:::::::;;:okdodddx0X0OOxcollc:::::o0XXXXXXK0O000KXKK0xOKK0OOkxxxoccoooolcc:::::c;;,,,,,,,
::::::c::::::;;::cccc:;,''oxdokkxdolllooollll0XKOKKOkxkOKK0KKKkxKOOOO0Okkkdodxxdoocc::::c:::;;;;;,,:
cc:c::;::;:;;lollccoxxl:::okxlx0xloooooolllllKXOxdoodOKXK00XXOxKx0KKKO00xdxxxxxddoc:c:cll::;;;:;::cc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0181
This is the Subway Dancer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cxo:;:clooloooddXMMMKdocdddoooollllcc;;::',.......',';clolooooo:.,,,;;.,,;::;;clooddddxxxxxkkkkkkdco
o:,,,;ccc:;;;;;;;cONMW0:ccooolllccccc:,;;;,'.......,''.',,',ll;''...,,,,;:;;:clllloodddxxxxxxxdolcdk
oxxdl;,;::;,'',,;cldOKKoko:cccccccc::::;;;,;:,'......'',;,'.l''.....;,,;;,;:cllllllloddxxddolldOKWMM
xlc:cddoc;','',;;cldOK0XWMNOlccccc::::::clc:;'....''''',,,'.c'....,'',,,;:ccccllloooddolclxOXWMMNNXK
XXXX0xocccllc;;:::lxOKdKXNWWMXxllcc:cc:::;',.',::.''''',::;;',.'.'',,,,::::ccccllllcc:lookWNXOo;ldxx
KXXXXX0XOd:',;coolldxcoxkOxox0NW0oclc;;;;;,''cl;;;.'''',;;;'....'''',;:::::cccccccokKWNX0OXOooc;;;;;
KKKKKK0Kxdkdl::,,;:;:l:,;;;;::okkc:cc:;;;,,,,::c,'..'''.'......''',;::::::::clx0NMMWNK0KO000xlcl:'';
00KK0000okXxodxdOklo:,;:,:::ldocoOXNNOo:cc:;;;';.',..'',;,'...'',;;;::::;:dOXNNNNKKK0xdodxxddooll::c
:dxkdkKxll,...'lxoxKxxdl:OxOkc,',loxkO0Ododl;:,',::;:::;,,;,..';;;:::ok0KXXXKxoodxxddddl:cldooc:;;:c
lkOkco0c:,....,xdcOo':odx0kXK:,,dOOdllc::;::cc;::::::::;:,,''',:oldOKXOOOOkdoollll;::;;;lc:ccccldxkx
,:c,,xx;,.....cdccd'.;d:xdO0k;,,,lc;,''';::c::::cccc::::llc::cxOXXOkdkocldxkO00K00;ooclO0xokxddod0Xx
d:..;kl''.....lo,l:..:o;dlddd:,,','''.';:::::::::cccc::lOdccxOOOdlodxkcOcllKNXXXKXcdd;;lXolx:''...ko
::'.ck;'......o:'l'..l::dlll:l,..:cc:,'::c:::ccccccc:::ckooddldk0odx00dd;,,kKKKKkO;x:'''kccO,.....l;
;,,,oo'......,l,;c'.'l,:o::;;o.',lodl,,;:ccc::ccccc::::;,...,:kkc,,cokkxc::xOO0Koolx;..'d;:x'.....c,
''';x:.......::.:,'';:'cl:,:do,..;ll,,'lc:::ccccccc:::::.....:olll::lxxx,'.lxkOOccdo;...o,:d......:'
. .cx;;,',;:cd:.:'..:,'l;lddolddooc' ....;;;,;;;;;;;,,,,.....:c:;,'::o:,''.:oxxx:;oc,...l';o......;.
...ooc'.......cdd:.,o.,l;l::lool..c;. ..;,:'.........''''...,::;.'':;cc::lddo:od:,l:,'..c.;l......,.
 .'oc. .......:,'cdxd',c..;::,.,:;;,:'...;''''.''',,,,''..','''..'.':c:cccodxxxd:'l:....:.,c......'.
:::c,.  ..,::c:,','''cd:;,..';:,'''.:ooo;''...'',,,;;;;,,,;l:'.. ,lccc::lc;';doo;'c:;cc;''ldc:;'',;'
c;,,'.'clodlll;:ll;'.'c':.  .....;...,,,''..........',,,,,,,,;.  ....;;:ll:,,.'c,'c;odddd;';.';,....
,;::;,..cd:'.'....,clcc..;.... .., .,;;,''......',','...',,,,;;,.....;,'...,,;c:''clc'''. .;;oxkl'. 
,;;:;;,'';'...:c,....,; .'.......'...''''....'',,,,;''....',,;;;;;...,''''. .::'.,;',';cllo;;c,:dc.'
,;:::::;,......';cc;.;. .','....''      ....,,,,,,,;.'... ..,,;;;;::,,....',', .':;clcloo:,'.;c:;'..
,;:::;,,,''........'::'':::.              .'::;;;;;,',''.''.........;,;;''',,:;:;,.. .:l::.........'
.';;;,...'','.. .'...;'':c;.              .,:d;;;::,,;,,'.,.      ..    .'cc',,'.'. .:dOk;..........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0162
This is Francesca Cramer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
',.'''c:c:cc:c,''''.lcoocl,:,:;;;;c;,;,,;c,':cdolooxc;o::co::l:o:c:cl:lcoc:l::::clddldld:;,''',,'',;
;;,:;:c:c:c:cl;c:::;oll:olcl:olcc;l::,,l;ccc:lxdokoxld:;d:o:lc;l:o;,lc::dc::;;,:oodlxdldc;,,',;';,,;
odlxloc;c,olldoxxxxolcolllcl:dlc::l::c:c:xdoxoxdoooxclc:ocdc::;l;;:l;,l:,,;;';',loolddco:,';'.;,'','
locoldococddldxddxxdlcc:;;,:;,;,:;l:,c;c;cccooxdlcclclc:oodlooco:l:,oc;;c:,;;:;:lodldocl:c::;;:;:;;;
ll:oclloocdlxodkdkolc,c,,;,:;;;,;,l;;::l:cc:o:xoo;';:lccxodlddlxcc:;:;:,;cll:ollo:xlxc,c;c;c;,;,:;,;
,;';,;;;c:c:cc:lclccc;:,;:,;,:,,;,;,;;;c::;,'.'.....,cc:;,,',,',:l;,c;;;::;c:ddcccood:;:::;,.....',;
.'.,'.,':;c;::;c:c:;c:c;;,,:,,;;;,c;;::c::::........,lll'.'''..'':,,:;:;:;;ccdlcl:xokdldod'.....,;cl
.,.:,,;',',.'c:l:l::l:c::c,l;:cllcdcd:,:,c::,';'''.',c::,',','',',',;';,::;c:o:lccdlxdodld::;,::dloo
',','''........',:;;::c;:;,;,c:llcl:l:':'::::;::;'',';',,',','.',oolocd:,,;:;lc:c:oc;c:;,oclclocdoll
;c;c:cc:c'......'c:::,c;:;;c;ccdxoxlool:,;;::;c::dlxoxxdxo;';'.,,xdxkxxc;,';,;:cc:l;c;:c;cclcoc;lcoo
cl;l::c,o;.....;.,;;,'c''cco:ooxdldlodlc,;;;;,l,,doxodxdxc:',ccolxddxokc,;,:,;;cc;l,::;c;::c:;c;l;c:
:c,c:::;c::;;;,'';'.;'',;lcododddoolodc,':,',;,;:llxdxddxc,.,odkkdddxdkc,,',,,,c::c;c:::;;;;c;:;c:;:
';,;',,';',,,..'..'...,..;;c::::;;::::;,...'..ccckxxdooodl:..,,;;::cc;c;''.'.'.',.'.,'.;...,..,','',
.        ......  ..  ...  .        .         .kOO0K0dldkkxxd,   .. ....                            .
...  .... .. ..  ...  .      ..            .;O00O00Okkkkxddo;.                                      
...     .                       .         .O0d00O00Okxddlllc;:c:::;;;;;;;;;;;;,,,,,,''''''''''''''''
    .....  .  ..                         ;OOxclOOO0xdlclcc:co:,,,,',,,,,,;;::ccccccccccccc::cccccccc
..... ..                         ...    .lOOOxdk00xkxc;::d:,c..........',,;;::ccccc::::::ccccccccccc
..... ..                       ..     .,.o0OxkkO0OOkxd:,,;,.,.........'',,;;;;;;:::ccccccccccccccc::
..... ...      ..........................:dddO0Okxxodc:ll;... ... ....',;;;::ccclllllllccc:::;::;;;;
.....................................';:l0KK0kxxxkOxo:co:...       ....,;::ccllllccc::::::::::::;;;;
'..''.'.........................''..:d000000l':lldxo:;lc..        ....';;;::cc:c::::;;;;;;;;;::::ccc
'...........  ..... ................;O0000K0,;:;lxkd;,,,.         ....'',,,;:ccclllllllllllllllllcc:
,,'''''...............  ............;OOOOO0d;c;;kOdo,...  ......'',;;;;::::;;;;;:::cclooooollllclllo
;,''''''''''........... ........ ... ckOO00llc,cOOo;.',,..........',;:codxxxxxxxxddolccllllcc:;,;::c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/3 (28 POSTS)
>>>