I like it. What is it?
C:/TAG/Art/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0146
This is Web Design & Art History
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''''',...                             ................                ..                            
''''',...       .          .....      ................                                              
''''',...              .............  ................                                              
,,,,,,...               ..............................                   ..'.                       
,,,,,,'.'                .'''''''''''''...............                  .':c:'                      
,,,,,,'''                              ...............                  .lllll.                     
,,,,,;'''       .                      ........                          .ccc'                      
,,,,,;'''                               ......... ';,......              .;,;.           .::,..     
;;;;;;'''.                             .'''''......''............        ....          .;clc;,..    
;;;;;;,',.      ..               .     .,,,'                    .         ...        .;cccll:;'..  .
;;;;;;,,,.  ..',''...    ...     d'    .,,'.                    .         ...         .... .........
;;;;;;,,,...,'...............    xO.   .'''.                    .............. ..   ......       .. 
;;;;;:,,,...................    .O0o   .'''.                    .,,,,,''''.......''..'....       . .
;;;;;:;;'.',,,'',,,,,,'......   cxOO;  .'''.                    .  ... . .......       .......  .','
::::,'.',;:::;,,,,,;::::,'..   .dodkk. .....                    .............  .       ....  ....'..
::;. .                     .   l:ldxko......                    ........... .. .        ..     . .  
::,.....                   .. ,coccoxx:.....                    ........... .. ..      ...     ...  
::;......                .....l:;lccodd'....                    ........... ...........             
::;........             .....c,::;cc:lo;....                   ...........  ...                     
::;........       ..    ....;'c,;:,:c:c;....                   ...........  ...                     
cc;........            ......c.:';:';::,....                   ...........  ...                     
cc;........            .....,'c.:',;';:.....                   ...........  ...                     
cc;........           .......:.;.;.;,';.....                 ...'.........  ...                     
cc;........           ......,',';.;.;.'.....            .....,'''.........  ...                     
cc;........            .....'.:.;.,.''.... ..           ...,,..''......'..  ...                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0113
This is the Secrets of the World's Greatest Art Thief
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KXXKKK0000K00OOOOOOO000OxkxkkO0OOOO00OOOOOOOO00OOdololcl:,,,::::;,'.',;,'........;:;;:cc;:;;:;;.';;:
K0000KKKK00000OOOO000KKOxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOkxdoccc;;;;;,,,....'...........';:;;:c:::::,;',;;,
kolodOKK0000000K00000K00OkkkxkxkkkkkOOOOOOOO0OOOkxollloolc::cl::;,,,,'...........,;''';::cc;,',;;;;,
klccododk0OkkxkO000OkkkkxxkxkkxkkkkkOOOOOOO00OOOOxxkkkOxxddddoll:;;;,''''',,,',,;:;,;;:;:c:::;,;;;,,
xlc::coddoolllldkOkkkxxxdxxxxxkkkOOOOOkOOOOOOOOOOOkkxddxxdoodololc::;;,;,:ldl;,,;:c:,,'';:;;;;,,,,;,
l:;,;clcllcccclooxxxkxxxxxxxxxxxkkkOOOOOOOOOOO0OddOkOkxc.',,';:cc::c:;:,cdkkxdxxxdol:,...',;;'.',,,;
c;;,;;;,ccccc:;:llloxkkkkxxxdddxxkkkkkkkkOO0OcoxxK0KK0dc'....'',,;,coldxOKK0okkkdol;;...  .''..,,.''
;;:,,,,,,,,,;,',;::cloddddxdddddxxdxxxkkkkOOO0kocdxkOdl'',coxOO0OkoddO00K0kdcoo:::clc,...  .........
.',,,'..........';:codxxdool::clooodxkkkOdc;cloddxxdd:oollddodk0000OkkK0Okxdddl:;;:;;:;..   ........
;::,............';:::ldd:::l;''.'','',lKk;ck0KKKKXXKKK0O0OkkkxdKKKkdoc,,;clc;'.:ool:;,,..    . ....'
;;;'.......'.''',,;;:ood;:::c;:,..,;,,':OOXXKXXXXXXXXXKXXXKKKK0kl;',,'','....:c:'.,;;.  .....  ...',
'.......''''''',,;::;c:ol;,.,l;:,..'',,lKXKXXXXXNNNNNXXXXK0xl;,,'..,;;,,,,'..,c,..','',;lllc:;'..',:
'......;cll::oddl:cloxc::;,'.;..;....;:,:oOXK0KKKXXK0KXXKd;'','....'''''''....;,'':::;'cllooolc:;;,'
xdlcclokkkxocxOxoo:;dolc:,,',:;''...':;;;,;lkkkxKX0kKKxl,,;,,'....'''',''.. .,coolc:::;;'....',;;:lc
xollcoooooollloxkd;;oc:;'',;;:ccc:;:;;:;,;;;,,,,oOxol:,'''''.........'......'::clllcclllclccc:,'''''
dololooooodddooldcclc:;,;;cllcclllo;,,;;,,,'.'''';:,,cdxxl..................,:oxxolllddlcccldolc:::c
:;;;;:::cl:c::::c:c:::;;;;lckOd:cll;.',;,'...,;;';:ldOOxOX0o:;::;,'....;lddxdddxOOOo:;;......;c:cool
,;;,,',,;,.;,,,;:;,'':loolxllxdlc:...'......,ldkOO0Okddddx0K0000kdl'cxxddxkkkxddolcc;'.''.....:ccc:c
;:;,;;,''.........;:oddxdool:lolc...........,,coodoc,..:dk00Okdlc,.oOkxk000Okkkxoc:;;'........;c:c::
,;;;;;;,,;:;;;;cllloooolc:,':;:;;'...'',;:;;,,,.oxxxddoc:';:;;,,,':xOOOO00Odl:cllc:,;dkkxc,.';::'c:;
,;;;;;:::;,;:,llc:;;;,,,,'...',,,:;;:::::;:c::;cokkkOkd:;,..'''',,okkdd00kxc;lddddoxOOkxdo::.':;;'';
''',,;,.';:;:;,,...,,;;::;:c;;::;::,;;:::::ccccc;ddddxcc;;......'.:xxdkKKK0dol::,,,;collccc:c,,;,',,
''.',,'.':;'.....;:;;;;::::::;;,;,;,,;,;::::;:::',;;;;''....',,,,,,;ldk00kxxo::;;,'.';:c::;cc,';,,''
....''''...... .;;;;;,,,;,;,,;:::;::c:c:::::cc::;;:::;;;;;::;;:::;;;;:ok0kl:::;;ccc:::::::c:;,';::::
''''',,,'......',;;;;;;,;;:;;;::::;;ccccccc:::;;;:ccc:;::clcclllllcc:::dO00Okdodoolllccccllodolllcc;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0111
This is Star Wars Always
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                      ..........................    .........        .............                  
                 .,'...........................c. .:.........c.     ,;..............',.             
                ,,                             :. o     .     l     ,'      ....      .:            
                o       l,.......l     ;,'....., l     .d,    .:    ,'     l.....l     o            
                 c.      ,;      l     l        ,'     l c.    ;.   ,'     .'...'.    ':            
                  ';.      :.    l     l       .c     ::.'o     l   ;'             .;,.             
    ':..........'..'       .:    l     l       l                 l  ;'     c;.      ..........o     
    ,'                     c     l     l      ;.    .,.....'.    .: ,'     l .;'              l     
    ':.......'......'.'''''      :,....o     .o.....c       c'....o.':.....o    ,'............l     
      .xx;             'x;            ox.ld dx           .xx.            :x;:x;            lkd.     
      0WOW'            :Mo            .WOWM0M:          .XKKN.            cMW;             xNO;     
     xWkdNX.           :WXk            cWOdWo           0WxxW0             WX              0kWx     
     :......'  ,......'.  ;'....;.  ,'...'....,       ;...........'.''          .'.........',',     
     ;.     :.',       l :.    .l  ,,         .:      o               .;.     ;,.             o     
      l      ol        .d:     l  .c     c.    ;.     o      ;....'     :.   ;'      .........d     
       l     .          .     ;'  l     ,;l     l     o     .l....c.    ;'   .:      ,:.            
       .;          .         .:  :.    .c .:     l    o               .;,     .;.      ';           
        :.        co         l  .:     ''..;     ';   o      .       cc'.''.....:;       l          
         l       ',.c       c.  l                 :.  o     .o,'                        .c          
         .c     .c  ,,     ',  c.    ,;.....'l     l  o     .:  ,,.                    ,;           
          .'....,    '.....'   ;.....'       .'....,. ,.....'.    .''..............'...             
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0099
This is Eiko Ojala
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.....................................................................                               
.....................................................................                               
........................................................................   ....,                    
......................................... ..........;clc;............... .,l:;'                     
...................................................,lllllc............,,::'.                        
....................................''............'',clll' ......';lk00o                            
......................................... ......:llllllll,''',:cllk0000:           ..',:xko,        
............................................',ccccclllllllllllc:::oOO0d'.....,:oxOOxl;.....         
.......................     ............';cc:;,:ccccccccllclloxkOOkodXXXKOk0Kkd:,.                  
.......................    .........'',,''..'.:ccccc;,,::lxxllxd:''clOXXc  ''                       
.......................   .........,,.....''.;::::;..',;'..:ccclcldkOlKXXx. :dxo,                   
................   ..    ......   .''''..''.........';l,.:k00000000o..OXXX0xXXXX0.                  
............. ... .    .....  ... ''''''........,,,.,kcd000000000kdllkk0XXXXXXXXd.                  
..................  ..... ....... .''''......''',,,,okOOO0000Okd:,,cxdOKXXXXXXl'.                   
.............. ..  .. ..........'''''''''''......,,,.;;:cll::ll:;ldxk0XXXXXXXXXOdl:;'..      ....   
............. .   .  .........'''''''''........'',,'.;oooooodc:coodO0Okdl:;,,,,;:clodxkkxdoo0KO::.  
...........     ....  ..... .''''''''......'''''.loodolooooocll:,.....   .,'.              .'...    
.. .......  .  .............'''''''.....'''.....d00xc::looo:;'.        .;l,.                        
.. ......  .  .............''''''...''''',......:xc:llooll:....',,;;::;,..                          
..... ...................''''........'','........:lllllllolcc::;,'...                               
..   .... .... .......'''..........',;;;,......:cllllllll:......                                    
.. .....    . .......''....'.......,,;;,,;:lllllllllllc:,........                                   
.. .... .... ............'.....,,,;;,;::cclllllllll;.. .......                                      
...... .... ................',,,,;;;;cccccccc:;','....'...                                          
.......... .......',,,,',,,,,,,,,,;;,;ccc:;..';;'.                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0097
This is the Museum of Failure
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ..              .................l0o:.................',,,,''''.............                    
    ..           .....    ....';,,:oOKk;..................'''''''................                   
    ..      .:;;;;,.    ..,:k,;00KOxod0c.........................................                   
    ..      ';:;:cccloll:occ::;kkKXK0KKx..........................................                  
    ..   .,:colddd00xxd:.......:'.,cokO0;;:coc:;,'................................                  
    .. .:cccl:;cKOdko,.'.oc'......:,;c,...........'''.:c,...........................                
    ...:,:ldkdddcxd::,.':c.    ....;c..       .........:okxl;..........................             
    ..;.;'.lKOclKd'd;..0Kl,.....x;'''.    ................':dOkl'.......................            
    ..'.. ..;ddxX;.,xc.kXk,c....dko'..';,;.';c;.'''ldOc,,''';;:oK0o;.......................         
    ......cll',:0l'.,dllK0;l::..kKd;;,lxxdodoooc'ldooodolcccccloxkkkOc'.....................        
    .... .:od:',ox. .lkdOXo;okl'.dK0Oxoodooxxdddddxxxxxxdddxxkxxxxxxdxkxxdl;'................       
     .   .d:k:,o;dl..clOckd;KOx:lXXNNNX0kxodxxxxxddooooodddddddddddddddddooddddl;'...........       
    ......ccd. .::do..;xo:;:olcxXK0KK0Ok0XX0Oxdddxxxxdoooooooooooooooooooooooooodddol;'......       
......'......    ..:c'...,lkKXdoddklddkOOk0kKNNKOkddxdxxxdoooooooooooooooooooooooolllollc::;,.      
.....''..';,.........;::;,,.':dxOd'co;.':oONXOKXNWWX0kddddxdoooooooooodddoooooooooooollllcc:;:,...  
.....'...,ld;.........  ';ccclodx,;l..;::ccoONN0Odk0NWWX0kdoooolllllllloddddoooollllllcc:;,,;;;,;;'.
.....'...',;;'............ .,:,,:;:'':xkkdl,lkKNKKxolKNNNWWX0Oxddoodddddddolcc:;;,'.....   .:oc:ccl.
..........',,,,'''...........  .'...,kk0KOod,;xkllk0OXXNXXKKKXNN0xooodkddxd........',''. ....''.....
...........',,;;,,,''.....''''...  .cxxOO00od.;cklxdldOkKX0OOO0Xxd0XK00kkxl.............''.....',''.
......'....'',;;::;,''''''''''''''..,kddxdOkk'.'cd;cc;dlxdllxk0Xx:ccll:;;:;;;,,,;...'',,,',,,,''..  
     .......'',;;;,',,,,,,,'''''''''.:xllxOkx....:l,,;d':lc::clooc'..,.'''',,,','';;,'....          
        ..'..'',''''',;;,'''''''''.''.,oxdkd;...  .,.. ..';::;;,,;,,:';;,''......                   
           .........''''''''''''''''''...''...      .'..    .........                               
             ..............'',,,''',:c:;'....     .                                                 
               .............'',''',:oooo:,...........                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0093
This is Baseball Card Vandals
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKdcccOKXXcccd00OcccOx:ccOK0c:c:::::::cOd:c:clddkO0k:::kXXXO:cckxcc:::::ccccxOcc:ccccccKccccodkO0XX
000dcclXXXKcccxK0xcccK0cccx00dc:::::::::kd:ccOO00OOOk::ckK0Oo::cko::lkkO00ccco0cccloodxxKO00KXXXKXXX
KKKdcccxddlccd000lccdXXo::cOOOOkkkkkx:::xd:::kkkxddxk::::::::::lkc::d00KKKkxkOKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K00dccccccccccx0O:::dkxo:::xOllcxOOOd:::kx::::::::cxk:::cccclox0Oxkk0KKKKKKKKXXKXXXXXXXXXXXKKXXXXXXX
KKKdcccO0KKoccl0d::::::::::lOc::ccc::::lOxc:cc:clloO0xOO00KK00OO0KKKKKKKKxkKKkl:OKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
0K0d::cXXXKoc:cOc::codxxo:::kxcccccccox00OxkOO0KKKKKKKKKxl:'. .':0KKKKKXKXKd. 'dKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKdcccdolc:::ox:::xO000OllokK0kkOOKK0000Okxddolllld0Kk,..    ...oxOKkxxlocdk0KXX00XXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKxccccccc:coOdoddO00KKKK00K0Okxxdollok0occcccccccccc'......... .:Od,;dodOOdOKKKKXkkkKXXXXXXXXXXXXX
KK0xodddxxkkOOOOO00OkxxdKKKKOcccccc:c:cc0dccckO00xc::d'.. . .....,,cdx0lcdkOd,':o'     .:d0XXXXXXXXX
K00OOOOkxxdddkO0KKo::cccxKKKOcccoxkOocccOdcclXXXX0:::xo.      .  .;d0KKX0.                 kXXKKKXKK
0000xlc:::c::ck000cccoccc0KKOccckXXXkcccOdcclXXXX0cccx0k'..',.    'lO00KX,     okdoko''     dKKKKXXX
KK0xccclodocccx0KxcclKcccxKK0ccck00OoccdKdcccXXXX0cc:xk:.':....   ,k000KXk   .':c.':Ox   .  cKKKKXXX
KKKl::l0000dxkO00lccxXxccc0K0cccccccccdOKxcccXKKOo::cOkc'..'. .. .xKK000KX.  :;clooxkxl..  .OKXXXXXX
KK0cc:oOO00KK00Ox::cKXKcccdK0:ccclloc:ccKxccccccc:::o00xlc:.,oxoxx0K00000Kc .cllxxOOcdl,.  cXXXXXXXK
0OOc::oOOOOOkxxOl::cllcc:c:k0c::d0O0xccc0kccccclloxO00000KKKKKOdldKKK000KKd,;:xokkkxkdc'. ;0XXXXX000
Okkc::lOOOOc::lO:::cloodcc:o0c::d000OoddK0kO0000000K000O0K0o;'''. .cloodkxXWMMMMMWWMMMMWd,dXXXKK0000
OOOl::coooc:::dd::c00OOOdllo0dxkOKKXXXXXXXXXXKx::,.kO0O0Kc;;:'';.c;'..;xNNNWMNOMWMMN0KMMkXOxXKKKK000
kkOx::cc:::ccx0oodkK000O00000KKXXXK..XKd0XXXl.;k0000OOO0o'..''';.....'KXXNWMWl0NdldxKMMMO N0o00000K0
kkOOkdddxxk0KKKKK000000ckKKXXXXXXXo. dK.cXXKKOdlllloO00k..::,.      '..kNWW0.,',o0MMMMMWK XNol00KKKK
k0K0000000dO0Kd.dKoc0KK,l: lddddd0.lc.K;.K0000OoO0Oc x0O..:,         .,.'xl..'ckKWMMMMMWO XN .cKKKKK
OKKXK0000x x0' ,.Kc .OX::0 oXXKX:  cc co O0kl:,.:c::xOOOoc'.       ..;ld:xk,cOkcc:d0WMMN; WM,X.xKKKK
0KKKO.l00o.00 c0.lk l.ol'X,'KOl;: ;KKo.x..;:dOOOOOOOOOO0OO0xo,.';o0KKKKXkcx0c;KWMW0OO0Mx. KM,O lKKKK
KK00K0.c0,,x, coc.0.:K:. Kc.co0XKKKKK0KK00OOOOOOOOOOOOO000000KXXKKKKKKKKX0cOWWO0MMMMMWONMNWX;: xKKKK
KKKKKXK,, lO.;KKK';kdKKOoKKXKXXXXXXXK0KKK0OOOO0K00KKK000000KKXK0Okkxxxdx0lx0WMMMMMMWMOOWXWMN.'OKKK00
KKKKXXXK. dO:k0KKk.0XXXXXXXXXXXXXXXXKO00KOOO000O0KKK00000K0kdlcccccccccoocxWWWMMMMMMMXcoNWMMd;xOKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0070
This is Laetitia Ky
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNNNNWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0kxkkOXNNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkc,.........   .;d0NNNNNWWWWWWWWWWWNkxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXKd'     ..',,;,,'.   .lXNNNNWWWWWKoKWNd xNXONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKKK0:     ..',;::cc::;,.   '0XNNNWWWNx kNo.lNx.cNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKKKKd     ..',,:ccol::c:;.   c0KxXNWWN: Ox.d0,,KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNXKNNNNo:ONNNNNNNNNNNXXKKKK0;     ''.'::;;::;',,;;  .dKX,.ONWN,.o.oo.xNx;;XNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNO''o0NNd.;KNNNNNNNNXXXKK00Ox.   .,''';:,':::::ccc..dKXNX'.kN0.  .. cl.,ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXX000l'.oK0..kNNNk.:NXXXKK0OOko.  .,,;cc,'';c;:llc:;x0KXNNO ..        ,ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXXl.,o0O;.:k..l0Nx ;NNXKK00Okxd:  ..'',,',:llll:;;;;OKXNNNO          ;XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXX0Okl..cl'    .ll .XXXXK0Okkxd. '.''..''.;::,.;:;. oKKXNNo        'kNNN00NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXX0o,.:o;           lXXK0Okkxxl 'll:,...,;colccc:.  cKKKXX.    ..;kNNNNxxKNN00NNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNXKxl.           .KXK0kxxxkc 'llcc,'..',clol:,,  .cO0Kx.  ,0NNNNNNNdl0N0dxKNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNXX0c.         xXKOkxxkx,  .o:,'...'',,;,;,,;   'o: .cdKNNNNNNNkx0XxlodKNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNKOx;.      .dKOkxxdc   .'......,;;;:;,''.        .cx0NNNNKxxOOkdlxXNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNX0KXNX0xkO0Okl;.  .lxxdc.    .',,,,'':cccc,;,'.       ;kcxk00OdkkOkOO0X0kONNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNX0Odk0XX0doOXXXKo. .dx.     .''''''',;:cc:,,,'...     ...;xO000OOxkkOOkOXNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNN00KKKkodOKOxxOKXKk..dx.    .';;:cccllllccccclcc:;,''......;xO00OkOkkOKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWXKOxkkkOkdkkOOOOkdldkk,   ..;:cccccccccllccc:::::::;,'.....,lkkOOOOKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWXKKK0Okxk000000O0000Oc....,:cllllllllllllllllcccllc:;'....';cldxKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWNX0kkdkOk00000KKK000Oo....;cloooooolllllllllllloool:,.....';ccc0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWNX0O00KKKKK000Okc.  .,:lodddooooooollllooooooc;..'...';cloNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXK000000Oxl:'.  ..';:::cccc:;;;:::cccccc;..','..,cllkNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXKdoool:.                              ','.':llcONNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNlcclc;.                              .,..,cclcOXNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0065
This is Art Sqool
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko:::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko:::::::::::::::::cd:::::;ol:::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko:::::::::ooddocc:codddddooc:::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkdkOO0kkkkOOO0OkkkOO0OOOkkkkkdOOOc::cxkkOOo:ccdkkkOOdkklxkO0Oxcccko:::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkO0kkxNkkOXkkk0x....K'.......;kxx,.;0;';,,Oc.lKc;lllKo:Klo:::x0llOk:::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkk0KOOONkkOKkkkko  doKxdxKKKKOoddkKOKX0Odox0. :Ko:ldx0xd0koc:ckx::Oxccc::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkKkkO0kkkko  KKKKKXMMNOloNNNOkkWWXOOOk. .cdxkK0xdddodxxdc:::oxxxd::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko  000kkOMolokMMM0:KNcNXxxxc  .:::olllllll:::::::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko    .ooxN:No0MMMMWMMo0Xxxxo; .::coooollclc::c:::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdc:c:'    .ooxN:X0dkOkkMXlkNKxxxxd..::;c:;:,cl:;::o:::::::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkxcokkkko;col'     ..,K0dodkkkxdoOOOd,cl:'..:;,;;;;oll;;::l:::c:::::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkd;;:lxkd;:l:'   .'..'llllodOkooooll:.'.   .:;,;::.',......':oNWd:::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkd;;;;;ld;;:kxlolclolclllllcc::cc::ccc::,,;:c;,;::occc:,:ll::kNNo:::::::::::::::::
kkkkkkkkkkkkkkkkkxo,'......;:c0000XXX  .';::clddx00xoc;;,..'...','';k',xd..,, ;0WK::::::::::::::::::
kkkkOO00KKXXNNWNOxxxdolc;'.....:dokl:;colooooookkOO00Oxxooc:lclcc:,:Kx:kx;..;ldKWXWMWNXKK0Okkxdollc:
ldkOKXNWMMMMMMMMMWWNNNK0kxoc;,ooxlclXx0odxOKXNWNNNWMMWWWN0kkxoc;'...'. ''.'':clox0XWMMMMMMMWNX0kxol:
        .;ldOXWKkdc,.         o,:. .0.k     ..;lxOXWKkdc,'..                    ..,:lx0NWKkoc:,'..  
ldxO0XNMMMMMMMMMMMMMMWNX0Oxdlcxc:..;0oKOKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXK0ko:'. .':okKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
 ..',;:loxkOKXNWWXKOkdoc;'..  .     ,  ...';:codxO0KWX0Oxol:;'..              ..',;cloxOKWXOxoc:,'..
          .':oOXKkoc,.                        .,cx0NMWXOxl;..                     .:lkKWMMMMN0ko:'. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0054
This is the Treasure Behind the Wall
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ............     .  ..                         '.      ..     .      ... .;l:,...........,;;'... .
                        .                        ,.                       ..:c;................    .
,'...                    ...                   ..,. ...... ......................    ..      ....'''
;::c:,..   ............... ...         .....     ........'.........   ...;loxkc'........   .,:llc:;,
lccc:cclc:,....  ...... . .  ........'..........................'......................,:colcccccl:'
,;:ccclllllooc,.  ......       ... .......................................,,::'...';loolllloooc;cc:,
.,::'.':cloooooool:'.....       ....      .. .....  ......... ...............':coollc:;:xdccodd:xXO;
loddlcccccldddllcloooc:'..      ................'........................;coxddlcc::::;cOd:dK0O:ON0;
codxxdolllooo:;:;,loolllc:;;;::cclooodoooooodddxxddddddxxxxxdddddddooooolldxdkdc:::;;;,c0xcxXKO:ON0;
;;ccooddxkOOOc'...oooolc.         ..................................... ;:xkxXxc::;;;;;cKkckXKO:OX0;
;,':ccddxdOOdc....ld:',:.          .......................''..........  ,:xxkXxc::;;;;;lKkcxK0k:k0k;
l:;c,:dxxlxxo:....ld:..;.            ..     ...............',,'.....    ,:kxxXxc:::;;;;lKkckXK0:OX0;
;,.;.;lcl;okdc....ld:..;.         .       ..........'''.............   .,:xxxNxc::;;;;;lKOckXK0;OX0;
..,,:;l::ccxoc,'''od:..;.        ....     ................'..'.:..,.....,:kkxNxc:::;;;;lKOckNK0;kX0;
.....'..'..;';,,';od:..;.         .. .'......... ..'......',..,lc'.'..  ,:kkxXxc::::;;;lKkckXKO;kXO;
,:c:;,'.,....'....cd:.';.       .    .. ......'....... ...,'.;ccc,'.. ..,:kkxNxc::::;;;oKkcOXKk:kXO;
....,. ...,,:;....co:.';.      ... .';. .. ... .... .....';..',:cdc.  . ,:kkkNxcc:::;;;oKkcOXKO;kXO;
.  .'...;..ddc.'.'co:..:.      .....'.     ...,.  . ............;;,.    ,:kkkNklc::::::oKkcOXKO;xOd,
cc:;,,''. 'c:'....:l,..,.                .  . ..    ................    ,:kxoddllc:::::oKkckXKO;kOd,
.,xdcxxd,...''....;c,..............................''',,,,,,;;;;;:;;,,,,;;l,,;colc:::::oKkckXK0;kOx,
 .ol;ll;'.........'..',;;;;;::::::::ccccllloooddddxxkkkOOOO00000KKKKKXXXXXK0ko;,,;;;:::o0x:lxkO;kOx,
'':c:'',;,;:clllllcccccc::::::::::cccllllooodddxxxkkkkkOOOOOO00OOOO0OOOkkxdol:'.. ...',lxc;;;;,;coo;
...''';:::cccccccccccccccc::::cccccllllllloodddddoxxxxxxxxxkxkxkxxxxxxxddddddoolc:;,'..,'..',;;;;;;;
..'',;;;;;;;;;::;;;:;:;:::::::::::ccccllllooooooddxxxddxxxxxxxxxxxxkkkOOOOOOOO00000OOkxdl:,.....',;;
',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;:::ccccllcclllllooodddddddddxxxxkkkkkkOOO000000KKKKKKKKK0Oxo:'.   .,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0042
This is When risking everything pays off
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000OOO00OO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000OOXWK0KXXlOOO00OkOOkOOOOO0kk000kOOkkkk000OOO000OkOOO000000000000000000000000000
00000000000000000000OOM0oO000OOkMd00kWkxMX00XNdKWo0xWdxMXK0d0kKWXx00OMK0KXKk000000000000000000000000
00000000000000000000kKMd0000000OMo00kMxxMcOO0MoKM0KKMdkMKKkOkKNcXKk0OMlO0xNXd00000000000000000000000
000000000000000000000xWNOOkOOOkxWK00KMokMc0K0xd0WckdMokMOkkoKW0KlNKkOMl00OMxx00000000000000000000000
0000000000000000000000k0XNWWNko0O0K0OxkkOx00000kOx0k0xk000kd0dO00k0xk0dK0Oxk000000000000000000000000
00000000OxokOOO0000000000Okkk0000000000000000dxO0O0k0x0dO0dOkO00000000000OO0000000000000000000000000
00000000kdcddocO00OOOOOO0000000od'o:kdkxOlld0.k,,:x.l,0c,,o,o:;lo0000k0NWWWKKKX0k00000000kdOOO000000
000000000000oKXK0XcxMMNk;Ok00000k'x,'k;';:cd0'o:looxoddOkx0okxldl0000O0KKWMNXNkkKcdNKK0kOOkdO0000000
0000000000OOKMMWXX.cWNXo'Kd000000xx0kdxxOkO0000000Ol:cc:dcdlllkd000000000OkK;'lxO;oNWN.'MMWkO0000000
000000000OKOkXX..'lx0WMKKk0000000000000000000cl:,;cl:c:'od,x;.k0000000000000k,;ddooWNOcodXWxNk000000
0000000000OK0Oxdool:lOOl',';x0000000000000000xxdxkk0O00000000OO000000000000000d'xXWNc;..,k0XXk000000
0000000000000;.;c:......dOd'o0000000000000000000000000000000000000000000000000O;..;c...''..k00000000
0000000000000;.,xOOx:;;;:0Wx0000000000000000000000000000000000000000000000000kl;;,,kXN0d'..O00000000
0000000000000kOdXNNWd:::;KX0k000000000000000000000OO0000000000000000000000000dooooxMWWX0dd0000000000
0000000000000O0O0KOlcdcockOO0000OOO0OOO0OkOOOOO00o:ccO0k0OOOO0OkkkOOO0O000000oodlxld00k0000000000000
0000000000000000OWK00ONKO0000000OOOOOkO0OOOOOOO00d:ooO0OOOOOO0OOOOOOOOO0000000KMO0000M0O000000000000
000000000kocclc;ddc0:cd:clcco000000000000000000000OO000000000000000000000xdddoo0dck0okOllddddO000000
000000000o::::::::lk;:::::::;O000000000000000000000000000000000000000000xlooooloool0looooooood000000
000000000OxxxxxxxkO0kxkkkkkkO00000000000000000000000000000000000000000000kkkkkxxxkO0OkxxxkkkkO000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
2/3 (28 POSTS)
>>>