I like it. What is it?
C:/TAG/Culture/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0258
This is The Long Goodbye
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00KXXXXKXKkc,''lXNXKxokc:,,:0XNNNNNXNNNNNXXNNNNXXXXXKOKxXXX0kdXXXKkc,,ckc';:0NNNNNXc;,;;;,'lKKOK0K0O
00KXX0dokKX0dxd0XNXXOo;:xddXNNNNNNNNNNNNNXNNNNKo:,.,,;ddxKXXOxxol;;;,oXNK0KKXNNNNNNO;,,,;,,lKKXXK00O
00kxxkkO0XNNXXX00Kkc,;;ckkk0XXNNNNNNNNNNNNNNXx.        .oKNXKOkxdooldxKNNNNNNNNNNNNXd,,,:ldcd0KKKXKO
0KKKXXXXOxOXNXKdcoc:coKOkkOOXXXXXNNNNNNNNNNX;  .,::;..   .dXXKXNXOXNNNNNNNNNNNNNNKKXOdxkko:;,oXXKXX0
KKXNX0OxxOOOddc:dkdx:cK0kk00KNNNNXXXNNNNNNNx  'kO0OOxolc, .OXNNNNXNXXXXNNXNNNNNNNXXXK00olc:;ckKXNNXK
KXNXXKXXXOol:,xNNNKo;:X0kk0XXNWNX00XXXXXXXXd 'odlcodxxoc;. .KXXXNNNNNNXKXKKXNNNNNXXXKKk:c::::OXXXNNX
KXX0Ododxdoc;kXNNN00KKNXkkk0XNNNKOloXkokKXxc.do:'''ol...'. OK0kOxlcoKkodk0XNNNNNXKK0KXl:::::;xXXNNNX
KXNNNNXKO0KKKNNNNNNNNNNN0kOKXNNNXOooX:.,o:cl:x00kkkO:,.''.xXO;;:,',x0ddx0NNNNNNNXKKXNNd::;;;;cOXNNNK
KXNNNKKd:::0NKk0KNNNNNNNNXOOOKNNNKxlOO'.o:;ocoO00xll,cc:;;0x::;'.:OOdd0XNNNNNXK0KXNNNNOc;;:,:::kNNNK
0K0xo:;:,;;;oxkdx0NNNNNNNNNX0xk0KXXOdxOl,;:c:odc:c,..';,:o:,,;;lk0xx0XNNNXK00KXNNWWNWNXx:::;c:;,dNNX
d:::,;c;:;::;::l0NNNNNNNNNNNNNKOOOKXXOxdxdllc:;;c,.'...';,''cO0Ok0XNNNNXK00KNNNNWWWWNNNNKoc::::;:dOk
:,,',cc;;c;loxxONNXOKKKXNNNNNNNNNX00O0KK0O0Oxd:'......,:;,,;;:::cx0KK000XXNNNWWNWWNXKK00Nxc:;:cc::;,
k;;'';:::dkOkoxd0XxcxOKNNNNNNNNNNNNNNNXXKK0kdxdl;...',';;,'...';:ldkOkkO0KXXNNWNX0Okkkk00KOoc:::::::
d:;,''',''';;dd:oOX0kk0XKdllokNWNNNNNNNXKOx;lkdol::,;d.;,;,.,clddxkxxxxk0XNNNXK000OOl:dOOOXN0l:c::;;
;';::''''...''..'::,;,,;,;;loXNNNXKOxddddooxo;.,;d0xc;;,:;;,::clloddxxd:lO000O0OOOOxdxkkOk0KNNXOxdlc
cldOKo;,.  .....'''.''.',,,cdK0kdddldolocdo:.. ,:;,oxo;cc;;;c:;l::loldxdd00OkkOkkOOd:lOOOkOOOXNNNNOd
0KXXXkx:..',,,..,,,:dxc:',;loxo;clloxlooccd'':.;:;;,:oc:clo;o;;dc;:;;;;lkkxkOOOOOkxxkxxkkkO0KNNNNNNK
xxOkddxxl:;,''''''',;:;;lodlldd::l:oocooxll;.;.:c,,:d;lcol;;cc:c;l;:::dkkddxxxxkkOO0xlxkkkk0XNNNNNNX
odxxdxxxkxc,'...'';','''c:'.';,'';,,lddloc;c.,';:,,cc:dd:;;::;;:ll:;;;;ddookc;okxxkxdod0OOkkkKNNNNNK
dddddxdddlccco;;;,;.''.... ..',,',,;,,,::'::.'';,'::odcl',..';;;,::,,,cxk;,oxOOOOOxddkOOOOkO0XNNNNNX
llxxxxxo,',c0K0kodd;;c:.....''',.'.....',,,;''',:;cxlo;..''.';;..,'',,,;kkdkkccdxxkxxxxxkO0XNNNNNNNN
oddocoold:''lOXX0klxOd'..,''c,.... ..''';:,.;'.';lo:c,.,;.,...,..;',,;,llxlxOkxOkddodOkkxxkkkkk0XNXX
00Ol,,;,;cc.;:,,cc.odoc'.''.';. ...,';lk0xc....'.lo:;.,,;;;;,;. .;',,,';:l:cxOddkkkddxxxkd:cdxdkKNXK
dOd,',,'..l:;''',,.lxkc;''',,'..';,,dkddl;......,;;.;,;:;:::;:;..''.''';l:,:lkOdxdkOkxxxxkdod0kk0NXK
clxo'''...cdkl;kk..'.:cc;;'...,;cc;,dl:;:;.',...,'..o:'cc.:c';'.c:':,;.,lxkxll,,ldxxOOxxxk0KKKOOKNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0254
This is Urban Interactions
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:cc:,,,,,,.'','',',,,,'''cooooollllll:,,,,,,,,,,,,,,,'''''',,,..
,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,'''',,,;;,;,,::::::::::::ccl;,,,,,looooollllll:,,,,,,,,,,,,,,,..';;;;;;;;
:::cc:...;::;;;;::cccc::::c;,,'.''',....::::::::::::cccc:::::clclccccllllc:::cc:;;,.........::::cc::
;cccc:...:::ccc:cclllloolll:;;::::::::::::::::::::::clllll;,,:';:;';';;lllllllolcc;.......''llllll::
:cccc:...ccclllcccloooodlllcllc:::::::::::::::::::::lllccccccccllccccccllllllooooo:......:::llclcl:;
,,,,,,...ccc::::::odddddolllllc:::::::::::::::::::::ddxc::cllllllllllllllllllllooo:...,,,,,,,,'..',,
lllclccccccccccooooodolollllccc:::::::::::::::::::::dddc::::cccclllcccccclllloooddc...,,,,,,,,'..'..
oddddddddlllllldxxdoollolllcccc:::::::::::::::::::::lloccccccccclllccccccllllllloo:...,,,,,,,,'..'..
oooddddddoooooooodoooooocccccc::::::::::::::::::::::cccclllllllllllc:;,,::;,:ccccc;...,,,,,,,,,..,..
;;;;;;;:::::::::::looooo:;;;;::::::::::::::::::::::::::clllllllllllccccccccccccccc;...,,,,,,,,,,,,..
;.':'';.'::::'.:::cclccccclllloloc:::::::::::::cclllooollllllllllllccccccccccccccc:''',,,,,,,,,,,,..
;;;:;;;;;:::;,;::::::;;;:cccccccccccccccccccccllloooddd:;;;;;clllllc:::::cccc:::cc:,'',,,,,,,,,,,,..
::::ccccc:::::::::,''''''','',,,,;,;;,ll,;';:,colccoooo,,,,,,loooooc:::::cllcc:ccc:,''''',,,,,,,,,..
ollcddddo:cccll;;;,,,,,,,,,,,,,,,;cooloolocoocoololooooxxxxxxdooooolcccccccccc,,,:;,,'..............
odoodddddllloodddd;,,,,,,,,,,,,,,cooooooooooooooooooooo0KXxxxxxkc:::cccccccccc;'':;,,'..............
cclcclllldddddddddccllll:::::::::loooooooooooooooooooooKXXkxxxddlccccccccccccc;..:;'''...'''........
::::::::coodooooooooodddlcccllllllooooooooooooooooooodd000doooccoloccccccccccc;,,:;''''','''..''''''
:::::::::llo:::,,,,,,,,,:::c:ccc::ccccccccccll:loc:llolodddooolldddl:ccccccccc:,;:;;;;ccc.'',,,,,,:c
''''',cccc:ccll;;;;;,;;;;:;:::cllllllllllllllldddddddddddddooooooooccccccccccc;,':;,,,...,,,,,,,,,''
,;,'''cccc;:odd;,,,;',,;':,,::clllllllllllllllooolollloooloooolloooc:ccccccccc;.'::cc:;;;:cclloccc,'
:c:'',cccc:cooo:::::::::::::::ccccllllllllllllloo;:c::::c:cccc;::loc:ccccccccc:;;cccllcccllldddoll,'
ooo;;:cccccc;;;::::::::::::::::c:cccllloddddd;:llloooooooooooooooooc:ccccccccc;,,::;::::;;:;::;ccc,,
::::::::cxxk''':::::::::::::::clolodxxxdddddd,'cl:cccllc;;clcclllooc:ccccccccc;..:;......',,,,,...''
::::::,;;;;;...;:::::::::::::::;;;;:lddddddddc;cl;;::cc:,;ccccc:cclccccccccccc:;;::,,'...;;;;;;,,,;;
::::::,,,......;::::::::::::::;,,,,,:dddddddd;col:::::::;::::cclcccccccccccccccccc:::;...:::::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0253
This is The Last Video Store
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          .... ...'..''.            ..     . .                                  .. .                
        .              .                     .                          .....    ..   .           . 
                                                                                                    
       .;,'  ..'...                        .o;c,c'c ,l'c .                                          
       .. ...... .                  ,;c;. .llc;lll.,lll.'llll;'                  .                  
                                    ONNO  oMXWxWXW.oN0WcX0NNNXN0                                    
                            .:cccc:cxW0N,cKWK0oW0W,OW0WxW0Wc0WKN',;::cc,                            
                            :ooooooodMKMcoNKNdxW0W;OW0WkWKN;ONXX;olooool.                           
                            ,::::::::X0Wo:W0M;xW0W;OW0WkW0Wdkxo;;:;;;:::.                           
                            .''',,,,,ONXkcM0X.dWkNNNX0Wc0NNXNXNX',',,,''.                           
                            .',,,,,,,oW0NkNKk.xW0Wd0WOW;loo,xN0N.',,,,,,.                           
                            ;llcllllllW0MNKNcckW0W,OW0WkMXN,kW0N,llllllc.                           
                             '''''''''K0WM0W'.dW0W.xW0WkM0WkXNKN...''''.                            
                                      dXKKK0  lNXX.oNXN,kKKXKKKc                                    
            .............  ..   ..  ....''. .....'..''. .'.. ...    ....... ... .... ....           
           .;Wk,kWlN0oMx; .NO  ;XN.xNxd;NX,.'N0o:W0oMckNkMx;oN,cWl 0Kdo;WO:KK.ONkMXMoOWo.           
            .Wk OW:N0oWd:..N0;ox;NKolXK.XK   'X;.N0xMoO0xMx:kXcoX; odNk'Wk.kK,OOxMXWx0Wc:           
                            ........''...'.......''.''...'''..''....''...                           
                            .c .l.::';d' cl;; .l.o::;cd'c.l: ,;.o'l':;,:                            
                            ':'';';;;,:'.;;,,.';,:,,,;:';'::.,:,:,:',,';                            
                                        c..; ,.  ;...'..c..:                                        
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0247
This is The History of Work
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooooodoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooodddddxxddO0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodkOKK0Oxloolc:lokkkxkOkxxxxkNKl:coooooooooooooooooooooooolcloooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodOOKOKO,:oool:ldxO0OkxddoxKWx:::clxkdddddddodddddddlcc;,::llodooooooooooooodoooloooooooooooo
oooooookkO0xcxXOcoooollxkOkxolllOWNl;;;::oOkkkkkddddddddooc:::'','cclloooooooooccclodoloxxdooooooooo
ooooooox0XNKdo0Kxooooolllc:;;ckNWXc;;;;;:ccodxkOddddddddo:;'.''..',;loooooolc,d0dlcccllooooooooooooo
oooooooxXXKOOK0kdoooooooc:;:xWWWX:;;;,;:cccllldddddddol:''......'';oollcc:;','.lNWXx:,,,:loooooooooo
oodooood0KkkOkdlllloooo;,.;c:OWXc,;,;;::ccclloclllllc;'.........,:lll:;;,,;'',..;NWKk;....:ooooooooo
ooddoododOOkxdlc:::cll:..,,ccx0:,,,,;;;::ccl:'..xoc;;;,,,',''';lllllc;;:;;;;,,'..cWWk;.... ;oooooooo
oddooolldxxxdol:::cco:'..,';:o:''',;,,;:cc::....:o:;;;;cllcc:ccooodxddolcc:;;',...dWO:'... .cooooooo
ooooooocO0OKKKdlooodo''',..,;,'..,,,';;;:;,..,.',c:,,;:looc::ccccc:::OKkdkOOkkddol;xdllccclooooooooo
oooddl;'xOKkl,,:oool,''.:'.,''.,,,,.''''....'X:;::;,',;ldxdooodxdododxKNKkxkx0OO0o;'.'lllooooooooooo
ooool:';c;'',,,':llcdl'::;.'..';;,..........,NOc::'''',coxxddddoolllodxOXNXOOOOOc.......'loooooooooo
ooool:'',;',,,''',,'xo:c;;.....,,'...........XNOc:;'...',coxxkkkkkkkkOkkk0cxkOd';ccl:;'.:odddooooooo
oooool:..,,','',,',,.;c;;,...................kNN0c,,'.....,,:loodddxxxkkkOkdl,.',,,',;;clloddooooooo
oooooooc'',;',,''',,,::;'....................'XNNXx;;,,''''''';;;:ccc:cok,':;,'...',;,'';;:oddoooooo
oooooooo;:;::;;;;;:;:;,........';;,...........oNNNXXkl;;,,;,,,,;:clldkOKK...::,,,,''.',;''';:okkdooo
ooooooooooolc::::::;,'........,:::,............OXXXXXXKOo:cccc:coxkk000NX....;:;;,,,,'.,,...',ckOkoo
oooooooodddol:::::;'........',:::c;',;,.........0XXXXXNNNX0kdoooxkOOOKNNN.....;,',,,;;;::'.''',ckxoo
oooooooooddolc::::,'...',,'clodxxxdoxxd;........'OXXXXNNNNNNNX0kkkOKNNNNNc'...,,'.'''',;o,....''lxoo
oooooooooodoodoodll:;'',:;;:codddxdldxkloc:;,,,'',OXXXNNNNNNNNNN0o::x0NNNOo'...;,...'...,,'....';koo
oooooooooddddookx:cl::;;::;;clodxdlclokcllllllllll;kXXNNNNNNNNNd.''';ldXNX0l...':'..'...'';',...'doo
ooooooooooooookkxoxxccc;'..;lodol:cldkxcllllllolll,.OXXNNNNNNNOc'..,:lkONNXO:...,;''....;;:''....;do
ooooooooooooooxkkkkkd,..      ;lc::k0Ol:llolclllll'.,XNNNNNNNNNX0,.',cxKNNXXo....:,''''';oc','''.,oo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0243
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  .... . .............'...'''.'.............''.'''.''''''''''......................,'''..,,;;;'..'''
 ........................'''..............'''...'''..'.....................        ..'......,;;;,'..
..........................................'''''''','''''........'.........          ..........',;;;,
.....;kxo....xkk;...;oxkkdxkk;........''''.'''.....'.'......''.''.......               ..:00d;...',;
.....cMMMXc..WMMc.:XMMX0MMMM0....'.'.''.''''..................''..',,...             ..l0XXXKK0d;...
.....lMMMMM0:WMMc;WMMc;KMWNMMx................................,..'...',c:          ..cKWWWXXXNNX0kc'
.....lMMWdWMMMMMc:MMMkMM0,0MMO...............................'......''c;.         .:0WWWWWNXNKNWN0kx
.....cMMW.,kMMMMc.xMMMMXxKMMK'.........;.. .............',;;:;,,,'..'Ok.        ..ONNWNNNNNNWNNNWWWK
.....cXXK...,0XX:,xXXKXXX0x:.......    .'  ......... ....';c0KNWN00KKx.....     ..;dKNNNNWWNNNNWWWNX
.......':cc:'...''';:c:,....;;;....';;..';'';:;'..... ..':oxXNWXdoX0o:'.;......  ...'o0XNWWWNWWWWNWW
.....,0MMMMMMK'.,kNMMMMMNx'oMMW.;;cMMMcdkXNMMMMMNk' .'xNMMMMMMWl,;WMMl;lo,',''.........:kKXNNNNNWWWW
..   dMMWocco,.:WMMd,.;xkl,oMMWldldMMM,,NMMKc;;cWMW;.NMMd;;;dMMN,.NMMxc:oc;;.,''''.......,d0XNWWMMMW
     .kNMMMMNk,xMMK.. .',,,lMMMMMMMMMMdkMMWlool,OMMkoMMX..'..KMMx.WMMxc;:;'c..;,,,','......,oXNMMMWW
,... .kxddOMMMOlWMMd'.'oOo;oMMW;c,,MMMxdNMMKdllxMMW:,NMMk:,:xMMWc,WMMx:cclcccccclc:,;lc;'.....cxXNWN
c,,.;0WMMMMMMKc:cONMMMMMNx:dMMW.,clMMMxookXMMMMMWk,..,xNMMMMMXkdc:NMMMMMMM0''',;;cccloc:;,......':,.
c,::cccloddlc;;c::;:ooc,. ..,......;llccc:;cclc;..'.'',;,;:c:;'',,;:;';looolclll',...;l;'..'........
':cccxNNXocccNNNdcONNNNNNXk:XXK...'KWWdcNWNNWNNN.cNNNNNNXO:',:xKNWNKxcc;:clodxko:o:..,;,,::.''......
ccccckMMMM0lcWMMxcKMMXkkkd: xMMk.,kMM0;OMMWooool.;MMMxdkMMN,'WMMOloOkc':;:ldodolc;l..,,,,,,;::lll;,'
llllokMMMMMWOWMMxc0MMWNNN0.  0MMc,MMX::lMMMXXXX:.:MMMookMMW'.KMMMNKkl,;,ccoxxkll;:c;.,,,,,,,''',;;,,
clllldMMWxXMMMMMxlKMMXkooc.  .NMNKMW;..lMMWllll'.:MMMXWMMN''.,lldkNMMX;c:;lccdoc:;c..,,,,,,,,,',,,,,
ccc;,dMMWookNMMMxlKMMWXKKKk...,WMMW:...lMMMK0KKK,:MMM..0MMO;lWMWK0NMM0..'::::::::;.',',,,,,,,,,,,,;,
.'.,:d0KKxxddOOklcx0Oxdddxo....:xdc....;dddddddx',dxd...k0Oxcoddkkkd:.........   ...,,,,,,,',,,,,,,,
       .........'''...............................................'.....''...'''...';,;,,,,;;;;,,;,,
   ..........................................................''.'...'....''''''''',:,,,,,,,,,,;:;;,,
      ...   .... ...........................................................'.',',,l,,,,,,,,,;;,,',,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0240
This is the Most Searched
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''.'',,,,''................'...'''''......'................'''''''........                     ....
.....'''''''...... ..............'','''...'..................'''''''.......                        .
.........'''''...................'',,,,,,''....''''''.......''''''''''.....                        .
...........'''..................',;;::c:,..':lll;...';:;,'''''''''''''.........                  ...
..........'''......''.........',:coool;.. .'';c;',..',;col;',,,,,,,,,''''........               ....
'..''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,;;codo;.. .':ccccl:'..,;:llooc;,;,;;;,,,,,'''.......             ....
'''''',,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;cdl,..   ':;;;:'   .';:lodoolc:;;;,,,,,,'''''''..             ....
'',,,,,;;;;;;;;:::::::;;;;:::::::;;cl,'.   .;;;,,.   ..';:ldxdc::::;;;,,,,'',,,''...          ......
'',,;;;;;;;:::ccccc:::::::cccccc:;;lo:'..'ldlllc:,.',''';:coocl;;;:;;,,;;,,,,,,''...         ......'
',,,;;;;::::ccclllllcccclllccccc::okkOkkkkkkxdlldxxdddddoooodl:;;,,,;;;;;;,,,,''.....       ......''
,,,,;;;;:::cccllllllllllllllllllcxkOOkkkollc:ccc;:clxxxkkkkkko:;;;,,,,;;,,,,''.';,;'..   ........'',
',,;;;;;:::cccclllllooooooooooookOOOOkkk;::,:cc;::;;kkxxkkkkkOl;,,,,,,,,,,'',::::::;............',;;
,,;;;;;::::ccclllllooooooooooddxO0Okxkkx::;:;':;,:;;OxxxkkOkkkOk:,''''';:c:cc,'...............'',;;:
;;;:::::::ccccllloooooddddddddxkO0OkkokOOO:ccc::;k000Oxdd:odxOkkkdddoddkxl::;,,'''...........'',;;::
:::::::cccccccclloooddddxxxxxxxOOlddcxkxdddooooollclcc:lloxkxkOOOkkOOkxo:ll;,,''''''.......''',,;;::
::::ccccccccccllloodddxxxkkkkkkc;lxd:lxxkxxxxxxxdddddoc,:::dddddkkkOkoo:''''''''''''''.....''',,;;::
::ccllllllllllloooodxxxkkkkkOOkkdlcdllolddddddddddddol::c:cloookdoolc;,''''''''''''''''....'''',,;::
ccccllooooooodddddddxkkkOOOOOOOoodddocdxxddddddddollccclcccc:::clc;;,,,''''''''''''''..........',,;:
cccllooodddddxxxxxxxkkkkO000K0Kkx:col:OOllllllol:cc:::::clooo:::;;;,,','''''''''.................',;
cllllooodddddxxxkkkkkkkO0KKXXXX0:xkdo,Oxc::::;;;,cc:;;coddlool:::;;,,,,'''''''..........       ...',
cllloooooddxxxxkkkkkkkO0KKXXNNWW0kkxxxkl:;:::::,;::c::odlclcc;c::;;;,,'''''''''.......           ..'
clloooodddxxxxkkkkOOOO00KXXXNNWWOkdoooxolc;;;,,,',;;::ccc:;,'.l;;;;;,'''''''.........             ..
::clooddddxxxkkkkOOO000KKXXNNNWWklc::;c:::cc:,,'....';:::;,''.l:;;;,,'''''.........                 
:::clloodddxxxkkkkOO00KKKXXNNNNWWo:c;K:,;::;;;::,'.',;;:;,''..;c:;;,,''.....                        
:::ccclloodddxxxkkOO00KKKXXNNNWWWolccl,;;::;;,,'  .',;;;;,'..';;;;,,;'....                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0238
This is how an opera gets made
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxolooodddddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxdx
xxxxxxxxxxxxxxxxdlooodddddxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxddxk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkdooooddddxxxxxxxxxxxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxdxkkk
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdoddddddxxxxxddxxxxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxkOOOOO
O00OOOOOOOOOOOOOOOOOxodooodddddllccxxxxxkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkk':kkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkOOOOOOO
000000000000000000000Oxdkkdolcldxllxxxxxxxkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkk':kkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkOOOOOOOOOO
0000000000000000000OkkxOOkxxkxdddllxxxxxxxxxkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkk';kkkkkkkkkkkkxxxxxxkOO0000OOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKK00Odxololk000000Ooldddxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkk';kkkkkkkxxxxxxkkOO0OO0OOO0OOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKkdxolddox0000000dx0OOkxxxddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';xxxxxxxkkkOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
K00KKKKKKKKKKKK0xddocloxxoO000000dx000000k:::;;;;;;,,,,,,''''''''.:kkOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000OdoxollldkdlOOOOOOOdxOOOkkkl...........     ........lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00O00000000kkxodxolllcdxxkOOOOOOOdxOOdcc::,,''','..'''',,;xOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkOOkkkkkkkkkkkkkkkkkk
OOOOOOOOkxxkkoodllccccdxddddxxkkkooddc:xkkkkkkkkk:.xkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkxddxkkdlollcc:l:loddddolxkkxcclcccxkkxxxxxxx:.dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxdlloxxxdlcccccc:l:;ll:occcolllc:ldddddddddddddd;.oddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooo
c:coooool:cc::c::c:;llcllccoc:cllclooooooollooooo,.looooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
loooooo:;c:;;;;:c:;ldl:;::c:;:ooooooooooooooooooo,.looooooooooooooooooooooooolooooooolllllllllllllll
oooool;,:,,,,;;;:::c:::,;cooooollooooooooolllllll,.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
cl:,,'','''';;'::;.,,;,.;clllll;'cllllllllll:,llc'.cllllllllllllllllllllcllllllllllllllllllccccccccc
cc:'.''...',;'....''.;' ;llllll,'cll:;:llllcc'.....'',;:clllllllccclllcccccccccccccccccccccccccccccc
:'.........,:...  ..  ''cllllll,.'ll,..clc;lll;.. .cllllllllllllllllcccclcccccccccccccccc:::cccccccc
........ ..'.......  ..;;,llllll;...,,.,,c.;:,......'cllllllllllllllllllllllllllcccccccccccccccc::::
........ ...:.     . ..cc.;lllll;    ..........   .. .cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
....   .....,c         cl:.ldddll.   ..   '':c.   ...'ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:::::::::
..,.  .     ,d.      . :cc.....       .... ;,,   .  .ccccccccccccccccccccc::::::::::::::::::::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0229
This is Golsa Golchini
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKX
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OkkkO0KXNNNNNNNNNK0OOkO00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNWWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxl:cccllclllc::lxOKKKOkollckd::;:codkKKKKKKKKKKKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0Okxkkdl;,''''c:ccc:cldk0K0kxoldXl;:clc,',;lk000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNNNNNN0kooodlccldkl,,,.....,:lxkkO000K0kxNx,,:lkXx:c:,,cdkO0000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNNNNNNKklcc:;:oc:,,,',;,....',',;coOX0xO00XKKKloxxxkKN0xd:'.';ldkOOOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNX0kxo:cood:,;;;,....'',;,;:clloloolx000KKKKXX0xodddxkkxxdlc;;,;coooddxkO0KKXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNN0Oxool:ldlol,......,,,'',;llcc::;;::;:c;::cccccccclccclllllllclodddolllccccox0KXXXXXXXXXXXX
WWWWWNWWlxxdodllc::;'.....''''''',,:;;::cccccc::;;:::::cccccc::cccllllclloxkOOOkxdooollok0KKKKXXXXXX
WWWWWWWNoxddkxdc,'.......'.',:clooddddddxxxxddxxdddddxxxkkOOOOOOOOOOOOOOkkxkc:clloodoo::clxO00KKXXXX
WWWWWWWkxd0KkOd:... ..,',;,;;clodddxxddk00000000xoodkdk0KKX0kkxO00KKKKKKKOxl:::clodkxdo:lccxkOO0KKXX
WWWWWWNxxOX0kdo:'....'c;:;;;;clooddxd.:dkkkkkxxxdc;'.dKXXXXK0OxdkOOO000Okxl::ccldx00xoKxolclxkkO0KKK
WWWNNW0xoOOkdoc;:'....,::;;;:loodxxxkOOOOOOkxxk0OxdodxOk00OkkdoooooxOOOOdl:::::dxkNXkxXOKdccxkkO0KKX
NWWNWWKx00oxdc,xo'....;:;;;;collooolcldxdool;,,,:ccc:;::;clollloodxdkkxoc;''',:x0XNKOOO0dllxkOO0KKXX
WWNNNNNKKOdld,:;c.....',,,,,;::::,,;:ccccccc::::cclloooddooloooolodxxxl,,...',:ldO0OkdllldO0KKKKKXXX
NWNNNNNNNXOcc,'':;coocl:c:,,;;,,,;;:::cc:::::::;;;;;;;;;,,,,,;,,:lcc:,..';;',cdkkOkxddxOKKKXXXXXKXKK
WWNNWNNNNNNXxl;:dddOkcclodc;:ccddocloooololllllcc;,,'..........''''',,,,;;,cdkOxxkO0KXXXXXXXXXXXXXKK
WNWNNNNNNNNNNXxdO00OOkxxdoodoooxOkO0KXXXXXX0Oxxxddodooodddxxxxxxxdlccccldxddxxx0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNKkOK00kxddxO00OxxOOO0KKKK00KKKKKK000000Okkxdollooooddxdodxxk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWNNNNNNNNNNNNNX00xddk0NNX0kkkkOkkkOOOkkOOOOO0OOOOkxxxxddoooooodxxkO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWWNNNNNNNNNNNNNX0KK00KKK000l::ccclxO0000000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
NNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNN0K0OO0XXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK
WWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
WWNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0211
This is the New York City block party
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXKXXXKKKKOdc;xdlllO0:,,0ol;lk; ,lxO:Ok0OOK;:dc:XOOddooxkkxxdkOkdlc::c. ;kkkx0Xdoooc'.';...lo 
XXXXXXXXXXXKKKKOd;:odll:dkOxooOxoo,;lxoccd:xdkOOXlldc:XOkoolxxlloddxxo;;:loo; ;kOOxk0Okkkd,..;;.... 
ldxkOKKXXXXK0OOxoldol::.oxddxdxdxddl:,:dkxcoodOkdoclddXOol;,lkdOxllc:ldlodooxooc,'...ld,';,',;o.    
,,,,:cdKXX0Okdloxdoc,clcll::cllclllc:,'',clccdddool,.,kOkccllkXk. .,;cxkkxc;,oddooodccc; ..'',cd.   
..','..kKOxxc,,coll;;oxl.....';c:ccclccodccdOd:cllox,,kKKOx:coK'   .lllo'.  .clloddlc;..;o...',c'   
,. ....Okdxdllo:;::.;c:.''. ..',''o,,,:lxx::::lododxllk0KkO:ccc ....cclcol. ;ol;;dc,,;,::;          
,'',, ckxkkkd::c::;';:,,locclc;:, '',,,,;odl.codddddo:00KkOl:c;'.....',,;:',;coddoldo:;l:l.         
'',. ;xddkkol;,'..',;:::,';c,',:o.'..''''c::'cc,:l';l;:dO0Ok'.'.         ';,,,;cc;::;':c,do,        
lc:,.oOOOxdxll,.'c,;;;,:doodclldd;...''''':,';ldooooc;,:,oXXlcl;..       .....,:;;,:cc:,,dd.        
loo:cdKX0dxooodlkOc.'',,:cc:;:;;o;.......',. .;::;;,.,,,.lkk:cl:c:,.     'o,koccclooollOloc.        
.';lOXXx;:clodooO0Ol''''.':;,'.,:;''..'oool:coccclllkOcc:xOOloolclol..', .ccokkddddodoxdollc.     ',
.lk00KO;::::cc:;;dc.......;llccc,..''''ckoc;:;;:ccclkOl:;'d0l:coolc:'..   .'..',;:'..:coddl:.    ;:c
:lxkkko;cc:;;..',..........,c:,.........:xoxl;:cdxkxolc,,.:ko:,,,,,;;..','...''''...'';:ccc:    . .,
;;coddc:ccc;ddool;;;;::::cokl:;........:c:::dkkkkxdlc;,:oddocc:,:clc:c:looo;';;::     .''cc:     ...
,,;:clc::c:,dc;'..........,ccclo........,,;:lxxxxxxxdcdxoollc:o:lodoooollc:;,;;c,     ;'.,''..,. ...
.',,,;:::;,cd,,,..,,'',;;,.,ccc::;.....  ..,cdxdxxxdddoc;..'.';loodddddc,';,',;;:;...':'',,'. .. ...
,,;,'''''.'lxc...'..         ..',;::;'..  .:lxxxxxdol:;.  ....,:::ccllc'.',,',;:cccccc:;....      ..
.. .'....'llo;......         . ..''',,,;:ldxxkkxoc:ccld. .'...:;,,;:l;,;..,'.',;;c:cccc:,'       . .
ddxl''...;locl..  ..              .';ldxxxdolcccclodood;,l;''''.';;c,;.,..''.'';:ccccc:;:;.......  .
;;...'...;clocc,',;c.     ..',:cldddcclc;'..:cllllcclod:,;......','''.,..,:,..',:::;;;::;:......    
..'...',;:::llc:cool    .',;;:cclc'... :'..':cccc:;llll:,;........'.. .'cc;..''',,,,,,,,;lc,........
    .'.     ........     .:ccll,. .    .................cx.           'cc,. ........... .xko:;,;;;,,
c:odxl;..............            'o,.,,...'dc''''.''',;;:c:;,.      .;c;.  ............ .:'llol:lol:
lol::;:clolllll,........    .    co,.,;;;::clclccxoooooxdclllc ..',:llc:..............  .;..;:,ldc;;
o;',:,,;,:cc;:;....... ....  .   .:c:;::loclccolc:l'cxdl;;oodo.....l,lc:;.............. .:.....':;,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0204
This is Masterpiece Theater
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          ..                                                        
                                          .                                                         
                                       .  .                                                         
                                      .. .. ..                                                      
                                      ..... ..                                                      
                                     ..  .  ..                                                      
                                  ........  ..                                                      
                                  ;;;;;....,,,'.                                                    
                                 .;;;'...;;;;;;.                                                    
                                 .;;' .;..;;;;;        ...........''........                        
                                 ';:c,xkk.;;;;,  ....''''''''''''''''''..'''''...                   
                                 ,oKK0kkd;;;;;'.''''''''''''''''..''....''''''''''.                 
                                 ;:dK0OkkO:;;;.'''''''''''''............''''''''''''.               
                                .;. 'dKOOKk;;;..'''''''''............''''''''''''''''.              
                                '.    .c0o, ';..'''''....'....''...''''''''''''''''''.              
                              ......... .   .'........'.....'...''''''''''''''''''''.               
                             .....''''.......... .''... .''...'''''''''''''''''''..                 
                          ..'''...''''..''. .. .. .   ......''''''''''''''''''..                    
                       ..'''''...'....................  ...''''''''''''''''..                       
                    ..''''''''..''.....'''''...........'''''''''''''''''..                          
                 ..''''''''''.......''''''''...''....''''''''''''''''..                             
               .'''''''''''''...''''''''''''......''''''''''''''''..                                
                    ........''''''''''''''''....''''''''''''''..                                    
                                 ........''''''''''''''''''..                                       
                                            ....''''''''''                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/3 (24 POSTS)
>>>