I like it. What is it?
C:/TAG/Design/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0263
This is how low can your logo?
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0000000000000000000000000000000000xck00lx0000000000000000000000000olkkcx0000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000xdxkxdd0000000000000000000000000xlcd0kl0000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000O0000000000000000000000000000000ddll0dx0000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000kkod000000000000000000000000000000
000000000000000000000KNK0000KNK0000000000000000000000KX0000000000000Ox000000000000000000000000000000
000000000000000000000KMX0000KMX0KXNNXK0XX00XNK00XX000NMK00000KXNNNK0XX00KNX00XX000000000000000000000
000000000000000000000KMWWWWWWMXKNNKKXMNXMXKMWWKXMK000NMK0000KMNKKXMNKMXKWWMKXMK000000000000000000000
000000000000000000000KMX0000KMX0kO00KWN0NWNW0WNMX0000NMK0000XMX00KWN0XMNW0WNMX0000000000000000000000
000000000000000000000KWX0000kkOkokKNNXK00NWK0KWN00000XWWWWWN0XNNNNNK00NWK0KWN00000000000000000000000
0000000000000000000000000000c0Ooldl00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000KKKOxkoco00000000000000000KK0000KK00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000XWWNNNWNK00KKK0KK0K00KK00000NMX00NMK0KKKK00KK000KK0KK0K0000000000000000000000
0000000000000000000000XMX0000KXKKWWNNNMNKMNNNWMK00OdOMXNWKXWNXNWWKNW000XM0WWNN0000000000000000000000
0000000000000000000000XMX0000KXKNM0000MNKMX00KM0ddlodkMWK0WW000KMXNW000NM0WW000000000000000000000000
00000000000000000000000XWWNNNWNKKWWNNXWNKMX00KMX0x0kodWN00KWWNNWWKXMNNNNM0WW000000000000000000000000
0000000000000000000000000KKKK00000KKK0KK0K0000K00xokxx0K0000KKK00000KK0KK0KK000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000kO00000000000KKK000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000WX0000000000000000000000000000KWWNWWK0000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000MN00000KNWNNNX0KNNNWNN0XNNNWNKKK00XMX0000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000MN00000WW000XMKWN00XMKXMK00KWN00NWNX00000000Oo0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000MNXXXXKNWXKKNMKXWNNWN0XMNKKXMX00XX0000000kxkxlk000000000000000000000
00000000000000000000000000000000XXXXXXK0KXNNXK0NWNNNXK0KXNNXK000XX0000000lO0oloo00000000000000000000
00000000000000000000000Oxddx00000000000000000000KKKKWX0000000000000000000dxklooO00000000000000000000
0000000000000000000000OoxO0o00000000000000000000000000000000000000000000000kkxO000000000000000000000
0000000000000000000000llclkx000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0257
This is Prateek Vatash
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,'.';''';xood,;;..,xlkdllddd'.:dddddc.ldoooooooooooc;;;;::cdkkxxkkkkokk;ckkxolloooooooocxkxxxdddooo
,,::;;::loxkd,,';..,dlxollood'l,lxddddc:odooooooooooc;;;:ldxkkxxkkkOkxkxxxlccloooooooooocxkxxxddddoo
,,cdlc;',;;'..'.;..,ooddxk,;0cdxoxxdddddddooooooooodc:lddlldkxxxxkOOkkdc,.,;cloooooooooocdxxddddddoo
cc:...''........;',;oO0000;:0lddddddooooooolllloooodxdl:;:xxxdodxkOOk,....',:lloooooooolcddddooooooo
XX0....'.  .....;;cooKK00K;cOollccccclc::::;;;:clodlc;;;;:ccclodxkOOk'....',:clllllllllc:c::::;;;;;;
00O...... ......,;cooKK0XXklkkkxocclllooc:;;:cooc:;;;;;;::ccllodkOOOk'....',:ccllllllccc:::::::::;;;
dxxxxddolc:::...',colKK0XXOolxx;:ldOolxko:;::::;;,,,,;;:codooodxkOOOk'....',:ccllcccccccccc::;;;;;;,
dxxlc::::''.. ..',:oc0K0XXkd;lo:d;;o::oocc:;;;;;;,,,,;::cllc:lcxkxkOx'.'..';cccllllcccccc:::::::::;;
KKKl;;;::.     ..':ocO0OKKko,ld;;:odc;:ooolc::;;;,,,;;;,,,:;,;,:llooo:ccc,,:lllllllllcccc;;;;;;;;;;;
KKKo:;:;,.     ..':loddddddddddooooOOl;c,'':cc:;;,,,,'..:,,...;,:lcc::okKXXXK0Oxddollllcl;::::;;;;;;
KXXdcc,...     ..,;::cclccllllllccckcl,::';:;:c;,,,'...,ccco,':::cllc;',lx0XNXKXKK0Okddox;;;;;;,,,,'
XXXkll,'.'  .....';oloxdo;;;lcccl::xxdddl:col:'''''...;c::;l::.;d:cc';'';cldolooKNNNNXK00l:;,,,,,,,'
XXXOol;'',......';lokOdoOlooxdddddxkkkxdl::clc'......'dldl;c;'..;'';,;,',:ccloodk0XNNNNNNX0Okxl;,'''
XXXk,'''.'.......clodkloOokxxxxxxxddollcccc:;........'oddc;;,'......;cccllooolloc:cokKXKKXXXXNNXOxl:
XXXk.............;oodOlxOooxxdodxdoolcccc::;,........'coc'.....',,;,clodddddoloddl;.;cdk0XNNK000OOOK
kOO0OOOkxdl,.',,';lcolooodoooodollc:;c:;;,,,'.........,;,'.....c'.;c::;;;;::lodxkd;..':loodkKXNNWWWN
dOOoolollcccclooooodooooookddxolclc:;ll::;;;;,'',,,,'''','.......,cllolllc::cllc:;;,';lllloollxOKNKk
O0000Okkxlcc:looooddooooddxxxxxddddooddoollllc'',,,,'',:;,........',,,,,,,,;;;;;;;,'..;:cclllllcclx0
xkkO00kdolc:cdolllolllodddxdddddddxdddddollll;',,,,,'';::,....',:c;,,''............. .,;;;;;;;;:clc:
:lkdollollloddclodooodxxxxxxxxxxkxxxxxxdddool,';;;;;,;,;,,...'lodl;'''.............  .',;;;;;;;;;;:c
dkOO000000OxolddoddxxxxxxxkxxkkxxOkkxolooooo:',;;;:;,;,,,,''..,lkc,''..............  .',,;,;,,,;;;;;
xOXNNNXKOkxdxxddxxkkxxkOxOOx0dclccd:;c,,;;;,;:clcl::;;,,,,x00k,,:''''..............  ..',,,;;;;;:ccc
dxxxk0K0kkdoxddkxxxkkkkOxOOkOxOOlcc;::,;;,;,;;:::olc;;',,,xOOk;c:.................   ..',,,,,,,;:lod
',:ldOOOOOx0dl0kdkdxkkkxkOkxkOkkkdolcoc,',,,,,;;:o',;;,,,,lddd;,,.........;::::::::::;,,;;;'......,c
.''.':xOO0OOOdldkOOOOOkxxxk0OxxO0xd0kloddoo;,;;;;l',;;,',,,;:;,,,,......c:okkkkOOOOOOkc;,,',.....':;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0255
This is I Pressed ⌘B
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkd
kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKKK0kxddddddddddddddddk0KKKKKKKxKKK0KK00KKKKKKKKKKKKKKKKKKOK0KK000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKOo:ccc:,'..........',,,l0KKKKKxKKKcxK'l;oxoldllxcxlldlcxKl::xK,l,0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKK...    ''...... ..   .;;;KKKKKxKKKkOKxKKxKkxOxdkxxxxOdxOKxOkOKdxdOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKK0'.  .. . .';:loxO0ko' .::KKKKKxKKKxdlkx0k000cxcOokx0OOkdkdxkxOdckKllcOkkdxdkxOOOOxOKKKKKKKKKKk
kKKKKKk, .....:xKKXXXNXXK0xc.cOKKKKKxKKKKcOcdo:oxKlck;Ocldccdo:odcxxKckKllcd:codl:cxlolllKKKKKKKKKKk
kKKKKKKOc... .ddOkk0XX0kOOdcl0KKKKKKxKKKxKx0kk0KKKKOKKk00OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkKOxKkKKKKKKOKKKKKKKKKk
kKKKKKd,,;::.'kxoxOO00ddkddx'.xKKKKKxKKKd;l::lo:l:l,xK:llc:;d;lo:ll;:oo:lcc:x:Kllc,lclccO'OKKKKKKKKk
kKKKK0xKKKKKOck0XXKxkkd0NXKkc,lKKKKKxKKKKOKO000OOOO0OK0000kOOok0okKkO00O0kO0O0K00KO0k0O00O0KKKKKKKKk
kKKKKKx0KXXXk,dkkolccc:ldOxdcddKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKKkOOKKl',ll:loodol:oc:okKKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKK0ddxkkkx:.'olcolc;,.';xx0KKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKlxxkkkOOododKXXOxdccooOkoKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKK0lxOxdxxOodk0KXKXX0ooooOklKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKkldxlddxl;:lO00XKOkcolxdOKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKKKOxdxxddcook0xO0OkxodOKKKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKKKKO000KKKKK0KKKO0000KK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
KMMMMMMMWOkNWOOMXk00XclkKXOX0MMMMMMMKKKK:c:c:lclllllOo:cllloclo:lkcdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
KMMMMMMM,XNK'  ;;   W'W:0  ,WMMMMMMMKKKKOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
KMMMMMMMXxxXWxxMKdOkMkMKXc'xMMMMMMMMKKKKdOxocoddockKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMKKKKKKK0OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk
kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0254
This is Urban Interactions
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:cc:,,,,,,.'','',',,,,'''cooooollllll:,,,,,,,,,,,,,,,'''''',,,..
,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,'''',,,;;,;,,::::::::::::ccl;,,,,,looooollllll:,,,,,,,,,,,,,,,..';;;;;;;;
:::cc:...;::;;;;::cccc::::c;,,'.''',....::::::::::::cccc:::::clclccccllllc:::cc:;;,.........::::cc::
;cccc:...:::ccc:cclllloolll:;;::::::::::::::::::::::clllll;,,:';:;';';;lllllllolcc;.......''llllll::
:cccc:...ccclllcccloooodlllcllc:::::::::::::::::::::lllccccccccllccccccllllllooooo:......:::llclcl:;
,,,,,,...ccc::::::odddddolllllc:::::::::::::::::::::ddxc::cllllllllllllllllllllooo:...,,,,,,,,'..',,
lllclccccccccccooooodolollllccc:::::::::::::::::::::dddc::::cccclllcccccclllloooddc...,,,,,,,,'..'..
oddddddddlllllldxxdoollolllcccc:::::::::::::::::::::lloccccccccclllccccccllllllloo:...,,,,,,,,'..'..
oooddddddoooooooodoooooocccccc::::::::::::::::::::::cccclllllllllllc:;,,::;,:ccccc;...,,,,,,,,,..,..
;;;;;;;:::::::::::looooo:;;;;::::::::::::::::::::::::::clllllllllllccccccccccccccc;...,,,,,,,,,,,,..
;.':'';.'::::'.:::cclccccclllloloc:::::::::::::cclllooollllllllllllccccccccccccccc:''',,,,,,,,,,,,..
;;;:;;;;;:::;,;::::::;;;:cccccccccccccccccccccllloooddd:;;;;;clllllc:::::cccc:::cc:,'',,,,,,,,,,,,..
::::ccccc:::::::::,''''''','',,,,;,;;,ll,;';:,colccoooo,,,,,,loooooc:::::cllcc:ccc:,''''',,,,,,,,,..
ollcddddo:cccll;;;,,,,,,,,,,,,,,,;cooloolocoocoololooooxxxxxxdooooolcccccccccc,,,:;,,'..............
odoodddddllloodddd;,,,,,,,,,,,,,,cooooooooooooooooooooo0KXxxxxxkc:::cccccccccc;'':;,,'..............
cclcclllldddddddddccllll:::::::::loooooooooooooooooooooKXXkxxxddlccccccccccccc;..:;'''...'''........
::::::::coodooooooooodddlcccllllllooooooooooooooooooodd000doooccoloccccccccccc;,,:;''''','''..''''''
:::::::::llo:::,,,,,,,,,:::c:ccc::ccccccccccll:loc:llolodddooolldddl:ccccccccc:,;:;;;;ccc.'',,,,,,:c
''''',cccc:ccll;;;;;,;;;;:;:::cllllllllllllllldddddddddddddooooooooccccccccccc;,':;,,,...,,,,,,,,,''
,;,'''cccc;:odd;,,,;',,;':,,::clllllllllllllllooolollloooloooolloooc:ccccccccc;.'::cc:;;;:cclloccc,'
:c:'',cccc:cooo:::::::::::::::ccccllllllllllllloo;:c::::c:cccc;::loc:ccccccccc:;;cccllcccllldddoll,'
ooo;;:cccccc;;;::::::::::::::::c:cccllloddddd;:llloooooooooooooooooc:ccccccccc;,,::;::::;;:;::;ccc,,
::::::::cxxk''':::::::::::::::clolodxxxdddddd,'cl:cccllc;;clcclllooc:ccccccccc;..:;......',,,,,...''
::::::,;;;;;...;:::::::::::::::;;;;:lddddddddc;cl;;::cc:,;ccccc:cclccccccccccc:;;::,,'...;;;;;;,,,;;
::::::,,,......;::::::::::::::;,,,,,:dddddddd;col:::::::;::::cclcccccccccccccccccc:::;...:::::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0222
This is the NYC Subway Map
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNOcOK0NNNNNNNNXoooKNNNNN0KOk0docdcckOllXkkONNNNWNNNNWWNN0k0xoNNNNNNNWXKNNNWX0NNNWO00KOKOOk00000
xxxxxxx,kKOldxxxxxxxxdxxxxxxxxxooxoddlxdxxddxdddxxxxxxxxxxxxxdox0OkN0OK00KXXNNNWWNNNNWNNNNNXNN000000
ocodcoocxK0ooooddddddddddddddddccoollc::;;;;;::cclld.odddxxdddddOOcddddddxddlddxxddddxddddddddoooooo
ccdK:ockoNNNNXK0KKXNNXkkkXNNNN0kkc;:;x,lc000KNNNNdoNdlkkNkdkdKNdd::lkccolookldldodcoxclNNNNNNN000000
Od0Ox0kkoNNNNX0O0K00KKxxxXX00XNOkd:lx0ddd0O0OO0KN00NoOK0NddklO0lKkxdOOlkxNXKkX0KxKKKKKKKKKO0XN000000
0kXOOk0koNNNNKoldKNKK00KXX0:,kXOkl:lx:o;clckxdx;0NNNKNNNOkkxXNokNkxoKKxkkWNKOXKKOO000K0OKKOOKN000000
K0000k0koNNNNNXXXXxll0XXK00KXXNOkkkKdl0lOkOONNNNNNNNWNNKlkklOkoXNcdkl0lxod0o0cllooxxxXocxxxoox000000
KOXxOkKddKNNNNNNNNKOkX0xKkXlddKxdKKNO0NKNXKXNNNNNNNNWNNXkdxKNlONNXXNNNXNXNNXNXXNXXXNXWNXXXXXXK000000
xdNoooKxxONNNNXKKNNNNNkdxdKloddkkkXNNNNNNNNNNXNNNNNNWNNok0oxx.OkdxxKcxdNNWNNNNNNWNNXNNNNNNNNWXKKKKKX
olodddNkoNNNNN0c:oood;lo:Nl:o:NOk00KKXNNNNNNNNNNNNNNWNNXOO0NkcXdkk0XkOONNNWNNNNNWWNNNNWNNNNNNXOxOKKK
doOkkkNkoNNNNNNNXkKKxkxxkxx0koNOkOOXK0KKXNNNXKXKNKKXWXXNNWK0kdNlkNNNNNNNNNNWNNNNNWNNNNWWNNNNXkc:cxO0
kxxdxxNdc0kOONOOkK0kkKxdKdKXkkXOkX000XkO00dOd:ccN::cNKXNNWOOc;KoocKkldOKxXXXXKKKKXXXKXKNNNNNXKOkkkO0
dollolNc,klolNdloKNoo0doOdd0xxNOkXXNNNNNNXod00XOokOkKXXNNW0OocKlOkX0kO0KKKXXNXXNXXNXXNXNWNNNNNN00000
XNNNKxKkoXxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOkXXNNNNNNNNNXK0kk0K0KNNNNWKOkd0cXNNNNNNNNNNNNWNNNNNWNNNNWWNNNNNX0000
0NNNXkKkoNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOkXXNNNNNNNNNNNNXK0KKkOKKKXKOkoNNNNNNNNNNNNNNXdx:l0KdxKNNNWNNNNNNX000
WWWWXxK:.OlklWdloNWWWWxoxlNcllN;'OONKK0XOKWkokoWllcx;okOKNNXo.OlxlXkcdOWWWWOkOO0kx0dkNXXXNXXWWWWWN00
NNNNXkKxl0d0ON0O0XNNNN00Kx0kkxNkkXKKOOOKNNNO0Oo0kxkKk00OOKNN0cOlOdX0O0KNKOll0OxdokO00NNNNNWWNNNNNNX0
NNNNXOXkoNkNNNNNNNNNNNNNNkKOkkNOkXXOO0OkNNNNNNdx0kxNWXK0Kk0NXlxl0OkXN0OdcxOOOdxX00O00XWNNNNWNNNNNNNN
NNNNXkXxlXk0kNOkOXNNNNNNNNNNNNNOkXXN0OOXNNNNNNNNNNNNWNNK0KO0NokNNNXOOkdkxxdkO0xOXXXXNNWNNNNWWNNNNNNN
NNNNNNN:'KdxlXxloONNNNNNNdl0NNNOkXXkO00kNNNNNNNNNNNNWNNNX00XNxdNKXoco0xkox0OkxXXXNNNKOOlXNNNWNNNOKxd
NNNNNNNkoXdNNNNNNNNNNNNNXk0x:ONOkXXNK00XNNNNNNNNNNNNWNNNNK000kcdoo0Ndldk0OxONXXNNWOkKldXWNNNNWOKO:OX
NNNNNNNkoNKNNNNNNNNNNNNKoXNKxdKkxkkK00K0OKNNN0OXkO0NWNNNNXxkxxlxOXOxk0X0O0XKKXNNNNKkxNKkOXNNNXOOKN0k
OOOOkOkodxOkxxdollcccclllooooox;,0OOkxkOOOOOOOOOOOOO0OOOOOd000OdxOOOOOOOOOOOOOOOO0;;0OOOO0OO0l;OOOOO
0,Xo:loxkdxkkO0KXNNNNNXlk:Nl:cXOkXXOk0xkNNNNNNNNNNNNWNNNNNNX00OlXNNNNNNNNNNNNNNNNNNWKXNNNNKNNNWXNNNN
NKNXOXKkoNNNNNNNNNNNNNN0N0NOx0KOkXX0xkdONNNNNNNNNNNNWNNNNNNX00Kl0NNNNNNNNNNNNNNNNNNWKXNNNW0NNNW0XNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0212
This is Designing Women
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
llccll''.       ........x00ldxdd..;:;;;;;;;;;;cOOx;c:;,;;:::;clxk;'::::cccc,;;,,,;:clo: .....loddddd
lolllc'''....   ........;:;;kkxd  :lllllllooo;cO0xoOkO00kXNNlc:,,llloool;,.          .      .xlccccc
lolllc'''',':',,,,,ckOkxdc,ldxdc..x,..','..'c;c,..k00000;;;;:xl:::cccccl.     ..         ....x.....'
,;;;:;''''d..:,,,,,lkOO000Ox::;'.':............,doOxxxxx,c:c0x....''';c;.  .cdo;,.      .',';d...'oK
,,,,''''''c'';',;:;oOxdxd:;.....................kK0:'   .xkdkd...'',lXWl. .,:dc;:;;.     .'';x;;,'ox
':ccc:'''''::;':c,.,c'.................   .......:ddc;',:l::xxc:cccloxo.. coccdkkd;.     .'':KKKKOOO
.'..''''''..k.,d:...........''....      .........;cd0K0cclocldxxxkxddd:.  ,,::ldo:.      .''cO00kcld
        .   Oc..:'..................,;::..........Oool.;l;..,ldddddddxd:.. ;loc;..       .'',llooood
            'd.         .............'............','.  .;clooddololdolddxo;...,;.        '';:cccccc
                        ...............''............':lddooolclolllxdddxxxxkkxdl:....    ..,;:::::;
                       ...................''....... .;:cllclcodddddoooddxxxxkxxxxxkkkxdl,.          
                       ......................''.......;:cllloodxddddddddddddddxxxxxddxOkxo.         
                      .........   ............'''......::;,'okxdddxxxxxxdooolccoxkkxxxxkodl.        
                      .........    .....................,:lc,:dkkkkxd,...........':codooddl,        
                     .........       .......................;'.lodldcd.           ,ll;;coo:;        
                     .. ......         ......................,,.;,:;c;:.          .,,cl;,;,...      
                    ... .....            ....................':''.....','..       ':o:cll,......    
                 ... ......  .... .       .................. ..'.........         ;;lo:::,.......   
               ...... .. . .....  .              .......                          ,:,oo:::........  
             ....'',:......':'..               ..................                 ':,:loc::......   
.         ... ..,;::oo...'.......                     .......                     .:;,clllc;......  
..    ...',;:c:cc.'.;ooc,..   ...                                                  .,';cllc,....... 
..    :c:;;;,;,.;:,,,,'',:::. ....                                                   ,;;::;'....... 
..   .:clcclccccccccc:;;,'..       .......                                           cooool.    .  .
..  ..,,;;::cclllcc:;,'....     ...........                                            '::,. .. ....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0182
This is Contrast
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxkKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNWMMMMMMWNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkl;'.       ..':okKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOXMMMMMMMMMMMMMMWk:.       ..  ..       .:kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkKWMMMMMMMMMKc.    .cxKXWMWXXWWX0ko;.    .cKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk0NMMMMMN:    . .KMO''KMO''0Xx..OXx       cXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOXMMO.   .ON00WMN00WMN0OXXKkkKXKkkKo.   .0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkd     KM0;;XM0;;XM0;;XWO,,0Xk,,0Xd    .0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd    ;xNMXxxNMXxxNMXxxNMXxdKX0ooKX0o.   .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;    ;lXMKllXMKllXMKllXMKllXWOcc0XOc,    xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   .;;dK0llXMKllXMKllNMKllNMKll0XOcc    lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'   .xxxxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0    oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl    cxxxxxxOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWc    0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'    lxxxxxxxkKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMd    oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'    ;xxxxxxxxk0NMMMMMMMMMMMMMMN:    dWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:    .:dxxxxxxxxOWMMMMMMMMMMXl.   .0MMMWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd,     .:oxxxkKWMMMMMMMW0o'    .dWMMMMMMWNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc.      .'coddddlc,.     .:OMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc;..              .;o0WMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkKWMNKOxdoooodkOKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0180
This is the Nike Circular Design Guide
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ccllllllllccllllllllllllllllllllllcllllllllllllllclclcclllcccllcllccclccccclcccclllllllcclllcccccccc
clllllllllllllllclllllllllllllllllllllllllllllllllllccllcllllllllllccccccccccclcllllllllllllllcccccc
clllllllllllcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcclcclllllllllccccccccccccccllllllllllcllcccccc
clclllllllllllllllllllllllclllllllllccccllllllcclcllllccclllllllollllccccccccccccccccclllllclccccccc
clllllllllllllllllllllllllllllllllllclcclllccclllcccccccllllldkxxdOdlllcclccccclccccccllllllcclccccc
llllllllllllllllllllllllclllllllllllllclllllcccccllccccclllllxo00OOxccccllllcllcccccllllllllccccllcc
cllllllc:clllllllllllllllllllllllllllllclcllccccclccccclllllllodddolcccccllllcclclllllllllllllcccccc
llllll,    ..',:llllllllllllllllllllllllllllllccccccccllllllllclllllcccclllccclcccclcllclllllccclccl
llllllc,..      .lllllllllllllllllllllllllllllccccccccllllloodoooolllllcclccccccccclllllllllclclllll
K0kdlllloollc;,,cllllllllllllllllllllllllllcllllllcclllllllloododddldldoollllllcclllllllllllllllllll
KKKKK0Okxolllllllllllllllllllllllllllllllcllllllcclllllllooollllllllodoododoodoolcllllllllllllllllll
0KKKKKKKKKK00OOOOkdollllllllllllllccllllllllllllllllllllooooodoodooollllloodoodddlllllllllllllllllll
000000KKKKKKKKKKKKKKK0Okxdolllllllllllllccclllllllcllllollllllooooododoooollllllooodoolllllclcclcccc
000000000000000KKKKKKKKKKKKK0Okxdollllllllllllllllllllodooolooollllloooooodddddooollllllllclcclllllc
OOOO00000000000000000KKKKKKKKKKKKKK0Okxdolllllllllclllllloooooddoodooolllllllolooododdlllllllllclllc
OOOOOOOOOOOO000000000000000KKKKKKKKKKKKKKK0kllllccllllllllllllllooooddddoooollllllooodloolllcllccccc
kkOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000000KKkdxKKKKdlll:cllllllllllllllllllllloooldddddooooollllllollllllccl
kkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOO000000000OkO000xllc:clllllllclllllllllllllllcclllllooldddoddoolllllccllcc
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOO000000000kccc;:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcllllllclll
xxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkOkOOOOOOOOOOOOOOOkcc:;;cccclcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcccclllccc
xxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOkl::;;ccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcclllllll
dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl::,,cllcclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc
ddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkko:;,'cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkko;;,.:llcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ododdddddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxx:;,',llllcclllllllllllllllllllllllllllllllllcllllllllllllllllll
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0164
This is the Open Press Project
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
              .,;;:::::::::::cll:.     ....,lx0KKKKKKKKXXXXK00Oxk0XXKOd;........,;;::;'';clooo;.    
              .,;;:::::::::::cll;.          .ckKKK00KKKXXXKKKXNXXXNNNNXx....  .;okkOOkollllooo;.    
              ..'',,,,,,;::::cll;.          .lkOkOOOkkkkO0KXNWWWWWWWWWWk. .   .;okOOkl;:lllloo;.... 
                ........,;:::cll;.    ..',cdxxdoooooddxxxxxkOKKNMMWNXXKx.        ..,;,,cdddool;.....
               .',;;,'..';:::cll:...,:odddddolllccclooooddxdddclk0KXNXKd        ....;;;lk00kdl;.....
               .,;;:;,..';:;:cll:'cooddddolccc:::;,x0OdollooolllllllxKO:       .'...,;;lk0Oxol,.....
               .,;;:::;',;;;;clcclooollcc::::;:oxllkKKK0dloolll:cllldOd,    .'.......'':xkxool,...''
              .';:::ccc:;;:;;clcododdo:,.,,,,,kOxloOKKK0xlollo.;;;cl:..     .,..,;..':;;cdddol,...',
              .,:::cccc:;::;;clclodddd;'.c:',;kOxclk0KK0koolo:'',;:lc'.     .,.'lxl'.:;:ldxolc;...',
              .;:::cccc;;::;;ccc;;dddd;;,::,;:clc;cxO00Oxooloc:;:lllc       ';''lxxcclc:loolcc,...',
             .',;;;::c:;;:;,,::,':dddxddxOOkkkxxxdxkOOOOxoolodocllooc       .'..'cc,..',;:::::,...''
             ...',,,;::,,;;,,'...:ddxkxKXXXXXXXXXXXXXXXKOoollloolclll.......;c:',cl;. .''''',;'.....
               ..................:ddxkkKKKKKKKKKKKKKKKKKkoolldkOOxoll:;;,,,,;;;'',,'..''''..........
.......................''''''',,,cddxkxOKKKKKKKKKKKKKKK0koolldOO0Odlc:;;,,,,,,,'''''''''''''''......
',,''',,,,,,,,,,,,,,,,;;;:llooooodkkkOOxxOOOOOOOOOOOOOOOxoollldxxollcllllccc;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''
,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;:::::lxxxkkkkkOkkkOOOOO0OOOOOOOOO0OOxoollllcccllcdxxkkkk:;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,
;;;;:::::::::cc:cccccccccccccccccc:,'......';:;::;:;;::::llllooddolc;,;cccc::::::::::::::::;;;;;;;;;
;;;;;;;;;::;::::ccccclclllcclclll:;,'............'',,,',:loollc:;,,,'.',cc:c::::::::::;;;::;;:;:;;;;
;:::::::c:c:cllccllllooooolllollc:;,''''........'',:ldollc;,,,,,,,,,,',,lclolcccclc::::;;::::::cc:;:
::cccccc:cccc::cccccllllloooolooc;,,''''.....',:lllc:;,,,,,,,,,,,,,,,,,:cc::::::::;;;;;;;,,,,,;;;;;;
;;;;::::::::::::::::::::::::::::::,.....,:lllc::;,,,,,,,,,,,,,,,'.....';;;:::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;
;;,,;;,;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::;;,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,''....    ...',;;;::;:::::::::;;;;;;;;;::;;;
;;;;;;;;;;;;:::::::;;;;;;;;;;;;;;::::;;;,,,,,'''.............',;;;;;::;;;;;:::::::::::::::::;;;;;:::
,,,;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::c::::;;;;,,'''.........',,,,,,,,,;,,,,,,,,,,;;;::::::::::;;;;;;;;;;,,,,,
,,,,,,,,;;,,,;;;::::::;;;;;;;;;;;::;,,,,;,;,,,,,;;;;;::;;;;;;;;,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0161
This is IBM Design Language
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
              .      .   .   .          .   .          .   .          .   .      .   .              
            ;xxxxxxxdddddddolllllllccccccc:;;;;;;;''''''''......................                    
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            ......................................                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/3 (25 POSTS)
>>>