I like it. What is it?
C:/TAG/Design/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0151
This is branding a scam
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKKKKKXXKKKKKKXKKKKKKXXKKKKKKXKKKKKKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNXNKKKKXXNXKKKXNXNKKKKXXNXKKKXNXNKKKKNXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNKKKNXKNXKKXNKXXKKKNXKNXKKXNKXNKKKNXKNXKKXNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKXNKKKKKXNXKKKKKXNKKKKKXNXKKKKKXNKKKKKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNXKKKKXNNKKKKKXNXKKKKXNNKKKKKXNXKKKKXNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNXKXXKKXNKXNXKKNXKXXKKXNKXNXKKNXKXXKKXNKXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNKKKKXNNXKKKKNNNKKKKXNNXKKKKNNNKKKKXNNXKKKKNXKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKK0Okkddoddccd0KKKKKKKXKKKKKKXXKKXKKXXK00K0KXXKKXKKXXKKKKKKXXKKKKKKKOd:ododddkO0KKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKk;'''';;::::;:okKKKXNXNXKKKNXNX0OkKX0XkxxkX0KKkO0XNXNXKKKNXNXKKKKdl;::::;:;.'',:0KKKKKKKKK
KKKKKKKKK0;,'...,;:::c::l0KKNXKKKNXXNKOkOXOK0xxkK0OXkxxOXOK0kO0NXXNKKKXNKKKOc::c:::;'...',lKKKKKKKKK
KKKKKKKKKx;''..',;;:cc::dKKXKKKKKKXKkxxxxkKOxxkxx00xxkxxkKOxxkxk0XKKKKKKXKKKc:::c;;,,...'':0KKKKKKKK
KKKKKKKKKx;,.......;;;::lKKKKKNNXKkxxOXXkxxxkXX0xxxxOXXkxxxkKX0xxk0XNNXKKKKO:::;;;......',:0KKKKKKKK
KKKKKKKKKk;,......',,,;:lKKKXNXKXXkxKKxkX0xOXkx0KkxKKxkX0xOXOx0KkxKKKKNXKKKO::;',,'.....';:KKKKKKKKK
KKKKKKKKK0;,.',,,,;;lc';l0KXNKKKkkXXOxxxx0XKkxxxkXXOxxxxKXKkxxxOXXOx0KKXNKKkc,,l:;;,,,,'.,oKKKKKKKKK
K0KKKKKKKKo;;;;;;:cccc;.coOKKKXXkxxxxkK0xxxxxOKkxxxxkK0xxkxxOKkxxxxkKXKKKKxl:.:ccc::;;;:;;OKKKKKKKK0
l;cododxkx;,;;:::::c::,.:dck0XKk0xc;c0cd0lcdK0kXOddkXO0Kxll0x:0o';x0o0X0Odlo,.::cc::::;;;;ckxxdddl::
OOOOOOOkc,,,;;;:;::cc,...ocoKKxxkX0OXOkk0XOKKkkkX00XOkk0X0KKkkkX0OXOxx0XO:o:...:cc:;;;;;;,,,oOOOOOOO
000000o;,,,;;,,;;::;.....:cd0KKK00KX00K00KXK0KK00KX00KK0KXK00K00KK00KK0Kkcl'....':::;,,,;;,,,:x00000
0000x;',,,;;,,;::;.......,c;xKNXXKKKKXNNK000KNXXK000XXNK000KXXXKKKKXNNK0c:c.......'::;,',:,,,',cO000
00Oc''',cdO:,,,'.........;clKXK0KNKKXX0KXXKXXK0KNK0XK00XXKXXK0KNKKNK00XXO:c,.........,,,,oOo:,'',o00
00O,''';00o,'...........;ckXK0000KXNK0000KNX00000XX00000KNX0000KXNK0000KX0d:'...........',k0k''''c00
OOOl''''kc.............;dOOOOOKNK00000XX00000XNK0OOO0XX00000KXK0000KNXOOOOOkl'............'do''',xOO
kkxo,''''............';xOOkkOX00XKOO0XOKX000XK0XX0OKXKKXK00XKOK0OOKXOKXOkkkOOl,.............'''';xxk
Oxdl,,,,cl:;'''':ooddxddxxxOX00OkKXXX0000XXX0OOk0XXKkkO0XXX0000KXXXOOO0X0xxxddxddool,''',:cl:,,,;odk
OOo:;;,,;lolcc:;;:ddddodddkX000000KX000000XOOOOOOKK0OOOOOX000000KX000000XOkdddodddo;;::c:loc,,,;;:d0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0133
This is Studio Cult Co.
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0KKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNX0kdolcccloxOKXOdokXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNKxc'..';clllc:,..   .. 'kKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKo' .ckXWWWWWWWWWWWWXKXWNl'. .'cxKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOo, .lKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNN0x:. 'oKXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKdoodo,..,l0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNN0: .dXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXX; ;;..l0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNK. cXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXKl .NWWWWWWWX0NOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNK  OXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXk:..lNWWWWWWWd.'.''kWWWXxddONWWWWWWNNNNNNNNNNNKdNKXO  OXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXX0' .XWMMWWXXWWKk;K;0WWWWKod' OWWWWWWNNNNNN0KNNNK l... ;XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXK' .d0NWWx  oWWWWWWWWWWWWWWOoXWWWWWWWNNWNN:,l ,...... :XXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXK. ,;',:ccxWWWWWW0llXWWWWWWNxKWWWWWWc;x.:. ......... cXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
00KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXX0. :o;;;c;.,c oXXd,,0WWWWWWK. ,XWN0o. .... .  ...... cXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKK
00KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXX0. cd'..:l:;:,'',';:lx0NWWWo  cl,........' ......   .dXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
0000KKKKKKKKKKKKKXXXXXXX0. .,;;cll,,c: '';,::;'.,:l, ....'...........   .:d0XXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK
0000KKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXKko:'. ..';c:,l.c.'..:ccc'......'.......  .,lkKXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK
000000KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXKK0xc,.  ..';,:. ;cc,..........    .cOXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK
000000KKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXKKKKKK0OOxl;'.  ..,;:c'.....      ...cKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK0
0000000KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKXXKK00OkxxKN0dc'. .     ...........dXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00
000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKK0OOxxKNNNNXKOxllddl:,.........;0XXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000
0000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXKK00OkkxOKXNNXK0KKX0koc;'.........dKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00000
000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKK00OkkkxxkkOO000KKKOxoc;'.........lKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000
O000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OkkkOkkkOkOO0000Okxoc;'.........cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0127
This is LG Signature Collection
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kdKWWXOoodl:'... .','   ',.   .lx0OOkkxdolc::odkOOOOOkkxxddoolc:;'.,c:;'.... oKNNKxlc:cllc,'lddloxOO
KOxdkOdokxo:'.,coO00klckK0kc..cxO00Okkxdolc:;:xOOO0KK0Okxddoolc:;'..,;,..... .lxxo:;;,;:::ckKKK00KXX
0Od:;:'':c:'..:d0XXKOdx0XXOl,.;xOOOOkxxdolc::okkO0KXNX0kxxdollc:;'...'....,occxOkl..,::;,lOXNNX0kxkO
Oxl:::..';;:coolokOkdc;lxkxo;,'ckkkkxxdoolc::xxkkO000Okxxdoolc:;,....'...,odoOKXKxox0K0koox000kdc;,:
xl:::;. .;cllc:cdOKKKOdclodoc;,.:dxxddoolc::cxxxxkkkkxxdoollc:;,.......,;,,,lxOOd:lxOOkxolccc::;,...
lc::::cc::;;;;;lk0K0Oxo:,,,,'...;oxkxdllc:;lOKxdddddddoollc::,'.....,oxdo:;,,::;,;lxOOOxol:,'',:cc;'
l,:okOkxoc;,;coxkOkdoc:,.......:oxkkkdoc;,.:kKKxooooollcc:;,'........,ldxxdol:,..,coxxdol:,'',,,,:cl
oldOKXXKOdc:coxO00Odoc;'.;::;ckKXKOxoc:,....;odl:ccccc:;,'.......''..;okOOkdl:,...';:::;,,;lool;',oO
0kxOXNXKOxOXXK0xdddlc;'..;::;cOKK0xocccccc:::clcc:::c:;,''.....::'...:ldxdolc;........',:xKXXKOdlkKX
X0kdoxkkddOXXKOo:ccc:;;,;:::cldxxdxxxxxdolclxxkOKXKOkdoolc:;'....   ..,:::;,'.......,:cox0KXK0kl;cxO
X0OxoclooxkOOkoccoddddolccxKNNXKOddO00kdooodxdddooollclllc;,..............,coodoolc:cloodxxxdooc;'.'
K0kdolx0OOkxxddddxO0OxdlcoXNNNXKklckK0kxxkxxxxddoollc:;',;,....:OKKK0Oxl:lxkkkxo:;,'',lxxolc::::,...
0kxoooxO00OO0OkddxO0OxolcckXXK0kl:cdxxkkkkkkkxxddoc:;;,,'.'...cXNNKOxddlldkOKKkc:oxxdolododxkkkxl,,,
kxdollkXNNXX0Odlooddool:;'.;col:;cdxkkkOO0KK0Oxc;'.........'.dXNNXkdolc;;lxkkkOXNNNNXK0kldKNNNXK0xdo
dolcckNWWNXK0kocccccc:;;,''''ckO00kxxkkO0XNXKk:;,,'........',oKXNX0xoc:;;coddxNNNNNNXK0Oo:0NNX0Okdoo
odddlxKXK0kxdollcc:;,;lddolcdWWWWN0kxkkO0000Oo;;;,'.........':xO00Okdc;,'.,:clKXXXXXK0Od::lddl:;;;;:
OOkxdxxxdddooollcc::;:cdo;'.lWWWNKxdxxxkkkkkxd;,,''..........:lllllcllc;'. .',ck0dooool:;'...'''....
kxddolllloddoollcc::;,'',,:clOK0kxdxxdxxxxxdddl;'............';:::::::;;'.......;;;;;;,'..........'c
dolcc:;;;:loooollcc:;,'...;kKXK0kxdkxdddddooollc:'.............',;;;;;ccc:,......',;:;,'.........';:
loolcc:;;;:looollcc:;;,....'o0K0Oxc:ooolllllccc:;,............  ..,;;:lll:'......'',;;,'.......;llcc
oooolc::;:lodoollcc:;;,.....'d00Odc::llc:;;;;;,'..........'.....;lolc:;;,,......'''''''.......cdxkkO
oddolcc:codddoollcc:;,'......,xOxl:::c:;'........    .......';cd0XXKOdc;'''...';;,'...'''''''';:cok0
dddoooddxxxddoollc::;,'.......odl:::;,'.....  ..... .........;:lkKKK0kd:,,'....'''',,,,''''........'
kkkkkkkxxdddoollcc:;,'........;::clc;,'...';cloolcc::;,..........,:cc;'..'''.....',,;;,,,'''........
kkkkkkxxdddoollcc:;;'........'lkOkdolc;''lxdoc;,';ccccc:;''.....        ...;oolc:,,;;;;;,,'''.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0118
This is Accessible Brand Colors
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.........................NNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWd......................... ........................
.........................WWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWd......................... ........................
...  ....................WWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWd....,,................... ...:K;..................
...   ..  ...............WWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWd...,,,'.',,'............. ..;XoX',xxO.............
.. .. .    ..............WWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWd..','',',,,,............. .,Kc;oOoKxN;............
.........................WWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWd......................... ........'...............
.........................WWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWd......................... ........................
.........................WWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWd......................... ........................
.;olllllllcloo.       ...WWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWd..;olllllllcloo. .  .  .. .'dddddodooddd;       ..
.:xllxooooodxx.   ..  ...WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWd..:xllxoooooxxx. . .   .. .,OkxkkddxdkOO: ..    ..
.........................OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkc......................... ........................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;. ;;;,,;;;;;;;;;;;;;;.;;;,.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWW,;;;dNo;;:c;;;;;;;;;;;;;;
;;. ..;.. .;;;;;;;;;;;;;.;;,.,.,;''.;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWW,;;lNkNcc0OX;;;;;;;;;;;;;
;..;;......,;;;;;;;;;;;;.;;';;,',',',;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWW,;:0c;lOxOdKl;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;cxxxxxddxxxxx. . .  .;;.;,oolldllolldd:       ';.xWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWW,;;xxxdxdxdxxxx;   .   ,;
;lOxkOxxxkOOOO. .  . .;;.;,ddooxoooodxxc    .  ';.xWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNW,;;OkxOkdxxOOOO:       ,;
,,,,,,,,,,,,,,'''''''',,.,,',,,,,,,,,,,''''''''',.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.,',,,,,,,,,,,,'''''''',,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMxkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:NNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMxkMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:WWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMM,'MMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMK.KMMMMMMMMMMMMMMMMMMxkMMMloMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:WWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0110
This is Bethany Heck
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KK;.l0xdxOco'0OOx,x::ccdkdKolO0KKKK0Kdk.k0Ol'kO0KKKddlk000klk00do0oOO0OO000000000000d:000000OOOOOOOO
KKOkoco;;d:.dxko::c:cdkkKxxk00xxKKK000ko;lOOOOkddd;;lO00xx.  oOkodddlo000OdOo,O000Oo;o0000Ooo00xolOO
KK:l0KKx.k0kdx: .....k0KdoOK000xKK0OxkOkdl:dOO,:lo0K0Kd'k.';.k;.c,...;'k000OkO00O0O0k,O00o:xO0OOxxOd
KK:;OKKkc.0dx, 'kO0xkKKllOKko000Oc:kOOOkxc,c:l ;O00Oo;.,;..;,o'.. . .c.OOOO;..'dOdoOOxOOO0OOOxoxkxod
KKlcxKKOx cO' ;00Kdx0KocOKKo:;xd.   :kOx:,l,c  dO00xxx;.. ..,;, ',:,;:dOO0x..   :kOOOkcoOOOOOo'lkodx
kOkc0KKKx',' .dkxox0Kl:O000c.kl  .   .;,..'. .:OO000OkxOkookOdclccllkOkkdc.      .',lo;okkOxlollk0o.
oodO00KKdl  'oxkdk00c:xOOOOOkc        ...'..l:;xO000Od:,oxkkkkOOxxOxl;'             .     ..;.:dc.. 
lllodkxKld .lkdOd00,;xdoOOOO; .'ll'.'''  ..okoccooxOOOOodOdkkkkd,'......            ..xxddl;.,c.... 
:;'.,'::cl ';;l0o0:;kd;kOOd' ..o,..xNOdx:' .ckd...;:,ldOOOcol;..';lxoco'.;.    ,.     .lkkkkk:,.,;od
kxodd;,.,'    .xl';xOkkOOx.  ,;'.;odx;d..;o.OOl.,,o:;:,cl;'':odxxxxlcd; ,oo         .   :klokkcxxxxx
XOdl::::oxd, ...,c:xkkkkkl  .:  .   .':'  ...,..',;lc;,;oxkxxxlxxk;odld.ookO      . .   .xddkdlddllo
.         .,ollx;ddoxkk;;kc. .,..   . ,'..  ':. ..;coxkkx;.lxxxxxk;oodo,;ckK.   .c'     .;d':ddddxxx
             ;Olo:xdoxkdokkxc....   ....''..xx,,ckxkkkkd;:'cxlcdxx:l'c:.  ..          ..'.coo::::':d
       .      :kox:colokxxxxxxc. ...';:....dkd,c,xxkxxl.,'lddcdxxxc  ...'.          .     ld;x00x' .
      .. .     0lkkxccoloxxxxlc:o'..' .. ,xkc;xx:cxxxd:ooo ,dxklc;::cc,...'...',,';;;;;;::dxll,.....
         .    .0c.lkkxl:coddx::xxxd:':kolkx,clxl,'dxo;lodOdclldoolcccc:,'.. .   ;KXX00000000Ox.     
.  .   ..     ;k.. .;::lc,:l;;xxxdxkdooxxl';...,  'ccdxkxk0xoccllllo;l;         ;XXXNNNXXXxXXXO.    
   ...   .,. ;k.'.'.. .cxxxc:loldxx: ',,lokkxk;'lxKNNNNNNNNcoooooool:,,''. .,.. .':ddl;OXXXXXXKk,   
      .;xk:,cx. .:,.:. ....',,':;;.'dkxxxxxkx;:do0NNNXkkNNK'oooodooooo:    .'   .loc;:lKXXOc;,'..   
doodkOOOOxdd,:c.  .;.. ''   ..,;;;llldc..;lo':oo0NNNNl;0NNKcllo:,ollll:          '''''',''          
xxxddxdxxoc;lclxdcc,  ...;:.  ...:.'l;',;:l,cdo0NNNNNXXNNNk,,'.;llllc::'.. .      '                '
.',;'.';:kKKNXdlco:... ..'..  ..;xd,,clc;cxooc:oc;,.,:ldl;';l:;llllc'.:..                     .   ,:
    oXXNNNNNNNN0Oc  .;xx.     ;c;xxxd,ocloo,         .  . .;d.'ccllc::,                   ..        
    :0XXNNNNNNNXXxl.xxkkc..  .d,okkkkd;.'',;.         .;xXo,..:::;;;:,'                    ;:,.. .  
   .:OOKXNNNNXNX00l:dxkkkOkx..,ckkoodxc       ::c:  . xNXK ;...,;,.               .        .c::::'  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0102
This is the Frontiers of Design
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''....''''''..'''''........................''',,,,;;;;;;;;;:::::::;:::c:::ccccccllodddoooooolc:,...
'.......''''.....'''..........................'''''''',,,,;;;;;;;;:;;;::::::::ccclllooodddooolc:,...
.......................................................''''',,,,;;;;;;::::::::::ccclllolooooolc;,...
'........................................................''''',,,,,,,;;;;;;;;;;::::cclloooooooc;'...
'''.................................................''''''''',,,,;;;;;;;;;;;;;;;;:::cccloooollc:,'..
,'''............................     ................''''',,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;:::::cclooooolc:;'..
,'''.....................             ....................'',,,,;;;;;;;;::::::::::::::ccllllolc:,'..
,'''.................         ..................''''',,'''.....',,,,;;;;;:::::::::::::clooooolc:;,..
,,''''.............     .........            ........''',,;;;,,'...',,;;;;:::::::::::ccloddoolc:;,'.
,,''''''''.......   .........                  .     ...'',,;;;;;;,'..',,;;;:::::::cccllodddoolc;,''
;,,,'''''......................     ...     .........   ....',,,,;;:;,..',;;:::::::ccclooddddolc:;,'
;;,,,,,''..........  .........     ..          . .....  .......'',,;::;'..,;;::::::ccllooddddolc:;,'
:;;,,,,,''''''...    ..........   ....         ......   .',,''..'',,,;;;,..',;::::cccllooddddolc:;;,
c:;;;;;;;,,'''.................   ......     ........   .,;;;,,,'.',;,;;;,''';::::ccllooddddddol:;,,
lc::;;;;;;,,''..............'''.  ..................   .,;;;;;;,,'',,,;;;;;;,;;:cccclloodddxddolc:,,
lccc:;;;;,,,,,,,,'''..........''..  ...............  ..,:::;;;;;,;:c:;;;;;:::::cccllllooddxxxdolc:;;
lllcc:::;;;;;,,,,,,','''''''''''''...  .............',;;:::;;;;:::clcc::::::::ccclllloodddxxxdolc::;
lllllcc::;;;;;,,,,,,,,,',,,,,,,,,,;,,,''.........',;;;:::::::::c:cccccccccccccclllloooodddxxxddlc:::
ollllllcc:;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;,,;;;;;;;;;;::::::::::::::::::cccllllcclllllllooooodddxxxxddolc::
ooollllllc::::;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;,;::::::::;::::c:::ccccllllolllooooooooooddddxxxxddolc::
oooolllllllc:::::;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;:::::::cccllloooooooooooddddddddddxxxddolc:;
ooooollooolllc:::::::::::::::::::;;;;;;;;;;,,,,,;,,;;;;;;:::::ccclllloooooddddddddddddddddxxxddoc::;
lllllllllllcccc:::::::::;;;:::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;:::::cccllllllooooooooooooooooooooooooolc:;;,
cccc:::::::::::::;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::cccccccccllllllllllllllllllllccc::;,''
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::;,''..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0092
This is Timelines
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                               .l.                             .:c:'                                
             .....               .''.                               ........                        
                                     ';,.                                   ........                
                                        .''.                                        ........        
                                            .''.                                            ........
                                                ''.                                                .
                                                   .''.                                             
                                                      .''.                                          
                                                          .''.                                      
                                                             .''.                                   
                                                                 ''.                                
'...                                                                .''                             
   ...','.          ...                                                .''                          
          ','....        ...                                              .''                       
                ...'...        . .                                           .''                    
                       .......       ..                                         .''                 
                    ..        .......                                              .'.              
                      ..             .......                                          ',.           
                        .                  ........                                     .,'         
                         .                         ....''.                                 ,,       
                          ..                              ..''....                           ,,     
                             .                                   .........                     c    
                             .   .                                       ..........            .;   
                             ..                                                   ..............    
    .                       .  .    .                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0080
This is Dieter Rams’ 10 Principles of Good Design
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dxxxxxkkkkkkOOOOOOOOO000000000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXKK000KNNWWWWWWWWWN
xxxxxkkkkkkOOOOOOOOO000000000KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00KNWWWWWWWWWWW
xxxxkkkkkkkOOOOOOOOO000000000KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKKKKXWWWWWWWWWWWW
xxxxkkkkkkOOOOOOOOOO00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNXXXXKKKKXWWWWWWWWWWWW
xxxkkkkkkkOOOOOOOOO000000000KKKKKKKKK00OkkkkkkkOOOOO00KKKKKKKKK0kxoOXXKXXXKKKKKKKKKK0KKXWWWWWWWWWWWW
xxxkkkkkkkOOOOOOOO0000OO00000KKKKKKKK0kxddddddddxxxkOk0KKKKKKK0kcolxXX0KXX0KKKKKKKK000KXWWWWMMWWMWWW
xxkkkkkkkkOOOOOOOO0kddoldk000KKKKKKKK0kxdddddddxxxkkOOKKKK000000KK0KKKXXKXKKKKKKKKK00KKXWWWWMMWWMWWW
xxkkkkkkkkOOOOOOOOx::::;:oxO0KKKKKKKKK00OOO0000000xkkKXXXXXXXX0KXXXXXXNX0XXXXXXXXXXXKKXNWWWWMMWWMWWW
xxkkkkkkkkOOOOOOOOc,,;;cl;cxkKKKKKKKKKKKKKXXXXXXO,.;d000KKXNNN0XNNNNNNNNOWWNNNNNNNNXXXXNWWWWMMWWMWWW
xxkkkkkkkkOOOOko:..,',;cclk0KKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXK0KXNNNNONNN0XNNNWWWWN0WWWWWWWNNNNXXXNWWWWWMWMMWWW
xxkkkkkkkkOOl'     .',';;;k0KKKKKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNONNN0XWWWWWWWW0WWWWWWWWNNNXXXNWWWWWMWWMWWW
xxkkkkkkkkx'      .. .;,...d0KKKKKKKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNONNN0XNNXNNNXK0XWWWWWWWNNNXXXNWWWWWMWWMWWW
xxkkkkkkkx.        ... .....cOKKKKKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNOXNXO000000OkOK0OXNWWWWWNNNXNNWWWWWWWMMWWM
xxkkkkkkk.          ....... .,k0KKKKKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNOKKKkkOOOOOOkkK0kXNWWWWWNNNNNNWWWWWWWMMWWW
xxxkkkkko        .';ldo..;l,,loxOKKKKXXXXXXkkkkkOOOkONXK0KO0KKOO0XXKdxxxKOkKNWWWWWWNNNNNWWWWWWWWMWWW
xxkkk,;;'        .',:cllcdxxlodxxkOOkOOOOO0xdccllooox0NOxkOOXNXXNNX0ooddXKkXNWWWWWWWNNNWWWWWWWWWMWWW
xxkkk:.,.          ..,;clloodddddoddlxxdkdkOOk;;;:::cd0XKKKKK000KKKKxoodXXkXNWWWWWWWNNNWWWWWWWWWMWWW
xxkkkk'.             .;:dxOOOOOO00OOKKKK0KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKK0KXXXNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWW
xxkkkkx.            .'':xO0000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxkNNNWWWWWWWWWWWWW
xxxkkkko      .......,';dO0KKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxNNNWWWWWWWWWWWWW
xxkkkkkx. .',:ccccccccccdxxxxddxxdxxdddddooooooddddddddddddddddxxxkOO0KXNNNNNNNNNNkxNNNWWWWWWWWWWWWW
xkkkkkkOd,:::::cccccccclddc:::;;,coxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOO000KKKNWWWWWWWNOxXNNNWWWWWWWWWWWW
dddxxxxxxo:::;;;;::;:::codccc::,,cO0K0k0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWNNN0kKXXNNWWWWWWWWWWW
ddddlc:;;;,,,,,,,,,;c:clddcc::,,:oOKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWMMMMMW0ONMMWWWMMMMWWWWWW
dl;,,,,,,,,,,,,,,,,;cclldd:::;,:cdkKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWXKNNNNNNNNNNNNNNNNNX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0074
This is Can't Unsee
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''',,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''',,,,''''''',,,,,''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''';:::::::c:;'''''''''''''''''''''''''''''',;:::c,''''';;::cc''''''''''''''''''''''
''''''''''''''',;lddoooddcc:c:'',;ccccccc:,',;ccccccccc,,''oddd::c,''':dddo::cccccc'''''''''''''''''
''''''''''''''';dddd::ldddl;,,;cllllllc::cllllllllll:::c;''oddd;;,'',cldddolllll;,,'''''''''''''''''
''''''''''''''';dddd::lc:c:,,,,:cclldddo::odddollddddc:c;''::::'''''':ldddolll::''''''''''''''''''''
''''''''''''''';dddd::c,,;::c:,:cllldddo::odddl:cddddc:c;''''''''''''':dddo:cc''''''''''''''''''''''
''''''''''''''';dddd::loool::ooddllodddo::odddl:cddddc:c;''''''''''''':dddo:cc:::::'''''''''''''''''
''''''''''''''';ooddcclddol,'ooddlcldddo:;ldddl:;ddddc;,,''''''''''''':oodoccccc:;,'''''''''''''''''
''''''''''''''''':ccccccc,'''';ccccccccc'':ccc:''cccc,'''''''''''''''''';ccccccc''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''',,::cc,,;::c:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''',clll::lcllc:c:'';;;;;;;;;,''''';;;;;;;;;,''';;;;;;;;''''',;;;;;;;,''''''''''''''''''
''''''''''''''';dddo::odddl:cc;:cccccc::ccc,;::cccccc::;,,;:ccccc::cc;,;:ccccc::cc:'''''''''''''''''
''''''''''''''';dddo::odddl:cddddoooddll::llddooooooo:;;codoooodolc:cllddoooddlc:cc'''''''''''''''''
''''''''''''''';dddo::odddl:cddddc:ldddo::odddl::::::ccldddo::odddl::ddddc:ldddo:;;'''''''''''''''''
''''''''''''''';dddo::odddl:cddddc:ldddo::l:oooooddoc::ldddoooooooc;;ddddooooool;,''''''''''''''''''
''''''''''''''';dddo::ldddl;,ddddc:cdddo:::,;:::cdddd:;:dddo::::::::;dddd::::::::,''''''''''''''''''
''''''''''''''',:lddooodd:;''dddd:,:dddo,,cooooooddl:,',:odoooooo,,',:lddooooo;,''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''',,,,,,,'''',,,,''',,,,''',,,,,,,,'''''',,,,,,,,'''''',,,,,,,''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0067
This is the Graphic Design Archive
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;'::;:;:;;;;;;:'  .':ccccccccccccccccccc:ccc:::cc:,;;,;;:::;.                ...  ...             
::;'::::;::;;;;::;';ccccccccccccc::ccccccc::::::;;;:,,;,;;;:;'                ....                  
:;;':::;;;;:::ccccccccccccccc::cccccccccc::::;,;;,;::,,;;:::;               ..       .             .
:::':::::ccccccccccccccc:::ccccccccc:::::;,;:;,;;,,;;,,;:;;;.                                  ....'
:::;ccccccccccccccccccccccccccc::;;;;:;,,,,,;;;;;;;;,,,;;;;'                             .....,;;:::
cccccccccccccccccccccccccc:::;;,,;,;;;,,,:;;;;;;;;;,:;;;;;,        .               ......',;:;;;;;:c
cccccccccccccccccccccc:;;;;;;;;,;:;;;;;;,;;,,;,;;,;:;;;;,,.                  ......'',;;;,;:;;,;:,;;
cccccccccccccccccc:;;,;,,,,;:;;;;;,,,,,:;,,,;;;;,;:;,;;:;,             .......';;,,;;;,;;;:;;;,;cc::
cccccccccccc:::;;;::,;:,,,;:;,,;;,,;:;;;,,,;;;;,;:;c;;:;,         .....',,,,;;,,;;,;;:;;;;;;;;;:c:cc
cccccccc::;;:;;;;,;;;;,,:;,;;;;;;;;,:;,;;,;::,,;:;,:;;;,.   .......';:,;;;;;,,;;:;;,,;::;;;::::c::::
.,;:;;;;;;;::;,;;;:,;;;,;,;:;:,;:;;;;;;;;;;::;;;;;,;,;;,'...'',;;:;;::;,,;;:;:;;;:c:::ccccccc:::;;:c
,.....',,;;::,,;:c:,,;:;,;:;;;;,;;;;;;:;;:,,;,,,,;;::;,,;;;,;;:;,,;;;;;;,:;;,,:c:ccccccc::;::::ccccc
;,::'.'....',::;;:::;:;:,;;;;;;,;::;;;;,,;;,;:,;;,;;;;:;,,,;,,;;,,,,;;;;,;;,;;:cccc::::::::::ccccccc
::;';,,'.','...'',;;:;;:,;;;;;;:;;;;;:;;,;:;,,;:;,,;;,,;,,;:;,;:,;:::;;:::::::::;;:::ccccccc::cccc:,
;,',;;:,,;:',.;,'....,;ccc:;:,,;,,;;;;,,;;,,,;;;,,,;::;;;:;::::;,:c::c:c:::;;;;::cccccccccccc:,'....
,,;;',;,''.'.,;;::;;.   .',:c:;;;;;::,,;,;;,;;:;;;;;,;;;;::;;;::::::::;;;;:cccccc:cccccc:;,'....'';;
;'..;,..'''.,:;;;;::.        .',::::;;;:;,;;;;,,;;;:,;,;::ccc:c:::;;::::ccccccccccc:;,....',;':;'':;
..''.,;',..;;:;::;::'            ..',:c:::;,,;;,;;:c:c:::::::;;;;:ccccccc::cc::,'.....';;:::',;'..,;
;.'.;:,,..,;;::;;:::;'..              ..';:::;::::::::::;;;::cccccccccccc:;'..    ';;,;:;:::,;;..'',
',.,,;.;...;;;;::;;:::;;'...             ....';::::::::::ccccccccccc:;'..         ':;;::;;::,'..'..'
.,'.,',..;:;:::::;;;,,;:;,..'..             ..  ...;:cccc:::ccc:;,... . .         .:::;:;;;:;''....'
'.,'',.,;::::;''''''.,;;:;;'.,;'...           . ..   ..,;::;,... . . .....        .:::;::;:::;''..',
','.;.;;::;;;:;;:;;;'..;;;,,,;:::;,'..              .         .... . ...          .;:;;;:::;;:;;''',
,.'.;':::::;:::;:;'.,;,,,;:::::;:;;:;,'..                     .  ... .....         ;;;;:;;,;';:;:;'.
;;'.;,;:::::;;::,.':,,;;;:;:;:::;;::;::;,...             .        .    ...         ,;:;;;,,,,,;;:;:;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
2/3 (25 POSTS)
>>>