I like it. What is it?
C:/TAG/Digital/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0190
This is 21wallpaper Batch NÂș6
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0dxxol::c;:ooxOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKo:x;:dl:',,,,.,...,;o0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOk'cl'dxl.,,,,;'..',,'.clONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0xc';,oc,......';;.,,,,''.'oxXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNK:..'::clc;...,,,;,.....lKk,..:okXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNK;..;ccc:,....','';,'....dKKx......;l0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXl:lo:'.............;xkl.;KKO:.',,codl.:ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkl:;'.,cool;........'lOKd;0l'lk0xddxxl...;x0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXd',codxo:,.............,00x:;kK0o,'',c;.:c....';lko:;c:cldx0XNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNx'.cl:,,....''.......xxc...cOkOko'.;:...',c''c'..'cdc.,do''''.'cxXNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNKc''c;';:cllodlcc;'....ckxooo.c',coOK0x';::;;'cc....cd:..;dl..':o,.,KNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNl;;c;,,,,,'.:clc:,...coocl:cccddddc....,,,::..:c..'....cdl..ld;..lXNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO,c;'',,'.....:clc:,cxl,,,,,,;::cdkOk...,,,,,;:;';;,oc'.'od;.cx:.'dKNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNx;,.',,,,',;;....';;d0lccc:;:lodddOxo,''.;cc:;;:c;'';cdc.'do''do.'dKNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNx''..,:okOKXX;...;l:.:cclcc:cc:ol;l.c.c,,;looc:;.;ddl.:do';d:.cd,.dXNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOddkKNNNNNNNXc,;,:;'l;,;cclloxlkdx:ookOXNNNNN0xd;'cdl;;do,;o,.o;'0NNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX;,lcooolcc;;oOOOkkkO0XNNNNNNNNNNNNXOkddc.'lo'cl':xKNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKddoddddx0OldkkOKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXX0xxOkx00XNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxddddddoxOKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkdxkOKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOO0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0188
This is Apollo 11 in Real-Time
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             .,c        dk0KNNK:lcc;                                
                                               ool.     :ddOKNk'...',.                              
                                               c'.  ..   .cclx,.....,o                              
                                          .              'kOO00x,''ld                               
                                                         .:cckkx;c';k.               '              
                                                            .xdl:.  x:          .    '              
                                                           .loxO:':ckx.       .oNNOl;oooxOc         
                                                        ...,xckOO0OOl.co'       .OMWxxkkKWM,        
           ..                                         ...',,lxx:coxkx.;xo:  :;...lWNdlx0ONWl        
        ...kol                                        ..,;;;,Od. .lddxd..dd  ..'oxdx00OKWMMW,       
        . ....                                       '.,',,,'xco''lddxd  .ll..'..,,ckXWXNWMMd.      
        .                                           .....;o;'xolclll:o:...'''....,:;:XWONWMMK'....  
:;;;;;;;c,,''''''''',''....'  '';,,,        ;:c:.:.      .;:c;Oolcclldc;;c,'...,.;cc0WN:kWMMNlcc:c:;
::;;;:cclccclloclcclloololo. collooc'...,,::loo;'l'......,:l0cOollldooxlc,.....odc0NNNNkNWMMWolccc:;
:cc::lccllll::;,',cllllcllooc;,;:c:ccclcccllc,lc:dollccoolllc,xodxodxddd. .'l;..lKOkOKNWXNMMMxoooooo
ccllclocoooll:,,;llllolloolcc:ccdlooooocooollooloododooccodoloooodollooc .,okl:.'okldONMX00Okx:;llll
l;:,,:;;,;cc:::lllloloolll:;:cdkkdkollccododdocclollllolooooodolooododllc:;lkl,';:oKkkNMXl:cl::ccc:;
dodddollddoooolddooc::;'c;cdxK0kkdOkxxddddoooolcc:;,,,,;,:;,;,;co:cllccc;;.;d:;;:ocoKxXWOllooolllccl
lllllllc,,;,;;;,',,:,c:';cxOkOOkO0Ol;cc:clc;;;;::c::l:lcccc:c;ccccccccc':ccloc;:dxdcoXWKllc::c:;:;.:
llcc,,'.,;:,,;;:cc:cccccllccloooddxxxxxxdloolc;,;;,,,',;;:cllooolcdoll:;olclc:;cxK0olx0Nkolcllcc:;:;
c::cccclclc::c::lcc;:cccolclloclolllloddoooooc:'',;;:cll:;lc:.    ,,',:coloccl;,l0NxlcxXWOddddoodl::
clollooloooollc:;,,,clloddoclllloloooodooool:';c;loollllol:     ....c;cldddoool::cdkdxdk0Nolc:cc:l;,
lolll;lolcllllooc:ll::;;;:,,'..,'',,;;;;;;;,'';;,,,';;'... .'   .        :c:lc:;cc,.'..::KOolc:;;:::
....       ...  ......................'........'.'',,'''.',,'clc:;:;;;,'.''.'...:l;.'..;cOOcl:';:;:;
,....';;;,',,''';lodooo:ooooc;c:cccl:;;lcc;:,.cc:cc::;;:lc::cocloccc::cloc;;;:;;,c;.'..,:kll:c;:;:cc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0177
This is Blot
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXKXKkKXKKN0OKNNNNNNNNNNK0KXKKXXXKKXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNXXXXXXKK0XK0XXKKXK0XXXXXXXXXXXKKKXK000X000OKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0KKXXXXXXNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXXKK00NK00K0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXW00KKXXXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00ONWWWNNNWNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWO00KKXXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00OWXNWXK0WKKKKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO0KKKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWXWMNKKWKKXKXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWNWNXXWNNNXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWNWNXXWXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWMMMMMMMWWMWXXXXNXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWWWWWWWWNWXXNXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWWWWWWWWWWWWNNNWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00OWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO0KKKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO00KKXXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNXXXXXXKKK00OOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOO00KKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0168
This is the A-Z of Optimism
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cclooooddddoolcc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::clodxxxxxxxxkOxxxxddlcc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::ldxk0xxxxxxxxxkkxxxxxxdollc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::ldxxxxxxxxxxxOkxxxxxxxxk0dddolc:::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::oxxxO0xxxxxxxxOkxxxxxxxxxxddddoloc:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdxddooooooc::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoolloolclkl:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::cdoc:::::cxddddddxxxxxxxxdddddddooloolllcclc:::::ckl:::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::cxOkoc::cxdl:::clodddocccccccddoolccllcoxxkxc::lxdclodkOc:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::cxx::::lodxddolcllldxdxxxdxxkxdooodxoodxkxdddOkOkdolc::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::cllcc:::::::xOkkxdlcloccoooolokkxkxoodolxkOkc::::xkdlc::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::codxkkc:::::cdxoodxkkkkdloxxl;';loldOOOkdll'...,:cldkOk:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::...,:cllollc:'.........',,,,.........;::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::;.....................................,::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::,,................................';:::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::dxxddddddddddxxdddollc::;::;;:ccc:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::lkxxxxxxxxxxxxxxxxxdxddddooooodoxOOOOo::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::cd0Okxlllodxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddoolc::::OX::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::0Kc::ckOxdolclllloooollllllcccc:::::cdkKOl::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::dKOdc::codxxkkkkOkkkkc::::::cloxkOOOkdl:::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::ldkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdoc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0146
This is Web Design & Art History
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''''',...                             ................                ..                            
''''',...       .          .....      ................                                              
''''',...              .............  ................                                              
,,,,,,...               ..............................                   ..'.                       
,,,,,,'.'                .'''''''''''''...............                  .':c:'                      
,,,,,,'''                              ...............                  .lllll.                     
,,,,,;'''       .                      ........                          .ccc'                      
,,,,,;'''                               ......... ';,......              .;,;.           .::,..     
;;;;;;'''.                             .'''''......''............        ....          .;clc;,..    
;;;;;;,',.      ..               .     .,,,'                    .         ...        .;cccll:;'..  .
;;;;;;,,,.  ..',''...    ...     d'    .,,'.                    .         ...         .... .........
;;;;;;,,,...,'...............    xO.   .'''.                    .............. ..   ......       .. 
;;;;;:,,,...................    .O0o   .'''.                    .,,,,,''''.......''..'....       . .
;;;;;:;;'.',,,'',,,,,,'......   cxOO;  .'''.                    .  ... . .......       .......  .','
::::,'.',;:::;,,,,,;::::,'..   .dodkk. .....                    .............  .       ....  ....'..
::;. .                     .   l:ldxko......                    ........... .. .        ..     . .  
::,.....                   .. ,coccoxx:.....                    ........... .. ..      ...     ...  
::;......                .....l:;lccodd'....                    ........... ...........             
::;........             .....c,::;cc:lo;....                   ...........  ...                     
::;........       ..    ....;'c,;:,:c:c;....                   ...........  ...                     
cc;........            ......c.:';:';::,....                   ...........  ...                     
cc;........            .....,'c.:',;';:.....                   ...........  ...                     
cc;........           .......:.;.;.;,';.....                 ...'.........  ...                     
cc;........           ......,',';.;.;.'.....            .....,'''.........  ...                     
cc;........            .....'.:.;.,.''.... ..           ...,,..''......'..  ...                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0119
This is 40075
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'',,;;;. ..             ..;ccccccccccclllllllllllllllllllllllllcccccccccccccccc:::::::::::;::;;;,,,.
.''',,;,,,,,,,,,;,,;;,,;,;cccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllcccccccccccccc:::::::::::;;;,,'..
....'',,;;:::::::cccccccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcclccccc;'...;cc::::::;;,,''....
.......'',;;:::cccccccccccllllllllllllloollcccc:::::::cccllooolll;;,........      ..',''',,,''......
..........',,;::cccccccllllllllllloooolc::::::::::::::::::::ccloolccc:::::::::::;:::;;,,'''.........
............'',;::ccclllllllllloollllllc::::cccccccccccc::::::::cloooolllllllllcccc:;,,'............
...............'',;:cclllllllccccc::cclcccccccccccccccccclllcc::::cddoooolllllllc:;,'...............
   ...............ONWNx:cKWWWdxWWWWWWWNcXWWkcc:;;oXNdccKWMMMMNxcONMMMMWXdool0MMMX,................. 
         .........0MMMMKNMMMMkOMMNO0000lNXxl::;;:ccl:;:dkN00KOclMMMKkkOc,ll0MMNMMK................  
               ...0MMOXMMOMMMxcc;,,;lO0oNMMOoooooWMMkdxKKKXWMMN;l00KXMMMd;kMMWlXMM0.... ...   .     
                  0MMo.d;.MMx.'',,,,,;doNMMWXOl:::cdddXMMNNNMMKdWMWNXWMWoxMMNOOOXMM0. ...           
                  ,;;.....;;....'',;;:dxdc:oc::::::::odxkdddoc;;;clll:,''c::.....;;;.....           
        ..             . ..........';dxkd::ccccccclccloolc::::;;,'.... .....  .........             
       ....   ,xKN        ;NMMW: .XWWNxkxNMMKlKWWWWWWWWdlcckWWWX'...NNNd..;NNN:ckl'                 
                 .  ......NMWWMW; ,WMMk'XMMXooXMMWKKKK0lc:kMMWMMX. .MMMd  ,MMM;  .                  
              .oOk......'XMMdxMMW; ,WMMKMMNd,.OMMWXNNNK;;oMMMxXMMX..WMMx  ;MMM: ..                  
              lMMMKKKKk,WMMNXXXMMWc;oWMMMX;,..OMMN0KKKK:oMMMNNNWMMK.xMMMK0WMMK..:.  ..,..           
  .....       'lllllll::llc....:llc..:oodc;...lxddddddd;ddo;...'dxdc.,lxkkkdc''o' .  ....           
.....''''''''..''''''''.................................... ........................................
........''...'''''....''....................................           ........   ..................
                        ..............    .......................             ......................
.. .....'',,,;;;::::ccccccccc:c;;:::;;;,'',,''''':lccc::;;;,,,,,,'''''.........    .................
.  ..........''''''',,,,,,,;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;,',,,'''''.....................
... ................................................................................................
     ...............................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0117
This is Cinematic Names
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 .     . ..    ;,'          .'  .....                               
                           ...              .  ,.,'..             ..                                
                                         .....'',.. .          ...                                  
                                          .. ''.' .  .,.   . ....                                   
                                    ;,,. ... ... .,. ...  .....     ..                              
                                   ..      . ,:;;;:;'.:'  ....  ..                                  
                             .        ' ..' ..,..:;'.','.       .  '.                               
                                     .    ...'..';'.  ','','.   .  ..                               
                                    ...  ..'.'  .:,',:,..  .'..... .  ..                            
                                    .. .,,;:;..,.;,'.',. '  ...'.'..  . .   ..                      
                              ..''. ...,c:;,,..;...:;::..   ,;,. ,'.    ...                         
                         .    ..,''.,.. ...' .,;;,'.;;.,:;,...,'.',..                               
                              '    ',. ..':,,c;',;.',;,'',cc;. .    ...  .                          
                                  .''',.'..',...''',,.,'' ,,'.   '....                              
            .               .  ..    .;'.  ,,. .'.......,...'..  .;'.'..                            
                           ..   ...  ';....'.....  ....'.. .     ...'.                              
                 .         .   .... .,, ..  ...'...'',.. .  '.   '. .                               
                    ..           ... '  ..     .';....'...   .                                      
                    .         .  . . .  .. .     .'...... .''''.'.     ..                           
                                     .. ..  ..    .  ...;''  .  ..    ..                            
                                     .        .. ..       '.. ..         ...                        
                                       ..   .'    .  . .  .... .           .       .                
                                             .        ...  .'.                                      
                                             .        .  ..   .                                     
                     .               .                 .                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0109
This is the Trauma Floor
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kk,'',;;;cd0KKKOd;...''...  .....';::cdo:.:olc:;,,''''',cl' cddxoc;'..........     ;XNNNNXXXXXOOKO0X
Kd,,;;;;;;;,,:kNX:...''.''.....''''',';l, cddoll:;,,:;',;;' 'c:;,'.....'............kNNNNNNNKO0XXX0K
0c;:lxOxK0xxodXNo'..'..;0XX00OOkxddddldx''do,:oxdo,',olllll..xdl;,';cool,..  .......'KNNNNNOdKNNNNX0
kccxXNNNNNNNNNNO;..;,.;dXK00KNNKNNWW0Ox0lOd.   .     .::kOxc'lc.  .K0KXOK,....'...'..:NNNNXXNNNNNNNX
ddd0XNNNNNNNNNX;...;''cO0xkkdoccok0X00c;c'            .',:loxkx,  .k0XNXXo.....'......oNNNNNNNK0kxoc
...'',:loxkO0Kd''.',,:l00:'':c;,:::dc;'                    .;'xx.  .dKxkK;   ..,..... .ooc:,'.......
.....',;;,,;;;;,;;:;,;loolc:cc:cccoOK'                        'k'....;lc:.....''.''.................
....'',,;,,,,;;;;::::,''','...,...'co;                        ;xo,''''',,,,,,,,,;,,,''..............
..............',';;:;,,,,;;;;,,'...ol    ..................    d:,,;;;,;,,;;;;;,,,',,'''............
''';oc:;,,.......,,',,'...',;;,''.'od,  ..'',:::ccc:::::;'...  c;,;;;;;,,;;::::::;;::,,,''..........
,,;:xXNNNNNNo......',....':::lo;,,;;ckO;..,'',,,:ccc;'''...., cdc:;;lkkxoodxddoc:l:::;;,,;;;,,;c:..'
xl:,cdNNNNNWc......;....cl;;::oxd;;;:;:x;..',...'cc:........d':c;:;:kklc:::cc:cccl:c:;:;;:lcccxNKlcd
:::;coNNNNWW,...',',...'d:clodxoxd::c:c:,'.;,,'.,lo:,.;'c'.'o;::;loodddcc::::ldddoc:lc:;;:ccccdNXdoX
;;:::dNNNNNN'...',';.. .ll::lxdoOc;;:cod:,,..',:cll::;'..',c0od:;oddolooolcoolooolccOkc;,;lccldN0olX
;;;::kXXXKKK....',.,.....':coodocc:::;cdd''',,,',;;,',,,'',Odo::;;:cccclolclcl::::::0Kl;,;llcllOKdlK
'..''',,,,'.... ;c.......',,,;:::clcldddk,............'''':0c::odc::::;;;;;;,;,,,,,;OOc;,,,,;,;;;;;;
'..'.....'..... co......,;;;::::::lxOdl,dl........,,.....,ooc,,,ckl::c::::;;,,,,''''dx;;,,''''''''',
...........  .. .,.......''',,,';cc,,:;:;,.  ....',''..  ':,,..',,;;,,,,,,,,'',,''''',........''''''
.              ..c.  ;clolodxxkkOOOOl';..'',  .......   ,xccl''.....................................
.........,:;.  . ...'ONNNNKOXXNNNNNNO''..,'o.           .;..'cl'...,cl...,;;............'OOkkdolc:;,
:::::cc:lcoll........lXNNNNXkx0XNNNNk....,.c             .  .,c;.,,:;:,',d0c,...'..'''''oNNNNKKXNXK0
xdooooclxol::'...  ...',:oOKNKOXNKkl;..',;..                  .c'c:,,,,,,o0:,,;,''''''.'KNNNXxxkKKK0
xxl;lc,lxollc;. .    .:c;,c:ldxl::;cxxc;,..                    . .l,''',:cxcccc.......'lKKKKOdodko:l
dxc,cllldl:lo;.       ...       .','.,. .                         c'  .,'..,,'.   .   .0NNNNKloxooco
;l:;:;;;;;:cl:.              .;c;                                 ,.   .odl';l;.      ;XNNXXXllkkdx:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0105
This is Nicky Tesla
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0kONMMMX0KKK0X0KKNO0OKOKMMMMMMMXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMxxkoMMMWWXNNWNXNXWNNNNWNMMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0O0OMMMKXOWMXK0KMM0KK0WMNKKKXXMXXKKXKOWMK0K0NMW0XKKNMNK0KXKKKMMX000NMMNKXXKKXXKKXXXKKXXXNXKXXNMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMXNMMNXWMOOWMXOWMMMWXXXMMNMMMNXMMNXMMNWMMXXWWXXNWMMMWXXXXXXXMMMMNMMMWXMMMMMNMMMONMMKWMMKNMMXXMMMN
MMMMMMMMMMMMWNMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMNMMMWWMNXXNMMM
MMWWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
NNNNNXXWWWWWWXWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWNWWWWWWXWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWXWWWWWWkWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWWWWNXXXXXXXXooXXXXXXXXX;KXXXXXXXXXXXXXXXXXdXXXXXXXXXXXXXXXXko;KXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXkddxKXXx
WWWWWWN0;oo:KXdllXXXxlooKK Kxl0O:XXddXXXXXXOo odOXxldcOXkldoKXXK KXXOoocOXXXXXXXXX.XXXXXXXXX,oKd.X.d
WWWWWWNO.XX.xXXd,XXK KXXXK :'KXXc;x.KXXXXXXXX KXXO ddllXkclc0XXK KXXood,:XXXXXXXXX.XXXXXXXXX,;olO0 K
WWWWWWN0:XX:OXdl:d0XocooKX,Kk:OXX,.KXXXXXXXXXlldOXoldd0XxodcOXxo'okXclocoXXXXXXXXX.XXXXXXXXXlkXXXXxc
WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkolKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNWWN0OOOOOKXXXXXXX0kkOkxd0OOkOOkkkKKkxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWWWWXKKKKKKXXXXXXXXK0000O0K00K00000KK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNWWKxo000000000000ocooooodkoooodlO000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WWWNWW0ddddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
WWWNWWNKK0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWXWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXNXXNKKXXXXXNNKXXKKXXNNXXKNXXXXXKXXNNNNNNNNNNNNN
WWWNWWNWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWNXKXXKWXXNXXNWXXXXXXXXXXXXXXXXWXXWWWWWWWWWWW0kkkkkk
WWWNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKXXNNXNNNXXXXNXXXXNXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN0kkkkkk
WWWNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNXNKNNXXXNKXXXXXNKXX0XNNNNNNNNNNNNNNNN0kkkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0089
This is the Official Archive of Prince GIFs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWl..............    .. .        ... ..  ..........,;ldxOOKXNNNNNNNNNNNNXK0NWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWo...'...............  ...         ....  .. ......'::oxxkO0KNNNNNNNNNNNXXXKNWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWW'..OK'................  ....   .    ...........,,clloxkkO0KXXXXNNNNNNNXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWo..c'.;'............  ........  .  ..........'::collllodolccc:;,,;cokOKXXXXNWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWNl.............. ... ..... . ..... ........';ccllollcc;,;:loooc,......;kKKKOWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW0................  ...,;'...    ........'ccodoooolccc:cc;;:oxxo;.....o00dxWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWW,................ ..''';cod:............:cldxdddddddl::;',:x0Oxl,.';oKXXWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWX...................xc,dOo..cd,..........,coxkkkOO0KKOko........'kOdxOXNNWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWX..............  . .k,'kXXk,.':,.........'cldxkkkO0XXXXXOo:;,,:dKXXKKKXNWNNWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWx'....o:........  .o''KKO;....kx'.......';:cloddxk0KXNNNNNNNNNNWWNNXXXXNNWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWX...lX........    .'.0XWK:...;Ol........,,;;:looxO0KXXXNNNNWWWWNNNNK0kk0KNNNWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWKc.;0,.........   ..,lkKd::;..c......',,,;;;:cl:xkOO0KKXNNNWWWWNKxdO00KXNNNNWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWK0d..........  ...clo;'lOKO;......',:;:;::loodxxkk00KXXNNNNNNo'cxdolcldk0WWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWk..........   .....'cdkKk.......';::ccclddxxxkkO0KKXXXNNNNKddkkxo:dOXWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWNO........     ..................'';:cccc:cdxxxkkO0KKKKXXXXXXKKKKK0XWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWKN,........ ..  .....'...........',,:cc:;',;:ldddxkkkkOOOKKKKKKKXX0dXWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWNWX.........  ........'...........',;co:,,''',';;coddooooxxxxkkkxolll0WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWl..........  ....................';:;,''.'''.'.''';,,,,:c;'',,,',oOWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWW'.......    ............................'..........'.',:x00O00OdcdWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWN'.......      .....................................'..,ldddolcc;;xWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWNx.......              ................................,:oolc'.l0WWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKl...                      . .....................'';lx0K0xxWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWx:..                          .......................',coc:,KWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN.....                          ....   .....................lWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWl...c...                            .       ...............xWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
2/3 (29 POSTS)
>>>