I like it. What is it?
C:/TAG/Economy/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0264
This is Delivered
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:::'.........................................  .....:dxxxxxl......';;;;;;;;;;;;;;,.  .........    ..
:::'......................................... .....:clllc:cl,.....',,,,,,,,,,,,,,,.  .........    ..
:::'..............................................................';;;;;;;;;;;;;;,.  .........    ..
;;;'............................................;oddl;'.    ......,;;;;;;;;;;;;;;'.  .........    ..
;:;'.........................................,;odo,...... ........,,;,,;;;;;;;;;;'.  .........    ..
::;......................................':ldddo,.     ...........,;;;;;;;;;;;;:;'. ................
;;,.....................................:ldddl,.         .........,;;;;;;;;;;;;:;'. ................
;;,''''''''''..........................,llccc.              ......',,;;;;;;;;;;;;.  ................
,,;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'.,,,:odoc:'.     .'....    ....,;;;;;;;;;;;;;;.  ................
'',,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;,,,,,;;,,;,..,,;:lllolc.    .,,',;,,...   ...,;;;;;;;;;;;;.  ..........    ..
................     ..................,::c:,.      .::;,'''''.... .,,'.',,,,,,,,.  .........    ...
..............................     ..                .'...............'...........  .........    ...
...............         ...................          ...............................................
;;;;;;;;;;;;,.,.                .     .   .....          ...........................................
;;;;;;;;;;;;;.'.     ..  ....            ..;;;;,.           ...,'''''..'',,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,
::::::::;;;;;;,..   .        ..  .     ....''',;'.    ...   ..',,;;,,...;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;,,,,,,,.                       ',,,,,'''......   ....... ..'';,.,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'',,,,,,,,,,,,'.      . ...       ...  .''............ .''.  .....''..  .............',,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''.      ..  ..           ........    .   .. ..........  .....''''''''.. .',,,,,,,,,,,,
................                      . ..........   . ..  ....''..  ................. .''''''''''''
.................                     . ...........   . ..........  ..................  ............
.................                  .... ...........   ..   .......  ................... ............
                 .          ..  ..................       .. .....    .................  ............
................... ................. ..............................  ............... ..............
....................  .............  ................................  ............  ...............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0153
This is On the Trail of the Robocall King
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;;;;;;;;'',;;;'.'.';lxkkO0OOkkOK00KKKK0kxxxkd';';.,d0ocOOOkx:;Okcc:cdOkolxO::::clcxdxodlokKWMMl...
;;;;;;;;;,,;c;,,,',,;coddkO0NXkkOKKKKK0000OOOkOd;'',',00kOOOxc:ld0oloxOOkocd0xdddkxxdl:;;;oNMWXXKc..
;;;;:;:::cllllcllooddxkkkO0XWXXWNNXKKKKKK0OOO0xcdd;..'d0OkOkxllddOOkOOOOOxdd0kkOkxo,,coxkko'k0d0KOc.
;:loollllloddxkkxddddk0KXKkkOOXNNWNXNNXKK0kOxodo;xO,.:O00kxcodoxkO0OOkxdddoloolccld;kOOOOOO:.kkx00O:
xdoollooodkkddkd:ldxkXMNMXKNXX0OOOKWWNNX0OOkO0Oko,d..dk00xl:xkkkkO0xc::cllll::cdkkO:,odkO0dk:.xdO00o
oodolllldkxlclOdldkxxkkOOOWWNMX0KXXKXXK0kdO00Odc.'...xk00kllxkOOko0d::cclooodkkkxokN;:Okxkdl:'.dx00d
oolllloxkdcllokdkkkkkkdKXKO00OOMNXMNKK0kxOOkkdo;',.;.ckOkklckOOOkc0l:cldxkkxoc:::cXcxc':;:ccxx' 0WN0
olllllxkkkkkxxxxxkOxdxNNXWNO00O0XXKKK0xO00kOkc;',.dl..dkkkx:xO0OOl:cccxxxdooolc::lNMW0.;kkkdl:. .:OW
ooccclodxxxxxkxxxxllxK0KKKOWWXWXkOO000OkOOkoc:,.;xd...'xkkkxc00OOxooddddoooooollOWMMMd.... ..';:oc..
olccclloldxkxoloxx000NMOO00KXNX0O00OkkkOOd:::,:dl'......lxkkk0xkkkOkxddddoooollXMNOOWMX; .lddolllloo
lccclooooddoclxkkkO00K0NNXWNkkO000kkkOOkdc::'......'......cxO0xccoxkkOkxxdooclNMWkxxkKMMK; .clool:;'
cccllllc;,;:xkkkkkkkkkk0NXNKkO00Okkkkxdoc:,......,,'';.....;0OxxoooxxxxxkkdooxXKkxxxk0KNMMK. .. .;co
c::;;'....''.:odkkkkkkkkkkkkxkOxkkOkxc:;'.......',:ck0:''..k0c;cokkkxxxxxkkl:,. ..:xXWWXd;.  ;,.:olc
.....c.....:c'...,cokkkkkkOxlooxkOko:;'.........,lk0ko.,.;x0o'lc;;ldkkkkkkkxxONXkc.  .:. .:kWMWO;.,l
...coldoc....,:;,....,cool:clddxkdc:,..........;x0koc:.'.x0O'.'lxo;,cdkkkxxkXMWKxl:'  .  ....,OMWO; 
..,x;:,.cx.......,;;:,'ccllloxxkxc::;..'....,ckOxc;,'..'x0O,.'''xkxc,:xkxxoo:'...,:cooOc. lX0x'lWMKx
..',;'...lo...........'ccdllxxxxocc:;,',:cxOkxdc,,;;;.:k0k;..',,olcloxkxdo0MMX0OdkKNWMWWWO.ldc.,cWWx
..;::,....d;.........':cooodkkxdlccokO0Oxdc'.lldddld,o00d,..,,c,    .dkOkxXMMN0Odxxddx0Odod'.,Od0MMk
...;;,,..'ld........kk:Oxddxkkxdollll:;'..,,,dkldc,ox0kl,'';';.  ,k;.dO0OOx KWK000OxkOK000kxl.cONMNk
..;cc'';xd;xl:''.'c'kNcxOkkkkkkkxdollc:;;;,.',,,'',xl,.   ..      ..oox000..NMMX0KNWMMMWWX00K0xWMXkk
'',,.;clOc'd.:xolk;..;OWXK0Okkkkkkkkkxxxkxoc;',,,,...l:..,xxc   .;:odk000d ..XMMWMMMN0kONMNNMMWXOkO0
'...';,;:lc'.d;'clkc...:OKXNWKkkkkOOOOOOOOOOOkdc;l. .lkkl:o;d,. 'lod00c;O..d..XMMMWXKNWMMWKXKOdk0KNW
...........'.;x''ocl:..:dkkk0WW0kkkOOOOOOOOOOOOOOOl  .,;.....llcxOKXW0 .Xdxd:;WMMWOOOKKK000KKKdOWMMM
.....'..cll:..,lc'.'..;ldkkkkkKWN0kddxNWWWN0OOOOOOOk.      ..OXWMWXK0; 'OMMWKNMMMKkkKKKXXXXXNWWMMMMM
'......;xl'....,......doxkkkkkkOWM0loxOOO0WMKOOOOkxo      .ddXMMXdooo. .,lKMMMMMMkxOXXXXXXXXWMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0136
This is The Apology Machine
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..'''''.         .',,''',,. 'okxkxkOOOOOOOOO000000KK0000OOOOOOOOkkkxxdddc. .llc:;;,'..      ........
  ...'..     .   ..',,'';'..,dxxxxkkOOOOOO00O000000000OOOOOOOOOkkkkxdddoo, .;c:;;;;,'.     .........
    ....    ''., . ;::c,c'','oddxxxkOOO0000000000K0000000000OOOOOkxdddool;  .,,,,;;,'.    .',,......
     .....         ..;',;,..;codddxkkOO000KKOKKKKKKKKKK00000000OOkxddolcc,. ',,,''...     .,;:;''..'
      .....        ..,,;;;,.,;loodxkOkkkkOOkk000000000000OOOOOOOkkxxolc:;.  ,..            .;:c:;,,,
       .....        ...,','.',looollodoolllooodxxxxxxxddoolcllooolllolc:'. ..               ':ccc::;
         ....        ..:xxl'..loccllllooollllc:coxkxolcccc::clolllc:;:cc.. .,l,             .,:llcc:
                 ' '   ';lxx:.clc::,'''...,:;:lloO0klccc;;:,...''',:;;cl'.;do:;             .';cllcc
                 . .   .ccclc'ooooc:;:c::coodxxdk00koodxdddo:,;:;',;ccll,.::;:c.             .,:ccc:
                        .llc;;loxkxxddddddxxkkxxO00Oxddxxxxxddoolooddolc,',::c;              .,;::;,
            ..        .  .dodocodkOkkxxxxkkkkkkkO00Oxxxdxxxxxxxxxxxxdol:;cl:l, .             .......
      ...   '..,., ,' '.;.odddcoodxxxkkkxOkkkxxdkkOkxxdxxxkxxxxdddddolc;:lool. ,''' , .           ..
                          .oddclodxxkkOOOOOOkxxOO0K0Oxddxkkkkkkkxxdol:;,clcc'                     ..
                           .oxcloddxkkOOOOOOkkkO000OkxdxxkOOkkkxxdolc:,;loo'                        
             .   . . .. . . .''coddxxkkOkOOOxc;:llooc;;:okkkkxxxddlcc;,,,'.                         
            ...... . ....... . cloddxkxkkkOOkdc;,,',,;;ldkkkkkxddolc:,'                             
                   ' .. . . . .;cooddxxkkkxxdoooolllllclodxxxxddolc:;,.                             
                   . ....   .. .:lloodxddl:::;:::clc::;;;;:loodolc:;;'                              
                  .'..... .......lclodxxdddooolllccccccccloodxdlc:;;'.                              
                   . .    . .  . :ccloodxxxxxdddooooooooddddxdoc:;;''.                              
                       ; ;'.,.'.'::lcooddxxdddooollllloodddddoc;;,.''.                              
                                 :c:;:loddxxxkkkkxxkxxxxxxdolc;'..',,.                              
                        .,...,;.lxl:lc:ccoddxkxkxxkkkxxddol:,....',,:d.......                       
                     . .    .. .O0d::;;,'';cllodooooolcc:;'...'',,,:xkl   ....'''....               
                     : '.'..   ,00Kl::;;;,..,;:::cc::;,'....'',,,,;Okkx.     .....';;:c:;'.         
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0128
This is the Money That Changed Everything
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kk000kOOOkOOOOOOOOOOOkdOOOOOOOOOkOkkxkxxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxdOOOOOOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kKKN0XXNNN0kOOOOOOOOk0kOOOOOOOOOXXXXkOX0OOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOkO0kxOOOOO0kOOOOkxdxxxOOOOkOkO0xOOOOO
OO0K0O0KXNN0OOOOOOOxO0xOOOOOOOOONNKkkOOOOOOOOOOOkxkdxkOOOOOOOOkXxddOOO0KNXxOOOOdxkkkOOOX0OOO0OOOOOOO
K0OO000000KNNKOOOOkOXOkOOOkcddOkNNXx0OOOOOOOOOOOOOkkOkxxkOkNNkOxdk0KXNNKOdOOOdddkkOOOO0XOO0kxOOOO00O
00OOOOOKXK0kN0OK0kOOOOOOxxxdkdOk0XkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOKXKOKXOx0NNNX00kOOkOOOOOkOOOOOkXO0OKdOOOOO0XX
X0OOOOOOO0K0dkONNKXNKkOOOKxxOOOOkXkxxOOOOOOOOOOOOOOOOOxk0O0NNKkdxK0kOkxxOOOxdOkOkOOOOONXd0xOOOkOkkKN
00OOOOOOkx00kOXXK0XOkOOkOkkOkkxxkO0OXkxkkOOOOOOOOOOOOOOxOxOKoxxxOOOkOOOkOOxkkOkxOOkxOkKxdlOkxkO0OOKN
X00kdkK00XKOO0Xkk00KkOOOOOkxlkkOxdOOoOkOxOdOOOOOOkk0kkxKxxKkd0OOOOOOOOkXkkkdOOOOOOk0K000KOk000OK0XKX
XXkkOOOOOOOkkK0OOOkd0KOOOOdxOOOOxOx0dOO000kkOOOOx0KNONNNXOKXOkOOkddkOk0xxxdxOOOOOO00xxklkOOOOKK0NKXN
X0KX0OOOOx00XKOOOOOOdXOOOOOOOOOOxNklkOOOOOOOOOOOk0kNXXXKd0NXXNkOOOkxkOkOdxkO00K0O000koOddO00K0NNXNNN
XNNKO00OxdkXNXOOO0OOkoxOOOO0OOOdKkkkO0XklkkddkOOOOxX00KK0KXXKNOOOOOOOdOxkOOOOXNXOOkkKo0kOkKKKXXNNNNN
NNK0XKOO0XNNNKOOKXOOOOOOO0X0O0XOO00OKNK0KddckO00OO0OK0XNN00000kOOOOOkokoOOOOO0NNNkOkOdKN0dO0lXNxONNN
NNXNXOOKNNNNN00OK0OOK0OO0NXO0N00XN0XNX0NN0xddOXOO0XNNKKO00O0OOK0OOOKKoxxOOO0KOKNNNKKXNNNXokKlxxlXNNN
NNNN00XNNNXXK0XKKNKXKOOKNNKKNK0XNKNNNKNNKOkxkk0OOXNNNNNX0OOXN0KXxkXNK0kOO00OXX0XNNNNNNNNNNKxokkkNNNN
NNNKKNXXXXNNNXXXXKNKOOXNNNXNNKNNNNNNNNNX0O0KKKOkddNNNNKkoOOKNNNXOOOkOXKOO0XX0NNXNNNNNNNNNNNNOxdKNNNN
NNNNNKXNNNNN0NNNK0KNN0XNNNNNXNNNNNNNNNN0OKNNN00ON0NNNX0OXX00NNNNNNNNXXNNX00NNNNNNNNNNNNNNNXKKoxONNNN
NNNXKNNNNNNNKXNN0NNXNN0NNNNNNNNNNNNNNNKOKNNNK0NKkxO0k0N0NNX0XNXNNNNNNNNNNNKXNNNNNNNNNNNNNNXKk0XNNNNN
NNN0NNNNNNNNNNXkNNNNNN0NNNNNXK0OKXNNNN0XNNNN0NNXOOOX0N0NNNNNKN0xKNKKNNXd0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNXKNNNNNNNNNNKNKKNNNXKNNNNNNKxdkONNNKNNNNNNNNN0NNNNN0NNNNNNNNNK0OKOdKKONNNNNNNNN0XONNNNNNNNNNNNNNNN
NKOOXNkoNNNNXKNNXKNNXKNNNNKKK00XK0KKKKXNNNNNNNXKNNNNNkNNNNNNNNNNKlNNON0NNNNNNXKKK0OOOXNXxNNNNNNNNNNN
OO0OO0X0KKXKXNXKKNN0KNNNNK0KKkXXXKOXK0kNNNNNNNK0XXKXK0NNNNNNNNNNKldddOXNNNNNNokOkxkKkOdxkNNNNNNNNNNN
0KdxOX0NNXKXXKXNXOkONNNNNNNNN0X0NKKNNNNNNNNNNXKNNXkNNX0NNNNNNNNNN0XkXONNNNNNOkX0O0NNNdO00NNNNk0KO0NN
     dXOKXXK00Okco,.';cldxlldkNlXO:lloddllc:,dXKc:lxNNodlc;,;cc:lXk.XK:lc:;..lKx:NNNNOOoclccll00,,..
      ...;lx0Xdx             ;O ;d           .d,    :Oo.        do  ;0.      :kk OKXkkx.     ;cl,   
                                                                 .           .                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0108
This is Dollars on the Margins
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                            .........................':ccclccc:,'.................                  
         ............................................;coodxxoc:::cc;,...............................
.....................................................;:oooooc;:ccc:ccllc,...........................
..........''''.''''.'''''''''''''''''''''''''..',,,;;::lloloocc,l,,,''..............................
'''.'''''''''''',,,,',,,,'',,,''''''''''''''';clodddddolc;;coo:;c...................................
,,,',,,,,',,,,,',,,,,',,,,,',,,,,',,,,''',,'';;,:xkkkkkdlc:;cc;;c''''...............................
,,,,,,;;;,;;;;;,,;;;;,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,:;'..cxkkxddollc:;,:''''''''''.........................
;;;,;;;;;,,;;;;;,;;;;;;,;;;;;,,;;;;,,,,;;:;::c,,''';cclooolcc:;;,'''''''''''''''.'''................
;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;,,;;;;:loool:c;;,,,;;,c:c,,''''''''''''''''''''''''''..'''............
:::;::::::;::::::;::::::;;;;;;;;;;;;:cdkOkko;'',;,;::;c,,,,,''''''''''''''''''''''''''...'.'........
::;;::::::;:::::::;::::::;::::;;;;;;:::ckkkkkdc;;;;,,:c,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''...........
:c;:cccccc;cccccc:;:::::::;:::::::;;::c;cddoxdololc:;;:''..............................''''''''''...
cc;ccccccc:cccccccc:ccccc:::ollllollo:c;c::olc::;;,'...                          ...........'''.....
cc:cccccccc:ccccccc:ccccccc:dk:::lodxolccc;.                                         .........'''''.
cc:ccclllll:lllllllc:ccccccc:xx:::lodddc:c;'                                             ..........'
ll:llllllll:llllllll:llllcccc:kd::ccccc::;;,                                                ........
lc:llllllll:lllllllll:lllccccc:ko;c:oc:;;,',..                                                ......
ocloooooool:lllllllll:llllllllccOlllllccc::;'...........................................  ..........
l:llllooooolcoooooooolcoollllccc:c::;:::::;;:;;;;,,,'''',,,,,,'','''''......''''....................
ocoooooooooocooooollll:llllollllc:lcccccccc:::::::;;;;;;;;;;;;;;,,;,,,,,''''''''',,''''''''''''''''.
ocoooodddddo:llllooooolcoooooolllccllllc::::;ccccccc:::;::::::;;;;,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,','''''''....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0086
This is China's Future Factory
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;c:;,,;::;:cc;;c;,:c;;,,;xlokdo:,,;:c;,,;co:.:ccc:. .,'.looolxocolckccllcccclo:xolOOdxcllloccc::cOOx
:cc;c:cclcc:;,,,,,,,,,,;codxxxo;,,,::;;'ccc'.;cccc...,.'llclcc;;;,,,cc::;cllloxolodoocldc;:;c:oc:lxO
;:cc:c:lolcc:,;cl:;,,;;;cololc:;,',,:,',ccc'.;cccc...,.,ol:l;;,;;,'.;;::olccc:cdccc:coc,,,'.,:l:c::c
;:ccccclooccc;lolclc;:ccol::l::;,',:,'';lcl;',llcl,'',.coc::';,;,,:c;;;::;,;::olcc,;c;'''...'';ooc:;
:cloodllxdollclc:c:;,,dxxl;;:c:;,';:',:lcl:;,'ooll;,,'.;:;,,;,,,,;:cc;,:;,;;;:c::;;:,...';;;;;:::oxx
lccllllcllloocc::;,,,,:c:c;;cdlcccc:;,oldx:;,.oooo:;,..;''''''''','''''....'''''''''.'',',,''',,:,,:
::;;;;;,,;;;;;;;:;;;;,,,,;;;:doloccc:cxdxk:lc.looo;,'..;',,,,,,,,,,,,,,;::;:;;:cllllclllllododddxxdo
:::llccclolllodddoodollloolooddddldxxddxxo,.. ,::;..' ...,:c;,',,,,;;,:clc:;:;,,;;;;;::c:::cllcccccc
clllllllllllccccclcol::::lccccoldcccclc;..,c:.,::, .' ','....','.;:::::;clc;:c;okooolol::,',;:;;,,,,
dxkkkOkOOOOOOO000OOO000KKKKKKKKKxxxc,..;coxdl;:;;;;:;..,,,'''...';lc::c;:lllllk0olldcll::lcol::c:col
NNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNKx:'..,ldddxOOdc,,oxxxod:',:;,'''''...';:;,:cldOOo:,',looclcxkdxxkdxxo
NWNNNNNWNNWNNWNXXXNWWNWWNWN0x:...;:c:lkkxooox;'dxdllldol.'ccc;,''..'.....',,;oodolcxOxc:lc:c:cccclod
WWWWWWWWWWWWWMWWWWNNNWWX0d;..,;ldddllodoodkXX:cdxoollllc,'dlcccc:,'.........'cdollodc:;;,,',,,;:c:c:
NMMMMMMMMMMMMMMMMMxxxOo,..,cooodxkoloddxKNWMW0lllc:;;;:;:kN0xdlllll:,'..........,,,',,'''.....,::c:;
od0WMMMMMWWWWWWWWKd:'..,codddxkOOdllxKXXWMMWKkoc::;,'''..;xkOKKddoooolc;'.......  .'ccl:'',.',,;;;;,
ooolodO000KOc:ll:...':lloddxkOOkxdk0KXXK00c  .';:lll;.    lololldOOkddddoc;'.......   ..,:,'',,'',,'
:loolooxKMNOl,. ..,:loodxkkOOkkkKXXOxc;'''........;:..............;dddddooll:,......      ..',''''. 
.,ccllclc:'. .',,;;:dkOkkkO0K00KNXKl................................:kxxxko::;,''....              .
   .....  .':cll:cokOkkkk0XNXOOO00,...............................   ..........................  ...
.'...    ..;cllllllllloooodooool'.   . ...........''.............     ..oOOOOOOOkxxddoollc;;:;......
''''',;:ox0KXNWWMMMWWWWNNNNXXXO,.        ...':loooc;'c::;;,'......      .,dxxxxxxxxxxkkOOOkl:,..... 
;::coddlcodkkkkkkkkkkkkOOOOOd'         ..,:oxkkkoccodddoodxkdc,..         .:xkOOOOOOOOOOOOdcc;;,....
::::odookOO0KKKKKKKK000000k'.      ..,coodoooool::cccc;,,;looooool;,'.....''ckkkkkkkkkOkkxlcc::;,''.
;;;;;;:odxkkkOOO000000000OO;'';:clllcccc::cclcc;,,,;,::;::cccc:;;:::::::::::;oxkkkkkkkkkxl:::;;;;,''
;;;;;;odxxxkkkOOOOOOOOOOOOx;:ccccc::;'.   .',,'.;;,,'....';;;;,....'''',,,,,':dxkkkkkkkxd::;::;;,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0044
This is Hacking Finance
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddddd
lllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollcccccccllllooooooooooooooddddddddddddddddddddd
llllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooolc:;,,,,,,,;;,,,,,,;coooooooooooooodddddddddddddddddd
llllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooool:;,,,,,'''',,,;,,,,,,,,;:cloooooooooooodddddddddddddddd
llllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooc;,,,,;;,,'''',,,,''''''',',,;;:looooooooooodddddddddddddd
llllllllllllllllllllooooooooooooooooooolc;,;ddloddddol:,,,,'''''''''',,.,,,:looooooooooooddddddddddd
lllllllllllllllllllllloooooooooooooooo:;,,,::lccdc0dcx,,,'''''''''''''''',,,,;looooooooooooodddddddd
llllllllllllllllllllllllloooooooooool;,,,,;o,cllK:OKl;,,''''''''....''...'''''':oooooooooooooodddddd
lllllllllllllllllllllllllllooooooool;,,,,c:l;l:0l,lXc,'''''''''......'...'''''''cooooooooooooooddddd
lllllllllllllllllllllllllllllloooooc,,,,,lxd:,;l:;lc,'''''''........'''..'.''''''loooooooooooooooodd
llllllllllllllllllllllllllllllloooo;,,,,,,,,,,,'''',''''''''''.'..'''''.........';oooooooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllol,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''''.''''.......'.......''oooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllc;,'..'..'''',,,,,,,,,,,,'''''''''''''..',''''''''cooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllc;'..... .',,,;;;;;,;,,,,''''''''''''''',;;:lloooolc'.:ooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllc,.......,;,;;;::::ccccclllc:;,'',,,,,;;::ccllloodddxkx:oooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllll.....,:llllcccc,;::cllllooll:::;;;;:ccccclllloooddddxkOooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllcl;:lllcloodddlooolclllc:llllllloooodddxxkkooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;llolcdddxxdoloollccccllllloooooddddxkOdooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllolllcccldddoc:lxxxdoolooooooooooooddddxxkkoooooooooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollooooddd;'''cxxxxdddo;ooooooooddddxxkkooooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllolloloddddooldxxxxxxdl:dooooodddddxxkkoooooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollclodddxxxxxxxxxdcdddddddddddxxkxooooooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllolllllloodooolllldddddddddxxxkkdoooooooooooooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloolooddddxxxxddddddxxxxxxxxxoooooooooooooooooooooooooo
cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloolooddddxxxdddddxxxxxxxdooooooooooooooooooooooooooo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0039
This is Black Monday
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NWWW0xdxkOOdOOO0K0OO00NXkllllod0OOkkOOdc:oxO0XXNXXNXoccoxO0K0KXWWWWWWWXx0Kdlxc;'..'cdOXWNOc.  oXKkO0
OOXWN0O0xOkd0OKk0KOO0KOxN0kkkkOOOOkkkddxxxO0XXNNNXOkddkO0XK0XWWWWWWNXK0K0d,.:cddocloO0x:'..;ldOKXodd
XWWWWNKKoOOkc;o:':..;dNO0XklddxO0OOOOOO00KKKXXKOOOOxKNWNKKNWWWWWNXKXKOKOxd:;l;cl0Oo:'.;oxk0d;,c0XONN
xWWWWWKKKKXXKx00dloddOWOdOX0oocol::;:::c:clol,''ooX0WNXNWWWWWNXX0OXXXkdOxxokxll;'.,o:,'.,'::;';KXXNN
d0WWWWK00ONXXk;od''',dWk:,::coxOOOooxO000kko.,xOkxO0NWWWWNXXXOOKk0X0XO0O0d:'.,okKc'.;kkc.  .'''KXXNO
o:dOWKkkKKXN000OO00kxOWOxoll:'.;lddOOKKNKkOOkOOxOXOKX000kxoOKK0XKKkxO0O;':loollxc.  ,okxo:   ..x0XXK
;;;,:o:OkKXXKd;Ol':::xWlcc:xccc'..';:ldkkd:,.ddcl0KO00odxk;c:oxkdKkxoNNdoc;:ccol.    .;;;.     :xKKK
od.   .xXNXXXd.'.,...cx;,,,;;.';,.'.....:xlddkdoxNO00Kkldxlddk0KXN0odkNko;';,;:,.     .:;.  ...,xKkK
xx000OokXXNNNXxkKl..      ..'.''c'0Odo:'cdo0OOddNXxxxk0kkk00KX0kkkd0XXXkco'',,'':;;;,..'; ;::c:,d0XX
oOXXNXxk0kxkdxKNl      .,;;'..;ccccOk0Oxll:Od0;lWOxkol,:OKxxo:xxOkk0k0Kkcx.''''.olc:lol:..cc:;c;;xKN
x00dxlolx;;;:xdc     .;;,.'', lxc.'xx0kxlcc;:d:lOdk:,.'c.' ;dd0dkdxKKOOx;:....'.oooccc:;, ,;,:xc;:KK
',...;,:do0O:occ  ....cl,:d..':xK''00X0doo: ;oc:co;...:clx,xxxkc'c0NXKkd;:'...;,lool'clc;'::;c:;'.OK
.';;.;c;;dKNOO0d  .........'dookO,,0OKkod,'.llc:l;. ,';:dKxxxc. '.:OKOxx;;;...;;;c:;:::c;'''.... .xK
;c:cdcxkNWWWWWWx:    .....'odK0kk;;00kc:,  .';:'....c,:cd0kkd;,...,oddox;:,...,::c........'; .   .d0
,';:xXNNNNWWWWXcll    'c;l:kkkxdx;,00o;,:...... .....,cclXOOxoOkockk;lox:,'.';;llc:,,'..     ..  .lo
,,xNXXXNNNWWWWcdlkl. cKXXKXNK0kod,'OO;;,;........ ..;c:c:ddkkodl:lc:;l::'....;;.            .cl:.ckl
kNNXK0XXNNNNWNccoKXk.xNKXKk0XKKxo;.oxoc:l, ......  .:k;c:0xxdo0k::c::;cl;...''l.             lo:.:l.
NNXXKxxXNNNNWW:odXKk;kX0XXc,';,,,'.ldOocOc,..,:;..c.,dxOxo;,..........odc ''.,'.             .ld:::.
XK00OxlxXNNNNWoll0XcckKXNXo'.......:oO:,d:.,'',cONNNXOddc;:.     .'''.00o.......             .,llc,.
kkkxoolckKXNNNOllkX:ok0XNNO..  ....;cO:'xl.'';xXXXNNNNNk:;,. .... ...:K0o.......              cdoc..
xoloxO0klxKXNNN:odxclxkKXXN0l;;.,;,xdOl;::lcdKNNNWWWWWWWWd.  .... ...o00o.....'.             .;'.'. 
kO0KKK0xocxKXNNo:cxxOOKOKXNNNNX.   ,c:'':lxXWNWWWWWWWWXK0O.   .     .O0Oc. ... ...   ...  .. .,cd,  
KXXXXX0ko:,dKK0:lclc;:ldkOOo''.  ....   'oldx0NNNNNKkxOKXOo  .'.....cO0Oo.....  ...  ....      ;c.  
:ooc;;,;:c,.lxOOoc::clc:;;:'      ..',.;KKKKKKNNOxdkOxc,.    .:c:::loodx:....   .'.  .....  ..':....
             ..  .. ..oxkkk,     ..'.:..:kO0KNKcoO0l.         .........c:....   ...  .....   .,.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0035
This is the Burnout Generation
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKddKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd.dKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO0KKKKKKKKKKk'c0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0xdKKK0;..d0KKKKKKKKK0,cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx  Ok0KKOO''oKKKKKKKKKc.;kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK; :  lKK0..c'OKKKKKKK. . c0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, O:..0Kk.0Kx,kKKKKKd  ld'.kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK' kK0';Kl,KKKO'OK0KO     l'.kKKKKOddOk0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKxx0KKKKKKKKKKk OKK0.;:oKKdl.c,.': ,., ;0.;K0:c  ...lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO, .xKKKKKKKKKk dKKKk. xK;   ,0c.  ;.xl k;:K0x; ',.:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0l...;0KKKKKO.dKKKKc ,.cdO':KK;  ..;k ..cKKO.   '0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0;  .OKKKKd.KKKK0'  Oo:;.cKKd    .0;  oKKd  . lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO  . cKKKx.0KKd..  ';,,.lKKl    dK: ;0KKc .;.xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKc c ' :KKx.xk;:O;...OK0'lKK.    k0. oKKK'.x'.kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK; x..l o0. ...c;.oo :KKxxc;.    kd .0KKx .O.,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo dl x;.dk' .:..xx0' oc.,c' ,,. Ol .OKK: lx.:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk.xk ;K'.kx' ,..dx0x. ;;cO: lo' k. .dK0..kc.lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx.cO ,KO.,xc .' .lO'.;..'x. xc. x:,:dKo '0,.xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0x0O .KK;.l. .. .lx d, OKx .k;  kooOdK:.'OldKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0lx0l:0K. c' ,' ;do.o' oKx'c0; .klxK00lc:x:oKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0:xKddKO. c. ,, ;co ,c.:KdcOKl ,k,oKKOcdlo,;0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO:0K:lK0d:k  cc ;:;.cK.,Kl,kKd'c0;:0Kx,xOo,,0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OKK:xKKdcO. k, .,::dx 'Kx,dKd:kKc,xK0,:KO,,0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKckK0::d. O' .,::xc.cK0cc0:'OKd'oKKl'k0,;0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0017
This is how this all happened
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
coooccooooooooCCooO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888888888@@@@@@@@@@@@@@8888@88@@OC8@@@@@@@@@@8cocccO@@8
oCoooocoocooooooocoooooooCCCCCCCCCCCCCCooooooCCCCCCCCCCCCOOOOOO8OOOOOOOOCO8CCCOOOOO8888OOOOoooccCOCo
cooooooooooCCCCCCCCCCCoooooCCoooCCCCCOOOOOOOOCCCCCCoCCCCCCCCCCCCooooccoCCCOoCC8CoooooCCoooooooocoooo
oCoCoooooCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO88OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoC8OCCOO8OOO8COOOOCCCCCCCcocccoooo
oCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOO8OCCO8CCOOCCCCCCocoooocccccocco
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC8CCoCCCCCCCCooOOCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOCCCCCCOOOOOOO8888OCCOCCCCCCCCoooCcccooCCCC
oCCCOOO8O8888COOCoo8OCCCCCCCooOOCOOCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCOCCoCC888O8888888888888CCocCOcccoCCccoooCCCC
oCCOOCCoCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO88OOO8888OOO888888888OOOCOOCoO888OOOO88888888O888CooCC8cooccocooocoCCC
ooooCCOCCOOOO88@@@@@@@@@@@@@8O8OO8888O88@@@@@@888888@8OOCoooCCOCCCoCCOO8888OC88OooCOCcccccccocccoCCC
occccooCOOOOCCCCCCCCOCCCCCOOOCCO8888OOCOCooooooCooCCooCCCCCC88OC@@8oooo8O888O88OoooO8CCoooCoocccoCCC
OOOOOOOCCOOCOOOOOOOCCCocccccooooCCCCOCoOCCCcccccccocoCCCCoo88OoO@@CooooooCOOOOOccccoocCO8@OCCooccccc
CCCCCCCCCCCCoCCCCOOOO8OcooooooooCOCOOOooooooooooocccCOOOOCc@@COOOOccoooooOOCoooccccccccoOCCOOOOCoccc
8888OOOOOCOO888888888OCCCCOOOoooooooocooCCocccoCCoocCCO88CcoCC8@8CoooccoooooooooCCoCCCCoCCOCO888Cccc
C888OO88OOO8OOOOOO88OOOOOOooCoCCCOooOOooCoCCCCooCCOOCCCOOOCOCooCoococoocccccoooOCCooOOCooCOOOO88OCoo
O8OOO88OOO888OOCO888OOOCooCOOooCCCCoCCCoooCCoCCOOCooooCCoCoooCCOOcccoOCccccoOCCOOCOCCCCooCOOCCO888Cc
OOOOCOOOCCCO8OOOO8888OCcoOCOOCCCOCCCCCCocCOOOCocooCCCoCoCooCOOOO8cccCOOC88OO8OO88OOCCCCCoooCOOCO88Oo
CCCCCCCOOOOOOOOOOOOCCCCCOOOCOCOOOOooooCCccoooCooCoOOOOCCCoCOOOCCOocCO8OCOCOOOCCooCOOOCOOOOOoooO88OCo
CoCCCCCCCCCCOOOOOOOOCCcOOO88OCCOOOCOCCCCoCCCCCCcoooCCCCCooCCOOOCOCcoooCCCooccccoCCCooCOOOOOO88OCoccc
OCCCCCCCOCO8COOOOOCCOCCCCCCOoooCCCCCCCOCooooccccooooccccccccccoCocooooCCCccoCCOCCCCCCoO888Oocccccccc
OCCCCCO88O8OOOCCCCOOOo888CCOoOCCCCCCoCCCooCCCCCoCCOOoccccocccooOOOOooCCCCOCCCOOOCCCOCoO8OOOcccccccco
@@@@@@@@@@@@@@CCCOO88OO88@8OoOCCCCCCCOOO88OOCOCOCCCOCCCoccoCOOOCCOCooCCoCOOOCCOCCCCCoooooOOcccccccoo
@888OO88@@@@8OCCCCOCOOCOOOO8oooCOCCCoCCCCOOOOOOOCCCoooooCoCOOOOOCoCoCCCCCOOOOCCooooooooooc8occcccccc
O88888888@@OooCCCCCooCOCCCCOCoccCOCOO8OOOOOCCCCCCCCOCCCCCCCCCCooccocccooooooooooooooooooco8occccccco
ccCCCOOOOOOOCCoooooCooCCCocooocooCOOOOOCOOCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCoooococccccoooCoCCCOO8CooccccoO
OCoCooCCCCOOCCCCCoocccccccocooCOCOOOOOOOCCCOOCCOOOOOOOCCCooooooCCOOOOOOOCo8OOoCCccO8oOOOOOOCCCCCoCOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (10 POSTS)