I like it. What is it?
C:/TAG/EXE/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0265
This is Terraplanter
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKO000XNWWWWWWWWWWWWNKKNNNWNNNxXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKOkO00O0XNWWWWWNWWNXNNNX00KKKXXOokNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWWNXK0OdxkOKKXNNKxOK0O0OKXK0OOOOOOkxdxd0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX0kXWWNXOOdd0KkOKKKOxXNXKKOkOKXNN0O0xkkdloodXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNXXXOKXNWNNNWWWWWWWWNOkXNNNN0xO0kkk0OkOOXXK0xx0KXNXXOdodkdcllcl0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNNXKOkkOllkKKkXWWWWWNKkxxxdxxkkkkkOOOOOOOOOOOO000000000OOk:c:,c0NNWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWXKKNWNkcldxXWWXxkNWWWNKdccccc::cccloodoodddddddxxxxxxxxdddd;;;:;xxdOOkkkO0KNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWX0kxdoodONXNkloXNNNKc';':,;:,;c:;lolodddllxxodkxdxdododo;,,,:cldxOXXKK0KXNXOKNNNNNNNNNNNNN
WWWWOKNXOXWN0dloooxXNX0l:colll,',;';;,::'c::,lld;clo;clo;lo:llcocl;',':dldxK0Okxk00O0O0XXNXXNNNNNNNN
WWWKXKxxoO0KoccldlxOk0klo::cc:,,,;',',;,':,,,:,:;::::::c:cl::c:c:l:;':dxdlcloooxOOK00KXXNNNNNNNNNNNN
NWWNWNKkldo:,,,;cclkxdocccooc;,',',',;.;;:'c::.::l;cll:clcclccccllccc;:c:;:lcloolk0OKNNNNNNNNNNNNNNN
K0OkOkkdodc:l:lccclxocclloccl''.',c;llodccl:;;':;:,;:c;:cc;cc:lclllccc,klloclxkkkOOxdxOdOKNNNNNNNNNN
0O0Kk0KddOd;;lllc:;colldd::ll;...lc,:',,';:;';;:,;;:,;:;,:;,c:::;:clc;;clolkkkdxO000Ox0NNNNNNNNNNNNN
ocdxddkddoc;:l::cooddool:oool:'.;.',',;;::c,,;,c.::c',;:'::;::,c:lcdxdddllcc:;clodkk0KXXNNNNNNNNNNNN
:c;:o::ldol:::cl;;:::cccc:cdc;;:;c:,'ccc;cc::',;cl:coc,:xdc;;locl,o;ccoodocc:::cllclxx00K0KKXXNNKXXX
dOkdkdoololl:llc,,c::;,,::clxo:cl;,,c::';cc;,..;,c,;::ldolcc::l:c;..':cclooldxxxkxkkkkkkxdxkXXNNNNXK
OkkkkkxxkxOkxollccccoolcdxddkkd;..':;'':ool;:,;;;l:;;;'';;'',':coooocc:dxkddlodxddoxddooxdOkOkxxxxdd
doclc:lcc,cdxxxo::;;;,:c:'.';c''',:c:::occlooolc,,;,',;;;,cdddolccloxkOxlcccc::odxxx00dlloxdxxxxxO00
l;;;;:o::cll:l;;;oxoc:;c;;,'...cxocc:,;cddooll:,..,',;:,;:;co:;...',,;:oxOxlll;cc::cldkllooldxxxKNNN
l,,'',c;;;'.';..::c:oc,,;;dl,coc';lkkxxoc:::,,',:,....'.cll:ck0x:lol;;;c',dkOOdoc,:;:;:::;lxxxkXXNNN
;;.';l:;,;,;,,.';,',;,:x:..cc,.;:;oxxlxoc',;,,;c,;:x,.'c,.  .,xxoOOOOxd,....,.'.',:;::;;,;:ccok0XXNN
;ldkkxdodol;'.'',,',lol':lc',lol:;'clc:;;col:clol:dxl:::,',;l:,ld:;lOO0o.....;..,;:;;co;;,clooxxkOkO
cccodoc:c:;...''c:,..;c;;:coxxddl,'......':lo::cc:cooo:oodxxx;.''':dOO0Kc...,::;:;::l:;;:';lolddxdx0
:','.......'''',,,;;'',..,xkxdkdl;,,'',:ooc':,ldolodccoxokkc. ...,::,:cxO0xOdl',;:lc:l:;::,:codxKKXN
;;;;;,..cc;':l:,,'',..'.:kxddc:;''....,cc;,l;;lodoxdl,,,:ddc..  ....,cc:l0KKc..,;lll:';..':cckoxkkkO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0252
This is Bite Sized Learning
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,.'; :llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:,.',:dOXNNx :lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'.,;lkKNNXOd:ONNx :llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllll:,.';cd0NNN0xc::cd0k.kkkl,ccllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllll:;'',:oOXNNXko::coONMMMM0xx.ONNx :llccllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllll..xKNNXOdc::lxKWMMMMMMMWoOMMk.0NNd :lllclllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllc :l::cd0NMMMMMMMMMMMMMxkMMMMx.ONNo :lllcllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll;.,:lkXMMMMMMMMMMMNMMMMMMMdOMMMMMx.0NNd :llcllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllc dMMMMMMMMMM0OWMKdWMMMMMMKoNMMMMMx.0NNo cccllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllc xMMMMMMMMMMXxkok0OONMMMMXdkNMMMMd.KNXc;clllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllc xMMMMMMM0OOOoddKMMMMMMMMMNOkkOOO:;dx0l cllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllll: xMMMMMMMMM0dMW00MMMMMMMMMMMMMMWMo.KNNc clllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllll: xMMMMMMMMWWMMMMMMMXkxk000KMMMMMMo.KNNc cllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllll: kMMMMMWX0O0NMMMMMMMN0OO0NMMMMMMMo.KNNc clllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllll: OMMMKoKNWNOoNMMMKkOO00kddkXMMMMMl.KNNc.cllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllll: OMMxkMMMMWl0MMMMWX0OO0XWMMMMMMMMc.:,'':llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllll: OMWkkOOkx0MMMMKkkO00Oxk0MMMMMMMMc clllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllll: OMMMMWMMMMMMMMWX0OOKNMMMMMMMMMKx .lllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllll: 0MMMMMMMMMMMMMMMMMNXMMMNOo:,.';cllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll; 0MMMMMMMMMMMMMMMW0dc;'';cllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll; 0MMMMMMMMMXkl:,.,:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll; 0MMNOd:,'';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll; ;'',:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0250
This is the Fallback Project
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        .,,...,;:;'..,;:...:ldcc;'. 
                                        ...  ...  ...           ..','....';,.,,'....';;:,':,.. ....'
    .........'kxxxxxkxxd               xKKx :KK0..KKKx   ....,,,..,;;;''......',c::.oKKK,...::'.....
 .......  ...;KKKOO0000k ;cloooc;     oKKOo'0K0k..KKKOokkdc:'.;oxddkl:,.  .,okdol;..dKKK,.:xxod;....
...          ,KKKOOOOOOd x00000KKO.  :KK0koOKKkk',KKK0O0OKKKd.lO0000KK0c;d0KK00000k,dKKKokKK0Oo...  
..           'KKK000000d.x00OkOKKK; '0K0kdOKKkxk:;KKKOO0kOKKK,x00OkOKKKd 0KK0k00kOO.oKKKKKK0OOd;,;c;
             'KKKkO0000doKKKO0OKKK;.OK0kxkKKOxxk,;KKKK000KK0OcKKKO0O0KKd.k0KK00000O;oKKKOO0KK0x.   '
..           '000kO0000olO0000k000;l00kxd00Oxxkx..000O00000OOcO0000kO00o kO0000000k,l000xOOO00Ol..  
..           '000kO0000llO0000x000:d00kkd00Oxxkc..000O00000OOlO0000xO00d.kOO000000k'l000xOOO00Oc  ..
.'..         ,000xO0000.lO0000x000co00kkd00Oxkl  '000k00000OkcO0000xO00o.kOO00000OOcd000xOOO00O: ...
  ...... ....;000xO0000.lO000Ok000cd00kko00Oxd'.;,000kO000OOkcO0000xO00d.kOOO0000Ok:o000xOOO00Oo'   
      .  . . 'OOOx..... oOO00OkOOO;o00kc'00Ox:::..OOOkO000OOk:OO00OkOOOo'xOOO000OOk.oOOOoxOOOOOo ...
    ..  .....,kkkd      .dkOOxlkkk,oOOd.,OOO:.  .,kkkdxkOkd:.;xkOOklxkkl .oxxkOOkd, ckkk'.;xkkx;'   
   ......  .. ...       .,,.,.,...... '   ..     .;;'........,;:.........,;:'.........:l,.....   '. 
''..........  ...     .;.. .,l.   '    .'c'......,'..      .'.  '.     ..   ..      ..  ,    .....::
 ..;::c...           ,:''...  , .......;,'      '.   '    ..     .'  .'.      '   ..     '.     .. .
..... .,::,.  .',,,,c,c:  .  ..d;.    ,   '   ..      ....    . ...::'.........:;;.       .. ...    
     ......;;'..    ..';;c:c..' '.  .'     ..;.........cc......   ..'.        .'',.........;c;..    
     ...                   .;l,  '.........';:.      .'  '.      '    '      '.  .'       .. ,   ...
..  .,                        ,x..lc.     ..  '.    ..     '   ..      ..  ..      '.  .'.    '.    
 .  ..                        .x., .'    '.    .'  ,.       ..,.   ......;c.......  .,..       ..  .
 .  ...                     ...dl    ,. ;.      .:c.........';:..   .   ..'.    ..  .;:'........':;.
..  .'. .....         .....'.. d.     ;c....... .'.'       ..  ..      '    '      ..  ..       '.,.
.. . ........'.'....'''......  d,.... ,.,      .'   '.    '.     '   .'      ..  ..      '    ..   .
.. . ..      . ..   . ..  . .  d.    ,. .:   ..;     ''  ,.   .   ;..;        .'.,        ;  ;      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0243
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  .... . .............'...'''.'.............''.'''.''''''''''......................,'''..,,;;;'..'''
 ........................'''..............'''...'''..'.....................        ..'......,;;;,'..
..........................................'''''''','''''........'.........          ..........',;;;,
.....;kxo....xkk;...;oxkkdxkk;........''''.'''.....'.'......''.''.......               ..:00d;...',;
.....cMMMXc..WMMc.:XMMX0MMMM0....'.'.''.''''..................''..',,...             ..l0XXXKK0d;...
.....lMMMMM0:WMMc;WMMc;KMWNMMx................................,..'...',c:          ..cKWWWXXXNNX0kc'
.....lMMWdWMMMMMc:MMMkMM0,0MMO...............................'......''c;.         .:0WWWWWNXNKNWN0kx
.....cMMW.,kMMMMc.xMMMMXxKMMK'.........;.. .............',;;:;,,,'..'Ok.        ..ONNWNNNNNNWNNNWWWK
.....cXXK...,0XX:,xXXKXXX0x:.......    .'  ......... ....';c0KNWN00KKx.....     ..;dKNNNNWWNNNNWWWNX
.......':cc:'...''';:c:,....;;;....';;..';'';:;'..... ..':oxXNWXdoX0o:'.;......  ...'o0XNWWWNWWWWNWW
.....,0MMMMMMK'.,kNMMMMMNx'oMMW.;;cMMMcdkXNMMMMMNk' .'xNMMMMMMWl,;WMMl;lo,',''.........:kKXNNNNNWWWW
..   dMMWocco,.:WMMd,.;xkl,oMMWldldMMM,,NMMKc;;cWMW;.NMMd;;;dMMN,.NMMxc:oc;;.,''''.......,d0XNWWMMMW
     .kNMMMMNk,xMMK.. .',,,lMMMMMMMMMMdkMMWlool,OMMkoMMX..'..KMMx.WMMxc;:;'c..;,,,','......,oXNMMMWW
,... .kxddOMMMOlWMMd'.'oOo;oMMW;c,,MMMxdNMMKdllxMMW:,NMMk:,:xMMWc,WMMx:cclcccccclc:,;lc;'.....cxXNWN
c,,.;0WMMMMMMKc:cONMMMMMNx:dMMW.,clMMMxookXMMMMMWk,..,xNMMMMMXkdc:NMMMMMMM0''',;;cccloc:;,......':,.
c,::cccloddlc;;c::;:ooc,. ..,......;llccc:;cclc;..'.'',;,;:c:;'',,;:;';looolclll',...;l;'..'........
':cccxNNXocccNNNdcONNNNNNXk:XXK...'KWWdcNWNNWNNN.cNNNNNNXO:',:xKNWNKxcc;:clodxko:o:..,;,,::.''......
ccccckMMMM0lcWMMxcKMMXkkkd: xMMk.,kMM0;OMMWooool.;MMMxdkMMN,'WMMOloOkc':;:ldodolc;l..,,,,,,;::lll;,'
llllokMMMMMWOWMMxc0MMWNNN0.  0MMc,MMX::lMMMXXXX:.:MMMookMMW'.KMMMNKkl,;,ccoxxkll;:c;.,,,,,,,''',;;,,
clllldMMWxXMMMMMxlKMMXkooc.  .NMNKMW;..lMMWllll'.:MMMXWMMN''.,lldkNMMX;c:;lccdoc:;c..,,,,,,,,,',,,,,
ccc;,dMMWookNMMMxlKMMWXKKKk...,WMMW:...lMMMK0KKK,:MMM..0MMO;lWMWK0NMM0..'::::::::;.',',,,,,,,,,,,,;,
.'.,:d0KKxxddOOklcx0Oxdddxo....:xdc....;dddddddx',dxd...k0Oxcoddkkkd:.........   ...,,,,,,,',,,,,,,,
       .........'''...............................................'.....''...'''...';,;,,,,;;;;,,;,,
   ..........................................................''.'...'....''''''''',:,,,,,,,,,,;:;;,,
      ...   .... ...........................................................'.',',,l,,,,,,,,,;;,,',,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0239
This is Kencko
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWNNNXK0OOxdxxO0NNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNNNXK0OkkkkkO0kNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXXXXKONNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNKKXXXNXXXXK0NNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNKKXXXNNXXXKkNNNNNXK0O
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXK0OOkxkKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKNNNNNXXX0dK0Oxxdddd
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXK0OkkkxkkkkkkxkKNWWWWWWWWWWWWWWMNKXWWNXXKOdooxxxxdddxd
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXK000OkkkkxddddxxkkkkkkxxKK0NWWWWWWWWWWWXKOOkOO0KKkddkxxxxxxxx
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNX0xloolccc::dkkkkOkdxkxxddxkkkkkkdodd0NWWWWWWNKOkkO000O00KK0O0kkkxxxxx
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXXXK0Odc;;:;;,;:::c::cdkOOOkkxxxxxxdxkkkkkkdodxKNWWWWXOkkkO0OOO00O0OKXXK0OkOO0
WWWWWWWWWWWWWWNNXKK0Oxkxxddooc:::::c:,;:lcc::cdOOOOOxxkkxdddkkkkkkkdddxKWWWWN0kxkkdxxxdoxOKXXNNNNNNN
WWWWWWWWWWWKkO000Okkxl:looolodo:cllccc,,llccc;'lkOOkkkkxdxddxxkkkkkkxdddxKNWWWNNXKK000KXNNNNNNWWWWWW
WWWWWWWWWWWK0xk00O:,ccc,:odddddo:,ccccl:';llcc:.'lxOOOOOkdxddxkkkkkkkkxdddxKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKKKxoO00ko;co:;:lddxxdl';lcccc:;;:;;;,.,o00OO0OkkdllloxOkkkkkxddokXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKKKKOlk000kl:loc;coddddo;,:cc:clc:lc;,;,.:O0OxooxklllllokkkkkkkxddokXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWNKKKKKdo0000x:col;:cldoddl,,ooccllloc;:cc,ckdoc;;c,l:;,.'lkkkkxdl:;ookXWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWNXKKKKklO000Oo:cc::cdkoxkx:;coddc::cl',;;lc,'......,:coool:;,,,,,'ooodONWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWXKO0K0ld0000d;;oo,cokkxoolclcol;;lc,'....'.',;:ooc:;''',,,,,,,,'loooodONWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWNX0OKKxlO000do:od;cddolc,',,........;cllooc:,,,,,,,,,,,,,,,,,,;lllooood0WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWXKO0K0lx000kdcl,','........',;:cccc;,,,,,,,,,,,;;;;,,;,,,,,,:lloxk0KNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWNX0KKKxo0000k:..'....':cccc:;,,,,,,,;;;;;;;;;;;;,,'',;::lxk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKKK0dk0000OO0o::c:;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'',,;:ldk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKK0kdOxdlc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,',,;:ldk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKKO:;;;;;;;;;;;;;;::;;;;,,,,;;:ldk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKKd:;;;;;;;;;;:;;;;;,,'',:cldOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0236
This is Yoto
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dddookWWWWWWWWWWWWXddddddddddddddddddddddddddollcccllO00K00KKOOxddddddddxKKKKKKKKKXK000Oxddddddddddd
dddo:lkNWWWWWWWWWWWXkddddddddddddddddddddddddolllllllOOKKKK0KOkxddddddddddxkO0KKK00OOkkOOxdddddddddd
ddddlcclONWWWWWWWWWWW0dddddddddddddddddddooooolccclllOO0KK00OkkdddddddddoollodddxOOkkkkkOxdddddddddd
dddlcccclo0NWWWNNXK0Oxdddddddddddxdddddddoooolc:;,;:ckOOOOkxddooooooooooolclllodxOkkkkkkOodddddddddd
ooollccllllldxxdolldddddddddddk0KXXK0Okddddddoooollc:cdddoodddddddooooollloollodxOkkkkkkkcoddddddddd
oolccllcllloodddolooooddddddx0KKKKKK0KXK0OkkxdddddddddddddddddddddddddooolllllodkOkkxxxddodddddddddd
ooollcccccllllccclloooodddddddxkO0KxdO0OOkkkOOddddddddddddddxkO0KK0Oddddddddddooodddddddddddddxxdddd
ddddddooooooooooooodddddddddoooooodxxOOkkxxxkOddddddddddxKXWWWWWWWWWNOdddddddddddddddddxkO0KXNNNX0kk
ddddddddddddddddddddddooooocllloooodxkkkxxxxkkddddddddocl0WWWWWWWWWWWWNOdddddddddddddxO0KKkOXNXXXK0K
dddddddddxk000Okxdddddooool::cc:::ooxkkxxxxxxkdddddddddlllo0WWWWWWWWWWWWXxddddddddddoloodoccO00O0000
dddddddx0KXXXXXXXK0kdddddooollcllll::dkxxddddoddddddddollllldKWWWWWWWWWNXOdddddddddolllllcllk00KKK0K
dddddk0XXXXXXXXXXXKKdldddddddddooolllooooooodddddddddollllllllx0KXK0Oxdddddddddddddollllllllk0KK0XKK
dddkKXXXXXXXXXXXK0kkxxxdddddddddddddddddddddddddooooolllllllllloddooolooooddddoooooollccllllO00KXKK0
dddk0KXXXXXXXXKOkkkxxO0OdddddddddddddxxkOOxddddddooollcccllllloooooollloooooooooooolc:;;;cclO00000OO
ddooocldkO00OOkkkkxxxxkOddddddddldO000KXNNNNK0Oxddddoooolllccllllllllooooodddddddooooolc:;,;lxkxddod
ooooll:;;:cloxkxxxxxxxkddddddddollldxkOKK0O0NWNNKkddddddddddddddddddddddddxxxddddddddddddddddddddddd
oollc:;,'';:cldxxxxxxxoooddddddolldddoloOkld0K0OOOkdddddddddddddddddxkO0KXNNNXkddddddddddddddddddddd
dooollcc:;;,;:cloddooooodddddddoldxddddloOkkkkkkkkOkddddddddddddddOXNNNNNNNXddXKxddddddddddddddddddk
dddddddoooooooooooooddddddoooooolodxxdxookkkkkkkxkkxddddddddddllllld0XNNNNNNXKK0OddddddddddddddddkKX
dddddddddddddddddddddddddooooollllodxxxookkxxxxxxkddddddddddddllllllodO0000O00OOkddddddddddddddOKXXX
ddddddddddddddxOOOkxddddddooooolcccllllookkxxdollooooooddooooollllccloxkOOOOOOOOxdddddddddddddOXXXXX
ddddddddddddk0KKKXXXK0OkxddddooooollccccclccccllooooooooooooolllccccloxkOOkxxdoxlcodddddddddddddxk0K
ddddddddddxkKKKKKKKKKKXKK0OkkxdddddddoooooooddddddddddddooooollccccclccokkkOOkkxooooddddooooooooc::c
dddddddddddddkO0KKKKK0OOkkkOO0ddddddddddddddddddddddddddddddooooollcc::lxxddoooddddddddoooooollcc:;;
ddddddddddollldxdxkkk0Okkkkkk0xddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooooodddddddddddddddooooollc:;'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0227
This is Foldeat
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOO
lllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooodxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllloooooooooolllllllllllcccccccccclllllcccocdooodddddddxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllooooooooolllllllcc::::::;lllloooooool:xxkkxdddxddddddddddkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00
llllllllloooooooooollllllcc:;,'''''ccclllllllll:kkkkxooooooooooooodkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000
lllllllloooooooooooolllllcc:;,''...,;,;;;;;;:;,'ooodoccccc:::;;;;cdkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000
lllllllllooooooooooooolllllc:;,''...';:::::::::::. :c::::::::ccodkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000
lllllllllllllllllllllloooolllc:;''''.';:cccllllcc' cooddddxddxkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOO00000000000
llc:;,cxxxdxkOOOOOOOOkkkkxoclcc:,'''''':llooooolo; lxxkkkkkkkOOkkkkxxol:cKNXXXXXXXXXNNNNNNN000000000
lcc;''dxdk0000000000OOkkkkxcccc:;'''''',collllloo; lxkkkkkkkO0Okkkkxo:..:NXXXXXXXNNNNWWWWWWKK0000000
cc:;''lxX00000000000000kkxxcclc:;,''''''clllllloo' lxxkkkkkkO0Okkkkxo:..cNXXXXXXNNNWWWWWWWWKK0000000
cc:,''oXK00000000000000Kkxxcclcc;,''''.':lllllloo. lxxxkkkkkO0Okkkxdl;.'oWXXXXXXNNWWWWWWWWWKK0000000
c:;,''oX000O00000000000Kkkxcclcc;,''''..:lllllloo' cxxxxxkkxkOOkkkkdc'.;OWXXXXXNNWWWWWWWWWWK0O000000
cc:,''cOK00000000000000OOdxcclcc;,''''..:lllll::xxxkOxxxxxxxkOOkkkkxo;..:WXXXXXXNNWWWWWWWWWK0K000000
cc:;''olx000000000000OOxxkxcclc:;,''''..:llllc'ookxkkkdxxxddxkOkkkkxo:..:WXXXXXXNNNWWWWWWWWK0K000000
lc:;''dxdodkO00000Okxxxkkkxcclc:;,''....:llllc.oco:xlxddddddxkOkkkkxdc'.:NNXXXXXNNNWWWWWWWWXOK000000
llcc:;:oooolllllllllooooddlcclc:;,''....:clllc.:.  ..doooooodkOkkkkkxdoccdO00000000000KKKKKK00000000
lllllllllllllllllllllloooollllcc:;,,,'',::::::;      ;cllllloxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOO00000000000
llllllllloooooooooooooooooollllccc:::::;;;'....      .::cloodxkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000
lllllllllloooooooooooooooooollllllllllllllllcccccllloddxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000
lllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooddxkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000
llllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooddddddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
llllllllloooooooooooooooooooooooooooooooodddddddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0177
This is Blot
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXKXKkKXKKN0OKNNNNNNNNNNK0KXKKXXXKKXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNXXXXXXKK0XK0XXKKXK0XXXXXXXXXXXKKKXK000X000OKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0KKXXXXXXNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXXKK00NK00K0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXW00KKXXXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00ONWWWNNNWNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWO00KKXXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00OWXNWXK0WKKKKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO0KKKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWXWMNKKWKKXKXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWNWNXXWNNNXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWNWNXXWXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWMMMMMMMWWMWXXXXNXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWWWWWWWWNWXXNXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWWWWWWWWWWWWNNNWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXKK00OkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO00KKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00OWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO0KKKXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNXXXXXKK00ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO00KKXXXXXNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNXXXXXXKKK00OOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOO00KKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0124
This is Director's Viewfingers
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                          ..';cloddxc                                                               
                ..';:ldk0KXXXX0OOOOO00o,                                                            
         'coxxxkkxxkxdddxkkOOkxoc;,,:oxOKOd;.                                                       
         ':;,'',,.,:ccloxxxddoc,.....;cdO0XNWWKOo                                                   
         .,:;',;;;,cc::cdkxdoc,..        ..';;;,l                                                   
              .',:;:llc:;lO0kl'             .';:.                                                   
                   .;:,..,;:;,             ckOx.                                                    
                           ..             :000x:00k'                                                
                        .....            .xO0Ok0WWN0Od,..                                           
                       .....             :kkxdxk0OkdXX0XNk'                                         
                       ....             ;OKKNN0dl;':kxlxko:.... ',,'...                             
                     .....             'xOOkxxc;;'.dko;dd:    ..;,,;;,,,,'''....                    
                     ....;looc,       .xOdlc;;'.... ..l;;:     .............''',;,,'.....           
                         .:dOKXKd;. .:x0OOkkdc;,,;:::ldkx:                .........'',;:::'         
                             'cONWWWWXKOxdodxxdxxdllc:,.                            .......         
                                ,x0KXXXXXXK0dl:'.                                                   
                                  .;ldxxoc,.                                                        
                                    ..                                                              
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0118
This is Accessible Brand Colors
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.........................NNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWd......................... ........................
.........................WWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWd......................... ........................
...  ....................WWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWd....,,................... ...:K;..................
...   ..  ...............WWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWd...,,,'.',,'............. ..;XoX',xxO.............
.. .. .    ..............WWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWd..','',',,,,............. .,Kc;oOoKxN;............
.........................WWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWd......................... ........'...............
.........................WWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWd......................... ........................
.........................WWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWd......................... ........................
.;olllllllcloo.       ...WWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWd..;olllllllcloo. .  .  .. .'dddddodooddd;       ..
.:xllxooooodxx.   ..  ...WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWd..:xllxoooooxxx. . .   .. .,OkxkkddxdkOO: ..    ..
.........................OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkc......................... ........................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;. ;;;,,;;;;;;;;;;;;;;.;;;,.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWW,;;;dNo;;:c;;;;;;;;;;;;;;
;;. ..;.. .;;;;;;;;;;;;;.;;,.,.,;''.;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWW,;;lNkNcc0OX;;;;;;;;;;;;;
;..;;......,;;;;;;;;;;;;.;;';;,',',',;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWW,;:0c;lOxOdKl;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.xWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWW,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;cxxxxxddxxxxx. . .  .;;.;,oolldllolldd:       ';.xWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWW,;;xxxdxdxdxxxx;   .   ,;
;lOxkOxxxkOOOO. .  . .;;.;,ddooxoooodxxc    .  ';.xWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNW,;;OkxOkdxxOOOO:       ,;
,,,,,,,,,,,,,,'''''''',,.,,',,,,,,,,,,,''''''''',.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.,',,,,,,,,,,,,'''''''',,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMxkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:NNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMxkMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:WWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMM,'MMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMK.KMMMMMMMMMMMMMMMMMMxkMMMloMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:WWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (11 POSTS)
>>>