I like it. What is it?
C:/TAG/Food/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0239
This is Kencko
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWNNNXK0OOxdxxO0NNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNNNXK0OkkkkkO0kNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXXXXKONNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNKKXXXNXXXXK0NNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNKKXXXNNXXXKkNNNNNXK0O
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXK0OOkxkKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKNNNNNXXX0dK0Oxxdddd
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXK0OkkkxkkkkkkxkKNWWWWWWWWWWWWWWMNKXWWNXXKOdooxxxxdddxd
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXK000OkkkkxddddxxkkkkkkxxKK0NWWWWWWWWWWWXKOOkOO0KKkddkxxxxxxxx
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNX0xloolccc::dkkkkOkdxkxxddxkkkkkkdodd0NWWWWWWNKOkkO000O00KK0O0kkkxxxxx
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXXXK0Odc;;:;;,;:::c::cdkOOOkkxxxxxxdxkkkkkkdodxKNWWWWXOkkkO0OOO00O0OKXXK0OkOO0
WWWWWWWWWWWWWWNNXKK0Oxkxxddooc:::::c:,;:lcc::cdOOOOOxxkkxdddkkkkkkkdddxKWWWWN0kxkkdxxxdoxOKXXNNNNNNN
WWWWWWWWWWWKkO000Okkxl:looolodo:cllccc,,llccc;'lkOOkkkkxdxddxxkkkkkkxdddxKNWWWNNXKK000KXNNNNNNWWWWWW
WWWWWWWWWWWK0xk00O:,ccc,:odddddo:,ccccl:';llcc:.'lxOOOOOkdxddxkkkkkkkkxdddxKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKKKxoO00ko;co:;:lddxxdl';lcccc:;;:;;;,.,o00OO0OkkdllloxOkkkkkxddokXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWKKKKOlk000kl:loc;coddddo;,:cc:clc:lc;,;,.:O0OxooxklllllokkkkkkkxddokXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWNKKKKKdo0000x:col;:cldoddl,,ooccllloc;:cc,ckdoc;;c,l:;,.'lkkkkxdl:;ookXWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWNXKKKKklO000Oo:cc::cdkoxkx:;coddc::cl',;;lc,'......,:coool:;,,,,,'ooodONWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWXKO0K0ld0000d;;oo,cokkxoolclcol;;lc,'....'.',;:ooc:;''',,,,,,,,'loooodONWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWNX0OKKxlO000do:od;cddolc,',,........;cllooc:,,,,,,,,,,,,,,,,,,;lllooood0WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWXKO0K0lx000kdcl,','........',;:cccc;,,,,,,,,,,,;;;;,,;,,,,,,:lloxk0KNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWNX0KKKxo0000k:..'....':cccc:;,,,,,,,;;;;;;;;;;;;,,'',;::lxk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKKK0dk0000OO0o::c:;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'',,;:ldk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKK0kdOxdlc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,',,;:ldk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKKO:;;;;;;;;;;;;;;::;;;;,,,,;;:ldk0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKKd:;;;;;;;;;;:;;;;;,,'',:cldOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0231
This is Popcorn
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxddddddddoooooooollllllllccccccccccc::::::
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxddddddddoooooooollllllllcccccccccc::::::
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxddddddddoooooooollllllllccccccccc:::::
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxddddddddooooooollllllllccccccccc::::
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxddddddddooooooollllllllccccccccc:::
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxddddddddooooooollllllllcccccccc:::
OOOOOOOOOOOOOOO00000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxdddddddooooooolllllllccccccccc::
OOOOOOOOOOOOOO0000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdddddddoooooollllllllcccccccc::
OOOOOOOOOOOOOOOOO000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxdddddddoooooollllllllcccccccc:
OOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdddddddooooooolllllllcccccccc:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdddddddoooooolllllllccccccccc
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxdddddddooooooolllllllcccccccc
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdddddddoooooollllllllccccccc
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdddddddooooooollllllllcccccc
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxddddddddooooooolllllllllcccc
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxddddddddooooooooolllllllllll
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkox00OOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxdddddddddooooooooooolllllll
kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxckkdloxOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxddddddddddooooooooooooooo
kkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo:,oOOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkdlldxxxxxxxxxxdddddddddddddddddddoddd
kkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxdl::oOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkk0Okkxxxxxxxxxxxxxxxxddddddddddddddddd
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkol:,,:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxx00kkxxxxxxxdddddddddddddddddddddddddd
dddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdol:;;;lodxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddddddd000OOOOkkOOOOl:cloodddddddddddddddddd
dddxxxxxxxxxxxxxxxxxcc::;;;,','.'.'';xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0Oxkkxkxxxxxdoddddooodddddddddddddddd
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;'.,'.'..'..'..';xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkxddoodxxxxxxxxxxxxdoododxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxkx;'''.''........';xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxddooddxxxxxdddddddddxdlloxxxxxxxxx
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0227
This is Foldeat
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOO
lllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooodxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllloooooooooolllllllllllcccccccccclllllcccocdooodddddddxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllooooooooolllllllcc::::::;lllloooooool:xxkkxdddxddddddddddkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00
llllllllloooooooooollllllcc:;,'''''ccclllllllll:kkkkxooooooooooooodkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000
lllllllloooooooooooolllllcc:;,''...,;,;;;;;;:;,'ooodoccccc:::;;;;cdkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000
lllllllllooooooooooooolllllc:;,''...';:::::::::::. :c::::::::ccodkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000
lllllllllllllllllllllloooolllc:;''''.';:cccllllcc' cooddddxddxkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOO00000000000
llc:;,cxxxdxkOOOOOOOOkkkkxoclcc:,'''''':llooooolo; lxxkkkkkkkOOkkkkxxol:cKNXXXXXXXXXNNNNNNN000000000
lcc;''dxdk0000000000OOkkkkxcccc:;'''''',collllloo; lxkkkkkkkO0Okkkkxo:..:NXXXXXXXNNNNWWWWWWKK0000000
cc:;''lxX00000000000000kkxxcclc:;,''''''clllllloo' lxxkkkkkkO0Okkkkxo:..cNXXXXXXNNNWWWWWWWWKK0000000
cc:,''oXK00000000000000Kkxxcclcc;,''''.':lllllloo. lxxxkkkkkO0Okkkxdl;.'oWXXXXXXNNWWWWWWWWWKK0000000
c:;,''oX000O00000000000Kkkxcclcc;,''''..:lllllloo' cxxxxxkkxkOOkkkkdc'.;OWXXXXXNNWWWWWWWWWWK0O000000
cc:,''cOK00000000000000OOdxcclcc;,''''..:lllll::xxxkOxxxxxxxkOOkkkkxo;..:WXXXXXXNNWWWWWWWWWK0K000000
cc:;''olx000000000000OOxxkxcclc:;,''''..:llllc'ookxkkkdxxxddxkOkkkkxo:..:WXXXXXXNNNWWWWWWWWK0K000000
lc:;''dxdodkO00000Okxxxkkkxcclc:;,''....:llllc.oco:xlxddddddxkOkkkkxdc'.:NNXXXXXNNNWWWWWWWWXOK000000
llcc:;:oooolllllllllooooddlcclc:;,''....:clllc.:.  ..doooooodkOkkkkkxdoccdO00000000000KKKKKK00000000
lllllllllllllllllllllloooollllcc:;,,,'',::::::;      ;cllllloxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOO00000000000
llllllllloooooooooooooooooollllccc:::::;;;'....      .::cloodxkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000
lllllllllloooooooooooooooooollllllllllllllllcccccllloddxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000
lllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooddxkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000
llllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooddddddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
llllllllloooooooooooooooooooooooooooooooodddddddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0185
This is a crazy office worker's night meal
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKookkxxoc:;;,,':ll:;,ONN000xxOOxNXOkx
KNNNNNNNNNNNXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKxckkxxdl:;,,'';::,;ONNX0OkkkO0XKOOkd
KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK0:kkxxxdoc;,''''',0WNX0Okkx0NNXOkkkd
KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXXcxkxxxxdl;,'....ONNK0OkxxXWNXKOxxxd
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXdoxxxxxdol:;,',OXX0OkkxONWNX0Okxxxd
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKKKKKXXklxxxdddoolc:lO0OkkdddKWNXKOkkxkkd:
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXK:xxxxxdoolclxkkxxdodXNXK0Okxxkxl:o
XNNNNNNNNNNNNWWWWNKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOO0KlxkkkkkkxocloddoooOXK0kkkxxxdl:d0O
XNNNNNNNNNNWWWWWWX0cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOddoOOkkkxo:clodddd0K0OOxdxoolcoO0Ok
XNNNNNNNNNWWWWWWWXd,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OO0O:xokkOkkxc:clllloOOkkxxxxdlcx00Okxo
XNNNNNNWNWWWWWWWNKc:KKKKK0KOkOOkkOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOkO0OcolkkOOkd:,:cc:lxxkkOkxxdldkOkkxxdd
KNNNNNNNNWWWWWWWNK,lKKKKK00kdddddxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOdO0OoclxkOOOkxl::;:dxkkkkkdllxOOOOxddxo
XNNNNNWWWWWWWNWWXK'xKKKKKKKK0O000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOkO0Ox,dxkkOOOkkxo::dxxxkxoldkkkkkkdodl'
XNNNNNWNWWWWNxNWKx.0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOO,kdOOOOOOOkdoc:ldxkd:dkxxxkkxdl;,,
XNNNNNNNWNWOllkNKl,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOO;odOOOOOOOOO0K0000O'.;lodxxdoccccc
XNNNNNNNWWWNO0NXK:cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOccxOOO0000000XXXXXXl:::cloddxxxddd
KNNNNNNNNMNK000OO,ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkxxxc,dkkkkkkkkkkOO0KKOxxxxxkkOOOOOOOk
KNNNNNNNNNNX0Okkx:cddddddddddddddddddddddoooooooooloodoooooollllll:,xdxxdddddddddxkkOOOOOOOOOOOOO00k
XNNNNNNNNNNNNXXXKKKK00000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxdxxxkOkO00OOOOOOOOO000000000000000000O
KNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000K00XKK000000000OOOOOOOOO00KKKKK0O
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK00000KK0KXKKKKK000OOOOOOOOOOOOO000KKKO
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXKKKKK000KKX0XXXXKKKKKKK0000OOOO00000000KK0
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXKK00KKX0XXXXXKKKK0KKKKKK0000000K00000O
KNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXKKK000000000000000KKKKKO
KNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKK0000000000KKKKKKKKKKK0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0166
This is the secret that built the Spurs' dynasty
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;:cddollddxl,';.  ......                    llkkc;:;'  0d;o,d.kKXXNl'..''''''',,,;ckXNWWWWWNNXXNW0d
clldkxxkkkko.'.                              ;;xOkkkkd:kK0OldOkdkKXNXo'....''''',,,;oXNWNNNXKOOO0XKx
ddkK0kxkkkdl:                             .cx0KXXXXKXXXK00K00OOOOKNWWNd'......'''',,oKWWNKOOkkkkO0XO
00KX0Okkxl:c.          ..   ..           ,OKK000O00KXXK000KKOOOOOKNWWNXk,........',oOOK0OOOkkkxkxxkk
MMMMWNKkc''.          ': . .,..          .kOkxxddxOOKXNNXKK0OOOOOKNWMWXXO:.......'cdkO00Okkxxxxk0KXN
WWWX0O00xl.         .::....;'.           'kkkdoooooxkO00KK00OO0OO0XNMMWXNNl'......,:ok0K0kxkO0KXNNNW
0doodxkkOOOxc'     .'';c,..              ,docccllllddoc;ck00000000XNWNKo,';:,......',:ok0K0KNNWNNNWW
loddxxxkkkkOOOOo;.    ...                 'o::loolloolc,cdk0000OOOkxocc,clddoc,.......'clx0KNWWNWWWW
oddxxxxxxxkkOOOkkOOxl,                    oolldolc:lol;ldook0OOxocccclc:ldddolc;'........;ldOKXXXXXX
dooddxxxxxkkOOOxdxkKWWXd.              ...:;::lllcclldkkxlokx.,ccccccolcloc,.,cooc,........,lxOKNNWK
olccloodddxxkkkxdodxOKNX0c            .;;;;:c;::llcllddl:cxk, .;lccccllllc;,:dxkkkkd:........;:xKKNX
ol:;;::ccclloolololodxkOkkl          .;;;:cc, ,ollc:c;',lxko ...ccccccc:,,,':xkOOOOOOxl,........ .,,
cc:,,,',,,,;::,,;::looodxkk:         ,;;:lll.  ';c:;'';ldkk,....clccccc:;'.;lkkOOOOOOOOkxl;...  .',o
lllcc;,''..'''''';;;;codxxkxd       .;,;cll.     ''.';c:ldx... ..l:::;'.  .cokOOOOOOOOkkkkOd,. ..,lO
lllooolc;'.........,,;:lodxkK,     .;;;:lc.      ...',olokk... ...Oo       cokkkOOOOOkkkkkOOOkkdllkO
lcccloool:..........';:clodxk:    .;,,;c: .      ...''xdckk......lKl       clxkkkkkkkkkkkkkkOXWNNK00
:oc;;::cc;.. ........',;:lodxccc::;;,,;, .d      ..''.Okldk..    k0:       coxkkkkkkkkkkkkkkKNNXK000
;ckx:',,'.    .......';::lodd:ccc:;;,;.  dk     ...'.'Ox:cx'.    00;       :lxkkkkkkkkkkkkk0XKKK0000
;:clxx:..     ......,:cllloxdlccc::::.  oXK,   ...'...Od;;o,.   .K0;       :dkkkkkkkkkkkkO0O0OOkO0OO
;;::lc.       ..'...;cllodddl,,;:c;'   .kkOx. ...... .Oxc;l'    .K0;       :dkO0OOkkkkkkkOX00OkkOOOO
,;;;c..       ..''..,::loxkxxc..'      .XXXX;...      kocdk.     x0:       ;dkOOOOkkkxkkkkKKxkkOOOkk
d0Kk'       . ..'''..'';lxOXWN,         KXKx,..       kc.xl      lKl       ,odkkxxkkxxxOOkOOxkOOOkkx
oKX0,      .....',,,,;lkKNWWWMN,       .l:'..         kl.o.      ;Kx       ,odOOOkxxxkxxKWWOxkOOkkkx
;xOOc      ';;;odxxxxxxkOKXNNWWX..,;,....             ko ....  .'.Ox       'ookkxxxxx0XOOKWKkOOOkkkk
.;ll'     .,:c:oddxdddooxk0KXNWWOxk0O'                ko  .ll,''..kO.      .llkkxxkkxkXNXXNNOOOOkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0160
This is the World’s Greatest Delivery Empire
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cccccccccccccccllllcc::cc:cllllllldldONkONO0KOxlox0X0xxlllldkdloNx0W0ONOlllllllllllllccc:;;,';;;;;;:
ccccccclllllllllllllcccccclllllllldlokNxONk0KOddK00XO00dllodkdldXd0WOONOllllllllllll:;;c::;c,:;,;;:c
lllllllllllllllloooollclcloooooooodld0NkONkOkood0OxXOONXOoodkdclXx0W0ONOooooooollooo::;cc:;:,;;;:;;:
llllllooOOdooooooooooocooooooooooooldONk0NkkxoloXOdKOkNXOdoxOdcl0x0WOONOooooloooloooc:;:l:;','',:::;
ooodddxkK0ooooooooooddllddddddddddoldONx0NkkdlldXkdXkkNXOxldkdclkxkNOxKOdoolllcc:clo:;;:l:,''.';cc:;
:c:cllldxdclodxxkkxxddddxxxddxxxxxdldOXx0NkkdolxKkdNkkNXOx:dxdclkdkKkdOdoollodddxxxxoocc:;,''.';c::;
;c:cllllc:ldxkkkoc:;,:xddddlllddodolodkdk0ollccxddokdxK0xocoxdookxxKxdkdododxxxkkkOkkkkxoc;....';,'.
;clo:okOolxkkxkOOkxxxxddoccl:::;;c;;:::ccc:;;;:dccllclllc:::lcloxkkOxoxococodxxkkkOKkkkxxol;..'.....
kddkddod:;,,''',,'.'...';,..:cc:;::cc:lddllllooollxdlodoooodxOdoldO0Odolc::cccclccoddl:;'..,,',...,'
,',;;;'l;   ...''..,,,. .:',;:ccldxxxdodc:;:xxoddolc:;::loc:c:,',;,;,,.,,.';;'........... .;;::col:c
,.cc'.lc:. .oxodooxxxd:..':;cc;;:lloolc;lo',:,,:l:::cl:::::;lo,.:xoldl.,;'..........,',::.,,'',,;c:'
,,'c,    .  ldolloxkxo:'...;kkxk:cccc;..;ldoo',;:dx:,;::kOl,;l'..';:;';xxco:.':cddc:lodd;,oo;  .. ..
:::'.   ..  .ollllddl;....;dkkkxccooc;.:d00O00kodllc'';lxOxodc..,;,,'.'lxl.  .;codlloodc..'',. ....,
o:.;c:,lo:lc''::cc;...'. .lxldkk'......l00K0OkOkxllk,,:dld0d:'....',..'cc,,  ...':llll,.';loo.......
;:ldxxlkc:oc'.......,..  ..',clxo...,ckKK00OOkkOc;:l.,ddlOx.....:,ccdOOO,':,  .....,,',''okxl..;,ccd
lxxkkc;,,;cl..,loc:..   .okkxdol:,'od00000OkOxkOd.:dl:d;xxl....'oxO0000O:',,'.   ... .'',;OOOxol,,ld
;xkdolxkkd;... .     .....'cdkO00kkcl00OxdOxxooOx.,oxd;.d,....;xxd00000Oc':,;;;,..  ':llkxdkOkOOc':c
cdxkkkd:'.....':   ...........,;clkxcoOkldxoxxxOo.lddd;.:o,c:;dkkl000O00Ol',:clodc:ckkx:..cddokko,,.
;dxo:'........c. ......';c:;.....,kdd'xOKxdlxdddc:dddo...o:.;dxkodO00kd000OOOOOOOk:oxdl'''ckkoddk;. 
cxd............ .......,lo;;.....ckdo.lxxxxdod:'.cddl..  .'.,xclckOOOx0OO000OO0OOlddkOc''',okdxxxl. 
;do:......''..........,;;,,,.....dxdx.;kkxxkc'  'ddd:..  .. ;ll;:xOkx000OkO0OOOOOollxk:.'''ooxxddl  
.ldl......'.'.................   oddd.'clkko.   .oddo.....  :cc:;d:xdxO00kkOOOOkOxolok''.''odxxdl:  
.'ld,.....';............;: ...   .'xc ,;.,dc    ;odd,...  '.ccll'dx;o:cxOOOxkkOkOOdddo.'.''okkxcl.  
 ..ll......o...............     .,do; :,..;c    lddo,...    cccxxcllc:,',cdOkxxkkOkl:'.'..'lkxo;;   
   .l......l...............   . ,lxo. l....o   .ldoddo..    ,;lxkOcdckxx:'.lOkxkOkkdo:''...ckxdl.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0147
This is the truth about Wasabi
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.........',:c;;:;.',.';,;;.';,;:coodllodxdxdxxxkxolo;';Okdddo:',.;:::;,...       ....''. ....       
'...'...',:c:cc,'.,;:c;;c.:';,;:lddxxkkkkkkkkkkOxdodl:';ddl;. .. .:::;,'....... ....''..... ...  .  
;;;:X0XxkN0klXNcxNdooxNdK0OXoXXoxNXNk0WXONNNXKW0kOxoo:,.ddo;. ,oc:.,;;::,........'...... .  ........
:cclMKW00WOdxWWOOMkdxxWXMWXNOWMOOWNXONWW0WWWNKMKO0Okxol;cxxl,.'kOxl:clc;'....'.....',,'.'...........
:cclM0WK0Wxo0WWXOMkdxxXMNMMKXWWXKXXM0WWMKWWNMXMK00000kk:.o0Od;.dxoolccc,',,,,;;;;,,;;;',,,,,,,',''''
ccclXkK0OXKO00OXONXKxx0NKXN0XKXNKNNNKWKNXNNNNKWX0KKKXK0Odo0Oxo,ldxc;xxc,,llclccccc:::::;;;;;,,,,,','
cclllll:,;oododddxxxxxkkkkkOOOOO0O000K0K0KkOKK0K0KKKXXKK0xd:lOlcOdx,,oko;ooooollcllcc:::::;;;;;,;,,,
cclllll:;,::cloddxxkxkkkOkOOO0O000K00K0X0Kxx0OO00KKKXKXKxd0OokOdOxxoccll,oddooloollclccc:::;:;;;;;,,
cclllc;,'.;.,codxxxkkkkkOOOOO0O000K0KK0klloddxk0KXKXXXXXd0kOok0lcooodclo.dxxxdddooolllcc:c:::;;,,'..
clcc:'...;,..;cldxdcdkkkOkOOO0O000K00koo::codxOKKXXXXKXKO0KOO00kooxdxxxk,dkxxxdddooll:;c:c:;'',,,,,'
;',:'. .,;','.,lxoc,':loxkOOOdokO000Ox:..,lodk0KKXX0xcoK000000kocodkOkOOckkkxxo:,;cc;..:cc:,.,'''','
.,;'..;,,,'o:'.ldc.'.:xo:,kOx;';oxOO0x:.';ookOKXKNNNkoook0xx00kl,;:lxxOkcxkkxxo;..'cc.';,,,',,,.....
,,'..;'. .c:,. cl,..'xkd,cOx;:.,cokOkdl;,,lokOKXXNX0kl,'c0ko,oxo;.;:ldkkcdxkxxdc;.;c:;..''..';'.....
'...;'.  ,l:...l:'..lko:.oxo,'.,coxkOxl:,,lokOKKKXOOl;..o0xo. oxl,.,:ldxcdkkxdoc'..;;...c,,. ';'... 
...:,.. .::'. .oc'. odc,.odo,..;codxO0o:',cldk0KKX0Ok:'..kk:. :xc;.':loxlcxkxxoc,. :c,. ,,....,;,...
..:;....;c:'. ;l,'. ooc;.ldc'..,cldkkOOd:,;:lx00KK0kOo:. okl'..od;..;clxl:xkxdl:,. ;:;. .'.....::,..
.:c;..',cl;'..co:. ,dl;' :xc,..,cldkOO0Okdc::okO0K0kdo;;.oOd;..,dd;.,:col:xkxol,'. :c'.  ',.....;:;'
.;;,..,lol;'.;dlc,.odc,. ;dc'..;cldkOkooooxocldxk0O0kOx;.:kd'...:dl'';:lo;dxxoo;...:d:.. .;,.....cc;
....;;cdo,'''oc;',.cxl,..oxxl,.:clddodkd;c0c;:loxkkO0OOx;.kOo,';;xkx:,,:c,oxxdd:''.:,,,;'..:'....'''
. ,.,:c,:. 'cool,:llxdc',lOOo:,cldxkkxxdodkcccodooodddocc.xOd;',;xkdc::;c'cool,:;,:;.,.;,'..;,.,..',
'';;:cclc..,;:;:::cloc'''dKOO:c;cdxOOkxkxoodxdxxdxxxlc;:,.doocoldod;l.,lc,:o:oc'cc;',:,,;,..':;'...'
::::lxdoc:;;lc:cccolcl...oxxxx;;codxxkOkOOkOkkOxdddkdooc;cx;d:..;odoo'.;;,;lcll:;;;;c:;:;,''';;'..'.
::c:ccldxclcllcllllllc,,;ldocol;cldxdkkxOkkOkOOkOOkklokoock;,d'.'cco::,;:,,cc:::c,:cc::::::,;,.,,...
::::ccclcclllllooooooolooc;clodocloddxkxkkkOkkOkOOkOkkOkxkdc,co;,,:cllccl;:lollllllllcccccc;,;,,''.,
;:::cccccclcllloooooododdccooxdxxodxdkxxkkkkkkkkOkkOkkOOxkol;c:dc;:cooodd::ooloololllccc:cc:.:;;,,.'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0116
This is the A.I. Diet
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMXNMMMNKWMMMMMMMMMMMWWMMMx,:xKWMMMW0dMMMMMXMMMMMMXMMMMMXMMMMMMXMMMMMMK..'0MMMMMWkMMMW..::.',::,0;cX
MMNWMXxllclkMMMMMNNKKXNNWMc;cxXMMMMMWkKMMMMWNMMMMMXMMMMWNMMMMMNWMMMMMM0'..:NWX0'okXWMMO,;lxl;:k:00dW
MMWNWKdool:,XWNKK00KKWWN0NWNWWNNMMMMMMWNMMMMNWMMMMXMMMMXMMMMMNWMMMMMNONK..'0MMMc.;o0NMMMX,.,cl,x0kKM
MMWNMM0Oxdd0MMMMWoloxk00KKKWMMMMNNMMMMMWNMMMMXMMMMXMMMWNMMMWNMMMMMNNMMMMWMMMWWNNN0kk0MMWMMNKWWWk;d0N
M0OKXONMMMMMMMWWNMWX0xolllodNMMMMMNNWMMMMNWMMKOMMMXMMWKMMMWNMMMMNNMMMMMMMWNNWMMMMMMMMKkoxkKMMMMMNo0N
M:.:oOx0NWMMW00KdkMMMMMMMNK0OOXMMMMMWNWMMMNWMMdNMMXMMkKMMNNMMMNNMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMxlododMMMMMMMMM
MWo. .,:loXNOkKxxlXWWMMMMMMMMMWWNWMMMMNOXMMNNMXkMMNMNxMMXWMMNNMMMMWWNWMWWWWWWWWWWWWWXKKkxkWNXKKXXNWW
MMMMW0XNWMNOO0dxlOMMWWWWWWWMMMMMMMWNNWMMKONMWMMWMMMMMMMMMWNNMMMXOXWMMMWNWWWWWN0OkKWWMMMMMKXWMMNKKKKK
WWMMMWNMMM000kodxMWNXWK0OONWWWWWWWMMMWNNWMMMMMMWNNXXNNMMMWMMN00XMMMMWNMMMMMMWWNWWMMMMMMMNK00K0OOKK0k
NNNNWMXMMMXOxod0MMMMNdll:;dMMMMMWK000XMMWONMWNXXXKK0Oxd0WMWKMMW0KWWWMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNKKKK0Okdl;,o
XNNNNNOXXXWMMMMMWWWK0xl:llO0XWWWWWWMMMMMNoONWWNNNNNNNNXdkNNOMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWKKKXX0Oxdl:,,:okKWM
NXXNNNNNXNWNWWWWMMMMMKkXMMMMMMMMMWWWWWNMM0WXMWNNNNNNNNNXdKNOMWNWWWWWMMMMMWKxOOXNNWMMMNl,:ldOXNNWMMMM
MWNXXXNNNNNNNNNWWWWMMWWMMMWWWWWWWK00KWMMMKWXMWNNNNNNNNNK0NWkMMMX00KWWWWWWWWXl';ccccoKMMWMMMMMMWOodcc
MMMMWXKXXXXXNNNNNNNXkWWWWWWMMMMMMMMMWWNNM0NMNWMWWWNWNNNXWMWkMNWWMMMMMMMMMWWWWd';;;;;xMMMMMMMMMMd:;;,
XK0KNXNWNXKKK0000O0KWMMMMMMMMMWWWWWWWMWWMWWMMMWWWWWWWWWMMMMNMWMMWWWWWWNMMMMWWWKdlloxMMMMNNNWMMMNl,..
:cc::dMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWMMMMMN00WMWNMMMMMMMMMMMMMMMNWMW0O0NMMMWKOKNNXKkMMMMMNWMMWNXX0000KWMWW
,,''',NWWWNx;:codOX0000WXXXNMMMMWNNWMMMWNWMWOWMMMMWMMWMM0WMWNWMMWKXNWMN0OOOkkKMMMMWWXWMMMMMWWNNXOONM
l;;:oXMMMMW0,,,','oMMMMklONNXXXNWMMMMWNWMMXxNMNNMWdMMXMMNxNMMWNWMMMMWWNWNXXNNNWMMMMkcoXNxWMMMMNNNXOK
MMMMMMMMMMMM:;,....lMMWlclxXNNNXNMMKNWMMMXkWMMXMMNoMMWNMMWOWMMMW0KMKkxkNWNNWMMMN00xlc:::,dXMMMWNWNN0
NKxdxdodkXNNWMMMMWNXMNKocclokXNNN0kXMMMMNNMMMNWMMNxMMMXMMMMNNMMMMOlc::;:kONWNNWMXldxOOxlc;;ONWMXMMMX
...,cl:',:c0NMMMWWWWWXWM0olodxkO0OXMMMMNWMMMWXMMMMXMMMWXMMMMWNMWk:cc:c:l:'lMMMMNkldxkOdlc;;KMMWXOMMM
...,;....,ll:oNWWMMMMMMMMWXXKKKXNMMMMWNMMMMMXMMMMMXMMMMNWMMMMWNNxo:c::,':XWWWWX0k:clllc;;,xWNX.cxOON
.,,l0.;,;c.',;kMMMXKXWWWWWMMMMMMMMMMWNMMMMMKXMMMMWXMMMMMXMMMMMMNWMKko;cdNMMMMMMMMk::;;;;dXMMWXk'..;c
Kl,:Kl;oxc:;;dWMMMKOKOOKNWMMMMMMMMMNNMMMMMWoWMMMMWXMMMMMNXMMWMMMNWMMMWNXMMMMMMMMMMKKO0XNWMMMMMWKWNNN
MMk,0:dk:OKWMMMMMMXdoxO000KWMMMMMMNNMMMdoc:,;cMMMWNMMMMMk:ox0NMMMKWMMMMMMMMMMMMXMXWMMMMMW0WMMMXMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0075
This is the Sommeliers of Everything
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,xOOxol;....  'dXWXdc.. ':ccKNNKKXXKOk::ok0WWWWNKKKK0KK00OOO00000NWWWWWWWWNXKKK0XXXNNXWWWNWWWWWWWWWN
;d0K00kl;'.;o'd0NWNWX'. .;coOKOddoc::,;oOXWWWXK000000OOOOO00000KKNWWWNWNWWWNK0O0KO0KNWWWNNWWWWWWWWWW
:;;col:,..'dWo;o0XNWW:. .,dkxKlk,:lddx0NWNXK0OO0OO00000OOOO000KKKXWWWWWWNNXK00O00KKNNWWNWNNNNWWWWWWW
c;'''...''.,l:.';cxON0.  .:xx0NWK0Oc;dWKOxkOOOOOKNWWWWWWX0OOO000KKXXNNNNXXKK000OO0OOOXk0KNWNXWWWWWNX
;''''....',:ol'...:ldO;...,oko,xONWKxlooddxxxkOXNWWWWWWWWW0OOO0KNWWWNXXNNNNXK00OOkkkdxk0NWWWNWWWNNXN
x:''.,:olcloc:d:. ..,::....cxd,..xXXNOlclllodxOXNWWWWNWWWWKOOO0NWWWWWXKXXXXK0OOOOOxxO00NWWNMWWNNNNWW
Wkc,';,coll;,ldoo:.........,okl;..':OWNOc::loxkKNWWWWWWWNXKKKK0KNNWNXK0KKK00KXXX0kOONXXNXNWWWWNNNKXN
NKOo:,',:c::cox:lk:...... .'ckkc'...:k0WXxc:loxOKNWWWWWNXKXXO0000KKK00KK00xKXNWWKkOKWXXNkkXNXXNNKXNX
WWWWNKOkO0XNNNXK0XO.... ....;oxc.'....cONN0x:codkO0KKK00KNNWN0K00000000000OxXWWKkkxkxXXWOkkXKXXXXXWW
XNWWWWWWWWWWWWWXKKK;... ...,,:xd,.....:odNoxxc:lox0XNNX00XNWWWXXKK0OxkOOolOKXxxoxoo.';:OK0kKNWNNKKNX
xOK00x0XNWWWWWN0lodc.....,..',xk;..''';:,c.cll0olOWWWWWX00XNWWNKWWNKOOkkxl;:c'..;:oc::oOd0XKKKkWXNXX
:cdoxkdokkkXXWKc;,,'.'....;...,kc,'''',xoc:o:;;;cxKNWWNK0KXNXKkONWNKxxloc. ..cc',:K0colOXko;c;lXNWWW
,''.,.''''coKWO;',''......'..':dkc'...;xxOclcl.;;dKOO0kxkxxkOxxxk000Oo,:d....c;;l;cKX0X0WO:d..ONWWWW
:;.,'... ...XW0;'',,'......'..'cdl;,..;lO0oox. .clokkxxdkdd000kxOKOk0x:',...,k,'.;X0kKXXWXdc.,ckWWWW
Oo;:'.....,OWO;,,,,,,..;l;:.  .:ox:,':lcxOdc;. .,;ddxddolxKKXKolo00OOkxdOxO,:d0k;,kkdkdNkkodxkKWWWWW
WWXKNXKXXKXWWO;,,,;;;,:lONNl. ..;dc,;coxko:cc..':k0kd:::O00O0dddd:xkOOOO0kxkOkO0dOX::;;olxkKKXWWWWWW
NNWNNNNNNWWWWWKx:,;;cx0NWWW0. ..,clkKN0Kd:Oc;,ox0x;lc'';OddlO0Ko:o;kK00kOkloxK:;O00dd:.,cOXXXNWWWWWW
WNWXKXNNNNNNNNNWWNNNWWWWNNWK:...':olKNNkOxk:;,c:.';:coo:d;;dXOO';clcXK0Ox0do.;do:ll';,,:XWWNXXWNNNXW
NNX00O0NWWWWNNNWWWWWWWNNXKXKO'...,:c0NNKl;kl.. .'c..:;.'c:;cloOKKxXOX0O:;:dK0k:c,.''...,looOXKXWWNNW
OX0O0OKXNX0XNNNNWWNWWWNNd:ldKo. ..,:lNNNXKl,'  .'',;.....,,:dkxkOOk0o,lxO0NO0k'..',....,.::0NNNWWWWW
OkkO0O0KKKXXNNNNNNNNWWNNNXNNNK;.;coxONNNolOcco;''......;..,,;x000XKdcc..'ll:. .,..',',,.,:xXNWWWWWWW
OkOOO0OOO0XNNXXXXXXNNNNWNONKXXKKox00OOcOl,,.'ldl;...;.':;;':okOOKKl..'...;.....',;l:..,;dkNKWWWWWWWN
0OO0000O0kOXNKXXKXNXXXNNNNNKO0Oll'clckoc,,;'..;.,d:'....,:;ooolkkc;.. ........' .c;......:ONXWWWWWWW
0000XK00Kxx0KK00K0XXKNXXXXNWXKoolcxk,',...,'l:'.,dckkl,'.:oc;d:::'   ..'. ....'.:c,......'.cXNWWWNNN
0k0K00O0KOO0000000KKKKK0KKKNWXloolcl:cl. .....dc.::lN0kc;xl.  ..        ,' .. ...'.'; ..;...:NNNNNWN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0050
This is Madrid No Frills
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
';::ccl0KKKKKKKKKOdddx0XXK0XXKXXXXXXXXXXXXOOO00O000OkxKKKKX0kKKKKKKKO.'.'.......kX0xXXXXXXXXXKXklllc
';;:::cOKKKKKKKKXXkkkxXlcccxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXK0KXXXX0kKXKXXXX0.:llloll:..dK0lXXXXXXXXXXXxdxxx
.,;:::c0000KKKKKXNKdc:Xxlc:xKXXXXXXXXXXXKXNNl:;oXcdO0KKKKXX0kKKXXXXX0:O00KX00Ox.okOcOKXXXXXXXXXxdxxx
',::::cOx0KKKKKXKNXkllN0dc:dK0XXXXXXXXXXXXNWc;,oWddkKXXXXKNXkKKXXXXX0cNNWNWWWWK'dXKlO0XXXXXXXXXxoxxd
,::clcl0KKKKXXXX000Oxx00kkxk0KXXXXXXXXXXXXNWl,,kW0XXXXXKKKXXkKKKXXXX0;KNNXNNNN0.oK0dk0XXXXXXXXXxcxdd
;:ccllcOKKKKKKXK0olll:llllllxKXXXXXXXXXKckOOOkkOOOkkdOkxdooolcxkkkkko':l,;;loxl.;xcoo0XXXXXXXXXk:ddd
,,,';;,oxOKKXXXXXxdxxdcokkxdkXXXXXXXXXK0cdokxxxkkkxddxddooxdolxdooloclc:coolcloc:lccd0XXKKKXXXXO:xxx
.......oocKKXXXXXxdxxo:cdkdoOXXXXXXXXXKK:ookddodkxoclkddllxxlcdddollolc;:odolloc:l;lO0KKO0NXXXX0;ddd
;,, .,o0x:0KXKXXKkccdodddxxxkkdXXXXXXXK0:oodloloodlllddooolol:dodddddolclllllc:c:::oO00K0xxK00KK,odd
.,...ok0OlOOOkkxxlccooldddoloolO0OOOxxxdlc:odddxxdcllcodxxlcoxdxooxkkxclloxococcldoodkdkOkxxllol;,;;
':'',xlooO00Oo;ol,OOodl;dOO:ld;k0000x:odOkckkO000llkkloOOoxo:dO0llkx0Ocodx0doxxld0xodod000Oxkk0KK0KK
.....,cl::::::::::::::;;;;;;;;,,;;;;;;;;;,;,,,,,,,,,,;;;:c:c::;;;;;;;;;;;,,,,,,;;,;;;;:::cxOKKKKKKKK
ccllooc:::cccccccckklccoxllldxdlccllckdllldolllllloxxcccdxollxdolldkdlllkxolldodcccc::::::cKKKKd''''
oloxxol,''........';,,,;;;;;'.''..'..,,'..,;,'.''..,;'...............'''''''.'''........'..lKKKd....
,lodocl'....      .;;;,o:cl:.        .,  .,,;'''',',cc.          .  ..''..:;'..:,.    .....;K0Kd....
.cxxdll,.......  .,okxdklkdd...........  .:::,::c:c;cc...............ldloldkcoxxo..........,KKKd.',.
cdxdddd;..........,:kOOOcxdo..............:;:cc;:cccc:...............lOOkdxkdxxkd..........'KK0d....
Oddoddx;..........,;lok0ooxo..............;cl:cclld;:;...............lOOOOkkOOk0x.. .......'0K0d....
doddxdd:'''''''''.:coxxxdddd,'.''.''.'....,lcc:lll;:;:.'''''',,''''''cdkOkkOxxxoo,','''',,,:O00d    
dooloodOOOOOkkxOkdxkkkkOkkkxxxkkkkkxxkkkx,'c;lcclcc:c:,kkkxkxOOkkkkkxxxxdddddodooodxdxxkxkOOO00d    
looddooOOkOkkxkkOxkxxkkkkxkOkkOkkkxxkkkxx,;;d::l::::c:,xkkxxkOkxxxxxxxddxxxxdddxxxkxxdxxkkkkkkko....
ddxxxddxxddddddxxxddxdxdxxdddddxxxxdxxddd,;cdoc:ldodo;'dxddxddxxdoodoooodddddddddxxxdooddddxddol,'''
kkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxkxkxkxxxxddddddddoooodxxxxxdodxxxxdddddddddddddddddddddddxxxxxxxxdd
kdxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000OOOOOOOOOOOOOOOkOxkOO000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOkOkkkkkkkkkkk
OO0O000OOOOOOOO00000K000000000OOOOOO00O0000000000000000000OO00k00O000K00000O00O0000000OOOOOOOOkOOkOk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (12 POSTS)
>>>