I like it. What is it?
C:/TAG/HTML/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0249
This is the Map of Mathematics
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.,.,',''..                    ...'..... ......  ,'.    '.  ..l .   .     ;, ... ;;.  . .. .l,. ..,c'
...      ......................     .......  ........   ..  .', .  .     ,, . . ;'.. . ...'l.  .,,;.
  .'''',..''''''''..................       .... .'. ..    .   '..   .    ,; ' ..;. .  ....c,  ..,;..
.'.'',''............                  .....   .'...'  .    .  ., .  '    ,. ,  ;'.. . ...,l. ...;'..
.'.. .....       ....',',,;,''........    ..''.  '. .. ..   .  ,..  ;    ....  ;...  ....d.  ..;'.. 
....      ...';:;,;;;,'.   ...............''  .''. .. . ..  .  .'.  ;   .. .  ',.. . ...o'  ..;'.   
    ...'',,;;:;;;'..'...''...                     ..   '        '  .'   . . ..:.. . ...l. ...;'    .
.',,'.';;;;,'.....'.....    .....''.....''.....     .   '       '  c   .  ...c'.....',l. ..,:.    ..
'...',;,......,',..    ....,,. .............         '       '    ',   .  .':'......:c. ..;;.   ..''
';,','.....','.    .  .;'....'''... ............             '   .;   .  .;;......,o;  .,:.   ..',..
.''.....''.    ....',,. .,:,.   ...........                 ,   ..   .  ,c,'....,l;   ';'   ..',. .,
......'. ..  .'..,,. .';..   ..   .......   ..       .'   .'   .   .. 'cc.....,o:   ',.   ..,,'..;;,
...''.... ....',. .,'..   ..    .. ..    ';.        ..  ... ...  ...;;c....,:o:   ',.  ..';'. .,:'..
... ..  ....',. .,...   ..    .  '..    c'   ..              ....';,.  '.:oo;  ...    .,'. .;;,'...'
.  .  ,....,. .'....   .    .. .o.:.  .c.   ,..           ..:,''.   ..':l;.  ..    ..,. ..,;''..''',
 . .,:. .,.  ......  ..    ....o':   ',    .l ,     ''...... ...';c::,.        .......';;'''',,'....
. .:,. ;'  ......   ... ... ..c.:.   ;.    ''l '       ';:::;,'..      .. ..'.....,;:;;,,,;,'..... .
.,:...:.  ......   ... .'. ..;'''   .c  .   ::c .'.           .....      .',..,::;loc::;,''......';,
;'..;;   ......   ... ..' ...o :.   cl.  ..  :;:.  ...,...',..........,;:c:,;c:;:::,,,'.....';;;;'''
. .l,. ...  .. . ...  ., .;.,:.: .  ,:.  . . .':l'     .....''';:;cccc;,''''..'''''.....'',;,,,;,.'.
..c'. ...  .....'. ' ..'''..,'.' .  .'.   . ....'c:,.        .'......''.'...''''''',::,,''''...    .
.:.. ...  .  ... .'. .,.:...,.., .   ''    .  . ..':ll;.                .',,...........       ...,'.
:.. ...    ...'.. : . :;:.,.'' ,. . ....     . .. '...,o:,.          .  .    ...........'''.........
'.  .     . .'' .., . c,;.;.., ;. .  ....     .. .........,:c,,'...    ..........    ......''',,;;,,
'.  ..  .  .... ... . l,,.:..; l.  .  .... .    .   . '...  .,,'.,coxdc,'...........,;;looc;:.....'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0248
This is Password of the Day
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xkkkxxxxkkkkkkxkkkxxkxxookxkxxxxxxkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxdxxkkkkkkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
xxxxxxxkkkxxxxddddxdlddxxxkxxxxkkkkkkkxllodkkkkkkkxxxxkxxcllcxlooooooloooolkkkkkkkxkkkk:c'dkkkkkxxxk
xxxkxkkxkkocldoddod:cxxkkkxkxkkkkkxkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkkkddkkxkxxxddxxxxkkkkkxxkkkkkxxl.;ckxxxkkkkk
xkkdxdxxkxxkkkxkxdoxxxxxxxxxkkkkkxododdodlooxlldkkkkkkkkkkkxxxxxxxx;xkkkkkkkxxxxxxkkkxkxcllc;,dkkkkx
kkkkxxxxxkkxxxkxddxxxxxkkkkkkxxkkkkkkkxkkkkxkkxxxxxkxxxkxkxxkkkkkkkkkkkxxkxxxxxxxxkxkxl::lddkkkxxxxx
kkxxxxxkl:okxx::;::::::::c::::::ccc:::::::::::::::::cc:::::::::::::::cc:cc::::;;;;:::;kxxkkkkxxxxxxx
kkxxxkkxxodddd;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'xkkkxkxxxxxxdo
xxkxxxxxddxxxx;;;;;;;;'....';'..,;;....';....'..,;..,;..;'....';;.....,;.....,;;;;;;;'kkkxxxxxxxddxk
xxxddddddxxxxx;;;;;;;;. ..  ' .  ;,  ..,,  ..,' ..  .. .. .,,. .;  .. .,  ,'  ,;;;;;;'kkdlooxxddxkkk
xdolloc;;lxxkk;;;;;;;;. ...'  .. .,...  ,...  ;.  ..  .;. .... .;  .  ,;  ..  ,;;;;;;'kkxddxdoxkkkkk
oxxd:,;;cxkkkk;;;;;;;;'.,;;'.,;;'.,'...,;'..',;;.';;'.;;;,'..',;;.';,.';...',;;;;;;;;'kxxxxxxoxkkkkk
oxxdoodxkkkxkx;;;;;;;;;.    .,,  ...,;.   ... ';' .,  ...,;,    .';,  .;. ., .,;;;;;;'xxxxxxddkkcckk
xxxxkkkxxxxkkk;;;;;;;;. .;;,  ,  ..';;;,  ;;.  .  .'  ..';;' .;,  ,  . .;.   ,;;;;;;;'kkxxxoxkkk::kk
xxxkkkxkkkkkkk;;;;;;;;,  ..  ',  ,,;;;;,  ;;. ';. .'  ...,;'  .  .  ... .;  ,;;;;;;;;'xxxdokkkkkkkkk
xxxkkxxkkkxxxk;;;;;;;;;;;,,,;;;,,;;;;;;;,,;;,,;;;,;;,,,,,;;;,,,;;;,,;;;,,;,,;;;;;;;;;'dddkkkkkkkkkxk
kkkkxoookxkxxx;;;;;;;;oooocdcdlodcdoldocd:;:d:ddcdccd:dlo:oodcdl;;oloo:ldlolo;;;;;;;;'kkkkxdccllcxkx
kkxxkxodxxxkkk;;;;;;;;cc:c;c;lcc::c::cc;c;;;c;cc:ccc:ccc:c:c::cc;;c;ccc:c:c::;;;;;;;;'xxkkxdcccccdkk
kxkkkkxxxkkkkk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'xxxkkxoooolkkk
xkkkxkxxkkkkkklllllclllcclcccc:llllllcclllclccllllllllllllllllllllllcccccccccccccllllckkkkkkkkkkkxkk
kkxkkkxkkkxxxxxxxkkxkkkxkxxxodkkkkkkkxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdddddxdxkkkkkkkkkkxdddddddddddkkkkkkxk
kxkkxxkxxdxxkkkkkxxxkkxxxxxddkkkkkdddddxddddxxxdxxkkkkx:okkkodkkkkkkkxddxdxdddddxkkkkkkkkkkxdddxkkkx
kkkxxkkxlolllolooxdxkxkxxxodkkkkkkdddooooxddddxdxxxkxkkxkkklkkkkkxxkkkkxoloxkxkkxxxxxkkkkxkkkkkokkkk
kkdkkxkkxxxxkkkdkkkxkxkxxdokkkkxcdkkkxkkkkkkxkkkkkkkkkkxxkkdokkxkkkkkkkocllcdoodoooooxkkkkxldkkokkkk
xxkkxxkkkkxkxkxkkkxkkxkxxxlkkkkxodkkkkkxxkxxkkkkxxkkkkkkkxxkxoxkxkkkkkkkdodkkkkkkkkkxkkkkkxdkkkokkkx
kkxkkxxdlcxxkxxkkxkkkxxxxxlkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkxkkoxkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkddkkkx
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0240
This is the Most Searched
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''.'',,,,''................'...'''''......'................'''''''........                     ....
.....'''''''...... ..............'','''...'..................'''''''.......                        .
.........'''''...................'',,,,,,''....''''''.......''''''''''.....                        .
...........'''..................',;;::c:,..':lll;...';:;,'''''''''''''.........                  ...
..........'''......''.........',:coool;.. .'';c;',..',;col;',,,,,,,,,''''........               ....
'..''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,;;codo;.. .':ccccl:'..,;:llooc;,;,;;;,,,,,'''.......             ....
'''''',,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;cdl,..   ':;;;:'   .';:lodoolc:;;;,,,,,,'''''''..             ....
'',,,,,;;;;;;;;:::::::;;;;:::::::;;cl,'.   .;;;,,.   ..';:ldxdc::::;;;,,,,'',,,''...          ......
'',,;;;;;;;:::ccccc:::::::cccccc:;;lo:'..'ldlllc:,.',''';:coocl;;;:;;,,;;,,,,,,''...         ......'
',,,;;;;::::ccclllllcccclllccccc::okkOkkkkkkxdlldxxdddddoooodl:;;,,,;;;;;;,,,,''.....       ......''
,,,,;;;;:::cccllllllllllllllllllcxkOOkkkollc:ccc;:clxxxkkkkkko:;;;,,,,;;,,,,''.';,;'..   ........'',
',,;;;;;:::cccclllllooooooooooookOOOOkkk;::,:cc;::;;kkxxkkkkkOl;,,,,,,,,,,'',::::::;............',;;
,,;;;;;::::ccclllllooooooooooddxO0Okxkkx::;:;':;,:;;OxxxkkOkkkOk:,''''';:c:cc,'...............'',;;:
;;;:::::::ccccllloooooddddddddxkO0OkkokOOO:ccc::;k000Oxdd:odxOkkkdddoddkxl::;,,'''...........'',;;::
:::::::cccccccclloooddddxxxxxxxOOlddcxkxdddooooollclcc:lloxkxkOOOkkOOkxo:ll;,,''''''.......''',,;;::
::::ccccccccccllloodddxxxkkkkkkc;lxd:lxxkxxxxxxxdddddoc,:::dddddkkkOkoo:''''''''''''''.....''',,;;::
::ccllllllllllloooodxxxkkkkkOOkkdlcdllolddddddddddddol::c:cloookdoolc;,''''''''''''''''....'''',,;::
ccccllooooooodddddddxkkkOOOOOOOoodddocdxxddddddddollccclcccc:::clc;;,,,''''''''''''''..........',,;:
cccllooodddddxxxxxxxkkkkO000K0Kkx:col:OOllllllol:cc:::::clooo:::;;;,,','''''''''.................',;
cllllooodddddxxxkkkkkkkO0KKXXXX0:xkdo,Oxc::::;;;,cc:;;coddlool:::;;,,,,'''''''..........       ...',
cllloooooddxxxxkkkkkkkO0KKXXNNWW0kkxxxkl:;:::::,;::c::odlclcc;c::;;;,,'''''''''.......           ..'
clloooodddxxxxkkkkOOOO00KXXXNNWWOkdoooxolc;;;,,,',;;::ccc:;,'.l;;;;;,'''''''.........             ..
::clooddddxxxkkkkOOO000KKXXNNNWWklc::;c:::cc:,,'....';:::;,''.l:;;;,,'''''.........                 
:::clloodddxxxkkkkOO00KKKXXNNNNWWo:c;K:,;::;;;::,'.',;;:;,''..;c:;;,,''.....                        
:::ccclloodddxxxkkOO00KKKXXNNNWWWolccl,;;::;;,,'  .',;;;;,'..';;;;,,;'....                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0237
This is FutureMe
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0MMMX0MMMMMMMMMMMMW0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0MMW00kdMMMMMMMMMMX0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kNMMMMMMMMMMMMX0MN0OxkXMMMMMMMMMN0KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kdWMWMMMMMMMMMW0X0KMMMMMMMMMMMMN00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XXNWWMMNXMMMMMK00MMMMMMMMMMMMX00XMMMMMMNMMMMMMWMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWWXXMMWKMMMMMW0KMMMMMMMMMMWK00NMMMMMM0lNMMM0xxMMMMMMXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXMMNKNW0WMKX00K0XMMMMMMMMX000NMMMMMM0OoWMKOOKWMMMWXKNKMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0WMMWNK0XWXKOkK00KMMMMMWK00KWMMMMMMM0XWWXkOdxOMWXXNNKxoKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMX0KMMMMMN0XMMMMMN00NMMMW000KWMMMMMMMXXNKNMMXWNK0NNXNWKk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX00K00KWMMW0XMMMMMMM000XWN000KWMMMMMMMN00NMMWNKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX000WWX0XMMMMMMMX000000KWMMMMMMMMN0XWWNXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXNMMWNK00000MMMMMMMX0000KNMMMMMMMMNK0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMNk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOkKWOMWX000KWMMMMW0000NMMMMMMWXKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0OkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMxkKdNMMWX000XMMMX000WMMMMWXKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK0OXKNKNMMMMWX000NW000WMMNKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXXNKKKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOKNWNNXXXKKKK0000000NNK0XNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX00KXNXkOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX000000000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXNWWW0WKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK0000000WMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXKXWMWWNK0kxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX000000WMMMMMMMMMMWNNNXXKK00000KKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX00000NMMMMMWNX00000KNNNNNNXXXKKKKKXNNWMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK00000XMMMNK0000KXNMMMMMMMMMMMMMMMMNXXXNN0xOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK00000NWX00000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM000000000000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOxkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW000000000KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX000000000WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0232
This is I Type NY
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''..:;l.,:.''l:.;.l;;c..l..,';:;,';.c'l:c;::;;;c:c;:l:::;;;;:c::::ll' 'llll: .lllll  ;llc  c:  lll, 
:ccccll:l:c::lc:l::c::c::c:l:llcc::c:clc:ccc:::lcc:cl::lc::::lcc:cll,.,llllc......lc'.....:ll;.....'
;:,,cl;;;;;;;lc,:;lc;;:;:;,:;ll;;;;;;:lclccccccccccclcccccccclccccllllllllllllllllllllllllllllllllll
;:;;::;;:,;,,lc,c,::;;;,:;,:;cc;;;,:,:l::::;;;;c::;;l:;c;;;;;l::;:llllllllllllllllllllllllllllllllll
:c::llc:c:c::ll:::ll::l::c:::ll:cc:c:clc:cc::::lccccl::l:::::lccccll' ....'c .lllll:......;ll,......
';,'::,,,''''l:'c':;,;,':'.:'c:'',''',lclcccccclcccclcccccccclccclll' .;;;l: .llllc  clll. ;, .lllc 
llcllllllllllllllllllllllllllllllllllll::::;;;;c::;;l:;c;;;;;l::;:ll' .;;;l: .llllc  clll. ;, .lllc 
.,..::',''',,l:.;.l:';'.:'.,'c:'''.:':lc:cc:::;lcc:cl::l:::::lcc:cll' ,llllc  ....l:......;ll;......
cllllllclclclllclc:cc:lc:lclcllcccclcllclcccccclcccclclcccccclccccllllllllllllllllllllllllllllllllll
,;''cc,;,,,',lc.;,lc,;;,:,',,cc,,,',,:l::::;;;;c::;:l:;c;;;;;l::;:llllllllllllllllllllllllllllllllll
;cc:cl::c:::;lc:l;:c;:c;::;l;cc;::;:::l::cc:::;lcc::l::l:::::lcc:cll,.....'c..lllllc'.....:ll;.....'
;:;;ll:;:::;:lc;:;ll;:c;::;::ll;::;:;clllccccccllccclllccccclllcccll' .:::l: .llllc  clll. ;, .lll: 
,;,,::;;;,;,,lc,c,::,;;,:;':,c:,,;';,;l::::;;;;c::;;l:;c;;;;;l::;:ll' .,,,c: .llllc  llll. ;' .lllc 
:c::llc:l:llcll::cll::lc:lc:cllcccclcll::cc:::;cccccl::l:::::lcc:cll' ,llllc  ....l:. ....,ll,.... .
',''::',''',.l:.c.:;';'.:'.:.c:'''.,.;lllccccccllclllllccccclllcllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll::::;;;;c::;:l:;c;;;;;l::;:llllllllllllllllllllllllllllllllll
',..::,,''',.l:.;'l:,;,':'.,'c:'',';,;l::c:::;;c::::l::l:::;:c:::cll,.....'c.'lllllc'.....cll:.....,
:cccllc:c:c::llcl::c::l::c:l:ll:cc:c:clllcccccclcccclllcccccllccclll' .:::l: .llllc  :llc. :; .lll: 
,;''cl;;,,;;,lc';,lc;;;,:;,;;ll;;;,:;:l::::;;;;c;;;;l:;c;;;;;c;;;:ll' .'''c: .llllc  llll. ,' 'llll 
;::;cc:;:;:,;lc;l;::;;:;::;c;cc;;:,:,cl::c:::;;c::::l::l:::;:c:::cll' 'llll:  ....l;. ... ,ll' ... .
;c;;ll::::c::lc;::ll::c::c:::ll::::c;llllcccccclcclllllcccccllccclllllllllllllllllllllccllllllllccll
,;,,::,;,,,c,lc'c':;,;,':,':'c:,,,'c'll::::;;;;c;;;;l:;c;;;;;c;;;:llllllllllllllllllllllllllllllllll
clcclllclclccllcccllccllclccllllllclcll::c:::;;c:;;:l::l:::;:c;::cll;.....'c.'llllll,....'cllc'....;
.,'.::',''..'l:.:.c:';'.:'.;.c:'''..,,lllcccccclcccclllcclccllccclll' .cccl: .lllll  ;ll:. :; .cll; 
clcclll:l:lccllcl:;c:;lc;l:lcll:cc:l;ll,,:,,,..c,'',l,'c,',.'c''';ll'     :: .llll: .llll' '. ,llll 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0223
This is Runway Palette
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kkN0ONOcxOl;cOxlkXkkok0WkddkkOxxkOxxOOoxdcdO0Ol;,,',;,;oxkk,loxxOxdxccokcllllld:xkdddddddKxkOkx:loNX
K00KXNOcdxxxxxdlkKdxodoxOkOdkookkkxkxoxOk00kkOdxOl:ooxxccdcoxdxkkxxdddodloddodkkKo:lllll;Okkk0dddkkN
olok0XXOOOkkkOOOKKodocodkxxlOkxxkOOxxkkxkOOOOkkocxkxcdodOOxk0OOO0xkdlxclcccdkxdd0oco,.co;OOkkkkXKKNN
kddOxcxdoxdcdOkK0XNWWNkxkkdox0kxOOxxdox0OkxxkkkkxxOOOoOdkkk00OOdO0kxkkO0xldxxdxxOo:ccccc;OOxodK0OOOk
0oxk0d0dxkd0Oxl;l;NKXXK00lxKOkOkOOdkOkdxkkxxOOoxoxddOO00XOOXkOKkxkxxxxO0kxxxdxOkOKOk0kOkk00dldXko,co
0O0xdoOlollxOOoodl0ddOdOoldxxkOk00dkOxxO0xdxOOdkcxxdK0xO000KKOxOx00kxdkOkOkxokkkkx0dOdxkddkxkOK0OOOO
OxOdoox0k00OOdddoKlooxx0OdlcoxO0O0OO0xxOOkkxk0xkkxxO0kO0OOXKKOKK0OOO00OO0kOkxkkdkxolllllc::ddllxkkdK
xOKKO0Oxolok0O00oxoxkXdloxkxdk0Ok0OxkxdkkkkdxxkOxdOd00O0kd0KKXNxdxxxxxxoXKOddxlcllccccx0OOldodcloxdX
o0Kkxdkdl;lxOx0KoxdkldOxxxkkollOdKxodOkxxx00kOkOkkOOKKO0KldodlNdxOxlo0OoKKkxxxdodxc:cccddo:ccllxdxOk
ooooddxloooOkk0O0OkOOxkxxk0OdOxxkkkkkkxxl:x00OkkKkOkKOOOklxldlNdxOkld0OoKxlkdxdoool;lxkocc::ddddkOKO
xdddxxxdddkkkkkkx0Ok0ox:ddkOx00oxd0OOO0OdooO0ddd00xxxkxxxkok0dXxxxxxxxxdXKO0OOOkooxxkOOk:llld0kk0OOx
xoddddkxxxxxxoxOOkkk0ldodok0OO0K0ddOxdxkld0dxO0kK0odOxx0OOkKxoO0XKKK0KXk0Xcc:l:0k0XKOkKKkkkk0OKKO000
xxdOodddo0dxxdx0kxlokkkOOkOk0xkXkOOxxOkkkdd0OOkKOxxOOxOKkKO0KdO0docxXdoxXXcc;c:0dkKKKKKK0xk0OOOkxOkK
odd0co,lcOkxdolclolloxkkOOxNXOxOKOood0OxdO0kk0dxxokdOxdx0xxxxOdxOk0KOkkk0K0k0K0OOkKOKkdokox00OOOxddk
oodOxxxxdOO00KXKKkdxXkkxxxOWMKkkk0NXOkkkk0kkOOk0ookxdOkOkkkOkO0kkkOxxldkk0X0xkKOO0O0Kxxooolodxdxd0kk
xxXNXOO0NNWMXold0kdx0ollooddxxkkx0OOkkddkoOOOxollxkkxkdddcxkOk0kdkOxOOdoxOkkxOO0XXNXk0NKNNWXkO0KNWxk
kKMMMWXK0xdxOddOOxxxxx0xxkxxxkoddkKOkOxdxxxOdxkOO0OOokdkkkOkdkOk0OkdOxkkkOxddxOkKk0OdkOXXMMXxNN0KXdl
K0KKMMMKooNNc0000000000000000000000000000000000000O0k0ddxklloldoodkddxxodOkkO0Okocdkk0XOkWMWWMMNkkMX
dXKXWMMMMMMW;0000dddddddddddddddddddddddddddddk000kdxkOd0OxdolooddOxxdOkOOoxOkOOdloK0OKXXkxNKKkKKKXX
k0xoKWNWMMMW,O000ooodxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoook000OddxkkklxkkooodokdoxodxdoxOdoxkllookNXXKXNX0xdkKXX
kWXO00KKWWNX00000oooOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXoook000OxOdkxdoxxo:odOkOdxdldxxdcdoxoddxddONK00KOWW00MMMM
koddddddoOKkkK000oooOWWWK00000000000000NWWXoook0000kokdkdc:xko:clx0kxkxkkOxxdkOxdkOX00KkdxOKKOKNXXXN
xoxdccxxlk0klK000oooOWWW0kkkkkkkkkkkkkkNWWXoook000OdxdddddcxkxxkoKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0K0O0X0O0kKKx0
xoxd::dxlkKddK000oooOWWW0kkx.......ckkkNWWXoook000kxdodokookxxkkO0KdclllllllllllllllccOKOOkdkkkx0K00
xoxxxxxxlkWKk000OoooOWWWOkkx.......ckkkNWWXoook000dl:xodxodXdccdO0KdclxxxxxxxxxxxxxdccOKkxlxOkkdkxdx
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0221
This is E.C.A.B. a D. in a C.B.F.
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
........................',,,;cloooooollc::;'........................................................
'''''''''''''''''.'''''';;;,:clooooooolllc::,'......................................................
;;;;;,,,,,,,,,,;;;;::::;;;;:cclllooooollllcc:;;;;;;;;;;;;;;,,'...,::::::::::;;;;;;;;,,,,,,,,;,,;;;;;
:;;;,,,''.''',,,;;;cccc,,;;:ccclllollllllc:;,''...',,;,,'.......'ccccccccccc:::::;;,......';,,';::::
cccccccccccccccccc:;:cc,,;;::cclllc:;,'.........'..'...........,ccccccccc::;:::::::::::::;;''',;:::c
;:cccccclcllccccc:,',;::,,;;;,,''.....'',;;;,,..     .........;:cc::c::::;'''';:::l:::;;;;'..'';::::
;cccccccc:cc::::::;,,::c''......',;;;;,'....          ......':::::::::::::,''.';;;:;;;;;;;,...''',,'
'',,,'...'.''',''.''',,,.....''......                  .. ..........',......'........'. ............
.';cc;. ....',,'.........                ............  ...''........,;,...','..'....''..............
.',;;,'''..............              ...........  ....''.'......',,,,,,,',,,,',,'''',,'''''''''',,,,
;,,',,;:;...............            ........    .....;;;,'......,;;;;;;,,,''''',,,;;,,,,,,,','',,,,'
;:;,,,,;;,...........                    .'.....'''..'''''.';;;;;:;,,,,,'..'''',,,,,,'........',,,,;
;;,,,,,,,'',''..                ..........',..'..'... .','...   ......'............'''..............
..   ..... ......               ....''''...,'''......               ..                              
            .....                ....................         ........                              
        ..........                ....................   ... .'''''''..                             
    ...............             ....'...............     ......'''''''''..                          
..............''''..            ...... .......''.....    .......''','',''''.                        
.....'''''''...'''..   .     .  ......  ....'........    .......'',''''''''''.                      
......''''''''...''.......   .. ......            ...         ..''''.''''''''''.                    
...'''..'''''''...'.......  .......     ..   ..   ....         .........''''''''''.                 
..'',,''''''''''.'..   ...  .... ..   .....  ..      .         ...........''''''''''.               
...'''',',''''''....    ..   ...    ..........        .         ............'''''''''''...          
..'''''''''''''''..       .   ..    ..........   ......          .........'''...''''''''''..        
.''''''''''''''.....           .    .'........   ......           ......'''...''''''''''',''.       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0220
This is the WeTransfer Ideas Report 2019
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X0xdONMMMMMMMMMN0x0KKWMMMMMMMMMMM0XMMMMKOXMMMMMMMMKOk0WMMMMMMMMX00NMMMMMNKOOXMMMMWXWMMMMMMMMMMNWMMMM
WXXXNMMMXKKXMMMMW0OOKWMMMMWNNWMMMW0WMMMNOKMMMMWNMMMKKWMMMMMWWMMMWWMMMMMMWKKXMMMMMMMMWWNXKKXMMMMMMMMM
MMMMMMMMMNXNMMMMMWNWMMMMWWMN0O0XWMMMMMMMMMMMMMNONMMMMMMMMMX0XMMMMMMWWXNMMMMMMWWMMMMX00O0KNMMMMWNNNNM
NNWWMMMMMMMMMMMXKKNWMMMMX00KXXXXMMNNMMMWXNMMMMMWMMXWMMMMMW00MMMMMMNK00MMMMKOk0WMMMMNKXXWMMMMX0kO0XWM
K0OKKWMMMNWWMMMMX0kxxWMMMWK0KWMMMMN00NMMXk0WMMMMMNkXMMMMMMMMMNXMMMMWWMMMMNKXNWWNXWMMMMWNWMMMWNNWMMMM
MMWWWMMMMMNXXWMMMMMWMMMMMMMMMNMMMMMMWNWMMNNMMMMMMKOKMMWWMMMMWXWMMMMMNKWMMMMMX00XWMMMMMNNMMMMWMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXWMMMNKNMMWWWMMMMMMMMXNMMMMMMW0KMMMMWNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXKKKNMMNKO00KWMMM
MMWMMMMMMXXKKKO0KMMMMMWK0NMMMMMMMMX0KNMMMMMMMNXWMMMMWNXWMMXdkWMMNKK0KMMWNKXNMMMMMMKKXNMMMMMWNWMMMMMW
WWXNMMMMMMWNXKkk0WMMMMMMMMWKKNMMMMMMMMMMNKKNWMMMMMMMMWMMMMMWMMMMWK0XMMMK0XWMMMWWNNXXXXMMMMMMMMMMMMWK
NWWWMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMWWMMMMWN0NMMMWWXWMMMMMMMMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMNKKXNNWWMMWXXKXWMMMMMMN
XXKKNMMMMMMMMNKK00NMMMMNXXXXXXWMMMMMMMWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMXK0KKXMMMMMMMMWNWWMMMMMMMMWWWWMM
MMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXWWWMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMWWWWMMMNNWMMMMXKXXWMMMMMMNKKkO0X
MMMXK0KWMMMMMMMMMMMNXKKKNMMMMWK00NMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMWWNWMMMWX0KWMMMMW00KKWMMMMMMMMMXKXNWMWWWMM
MMMMWWWMWNNMMMMWWWMWNXXNWWNNWMMMMMMMWKO0XWWMMMMMNNXNMMMMMMMWWMMMMMXKKXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXNNWMMNNNW
MWWWMMMWNNNMMXK0OKNMMMMMMXNNWMMMMMMNWNWWMMMMMMMN0KK0NMMMMMWXoONMMMMMMMMMMMMWNKKNMMMK0XWMMMMMMMMWKK0X
XXXNWMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0NMMMMWWMMMWNMMMMMMMMNKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMM
MMMMMMMMWNXMMMMMMMMMMMMMWK0KNMMMMMMMN0xXMMMNKMMNXXXXXMMNO0XMMMMWK0KWMMMKOxO0WMMMNXXWMMMWOkkKNMMMMMMM
MMMMMMMMNWWMMMWX0x0NMMMMWMMMMMMMMMWKxOXMMMMKWMMMKXXKWMMMWNXNMMMMNXKKWMMMWNWWWMMMNXXKNMMMMWWWNMMMMMMM
WMMMMMMMMMMMMXNXNWWMMMMMMMMMMMWMMMMWMMMMMMMMMMMWWWWWNMMMMMMMMMMWMMMMMMMWNNNWMMMK0WMMMMMMMMMMMMWWWMMM
WMMMMWXXMMMMMMMMMMMMXWMMMMMMN0KWMMMMWKKWMMMMMMMMNNNNWMMMMWWMMMMkk0WMMMWKK00KNMMWKKWMWWMMMMMMMXKK0KNM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXKMMMMMMWOkXWMMMMMMMMWWMNMMMMNOO0XMMW0xxNMMWXK000KWMMMMMNKO0KNMMMMXK00O0K
MMMMMMMMMWXXXMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMWMMWMMMMWXKkWMMMMMNNWMMMMWMMWWMMMMMMWNXKKXWMMMMWMMMM
XXNWMMMMN0OOKWMMMMMW0OKXMMMNWXXNMMMMMMMWNWMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMKKWMMMMWXXXWMMMMWXKKNMMMMMMMMMWWMMMMM
O0KNMMMWNWMMMMMMMMMWWWMMMMMK0OXXMMMMMMNOx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOONMMMWKO0XMMMMMXKO0XMMMMMMXKKK0KNWM
KKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXOk0KNMMMMMM0OOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO0MMMMMMXKMMMMMMMMNXWMMMMMKKK00OOKW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0217
This is Analogue Pocket
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
000000000000000000000000000000000000000000000000000Oo'.,k0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000xl;......'lO0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000Oxl,.....;cc,.   'oO0000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000Oxc,.....;lxkk0kdd.     ,dO0000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000Odc,...,lOXkllOKKkc',:dOd.     ;d00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000K0dc,...,lONWWWWWWKdl,,d0XKkolxkl     .;x00000000000000000000000000000
000000000000000000000000000Oxc,...,lONWWWWWWWWWWWKkl;,::kKXOc,'cko.    .:k00000000000000000000000000
0000000000000000000000000O'......':d0WWWWWWWWWWWWWWNKXkl,; .c0WWWWW0:.    .ck00000000000000000000000
0000000000000000000000KK0O. ........;lkXWWWWWWWWWWNOc;,d0xc...lKX0l'      ..;cdO00000000000000000000
000000000000000000KK0kdl:;:,.  .......':d0WWNKWWW0:',.','lOOd;. .      .,;;;;;;:lxO00000000000000000
0000000O00000KKK0kdlcoxoolc'',.  ........,cx0xcl..';,,''..,,;.     .',;;,;;;;,;;:::lxO00000000000000
000000K0xok00KOl;;:clddlc:,,;;,:'.  .......';c:,,',,,,'.       ..,;;;;;;'...,'..',;;::ok000000000000
000KXXXXKOoox000dc;,;;:::,,c;:;:loc. '.........,;',,..      .',;;;;;;;;,.,,,,',;c:;:::::cok000000000
00000XXXXXKOxodO00ko::,,c,c:cdkxxdllc:c, ....    .      .',,,,;;;;;;;;;;,..';,..',;;:::;;::cdk000000
00000O0KXXXXK0kodk00Odlcxk00OOkxdoollcc;.         ....,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;::ldO000
0000000O0KXXXXXKOdoO0KKKKKK00Okkxdoollcc:.     ...',,,,,:;,,,',,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::;;:ccO00
000000000OO0KXXXXKXKOKXXKKKK00OOkxddoollcc;.    .',,,,,.',,'''.',,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::,.'000
000000000000O0KK0OKKXXXO0XKKK000OOkxxdoollcc:'.   ..,,..'...',.,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;'.  .x000
0000000000000OOOOkO0KKXXXXXKKKK000OOkkxdoollcc:;.    .''',,,..,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'..   .:x0000
0000000000000000OOOOO0KKXXXXKKKKK000OOkkxddollcc::'.    .,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;,'.   .'lk0000000
000000000000000000OOOOO00KKXXXXKKKK000OOkkxxdoollcc:;.    .',,,,,,,,,,,,;;;;;;;;'..   .;oO0000000000
00000000000000000000OOOkkO0KKXXXXKKKKK00OOOkkxddollcc::'.    .',,,,,,',,,;;;,..    .:x00000000000000
0000000000000000000000OOOkkO00KKXXXXKKKK000OOkkxxdoollcc:;.    ..,,,,,,,,'..    ,lk00000000000000000
0000000000000000000000000OOkkkO0KKXXXXKKKKK00OOOkxxdoolllllc;.    ..''..    .:dO00000000000000000000
000000000000000000000000000OkkkkO0KKXXXKKKKK000OOkxdollloooodOd.          .l000000000000000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0212
This is Designing Women
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
llccll''.       ........x00ldxdd..;:;;;;;;;;;;cOOx;c:;,;;:::;clxk;'::::cccc,;;,,,;:clo: .....loddddd
lolllc'''....   ........;:;;kkxd  :lllllllooo;cO0xoOkO00kXNNlc:,,llloool;,.          .      .xlccccc
lolllc'''',':',,,,,ckOkxdc,ldxdc..x,..','..'c;c,..k00000;;;;:xl:::cccccl.     ..         ....x.....'
,;;;:;''''d..:,,,,,lkOO000Ox::;'.':............,doOxxxxx,c:c0x....''';c;.  .cdo;,.      .',';d...'oK
,,,,''''''c'';',;:;oOxdxd:;.....................kK0:'   .xkdkd...'',lXWl. .,:dc;:;;.     .'';x;;,'ox
':ccc:'''''::;':c,.,c'.................   .......:ddc;',:l::xxc:cccloxo.. coccdkkd;.     .'':KKKKOOO
.'..''''''..k.,d:...........''....      .........;cd0K0cclocldxxxkxddd:.  ,,::ldo:.      .''cO00kcld
        .   Oc..:'..................,;::..........Oool.;l;..,ldddddddxd:.. ;loc;..       .'',llooood
            'd.         .............'............','.  .;clooddololdolddxo;...,;.        '';:cccccc
                        ...............''............':lddooolclolllxdddxxxxkkxdl:....    ..,;:::::;
                       ...................''....... .;:cllclcodddddoooddxxxxkxxxxxkkkxdl,.          
                       ......................''.......;:cllloodxddddddddddddddxxxxxddxOkxo.         
                      .........   ............'''......::;,'okxdddxxxxxxdooolccoxkkxxxxkodl.        
                      .........    .....................,:lc,:dkkkkxd,...........':codooddl,        
                     .........       .......................;'.lodldcd.           ,ll;;coo:;        
                     .. ......         ......................,,.;,:;c;:.          .,,cl;,;,...      
                    ... .....            ....................':''.....','..       ':o:cll,......    
                 ... ......  .... .       .................. ..'.........         ;;lo:::,.......   
               ...... .. . .....  .              .......                          ,:,oo:::........  
             ....'',:......':'..               ..................                 ':,:loc::......   
.         ... ..,;::oo...'.......                     .......                     .:;,clllc;......  
..    ...',;:c:cc.'.;ooc,..   ...                                                  .,';cllc,....... 
..    :c:;;;,;,.;:,,,,'',:::. ....                                                   ,;;::;'....... 
..   .:clcclccccccccc:;;,'..       .......                                           cooool.    .  .
..  ..,,;;::cclllcc:;,'....     ...........                                            '::,. .. ....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8 (71 POSTS)
>>>