I like it. What is it?
C:/TAG/Inspiration/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0252
This is Bite Sized Learning
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;,.'; :llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:,.',:dOXNNx :lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;'.,;lkKNNXOd:ONNx :llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllll:,.';cd0NNN0xc::cd0k.kkkl,ccllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllll:;'',:oOXNNXko::coONMMMM0xx.ONNx :llccllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllll..xKNNXOdc::lxKWMMMMMMMWoOMMk.0NNd :lllclllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllc :l::cd0NMMMMMMMMMMMMMxkMMMMx.ONNo :lllcllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllll;.,:lkXMMMMMMMMMMMNMMMMMMMdOMMMMMx.0NNd :llcllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllc dMMMMMMMMMM0OWMKdWMMMMMMKoNMMMMMx.0NNo cccllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllc xMMMMMMMMMMXxkok0OONMMMMXdkNMMMMd.KNXc;clllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllc xMMMMMMM0OOOoddKMMMMMMMMMNOkkOOO:;dx0l cllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllll: xMMMMMMMMM0dMW00MMMMMMMMMMMMMMWMo.KNNc clllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllll: xMMMMMMMMWWMMMMMMMXkxk000KMMMMMMo.KNNc cllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllll: kMMMMMWX0O0NMMMMMMMN0OO0NMMMMMMMo.KNNc clllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllll: OMMMKoKNWNOoNMMMKkOO00kddkXMMMMMl.KNNc.cllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllll: OMMxkMMMMWl0MMMMWX0OO0XWMMMMMMMMc.:,'':llllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllll: OMWkkOOkx0MMMMKkkO00Oxk0MMMMMMMMc clllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllll: OMMMMWMMMMMMMMWX0OOKNMMMMMMMMMKx .lllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllll: 0MMMMMMMMMMMMMMMMMNXMMMNOo:,.';cllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll; 0MMMMMMMMMMMMMMMW0dc;'';cllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll; 0MMMMMMMMMXkl:,.,:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll; 0MMNOd:,'';clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll; ;'',:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0237
This is FutureMe
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0MMMX0MMMMMMMMMMMMW0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0MMW00kdMMMMMMMMMMX0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kNMMMMMMMMMMMMX0MN0OxkXMMMMMMMMMN0KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kdWMWMMMMMMMMMW0X0KMMMMMMMMMMMMN00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XXNWWMMNXMMMMMK00MMMMMMMMMMMMX00XMMMMMMNMMMMMMWMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWWXXMMWKMMMMMW0KMMMMMMMMMMWK00NMMMMMM0lNMMM0xxMMMMMMXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXMMNKNW0WMKX00K0XMMMMMMMMX000NMMMMMM0OoWMKOOKWMMMWXKNKMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0WMMWNK0XWXKOkK00KMMMMMWK00KWMMMMMMM0XWWXkOdxOMWXXNNKxoKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMX0KMMMMMN0XMMMMMN00NMMMW000KWMMMMMMMXXNKNMMXWNK0NNXNWKk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX00K00KWMMW0XMMMMMMM000XWN000KWMMMMMMMN00NMMWNKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX000WWX0XMMMMMMMX000000KWMMMMMMMMN0XWWNXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXNMMWNK00000MMMMMMMX0000KNMMMMMMMMNK0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMNk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOkKWOMWX000KWMMMMW0000NMMMMMMWXKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0OkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMxkKdNMMWX000XMMMX000WMMMMWXKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK0OXKNKNMMMMWX000NW000WMMNKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXXNKKKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOKNWNNXXXKKKK0000000NNK0XNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX00KXNXkOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX000000000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXNWWW0WKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK0000000WMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXKXWMWWNK0kxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX000000WMMMMMMMMMMWNNNXXKK00000KKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX00000NMMMMMWNX00000KNNNNNNXXXKKKKKXNNWMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK00000XMMMNK0000KXNMMMMMMMMMMMMMMMMNXXXNN0xOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK00000NWX00000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM000000000000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOxkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW000000000KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX000000000WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0215
This is From Nothing to Something
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
okdll,,.''''.,'..c.,.,''.;''loooooooooooooooooooooooox0XXXXXKXXKXXXKXKXXXXXKXXd ....................
xkOcl.'..''.;''..'.;.;'....'loooooooloooloolooooooooox0XXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXKd.....................
ddxdxxkxxxkxxxxxkxkxxkxddddddxdxxddkdxdddxdxxdx:cccccloolodoldodooooloolooooooc''''.''''.''''''':doo
odxdddxdodxoxokdoddod0Occ;:c:;ccc,:l,o;o:;;c;:k'Ok0OkxKxkkKOxXo0dO00k0x,:..............'.......'dXxk
OOkOO0OOOOOOOOOxddxxxxxoodooooxooooodoodc:ccccl.,,',;,,.,,,,,,'',oxddooldooooloodoooooooooc::::coOOO
c::d:o;o:ccl;:OlxkKOx0O0kOK0dKdKd0OOk0O:.'';,',,;'';,.;.;.,,,',,.Nkkxxkkdxkkdx0d0dOxxxkxkKl;:;;;:,;;
doododoxooldookcdoodddd:loddddodldxxdddc.'''''',.''''''''..''....XkOOOkOOXOOkOkkOOOOkkOO00c:::::::l:
dxdxdkxo;.......................'kOkxkkkkkkkkkOxOxOkkkOkk0cddkxxxxkdxkklOokdxxkdkx:',,;;;,;;,,;;,;,;
oxxxxxkl;.......................'kkkkkkkxOkkxkkkkkOkxkkkk0ckxkkxkkoxxOxkkdkoxkkxkx:';;;;;;;,;;;;;;,;
O;.','',.'.'.'...'''.'.'..lxdoddoxxkxxxOxkxxxkxkxkOddxxxxxddodddldododododoloddddddodooddododooodooo
0;';:c,:;,':::,:;;.:;;;:c.odolcdloddolldldlklloollOokkOOxkOxxkOkxOxOdkOkkOklokkkkkkkxkkOkkkxkxkkkkkk
xc;,,,;,,,;;,,;,,,,,;,,,,,odxdddxdddddxdxddx0KKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOc:::::::c:::c:::c:::c::::xxxxxx
KO0kK0KxKOOx0O0OKKol:'..,.'.,...;.'.;...'..lKKK00K000K000K0K0K000000N;:col:llcccol:o:o;lllcol'kddood
xdoodxdddxxoo:l:cc;c:::;;;:cc:;;:::;cldoddoxKKKKKKKKXXKKKKKKKX0OO00O0::::::::;::::::::;''''''.lllllc
0KKKKKKKKKX0o,;;;;:;:;;;:,;;;;;;;;:;,dkl:co:l:lcc:xcococlco;ckd;'..,.'.,...:.,.,.'',..l..';,.,';',,,
0KK000O0OO0kl',,,,,,'',,,,,,,';,;,,;,oxddoxookkdoododoOododdlOo;;;,;,,c:;,,;,;,c;;;:;;l....'.''...''
KKKKKl .......................':dodddoddoodoododooddodo;;odoldldldod:dldooldlxo;cooooooooooooooooooo
XKXXKl........................'cxdxdxdxlxdxoxxooddxdxxl;coxOlkdocxxklxdx:kdxoxO,cooooooooooooooooooo
::c::;'''''',''.'''''''lOxkkxxkkOOOkOOOOkOOkOOOO0kxxxxxxdxdxdxxxdddxdxdxxxxllooldoxodoxddoodxoxodxc:
.......'......''......,dKkxxOxOk0xkxOxxO0kkkkxdKKkddoxoxdkodoxddxkdddddoO0dc;,l;ccl;:;l;c:d;c:c;,kco
xxxxxkxkxxxxxxxxxccccccokkkkkkkkkkkkkkkkkOK000000OOOOOOOOOOOOOOOOOkdxxddxddddddodddddddddddc::::::'.
xxxoxxoOdkxxdxdk0l,;,;,;,;;;,;;,:;;;;,;,:dk;:;c;c;c:c,l:;lc:::::;odl00KkKkKkK0Kx00Ok0O00KKo..,;;';,;
0kkkkkkkOkkdkxxkxc::::;::c:::::::::lclccloxddddodxkdddddodxoocolldlccllllcc:llllcll:odkddxo:,;;;;;;,
d0xOOOkOk:';;;;;;;;;;;;,:,;;;;;;;;;lkxkxkxOkxxkxxkdkxxxkxkx:'.......................l0xxxkxkxxxkxOkx
kOkkK000k:':;;;;::':;:;::;;;;::;;,;oOkkkOOkoOkOxOOxxkxOkkOd:........'...............lOxxdkdxk0dxdkdd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0183
This is the IDEO Journal
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOd:....;dOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOo;,ccc:;',;::;:oOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkdlc'.,:clxx:ll:''.'llxOOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOdlcdxxxx,.;::,:oc;''''.,00O0koldOKXXXXXXXXXXXXXXXXXKkXXXXXXXXXXXXKXXXXK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd,,;:ccc::ccccc:::ccc:::c;::cccc:;cdXXXXXXXXXXXXXXXXXKOXXXXXXXXXXXKKKXXXK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd,,,,',;cc:cccccccccccc::,,:ccccoxxdXXXXXXX0OKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK00XXXX
XXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXd'',,'''.c::::ccc:cccc::c;,,,...xxddXXXXXXXXXXXX0kOOOkk00kxxxOXXKKKXXXXXX
XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXo''''''...c:::ccccc::c:::,,ccllloxxdXXXXXXXXXXXKxxoododoodolokXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOddddoooolo:''l:;'',cccl;':;,,:cc:llOO0XXXXXXXXX0OOKKOxxxdodokXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXd..oc;'cllcccloc'..:cdxOxocdk000000kx0WMMMMMMMMWNKXXXXKKXXXXXX
XXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXd'.:,,'oll'';loc''.,oOxlkOcx0OOOkkxxXMMMMMMMWWNNOookKXXXXXOKXX
XXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXo..cld;,cooodl:;'..:llodlllx0KKKK0000kkOOkkkkOOxdxxxxXXXXX0XXX
XXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXKKkdxkOOOOOOoc:;;,'.,;:ccdxd:,,;;,,''dXXXXXXXXXXXXkxlcxdddoldxxxxdKXXXXKXXX
0KKKKXNNNNNNNNXXXXXKK00OOOOOOOOOOOOOOl;'',''.;::::;:d::':lc:;,dXXXXXXXXK000kxodKKKXXXxxxdlkXXXXXXXXX
O00OOOO0KKXXXXXXK00OOOOOOOOOOOOOOOOOOc''',:cldxxxxxxxxxx:'lxdcxXXXXXXXXXXXXOdc0XKKKKKxxxokKKXXXXXXXX
odO0OOOOOOkO000000OOOOOOOOOOOOkxddoodllxkOOOOOkkkkkxxxxx:,lxo:ldddl0K00XXXXOloXXXXXX0xxldkkOkkOO0kxX
xddOXXK0O0kxxkkO0O0000000KKd,'''';lxOOOO00OOOOOkkkkkkxxx:,:c;,:ool;',;:0XXKkdxXXXXXXKxdlldxkkkOO0kl0
kxxdd0KKKOxxxddxkO000KKXXXXd'',cxOOO000000OOOkxdddl:::cdl::c::looc;;;cokkooolcdodxkOkkxxxodxXXXXXOoo
KkdollkOkkOkxoodxxx0KXXXNXXo,oOO000000000OOkkl::ccc:,','olllllodc,,:::coddoc::::::cooddl::::;;;;:okx
00xolllk00OOOkxxddxxkO0XXXXkOO00KK000Odlcloodooc..'..,,,;:collo,'''0Kkdlcccloxd,,,,,;O00Oxdl,;colokd
K00kolodO0000K0OkkxkxOOO0K0OOKKK00Oxddoodddddddl.....,,,,,'collclllOkoccccccccl'''';,OOdlclc:cccclc;
KKXXxooco00KKKXXOkkxOk0OkxO0XK00kdddddxxdlc:;;oc;;;;;',,,,':oldkkkdl:dddddolcod,,,,,;ollc;,,:cocl::;
XXXKOdccckKKKXXXKkkkOOOOxxOXX00dlxodOxl;'..''..lccl;.',,,,,''ldkkl:::':;llcccdd::::cxkxxxo::::0:coo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0168
This is the A-Z of Optimism
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cclooooddddoolcc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::clodxxxxxxxxkOxxxxddlcc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::ldxk0xxxxxxxxxkkxxxxxxdollc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::ldxxxxxxxxxxxOkxxxxxxxxk0dddolc:::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::oxxxO0xxxxxxxxOkxxxxxxxxxxddddoloc:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdxddooooooc::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoolloolclkl:::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::cdoc:::::cxddddddxxxxxxxxdddddddooloolllcclc:::::ckl:::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::cxOkoc::cxdl:::clodddocccccccddoolccllcoxxkxc::lxdclodkOc:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::cxx::::lodxddolcllldxdxxxdxxkxdooodxoodxkxdddOkOkdolc::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::cllcc:::::::xOkkxdlcloccoooolokkxkxoodolxkOkc::::xkdlc::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::codxkkc:::::cdxoodxkkkkdloxxl;';loldOOOkdll'...,:cldkOk:::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::...,:cllollc:'.........',,,,.........;::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::;.....................................,::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::,,................................';:::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::dxxddddddddddxxdddollc::;::;;:ccc:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::lkxxxxxxxxxxxxxxxxxdxddddooooodoxOOOOo::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::cd0Okxlllodxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddoolc::::OX::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::0Kc::ckOxdolclllloooollllllcccc:::::cdkKOl::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::dKOdc::codxxkkkkOkkkkc::::::cloxkOOOkdl:::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::ldkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdoc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0162
This is Francesca Cramer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
',.'''c:c:cc:c,''''.lcoocl,:,:;;;;c;,;,,;c,':cdolooxc;o::co::l:o:c:cl:lcoc:l::::clddldld:;,''',,'',;
;;,:;:c:c:c:cl;c:::;oll:olcl:olcc;l::,,l;ccc:lxdokoxld:;d:o:lc;l:o;,lc::dc::;;,:oodlxdldc;,,',;';,,;
odlxloc;c,olldoxxxxolcolllcl:dlc::l::c:c:xdoxoxdoooxclc:ocdc::;l;;:l;,l:,,;;';',loolddco:,';'.;,'','
locoldococddldxddxxdlcc:;;,:;,;,:;l:,c;c;cccooxdlcclclc:oodlooco:l:,oc;;c:,;;:;:lodldocl:c::;;:;:;;;
ll:oclloocdlxodkdkolc,c,,;,:;;;,;,l;;::l:cc:o:xoo;';:lccxodlddlxcc:;:;:,;cll:ollo:xlxc,c;c;c;,;,:;,;
,;';,;;;c:c:cc:lclccc;:,;:,;,:,,;,;,;;;c::;,'.'.....,cc:;,,',,',:l;,c;;;::;c:ddcccood:;:::;,.....',;
.'.,'.,':;c;::;c:c:;c:c;;,,:,,;;;,c;;::c::::........,lll'.'''..'':,,:;:;:;;ccdlcl:xokdldod'.....,;cl
.,.:,,;',',.'c:l:l::l:c::c,l;:cllcdcd:,:,c::,';'''.',c::,',','',',',;';,::;c:o:lccdlxdodld::;,::dloo
',','''........',:;;::c;:;,;,c:llcl:l:':'::::;::;'',';',,',','.',oolocd:,,;:;lc:c:oc;c:;,oclclocdoll
;c;c:cc:c'......'c:::,c;:;;c;ccdxoxlool:,;;::;c::dlxoxxdxo;';'.,,xdxkxxc;,';,;:cc:l;c;:c;cclcoc;lcoo
cl;l::c,o;.....;.,;;,'c''cco:ooxdldlodlc,;;;;,l,,doxodxdxc:',ccolxddxokc,;,:,;;cc;l,::;c;::c:;c;l;c:
:c,c:::;c::;;;,'';'.;'',;lcododddoolodc,':,',;,;:llxdxddxc,.,odkkdddxdkc,,',,,,c::c;c:::;;;;c;:;c:;:
';,;',,';',,,..'..'...,..;;c::::;;::::;,...'..ccckxxdooodl:..,,;;::cc;c;''.'.'.',.'.,'.;...,..,','',
.        ......  ..  ...  .        .         .kOO0K0dldkkxxd,   .. ....                            .
...  .... .. ..  ...  .      ..            .;O00O00Okkkkxddo;.                                      
...     .                       .         .O0d00O00Okxddlllc;:c:::;;;;;;;;;;;;,,,,,,''''''''''''''''
    .....  .  ..                         ;OOxclOOO0xdlclcc:co:,,,,',,,,,,;;::ccccccccccccc::cccccccc
..... ..                         ...    .lOOOxdk00xkxc;::d:,c..........',,;;::ccccc::::::ccccccccccc
..... ..                       ..     .,.o0OxkkO0OOkxd:,,;,.,.........'',,;;;;;;:::ccccccccccccccc::
..... ...      ..........................:dddO0Okxxodc:ll;... ... ....',;;;::ccclllllllccc:::;::;;;;
.....................................';:l0KK0kxxxkOxo:co:...       ....,;::ccllllccc::::::::::::;;;;
'..''.'.........................''..:d000000l':lldxo:;lc..        ....';;;::cc:c::::;;;;;;;;;::::ccc
'...........  ..... ................;O0000K0,;:;lxkd;,,,.         ....'',,,;:ccclllllllllllllllllcc:
,,'''''...............  ............;OOOOO0d;c;;kOdo,...  ......'',;;;;::::;;;;;:::cclooooollllclllo
;,''''''''''........... ........ ... ckOO00llc,cOOo;.',,..........',;:codxxxxxxxxddolccllllcc:;,;::c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0122
This is RESET
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
000000000000OoldlllldollldkOOOOOOOkkOOOOkOOOOOOOkOOOOOOOOOOkkOOOOOkOOOxOOkxlllldkdlllloK000000000000
00000000000OdllllollldddkOOOOOkOOOOOOkOOOkxdlllcccccclllodkkOOOOkOOOOOOOOOOxdllllllllllxk00000000000
0000000000dlllllddllldkkOOOkOOOkOOkOkdodl;;;;;::;;;cc;;;;;;:lldxOOOkOOOOOkOOOOOdllllllllloO000000000
00000000OolloddolllokOOOOOkOOOOOOxo:;;;;;;;;;;:::;:do;;;;;:::;;;:ldOOOkOOkOOOOOOdodllldddddO00000000
0000000OdlllllllloxkOOOOkOOOOOkdoo;;;;:c:;,,,...........',od;;;;::::dOOOOOOkOOOOkkllllllllllk0000000
000000OolllddolldkkOOOkOOOOkko:;l:;;;;,'..';:cclllllllc:;,...';;::;;l:lkkOkOOOkOOOkoloxolllllO000000
000000olllllllllkkOkOOOOOOOkx:;;;;;;'..;clodxkkO0000OOkxdolc:'..c:;;;;;:dkOkOOOOOOOklllollllll000000
00000xllllldollxOOOOOOOOOOolc:;;;;'.'cloxO0KXNWMWWWMMNWNK0Oxolc,..;;;;:c:oOOkOOOOOkOkllolllllld00000
00000ldddllollxOOOOkOOOkOd;;;;;;,..:loxOKNMMWMWXKKKKXWMWMMNK0kolc'.';;;;;:dkOOOkOOkOOdldoloolllO0000
0000klllllllllkOOOOOOOOOk:;;::;,..cldO0XMMNWOdccclccccokNWWMWKOxll'.';;::;;dOOOOOOOkOOllllxllllx0000
0000dlodllollokOOOOOkOOkl;;;::;..cloO0NMMMOccllllodllllccxWMNMKOxll..:;:c:;ckOOkOOkOOOxddddllllo0000
0000olllllodddOOOkOkOOOO::c;;;,.'llkOXWMM0clllxolokllxollcxWMMWOOol;.';;;:;;kOOOkOOOkOxllddollll0000
0000olllllllldkOOOkOOOkO:loc;;,.,llOONNMMxcllxolllolllkllclMMMW0Ool;..;;:;;lkOkOOOOkOOkolllllool0000
0000dllldlllldkOkOOkOOOO:;;;;;,.'llkOXMMM0clloxlllllldxlccxNMMNOOlc;.,l;;;;lOOOOOkOOOOdollllldoo0000
0000xllldlllllOOOkOOOOkOo;;;;;;..:llO0NWMWOlcllddddddolcckWMMW0Odlc..cc;;;:cOOkOOOOOOOollllodlld0000
0000OllllllddoxOOkOOOOOkk:;cdo;;..:loO0NMMMW0xlcclcclldkNMMWN0Odll'.,;::;;:xOOOkOOOOOklllloolllk0000
00000oddollllloOOOOkOOOOOx:;c;;;;..;llxO0XNMWMWWXKKXNWMMMWNKOkol:..,;;::;;dkOOOOOOOkOdoddolllxl00000
00000kllolldllldOOOOkOOkOOd:;;;;;;'..;lldkO0KXNWMMWWWNNXK0kdll:'..;;;;;;:dOOkOOkOOkOxllllolloox00000
000000xllloxllodxkOkOOOOkOOOoc;:dd;;'..,:llodxkkOOOOkkxxdllc;..':c;:dd:ckkOkOOOOkOOOollodlllld000000
0000000dllolllllldkOOOkOOOOkOxc;:;;;;;;,...,;:ccclllcc:;,'..',;;;:;;::dOOOkOOOkOOOxxllldllodd0000000
00000000dllddlllodoxOOOOOOOOOOkxl:;;;;cdo;;,''.....','.',,;;;;:xx:;cxOkOkOOkOOOOkoldlllllllo00000000
000000000xlllllllollxOkOOOOOOOOOOOdl:;;;;;;;;;;;;;;c::;;;;;;;;;:lokkOOOOOkOOOOkxolloddollld000000000
0000000000OdddloolllloxkOOOOOOkOOOkkOxolc:;;;;;;;;::;;;;;;:cldxOOOkOOOkOOkOOOkollllldllllx0000000000
000000000000dlldlloxolloxOOOOOOOOOkOOOOkOOxxdoxkooldoodxxkkOOOOOkOOOkOOOOOkdoddlllloolldO00000000000
0000000000000xllllxlllxxxokOOOOxOOOOkkOOOOOOOOOOOOOOOxkOOOOOOOOxOOOkOOOOOxdollllllllllk0000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0120
This is Gabriel Silveira
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               .0Wd.    'MMMMMMd. .KWWWNNX,         
                                                               ,Wl  ckk:0MMkdc..:kNMWWWXo. .';:;,.  
        ':'                                                    l.::0W0dxkkdoXNMMMMWXkl'    ;cccccc. 
         .,oc                                                  .XWOkkXWNXNMMWc''..     .,clc0Xcccccc
            ll                ..           '   .  ;d0d,.cOkc. .dl;:;:c:''dOkc:lxl,'...l0KO.:0Xcccc,:
            .K      ....     .cc,     .. .  ..''.KMMMMMXMMMMW' ...',;cldddxkk',,'....;KKKo :0Kcccc' 
             K          ...   ..,,,.  ..  .cxo;..dNN0l..;xNXl             ;c:;;,'... ;KKKo :0Occcc' 
             l             ...    ..'.....dKc'.;xd0Xx    ,K'                         ;KKKo :0kcccc' 
             o       ....  ..    ...  .:ccxxcccccc;;o;;;,;.                          ;KKKo :kdcc,.  
             K           ,;'....  .. .:xlcllccccccc:cccc,.''...                      ;KKKl :occc.   
.0d          ; '''',;;;;;:clllolcc;cccdNMKxocccccccccccccc:'..:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;oKKKo :cccc.   
.M0  ..       'lodd0XXXXXXXkKWKOOKXNX0lcok0XKo0xcc::::::;'  .'OKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKo :ccc:    
lM0, KM. :Wo. 0'',,xXXXXXKOk0KKXXK0OOO00c',:c:lc::::;;''.  ..;:cllO000XXOXXXXXXXXXXXXKKKKo :ccc'    
KNNxdWM' lMkl.X....kMMMNOOxoxO0XNKXWMMMXl;;::::;;,,'... . .......dMMMWMMXMMMMMMMMMMMMNKKKo :;:'     
cccok0X;clMWXNX   .xMMMWXXNXMMMMMMk0MNMNkc:cld;.'..,..' ;    ...'WWNXKWMXMMMMMMMMMMMMNKKKl ;.       
ccccccc;,lOXWMX   .c0XN0xdxkXNN0xkWKkdlccd0Xxdoxlcl..,',,   .cc:'.lOWMMMXMMMMMMMMMMMMNKKKl .        
;:ccccc. ,cccl: .;ccccccccclxOXWNKxllodxkOOxdolokcdd:,;c;,. .xoco:  .lXMXMMMMMMMNK00Oddk0o .        
',;;cccc::;'.   ;:::::;,'kWXW0OOcoxdO00KKOold,lodddolo;  ...oKKOO0    .oXMMMMMMKllodxOo.............
;......       .lK0kld.   .xXNxx0WMklOOkocc:lkx'      .:::,.cdxkOox      oMMMMMW0x00KK00Oo,.         
Okl,''.      .:ocxk..,     lMMMMMMKlol;cdOOkdoooc;'...,;:cOOd:d:.x      llWMMMKxkd':doodxOkc'..     
doodkOkc'. .,lxd:d.  ;      xMMMMNOdxxlxK00KK0K;,,,,ckk0oOxxxco..k.     : lMMMxol. 'kOOkxoooxkOx:.  
00O0KOOKK0kKK0O0ol...:      .KMMMWx:.. llood0No;::;.:xx:c,  .    ,      .  KMNlc.  lK00KKK00KKO0KK0O
xccd;  .;oxl,. ..Oxl:.       ;MMMMKMWc.dlO;.XMMWNKKKKdOkWNcdc;;;dO         ;MM0kc. ldoodxkOkd,  .:ox
oolccxxc,. .,lko:kMNo,        KMMW0WWKo00l ;OWN00KXK0okXXXdoOdNKKk          XM0WWo dkOOkxdolclxd:'. 
00KKKKKK00x000000xNo          oMMX0NNKdx, oKx0XOxKxo.o:lk: ..;Ox.           xMOKKXl0000000O0000000kd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0110
This is Bethany Heck
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KK;.l0xdxOco'0OOx,x::ccdkdKolO0KKKK0Kdk.k0Ol'kO0KKKddlk000klk00do0oOO0OO000000000000d:000000OOOOOOOO
KKOkoco;;d:.dxko::c:cdkkKxxk00xxKKK000ko;lOOOOkddd;;lO00xx.  oOkodddlo000OdOo,O000Oo;o0000Ooo00xolOO
KK:l0KKx.k0kdx: .....k0KdoOK000xKK0OxkOkdl:dOO,:lo0K0Kd'k.';.k;.c,...;'k000OkO00O0O0k,O00o:xO0OOxxOd
KK:;OKKkc.0dx, 'kO0xkKKllOKko000Oc:kOOOkxc,c:l ;O00Oo;.,;..;,o'.. . .c.OOOO;..'dOdoOOxOOO0OOOxoxkxod
KKlcxKKOx cO' ;00Kdx0KocOKKo:;xd.   :kOx:,l,c  dO00xxx;.. ..,;, ',:,;:dOO0x..   :kOOOkcoOOOOOo'lkodx
kOkc0KKKx',' .dkxox0Kl:O000c.kl  .   .;,..'. .:OO000OkxOkookOdclccllkOkkdc.      .',lo;okkOxlollk0o.
oodO00KKdl  'oxkdk00c:xOOOOOkc        ...'..l:;xO000Od:,oxkkkkOOxxOxl;'             .     ..;.:dc.. 
lllodkxKld .lkdOd00,;xdoOOOO; .'ll'.'''  ..okoccooxOOOOodOdkkkkd,'......            ..xxddl;.,c.... 
:;'.,'::cl ';;l0o0:;kd;kOOd' ..o,..xNOdx:' .ckd...;:,ldOOOcol;..';lxoco'.;.    ,.     .lkkkkk:,.,;od
kxodd;,.,'    .xl';xOkkOOx.  ,;'.;odx;d..;o.OOl.,,o:;:,cl;'':odxxxxlcd; ,oo         .   :klokkcxxxxx
XOdl::::oxd, ...,c:xkkkkkl  .:  .   .':'  ...,..',;lc;,;oxkxxxlxxk;odld.ookO      . .   .xddkdlddllo
.         .,ollx;ddoxkk;;kc. .,..   . ,'..  ':. ..;coxkkx;.lxxxxxk;oodo,;ckK.   .c'     .;d':ddddxxx
             ;Olo:xdoxkdokkxc....   ....''..xx,,ckxkkkkd;:'cxlcdxx:l'c:.  ..          ..'.coo::::':d
       .      :kox:colokxxxxxxc. ...';:....dkd,c,xxkxxl.,'lddcdxxxc  ...'.          .     ld;x00x' .
      .. .     0lkkxccoloxxxxlc:o'..' .. ,xkc;xx:cxxxd:ooo ,dxklc;::cc,...'...',,';;;;;;::dxll,.....
         .    .0c.lkkxl:coddx::xxxd:':kolkx,clxl,'dxo;lodOdclldoolcccc:,'.. .   ;KXX00000000Ox.     
.  .   ..     ;k.. .;::lc,:l;;xxxdxkdooxxl';...,  'ccdxkxk0xoccllllo;l;         ;XXXNNNXXXxXXXO.    
   ...   .,. ;k.'.'.. .cxxxc:loldxx: ',,lokkxk;'lxKNNNNNNNNcoooooool:,,''. .,.. .':ddl;OXXXXXXKk,   
      .;xk:,cx. .:,.:. ....',,':;;.'dkxxxxxkx;:do0NNNXkkNNK'oooodooooo:    .'   .loc;:lKXXOc;,'..   
doodkOOOOxdd,:c.  .;.. ''   ..,;;;llldc..;lo':oo0NNNNl;0NNKcllo:,ollll:          '''''',''          
xxxddxdxxoc;lclxdcc,  ...;:.  ...:.'l;',;:l,cdo0NNNNNXXNNNk,,'.;llllc::'.. .      '                '
.',;'.';:kKKNXdlco:... ..'..  ..;xd,,clc;cxooc:oc;,.,:ldl;';l:;llllc'.:..                     .   ,:
    oXXNNNNNNNN0Oc  .;xx.     ;c;xxxd,ocloo,         .  . .;d.'ccllc::,                   ..        
    :0XXNNNNNNNXXxl.xxkkc..  .d,okkkkd;.'',;.         .;xXo,..:::;;;:,'                    ;:,.. .  
   .:OOKXNNNNXNX00l:dxkkkOkx..,ckkoodxc       ::c:  . xNXK ;...,;,.               .        .c::::'  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0107
This is Ones to Watch 2019
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxOXWMxoOOOOOOOlkWKOxxxxxxxxxxxc;.:kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW000kkkkkONMMMMMMMMMMMMMMdoloxxxl OMM
xxxxxxxxxxxklkxxkOkxxxlxxxxxxxxxxxo'.;lodc;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0Oxxxkkxx0WMMMMMMMMMMMMNxkkkkkkx..NM
xxxxxxxxxxxkddoooxddloxkxxxxxxxxxo.:kkkkkkkcdMNK0kxxxkkkO0KXXX00OkxoxkxdxONMMMMMMMMMMMMXocdkoclxk:xN
xxxxxxxxxxxkkOkkxkkkkOkxxxxxxxxxxockdokkxoxk:o;;;;:c:;,,::,:k000kxkkxxxkkO0OO0000000KKKkkddkkxkkkokX
xxxxxkkkkkxxxOOOxxxOOkxxxxxxxxxxolxkkkkkkkkkdl:;;;;,,;okOxdc,l00OkkxdooxkOO:;;;;;;;;;;;;xkol:coko.dk
xxk00000000kxxxkOOOkxxxxddooollc. 'kkkxxxkk: ':;;;,,dOOOOOOOk:lOOOkkkxkkOOxc;,,;;;;;;;;;;::lcxxxloxd
xk0OxxOkxxO0kxxxxxxdoc:;;;;;;;;;   :oxkkkdc  .;;;;loOkdkOkdxkkdlkkkkkkkd,.....  .';;;;;:clldkxxxdddd
xlkkodkkdokkoxdxxdc;;;;;;;;;;;;,   ,;,:cc;.   ;;;;;xkOOkkxkOOd,:dkkkkkk.''''''''. ';:oxkkkxxxxxddddd
:'kOOkxxkOOx''lxo:;;;;;;;;;;;;;'        .,.   ';;;''cOOxxxxkO:;codkkkkk;'.''..''' 'lxkkkkkxxkddddddd
.'cOOxddxkk:'';:;;;;;;;;;;;;;;;.   .:xxo;     'ldxd::dkkOOOkkk000kkkkkk;'''''''''.'dkkkkkkkxdooolllc
,;lodxkkxdllc;;;;;;;;;;;;;;;;;.   ;OOOOOx: .xOOkOOO0000OOOOO0000kOOkkkk''....''...':clllc:;;;;;;;;;;
;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.   xdcdOOxdl ,xkOOOOO00000xlc:ccokkkOxdl......    ',,,,,;,,......';;;
;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;:ll:;;;'.   :OOOOkkkOk. .;cclllodxx' .,... .;:;,,:O:.    ..',,;;,,,.         .'
;;;;;;;,;;:;::lc::;:kkkxkc;,.    .OOOkddxk.   ';;;;;;;;..',cc;;;,..,,,k00Oxoc:;;,,,,,,,. .',,'.     
;;;;;;;;:;;;:odkxl:dkkkkkkd:'.    'okOOkk.   .';;;;;;;':kxlxkkookx.,,o00000000Ox;,,,,,'.,,,,,,,,    
;;;;;;;:;;:dxxokkkxkkkkkkkkkl'    ..;::;   ..,;;;;;;;;,dkkkkxxkkkk;,cO00000000x;,,,,,,,,',,,,',,'   
:;;;;;::odkkkkkkkkxkkkkkkkkkx;;,,,,;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;okkkxddxkkk::dxddddddodc;;;;,,,,,,,,',,,,,,,'
oc;;;;;;oxkkkkkkdddkkkkkkkkkd;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::c:::xkkkkkkkkx::cc::::::::::::::::;,,,,,,,,,;::c
kkkkkxoccdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxoc;;;;;:::ccc::::cccccccxkkkkkkkoccc::::::clllooddxxkOo;,,,,:lx00O0
000000OOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkkkx:;:cccccc:::::c:cc::::clooolc:::cldxkOO0000000000000OkxxO0000000
000000000OOOOkkkkkkkkkkkOO00Okkkkkkkklccc:cccc::::::::c::c:::::::cok00000000000000000000000000000000
000000000000OOkkkkkkkkOO00000Okkkkkkkxccc:cc:c::::::::::::::::ccdO0000000000000000000000000000000000
0000000000000OkkkkkkkkOO00000Okkkkkkkko:::c::c::::::::::::::cdk0000000O00000000000000000000000000OO0
00000000000000OkkkkkkkkkOO0000kkkkkkkkkcc::ccc::::c:::::::lxkk0000000O00O00000000000000000000OOOO000
000000000000000OkkkkkkkkkkkO00Okkkkkkkkocc::ccc:::::ccccclkkkO0000000O00O00000000000000000OOO0000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (18 POSTS)
>>>