I like it. What is it?
C:/TAG/Inspiration/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0105
This is Nicky Tesla
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0kONMMMX0KKK0X0KKNO0OKOKMMMMMMMXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMxxkoMMMWWXNNWNXNXWNNNNWNMMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0O0OMMMKXOWMXK0KMM0KK0WMNKKKXXMXXKKXKOWMK0K0NMW0XKKNMNK0KXKKKMMX000NMMNKXXKKXXKKXXXKKXXXNXKXXNMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMXNMMNXWMOOWMXOWMMMWXXXMMNMMMNXMMNXMMNWMMXXWWXXNWMMMWXXXXXXXMMMMNMMMWXMMMMMNMMMONMMKWMMKNMMXXMMMN
MMMMMMMMMMMMWNMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMNMMMWWMNXXNMMM
MMWWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
NNNNNXXWWWWWWXWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWNWWWWWWXWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWXWWWWWWkWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWWWWNXXXXXXXXooXXXXXXXXX;KXXXXXXXXXXXXXXXXXdXXXXXXXXXXXXXXXXko;KXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXkddxKXXx
WWWWWWN0;oo:KXdllXXXxlooKK Kxl0O:XXddXXXXXXOo odOXxldcOXkldoKXXK KXXOoocOXXXXXXXXX.XXXXXXXXX,oKd.X.d
WWWWWWNO.XX.xXXd,XXK KXXXK :'KXXc;x.KXXXXXXXX KXXO ddllXkclc0XXK KXXood,:XXXXXXXXX.XXXXXXXXX,;olO0 K
WWWWWWN0:XX:OXdl:d0XocooKX,Kk:OXX,.KXXXXXXXXXlldOXoldd0XxodcOXxo'okXclocoXXXXXXXXX.XXXXXXXXXlkXXXXxc
WWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkolKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNWWN0OOOOOKXXXXXXX0kkOkxd0OOkOOkkkKKkxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWWWWXKKKKKKXXXXXXXXK0000O0K00K00000KK00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNWWKxo000000000000ocooooodkoooodlO000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
WWWNWW0ddddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
WWWNWWNKK0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWXWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXNXXNKKXXXXXNNKXXKKXXNNXXKNXXXXXKXXNNNNNNNNNNNNN
WWWNWWNWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWNXKXXKWXXNXXNWXXXXXXXXXXXXXXXXWXXWWWWWWWWWWW0kkkkkk
WWWNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKXXNNXNNNXXXXNXXXXNXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN0kkkkkk
WWWNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNXNKNNXXXNKXXXXXNKXX0XNNNNNNNNNNNNNNNN0kkkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0083
This is Into the Dark
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..........;;;,.',.;', .'.''..,'';:'.'....lc'.....          ......                 .,''....  ..  .   
..,''',;''..':,:'':;;,';,;,.',.;:;...',,;:c.......        ..''.......             .'.'.'.  ......   
.'''.',;,,,,,;;;::;c;',,,,'.',';;'...'::clc..'....    .  ........''..  .  ..    .. . ..'....,''.    
',:,';c::c:,c;;''.,.,;''''',,.,','.''''';ll',''...         ....',..... .....    ............',,.   .
;;'.,:;:;c:;:;,'';'',','.......,,'...'','.cc'.'..    ...'''',..,,. ..      '.      .... .....''.. . 
c:cl;:c:;;,,',..;;'',''..'.'...'........  .,'.......'.';,,,;:,.;''     ..           ..........''..  
:;,,:;';;'.''....''.'.,'.,'..''........ ....,..,,;cc;:;,,,,'';;;,..   ..              ..............
,:,.,''','.'..'...,..........',.. .....';;;;:,;:;;;::c;::c,',,,,;'...... .    ....   ......... .....
,;,;;''',.';.';;..,'..... .'.'.,.  ..,..............,,,',,,;;,;,''.,...'...'....'''.... ........,'..
,,;,'',,....,';';;. .. ...'''..,.            ....   ....   ..,;,.'',,'............'.............''..
':;;;,...  .;;;''.   ...  .'...'.                            ....''.''',,',.... ........'.'........ 
;.,;','... .;,,' .   ...........                                 ....''',,'.............''.'... . ..
'''.....   .  ......'..'''.'............... ...'.                  ...''..................... . ..  
.. ....     .... ..'  ,;,,,;;;.'''',;oxxdd;,;;,,'..                  ...... ................. .  .  
          ..........,.::;;;;',;.,c''dNNNNO:clcc:;.                              ......     ....     
               .......,'.''..'lc:xO;:xcl:,lkdollc:,                             ...          .      
 ..'              ....'''...:,::llklc;l::xdl:.':::;                             .                   
c...                .',;..'.',;::cclxxodcxl;'':llc.  .                                              
,.'c,..  .            .'.'..',,:::lc..;. ;dxxdllc'............. .....                               
;,;,;'''.. .               ....',,;......'cdlllllc:;;;,,,'''............          .. ..             
 ..''''',......                 .....'',ccclccccc:;;,,,,''''............                .           
     .................                ..,,:c:;;,,,'''''.................                            
......     ...............                .'.''.........................                            
..''.........    ................              ..........................                           
,''.''....'....     .   ........    ...            ..................... .                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0072
This is the 2018 Booooooom TV Awards
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KNMWXXWMMMMMWKOKOxd:cxo:;cxx0xd00xckddolxold::llld;doO:lddlxdOOoxllkkKxddo;::xd:dxOK0NMMMMMXKWMNOdod
dxO0XWNNNNWMMMWNK0Okdlooo::ldkkxk0kodddc;cooc:l:od;doO:oxlodOOxdolkO0xdoc;codooxO0XNMMMWNNNNX0kddxdo
lodxxxk0KNNWWWWMMMNXKOOdoool:ldkkxO0dd:.,:oc..:lolcddxcoolxkOxdodO0Oxdl:lddoxO0XNMMMWNNXKkddxxdoolcl
cclcooddxkkk0XNNWWWMMWNX0OxoooccokkkOO:xd:oo'.:llllodoldldkOxdok0Oxdl:ldddO0XNMMWWNXKOxxxdddolllccll
olllcccclldddxkO0KXNWWWMMWNKOxdoocokkkkxlcdo.llcllooxloooxOxddO0kdlcoddk0XNMMWWNX0kkxxdoollllooolc::
;;::cloooolllllodxxk0KXNWWWMWNX0xdollxkkok00OOOoclloxlocxOxdx0Odlcodx0XWMWWNK0Okxxdoooooooocc:;;;;:c
::c::;;;;:clloooooolodxxk0KXNWWWWX0kdoxxOO0kxxk0kdlldclokxdOOxlcoxOXWWWNKKOxxxoodooooll::::ccccllcc:
::;:ccllccccc::::clooooddodxxk0XNWWWNXK0KK0kxdodxkOkdlcxddkxolokXWWNK0Oxxddddooolcccllllllccclllllll
:clllllloolllllllllllcccllooodddxxO0XNKK00kxdxxxxxdxkOOkkkolxKNWX0kxxddooolllllllooooolllllccc:::::c
cccc:::::ccccllllcclooooooolllllooloodOkdolc;cccdxdl:clxO0ok0Oxdoolollloodollllooollccccccccc:;;,,,'
..''''',,,,;;:::ccccc::cclloooooooolllo0Oc:;,,,....,.'..;xo:;:ccllllllllcccccccccccccccccclllllllloo
lllllllllllllllllllllcccccccccccccc:,'.....        .'' ..;:ccccllllooodddddxxxxdddddddddddoooooooooo
::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;..               ..   'ccllolllccclllllolllllllllcllllcccc:::cccc:
...................................        ..    .ccccc:;,,;;cccccllllcccc:::;;;;;;;;::::ccccc::::::
 ................          ..........       ..   ,dddoddxdoc;'',;:cc::;;::cclollcccc:;;,'''.''''',,,
                      ................  .',::;'  ;xdxdddxxxddoc;,...,;clc:;;,,,,;;::cc:clclllc:;;;,'
                ...................',:coddxkkc   ;xdkddddxxxxddolc:,.....,:clc::;,'.''',;;;::::c:::c
           ....................',,;codddxkkkkx.  ;xxkxdddxxkkxddoolc::,'......,:ccc:;;,,......'',;;;
      ......................',,;:loodddxkkxkkx. ..dxkxdddddxxxxxddolllc::;'.... ..',::::c:;,,'......
  .................  ...''',,:cooodddxxkxxkxxl.   odkxddddddxxxxxdddolllc:::;'....   ..';;:::::;;,,'
    ..........    ...''',,;cloooooodxkkxxxxxx:. ..cdkxddddddddxxxxdoooolclc::::,'.....    ..';;;;:;:
..........    .....''',;:clllloooddxxxdxxxxxxxo;,:odkxdddooooodddddddooolccccc;;:;,'.....     ...';,
.....      .....''',,;clllllollodxxxddxxdddxdo..';ooxxdoooooooooddddddollolccccc:;;;;,'......      .
       .......''',;cclllllllloddxxdddddddddd:..:olloxdoooooooooooddddddoollolcc:cc:;,;;;,'.......   
     ......'''',;cllllclllcloodxxdooddddddddoodddlloxddoooooooooooddddddoolcolcc:::c:;,,;;;'........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0034
This is the Valedictorians Project
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;;;;;:::::ccccclllloooddxxxkkOOO000Kkll::,'............................''...,....,....  .         
;;;;;;:::::cccccllllooodddxxkkkOO0000KKOc;;'........................ .';:,.'',:'.';;........        
;;;;;:::::cccccllllooodddxxxkkOO0000KKKd................      ..',..  ..',od'''',;,';,.......       
;;;::::::cccccllloooodddxxxkkOOO000KKKX0c.................    ....''.....:kx.....'''.''''......     
;::::::ccccclllloooodddxxxkkkOO000KKKKXXKd,................    ....,...',;;,.'...'''.','''..........
;:::::ccccclllooooddddxxxkkkOOO00KKKKXXXXXx'.      .''''...      .'.  .''....''';:',,'',''..........
:::::ccccllllooooddddxxxxkkkOO000KKKKXXXXk'.,     .',,;,'','..       .....'''',,;;;:;;,'''''''....'.
::::ccccllllooodddddxxxxkkkOOO000KKKXXXX0c..o:....;::;::;;,''..........''',,;:::;;;:;;,,,,''''.'.''.
::ccccclllloooodddxxxxxkkkkOOO000KKKXXX0l'..lxl,.:0xlccl::::;'........',;;;;:::;,,,,,,,,,,'''''''''.
:cccccllllooooddddxxxxkkkkOOOO000KKKXXXOo,. 'lllcOklclooc:c:;'........'',,,,,,;;;;:;;,,','''''''',,'
cccccllllooooddddxxxxxkkkkOOO000KKKKXXXOc'. .;::k0xllxxdlcc:'..........'',,,,',''''''',,''''''''','.
cccccllllooooddddxxxxkkkkOOOO000KKKKXXOl,.. ..'okxollddoolol:'........''''''''''''''''''''''''''''..
ccccllllooooddddxxxxkkkkkOOOO000KKKKXKo:'......d:,;;::ccccccc;...........'''''''''...''''''''','''..
ccccllllooooodddxxxxxkkkkOOOO000KKKKX0d:'........''.'.......'''''...........'''''''.''''''''',,'''..
ccccllllooooddddxxxxxkkkkOOOO0000KKKKOd,...:'.....dd'....,,,,,,,,'...........''''''''.''''''''''''.'
ccclllllooooodddddxxxxkkkkOOO0000KKKKOc'...... ...co;...',,,,,,,'............''''''''''''''''','''''
cccllllllooooodddddxxxxkkkkOOO00000KOx;'......   .,;''...''',,,,'.............'''''''''''''''''....'
ccccllllllooooooddddxxxxkkkOOOO0000xoc,'.... .      ....   .........  ..........'''''''....'.......'
ccccclllllllooooodddddxxxkkkkOOO00Oolc:;,...       .................................................
cccccclllllllooooooddddxxxkkkkOOO00xl:ccc:;,.       ................................................
ccccccclllllllloooooddddxxxxkkkOOOOd::cc:::c,.        ....................'''.........'.............
cccccccclllllllloooooodddxxxxkkkOOkl;;:::ccc:.          ............................................
:cccccccllllllllloooooodddxxxxkkkOx:,;;:cllc:,..         ...........................................
::ccccccclllllllllloooooddddxxxkkkd,'',::lllc;'..          ......................  .................
::ccccccccllllllllloooooodddxxxxkko,.',;::llc;,'..    ...      ................     ................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0033
This is the story of Doctor Rapp
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           ....                                     
                                                         .'o0O:...      'Od.                        
                                                     ....,:dOkc,........';,....    .                
                                      ....          .....',:oocc:;;;,:looooooc;;,..     ..          
             ,:.                       .....          .':loldkxolloocccllllcc::ccl;.......          
            .lx:.                       ....          .'xKkodddoll:;:;;;,;cc:;,'';ll'.......        
      ;x'.. ..                            .'.        .,cdxxdddooll::::;:c:;;,...''';;....,o.        
       .... .       ..,;:'..      .. ......lo.      .'clccccllllc,;:cloolc;;,,,;:,.,,    .'',,::;,,'
       .o,...     .,:lddodxdlllool:;'..  .  ..      ..'''';:coo:;;;;:llccc:;:cool;..       cdx0NNl..
  .        .....,;clodddoollodxxkOOOxl',c:.           ......lk;';:clcccc::,';oxxd,.         .....,,.
',;'       ..;clooddxxdoll:codddxxolc:codd. .,..           ,dxxl...',,,''';lcddxxx;    .         .;,
            .':oxxxxxddlccc:;:odo;.,::....   .oc.         .;xx:,.   .',:cll;:dodxl.              .',
                ;cdxdolc:;:::;;clc,. .      .;c::,.  .;. lOO0x. ..  ..,odo,.doodxl.....             
                 ...,::::,.....;:,.     .  ......';ckOOd..k0OO:        ;oxlcloolo;.........         
                  ..      .    ..    ...  ...........:kOx.'xdOO... .   .ll:;ldclc' ..........       
                    .     .               .........  .,OO:.dkd:........'odc;lllc,..........         
                      .                      ..       l0x'........ .....ll::llc,.  ...              
            ....       .                             ..:l'....... ..... ';:cc:,.....        .      .
                          ...                        . .. .... .   ....  .,,,'','........... ..,:clo
                        .....                        .,    .        .    ....''.   ......  .cooddddo
                                                 .,  ..                 .:,  .            'cloddoool
                                                 .c.                     ..              ,:cllllcccc
                                                  :'                                    ';;:cc:::;;;
                                                   .                                    .';;,;;,,,''
                                                                                        ..''''''....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0032
This is Creating While Clean
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           ...''...  .''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                        ..;c:::::ooc,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                       .;lolc:::loodkxl,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                     ..,,'.',;:clodxxkxo,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                ............';lo:'''',;:ll;',,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                              .............,;:'. .....  .;,....',,''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                     .....','. ..........;oco,..',,,,,''''''''''''''''''''''''''''''
                               .     ...............';cdkolloc...,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''
                              . .........  ........;ocllol:clll;,,,,,,,,,','''''''''''''''''''''''''
                                . ................';cl,'ldxxkkxl,,,,,,,,,',',','''''''''''''''''''''
                               ........;....''.......,,'..'',;;c:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',''''''''''''''
                               ....'';l:.......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                            .......':oo,..   ...............;..'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
..                      ........'',clo:....   ..........'',:lc:..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;::,,;,. ..       .............';:l'.c:,...    ........,oxl.':,;'..',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;';,'::lodk:..',.............'';:lcc;'.....'........,:,cco;....'..,;....',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.,.......llcdxxol..........'';.....l,.;..';,... ...,lc:ool'......,,.'.......',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
....'.. ..'.,:ccd.........';;,.....;,':c..,,:;...'.':oooco. . ..'.,;.........;l:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.''.'....... ....ccol,.'.'.....;;,:,,;''...;::;c;,;oodkoddc... ......,........;;.',;,,,,,,,,,,,,,,,,
',;,;.... ..  .. ',;'.........;,'''.',,:;......cxl;':c,;:c,....  ..............'...,;;,,,,,,,,,,,,,,
;'',.    .  .  ...c..;,........'..'.,llx'  ...,.oxdoldxkkoc,,c'..    ..........;.....';;;;;;;,;;;,,,
'''.      .     ..',.''.,..,.......co;lc,...,.:cloxxkxlloxxklx.cl,.............;..,,....';;;;;;;;;;;
....       .      ..  .l'.....',''';..';....'',ldloxxoo::d00kkccOO' ......'...''.;........',;;;;;;;;
..........  ..     '.  ''.......  .'. ..    .'.dllxdxxdokxOkdOlcOk;... ..',..',..'.......',loc;;;;;;
;;;;;;;;;;,'...    .:. .'... .     .         ..l:.xOddOkO0kdkOdoOOc... ...''.:;.....''..;;,;,cl;;;;;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0010
This is 2018's top title sequences
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O@@@@@@888888OCO8COOOOOOOOOCCOO888OC888888C8C8888CCCCo88888C8888OoCOOoo8888888@CC8@8@@@@@8@@88888888
88@@@@@@@88OOCOOOOOOCOCOCCO8OOOO8OO88888888CO888OCCCoC8888C88888oCCCOCo88888888o88OO8@88@88@@@888888
@@@@@888OCOOCCCCOCCCO88C888888COOO888888888O8888CCCCo88888C8888ooccCOcC8888888COO8CCCO8O8@@@@@8OO888
88888OOOCO8OCCC88CCC88O8888888OOO88OOOO8888O888OCCCoC8888C8888CooocccoooO8888OoOCOOCCCOOCCO8@@@8O888
OO8OO88CC888CCO8OCC88OO88CCO88OO88O88@O8888O888CCCCo88OOCCO888oooooooooO88888oOCCCOCCCCOOOCCCO8@OO88
CO8CO8OCOCoooC88OCO88C88OO8O88O888O888C888O888OCCCoO8OoooooC8OCCOOCoooooooCOCCCCCOCOOOOOCOOOOOO8OOO8
O8OC88OC8Cooo888OC88CO88O8O888O88O8occco88O888CCOOOoooooooO88888OoooooooooocoCCCOOCOOOCCOO88@@@8OOOO
88OC88CO8CooooCCoC8OC88OC8O888O88OOocoCcoCoOO88888Cccoc:coCO888OCooooocccccoo:coCCOO888@8@@@@@@8OOOO
88O8O8OOoooooococ:ooC88ocoCCCCCOCCoooooooooocccooOOcccoc:ooocO888C::ccoccc::occ::coO888@8@@@88OOO88O
O888C888ooccccoo:Oo:cCC:coo::oocooooooocooC8OCOCco8C::cooooc::cc:cOCc:::ccooooCCoc:::coO8@@CccCOOOOO
C88Co888:oCoccoc:8ococc:coc:::coocccooooccooc:cccoOCccc:ooc:cc::coO88Cc:::::::ccooooccooOOOoCCCCCCCC
o88oo88o:C8Ocoooc::::::::ooc:ccoccc:ccoooc::::::oOo::cccoooccc::cOoCCCoocccccoCCoooooooooCoooooCCCCC
o8O:C88CCO8O::::cc:cCo::::cccC88C:cccc:coCoo:::c88o::::::::cccc:O88OCoc::::cc:cCCoCCCoooooCCCCooCCCC
O8C:C8OOOO8OC:::::cCOoccccc::cO8Oc:::ccoC8Ccoc:OCc:::::c:::::::C88888Oc:::::::::coCOOOOCCCCCCCCCCCCC
cocccCoCOCoooc:::ccccoOCCoc::::oOCc:::cO88occoo88o::::cc:::::::CC8888Co::::::c:::::oCCOCCCCCCCCCCocc
O88Occc::::cc::::ccccocccccccc::coc::::cococc:cooc:::Cocc::::::OOOOOOOCo::::::::::::cooCCCCCCCCCCCCC
cccc::::::cc:::::c:c:cc:ccoccc:::c::::c:c:ccocooo:::cocooOCc::::C8888CCcc:::::ccc:::::coCCOOCCCCCCCC
::::::::::cc::cccc:c:c:cccccc:::c::::::cccoCocoCc::ccCOCcCOOocc::cCCCCOoOC::::coCCoc:::oOOOOOOOOOOOO
:::::::::::cc:cccc:ccoocooccccccoooc:cooccoCoCC:::ccoCCCoccCocc:::cooOOcCoCc:::c888OCc:::oO888888888
ccccc:::::::ccccccccOCOOOOCcccoCCCCccoCCccccccccc:oooooccccoCocCo:::ccccoCOC:::ocoCCCo:::coCO88O8888
8OCCooooooooocooCCooCCCCCCoccooOOOOOoo8OoccoOOCooocooooooocccccooooocccoCCoc:::occ888CoCCoocccCCCCoc
8888888888OccoocoCCCOOOOOOCccoCCO888oooCCoO88OOooCCOOOOOOCccccccoooocccccccoc:::cccooooCCCOOOooccCCo
8888888888ooOOCocO888888OOococCO8888OO8CCOO888OooOOOOOOOOOCccocCOCcoocccoooooc:::cccccccCOOOCCoooooo
8888888888oCCocccco8888888888ooC8OO88888O8888Cooo8OOOOOOOCccccOOO88OOOOOOOOOOCoooooccCoooocoooooCCOO
8888888888ooOcococccCOOOO888OCoc888888O8888888Coo88OOOOOCCcc::OOOOOOOOOO888888OoooCcCoC88@@@888OCooc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0004
This is the Last Curious Man
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooc::cccccccccccccccccccccccCCcccocccoccccccocoooocooCcoCOO8OCoocc:cccccoooocoocc:::::::::co
ooooooCCCoc::ccccccccccccccccoc:ccccccccccccc::ccccccoooooocoCCcCO888OCCooc:c:cccccccc:::::.::.:::::
ooooooooooc::cooooCCoooooocccoo::ccccccoO88OCoc::CO8CCooCCCocCOCoCCOOOOOOCocccccc:::::::coooCooooooo
oCCCCCCoCo:cccocccooCCCCooCCCoo::ccoCccOOOO88Co:coCOCCoCCCCCCoCCooooCCCCCCocoocc:::c:c::oCCCOCCooooo
ooCCCCCoc::::oCCCCooCCCCCCCOCCoccccc8OO8@@88CCc:coCCCCCCCCOOOCoCCoooooooooo:oooooc::::::cOCCCCoooooo
OOCCCCCc:::ccoCOCoooCCCCCooCooccccocoO88@@88OC:coCOOCCCCoooooocccccccc:::::.:ccc:::::::::CCCCCoooocc
8OCCoCCooCoocoCOOCCoCCCOCCCOCooccoC8888888OCo:::ccccccccccoc:occ:::::::::::c:co:::::::cccCCCCCCooooc
o::cccoCoCoccoCCCCCoCCCOCCCOCCccC8@@@@888OCoccccCcCCocooooCCcOOCoc:::::cc::c::::ccccoooooCOCCCCooooc
c::..:oooCoc:oCCOOCCCCOOCCOOOO8@@@@@@@@OCOcccccoCoCCooooooCCccooCoc::::::ccc:::cooooooooooOOCCCCoooo
:::..:oCCOCocoOOOOOCCCCOCCO88@@@@@@@@@@@o@CccccoCoooooooocoocccccccc:::::::::oooooooooo:ccOOOCCCCocc
cc...:coCOOocoOOOOOCCOOOCCO@@@@@@@@@@@@8@@8CccccCoccccccccccc::::::ccc:::::cccccccoCOCo::cCOOCOCCooc
co.:c:oCCOOocoOOOOOCCOOCCCO@@@@@@@@@@@@888CoccccccoccccccoCCooCCoooooocccoCCoo:::occoooc:coOOCCCCooc
oC:cc:oOCOOocoOOOOOCCCCCCoC@@@@@@@@@@@@@8oOo:::ccccccccccoOOOOCCCCoooooooooccoocoocccccccccOOCCCoocc
CCo:.:cCCOOCooCCOCCCCCCCCCO@@@@@@@@@@@@@@8Oo::::ccccoooccoOO8OOOCCCCCCooooooooc:ccocccccoccCCCCCoccc
CCC8CccCCO8CooCCOCCCCCCCoCO@@@@@@@@@@@@@888C::::oooooocc:o8OOOOOOOCCOOCooooooooooCCo::::coCoccccCCCC
ocoCCccoCCOCoCOOOOCCCCCCCC8@@@@@@@@@@@@@@888o:::cCCooooc:oOOOOOOCCCCCCCooooooooooCCo...:coooocccCOOC
:c::..:CCCOCooCOOCCCCCCCCOO@@@@@@@@@@@@@@8@8O:::::oooocc:cCOCCCCCCCCOOOCCCCoCooooccccccccooccoooCCCC
cCc:..:ooCCooooOOCCCCCOOOOOO@@@@@@@@@@@@@8OOOc:cc:oocccc:coCCCCCCCoCCCCCCCCCCoooooccccoooooccccoOOCC
cCc::.oCcoCooooCCCCoCCCOOOCOO88@@@@@@@@@@@8c::cccccc:::::ooCoooCCocCCCCCCCCCCooooooooooooooccccoCCCC
coc:..oCccCoc:coooCoCCCCCCCCCO88@@@@@@@@8OOCc:cccccc:::::ccooooocccCCCCCCCCooooooooooooooocccooooooo
coooooCOCoc:ccccooocooooooooO88@@@@@@@@8OCCOOCocccccccccccc:::::::.oCCCCCCCCCoooococoooooooooooooooc
occoooooc:ccc::::ccccccoooooO@8@@@@@@@@@@8OCCCOOCocc::::cccoococc::oCCoocoooooccoooocoooooooCCCCcccc
CococooC:::ccccccooccoooooccO@8@@@@@@@@@@8@8C:oCOOOCC8OCoccoooc:cccooooooooooccoOOCCCCcoCCCCOOCCoocc
CccooooCccoCOCCCCCoooccc::::c888@@@@@@@88888CccoooCOO88OOoccoCCooooCoooooooooccoOCCCCooCCoooooccooco
CoCCCCCoooooCCCCCCCoc::.:ccccC@88@@@@@@@@888Co:oooOCOO8888Oo:cCCCooOOOOOOOOO8CocoooooooCCoooooccooco
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
2/2 (18 POSTS)