I like it. What is it?
C:/TAG/MOV/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0207
This is Treasures in the Trash
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       .'..  ...''. ........... .oOxO,'. ..      .  . .    ................'....''',.,;;;,,,,,'',.  
..     .,,,'''',,;. ''''''',,;kO00kO0Okx;,;.    ........................''......... ...........     
                    ;;,;;;;:;oNNNXkkKNNN0NNk........................';;;'.........,.....    ..      
                    '',,,,,,:OKKKKxoxKXXOO0k,....................'''c.    . .,''';k:....'.       ..,
,'...  ...        .,'......lddlccoc';cldll:'....;l:,'......'..',,,,;:....,;'':occcOd;,,.';...   .,,'
ddc'. ..,,,'..     ';.....cdc:::;o:,;::coO:.. .k00Oo::.....''.',,,;c;,.'''''':OK0OOOOOl';,'.....'.'.
''... .';;,,,loxo;..;;.....0Oc;'.,:cdddk0k'.   .ckdclx.  ...,;::;lc:::c,,'.:dxoc:;cldd;.,'.....,,...
. ......,,...,dxdooc:;;...;xc,'  ..lxkkkOx;...... .lc;;,....:,;:;,:,,,l'',cd,.......':::::,,'..,,.  
,'.....';'....:oooxOkdo:,....',.;,;;,..........;,.,o;:c;'...:;,;,;;;;;l''.l,..........,';'....  .. .
 ...........  ...',;,''....''..;ocllo:'... ......'kOddxo'...:c:,:;l:;:c'''l.............;c;..'..,. .
c;,'''...            .....''....:;c:,..... .''''...:xcl:'.,,;:ccccllolc;:o'.............'dlco,;dl;,;
ol:'......           ..............''. ... ,;;,..,;;ckd''.,collllclcllc;,'...............:,lo..;:,,,
;;;;,,,..        .';c:xc..', .    ..,. ... ',....',;',,:,.,ccc:..........................;,lc. ...';
:;:::ccc;..    .cxxxodkkkOxOKXk;. ..;. ...    .......'';'.....';,'....''..;,............',,o,.  . ':
......',::,..  ,odx0XKKN0lcoxkkl'...'. ... .....,lld;:,,c;c:ldooooox0ol:..:'.............',o,..',;,'
     ...';,.. .;,''';lkNWx:;,'od;;,...',,,,,,'.'lKdol:;lc;dxddol';,;Kd':. '.....         ..o;. ;:'..
    ....';,'. .'''...'',:l;..cOx;cl'....'..''..'....,'.....'o:;cololkool;.'              ..o;. .;.. 
    ....',,'. .,;,.  ...    .ckk:';::,,,...''...    .. ............cccl,. .              ',........ 
 .    ...'....,:looc;.      ..,;;;;,'...',.............''..'',,,,,,,,,','.:            ..',.. .'... 
...............',:cll;.    ..''...'.  .',,...'..... ...'','',,;,,;,,,'''.;o'           c..,.  .. ..'
........     .......'..  .......  'l.  .':;:...''.. ..'''''',,;,,,,,,,,,;c;.          .:'.,  ....'.d
             ....  ...'''....    . .:. .,O0k;,lkOl.    .......'...........'.          ,' .' .,....'o
              ......''.......  :llllkOkdxXNNNXXkooc:;.        .       ...';,          . ... ,.     :
 ..............''''...  ....   ,c:,;clllllooooo:;:::::;'      .        ..',;,         .;,, ':     .'
.....''..'''.......              ..........''..,cc;;;,,,.'.  . .      ...,';,         .,:, ;:    ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0206
This is Honeyland
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.............                 ....'..  ..,'.        ;coKokc                                         
.............                   ...    .oxkd.      .',lOkXX.                                       .
...........                            cOOOkx.    ...'ckx0X;                                      ..
...........                           .kO000Kc   ..,:,,oxdo.                                      .;
:;.   ....                            :xkx0O0;.....:;o:lld:         ....                          ;;
c;;.     .                         ...cxkxOOOd,....l:;,          .':dk0Oc'.                      .:c
','.                               d'o:kxO0Oko;'. ..           ''..oxx0O' l:.....,;,.            ;cc
.'...                           .. ,xcOdkoloc,.. .            .odd,,dldo. ,x,'c;lxxx:x'          cld
 ..                             ..:;cxkOO, .'....             ;cxOk:lll.  'codkOK0O: xO.          ..
                                 ..;lokk;'..cc;               .;cd0Ol:o.  .:ox0KK0o 'dOx            
       ... .........'..        ...  ,;:ll:.,l:.                  ';oo..   ':l0KKOd'.cdkl.           
        ... ..........          ...  ;occ:,':,                           .,ck00Oxllo;cclc           
         ..  .....  ....       . ..'..,'.......                          .;lxOddxoc..:::,           
          ........... ..         .... ..    ..'.'                       ..:xxldl;'                  
       .     .. ...... .      ..  .... .. ....,;;,.                     .;ollc;.                    
             ...........      ... ..'. .. .......        ..           ....,:,.                      
                 .......      ... .... .          .'..'''.... . ..  .. ........ ..'::,...'::.       
            .      .''... ..         .           .....                     .',,'.   'cc::;'';,      
     ..      ..     ......                      .'..                        .....      .:dd;..      
            ......  ',,'.....                                                            .',.       
     ..    . ...... ......                       .....                                   ..         
.......   ..  .........                      ...                      .                  ....       
 ...   ..    ..  ..                        .                       ......                           
             ......                                         ..                 ..                   
...        ..                                             .c.                          ...       .. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0205
This is Birdlime
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 .   .   .....',',''.....,lllc:,'..'....,;.... .......';::::ccccccc:;,..............;:cccccccccclccc
.... ..   .  ..........',,::;,,,,..'................',;;;;::::::::::::;;,,'......'';::::::::::::::::
........  .  ..,,;,..''','',,;,,,,,,,,,,'........,,;;;;;;;;;;;;:;;;;::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::::::
..................'''...'.';;;,;,,,;;;;;;;;;;;;;;:;;;:::::::;:::::::::::::::::::::::c::::c::::c:::::
...'',,,.......'....'..'',,'';;,,;:;;::::::::::::::::cccccccccccccccccccclcccccllccccccccccccccccccc
,,,,,;,........'..........,,'....'::;;:::::cc:cccccccccccccccclllclllllclllllllllcllllllllllllllllll
.'....',.......'...........':c:;';cc:::::::::::cccccccccccccccclccllcllclllcllllllllllllllllllllllll
....';;;,........,,,;'....,ldxxxdoodooc:;;;;;;;;:;;;;:;::::::::::::::::::::::::::;:::::::ccllclccccl
....,;;,........,:',::'..,..,oddocclllcl:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::::::::::::;::;::::::loddddxxdxxxxxx
...............':;,;;,,.,ox.':ccc:,;;:oxdolc:::::::::::::::::::::::::::::c:::cclc:::lclxxdddddddddxx
......';:coc..';,,,:,'..'.'';:;;;;;:::cclooxkxocc::::cc:cccccccccccccccccloddxllc';;lddollccolodddoo
...',;;::::'.....,;;,'.....'''''';::;::::c:cccccc:cc:cc:cccccccccccccccc:ccllc:;c:ccoddolooooooooolo
,:looc;'..........',....'.''','',;::::::::::c::cc:cc:cccccccccccccclcllc;,'',;,,:loxdddddooddoololll
::clol:....   .....'.. .....','',,,'',,,,,,;;,,,;;;;;;;;;;::;;:::::::clc::;,,,;:coooddxooooddoollccc
,'''''........,...''.;'.,'''',''',........................',;::ccodxxddoccc:,;;;,;llodddllllollc::::
c,........',;'.'..,;,;;;,''''''''..   .................,codddxooddddxdodddooooc;,;:ccllllcccc:::;;;,
l,................,:cllc,'''','',,'....................,::cllcoddxdddodoodooolc:ldolcccc::c::::;;;,.
,,'......'''. ..':cllcc;....''..';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:codxdxxdlllloodddddolooooollllcc:::;;,'..'....
',......',,,'..:c:;,'';;;;'....';;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;:,;cccccclodxdooooddxddooocc:;,,;;;;,......    
..............'.............'''',,,,,,;,,,,;,,,,;,,,,,,''';cloolccloooolllccc::::;'........ . ..    
.......',,,;;;:clllldxdo;'.','''','''','''','''','''.'....'.',;,..',:::::::;,'...   .... .     .    
....'',;::cloolododxddl;.;'';,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,................'..........................'''.'
......',;:cloodddoodl;',.:;,c:;:cccc:;:cc::c,'','.........'..............'......'cccc::ccc:;;::;;:c:
..  ....,;:loodollc:,.''.,clcc::c:::ccc:;;;c:;,';::::clllc::;';,,,,;:;:::::c:::cccc:cllllc:'.,,,;,'.
.','...,;;;;;;:,,,,,,,'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;:;,,,,'''..',;;:::::cccccccccccccc:::,.........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0202
This is (OO)
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWNKOO0MWNXXKWMWWXKXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXOxxOkk0KKMMKdolooOWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWK00k000kkkKXKKWMWK0NNNXXK00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOkkkkkxxxkXWMWX:,lxxxkkkNMWMMNMMWMMMM
MMMMMMMMMd''OOkOkkxkWWKNMk,..'cdNXWWXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0kxdddxxxxKNNK0KNcckkxkkk0XMKkOO00KNMMM
MMMMMNKKWWOxxkKXXK0OWMWKWo:ldodlKWNWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWxONKoNNXXOxKMNNWWMN0OKOkkkKXM00klcox0WMM
MMMWXKKNNKXKONMOokN0WWXKNKkxlldkNMWKc,,,;l0MMMMMMMMMMMMMMN0OO00kNWKO0WXxOMWX00XXNMMOKN0NkxXNXlc:oNMM
NOdlkMMNOxlxlOMWd0NKWWX0KKXOdkOKWNXx;'.....:WMMMMMMMMMMMX::::,,,;NWKXWNKOXWddxddOKK0WMKKkXNK0OkONNNW
lkX0kXMMOcd0KW0XWMWNO:'.,':oXMWKkoO00kxoc:;.lMMMMMMMMMM0okko:cc::NXW0KWWNMNKOXN0kocldOWWWKoxkddxo0NO
0MNd'.,lOMW0XNKNMMMMxldkOo,.,NX0Oxdxk00OOd''dMMMMMMMMMN0OkkxxddxdOMXKOWOxkWKKK:,,'',,',oWOooxxddlKXk
MWKdodd:'oWKo,,.'cKXxOO00NO,dMM0kkkkkkkkxldXMMMMMMMMMWOOOOOkkxxWXK0KXNWXxoOKXl,,,':cxxdcxNkxd0kxkWMX
dlclclkkc:0X;;'.'.oOk000OkkKXcokkNNXXNN0dxNk0WMMMMMMMMNK0OOkOKWOllxooOWOdddoxd,;,ckkO0O00NNOld0W0XNx
xkkxo:xOOXNkkxddkOKXKOkOOOKXocc;dWWMMKc'..',';0MMMMMMWNXNWWKWMMN0xxxkNWNKOxdxXoook0k00O00XWKOKNX00Nk
X0OOO0KOOMWOkxx0No;cKMWWWMWoc:dXXOxWd.';:,....lMMMMMMOO0NWMWNNWWW00KWMkkkkOk00K00kk00OOxOXl:xOxkONWN
d0NK0No,:WWKK0KXNXxKXKNWMMx:lKxxkkxNOdodlld::.oMMMMMMMkllodXMWWNKOO0NOOK0kkxxoOWMWXXXKKKNKlldKN0ooxk
''',',,,,;,kKXKXXNdo0OOXNK:kMNKXKXKOkkkxkOOOOlOMMMMMMWcOkkOONMXOkK0KNxlkM0oodNN0KOk0XxkcXNN0NMKX0KXO
'''',,,,,,,,,;lk0KNxOXX0XXdKNKXXKOkkkxxkkkOKNWMMMMMMMMXOkOOKWK00XXK0XK0kNK0OXWKO0MX:;cdxkkkkkKXNO0W0
;',:;,:olo:;oWXOokNMXKxc;'..;0MMMWOOKK0XKKXxXMMMMMMMMMMWN00XKXNNNN0l,,,,:x0MXKX0NMWd:lkkkkkkOOKNX0O0
xo:kx,O00O0KNMKdlxNXxdod;,'..;kMWNMMMWMXoccOMMMMMMMMMMMMNkxkk0XMX0Oxxxdd,,:KX000KXNOkclxOO000WMNXNMM
MK0K0k00000O0NXoxNXkkxOkol;'.'oMN0KXXKMkooXMMMMMMMMMMMMMMWKxxkxNkkkoxxdxl,:XWNXX0xll0XN0NXKK0OkoKNMM
MMMMX0000OOOOKNWWM0kkkkkOKklxxlkKOOO0NMWXMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWNOxdllldxdc0MN0xoldkNX000odWNk0KXMMMM
MMMMMWK0XXNXOkOXMWNK0KKKX0KNX..,dkO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKOkodxxkOOKN0okXMKdloxdxXWxKMMMMMMM
MMMMMMMMMMKWMWNNNXd:dOOOOOO0N0oxddOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0o,','c;;kO0Wkx0WNWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMWNO00KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWKkKNMMMWWWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0200
This is the Art of Warez
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ....             .:.    .';;;    ;:::xkkkkx:clodxK0kkkkkkkkkkkkkkkc;;;dOOOxdO0,.;;ll;;;;;;....    
  ....             .:.    .    .''';;;;:::::::clodxKO:::::::::::::::oxxxkOOOxdO0,.;;ll;;;;;;....;;;;
    ......         .;.    .  .';:::cccclllldo;;lodd0OddddOkkkOkkkkkkxxkOxxkOOO00.          ....';;;;
    ......         .;.    ...',::::llllodoodd;:clookkdddxOOkOOOOOOOOxxkOxxkOOO00.          .....'',,
       ..........';;;.   ..,;....,;loooooooddlllllllodddddddddol:,,,cldkOOxxOO00.   ....            
..',xdddddddddd:';;'.. ..'...     .......dxxxddldXX00xxxdc;'''..     ..oOOxxO0O:    ...   ..    ....
;;;cMWNNNNNNNNNo.;;.   .',.      xK.     .  .c:  ...;Wk       :K:      :OOxdO0k.:ccc.     ..........
;;;:0OOOO0XXXXXd''..    ...      ..      ,,''.  .:;..,cOOOo;'....     ..okkOxx'...,,;;;,...        ;
00000000KKXXXXXkc,...  ..',........',;;;;,'  ..;:clxo:,...:kkxkkc'...'''okOOxx;.;;cc,,,,ccc:....  .;
''''''',;:ooooooo:..,. ':dOOOOOOO:,..;;...  ...,;ccodOOOOOOOkdOK0OOOOOkdkOOOxxk.;coooddl''',;;;;''',
,,,,,,,,,,,,,;cll;.':. ,lxOOOOOlc;;,'..  ....'':cllddxkOOOOOOk0XOxkxkOOkxkkxkkx:  .'ooooxxxd'''';,..
;;;;;;;;;;;::lkkOc 'c' ;oxOOOOO;.,;   .......,,ccoodddxOOOOOOOOOkdddkOOOxdxdkOxx. '',''',,,:Kx      
;;;;;;;;;,',,,;cd; .,,,..;cloddc;..  .''''.............,,,,,,,,,oOkdxdkOOOxdxxoo. ;;;;;;''''.,ookkkd
0OOWNNNNWXxo;;;;;;''.','.',;:ll:;..,;  ..  :;..;;.';,..'. .'. ..lXKxxdxkkOxxol  ',ll''''...,dddxOOOO
'. WKKKKKK00000000000: ;o..  ..;;..,;..,,..MX.'MK.;M0.:Mk.,l;..,.lMKxddddd:,..  looo......  ,:dddxOO
',dW0000OOOOOOOOOOOOO; .c:,....''....,     c:  c: .o: .:'       ;0N0xdddxk.       ''......,'.;clodxx
';MW0O0O0000000000000:  ;oc,,....,;..;           ..'''''.      .xMKOkdddk0'   '''',;.   ..l: ;,:oood
',0000000000000000000k, .:llc,'..',..d           ..  ........  cWXOOkdkOO'  ......,;....,'.xl ,,;:cc
''dOK0OOOOOOOOOOOOOO0Oc.   ':::'.,;''d.  ..  '. .M0 'Oo.'l;..'.oNKOOkxkOx.';......',. '';,.ol ''',;;
'. kKOcccccccccccccxKK0c....',,cccc::xk..xx.'MX..l:..;;;;;;;;;lkkOOOO0dl,',;....', ,; ooc:'','    ..
'..;clc:,,;,;;;;,;;:cod;...... ';odcc,'xx,'..:;..::::l:'''''''lOOOOkkO;....''';;::,c;.''...... .....
'....,c;..'''''''''..;c,'.   ...'. :c;,..0KKKKKKO:::cxdoooooooxOO0; ck' .. .;:ccccoo;,    ...  .....
....'.'',,;;;;;;;;;;;,,... .'.  ...''llllcc...'clkd,;llllodddddo;.. ck' ;c..,;lo..  .   ............
......'',;;,,,,,,,,,,,,'.. .,;;......  ccxkxxxxxxxo,:c:;;:cccc.  .  ;d;.;:..''::.   ....'. .........
..   .;;;;;,.........';'.. ';,,,,    ..''xkccclcc:::::'              :oc,'. ....    ..,,c: .,,,,,'.'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0197
This is the ingredients of a classic House track
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       .':oO0KKK0xc,.............................K           .:l:'':oxdxxdxxxxddddddddodddxdxxdddddo
      .;odoloO00Oklc;,...........................K           .lO00Oxoc:::ldooolollollolloloooodooooo
    .  .:okxlo0Oxddddo:..........................K           .okOOkO00KKko:;lolollollollollooooooooo
  .,lc;:cldkk0KOkkd::;...........................K           ;dkxdxkO0KKKXK0o:,lllollollollolooooooo
  .:dk00K0kOKXX0O0K0kdcl:........................K          .lxkxxkkOO0000O0Oxc..:ollooooololooooooo
  .;lk00OdolkKxk0x0XXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNNXN          ;xOkOO00000Okxxl;..   .:looooloooodooooo
  .,lxxxxkOKK0KOOx0XXXKKXKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNXN         'dOOO0KKKX0Okdc'.   .'''..lloollolooooloo
  .':ol;,;oO0K00Od0XXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXN         lO0KXXXXXK0xc'. ..',''.....:lollolooooloo
   .,clcckkxdolcco0XXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNXN         ;okXXNNXKkl'..',;,'........ ;llllllolollo
   ..;cooxO0KK0OOd0XXKxxxxo0xodddddxXXXXXXXXXXXXXN             ,lOOl'',;c:;,'.....      ;lllloooollo
     .'cxO0000Okxo0KKKkOOOOkOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOkN.;ldxddo:,..    .'cll:;,'..            :llllllollo
      ..;oxkkxol:cOKKKKKXXKcoK;xKloK:xKloKckKolKcXlxxkkxxd0KOd:.    .:;'.                .llllllolll
         ........:OKKKKloK0cl0,xKclK;xKclK0KKllK0N:dOkkkOxkx000x:.                        :ollllllll
             ....:OKKKKkOK0k0Kk00O0KO0000XXXK00XKWck0OOOOO000O00O;.                       ,llollolll
              ...:OKKKkKk0XXOx'''':Kd''dXKOOOkOOKNcOKK00KKKKKkk0Kd'                       .ooollllll
      ''         ;O000kxxOclddcccclxc..lkxdododdxNcOKKOdOK0K0OOO0d'                       'dddlloloo
     okl         ;k00Okkkk',',,,,,,,'.',,,;,;;;,;K;odxdkxdxkkxx0O:                        ;oodlloloo
    .:;.         ,xOOOxxkxlllllllllllllooololooooK:dkOOOOOO0000x;.                        collllollo
     .           'dkkxdoooollllllllllllllolccllol0:dxxxxxxxkxo:.                         'llllllllll
    c,,;;;;;.    .oddodddol:;:::::::::cc::::cc:::k.'cllllc,'.                           .:cccccclccl
   .xlocl:xk:     .'''''''''',,,,,;;;;;;;;;;;;,,,d                                      ;;:::cc:c:co
    ,,. .c' ,,;.c.l.;.,'.:,:.,l.::,,,''''........c.                                    ,;;;;;:;;:;:o
    xl; d:x.dcx.okcx;:,;'xcx.olkcd...............:.                                  .,,,,,;,;;;;;;:
    ...                          ............    ;                                  .,,,,,,,,;;;;;;:
                                  ......... .    ;                                .;;::cccclll;;:::c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0196
This is all the Bob Ross Paintings
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0OxdxodxdkkxOOkkkkOodOOOkxkOKO:,,,::::,,,,,,,;:l:;;:;;::coOOOd::;:l:;,,,;;;;;;;:lo:::ccccccc:::::::;
kOkxkkkddxxkkOkkkkkkkOOkxdxlc:;cxOx:,,,;:;,,..............,:llc;,,,;;;;;::::;,,;;::;;;;;;::c::::::::
;odkXWMWXXX0OWNdxkkOxxkxlc:;cdkxxl:,,,,c;...                ..,:;;;:::;;dxxx;,;;;::::::::::;,:llll;,
..'lXox0KXNWWNKdxkxOOOOOkxdkOOkoc;,;,;'..                     ..;lcdxl,,:loo:;:c:ccccclccc:;,,:ooo;;
...'xNdlXWkdOdkkxxxxxxxkxkOOO0OOdc;;,...                        ..::c:;:::c;;;;;;;::::cloo;;;,,ld:,,
'''OMW.dMMldNkclxOOOOOOxO0OOOOOkkxc,..     ........              ..:;;;:::::;:ccccc:;;;:xc;;,,,,;;,,
'''OMMddXO;.;,oc';cc::l,'clllx00Oxl,..  ....',,'''........       ..;;:ccll:;;cllooc,;;;,:;,;;;;;,;,;
''''kWMWKOOOKNx'''''''',,'',,,;ccc:;..  ...':c::;;,,'.....       ..,:coocd:;,;d:ld;;,,,,,;,,,;;;,,,,
''''''coxkkdl,',,,'',,'',,,,,,,,,,;,...   .;l:;.,co:'.......     ..;;;;c,:;;;;c;;;;;;;;,;;;:;:;,,;;:
,,'''''',,,''''',,,,,,,,,;;,,;;;;;;;'......okdxoldxl'..,;,''.   ..;:;;;;;;;;;;,;;;,;;:;,,;;,;;:;,,;;
,,,,;,,,;;;,,;,,;;;;;::;;;:::l:;cll:;'.....dkOdldkxd;''.';,,.....'c;;;;;;;;;::;,;;;;;;;,,;:;;;;;,,:;
,;;;;;,,,;:;::;,,:c:;::,;;;;;c,,clo,;,,...'okx;;ol:,'.....''.  .':;,,;:::;;;;;,;;;;;;:;,,,,,,,;,,,,,
,;,lc;,;,;:,c:,;,;;;;,,,;;,,,,,,,,;,,,,,''',ol,,;clc:,........,,,,,,,;c::;;,;;;:;;,,,;;,;:;;;;:;,,;;
;,,;;,,;;,;,,,,;;;,,,,,,,,,;;::;::::::;;;;;,,,;;odoc:;'......:l:,;:;;;::::;;;;;::::;,;;,;;;,,;;;;;;,
,;,,,,,;,;,,,,,,,,;,,;:::;;::::::::::::cc:::,';;clo:;,'..'.,clllc:;;,;::;;;;:::;;;;;;;:;:::;;;;:,,,,
,;;,,,,;,;;;,,,,,,,;;:::::::ccccccc:::::::::::loc;.....,,:cllll:ccllc:lc::;::::::;;,,,;;;,,,,,,;;::;
,,;,,,,,,,,;;:::::::::::::cccccccccllllllllll0KKkl:',;:coodddooxkkxdoooc:;;;;;;;;,;;;::,,,;;;;:;,,,,
,,,,;;;,,,,,;;:::::ccccccc::::::::::::::::::cK000kdodkOkkkOOdd00Okxxdoc::;:;:lc:;;,;::;:;;;;;::;,,,,
;;;;;::::::::::::::cccclllcl:oooolol:cc;;:::;l0XKdddkOOO00Oxx000Okkxdocccloollc::::::::;;;;;::;;;;;;
:::::::::c:cccccc:c::::::;;:ododddOXOOdccllcllkXOcxollxO0000kOK0OOkxxlcodddool:;;,,:lc:::;,;,;;,;,,;
::::::c:;:::::::cc::::cccll:::,,dxokkoolooolllkXxdxolxKK0XKkOOO00OOxddxxxddoc::;;:llc;,;,,,,;:;::::;
:;;;;::::::cccccccccc,cdollolddccoloOlllllllll0kxOOKXXK0KKk00KKK0Ok00Okkxxddlcccloc::;;;;;;:c;;;,,,,
::::ccccccc:::::::;;:okdodddx0X0OOxcollc:::::o0XXXXXXK0O000KXKK0xOKK0OOkxxxoccoooolcc:::::c;;,,,,,,,
::::::c::::::;;::cccc:;,''oxdokkxdolllooollll0XKOKKOkxkOKK0KKKkxKOOOO0Okkkdodxxdoocc::::c:::;;;;;,,:
cc:c::;::;:;;lollccoxxl:::okxlx0xloooooolllllKXOxdoodOKXK00XXOxKx0KKKO00xdxxxxxddoc:c:cll::;;;:;::cc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0194
This is Running Up That Hill
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oddKWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNkOO00kkkkkKWWWWWWWWWWWWWWNWWWMo,,kXWWWWMMWWWWWWWWMMMWMMMWWWWNWWWWWWWWNo.;,:
clddkO00OO00000klWMMMWWWWWKOO0OkkkkkOXWWWWWWWWWWWWNWWWX:,;OXNWWMMMWWWWWWWMMMMWMMMMWWWNWWWWWNk:. :ddd
KcllodoooodkOO0XMMMMMWWWWWWWXO00Okkkxx0WWWWWWWWWWWNWWN;;,;0XXXNWMMWWMMWMMMNNMMMMMMMWWNWWKd,..',:dxOX
O::ccllooddXWNWMMMMMMWWWWWWWWXk000kddxxNWWWWWWWWWWNWWX,,;;OXXXXXNWMWMMMMMMNKMMKNMMMWWkc.. ..'..:KWWW
Nc:::clloodxk0NWWWWWWWWWWWWWWWO000OodxxOWWWWWWWWWWNWW0;;;oXXXNWNNXXNWMMMMMNKWMXXMMXd.. .. '...'OWWWW
WXo:cxc:clddkkxkOKWWWWWWWWWWWWXOOO0OxxOXWWWWWWWWWWNWWk,,oKKKXNWWWWWWMMMWMMWXXMXOo,.  . ......;0WWWWW
WWNo:ONkc:cloONNKOxxXWWWWWWWWWWOOkOOxxxKWWWWWWWWWWNWMO,;NXXNXXWWWMMMMMMMMMWNXl'.'oKNO....'' .dWWWWWW
WWWW0llKWd:X0dokNWWKNWWNNWWWWWWXOOKOOOOk0WWWNNNWWWNWMO,lMXXWWXNMMMMMMMMMMMMNWxc'...'...'oWWd ;WWWWWW
WWWWWKOdxolNWNNkdxNWWWXXXXWWWWWWNXKKOO00kkWXXXXNWWNWM0,dMNXMMNXMMNXXNWMMMMMNMNXMNk:...'dWWWW;.OWWWWW
WWWWWWWNNWWWWNWWN0NWWWWNNWWWWWWWWWNNNXNWNNWWNNNWWWNWMNcOMXXMMWWMWXXXXNMMMMMNMMNWx';d.'xWWWWWd.OWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWNXNNWWMMMWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMKcXNXlkWWWWWWWNWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNWXO0XWXNWMMWWMMMMMMMMMMMWWMMMMMMWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWXXNxooxNKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMNNNXXKWWNWWWWWWWWWWWWWWWMWWMMWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWMMWWWWWNNNXNNNNNNNWWWWWWNNNNXKKXNNNNNNXXXXNNNNNWMNNWWNNWNNWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWNWWWWW0OKWXKXWWWMMWWWKddddddddddddddddddddddddddddk000000OdddddkNdd00dddddxWWWWWNWWWWWWXWWWWWWW
WWWK00WWWWOxK0XXNWWWWMMWWWWXK000000xokKloO00K0000000kkO'c0O;d0KKKKKKXW00XN000O0NWWWWWNKKKNWWWWWWWWWW
WWWKxKNWWKd00KKKXXXNWMMMMWWWWWWWWMMo,XOcOMMMMMMWWWNWOkNl.0N.cWWWWWWWMMWWMMWWWWWWWWWWXxkKOdxXWWWWWWWW
WWWWk0KNNdO0KXNNXK0OXWWMMMMMWWWWWMMc;k:o0OxxKWWWWWNWXkOK.'0.;WWWWWWWWMWWMMWNOO0XWWW0xkWWWKxxONWWWWWW
WWWWKdXNXOXOXXNXXKXNWWWWWWWW0xx0WWX;;;lodOKdkWWWWWNWWOkx....,WWWNKKNWWWWWWWWWNKkxO0OxxOXKkxxxx0WWWWW
WWMWox0000KKXXXXNWWWWWWWWWWWWNxcokl:::ddkKokWWWWWWNWWNkxl....O0c.;dKWWWWWWWWWWWWN0OxddddddooooxxKWWW
WMMdk0O0OXKXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWOc:cccloodoOWWWWWWWNWWWKxxxc.....kWWWWWWWWX0KXXXNNX0Oolodooodddoddx0X
MXxcxkOOXXXNWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWK;::coddxXMMWWWWWWNWWWW0kxk...'KWWWWWWWWWXKOooooooooooddxkkO0Odddddx
o;;c0KKXNWMWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWl:clk0XMMMWWWWWWWNWWWWW0kkd..XWWWWWWWWWWWWWNXXK0KKKXNWWWWWWWWW0dddd
;;;kXKNMWWMWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWW0;cdkWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWKkx;.0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWXddd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0185
This is a crazy office worker's night meal
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKookkxxoc:;;,,':ll:;,ONN000xxOOxNXOkx
KNNNNNNNNNNNXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKxckkxxdl:;,,'';::,;ONNX0OkkkO0XKOOkd
KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK0:kkxxxdoc;,''''',0WNX0Okkx0NNXOkkkd
KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXXcxkxxxxdl;,'....ONNK0OkxxXWNXKOxxxd
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXdoxxxxxdol:;,',OXX0OkkxONWNX0Okxxxd
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKKKKKXXklxxxdddoolc:lO0OkkdddKWNXKOkkxkkd:
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXK:xxxxxdoolclxkkxxdodXNXK0Okxxkxl:o
XNNNNNNNNNNNNWWWWNKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOO0KlxkkkkkkxocloddoooOXK0kkkxxxdl:d0O
XNNNNNNNNNNWWWWWWX0cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOddoOOkkkxo:clodddd0K0OOxdxoolcoO0Ok
XNNNNNNNNNWWWWWWWXd,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OO0O:xokkOkkxc:clllloOOkkxxxxdlcx00Okxo
XNNNNNNWNWWWWWWWNKc:KKKKK0KOkOOkkOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOkO0OcolkkOOkd:,:cc:lxxkkOkxxdldkOkkxxdd
KNNNNNNNNWWWWWWWNK,lKKKKK00kdddddxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOdO0OoclxkOOOkxl::;:dxkkkkkdllxOOOOxddxo
XNNNNNWWWWWWWNWWXK'xKKKKKKKK0O000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOkO0Ox,dxkkOOOkkxo::dxxxkxoldkkkkkkdodl'
XNNNNNWNWWWWNxNWKx.0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOO,kdOOOOOOOkdoc:ldxkd:dkxxxkkxdl;,,
XNNNNNNNWNWOllkNKl,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOO;odOOOOOOOOO0K0000O'.;lodxxdoccccc
XNNNNNNNWWWNO0NXK:cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOccxOOO0000000XXXXXXl:::cloddxxxddd
KNNNNNNNNMNK000OO,ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkxxxc,dkkkkkkkkkkOO0KKOxxxxxkkOOOOOOOk
KNNNNNNNNNNX0Okkx:cddddddddddddddddddddddoooooooooloodoooooollllll:,xdxxdddddddddxkkOOOOOOOOOOOOO00k
XNNNNNNNNNNNNXXXKKKK00000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxdxxxkOkO00OOOOOOOOO000000000000000000O
KNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000K00XKK000000000OOOOOOOOO00KKKKK0O
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK00000KK0KXKKKKK000OOOOOOOOOOOOO000KKKO
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXKKKKK000KKX0XXXXKKKKKKK0000OOOO00000000KK0
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXKK00KKX0XXXXXKKKK0KKKKKK0000000K00000O
KNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXKKK000000000000000KKKKKO
KNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKK0000000000KKKKKKKKKKK0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0175
This is the Hong Kong Ballet
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXX
XXXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXNNNNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNWNWWWWWWWWWWWWWNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWN00KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
XXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNkkOWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKNNNWWWWWWWWWWWWWWWNKNWNNWNkxkNWWXKWWWWWWWWWWWWNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNN
XNNNNNNNKNNNNXXXXXXXNNNXNx0NOk0NNK0XNNNNNNNXlONNX0NNK0XXxxloXX0XXXKKXNNNNNNN0lxNXNX0NXNNNNNNNNNNNNNN
xkkkkkkkld0Oxk0OxxkkxokkOkOKkOkO0OOOOl0KKKXKk0KKO0OOooxxkkOOK0kOkxkkOkOKXXKXK0KKO0OXXXNNNNWWWWWWWWWW
doxkO00OxKKxdddoodxxkkO000O0xkOOxxxxk0KOO00000KO00xkOOk000000kOO0OOkkOOO0kkOOkkO0kOKOXXKXNNNNNNNNNNN
dcdxOkkxllxOd;o:loOxxkxOdlkxo:lkxdOOxxOO00OxxOkodOOOxk00OxdOxoldOO00OOxkdkOdolkOxoxxkOdoxO0000O0KKXX
l:xdxooll::lkoc;ccoloooddcoxxdxxookdlxocxkxldxxlxOkloxoddoldxoldxkxooddxodkdlcxxkxxooddodxddkxxxkxOO
xkkxxxdkxdxdxxdddxkkdkkkkxkOkkkxOOOOkkdkkkkkxOOkxxxxxxxxdxxkkkkdxkkkxxxkxxxxdxk0OOkkkkOxxxxkxxxxdkOO
lllololxxolodkdddxddokddllOxxkxdddlokOxxkkkkx00OkxxxOOkOOOO0kOOkkOOOOkkOO000x00O0O00000OO0Kkkkkk0OOO
kxkkxkkkkxxxxxxxxxxxxOkxxkOxxxxxxxdxxOddxdxxx0kkOkxxkOdddddOxddoxxolc;;,cccc:cOdddlllllllllcccccclll
dddddxdxOdddddddddddddoooxOxododdoddxxxxxxxxx0000OxxxxxxxxxOkxdxdxxxddxdxxxxddOkdxddxddxxddddxdddddd
ddxdddddddoddoddodddddddddxododddxxxxdxxxxxxxO000xxxdddxxxxxxxdxdxddddxxxxxdddodxddddxxddddxxdxxdddx
dddxdxddddddddxddxdxdddddxxxxkkxxxxxxxxxxxxxO0000xxxddxxxxddxxkkxxxxxddddxddxxddxxxxdddxxddxxxdooddd
xxxdxxxdxkxxxxxxkkxxdxxxxdxdddddddddddddddxO00O0kddddddddddddddxkkkdkxddddxxxxddxxxxdodxxkkxdxxdxdxx
xxddddxxxxxxxddoododxxkxdddododddddddddddxOOO0O0xddddddddddodododxkxkkkxxxxxxkkddkkxdxkddxkxddxxdddd
oooddddddxxdxxdodddxddddodooooooddddddddx0000O0Oddddoododooooooodddxkxxdxkxxddxxxxxxxkxxxxxddxkkxxxx
lloddddddxdooooddddddooooodddddoddddoddk00O0O00kddoddldoldoooloooododdxxkxxkxdddodddddddddooxkdddddd
lodxoodddoooxxdddoodoodooooooooooddoddd00k00k00dddlddcoocoocoolooloooodooodddxxolldxxkOxlcllodxxxkxo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
3/9 (85 POSTS)
>>>