I like it. What is it?
C:/TAG/MOV/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0165
This is Dissonance
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKOxoox0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0o;...      'OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKc.            ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:             .xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:            .xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.        ...,KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx..       ..,;OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:..       ..,;kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKl..       ..,;0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKXo.       ...,dKXKKKKXKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKX
KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK;.     ..',cXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOOOOOOKXXXX
0OOOOKXXXXXXK000KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo.     ..,,xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0OOOOOOOOKXXX
KOOOOKXXXXKOOOOO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl..   ..',:KXXXXXXXXXKK0000XXXXXXXXXXXXXXX0OOOOOOOOKXXX
X0OO0KXXXXKOOOO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0,..  ...,:OXXXXXXXXXX0OOOOO0XXXXXXXXXXXXXKOOOOOOOOO0XXX
OOOO0KKKKKKK0OOO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0o:'..   ...'x0KKKKKKKKKK0OOOOOOKKKKKKKKKKKKKK0OOOOOOO0KKKK
OOOOO0KKKKKOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0;             :KKKKKKKKKKK0OOOOO0KKKKKKKKKKKK0OOOOOOOOO0KKK
OOOOO0KKKK0OOOOOOOOOO0KKKKKKKKKKKKKKK0xc.              :k0KKKKKKKKKK0OOOOOOOOOKKKKKKK0OOOOOOOOOOOKKK
OOOOOOKKKK0OOOOOOOOOO0KKKKKKKKKKK0kl,.                   .':dOKKKKK0OOOOOOOOOO0KKKKK0OOOOOOOOOOOO0KK
OOOOOO0KKK0OOOOOOOOO00K0KKKKKK0Oc..                          ..:OKK0OOOOOOOOOOO0KKKK0OOOOOOOOOOOOO0K
OOOOO0000000OOOOOOOO0000000000x.                                ;O0OOOOOOOOOOOO000000OOOOOOOOOOOOOO0
OOOOO0000000OOOOOOOO0000000000:                                 .x0OOOOOOOOOOO0000000OOOOOOOOOOO0OOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0163
This is signal
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkolloddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxddolclxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdcclddxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxdoolllccccdkOkkxddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdccccooodddodxxddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxocllllooooolc:coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdlllllcccolccccOcdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdlccccllcccccccccccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkddxkocccccccodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkxoddocccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkxlccdkoccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkxl::ckkdccdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkocclkkkc::okkxcclkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxddxkkkkxkkkkdldxkkkxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxodxxo:dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkxdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxx:lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0157
This is Life in Miniature
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oddddddddddddddlloddolcccccccccc::::::::c::;;;:llc:::c:;;,,,,'.........'cdxxxxxxxxxxdddddddddddddddd
lddddddddddddddoooodolc::cc::c::cllclooool:;;;;;,''',,;;,;,,,'.........'cddxxxxxxxxxddddddddddddddoo
coddddddddddddooooollllccll::::::c:;;:ccllll:,',,',;:loolc::;'';;;,,,;c:ldxdxxxxxxxxddddddddddddddoo
codddoddddddddolooolc:;;:::;;:clll:;;;;;::::;'',,;ccccllll:;,',cccllllccldxxxxxxxxxxddddddxxxxxxxxdo
:ldddooooooooolclllllc:;;::cclooddoollcccc:::;;:::clllllolcc,.,ccccccc,.:dxxxxxxxxxxdooooooddddddool
:cloolc::;;;:::cclllllc::lollodxkxxxxxxxdc::;;;;;:lodddolloc,.,lllllll,.:dxkkkkkxxxxdoooooodddddooll
;,:llooolllllollllllcc:;:c:::ldxxxxxxxxdo:;,,;:llooc::cccccc,..........':dkkkkkkkkxxddddddddddolllcc
:coddddoooooooooollc:;,;:::::ldkxdddddoolc;'..',,c'.',''',;,,''''''''''':dkkkkkkkkxxxxddxxddddoolllc
oddddddooollooooolc;'..,cclooloxxddddodoc;;;;;cll' coooodo;''........;:;:dkkkkkkkkkkkkkkkkxxxdooolll
lodooooolllllllllc:,'.,;:ccloddddddddc'''.'.'',;,..:::lol'............,',;::;;;;;;;;;;::;;;;;,,,,,''
:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',;:::::ccccclloc................,;'.  ..........  ,,,',,,,,;;;:::::::;;;;,,,,'
c;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''......''........... ....;:,         ..   .;:::::::;;;;;;;;;;;,,,,,,,''
oc:,,,'''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........... ....;;,.            .:cccccccc::;;;;;;;;;;;;;;;;;;
dooollllllllllllllllllllllllllllllllcc:;;;;;;,'.. ......'''........',;oxxxxxxxxxxollllllllllllclllcc
dddddddddddddddddddddddoddooooooodddddddddoodddo .dooooooolc. ,c:cooloddddddxkxddddddddooooooooooddd
lccccclloooooooddddddddddddddddddddddddddddddddl ,ddddddxkkk' cxxdddddddddddddddddddddddddddddddddxx
,,;,,''....',,,codddddddddddddddddddxxdxxdddddd: cddddocc:;,. .:cloddddddooodooddddddddddddddddxxxxx
lc,.',;,........coddddddddddddddddddddddddddddl..:ddd;..........'oxxcodddddddddddddddddddddddxxxxxxx
::,',;;,'''.. ..:cclodddddddddddddddddddolc:;;'..'ll;............'l:ccddddddddddddddddddddddxxxxxxxx
''.';;,'''',....;clc:cclodddddddddddddxd,;;;;;;;;;;c:odl'........,cdccoooooooddddddddddddxxxxxxxxxxx
,'',,'..........,:cllllcccclodxkO00KKkd'............,lollc,;;::ldxlodxkkxdoc;:clodddxxxxxxxxxxxxxxxx
................,cllllllllok0XXXXXXXXxo;,,,c:;,,'..'xkddoo:;::clodddk0KXXXXXK0xodddxxxxxxxxxxxxxxxxx
''.''...........':clllllll0XXXXXXXXXK0xc;;cccc::::::dddxdddkO0KKXXXXXXXXXXXXXXXxoooooodddddddddddooo
,'''.'''......  ..'',,,,,,dO0KXXXXXXXXXKKKK0OOkxddololoxk0KKXXXXXXXXXXXXXXXXKOxc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
,.''..........  ...'''''',oxxkk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkxdxd:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0154
This is Unbreaking America
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNKXNNNNXoKNNNKddKN0NNNXOKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNK.xNNN0XdcONNNk.xNNNl ,kO;oddx'xodXoNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo;k.odOlxlk:;:lod ONNxNN0oxco;;l'0;:l;.dkOKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNN;occkoOxdlOxcolx0xONXoxkKNNOkkXXdO0XKkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNXOO0NNN0kk0NNNX0OO0XNNNNX0OOKNN0OOkOXNNXK0XNNNNNX0OkOKNN0XNNNXOOXNNNNNNX
XNNNNNNNNNX0OO0KXNNkllldxxOXklll0NOlldxNNxoddollON0olokKoK0llkXxoOXdlllkNNNkloOdllKdooXXxookXNNNNNNX
XNNNNNNNKlllkXX0koOdc::k0Okx:,''';...,;Ol;,dkx::lOcloKNN0NkllK0dldxlldoldO0llKNdxxXKolllloKNNNNNNNNX
XNNNNNNNNolldKOxdc,,.......'.........,'c',:O00llooolONNNNNxlcccdkk::;ll;,cc'':ccc:::,. . ....cNNNNNX
XNNNNXl...         ....,:cx0ccldlllOlllXc:;ll:'';''.....                          .''....''':ONNNNNX
XNNNN;  ....,lkkdxXXlllllodXdokNkxKNOolXKxoclldO0xc;;ccoOxlcxXocckdc0XXKdloOlcoclkOOO::;d00KNNNNNNNX
XNNNNKOKNNollxkkKNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNXXNXdldX0NNNNNNXNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNX0KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOOKNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNddOkONNNNNNNNNNNNNNXKXXXXKKKXXKXKKXXKKXNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkxxO0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxk0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKxoc,coo;:ld0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0.           .xNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo.            'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkxd.        ldOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNxlOl.''';,',KxkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOOc;cldodooOKKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkc::cc::::kNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKcccccloddddXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0152
This is Timelapse of the Future
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                    ...                                                             
                              ....'''........                                                       
                          ...',,,,,,,,,''........                                                   
                       ...;::;;;:::::;;;;,,,'......                                                 
                    ....;::::::c::c:::::;;;,''.....                                                 
                  ....';:ccclcccccccccc::;;,'......                                                 
                .....,cx0XK0d0Xll0kccc0x:lX0kk:,Kc.....dd   oKdkd.dOox' 0Odd:                       
              ......,clloN0ooKNodNN0oKXK:lN0kk';Nl....k0Ok  dXoOO.cOxl. XKdd.                       
           .........:llloN0ddKNdONd0NkxNooNOxdc:NOoo,O0xd0O.dK.   cclNd X0cc,                       
        ...........,llclllcddxxoddcoollol:lclc;;:::;,,....'...     ...  .....                       
     ..............,clllllocllooollcclllc::dxOdk;'lox:dko..                                         
...................;lloddxo:llllooolcccclll:l:::;.,'..',.............  ...  .   .                   
 ..................';loooooooolkN0kklOX;;xNldkNOd'Nk..OK.cNdoOO.lNdoo. .  .                         
         ...........,cllollllllxN0Ox:OX::xN:':Nl..Nk..OK cNxO0c lNxd: ..  .                       . 
            .........,clolc::::dNl;;,c00OKx'';Xl..c0kk0: :X.,Kl cXxdd.                             .
                ......';:cc:;;;;;;;;;,,,,'........                                                  
                   .....'',;;;;;;,,,'''.........                                                    
                      .....',,,,'''............                                                     
                          ...................                                                       
                              ............                                                          
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0149
This is Hamburger Eyes
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNx::;;;:ldOKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx::oxxo:,..  .l0XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:lkkxo:;::ccc:..;kNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO..oo,   ;'....,, .,dNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMWx  :xc...,dl,,'...  .;kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMWK  .ooc;,l,c;:cccc;.  .cXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMWWWWWXOd.   cc;'cc;,;:::;;;.. .:oNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMWWWWNX0kc.  ..;' ..,,,;,,,,,:, .',kNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWNKx'  c;,..;;,. .''';:;...,'lNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMWXx. ...,:o;.. ..,'...;.lc.,dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWX:   . ,l...     .';;.':.;':WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNKk:.   'c,..'   .,;. ..  ..;oKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKx:..  'c   ,.''.. ..       .,oXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX00Kl,l,';cc,.  ...         .lOXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNOd;,oxl;,.   ...  'lc;,,;cldkOO0OO0OOO0XNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXKKK0000OOO0Oo:,      ..    cOkkkkkkOOOOO000OxxkOlxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOk0kxkkOOOO0000kl,'.       .'  ':kOOOOOOOOOkOOOOOxdxl':x00XMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKOxcOoloxOO00kOOd,..           ':dOOOOkkkkkkxkkkkkkdoo;.::dO:dNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMN00kkd:klcokOO0d;o;.            .lxkOOOOkkxxxdddxxxkkxdlc'  .:k::dNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWKK0Oc:lldccokO0K'               .lxkO0OOkkxdddoxdxkkkkdllc.  .cx;,lOMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0148
This is How Animators Created the Spider-verse
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
...............''''''''''';,,;,,,'',',,,,,,,''''''''''''',,,,,;''',''.'....'''....'.'.........''''''
............''''''',,''''',',,,,',,',,'...',,'''',,'''',,,,;,,;,''''''''.....''.'''........'''''''''
...........'',,,,,,,,,'',,',',',,,,,;;.  .,;,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,'''''''''''...'''','.....'''''',,,,,
'''''''''',;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,;;,,;,..  .:c;;;;;;;,,,,,,,;;,,;,,,,,,,'','''''''''''''''''',,;,,,,,,
'''''',,,;;:::::::;,,;,;;;;,,,;;;:;,..   ,oc:::;;,;;;;;,;;;;;;;;;:;;,,,,,;:,,,',,,,,,,,,;,;:;;:;;;;;
,,,,;,,;:::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;:;...  'cc;.,c,.':::;;;::::;;;c:::;;;;;;:;,,,,;;;;;;;;;:cc::::::;;
;;;;;;;;::::::::;:;:::;;;;;;;:::::::...   ;'.       .:::::::::::::::::;:;;::;;;;;;;;;;::::ccccccccc:
:;;::::::::ccc:::::::;;;;;;:::::c:::'..    ..        .:cc::ccc::ccccc::::::::::cc::::::ccccclllollll
;::ccccccccccc:ccccc:;;;;:::::::cccc:,..        ......,cc:ccccccccccccccccc:clc:c::::::cllccloddddol
ccccccccllllccccccc:::;;:::::::ccccccl,...      ....... 'cllllllllllllllcllccllcccccc:cccooooodddddd
cllllllloollllllll::c::::cccccccclllll,.        . ...... .;looolllloolllllllllolclllcccclloodxxxxxxx
llllllooooollllllcccc:cclolcllollllc,..               ..   .:oooooooooooooooolooollllllcloooxxOkxxxx
ooooodddddooooolccccccclloooolllll:....    .                .,odddddddddddoooooooooooooolodxxxxO0kkk
oooddxxxkxddddollllllllldddollllll....    ..                  .:odddddxxxxxdddddddoooooddddkkkkk00Ok
oodxxxxOkxddddoooollllodxdddollloo....    ..                   ..,lxxxdxxxxddddddddddxxxkOOkOOO0KKK0
dxxxxkOkxdodddxOkxxddxxxxxxxddddod:..                .......,. ....okOOxxkkkdxxxxdddxxxxx0K0OOO0KKKK
xxxkkOkkkkkkkkOOkkkkkkkxxxxxxxkkxxxd;   ..              ..  lOocol. ,lOkkkkkkxkkkkxdxxxxxxOKKKKKKKKK
kkkO0kkkkk0K00OkkkkOOOkkkkkkkkkkxxxxkxxxkkkxx,..             o00K0d, ..;okkkkkOOO0OxxxxxxxkOKKKKKKKK
kkOKKOOO00K000OOOOOOOOOOOkOOOOOkxxxkOOOOOOkkk..               dKKK00cd;:oOOOOOOO0KK0kkkkkkkOKKKKKKKK
k0KKKKKK0KK00OOOOO0000OOOOOOOO0OOkkOO00K0OO0o...              'KKKKK00OK0K000000KKKK0OOkkkk0KKKKKKKK
0KKKKKKKKKKK0000000KK0000OOOOOKKK00000KKKKK0..       l         kKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKK000O0KKKKKKK
KKKKKKKKKKKK0K000KKKKKKKK0O0KKKKK00000KKKKKc.....   .K:        ;KKKKKKKKKKKKKXKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKO,.       lKx.        OKKKKKKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKK0;    .od0KK..      .oKKKKKKKKKXXXKKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0.     xKKKKK0x;     xKKKKKKKXXXXKKKKKXXKKKKKKKKKKKKXXKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0147
This is the truth about Wasabi
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.........',:c;;:;.',.';,;;.';,;:coodllodxdxdxxxkxolo;';Okdddo:',.;:::;,...       ....''. ....       
'...'...',:c:cc,'.,;:c;;c.:';,;:lddxxkkkkkkkkkkOxdodl:';ddl;. .. .:::;,'....... ....''..... ...  .  
;;;:X0XxkN0klXNcxNdooxNdK0OXoXXoxNXNk0WXONNNXKW0kOxoo:,.ddo;. ,oc:.,;;::,........'...... .  ........
:cclMKW00WOdxWWOOMkdxxWXMWXNOWMOOWNXONWW0WWWNKMKO0Okxol;cxxl,.'kOxl:clc;'....'.....',,'.'...........
:cclM0WK0Wxo0WWXOMkdxxXMNMMKXWWXKXXM0WWMKWWNMXMK00000kk:.o0Od;.dxoolccc,',,,,;;;;,,;;;',,,,,,,',''''
ccclXkK0OXKO00OXONXKxx0NKXN0XKXNKNNNKWKNXNNNNKWX0KKKXK0Odo0Oxo,ldxc;xxc,,llclccccc:::::;;;;;,,,,,','
cclllll:,;oododddxxxxxkkkkkOOOOO0O000K0K0KkOKK0K0KKKXXKK0xd:lOlcOdx,,oko;ooooollcllcc:::::;;;;;,;,,,
cclllll:;,::cloddxxkxkkkOkOOO0O000K00K0X0Kxx0OO00KKKXKXKxd0OokOdOxxoccll,oddooloollclccc:::;:;;;;;,,
cclllc;,'.;.,codxxxkkkkkOOOOO0O000K0KK0klloddxk0KXKXXXXXd0kOok0lcooodclo.dxxxdddooolllcc:c:::;;,,'..
clcc:'...;,..;cldxdcdkkkOkOOO0O000K00koo::codxOKKXXXXKXKO0KOO00kooxdxxxk,dkxxxdddooll:;c:c:;'',,,,,'
;',:'. .,;','.,lxoc,':loxkOOOdokO000Ox:..,lodk0KKXX0xcoK000000kocodkOkOOckkkxxo:,;cc;..:cc:,.,'''','
.,;'..;,,,'o:'.ldc.'.:xo:,kOx;';oxOO0x:.';ookOKXKNNNkoook0xx00kl,;:lxxOkcxkkxxo;..'cc.';,,,',,,.....
,,'..;'. .c:,. cl,..'xkd,cOx;:.,cokOkdl;,,lokOKXXNX0kl,'c0ko,oxo;.;:ldkkcdxkxxdc;.;c:;..''..';'.....
'...;'.  ,l:...l:'..lko:.oxo,'.,coxkOxl:,,lokOKKKXOOl;..o0xo. oxl,.,:ldxcdkkxdoc'..;;...c,,. ';'... 
...:,.. .::'. .oc'. odc,.odo,..;codxO0o:',cldk0KKX0Ok:'..kk:. :xc;.':loxlcxkxxoc,. :c,. ,,....,;,...
..:;....;c:'. ;l,'. ooc;.ldc'..,cldkkOOd:,;:lx00KK0kOo:. okl'..od;..;clxl:xkxdl:,. ;:;. .'.....::,..
.:c;..',cl;'..co:. ,dl;' :xc,..,cldkOO0Okdc::okO0K0kdo;;.oOd;..,dd;.,:col:xkxol,'. :c'.  ',.....;:;'
.;;,..,lol;'.;dlc,.odc,. ;dc'..;cldkOkooooxocldxk0O0kOx;.:kd'...:dl'';:lo;dxxoo;...:d:.. .;,.....cc;
....;;cdo,'''oc;',.cxl,..oxxl,.:clddodkd;c0c;:loxkkO0OOx;.kOo,';;xkx:,,:c,oxxdd:''.:,,,;'..:'....'''
. ,.,:c,:. 'cool,:llxdc',lOOo:,cldxkkxxdodkcccodooodddocc.xOd;',;xkdc::;c'cool,:;,:;.,.;,'..;,.,..',
'';;:cclc..,;:;:::cloc'''dKOO:c;cdxOOkxkxoodxdxxdxxxlc;:,.doocoldod;l.,lc,:o:oc'cc;',:,,;,..':;'...'
::::lxdoc:;;lc:cccolcl...oxxxx;;codxxkOkOOkOkkOxdddkdooc;cx;d:..;odoo'.;;,;lcll:;;;;c:;:;,''';;'..'.
::c:ccldxclcllcllllllc,,;ldocol;cldxdkkxOkkOkOOkOOkklokoock;,d'.'cco::,;:,,cc:::c,:cc::::::,;,.,,...
::::ccclcclllllooooooolooc;clodocloddxkxkkkOkkOkOOkOkkOkxkdc,co;,,:cllccl;:lollllllllcccccc;,;,,''.,
;:::cccccclcllloooooododdccooxdxxodxdkxxkkkkkkkkOkkOkkOOxkol;c:dc;:cooodd::ooloololllccc:cc:.:;;,,.'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0145
This is Rain or Shine
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0O0OOOOkk0O0O0OOOlddKO0O0OxdddkO0OO00ddkkxK0K0K00kkkOK0K0K00kkOd0O0O0O0kkOO000O000Okdd0XXKXKOdkOd0XX
K0K0OOOOOK0K0K0kkldxK0K0K0xdddO0K0000xdxc;;''',;ld00KXKXXXXXKKkx0OkkkO0OOOO0OkxO00Okddd:,....':odO0K
NXNXXXXXNNNNXNXXXxKKXXXXXXKKKKKXXXXX0:.            ,oOO00OOO0OOXN0OOOKNXXXXN0OOOXNXXc.    ''    .ok0
XKOOOkOOOOKXKOOOOldkOONNOOxdddOOXW0,                 .KMMWKdxkx0KKKKKKK0OO0KKKKKKK0l.    ';;'    .:x
NX0OOkkOO0KNK00OOldONNNNNNxdddKNNX,                   .l;.    .'dKNNNNXOOOOXNNNNNKO: .',:okkl:,.. :0
00KOOkOOOKKK0K0OOldk0000K0xdddk0Kd                                l0K00OOOO00K0K0Oko''',:cllc:,'.'xK
OO0OkxkkOO0OOOkkkldkO00O0Odddodll;                                 d0O0kkkkOO0O0OOkkl;'',,;;,,'';dO0
dOxxodddxxkxdxxod:odxkkkkxo;.                                      .,',:ldoxxOxkkkddlloclcc:c:c:ldxk
dOkxddddkxkxxkxddldxxkkkkx.    .',,'.              ';,.                  .okxkxOkkddooxxOOOkOddlddxk
MMMMMMWNNWMMMMWWWWWWWWWWWo    xWWWNWWN: .xKNNNKx. 'WMMl ckl;oxd:          :WWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMM
XKWMXkkkOkKMMMNNNWNNXNWOo'    XXXl,KMMK .c:'.;KMN  cxc .XNNWMMMMO         .lkNWXKKXNWMMMMMNXNXXXXMMM
MMMWK0K0KK0MXxddxk0KK0.      .XXXXNWMl. .kXNX0NWM.;MMN:.NNNc.oMMW  .l:.l:,   .xKKKKXNWMMMMN0K0KKKWMM
MMMWXKKXKKKNxxxxxkOKK0.       KXXxcKMN, dMWl:XWWM.:MMNc XNX; ;MMN  ,kO'0.    .x0K000ONWMMMN0K000OWMM
MMMWKK0KKK0xxxxxkkO0KXKkolcc::0XN0:kMMNclXWWWWWWWlxMMNx:KNXxcxMMNcc:cccccccokXXKKXKOONWMMMNOKOO0OWMM
MMMNKK0KK0OxxxxkkOO0KXKWMMMWXXXNNNNWMMMMMWNWNWWXNWXWWXXXNNXXNMMMMMWNWNWNWMMMMWNXKXXO0NWMMMNk0kk0kNMM
MMMNK0O000KN0kkkOO000KKWMMMWXK00OO0KWMXOOXNNNNXX000KNXXXNXXXNMMMMMNXXXNNWMMMMWNNXXXK0NWWMMNxOxxOdNMM
MMMN0K0KKkOKXXKxXKKXXXXNMMMW0OOl,lk0NW0OOXWWWWXNKKKNW0OO0OOOOKMMN0OO00O0NWWWWNNXXXK00NWNWXXXNXKKKKKK
WWWNKKXXX00XXXXkNXXNNNNNMMMW0OOl,;oOXW0OOKK00KNW0O0XM0OO0KKOOONNOOOO00OOKKNWWNNNXXXK0NWKNKXXWXXXXXXX
NNKXNNNNNXXXNNXkNNNNNNNKkWWWXKXkodOO0W0OO0K0OO0NOOOKM0OOKMWOOONNOOO0KKK00000NWWWWWWWWWWNXKNNWNNNXNNN
W0KONWWWWWWWWWWNWWWWWWWWKo0dlllllllxKMKOOKWWOO0WOOOKMKOOKMWOOONMNKOOOOOO0WWNWWMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0kxxxxxxkkKWWXXWWWNXNWNXXWWWXXNMWNXNWWWWWNNXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMNXXd0XNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WMMMKdddddddddddoolodddddddddddloddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoloddddddddddddXMMMMMMMMM
NNNNdcccccccccccclcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccocccccccccccckNNNNX0KXN
OOOOkddddddddddddddddxdxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkOOOOOOOOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0137
This is Pocket
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;..dxd:......kOko.....'''''',''....      .......... .'kkKOc;,',,;;ccckc;. ..   ..KMMMNK0XKXXXXK:..:O
l. :kxc. ....xOkx;..'''',,,,,,,.....   .....  ....   ..x0ol:,',,;ccll,,,'...    .,dOkdO00XXO0X00KKK0
d, ;kdl'.''..oOkxd,.''.'''',,',''....:x:.. .. ....    .cxol0,',:ccl:.  .'...........,,o000XKK0OkKOkO
kl cko:  ... .kkxdx,..''..','.'.....ckk;.. .. .''..   .ckxdO;,ccco,   .......   ...,',,OK0O0KKKK00O0
kkxdlc. .ccc..:kxdOo.''..''.........col:.... .....    .dkkkd,ccll. ....  .'..   ...,l,.dKK00OOkkOOO0
oNWKO;   ...  .dkdKWX:.......;ll:...clc:..    ..'.    .xOOkoccl:   ':;'.',........':lc.lO0KKKK0OO0OK
kW0ko.        ,dkKWW: .....,oOOkxo,.;cc,.      ...   .,xkkxoco,    .:::;,........';:lc.oOkKOkOOOOKKK
OOOkx; . .  lkKXXNWk  ...'o00Oxdc::;;;:,.           ..;lddood.      ;;'............;c..;KKOO0OOkk0Kx
kxdkOd,..,...;;,cxx.   .cO0Okdl;;:::;,,,........  ..;:c:,;cxOOl,    .,',,..........,.  ;kOOOOOxkO00O
..l0kllcxNNNKKKK00c.  ;kOOkdockKxc,;::,.,o0XNNNXOo::,OKKlcoxxKXX0cccKKXNKKKKKd;xK00NNNNNNN0xxOxxxddk
  xOdc,cxWMMkookWMMO,oOOkxol,'ckWMWo,,,kMMNxloxkOo:;cNMMo.lKMMKxdO00KNWxxkxdxl'lxdo0MM0clc,   .':xk0
. ;:,...lWMMd,;oNMM0kOkxoc,.    .WMMo'OMMX'..........XMMkKMMO,,ldxkOO00kllool'.....dMMd          .;o
  ,o,.. :WMMWWWWWNOkkxocl,      'XMMd'KMMK,.......',,NMMOWMMX..'',;:ldxkOOKNX'...'.xMMd           ..
cdd:    cWMMo....oxdocoKMK:....:0MMN;.cWMWk...';:,:c'XMM:.xWMWd,',,,KOd;cldxko,...'kMMd...,:;;::::,,
''.     oWMMl  ,ddl:';0WMMMWNXWMMNO,   ,OWMWNNNMMNc..XMM:  .xWMWx,':MMMWN0d::dxolc,dMMd.....     .  
 .      ;dlc,'ldlc,....'coddoxdo:.       .';:lxdlc'  ;:;.  .,,llcc'cddoooodo'':coddxko'             
..  .      'looc;;:'.....'..  ...           .:llx:'',;;;;:;;;,,'''',,','','''''';cdxxdl.            
,:,;;. ..;olol,....,.  ... ....,,,,;;::;;;,:olod'...     ...........','oWMMMMMMMMX0OxdokWWWWMMMMWx  
,cc:'. .:::,..     ,.....  ....;::.       .oox:          ............',xMMMMMMMMMNXXXXXWMMMMMMMMMK  
co:::.       .     '......''''.'cl       ;xxo.               .........'kMMNWWNWWNNNWNNNWNWNNNMNMMX..
ddoo;              . ...',''''' :o.    .dkO:                           dMNNNNWNNWNNNWNNWNNNNNWNWWK  
;,.do'c;,,,.  ..   .   ..,;,,,,..l;   'Okk.                            oMMMMMMMMNNWNXKKKKXXXXXXXX0.'
.' .....';' 'colllldolloooklc';c:dolloKOKoclllllllllllllooolo;''''.....dMMMMWXXXXK0kdxdxxddddddddddd
kxxkOOkxc'.ckMMNXNXWKNXXXXNWOoclldoxdlclk00OONXXXXNMMMMMMWKWMxlxkll;;;:kMMMMkxxdoooooooxdxkkkkkOkkkk
OkO0xc.'ckOO0MMNNWXMNNXNNNX0o:cc:::;''cOMMMMxdNWNNWMMMMMMWWWMxllodl::::OMMMMXxdoxdxdolc:lkkkkkkkOkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
4/9 (85 POSTS)
>>>