I like it. What is it?
C:/TAG/Music/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0259
This is Wash Your Lyrics
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKMM0XXXXXXXXX0XXXXXX0XXoXXXXXXXX0MN0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0WMMM
MMMOMMMMMMMMMWXXNNWMXKMMMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMXMMMMMMXMMdMMMMMMMMOMKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMWWWW0OkOKOKXNNNNMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMXMMMMMMXMWdMMMMMMMMOMKXMMMMMMMMMMMMMMXX0KOWMMMMMMMKXMMM
MMMOXWWWWMMMMXOkXKxk0XNNNXNNWMMMOMMOMMMMMMMMMKXXXXXXKXXKMMMMMMMMOMKXMMMMMkKXMOkkOkxkOOONMMMMMMMKXMMM
MMMOXMMWNNWWXdkdx0kOxdMMMWNNNNNMOMMOMMMMMMMMMWNWKNNK0NWMMMMMMMMMOMKXMMMMMW0KKxOOkOxkxk0WMMMMMMMKXMMM
MMMOXMNNMMMMN000OK0O0KMMMMMMWXMXOMMOMMMMMMMMMMMMKkOKxXMMMMMMMMMMOMKXMMMMMMN0K0kO0O000O0KWMMMMMMKXMMM
MMMOWXXWMMMMMKK0xON0K0WMMMMWNNNNOMMOMMMMMMMMMMMX0OkO0KWNMMMMMMMMOMKXMMMMMMMN0KKOOK0K00K0OKWMMMMKXMMM
MMMOMXWXNMMMN0KOMMMXKK0NNNNXNNWMOMMOMMMMMMMWXX0OOk0O0O0OMMMMMMMMOMKXMMMMMMMX0kO0Okk00000KK0XWMMKXMMM
MMMOMMNNNNNWOKKOWWWNOKK0NNWMMMMMOMMOMMMMMMW0KKKKKKK0KKXWMMMMMMMMOMKXMMMMMMW0K000OKK00KKKKKKK0XMKXMMM
MMM0XXXXXKKOO00kKKKKOO0kKXXXXXXXKMM0XXXXXKO0000OO0KXXXXXXXXXXXXX0MN0XXXXXXO00000OXXXXKK0OO000OO0WMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0MN0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0WMMM
MMMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMKXMMMMMMNNMMMNNNMMMMMMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMXXKNMWMMXXNMWWMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMWXXNNNXKMMMMMMMMMMMOMKXMMMMMNNWNMXxkdkKXMMMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMNNNW0OXNxOk00KWWMMMMMMOMMOMWNNNNXXOOKKO0000KOOKKXXXNWMOMKXMMMMMNNNKMNOkxkxxOWMMMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMNMMNNOOO0kkxO00XMMMMMMOMMkK0KKKKKKOKkOOOKKKKKOKKKKKKK0xMKXMMMMMMWWMMMXO000K00KWMMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMMMXKkOk0OKO0d0NXMMMMMMOMMkKK00KKKKx0k00KKKKKKkKKK0KKKKkMKXMMMMMMMMMMNWK0KKKKKK0XMMMMMKXMMM
MMMOMMMMMMMMNk0OkKKKKKkXXWMMMMMMOMMkNNWMMMWNXXKKO00000KKNMMMWNNXkMKXMMMMMMNXK0KK00OKKKKKK00MMMMKXMMM
MMMOMMMMMMMWX0OK0KKKKKOWMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMMMMWXXNNWMMMMMMMMMMOMKXMMMMMN0KKKKKKKOKKKKKKKKOWMMKXMMM
MMMOMMMMMWK0KKKOOKKKKKKXMMMMMMMMOMMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMKXMMMMX0KKKKKKKK0OXXKKKKKKONMKXMMM
MMM0XXXKOO0000O0X0O0000OXXXXXXXXKMM0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0MN0XXKOO00000OOO00XXXX0O0000OK0WMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0258
This is The Long Goodbye
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00KXXXXKXKkc,''lXNXKxokc:,,:0XNNNNNXNNNNNXXNNNNXXXXXKOKxXXX0kdXXXKkc,,ckc';:0NNNNNXc;,;;;,'lKKOK0K0O
00KXX0dokKX0dxd0XNXXOo;:xddXNNNNNNNNNNNNNXNNNNKo:,.,,;ddxKXXOxxol;;;,oXNK0KKXNNNNNNO;,,,;,,lKKXXK00O
00kxxkkO0XNNXXX00Kkc,;;ckkk0XXNNNNNNNNNNNNNNXx.        .oKNXKOkxdooldxKNNNNNNNNNNNNXd,,,:ldcd0KKKXKO
0KKKXXXXOxOXNXKdcoc:coKOkkOOXXXXXNNNNNNNNNNX;  .,::;..   .dXXKXNXOXNNNNNNNNNNNNNNKKXOdxkko:;,oXXKXX0
KKXNX0OxxOOOddc:dkdx:cK0kk00KNNNNXXXNNNNNNNx  'kO0OOxolc, .OXNNNNXNXXXXNNXNNNNNNNXXXK00olc:;ckKXNNXK
KXNXXKXXXOol:,xNNNKo;:X0kk0XXNWNX00XXXXXXXXd 'odlcodxxoc;. .KXXXNNNNNNXKXKKXNNNNNXXXKKk:c::::OXXXNNX
KXX0Ododxdoc;kXNNN00KKNXkkk0XNNNKOloXkokKXxc.do:'''ol...'. OK0kOxlcoKkodk0XNNNNNXKK0KXl:::::;xXXNNNX
KXNNNNXKO0KKKNNNNNNNNNNN0kOKXNNNXOooX:.,o:cl:x00kkkO:,.''.xXO;;:,',x0ddx0NNNNNNNXKKXNNd::;;;;cOXNNNK
KXNNNKKd:::0NKk0KNNNNNNNNXOOOKNNNKxlOO'.o:;ocoO00xll,cc:;;0x::;'.:OOdd0XNNNNNXK0KXNNNNOc;;:,:::kNNNK
0K0xo:;:,;;;oxkdx0NNNNNNNNNX0xk0KXXOdxOl,;:c:odc:c,..';,:o:,,;;lk0xx0XNNNXK00KXNNWWNWNXx:::;c:;,dNNX
d:::,;c;:;::;::l0NNNNNNNNNNNNNKOOOKXXOxdxdllc:;;c,.'...';,''cO0Ok0XNNNNXK00KNNNNWWWWNNNNKoc::::;:dOk
:,,',cc;;c;loxxONNXOKKKXNNNNNNNNNX00O0KK0O0Oxd:'......,:;,,;;:::cx0KK000XXNNNWWNWWNXKK00Nxc:;:cc::;,
k;;'';:::dkOkoxd0XxcxOKNNNNNNNNNNNNNNNXXKK0kdxdl;...',';;,'...';:ldkOkkO0KXXNNWNX0Okkkk00KOoc:::::::
d:;,''',''';;dd:oOX0kk0XKdllokNWNNNNNNNXKOx;lkdol::,;d.;,;,.,clddxkxxxxk0XNNNXK000OOl:dOOOXN0l:c::;;
;';::''''...''..'::,;,,;,;;loXNNNXKOxddddooxo;.,;d0xc;;,:;;,::clloddxxd:lO000O0OOOOxdxkkOk0KNNXOxdlc
cldOKo;,.  .....'''.''.',,,cdK0kdddldolocdo:.. ,:;,oxo;cc;;;c:;l::loldxdd00OkkOkkOOd:lOOOkOOOXNNNNOd
0KXXXkx:..',,,..,,,:dxc:',;loxo;clloxlooccd'':.;:;;,:oc:clo;o;;dc;:;;;;lkkxkOOOOOkxxkxxkkkO0KNNNNNNK
xxOkddxxl:;,''''''',;:;;lodlldd::l:oocooxll;.;.:c,,:d;lcol;;cc:c;l;:::dkkddxxxxkkOO0xlxkkkk0XNNNNNNX
odxxdxxxkxc,'...'';','''c:'.';,'';,,lddloc;c.,';:,,cc:dd:;;::;;:ll:;;;;ddookc;okxxkxdod0OOkkkKNNNNNK
dddddxdddlccco;;;,;.''.... ..',,',,;,,,::'::.'';,'::odcl',..';;;,::,,,cxk;,oxOOOOOxddkOOOOkO0XNNNNNX
llxxxxxo,',c0K0kodd;;c:.....''',.'.....',,,;''',:;cxlo;..''.';;..,'',,,;kkdkkccdxxkxxxxxkO0XNNNNNNNN
oddocoold:''lOXX0klxOd'..,''c,.... ..''';:,.;'.';lo:c,.,;.,...,..;',,;,llxlxOkxOkddodOkkxxkkkkk0XNXX
00Ol,,;,;cc.;:,,cc.odoc'.''.';. ...,';lk0xc....'.lo:;.,,;;;;,;. .;',,,';:l:cxOddkkkddxxxkd:cdxdkKNXK
dOd,',,'..l:;''',,.lxkc;''',,'..';,,dkddl;......,;;.;,;:;:::;:;..''.''';l:,:lkOdxdkOkxxxxkdod0kk0NXK
clxo'''...cdkl;kk..'.:cc;;'...,;cc;,dl:;:;.',...,'..o:'cc.:c';'.c:':,;.,lxkxll,,ldxxOOxxxk0KKKOOKNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0238
This is how an opera gets made
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxolooodddddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxdx
xxxxxxxxxxxxxxxxdlooodddddxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxddxk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkdooooddddxxxxxxxxxxxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxdxkkk
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdoddddddxxxxxddxxxxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxkOOOOO
O00OOOOOOOOOOOOOOOOOxodooodddddllccxxxxxkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkk':kkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkOOOOOOO
000000000000000000000Oxdkkdolcldxllxxxxxxxkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkk':kkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkOOOOOOOOOO
0000000000000000000OkkxOOkxxkxdddllxxxxxxxxxkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkk';kkkkkkkkkkkkxxxxxxkOO0000OOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKK00Odxololk000000Ooldddxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkk';kkkkkkkxxxxxxkkOO0OO0OOO0OOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKkdxolddox0000000dx0OOkxxxddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';xxxxxxxkkkOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
K00KKKKKKKKKKKK0xddocloxxoO000000dx000000k:::;;;;;;,,,,,,''''''''.:kkOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000OdoxollldkdlOOOOOOOdxOOOkkkl...........     ........lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00O00000000kkxodxolllcdxxkOOOOOOOdxOOdcc::,,''','..'''',,;xOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkOOkkkkkkkkkkkkkkkkkk
OOOOOOOOkxxkkoodllccccdxddddxxkkkooddc:xkkkkkkkkk:.xkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkxddxkkdlollcc:l:loddddolxkkxcclcccxkkxxxxxxx:.dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxdlloxxxdlcccccc:l:;ll:occcolllc:ldddddddddddddd;.oddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooo
c:coooool:cc::c::c:;llcllccoc:cllclooooooollooooo,.looooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
loooooo:;c:;;;;:c:;ldl:;::c:;:ooooooooooooooooooo,.looooooooooooooooooooooooolooooooolllllllllllllll
oooool;,:,,,,;;;:::c:::,;cooooollooooooooolllllll,.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
cl:,,'','''';;'::;.,,;,.;clllll;'cllllllllll:,llc'.cllllllllllllllllllllcllllllllllllllllllccccccccc
cc:'.''...',;'....''.;' ;llllll,'cll:;:llllcc'.....'',;:clllllllccclllcccccccccccccccccccccccccccccc
:'.........,:...  ..  ''cllllll,.'ll,..clc;lll;.. .cllllllllllllllllcccclcccccccccccccccc:::cccccccc
........ ..'.......  ..;;,llllll;...,,.,,c.;:,......'cllllllllllllllllllllllllllcccccccccccccccc::::
........ ...:.     . ..cc.;lllll;    ..........   .. .cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
....   .....,c         cl:.ldddll.   ..   '':c.   ...'ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:::::::::
..,.  .     ,d.      . :cc.....       .... ;,,   .  .ccccccccccccccccccccc::::::::::::::::::::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0236
This is Yoto
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dddookWWWWWWWWWWWWXddddddddddddddddddddddddddollcccllO00K00KKOOxddddddddxKKKKKKKKKXK000Oxddddddddddd
dddo:lkNWWWWWWWWWWWXkddddddddddddddddddddddddolllllllOOKKKK0KOkxddddddddddxkO0KKK00OOkkOOxdddddddddd
ddddlcclONWWWWWWWWWWW0dddddddddddddddddddooooolccclllOO0KK00OkkdddddddddoollodddxOOkkkkkOxdddddddddd
dddlcccclo0NWWWNNXK0Oxdddddddddddxdddddddoooolc:;,;:ckOOOOkxddooooooooooolclllodxOkkkkkkOodddddddddd
ooollccllllldxxdolldddddddddddk0KXXK0Okddddddoooollc:cdddoodddddddooooollloollodxOkkkkkkkcoddddddddd
oolccllcllloodddolooooddddddx0KKKKKK0KXK0OkkxdddddddddddddddddddddddddooolllllodkOkkxxxddodddddddddd
ooollcccccllllccclloooodddddddxkO0KxdO0OOkkkOOddddddddddddddxkO0KK0Oddddddddddooodddddddddddddxxdddd
ddddddooooooooooooodddddddddoooooodxxOOkkxxxkOddddddddddxKXWWWWWWWWWNOdddddddddddddddddxkO0KXNNNX0kk
ddddddddddddddddddddddooooocllloooodxkkkxxxxkkddddddddocl0WWWWWWWWWWWWNOdddddddddddddxO0KKkOXNXXXK0K
dddddddddxk000Okxdddddooool::cc:::ooxkkxxxxxxkdddddddddlllo0WWWWWWWWWWWWXxddddddddddoloodoccO00O0000
dddddddx0KXXXXXXXK0kdddddooollcllll::dkxxddddoddddddddollllldKWWWWWWWWWNXOdddddddddolllllcllk00KKK0K
dddddk0XXXXXXXXXXXKKdldddddddddooolllooooooodddddddddollllllllx0KXK0Oxdddddddddddddollllllllk0KK0XKK
dddkKXXXXXXXXXXXK0kkxxxdddddddddddddddddddddddddooooolllllllllloddooolooooddddoooooollccllllO00KXKK0
dddk0KXXXXXXXXKOkkkxxO0OdddddddddddddxxkOOxddddddooollcccllllloooooollloooooooooooolc:;;;cclO00000OO
ddooocldkO00OOkkkkxxxxkOddddddddldO000KXNNNNK0Oxddddoooolllccllllllllooooodddddddooooolc:;,;lxkxddod
ooooll:;;:cloxkxxxxxxxkddddddddollldxkOKK0O0NWNNKkddddddddddddddddddddddddxxxddddddddddddddddddddddd
oollc:;,'';:cldxxxxxxxoooddddddolldddoloOkld0K0OOOkdddddddddddddddddxkO0KXNNNXkddddddddddddddddddddd
dooollcc:;;,;:cloddooooodddddddoldxddddloOkkkkkkkkOkddddddddddddddOXNNNNNNNXddXKxddddddddddddddddddk
dddddddoooooooooooooddddddoooooolodxxdxookkkkkkkxkkxddddddddddllllld0XNNNNNNXKK0OddddddddddddddddkKX
dddddddddddddddddddddddddooooollllodxxxookkxxxxxxkddddddddddddllllllodO0000O00OOkddddddddddddddOKXXX
ddddddddddddddxOOOkxddddddooooolcccllllookkxxdollooooooddooooollllccloxkOOOOOOOOxdddddddddddddOXXXXX
ddddddddddddk0KKKXXXK0OkxddddooooollccccclccccllooooooooooooolllccccloxkOOkxxdoxlcodddddddddddddxk0K
ddddddddddxkKKKKKKKKKKXKK0OkkxdddddddoooooooddddddddddddooooollccccclccokkkOOkkxooooddddooooooooc::c
dddddddddddddkO0KKKKK0OOkkkOO0ddddddddddddddddddddddddddddddooooollcc::lxxddoooddddddddoooooollcc:;;
ddddddddddollldxdxkkk0Okkkkkk0xddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooooodddddddddddddddooooollc:;'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0210
This is the Bon Iver ViiSUALiiZER
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KcMMMMNdOMMMM0lMMMMNoKMMMMOoMMMMNlXMMMWkdMMMMXlNMMMWxkMMMMKcWMMMWdOMMMMKlMMMMNo0MMMM0lMMMMNoKMMMMkoM
N'WW0MWooMKNMN'WNKMWckM0WMX'MNKMW;0M0WMO,MXXMN,KW0MWkcMXXMN.NW0MWdlMKNMN'WW0MWldMKNMN'WNKMW:OM0WMK'M
0x0NxMXkkXkXM0k0NxMXkONxNWOk0XkMXkONxWWOkKKOMKkONdMNOkK00M0xONxMNkkXOKM0x0NxMXkOXkNMOk0XkMXkONxNWOkK
0;MMMMNlkMMMMO;MMMMXc0MMMMk:MMMMX:KMMMWdlMMMMK;XMMMWodMMMMK,WMMMNoxMMMM0;MMMMNckMMMMO:MMMMX:0MMMWxcM
0.OXdMXccXkKM0.0XxMX;oNxXWO.0KkMX,dNdNWd'KKOMK'xNoMNo;K00M0.kNdMNl:XkKM0.0XxMXccXxXMO.0XkMX;oNxNWk.K
WkMMKMM0KMXWMWkMWKMM0XMKWMNOMWKMMONMKMMXOMNXMMONMKMMX0MNNMMkWMKMMKKMXNMWkMWKMM0KMKWMNkMWKMMOXMKWMNOM
K:MMMMNokMMMM0:MMMMXc0MMMMOcMMMMXcKMMMWxlMMMMK:NMMMWddMMMMK;WMMMNoxMMMM0:MMMMNlkMMMM0:MMMMXc0MMMWkcM
0:OXlMXooXo0M0:0XlMXldNlXWO:00oMXcxNcNWx:KOxMK:kNcMNxlKkkM0;OXcMNdoXd0M0:0XlMXooXoKMO:0KoMXlxNlXWO:K
WxMMWMM0KMWMMWkMWWMMOXMWMMNkMWWMMONMWMMXOMWWMMkNMWMMX0MWMMMxWMWMMKKMWMMWxMMWMM0KMWMMWkMWWMMOXMWMMNOM
K'MMMMNldMMMM0,MMMMX:OMMMMO,MMMMX;KMMMWx:MMMMK,XMMMWdlMMMMK.WMMMNooMMMM0'MMMMNcxMMMM0,MMMMX;OMMMWk,M
0dOXcMXxxXl0M0d0XlMXxkNcXWOd00oMXdkN:NWkdKOxMKdON:MNkxKkkM0oOX:MNkxXo0M0dOXcMXxxXlKM0d00lMXxkNcXWOdK
KcMMMMNdOMMMM0lMMMMMMMMMMMOoMMMMNlXMMMWxdMMMMXlNMMMWxkMMMMK:WMMMWdOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNoKMMMMkoM
N'WW0MWooMKNMN'WNKMMMMMMMMX'WNKMW;0M0WMO,WXXMN,KW0MWkcMXXMN.NW0MWdlMKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW:OM0WMK'W
0x0NxMXkkXkXM000NxMMMMMMMWOk0XkMX00NxWW00KKOMKkONdMN00K00M0O0NxMN00XOKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkONxNW0OK
0;MMMMNlkMMMMMMMMMMMMMMMMMk:MMMMMMMMMMMMMMMMMK;XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:0MMMMMMM
0.OXdMXccXkKMMMMMMMMMMMMMWO.0KkMMMMMMMMMMMMMMK'xNoMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX;oNxNMMMM
WkMMKMM0KMXWMMMMMMMMMMMMMMNOMWXMMMMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKWMMMM
K:MMMMNokMMMMMMMMMMMMMMMMMOcMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NKXNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMNMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNWWN
MWWWWMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOXMMMXWXK
NWXXXWNNXXNNXNNNNXNXXXNWNWNWWWWMWMNNNNXWMMMMMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX;OMWMNMWN
olcxkNK00K0KNNNNNNNKOOXKXN00KN0WWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNWWWXOco0cO0olO
'..;XW0XWWKNWNWMMMMWNMNWNMMWWWWWWWNkdNWWWWMWWNMMNMkdxdKxkddXMNMx;o00KOOWMNMNMMMNXXXMMMWW' .....    ,
,odlXMNWMWNWWNWMMMMWNMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMNMWMWMMMMWMMMNMNxXMMMMMMMNMWNNNNNNNNNNNM0;,,,,,,,,;K
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0199
This is Poolside.fm
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::;oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
:::::::::::::::::::::::::::;OlclKccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
:::::::::::::::::::::::::::;xlllxcccclcclcclllllccllllcccclccccllllllllllllllllllllllllllllllllololl
:::::::::::::::::::::::::::''..............,,,''..''''....,',;,;;,;,,;,;;,;,;;,;;,;,;:;cccl:lc:;;,'.
:::::::::::::::::::::::::::'.................'....,'......,,,;;;;,;,,;,;;,;;:c:c::l:;:,,'...........
ooooooooooooookxdkkOkOxkOkkxkOOdkxOoO'...''.......';'...',:;;:;:;;::clcc;;,','.................''.''
ccccccccccccccOdxOldcdolxoldldXoKddcX;',;,,;'....';,'..';,;;:c:c:,''........'''''',,,;,;,,;,;;,;,,;,
.........'.;.................,.'....0;','':'...'..,'''':c::,,''',',,;;;:;;:;;:;:;;:;;:;:;;:;;;;;;;;;
..    .'.l'o    .:,...::.  .::,:,c; O'...,''''''.',,;:'''',',',,,.''''';;;;;;:;:;;:;;:;:;;;;;;;;;;;,
ld, '.;cld:o::l,cd:llcdll;:ll:olld:oO,.';,,,,,'',,'...,;:;:;''............',;:;:;;:;;:;:;;:;;;;;;;;;
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkK;.',''',,,,;;;,;,;'';:::;,''..........,::;::;:;::;::;:;::;:;;:;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkkXXXX,.''.',,;,;:;c:;:,;,.,;::;:;,,.........';;::;:;;:;:;;:;;:;:;;:;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXX;,;::cccc:cc:lccc:c:;;,,::cc:c;'..,.,:;;:,:::c::c:c::c:::::::::
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK:,:c:cccc:ccclccl:cc:lccc:cccl:c:;:::c:cc:cc:c::c:c::c:cc:c::cc
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX::cllollollllooooloololooloolollolollollocolclcllclcclcllcdddxo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlcdxdkxxxdxxdkxxkdxxdkxxkdkxdkdxxdxxdxdxxoxddxddxodoodcllloolol
OOOOOOOOxOOOOOOOOOOOO0XX0OOOOOOOkKXXX:;clcllllccccllllcllcllllcllclcllcollollocolloodxdkkxkolocoocl:
kkxXXXX0kXXXXkOOkXXXXxXXk0X0000Xk0XXX:,:c:cccccccclcllcllloloolddododxdxxxkxkOxOOk0kOdl0Ok0O0KOK0odO
ddoXXXX0kXXXXooodXXXXxXXk0X000KXk0XXX:;clcoooolooldoododddxdxkxkkxOxkOkOkkOkOOxOOko'...'lodoodoxxdxd
OOOOOOOkdOOOOOOOOOOOOOXXOOOOOOOOxKXXX:,;:;:::::cccllllloddkdxxdxkk0kOOk0OO0OO0k0OO0x,;clloxxkxoddddl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXc;codxdoooddxOOOOxkOk0kO0kOOxOxkOk0OO0kO0k0Okxc,,lol'''',;cccll
KKK00K0K000K00000KK000KKOKK0K000KKK00::okxOkkOxkxdxddddxkk0OO0k0Ok0kOOk0OO0kO0k0Ok0OOxoxolo::;''....
OOOOO0O000OOOOO00O0KO000kO0kOOOO0O0OOlok0O0OO0OOOO000Kkxdoxk0K0K00K000OK00K00KOK0OK00KOK0OKO0KO0Oxo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0197
This is the ingredients of a classic House track
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       .':oO0KKK0xc,.............................K           .:l:'':oxdxxdxxxxddddddddodddxdxxdddddo
      .;odoloO00Oklc;,...........................K           .lO00Oxoc:::ldooolollollolloloooodooooo
    .  .:okxlo0Oxddddo:..........................K           .okOOkO00KKko:;lolollollollollooooooooo
  .,lc;:cldkk0KOkkd::;...........................K           ;dkxdxkO0KKKXK0o:,lllollollollolooooooo
  .:dk00K0kOKXX0O0K0kdcl:........................K          .lxkxxkkOO0000O0Oxc..:ollooooololooooooo
  .;lk00OdolkKxk0x0XXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNNXN          ;xOkOO00000Okxxl;..   .:looooloooodooooo
  .,lxxxxkOKK0KOOx0XXXKKXKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNXN         'dOOO0KKKX0Okdc'.   .'''..lloollolooooloo
  .':ol;,;oO0K00Od0XXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXN         lO0KXXXXXK0xc'. ..',''.....:lollolooooloo
   .,clcckkxdolcco0XXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNXN         ;okXXNNXKkl'..',;,'........ ;llllllolollo
   ..;cooxO0KK0OOd0XXKxxxxo0xodddddxXXXXXXXXXXXXXN             ,lOOl'',;c:;,'.....      ;lllloooollo
     .'cxO0000Okxo0KKKkOOOOkOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOkN.;ldxddo:,..    .'cll:;,'..            :llllllollo
      ..;oxkkxol:cOKKKKKXXKcoK;xKloK:xKloKckKolKcXlxxkkxxd0KOd:.    .:;'.                .llllllolll
         ........:OKKKKloK0cl0,xKclK;xKclK0KKllK0N:dOkkkOxkx000x:.                        :ollllllll
             ....:OKKKKkOK0k0Kk00O0KO0000XXXK00XKWck0OOOOO000O00O;.                       ,llollolll
              ...:OKKKkKk0XXOx'''':Kd''dXKOOOkOOKNcOKK00KKKKKkk0Kd'                       .ooollllll
      ''         ;O000kxxOclddcccclxc..lkxdododdxNcOKKOdOK0K0OOO0d'                       'dddlloloo
     okl         ;k00Okkkk',',,,,,,,'.',,,;,;;;,;K;odxdkxdxkkxx0O:                        ;oodlloloo
    .:;.         ,xOOOxxkxlllllllllllllooololooooK:dkOOOOOO0000x;.                        collllollo
     .           'dkkxdoooollllllllllllllolccllol0:dxxxxxxxkxo:.                         'llllllllll
    c,,;;;;;.    .oddodddol:;:::::::::cc::::cc:::k.'cllllc,'.                           .:cccccclccl
   .xlocl:xk:     .'''''''''',,,,,;;;;;;;;;;;;,,,d                                      ;;:::cc:c:co
    ,,. .c' ,,;.c.l.;.,'.:,:.,l.::,,,''''........c.                                    ,;;;;;:;;:;:o
    xl; d:x.dcx.okcx;:,;'xcx.olkcd...............:.                                  .,,,,,;,;;;;;;:
    ...                          ............    ;                                  .,,,,,,,,;;;;;;:
                                  ......... .    ;                                .;;::cccclll;;:::c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0194
This is Running Up That Hill
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oddKWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNkOO00kkkkkKWWWWWWWWWWWWWWNWWWMo,,kXWWWWMMWWWWWWWWMMMWMMMWWWWNWWWWWWWWNo.;,:
clddkO00OO00000klWMMMWWWWWKOO0OkkkkkOXWWWWWWWWWWWWNWWWX:,;OXNWWMMMWWWWWWWMMMMWMMMMWWWNWWWWWNk:. :ddd
KcllodoooodkOO0XMMMMMWWWWWWWXO00Okkkxx0WWWWWWWWWWWNWWN;;,;0XXXNWMMWWMMWMMMNNMMMMMMMWWNWWKd,..',:dxOX
O::ccllooddXWNWMMMMMMWWWWWWWWXk000kddxxNWWWWWWWWWWNWWX,,;;OXXXXXNWMWMMMMMMNKMMKNMMMWWkc.. ..'..:KWWW
Nc:::clloodxk0NWWWWWWWWWWWWWWWO000OodxxOWWWWWWWWWWNWW0;;;oXXXNWNNXXNWMMMMMNKWMXXMMXd.. .. '...'OWWWW
WXo:cxc:clddkkxkOKWWWWWWWWWWWWXOOO0OxxOXWWWWWWWWWWNWWk,,oKKKXNWWWWWWMMMWMMWXXMXOo,.  . ......;0WWWWW
WWNo:ONkc:cloONNKOxxXWWWWWWWWWWOOkOOxxxKWWWWWWWWWWNWMO,;NXXNXXWWWMMMMMMMMMWNXl'.'oKNO....'' .dWWWWWW
WWWW0llKWd:X0dokNWWKNWWNNWWWWWWXOOKOOOOk0WWWNNNWWWNWMO,lMXXWWXNMMMMMMMMMMMMNWxc'...'...'oWWd ;WWWWWW
WWWWWKOdxolNWNNkdxNWWWXXXXWWWWWWNXKKOO00kkWXXXXNWWNWM0,dMNXMMNXMMNXXNWMMMMMNMNXMNk:...'dWWWW;.OWWWWW
WWWWWWWNNWWWWNWWN0NWWWWNNWWWWWWWWWNNNXNWNNWWNNNWWWNWMNcOMXXMMWWMWXXXXNMMMMMNMMNWx';d.'xWWWWWd.OWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWNXNNWWMMMWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMKcXNXlkWWWWWWWNWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNWXO0XWXNWMMWWMMMMMMMMMMMWWMMMMMMWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWXXNxooxNKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMNNNXXKWWNWWWWWWWWWWWWWWWMWWMMWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWMMWWWWWNNNXNNNNNNNWWWWWWNNNNXKKXNNNNNNXXXXNNNNNWMNNWWNNWNNWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWNWWWWW0OKWXKXWWWMMWWWKddddddddddddddddddddddddddddk000000OdddddkNdd00dddddxWWWWWNWWWWWWXWWWWWWW
WWWK00WWWWOxK0XXNWWWWMMWWWWXK000000xokKloO00K0000000kkO'c0O;d0KKKKKKXW00XN000O0NWWWWWNKKKNWWWWWWWWWW
WWWKxKNWWKd00KKKXXXNWMMMMWWWWWWWWMMo,XOcOMMMMMMWWWNWOkNl.0N.cWWWWWWWMMWWMMWWWWWWWWWWXxkKOdxXWWWWWWWW
WWWWk0KNNdO0KXNNXK0OXWWMMMMMWWWWWMMc;k:o0OxxKWWWWWNWXkOK.'0.;WWWWWWWWMWWMMWNOO0XWWW0xkWWWKxxONWWWWWW
WWWWKdXNXOXOXXNXXKXNWWWWWWWW0xx0WWX;;;lodOKdkWWWWWNWWOkx....,WWWNKKNWWWWWWWWWNKkxO0OxxOXKkxxxx0WWWWW
WWMWox0000KKXXXXNWWWWWWWWWWWWNxcokl:::ddkKokWWWWWWNWWNkxl....O0c.;dKWWWWWWWWWWWWN0OxddddddooooxxKWWW
WMMdk0O0OXKXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWOc:cccloodoOWWWWWWWNWWWKxxxc.....kWWWWWWWWX0KXXXNNX0Oolodooodddoddx0X
MXxcxkOOXXXNWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWK;::coddxXMMWWWWWWNWWWW0kxk...'KWWWWWWWWWXKOooooooooooddxkkO0Odddddx
o;;c0KKXNWMWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWl:clk0XMMMWWWWWWWNWWWWW0kkd..XWWWWWWWWWWWWWNXXK0KKKXNWWWWWWWWW0dddd
;;;kXKNMWWMWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWW0;cdkWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWKkx;.0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWXddd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0186
This is the Day the Music Burned
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                              ...                                      .            
                                    .:ccoolcodddddc,                                     .:l,.      
                                  .dOkXXNNNX000OOkkxo;.                            ..     .'..      
                                 '0OKNNXK0KXKOOOkxkkko;.                           .                
                                 k0odOXOc:lddOOOOoooodo,.                           ..              
                                .OO..:NNXOdx0NXK0kloollo;.           ,c;,.           ..             
                                ,Ox.;0X0XNNNXXK0kooloolc:,.                    .    ....      .     
                       cl       ,xo'kdckKNNXXXXX0o,ooc;lo:'.                       ..'.      .,     
                        .       ;c;. lccdKKKKXNNXo..;c,.,lxd:.        ..              .             
               .. .....         .,..  .l0KKKXXXkc. .,.:,..'lk0kc;,';:,'.                            
              ..,'''......       ,;.'  dxkxoc,.   ;0l..ld;...',;;'...                     .         
             .'oxdoc;,'.,'..     .d,..        cxxO0Kk,  .loo;..            .               .        
             ';dkkdc:,cc,;:''     ;o.       .kXkxx00xd:'                                            
             ..'';lc:ccc::;,.,...'....  .;lxdoccd:c'..,. .    .                                     
              ....,:clllc:;;;;:'. .     .,kOk0x .;dd;... ..                                         
            .....;::;;ccc:,'',;;;'.      .,o000oxkk..,k.  ....                ,k:.      .,      ..  
         .. ....'c:cc:,';ccc::;;cc.      .l.x0X0Kc.cONN. .  .,.               .c.               .''.
         .....ol:clc:. ..;clxdll:,,'      Kkdx;:;,:XXXl  .      .                            .  .''.
        .:l,'..'''.''.'..',,,....;::.     kKkc..;xKKXO   .  .'  .                          ,:   ....
        ':x.:  ...cOXXKKxc'.....';oo,     oock:.lOO0K;  .   ..  .    .        .           cx'  ..,,.
       ','..' ..;o0WMMMMN0OxxoodOKOo.     ''kk'.oO,'.   .  .:. .                       . .';  .:;;c:
      .;'.'...lONMMMMMMMMMMMMMMMMM0l;.     oxx';lK00K.  . ...  . .c.          .         .. .  ......
      ...,' ;kNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd'.. .xxkc'cKlKK. .. .'. .  ..                     ......      
      ...,.'kNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd''. d0Ol:kK;KK. ...    .  ...   .               . ..:''.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0151
This is branding a scam
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKKKKKXXKKKKKKXKKKKKKXXKKKKKKXKKKKKKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNXNKKKKXXNXKKKXNXNKKKKXXNXKKKXNXNKKKKNXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNKKKNXKNXKKXNKXXKKKNXKNXKKXNKXNKKKNXKNXKKXNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKXNKKKKKXNXKKKKKXNKKKKKXNXKKKKKXNKKKKKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNXKKKKXNNKKKKKXNXKKKKXNNKKKKKXNXKKKKXNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNXKXXKKXNKXNXKKNXKXXKKXNKXNXKKNXKXXKKXNKXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNKKKKXNNXKKKKNNNKKKKXNNXKKKKNNNKKKKXNNXKKKKNXKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKK0Okkddoddccd0KKKKKKKXKKKKKKXXKKXKKXXK00K0KXXKKXKKXXKKKKKKXXKKKKKKKOd:ododddkO0KKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKk;'''';;::::;:okKKKXNXNXKKKNXNX0OkKX0XkxxkX0KKkO0XNXNXKKKNXNXKKKKdl;::::;:;.'',:0KKKKKKKKK
KKKKKKKKK0;,'...,;:::c::l0KKNXKKKNXXNKOkOXOK0xxkK0OXkxxOXOK0kO0NXXNKKKXNKKKOc::c:::;'...',lKKKKKKKKK
KKKKKKKKKx;''..',;;:cc::dKKXKKKKKKXKkxxxxkKOxxkxx00xxkxxkKOxxkxk0XKKKKKKXKKKc:::c;;,,...'':0KKKKKKKK
KKKKKKKKKx;,.......;;;::lKKKKKNNXKkxxOXXkxxxkXX0xxxxOXXkxxxkKX0xxk0XNNXKKKKO:::;;;......',:0KKKKKKKK
KKKKKKKKKk;,......',,,;:lKKKXNXKXXkxKKxkX0xOXkx0KkxKKxkX0xOXOx0KkxKKKKNXKKKO::;',,'.....';:KKKKKKKKK
KKKKKKKKK0;,.',,,,;;lc';l0KXNKKKkkXXOxxxx0XKkxxxkXXOxxxxKXKkxxxOXXOx0KKXNKKkc,,l:;;,,,,'.,oKKKKKKKKK
K0KKKKKKKKo;;;;;;:cccc;.coOKKKXXkxxxxkK0xxxxxOKkxxxxkK0xxkxxOKkxxxxkKXKKKKxl:.:ccc::;;;:;;OKKKKKKKK0
l;cododxkx;,;;:::::c::,.:dck0XKk0xc;c0cd0lcdK0kXOddkXO0Kxll0x:0o';x0o0X0Odlo,.::cc::::;;;;ckxxdddl::
OOOOOOOkc,,,;;;:;::cc,...ocoKKxxkX0OXOkk0XOKKkkkX00XOkk0X0KKkkkX0OXOxx0XO:o:...:cc:;;;;;;,,,oOOOOOOO
000000o;,,,;;,,;;::;.....:cd0KKK00KX00K00KXK0KK00KX00KK0KXK00K00KK00KK0Kkcl'....':::;,,,;;,,,:x00000
0000x;',,,;;,,;::;.......,c;xKNXXKKKKXNNK000KNXXK000XXNK000KXXXKKKKXNNK0c:c.......'::;,',:,,,',cO000
00Oc''',cdO:,,,'.........;clKXK0KNKKXX0KXXKXXK0KNK0XK00XXKXXK0KNKKNK00XXO:c,.........,,,,oOo:,'',o00
00O,''';00o,'...........;ckXK0000KXNK0000KNX00000XX00000KNX0000KXNK0000KX0d:'...........',k0k''''c00
OOOl''''kc.............;dOOOOOKNK00000XX00000XNK0OOO0XX00000KXK0000KNXOOOOOkl'............'do''',xOO
kkxo,''''............';xOOkkOX00XKOO0XOKX000XK0XX0OKXKKXK00XKOK0OOKXOKXOkkkOOl,.............'''';xxk
Oxdl,,,,cl:;'''':ooddxddxxxOX00OkKXXX0000XXX0OOk0XXKkkO0XXX0000KXXXOOO0X0xxxddxddool,''',:cl:,,,;odk
OOo:;;,,;lolcc:;;:ddddodddkX000000KX000000XOOOOOOKK0OOOOOX000000KX000000XOkdddodddo;;::c:loc,,,;;:d0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/3 (25 POSTS)
>>>