I like it. What is it?
C:/TAG/Nature/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0265
This is Terraplanter
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKO000XNWWWWWWWWWWWWNKKNNNWNNNxXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKOkO00O0XNWWWWWNWWNXNNNX00KKKXXOokNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWWNXK0OdxkOKKXNNKxOK0O0OKXK0OOOOOOkxdxd0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX0kXWWNXOOdd0KkOKKKOxXNXKKOkOKXNN0O0xkkdloodXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNXXXOKXNWNNNWWWWWWWWNOkXNNNN0xO0kkk0OkOOXXK0xx0KXNXXOdodkdcllcl0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNNXKOkkOllkKKkXWWWWWNKkxxxdxxkkkkkOOOOOOOOOOOO000000000OOk:c:,c0NNWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWXKKNWNkcldxXWWXxkNWWWNKdccccc::cccloodoodddddddxxxxxxxxdddd;;;:;xxdOOkkkO0KNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWX0kxdoodONXNkloXNNNKc';':,;:,;c:;lolodddllxxodkxdxdododo;,,,:cldxOXXKK0KXNXOKNNNNNNNNNNNNN
WWWWOKNXOXWN0dloooxXNX0l:colll,',;';;,::'c::,lld;clo;clo;lo:llcocl;',':dldxK0Okxk00O0O0XXNXXNNNNNNNN
WWWKXKxxoO0KoccldlxOk0klo::cc:,,,;',',;,':,,,:,:;::::::c:cl::c:c:l:;':dxdlcloooxOOK00KXXNNNNNNNNNNNN
NWWNWNKkldo:,,,;cclkxdocccooc;,',',',;.;;:'c::.::l;cll:clcclccccllccc;:c:;:lcloolk0OKNNNNNNNNNNNNNNN
K0OkOkkdodc:l:lccclxocclloccl''.',c;llodccl:;;':;:,;:c;:cc;cc:lclllccc,klloclxkkkOOxdxOdOKNNNNNNNNNN
0O0Kk0KddOd;;lllc:;colldd::ll;...lc,:',,';:;';;:,;;:,;:;,:;,c:::;:clc;;clolkkkdxO000Ox0NNNNNNNNNNNNN
ocdxddkddoc;:l::cooddool:oool:'.;.',',;;::c,,;,c.::c',;:'::;::,c:lcdxdddllcc:;clodkk0KXXNNNNNNNNNNNN
:c;:o::ldol:::cl;;:::cccc:cdc;;:;c:,'ccc;cc::',;cl:coc,:xdc;;locl,o;ccoodocc:::cllclxx00K0KKXXNNKXXX
dOkdkdoololl:llc,,c::;,,::clxo:cl;,,c::';cc;,..;,c,;::ldolcc::l:c;..':cclooldxxxkxkkkkkkxdxkXXNNNNXK
OkkkkkxxkxOkxollccccoolcdxddkkd;..':;'':ool;:,;;;l:;;;'';;'',':coooocc:dxkddlodxddoxddooxdOkOkxxxxdd
doclc:lcc,cdxxxo::;;;,:c:'.';c''',:c:::occlooolc,,;,',;;;,cdddolccloxkOxlcccc::odxxx00dlloxdxxxxxO00
l;;;;:o::cll:l;;;oxoc:;c;;,'...cxocc:,;cddooll:,..,',;:,;:;co:;...',,;:oxOxlll;cc::cldkllooldxxxKNNN
l,,'',c;;;'.';..::c:oc,,;;dl,coc';lkkxxoc:::,,',:,....'.cll:ck0x:lol;;;c',dkOOdoc,:;:;:::;lxxxkXXNNN
;;.';l:;,;,;,,.';,',;,:x:..cc,.;:;oxxlxoc',;,,;c,;:x,.'c,.  .,xxoOOOOxd,....,.'.',:;::;;,;:ccok0XXNN
;ldkkxdodol;'.'',,',lol':lc',lol:;'clc:;;col:clol:dxl:::,',;l:,ld:;lOO0o.....;..,;:;;co;;,clooxxkOkO
cccodoc:c:;...''c:,..;c;;:coxxddl,'......':lo::cc:cooo:oodxxx;.''':dOO0Kc...,::;:;::l:;;:';lolddxdx0
:','.......'''',,,;;'',..,xkxdkdl;,,'',:ooc':,ldolodccoxokkc. ...,::,:cxO0xOdl',;:lc:l:;::,:codxKKXN
;;;;;,..cc;':l:,,'',..'.:kxddc:;''....,cc;,l;;lodoxdl,,,:ddc..  ....,cc:l0KKc..,;lll:';..':cckoxkkkO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0261
This is Meltdown Flags
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ONWNx,'',oXNk,...':..c'.....:NNd,'''',dNKl'...................  .............. ......,kNNNNXXXXXXXXX
';oxKXOl''':dO0xc'.....'dd:'''cx0Odc,'',lxol,.....................................:d0NNNNNNNNNNNNNXX
Kxc'';lk0kl,..,cxO0xc,'',cx0Oo,'',lxOd:'''',codl,'.............................'xXNNNNNNNNNNNNNXOdok
x0Kxl,.'';lkkxo:''';lOXkl,'';d00c'''''cooo;'''';lool;'..........................:ONNNNNNNNNXOxl:::::
,'':dO0ko;''',oOKkl;'''ckKO:''',coooc,''',loddc,''',looo;..................,oOKNNX0xook0Oxlc:::ccccc
....''':dOKko;''';lk0k;''';oooc,''',:ddo:,''',cdooc,'......,coo:'.......ckXXNX0xo::ccccccccccccccccc
........'''cxK0d:'''':ooo:''',coodl,,,,,coddc,,,'';,...,cdkkkOOkOko:,...':ool::::::ccccccccccccccccc
............'';looll,''',ldol,,,,,coddl,,,,,:l,....;cxkkkkOOOOOkOOOOOkdc'.....';::::::cccccccccccccc
...............,,'':dxo;'',,:odoo:,,,,:ooc.....,cxkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOdc,.....',:c:::::::ccccccc
...................',,coooo:,,,,;looc'.....;ldkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOO0XNMW0d;.....':ccolcccccccc
.......................,;:coooo:,......,cdxkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOO0XNWMMMMMMN0d:;'.....,coooc:ccc
...........................,;..'...;ldxxxxxkkkkkkkkkkkOOOO0OOOOOO0XNMMMMMMMX0xlccc:ccc:,'.....,cc,'.
....................,;'........;ldkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkOKXWMMWXXNWMMMMMWXkdcccccccc::cccooc;'.......;
................,;;;'.....',codxxxxxxxxxxxxkkkkkkkOkk000KKXWWWWWWWWN0xl:::::ccccccclloo:,'....';codd
................'......;codddddddddddddxxxxxxkO0XXl0Odccd00lNWWX0xc:::::::::::ccccc:'.....';codddddd
...................;cdddddddddddddddxxxO0XXKXNWWWNxkkxddxOOxOdc::::::::::::::::,'.....';lddddddddddd
................,oxxxdddddddddddddxkOKNWWWWWWWWWWWWWNNX0koc::;;;;:::::::::;,........,lxxdddddddddddx
Ol,................,:oddddddddxkOKXNNNNNNNNNNNNNNNN0xl:;:;;;;:;;;;;;::;'......,lxo;....,:ldddddxOKNW
xc'. ...',:.';''.......,:oxO0XNNNWWNNNNNNNNNNNX0xl:;;;;;;;;;;;:;;:;,'.....,lkXNWXXNXOo:....,:kXWWWWW
 ...',,,;:,.','','''.......co0NNNNNNNNNNNXKOxl;::::::;;;;;;;;::,'......lONWNWWWNNNNNNNNXOo;....:o0WW
',,;:,,;:,'.','','.'''''.......:d0NNNNXkl::::c::;;:::::::::,'...........,lkXWWWWWNNNNNNNNNNXOd:'...:
,'',,,,;;,'.',,',,'''''':okKOo;....:c:;:c::;:ccc::::::;,'...................,lkXWWWNNNNNNNNNNNXKOx:.
''',;,,,,,,''',,'',,:okKXKKKKK00ko;.....',::::cc::;,'......','.........  .......':d0WWNNXXNNNNNNNNNX
''',,;,,,,,,'''',,o0KKXXXXKKKKKK000Kko;.....';:,'.......,,,;;:::;,,....   ...........;:...,oONNNNNNN
'''',,,,,,,,,,'''',lKXKKXXKKKKKKKKKKK0KKd............,,;;;,;;:::::cc:'. ......................oXNNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0208
This is Spoils of #nature
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ... ...,''.,..'ckcdlxdxdk0KkkKXNXKd:;::;:;;odOkkOOOOOOOOxkdddOO:,;ccclkOO000000K0Oxxkdlx:,c........
.. ............,;l'c:KXXlONONNNNXOdldoocccc:lkdxxxdxocdOlloc:lddc::cOxoooooddxxxkOkdl:;.............
...... . ............;cl':dlKKXXOx:::ooocooolcc:cdddll:oxcoccooodxddlodkxxkddxkol;'.................
.... . ............. .......:;xx,odxdxkdddoxxdllccc:cclldxoo:ccl:col:lll;;c:,.'.....................
...... .  .............'......:...ckdo:'cocddoodllc::ldoddlolc::c;''.'.'..........................'.
...... .  .... .....  .'...........;''...;,,;,:l;:,,.'''''..........................................
.... .    . .. .....  ............................................................................. 
....      . .  ..      ......... ..........................................................    . .  
.....  .  .  ....      ......... ........... ................................ ... ... ...... .. .   
....'.....    ...  .   .......   ...... .......... ... ...................... ...   .     .. . .....
.........      ...... .... ...    ..... .............  .. .    ..... .. . .    ..  .       ..   .'..
...'.   ..   ......'... .. ....  ...... .......  .. .. ..       ..   .. ...     .....       .    ...
  ..........  ... .'......  ...  ............... .. ..... .............   ..      ....     ..... .'.
  ........... ..'.......... ..........';,.'................................,........'...............
 ...,,''..............''.','''........',............................................................
 ...''''''.','.'''.'................................................................................
.....''''''........'................................................................................
..........''.''...''................................................................................
 ....''....',''''''...'....... ,....................................................................
..';c:;.....'''''''''','''''''..'...................................................................
...,...  ...'''''''''',,,,,,,'..'''',''',;',',,:''''.','',..........................................
.............',;';:::::;;;;;,,;;,,;;:;;;;::cclco:;;;;;lcll,,',,','..................................
          .. ................c',',::loldkxlllc;;:llc:::cxlc;;::cclco:;:cc';:'.......................
            ...'.....''.''':cO,,:codxdl:cclccclcooxolccdocd::ldlcllccddkkxkxodll;,,.................
'.'.          ..'.',,c:'',;ddK:'ddcl:lcccc:cxxxxkxoxlcdxlllccokdc:;;dkolooolldxxdol:'...............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0206
This is Honeyland
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.............                 ....'..  ..,'.        ;coKokc                                         
.............                   ...    .oxkd.      .',lOkXX.                                       .
...........                            cOOOkx.    ...'ckx0X;                                      ..
...........                           .kO000Kc   ..,:,,oxdo.                                      .;
:;.   ....                            :xkx0O0;.....:;o:lld:         ....                          ;;
c;;.     .                         ...cxkxOOOd,....l:;,          .':dk0Oc'.                      .:c
','.                               d'o:kxO0Oko;'. ..           ''..oxx0O' l:.....,;,.            ;cc
.'...                           .. ,xcOdkoloc,.. .            .odd,,dldo. ,x,'c;lxxx:x'          cld
 ..                             ..:;cxkOO, .'....             ;cxOk:lll.  'codkOK0O: xO.          ..
                                 ..;lokk;'..cc;               .;cd0Ol:o.  .:ox0KK0o 'dOx            
       ... .........'..        ...  ,;:ll:.,l:.                  ';oo..   ':l0KKOd'.cdkl.           
        ... ..........          ...  ;occ:,':,                           .,ck00Oxllo;cclc           
         ..  .....  ....       . ..'..,'.......                          .;lxOddxoc..:::,           
          ........... ..         .... ..    ..'.'                       ..:xxldl;'                  
       .     .. ...... .      ..  .... .. ....,;;,.                     .;ollc;.                    
             ...........      ... ..'. .. .......        ..           ....,:,.                      
                 .......      ... .... .          .'..'''.... . ..  .. ........ ..'::,...'::.       
            .      .''... ..         .           .....                     .',,'.   'cc::;'';,      
     ..      ..     ......                      .'..                        .....      .:dd;..      
            ......  ',,'.....                                                            .',.       
     ..    . ...... ......                       .....                                   ..         
.......   ..  .........                      ...                      .                  ....       
 ...   ..    ..  ..                        .                       ......                           
             ......                                         ..                 ..                   
...        ..                                             .c.                          ...       .. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0205
This is Birdlime
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 .   .   .....',',''.....,lllc:,'..'....,;.... .......';::::ccccccc:;,..............;:cccccccccclccc
.... ..   .  ..........',,::;,,,,..'................',;;;;::::::::::::;;,,'......'';::::::::::::::::
........  .  ..,,;,..''','',,;,,,,,,,,,,'........,,;;;;;;;;;;;;:;;;;::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::::::
..................'''...'.';;;,;,,,;;;;;;;;;;;;;;:;;;:::::::;:::::::::::::::::::::::c::::c::::c:::::
...'',,,.......'....'..'',,'';;,,;:;;::::::::::::::::cccccccccccccccccccclcccccllccccccccccccccccccc
,,,,,;,........'..........,,'....'::;;:::::cc:cccccccccccccccclllclllllclllllllllcllllllllllllllllll
.'....',.......'...........':c:;';cc:::::::::::cccccccccccccccclccllcllclllcllllllllllllllllllllllll
....';;;,........,,,;'....,ldxxxdoodooc:;;;;;;;;:;;;;:;::::::::::::::::::::::::::;:::::::ccllclccccl
....,;;,........,:',::'..,..,oddocclllcl:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::::::::::::;::;::::::loddddxxdxxxxxx
...............':;,;;,,.,ox.':ccc:,;;:oxdolc:::::::::::::::::::::::::::::c:::cclc:::lclxxdddddddddxx
......';:coc..';,,,:,'..'.'';:;;;;;:::cclooxkxocc::::cc:cccccccccccccccccloddxllc';;lddollccolodddoo
...',;;::::'.....,;;,'.....'''''';::;::::c:cccccc:cc:cc:cccccccccccccccc:ccllc:;c:ccoddolooooooooolo
,:looc;'..........',....'.''','',;::::::::::c::cc:cc:cccccccccccccclcllc;,'',;,,:loxdddddooddoololll
::clol:....   .....'.. .....','',,,'',,,,,,;;,,,;;;;;;;;;;::;;:::::::clc::;,,,;:coooddxooooddoollccc
,'''''........,...''.;'.,'''',''',........................',;::ccodxxddoccc:,;;;,;llodddllllollc::::
c,........',;'.'..,;,;;;,''''''''..   .................,codddxooddddxdodddooooc;,;:ccllllcccc:::;;;,
l,................,:cllc,'''','',,'....................,::cllcoddxdddodoodooolc:ldolcccc::c::::;;;,.
,,'......'''. ..':cllcc;....''..';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:codxdxxdlllloodddddolooooollllcc:::;;,'..'....
',......',,,'..:c:;,'';;;;'....';;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;:,;cccccclodxdooooddxddooocc:;,,;;;;,......    
..............'.............'''',,,,,,;,,,,;,,,,;,,,,,,''';cloolccloooolllccc::::;'........ . ..    
.......',,,;;;:clllldxdo;'.','''','''','''','''','''.'....'.',;,..',:::::::;,'...   .... .     .    
....'',;::cloolododxddl;.;'';,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,................'..........................'''.'
......',;:cloodddoodl;',.:;,c:;:cccc:;:cc::c,'','.........'..............'......'cccc::ccc:;;::;;:c:
..  ....,;:loodollc:,.''.,clcc::c:::ccc:;;;c:;,';::::clllc::;';,,,,;:;:::::c:::cccc:cllllc:'.,,,;,'.
.','...,;;;;;;:,,,,,,,'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;:;,,,,'''..',;;:::::cccccccccccccc:::,.........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0180
This is the Nike Circular Design Guide
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ccllllllllccllllllllllllllllllllllcllllllllllllllclclcclllcccllcllccclccccclcccclllllllcclllcccccccc
clllllllllllllllclllllllllllllllllllllllllllllllllllccllcllllllllllccccccccccclcllllllllllllllcccccc
clllllllllllcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcclcclllllllllccccccccccccccllllllllllcllcccccc
clclllllllllllllllllllllllclllllllllccccllllllcclcllllccclllllllollllccccccccccccccccclllllclccccccc
clllllllllllllllllllllllllllllllllllclcclllccclllcccccccllllldkxxdOdlllcclccccclccccccllllllcclccccc
llllllllllllllllllllllllclllllllllllllclllllcccccllccccclllllxo00OOxccccllllcllcccccllllllllccccllcc
cllllllc:clllllllllllllllllllllllllllllclcllccccclccccclllllllodddolcccccllllcclclllllllllllllcccccc
llllll,    ..',:llllllllllllllllllllllllllllllccccccccllllllllclllllcccclllccclcccclcllclllllccclccl
llllllc,..      .lllllllllllllllllllllllllllllccccccccllllloodoooolllllcclccccccccclllllllllclclllll
K0kdlllloollc;,,cllllllllllllllllllllllllllcllllllcclllllllloododddldldoollllllcclllllllllllllllllll
KKKKK0Okxolllllllllllllllllllllllllllllllcllllllcclllllllooollllllllodoododoodoolcllllllllllllllllll
0KKKKKKKKKK00OOOOkdollllllllllllllccllllllllllllllllllllooooodoodooollllloodoodddlllllllllllllllllll
000000KKKKKKKKKKKKKKK0Okxdolllllllllllllccclllllllcllllollllllooooododoooollllllooodoolllllclcclcccc
000000000000000KKKKKKKKKKKKK0Okxdollllllllllllllllllllodooolooollllloooooodddddooollllllllclcclllllc
OOOO00000000000000000KKKKKKKKKKKKKK0Okxdolllllllllclllllloooooddoodooolllllllolooododdlllllllllclllc
OOOOOOOOOOOO000000000000000KKKKKKKKKKKKKKK0kllllccllllllllllllllooooddddoooollllllooodloolllcllccccc
kkOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000000KKkdxKKKKdlll:cllllllllllllllllllllloooldddddooooollllllollllllccl
kkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOO000000000OkO000xllc:clllllllclllllllllllllllcclllllooldddoddoolllllccllcc
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOO000000000kccc;:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcllllllclll
xxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkOkOOOOOOOOOOOOOOOkcc:;;cccclcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcccclllccc
xxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOkl::;;ccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcclllllll
dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl::,,cllcclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcc
ddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkko:;,'cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkko;;,.:llcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ododdddddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxx:;,',llllcclllllllllllllllllllllllllllllllllcllllllllllllllllll
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0155
This is The Day the Dinosaurs Died
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;:c;;;;,,,;cllc..'c:ooc::doolodloo:ll:lxdllloddxkkxxkxxkxxxolxdxxOkdxodxxdooooooooddodxox0x;.l:lldo,
;:cc;::;;;;;;;;,,,:;;ccco:;::c:cc;ldolooolloclc::::ccc:cc:cc:clolododllll;c:ccloodoolooo:dkd,cxdodxl
:cllc::;;,,,;;;;:::clllcodlccxd'lcclcldddolloccloollol:cc::cclclllloc;:lcc:,:llclolc;:::ll:;cl::lxOO
olccl:::;;::::;::c:;;;:cclc::oxc'looddooolllooc;colc:c:ll:lc:;;clcl:;:cc:c;,cclccl;;;::::ll::ddoxold
oo:cc::;;::ccccc::::,,,;;;cclkdcldxxkkkkkoxxdddl:l:ododxxxooddlloloc;;;::;:;;;::::',;;::,;;,',.::;kk
lcccccc;c:c:lc:lllc:::;;:;::;c:;odkkkxxxxkkkxooo:;oddxloodldkdoxxkdddolll::::;;;;;;;,:;''.....;,oolk
clccccc:cccc:c:clcc:c:,,,,,,,',,:llxkxxkxxxkkl;:c:oxxxddc:olccxkOOkdxol:;,;;cc:;::c;,.......';::oook
llccccc::c:cccccclccc;:;;,;,;;,;:::clxkxkxxxoo.,dxocko;,;';;':cxdxxxdlc:ccc:c:;,.''.....;:ccc;;,cxdo
loc::::::cc:l:::c:c;:c:cc::;;;;,;;,;c:loddoll,;c:lol,:,.. ','.,cdodll:;c:cllc;......;:,colc:;;,:ldkO
odc:;:c::;:c:ccllcll:ccc:c::;;;,';cl:c'loo:,;:lo:;::c,o:,..,c',',,colollol;,....',;cc:,':::c::,coldk
clool:;;c:::cc:ccclllccclcc;:;;c::;,,;.cll;c:ldlokdxx:dxl:',,',;:oooll;,,'','';,ll;'..';;;;:;;:ldold
oodddooll:c:ccccccllldolc:c;;::c;;,;;.:ool::ldoxkkdllolcdxl':;;::::;;,''''.,:cc;'...;cc:,;,,;,;,;ddx
ooocoddxkxoolccloccc:cclll:cc:l;;;lc; :,loodcldlolclccc:lc:;...',';;,,,'.'..'.....;c:::;;;,,,,,',:ll
dooolloodkkdllclddolllllc:clloxo:;:,, ;.odol:;;;;,;;;,clc:,..,c,:,c:'','......,,::c::c:,,'';;;'...'.
dodxxodooodddooccloddol;;;;,;cd;,;',..,:c,,.''',,.',;;;,;;';,,;:;:c,;'''...'',;,;:c:;,'',;;:;,,.'...
odddddxddddodxdc:;clodlcc;,,,:;;;;,...,oxc,,,,;:;',;;;,;,';;;;;;;;;'....,;;,:,,,.,,;;;:cccc:;,''''..
odldxooddoddxxocc:;clooc:;;;::;;;:..c,looo:;;';;:;'',;;;:;',;;;,..'...'::;;,,',,;:::c:;;:::,,'',. ..
ldddxolddddxxkoolodddlcol;,::;;::,.:ccllooo:;'''clc;;;,,::;,;:;.......',,;'',:;;;;;,;:;;;;:cc:,'''''
oxoddddxxddxxdddddxxxcc::;:c:;c;,,..llooooool:'.'lodl,;;',;;',.''',''',;,:.';;;;,;,,,,,,;;:oc;,,,,.'
lddoxkxxxxodxxdxxdxddxlcc:codoc:::;.looooooolll'..,,'''',;,...''','..',::ccc:;;;;;,,,,,,;,,;'.'''...
cddddxdolldxxxxxxxkxxkxdoooddolllll:,oddooocl:c:,:....,'.,,,''',,'.....,:;'...';:;;,,;,,,c,col;,''..
:ooododooldxoddxxkkkxxkxxxxxoodolldo;coooo;ccclol'''.o;'''.,',,'...':ccc;    .,,,'',,;,,,;;,:;,,,'..
;ccooddooododkkxdxdooxxxxxkkxxdloddooddodo'colc;:;;:;'''',:,,::.':clccc;,.  ..'',',,,',;,'c:;;,;,,''
cccdxoddoldodxddxdddxdxdxxdddooddddoxdxdoo;;:;;;,;c;;,::,,;;cc;cooolc:,,',,,,,,;,','.';,.';;;;;,,;,,
koc:lclddddoododxxddxddxxxdddxxxxxodod,:c',,'cokd'c;c';..;';,.,ooolccllccc:::,,,,,,''..',;;;;;;;,,,'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0152
This is Timelapse of the Future
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                    ...                                                             
                              ....'''........                                                       
                          ...',,,,,,,,,''........                                                   
                       ...;::;;;:::::;;;;,,,'......                                                 
                    ....;::::::c::c:::::;;;,''.....                                                 
                  ....';:ccclcccccccccc::;;,'......                                                 
                .....,cx0XK0d0Xll0kccc0x:lX0kk:,Kc.....dd   oKdkd.dOox' 0Odd:                       
              ......,clloN0ooKNodNN0oKXK:lN0kk';Nl....k0Ok  dXoOO.cOxl. XKdd.                       
           .........:llloN0ddKNdONd0NkxNooNOxdc:NOoo,O0xd0O.dK.   cclNd X0cc,                       
        ...........,llclllcddxxoddcoollol:lclc;;:::;,,....'...     ...  .....                       
     ..............,clllllocllooollcclllc::dxOdk;'lox:dko..                                         
...................;lloddxo:llllooolcccclll:l:::;.,'..',.............  ...  .   .                   
 ..................';loooooooolkN0kklOX;;xNldkNOd'Nk..OK.cNdoOO.lNdoo. .  .                         
         ...........,cllollllllxN0Ox:OX::xN:':Nl..Nk..OK cNxO0c lNxd: ..  .                       . 
            .........,clolc::::dNl;;,c00OKx'';Xl..c0kk0: :X.,Kl cXxdd.                             .
                ......';:cc:;;;;;;;;;,,,,'........                                                  
                   .....'',;;;;;;,,,'''.........                                                    
                      .....',,,,'''............                                                     
                          ...................                                                       
                              ............                                                          
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0094
This is Time to Panic
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................';:c::;;,'...............................'',;::;:;;;,'.........''
...................................,;:::::;,'..............................''',;:;;;;;,'...''.....''
..................................',;;::;;,,'............................'''',,,,;;,,,''.....'',,,;;
..................................','''',,,''....................'''''..'''''',,,,''''',;;;,'',,,;::
..................................'''''''',''................'.'''''''.''''''''''''''',;:;;;,'',,,::
..................................''''''',,,'...........'''''''''''''.'',,,,'''''''''',;;;;;,'',,,,;
..................................''''''',,,'....................'''.'',,,,,,,,''''''',,;,,,,''',,''
.................................'',,,,,,,,,'...'''''''.............',,,,,,,,,,,''',,,,,,,''''',,,,'
.................................'',,,,,,,,,'''',,,,,,,'''''......'',,;;,,,,,,,'''',,,,,,,''..'',,,'
.................................'',,,,,,,,,''.''''''............',,,,,,,,,,,,,'''',''''''''..'',,,,
.................................',,,,,,,,,,'...................',,,,,,,,,,,,,''',,,,,,,'''.',;;,,,,
................................'',,,,,,,,,,''........;;,'.....,,,,,,,,,,,,,,,'',;;;,,,''',,;:;;;,,,
................................'',,,,,,,',,''......,..;;,''..,,,'',,''''',,,'',;;;,,,,'',,,;::;;',,
................................''''',,,,',;,'........,;;,''',,,'''''''''',,'',;;;,,,,'',,,,;;;,,',,
...............................''''''',,'',,''......''''''..'','''''''''',,,',,,,,,,,,'',,,,,,,,'',,
............................''''''''''',,,,,'''....''......''',,,''''',,,,,',,,,,,,,,,'',,,,,,,,',''
..........................''''''''''',,,,,,,,'''''''......'''',,,,,,,,,'''',,''''''','',,,,,,,,,',''
.........................'''''''''',,,,,,,,,'''''''''.....''',,,,,,,,''''','''''''''''',,,,,,'''',''
.........................'''''''.'''',,,,,,,'''''''......'''',,,,,,,''''',,''''''''''',,,,,,,,'','''
..........................''''''.''''',,,,,'''''''''''''''''',,,,,,'''''',,,,,,,,,,,'',,,,,,,,'','''
..............,;;,,,'.......''''..'''',,''''''','''''''''''',,,,,''''''',,,,,',,,,''',,,,,,,,,''''''
..............,;:,;,,''......'''..''',,,''''',,,,',,,,'''''',,,,'''''''',,,,,,,,'''',,,,,,,,,'',''''
..............,,,,;;,'''..........''',,,''''',,,,;;;,'''''',,,,'''''''',,,,,,,,'''',,,''''''''''''''
..............,'',;;,,''.........'''',,,''''',,,;;;,'''''',,,,'''''''',,,,'',''''',,,'''''''''''''''
..............''',;;,,''.........'''',,,'''''',,;;,''''''',,,'''''''',,,,''''''''',,,'''''''''''''''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0079
This is Becoming
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                               .    ...                                                             
                        .......',,,''''..,,;'.''.... .........                                      
                    ....',;;xc.........;:c:cc;c:clc;lll::,,''.....'                                 
                  ...';:lc:;.........';clolc:::c;c;;lloodOOkxoc;''......                            
                .......'.......',...',:lol;,,;::;;:;:::clloodxxdol;';;;'.....                       
               .............',..''...'',,,;;;;;;;;;;;:clllllllolccclodd::::,....                    
             ......,,'.';::cc,........'',,,,,,''',,'',,;;:cccllllllllooc::;:c:;'..                  
             ....,::::,..,;ccddl:;,'''.........'''',:c::;,'''',;;:clooddddlccclo;...                
            ,..,,;;::;..''...;dxxdlc:'... .........,;lodc;,,,,,,;,,,',,:codxkkxdx;,..               
           ':..''..;;;.....'.,llodddoooll:;,;,'......';,''',,''',;;:;:c;;::coOXK0x'...              
           :........';::;;:clddddc;;lcll:;::llc:;;:;,........',,,,;;cc:clolccoxkXKl'...             
           ..  ...'...,;clooddddxdoo;coc;;;;cc;'.,cccc::::;;;;::cllodxxkkOkkxxxxx0O,'..             
            .   ...',,'..'':ooddxkkkoddol;:clc:;,,;;,,',,,,;;:ccccccloddodkO000xkdO:;..             
            .      ...''''..',:looxkxxdooolllcclcccccccc::c::::::cccloxkO0KXXOkdkdl',..             
             . .       ..';::,'',,,:loxoddodlclollllooodddxxxkkOOO000KKXXXXKkdxddd;,..              
              ....       ...',,,,,,;,',:cllooloolllooodddxxxkkOOO000000Okdllddxdo;,..               
               .....       ...'cllc::;;,;:cc:c;;c;;;;:::colloloodollccc:::clldxo;'..                
                 .........';,..:ooc,,,;;,,::;;:,:;,,,''',,,,,;,,,,;;;:;:cccccdc'...                 
                   .....',,,,;::c;''......;,.''';c;;,',,,,,,;;;;;;;:;;;;;:::;'...                   
                      .....',,,,'.,.......:........'''''''''',,,',,,,;;;,'....                      
                          .............'',,................................                         
                                ...   .....................,'.........                              
                                                 ... .... ...                                       
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (13 POSTS)
>>>