I like it. What is it?
C:/TAG/Photography/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0234
This is Tony Futura
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK0000KXXXXXXXXXKKKKKKKKK0000000O00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK000000XXXXXKKKKKKKKKKKKK000000OOOOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX000KKKKKKKKKKKKKKK00OOOOOXXX0000KKKKKKKKKKK00000OOkkk0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0000KKKKKKKKK0000000OOkkxkXOOO0000KKKKK00000O000OkkxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0OO00000K000000OOkkkOkkkxdoOdkOO0000KK0O0000OkkkkkkxdddKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOkOOO0000OOOOkdxdooxkxxdolc0ldkOOO0000Oxxxdloododxxddoo0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOxxkkOOOOOxollc:::oxxddlc:lXdlodxkkkOOkxolc::clkodoolooKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOxxxxxxxxxxdollodddoolcc:kXXxlooddxxxxdloodcco:lllclcOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkdooooooooooooollccccc:xXXXXkolllollll:;lcc:;:::c;;OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOxoolllcccc::::::c:,cOXXXXXX0dccccc:::;,'.,::;',dKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkdc:::;;;;;,,';oOXXXXXXXXXXXkoc:,,,,,'..';lOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0kxdoooxk0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0OOOO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0225
This is the Age of Instagram Face
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''''''''''''''''''..............':cccccccccccccc::;;;,,,'''''''..............'''.        ...........
''''''''''''''''''............';cccccccccccccccc:::;;,,,'''''''.........''''''''.       ............
''''''''''''''''''...........;cccccccc:::;;;,,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''.........      .............
'''''''''''''''''''.........:cccc::::::::::::::;;,''.',,,,,,'''''''''''......'''.      .............
'''''''''''''''''''........;::::::cccccccccccccc:::::;;;;;;,,,,,''''.'''''''''''.     ..............
'''''''''''''''''''........::::::::cccccc:::::::cc:::::::;;;;;,,,,,'''''',,,.....      .............
''''''''''''''''''''.......;::::::;;,'';::;'..',::;;::::::::;;;;;;,,,,,,... .:ol'       ............
'''''''''''''''''.''.......'::::::;,;ldxxd:,..':oxxl;:::::::::::::;;;;;,;'..,cl:,'       ...........
'''''''''''''''''..'........;:::::::::::cllc::cloolcccccc::::::::::::::::;;;;;;;;;,       ..........
'''''''''''''''.............'::::::::::::::::::::::ccccccccccccccccc:::::::::::::::.       .........
''''''''''''''...............;:::::::::::::::::::::::cccccccccccccclc:cc:::::::::::;         .......
'''''''''''''.................::::::::::;;;;;;::::::::ccccccccccccclocccccccc::::::;          ......
''''''''''''..................c:::::::::;;;;;;::::::::::ccccccccccccllccccccccccccc.          ......
'''''''''''........'..........cc::::::::;;;;;;::::::::::cccccccccccllolccccccccccc:            .....
''''''''''........'..........,ccccc:::::::;;;;::::::::ccccccccc:::cclllccccccccccc'            .....
'''''''''.......'''..........ccccccc::::::;;;;::::::cccccccccc;,',;::cccccccccccc:             .....
'''''''........'''..........:::cccc:::::::;;;;;::::cccclllccccccc::cccccccccccccc.             .....
''''''.......'''...........;:::::::::::::;;;;;;;::cccccccccccccccccccccccccccccc,             ......
'''''.......'''..........,;;;;::::::::;;;;;;;;;;:::ccccccc:::;,,;;:::;,';cccccc:.             ......
''''......''''...........;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,;;;::::::::;'...',;:cclc:,.:cccc:.             .......
'''......''''..............,;;;;;;;,,,,,,,,,,,,;;;;::::;.....',;::cc:;'..:cc::'             ........
''.....''''..........'.......',,,,,,''''''''',,,,;;;;;;;,....,:lodlc;'..'::::,             .........
'......'''.........'''''........''''''''.''''''',,,;;;;,,,,,'',:clc;'..,:::;,             ..........
......'''.........''''''''..................''''',,,,;,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;,              ..........
......''.........'''''''''''.................''''',,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;,.             ...........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0219
This is Crowdsourced Hyperlapse
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNWWWNNXllllloNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWKokOxol:dl,
NNNWWWNXWWWNkolllcooNNNXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOdd0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKoxxxc:;llc
0ddxddooddooc:::c:::::cdKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXkolllodOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMXoloxll:klo
ccclll::;:;:;:,;;;;;:c:cll0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXxllooccxkddkNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWN0OOOK0kookxoolddo
:::ccccc:;,:,:;:;::;c:ccooodNWWWWWWWWWWWWWWWWWNdlolclcloxkkx0WWWWWWWWWWWWWWNXXKXXxlllllccodoodloco:;
c:looolc::,::c::;:;;:,c:ooldNWWWWWWWWWWWWWWWWWW0lccclccxxddxNWWWWWWWWWX0kxoooooddllcodlccll',ocdcxcc
:ccl;::;,:';';',';c,:,ccoooxNWWWWWWWWWWWWWWWWWW0cccllccdkkxxNWWWWWWWWklllolccccc::cclllclol',ooooool
:::cccc::c:c,;,;';,,:,::oolokxxKNNWWWWWWWWWWWWWOlclllccxOkkkNWWWWWWNxllccllollolccloddoc:ll.'l:o:dcc
;::ccc:;;;:c;:',',',;,::ooooc:clokWWWWWWWWN0xxxxlllol:ck000ONWWWWWWWWklocl::ooo;,,,lxxc;';c',lcoldll
:;:c:cc:;;:c::,,';;;:;clollll;c::dWWWWWWWWXllccllllcc:ckOO00KKNWNWWWWOllcocloolcccclddlclll..lllclc;
;;:c:c::;;;:::,,';:,:::clllc:::::kWWWWWWWWdddollcclcc:ckOOOkolldxKWWNOcc;c::ool;;::cdxlcccl..l;o:lc,
;;;c::::,;:::::;,;;,;,;clcc;::;::kWWWWKkNWdxxdxo:cccc:ckOOOkl::lxOkxoocl:l:clll;;;:coo:;,;l::olololl
,;;cccl;,;::c:,,.;;,;,;:oll:l:::cOkkOOodK0oxkxxo::c:c::kOOOkocclxxkxdocc:ccclll:;ccldo::::l,;l:l:cc,
,,;:;::;;;;:;:;,.,.,,,,;ccc:;;cx:OlxxoodOclxkkko::ccc:ckkOOkl::cOxklll:c;c;:cl:',c,;dl''l;l';l;;::c;
,,;::::;;;c:c;:,.,',,,;:;ccloo;d:kd0llldxccdxddl::c::;:kkkOkl;;:kokxdolllllllcc::ocldl:cocl..clllllc
',;;,,,,,,,;:;;'.'','',,;:cc:;;o;Ooo:::c:cc:,,;:::c::;:kkkOk:,:;kooodocc:c::ll;',c,;dl..c.l',c,;;,c'
',:;:::;;;:::::;;;,,,,',;cc:olcocko,,,',c;::;:::::c::;;xkkOkx:loxlxddoclcllllcc;:lccol::o:l..cccc:l;
.',;;;;,,,;;:;;,','',;,;,;c;cxxklOl:cc,';;:;,;;;:;:::;:xkkkkloodOooxoollclc:cc:;;l::ol,;:'l..::;::l:
,';;:;;,,'.'.,'....'.'.',;:;;ood:o,,::,,',;.';;;:;;::;;xOOkkcloxOlodll::;cccc::,;l;:ol,,l;l'.:,';;c'
'..,''.''..'.'.....'.'.',;c;;::l;c:;;'','.''',;,;;;::;:xkxxx:codk:ldllllcllcc::''c',oc..l,l::llllcl:
,;',,,,;,..'.......'.'.'';::;;;:,,;''','.....',,',,;:;;dxdoo;codcoc:c:cc::;;c:;,;c',oc''c;l..;,,;'c,
;;:c:::,;.....':lc:c:,..';cc;,,,'''.'','.'....',,'',:;;lddooc;:;',:;;;::ccllc::;;c;;l:'';,l..;:;:'c.
.';,;;;:c:,.,,,::cllllc::co;'..';,l,:,:,'.''',,,.'',;;;ld:dkkxl:;:;:::clcc:;c:;..:.'oc..:'l..;:cccll
.','',,,l:'...',;:::cc:cclloo,,oddl::d;;c,.......''.,,:xOOxd;,lc::;l:,::;:ccc::,;c;;c:,,:,l..;;,;.c.
,';,:;..:;... .,,;'';',:l:;;c,;,''',,,';'....''..',.'loodd:.',:ccl''',cllc;,c:;..,..::..,.l..,c;;.c.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0208
This is Spoils of #nature
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ... ...,''.,..'ckcdlxdxdk0KkkKXNXKd:;::;:;;odOkkOOOOOOOOxkdddOO:,;ccclkOO000000K0Oxxkdlx:,c........
.. ............,;l'c:KXXlONONNNNXOdldoocccc:lkdxxxdxocdOlloc:lddc::cOxoooooddxxxkOkdl:;.............
...... . ............;cl':dlKKXXOx:::ooocooolcc:cdddll:oxcoccooodxddlodkxxkddxkol;'.................
.... . ............. .......:;xx,odxdxkdddoxxdllccc:cclldxoo:ccl:col:lll;;c:,.'.....................
...... .  .............'......:...ckdo:'cocddoodllc::ldoddlolc::c;''.'.'..........................'.
...... .  .... .....  .'...........;''...;,,;,:l;:,,.'''''..........................................
.... .    . .. .....  ............................................................................. 
....      . .  ..      ......... ..........................................................    . .  
.....  .  .  ....      ......... ........... ................................ ... ... ...... .. .   
....'.....    ...  .   .......   ...... .......... ... ...................... ...   .     .. . .....
.........      ...... .... ...    ..... .............  .. .    ..... .. . .    ..  .       ..   .'..
...'.   ..   ......'... .. ....  ...... .......  .. .. ..       ..   .. ...     .....       .    ...
  ..........  ... .'......  ...  ............... .. ..... .............   ..      ....     ..... .'.
  ........... ..'.......... ..........';,.'................................,........'...............
 ...,,''..............''.','''........',............................................................
 ...''''''.','.'''.'................................................................................
.....''''''........'................................................................................
..........''.''...''................................................................................
 ....''....',''''''...'....... ,....................................................................
..';c:;.....'''''''''','''''''..'...................................................................
...,...  ...'''''''''',,,,,,,'..'''',''',;',',,:''''.','',..........................................
.............',;';:::::;;;;;,,;;,,;;:;;;;::cclco:;;;;;lcll,,',,','..................................
          .. ................c',',::loldkxlllc;;:llc:::cxlc;;::cclco:;:cc';:'.......................
            ...'.....''.''':cO,,:codxdl:cclccclcooxolccdocd::ldlcllccddkkxkxodll;,,.................
'.'.          ..'.',,c:'',;ddK:'ddcl:lcccc:cxxxxkxoxlcdxlllccokdc:;;dkolooolldxxdol:'...............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0189
This is Insta Repeat
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MWWWWNNNNNNXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKKKKXXXXXXXXNNWWWWdO0KXNNWWWWWWWWNNNO;OKWWWWNNNNNNNNNWNO0KKKXNNNNXXX
MWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNXK00KKKKKl'dKXXXXNXX,;;o0NNWWWWWWWNNX0d...;kNWWNNNNNNNXNNd.',oKXXNNNXK
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOxxKX0xool0NNNXXO:,.,odxddldo..';,lOKKKKKKX0o;,....,;:0WWNNXOo;',''..',;d00KXNN
WK0O0NWWWWWWXKKKKKXXkodxo0Kkddd0KKKKKkdxl;d000000O  ..'.,clddl:'............'::,..............,ldko:
X0kkdOWMWWXKXWWWWNKdo:co:OXWWWNXKKXXkol,.:xOXXXXXK.....'',,;;'.........'',,;clcl;,'''..'',,,,;:c':c;
l;;odkOOkxxx0NNNXkdc::'doxX0XNNXXXX00xll:lkOk0XXXK''',,,:loloooc;'..,',;;:oK0,;xOkdccccclllood0Kc0NN
'';,;xOldkkk0XNOllc:,..cldxlxKXXXX0Oxlloolxkkk0XXK''',;clll,lcllllc,.',:lxOkc..cxdxxxkxolc::ckkxlo00
 ..   ...'xk0XKcc,,,..',;:llo0KKK0xo::lddodxxx0XXK',;;:::;;'';c,,....''col:ll''lcccldo:;;cclccl:ox:;
ccclcccc:ckK0OOOoodolcloooodxOOXNNNKOkO0000000NWWNxxxkkkxxxdxOOddxoooxkOOOO0OkkKkxkkOkxl,coxddxdodxd
OOO0OO0OOOOOO000KKKKKKKKKKKK000NWWWWWWWWWWWWWWWWWWXWWNNWNNXWMMMMMWKkx0KXWNWWWNNNNWXXK0kl;:oxkO0K0Oxx
kkOOO0O00O000KXXXXXXl;xNNNXXXXXNWWWWWNOxx0WWWNNXNX';ccclllc::odcl:..,oodxxkkkxxxddlcc:;,;:::coddlloo
Oo;,:O00OddckKXXXXXl'':0WXXNNNXWWWWWWO,,,,OK0OOkxx........,c'''..'..........'';;,...............,;::
xdl''dxOocc;;'',;c,':;cxc;lOkxxOOOOOd;,''';:lc:;,,.........'...............',,'''...'.......'..'''.'
;,.''':kkolc:,;;;'.........':,:;,,,,:,.''''.';:,,;.:c;;:;;;::c';l;...::::ccllo:cllccc:c:,:;::cllllcc
'...'..:xxxxo:::............Okk;''',''',''..'',,',dddoolc:;;;,.';:c:;,,;:clooo,cdooooolc:ccllooolooo
. ......ooll:::;'',,.......ckkx;..'''''''''......'...''..............;::llloocclodooolc:;:cclooo;:ll
lc:cccc,cl;'''',''.'......,:::;,....,;'.,l;lo;...',:c::clol;;::::;;;lkkO0KXXXXOOKKKXXKkodxxxxxxkdxxx
::;;;'......'::::;;:;;::::::;;,...:.::.'oo,:,'.'''lldxddoddoooddddddd0KKXXKXOOxxKWMMMMNKXXXNNNXKKKO0
:c,':........',,;:;ck0x::;:;,.....;.,,...'.,,,....;cokkxxxkxodxxkxxxo,;;cdOd::lloodkKNN0Okkkxddxdlol
,... 'llllc:'...':odXxloc;,;,.....;.,;',ool::;,,,;',clodxkd:l:cdxdocc;;;:ok0xlcloooodoloxxxdddooc:::
l,.. .:l::;,.....x0Oll;;.'''...''.;:lool.',lxolc::,;lodooo'.'lodoclccoodxkOOxxxxkkkOOOxdkxxkdooolclc
 ....ooo:c:;....cKllol:. .';,,,;:cllodl::...',,;,,;:ldodoo'.,ooooollccooddxxdclodxddll,l00KXXXKO0Okd
 ...   ll;c:,,ck0d...::;.,:oolc:cc:,o;.,,......;;''',;;:::;.,;;::;,'';:ooddlc::cldool'.:0OOOO000Okdc
.      .;:;,.'0d:.   .;';;,;;;,;;,......,;;,........''''';;';''.,'.....',;;:l:;c:cc:;. :dddkOxddolo;
         .'.,,l...   .'...,llc''.    .'..............'........'',.............co:,.'.  :l:ldolc'lxc:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0159
This is Smartphone Society
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxddddolcclxxxdoodkOOkkkkxlok0KKkc,.................c0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddoddxkkkkOO0KKK000OkooxOxl;'....................;dXNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNN
xxxxxxxkkkkxxxxxxxxxxxdddxxkkkkkO00KKKKK0Oxddoo'.                       ..0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxxkkkkkkxxxxxxxxxxdddxxkkkkkOO00KKKKOkxxxl.                          .,XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxkkkOOOkkxxxxxxxxddddxxkkkkkkOO00KKKOxd0k;,..                         .xNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxkkkOOOOOkkkkkkxxxddddxxkkkkkkOOO0KKKOdoOo;'.                           cNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxkkOOOOOOOkkkkkxxdddddxxkkkkkkkOO00KKOodkc,.                            ,XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxkkkkkkkkkkkkkxxxxddddxxkkkkkkkkOO0K0kokxc,.                            .KXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxkkkkkkkkkkkkxxxxxxdxxkkkkkkkkkkOO00ko;l;c,................'',;;;.      ,0XXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkkkkkkkOOko,' od::::;,,:ool;'';;,,,',;,       cXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXX
xxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkkkkkkkkkxxxc.;;;'....,cdxo:,.'.......        'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xddxxxxkkkkkxxkkkkkkkxxxxkkOOOOOOkxxxOOOOkc;'..       ...                    'KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ddddxxxxxxxxxxxkkkkxxk0XNNXXKdlcld:;lkOOOx:''..                              .kKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ddddxxxxxxxxxxxkKXXK00kdc:,,c:::lddddxxxddoddddddoodooooool'                  oKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
ddddxxxxxxxxxxxKKxdoddl:,'.'dxxxxOOO0O0Oc...,'.'x0000000000c                  xKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKX
dddxxxxxxxxxxxkN0lclc::;,,,,c;;;ldxdxOKKKoc.    .O0000x0000l                  kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ddxxxkkkkxxxxxXN0occ:;;;;;;,lclk00OOkdO0Ok0o    .d000o.'k00o.                 coooodddddxkkkxxxxxxxx
dxxxkkkkkkxxxXWXxlcc::;:ccc;llllkkOkddxd:... .;dk0000Ood000o..                .;;;;;;;;;:cc:;;;;;;;;
xxxxxxxxxxxxKWN0dllcc:cccll:ccllocx000OOxdxdxO00000000xk000d.,                .;;;;;;;;;:::::::;;;::
xxxxxxxxxdd0WNX0olllclooddoo::ccc:dddddddxxxxxxkkkkkOOOOOOOk,c                .',,,,,;;;;;;;;;;;;;::
xxxxxxxxdooXNNXkollcodxkxdokOKKKKOdc;.,l'           ..... .x.,;:,.                  ...',,,,,,,,,,;;
xxxxxxxdokXxddxxl:;;:llcc::c:;,''..  .;'.           ;',:::cll;,,;,c:'.                   .',,,,,,,,,
dxxxxxxdl0NXOl,'.....coo;''..    .    ...             ..':oolc;;::lc:lc.                   ..';;,,,:
ddxxxxl;.:KX0dc::,,'cxd;...             .                   .;olcdcclool'                     ..',,c
ddxxxc.....:ddc;,'. .::;.                                   .'lcdl::cclcl;                      .',:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0149
This is Hamburger Eyes
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNx::;;;:ldOKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx::oxxo:,..  .l0XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:lkkxo:;::ccc:..;kNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO..oo,   ;'....,, .,dNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMWx  :xc...,dl,,'...  .;kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMWK  .ooc;,l,c;:cccc;.  .cXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMWWWWWXOd.   cc;'cc;,;:::;;;.. .:oNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMWWWWNX0kc.  ..;' ..,,,;,,,,,:, .',kNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWNKx'  c;,..;;,. .''';:;...,'lNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMWXx. ...,:o;.. ..,'...;.lc.,dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWX:   . ,l...     .';;.':.;':WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNKk:.   'c,..'   .,;. ..  ..;oKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKx:..  'c   ,.''.. ..       .,oXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX00Kl,l,';cc,.  ...         .lOXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNOd;,oxl;,.   ...  'lc;,,;cldkOO0OO0OOO0XNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXKKK0000OOO0Oo:,      ..    cOkkkkkkOOOOO000OxxkOlxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOk0kxkkOOOO0000kl,'.       .'  ':kOOOOOOOOOkOOOOOxdxl':x00XMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKOxcOoloxOO00kOOd,..           ':dOOOOkkkkkkxkkkkkkdoo;.::dO:dNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMN00kkd:klcokOO0d;o;.            .lxkOOOOkkxxxdddxxxkkxdlc'  .:k::dNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWKK0Oc:lldccokO0K'               .lxkO0OOkkxdddoxdxkkkkdllc.  .cx;,lOMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0012
This is 2018 in Photos
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.......::ccccccccoooooCCCCCCCO88@@@@@8Oocc::::::::...::.:..:....:...........:cooCCoooooooooooooooooo
.......:cccccooooooooCCCCCCCCO8@@@@@@8occ:::::::.:::.:::...:.................:ooooCCCCCCCCCCoooooooo
........:::cooooCCOOOO888OOOOO888OOOOC::c:::::::cccccc:::::..................::cccoOOOCCOOOOOCCCoooo
.........ccccccoooCOOOO8888@@@@@@C:::::::::cooCOOOOOOCCCocc:::...................:cCOCCO88888@@888OO
.........coccccoooO8OO8@@8888CooCoc::::ccoCCOOO88888OOOOOOCocc::..................::oCCO88OOO8888@88
........:cccoooooooOOOOOOCO8C::c:::::ooCCooCOO888888O88OCOOOCoc::...................:oCCoCOOCCO88888
........:cccoooooooCO8888OOCc:::::cCCCoCCCooooCCO88888888OOOOCoo::...................coCCCOOCCOO8888
::::::::::cooooCooCO8888OCooc:::oCCCcccoooCOCCCO888888OO88OOOCCCo:::................:ooCCCCCCO8888OC
:::::::::::::::cccoCOO88OOOCo:cCOCooccoo::coOO8OOOO888OOO8OOOOOCoc:................:coooCCCOOCOOOOOO
....::::::::......::cc:cCOOooCOOOCO8OOCCocooCO88COCOOOOOOOOOOOCCoc:::::.....:.....:cooCCCOOOOOOO8888
...::::...............::cCOOOOO8888888OOOCCooooocoCCCCCoooCCOCCoocc::::............::cCCCCCCCO8@@@@@
CCoooocccc::..........:::CO88OC888888OC@@8OoccccccooCOOCoccooCccooc:::.....::.......:cooCCCOO@@@@@@@
oooooooccccooc:......::.cO8888888OOOO8OOOCCoccoocc:ccoCCOCo:coccoocc:::.........::ccoCCCOO888@@@@@@@
oooooooooCCoocc:::::::::O888888888O8O8OCCocoCcooooocC:::coocccooooocc::.........:ccoCCOOO888@@@@@@@@
cccooooccc::cccoooocc::oOO8OOCooCOOOOOCooooooCOOCCCooo:::ccoo:cccoccc:.........:..:oCOOO888@@@@#####
ooccc:::ccooooccocc::::COOOOOOOOCocoCOCCooocoO88OCCCocccccccc:ccooc::........:::::cCOOO8@@@#########
cccc::coooooc:cocccc:::CO8888OOCoCCocooCCCoCCOO8OCCoooccccooo::occ::..........::coCOO8@@@@@@@@@##@@@
ccc:coooooc:::occc::::.oO88@888OOCCoccccCCCCCCCOOCCooooccooooococ::.:.......:cccoCOO8@@@######@#@@@@
cccoooooocccc:coc:::::.:O8888888OCCoooooCCCCCCCCCc:cooococoocccc::.........:ccoC888888888888OOOOOOOO
coCoooooccooc::ccc:c:::.:oCOOOOOOCCoocoCCCCCCCooc:coooccccoccc:::........:cooCCO8@@@@@@@@@@@@@@@@888
oooooooocoococ::c::c::::::.:cCCCCCCCCCCCCCCCCoc:cccooocccccccc::.......:cooCO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@888O
oooooCCoccccccccccccc:::::::::::ccooooooCooooccccooooccccccc::c:::.:::oooC8@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@888
ccccccccc:cccccccccc:::::ccccccc::::cccccoooooooooocccccc::cccoc::ccoCO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88
ccccccccccccccc:c::::::ccccc:::::::::::::cccccccccccc::cccccoooooCCO@@@@@@@@@@@@@888888O888@@@88@@@@
ccccccccccccccccc::::::cc:::::::::::::::::::::::::::..:occ::coCCOOOO@@@@@@@@@@@@@@88@@@88@@88@@88888
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (8 POSTS)