I like it. What is it?
C:/TAG/Politics/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0258
This is The Long Goodbye
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00KXXXXKXKkc,''lXNXKxokc:,,:0XNNNNNXNNNNNXXNNNNXXXXXKOKxXXX0kdXXXKkc,,ckc';:0NNNNNXc;,;;;,'lKKOK0K0O
00KXX0dokKX0dxd0XNXXOo;:xddXNNNNNNNNNNNNNXNNNNKo:,.,,;ddxKXXOxxol;;;,oXNK0KKXNNNNNNO;,,,;,,lKKXXK00O
00kxxkkO0XNNXXX00Kkc,;;ckkk0XXNNNNNNNNNNNNNNXx.        .oKNXKOkxdooldxKNNNNNNNNNNNNXd,,,:ldcd0KKKXKO
0KKKXXXXOxOXNXKdcoc:coKOkkOOXXXXXNNNNNNNNNNX;  .,::;..   .dXXKXNXOXNNNNNNNNNNNNNNKKXOdxkko:;,oXXKXX0
KKXNX0OxxOOOddc:dkdx:cK0kk00KNNNNXXXNNNNNNNx  'kO0OOxolc, .OXNNNNXNXXXXNNXNNNNNNNXXXK00olc:;ckKXNNXK
KXNXXKXXXOol:,xNNNKo;:X0kk0XXNWNX00XXXXXXXXd 'odlcodxxoc;. .KXXXNNNNNNXKXKKXNNNNNXXXKKk:c::::OXXXNNX
KXX0Ododxdoc;kXNNN00KKNXkkk0XNNNKOloXkokKXxc.do:'''ol...'. OK0kOxlcoKkodk0XNNNNNXKK0KXl:::::;xXXNNNX
KXNNNNXKO0KKKNNNNNNNNNNN0kOKXNNNXOooX:.,o:cl:x00kkkO:,.''.xXO;;:,',x0ddx0NNNNNNNXKKXNNd::;;;;cOXNNNK
KXNNNKKd:::0NKk0KNNNNNNNNXOOOKNNNKxlOO'.o:;ocoO00xll,cc:;;0x::;'.:OOdd0XNNNNNXK0KXNNNNOc;;:,:::kNNNK
0K0xo:;:,;;;oxkdx0NNNNNNNNNX0xk0KXXOdxOl,;:c:odc:c,..';,:o:,,;;lk0xx0XNNNXK00KXNNWWNWNXx:::;c:;,dNNX
d:::,;c;:;::;::l0NNNNNNNNNNNNNKOOOKXXOxdxdllc:;;c,.'...';,''cO0Ok0XNNNNXK00KNNNNWWWWNNNNKoc::::;:dOk
:,,',cc;;c;loxxONNXOKKKXNNNNNNNNNX00O0KK0O0Oxd:'......,:;,,;;:::cx0KK000XXNNNWWNWWNXKK00Nxc:;:cc::;,
k;;'';:::dkOkoxd0XxcxOKNNNNNNNNNNNNNNNXXKK0kdxdl;...',';;,'...';:ldkOkkO0KXXNNWNX0Okkkk00KOoc:::::::
d:;,''',''';;dd:oOX0kk0XKdllokNWNNNNNNNXKOx;lkdol::,;d.;,;,.,clddxkxxxxk0XNNNXK000OOl:dOOOXN0l:c::;;
;';::''''...''..'::,;,,;,;;loXNNNXKOxddddooxo;.,;d0xc;;,:;;,::clloddxxd:lO000O0OOOOxdxkkOk0KNNXOxdlc
cldOKo;,.  .....'''.''.',,,cdK0kdddldolocdo:.. ,:;,oxo;cc;;;c:;l::loldxdd00OkkOkkOOd:lOOOkOOOXNNNNOd
0KXXXkx:..',,,..,,,:dxc:',;loxo;clloxlooccd'':.;:;;,:oc:clo;o;;dc;:;;;;lkkxkOOOOOkxxkxxkkkO0KNNNNNNK
xxOkddxxl:;,''''''',;:;;lodlldd::l:oocooxll;.;.:c,,:d;lcol;;cc:c;l;:::dkkddxxxxkkOO0xlxkkkk0XNNNNNNX
odxxdxxxkxc,'...'';','''c:'.';,'';,,lddloc;c.,';:,,cc:dd:;;::;;:ll:;;;;ddookc;okxxkxdod0OOkkkKNNNNNK
dddddxdddlccco;;;,;.''.... ..',,',,;,,,::'::.'';,'::odcl',..';;;,::,,,cxk;,oxOOOOOxddkOOOOkO0XNNNNNX
llxxxxxo,',c0K0kodd;;c:.....''',.'.....',,,;''',:;cxlo;..''.';;..,'',,,;kkdkkccdxxkxxxxxkO0XNNNNNNNN
oddocoold:''lOXX0klxOd'..,''c,.... ..''';:,.;'.';lo:c,.,;.,...,..;',,;,llxlxOkxOkddodOkkxxkkkkk0XNXX
00Ol,,;,;cc.;:,,cc.odoc'.''.';. ...,';lk0xc....'.lo:;.,,;;;;,;. .;',,,';:l:cxOddkkkddxxxkd:cdxdkKNXK
dOd,',,'..l:;''',,.lxkc;''',,'..';,,dkddl;......,;;.;,;:;:::;:;..''.''';l:,:lkOdxdkOkxxxxkdod0kk0NXK
clxo'''...cdkl;kk..'.:cc;;'...,;cc;,dl:;:;.',...,'..o:'cc.:c';'.c:':,;.,lxkxll,,ldxxOOxxxk0KKKOOKNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0250
This is the Fallback Project
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        .,,...,;:;'..,;:...:ldcc;'. 
                                        ...  ...  ...           ..','....';,.,,'....';;:,':,.. ....'
    .........'kxxxxxkxxd               xKKx :KK0..KKKx   ....,,,..,;;;''......',c::.oKKK,...::'.....
 .......  ...;KKKOO0000k ;cloooc;     oKKOo'0K0k..KKKOokkdc:'.;oxddkl:,.  .,okdol;..dKKK,.:xxod;....
...          ,KKKOOOOOOd x00000KKO.  :KK0koOKKkk',KKK0O0OKKKd.lO0000KK0c;d0KK00000k,dKKKokKK0Oo...  
..           'KKK000000d.x00OkOKKK; '0K0kdOKKkxk:;KKKOO0kOKKK,x00OkOKKKd 0KK0k00kOO.oKKKKKK0OOd;,;c;
             'KKKkO0000doKKKO0OKKK;.OK0kxkKKOxxk,;KKKK000KK0OcKKKO0O0KKd.k0KK00000O;oKKKOO0KK0x.   '
..           '000kO0000olO0000k000;l00kxd00Oxxkx..000O00000OOcO0000kO00o kO0000000k,l000xOOO00Ol..  
..           '000kO0000llO0000x000:d00kkd00Oxxkc..000O00000OOlO0000xO00d.kOO000000k'l000xOOO00Oc  ..
.'..         ,000xO0000.lO0000x000co00kkd00Oxkl  '000k00000OkcO0000xO00o.kOO00000OOcd000xOOO00O: ...
  ...... ....;000xO0000.lO000Ok000cd00kko00Oxd'.;,000kO000OOkcO0000xO00d.kOOO0000Ok:o000xOOO00Oo'   
      .  . . 'OOOx..... oOO00OkOOO;o00kc'00Ox:::..OOOkO000OOk:OO00OkOOOo'xOOO000OOk.oOOOoxOOOOOo ...
    ..  .....,kkkd      .dkOOxlkkk,oOOd.,OOO:.  .,kkkdxkOkd:.;xkOOklxkkl .oxxkOOkd, ckkk'.;xkkx;'   
   ......  .. ...       .,,.,.,...... '   ..     .;;'........,;:.........,;:'.........:l,.....   '. 
''..........  ...     .;.. .,l.   '    .'c'......,'..      .'.  '.     ..   ..      ..  ,    .....::
 ..;::c...           ,:''...  , .......;,'      '.   '    ..     .'  .'.      '   ..     '.     .. .
..... .,::,.  .',,,,c,c:  .  ..d;.    ,   '   ..      ....    . ...::'.........:;;.       .. ...    
     ......;;'..    ..';;c:c..' '.  .'     ..;.........cc......   ..'.        .'',.........;c;..    
     ...                   .;l,  '.........';:.      .'  '.      '    '      '.  .'       .. ,   ...
..  .,                        ,x..lc.     ..  '.    ..     '   ..      ..  ..      '.  .'.    '.    
 .  ..                        .x., .'    '.    .'  ,.       ..,.   ......;c.......  .,..       ..  .
 .  ...                     ...dl    ,. ;.      .:c.........';:..   .   ..'.    ..  .;:'........':;.
..  .'. .....         .....'.. d.     ;c....... .'.'       ..  ..      '    '      ..  ..       '.,.
.. . ........'.'....'''......  d,.... ,.,      .'   '.    '.     '   .'      ..  ..      '    ..   .
.. . ..      . ..   . ..  . .  d.    ,. .:   ..;     ''  ,.   .   ;..;        .'.,        ;  ;      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0198
This is 100 Everyday
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
      ..      ''.       .;.    'c;.          ..      ..,        .'.       .                         
   .  ,:;.  .  ;;       .c,    .. .       ,:.;l.    ,dlox.     .,cd.     ,.',       cx;     ...'    
   ,. '     ...,..     . .k'    .....     ..'''..   .c  c.     ..'..    ...,.     l,..      :'..    
   ....      ..         .          .        .        ...                  .        .         .      
     .'.                          .                    .                                            
     ;do     :l...      .::;    .,.oc      .dc       .dd,       ;:      .xd'       c,:       ..     
    ''..;    .c';.    c:.:.      .....    ..;.',    ;. '      :' :'    ...c.      .c'.      c.,     
    .;...     ..      ',',        .         ,.       ..        .,      ,..,                 '..     
                                                                                                    
    .ll;        ;.     ;lc       .ol'       ''      .lo'        :c:      .''     .ox:      .,''     
    ' ':     ...c:     ' '.      ;..;;    ..':.      .,'.      .. :    .;.;..     ,...     ;',:.    
     ,.       '..      ...       ....     .. ,       ,. c.      ..     ...,.     ., .       ...     
                                                      ..                                            
      ..      cdl       .''      .:c,      .ll,      ..         :c:.    .,:         ...       ,c,   
  .  :;,      ;cc'      ; ..    ..,l.     , ,'      .,,.        c''   .o..'.     ';...      ..;'    
    .'.      .'.:.      ,''    .:..:.     .'.       .:...      ,'.,     . .      ,' ;.    .'  :.    
              .                                      ...                           ..      ..       
              .        .'.        ','       ,:c.       ..      ...       .ll'        '.    .;:      
   ', ;xo    .d,'.     :::.      .l,'c    .':dc.    ..,co.      ,'       .' '     . ':.    .c''c    
    ,;'.      ..,.    .:.'.      .:...    . .:.     .,,..      ...;      ';,'    :  :o    ,,  .:    
                        .                   .                  .'.       .         ..      ;'..     
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0178
This is the Undercover Fascist
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKK00000XNNNNNNNX                                                    .::::dK'     ,00000K00K0K00
KKK0KKKK0000XNNNNNXXXccccccclcl.              '........ ..        .',,,,,,::::oKo:::::oKKKKKKKKKKK00
000000K00000XNNNN0ooooooooooooo.          .'.',:loddxxdol:;'.     'XXXXXXk::::oKXXXXK0OkkOKXXXNNNK00
000000000000XNNNNO:           '.        .lkO00000O0000OkdxOxoc'.   kXXXXXo;;;;oKXOxdcc::okxOd0XNNK00
000000000000XNNNNO:''''''''''';.       ,x0KKXXXXXXKKKOkdoxkxxo::;,.cXXXXX:;;,;lKXxooldxkkkk0xKXXN000
000000000000XNNNNO:;;,;;;;;;;;;.     ..l0KXXXXXXXXXXXXOxdxkdlo:cl::;XXXX0;;;,,cKXxooxdc:oxk0dKXXX000
000000000000XNNNNO:;,,;;;;;::::.    .;o0XXXXXXXXXXXXXXOkddxolololc:;kXXXx;;;';lKKdxddkccoddOoOOOO000
000000000000XNNNNO:,,,;;;;;;;;;.    'o0XXXXXXXXXXXXXXK0kxxooddxdclc;cX0Xk;;;;;lK:.ko.'..o0Ool'.'.O00
0000000KK000XNNNNO;;;;;;;;;;;;;.  .'cx0XXXXXXXXXXXXXXXKOkxdlxkkxol:;'kxd,c::::lK:.ko,:..lOO,:.,l:O00
000000K00000XNNNNO:::::::::::::.  ':lkXXXXXXXXXXXXXXXXKKKkkkO00koc,'.;;.cd;;;;lK;.'........,,..;'O00
000000000000KNNNNO;;;;;;;;;;;;;   ,cOXXXXX0K000kddloodoxkkKOxxddc:;':d,',';:::lk,.....'..'';;....O00
00kldk000000KNNNNO:::::::,::::'   .oKXXXKxkkOOxlc;,..'',:xKdc,''...,0k....':::;......,;::,'''.'l;O00
00x,,',:oxO0KNNNNO:::::::,::::. ck,d0KXXX0KOxkocc;...;:kKXXk:......k00.....::::,',;.c,.o';;.;'.l:O00
00d,',,,,,,:KNXNNO:::::::,:::;  ;xlx0KXXXXKdocdo......:OXXXk;.....d00Kcc:;;::::.....',,;'','...,'O00
00k:,,,,;:lokNNNNO:::::::,:::.  xOox0KKXXXXXXXXKx:'..:OXXXXk'....c0000oclll::::ooooc:loooooxkkxk0000
00kol;,;oOk0ONNNNO:::::::,:::. .kkok0KKXXXXKK0KKOOkOKXXXXXXk....,00000XWWWWl::cNxKWWWWWWWWWWWWWWW000
00xokoxxddc;oNNNNO:::::::,::;  .dodO0KXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXKd...'O0000000000d::c00dx00000000dkKWWW000
00d':;ccxc,,cNNNNO:::::::,::.  .xlx0KXXXXXXXXXXXK0kxdKXXXXKo'..x000000KWWWWNc;cWWWKxKXXKKKXWWWWWW000
00d'';cc,,,,cNNNNOcc:;;;;,;;. ;xxlO0KXXXXXXXXXX0d:'.cXXXXXXx,.o0000000XWWWWWk:cWWWWNxKWWWWWWWWKOW000
00d',,,,,,,::NNNNNNNx         .;cdOOKXXXXXXXXXOo;..cKKdcxkl,.:000K00K00KKK0K0ccKKKKKK0KKKKKKKKKKK000
00d'',,,,,,c:NNNNNNNx            oxk0KXXXXXXXOd:,,dKXXXX0c.;.lxk00K0000000000dc000000000000000000000
00x::::::::olNNNNNNNx            ;dxOKXXXXXK0kkkcxK00KXXO''k;',;;od:clkxk00000c000000000000000000000
00x,,,,,,,,:lNNNNNNNx            .oxOKXXXXXXXXKxc::oOOxoc:::'''::cK;''oodo;:xoO000000000000000000000
000Oo...,;;;:NNNNNNNx             ,dx0KXXKXXXKx;cxKK0kxl,''''',,cllc'''',,''oxkKKKK00000000000000000
0000O.'o,.,,,NNNNNNNd              oxOKKKKXXXKkKXXXXXXKOl:'''',,,oo;:,',,'cOKKKXXXXXK00000000000000K
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0158
This is Rupert Murdoch's Empire of Influence
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.;:o,:kxkx:,::,dlcdOk..'dk0xOxc.;ocooodxkOOO000000000kkdodxkkxkkkkkOl,lodl:.'cl:;d,ok00O'...........
,,...,coxxdc::dkccclkxl;:o0Ok00x:ccddxkkOO00000KKKK00OOOxxooodddxkOxxx;.'';:;:..',x00Ok;............
O0Oxoc'.'cdxkc:dol:;''d00xO00OOocldxkk00KKKKKKKKKKKK0000OOxoolllccclcll'...';;,',::;;'..........,,'.
00000x:.......cdkxo;::,;::oxkxl:ldxkO00KKKKKKKKK0KKK00000Okdoc:,;;,',;:c.....','....................
KKKkc..;lxOxdl,.,cdxxolcdddddl:cdxkkO00KKKKKKK000K00000000kkdc;;;''..',:;...........................
0Kkl;.lx000K0o'.,,'''','',;::clokxOO000KKKKK0000OO00K000Okkxlc::,,.....,;...............,........;..
K0kd:o0KKKK0d:'oO00Odolc;;'.;ooxkkO000000KKKKK0K0dK00000Okkxxxocc,......,......,;'................,:
0Oxocl,l0KKOxcok0KKOc;;cdoc,,ldxxxkO000OkxdkkkOKkd0OOOdcc:cllll:;'.....,c,cdOO0Okxoddodk,:odoodOl'O0
0ko:'...cK0kd:;.;O0;.'..'',;..:dlc;::llccccc;,ccc::;'.':clooc,.........'.;000OdoodkO00d,.xO00Kx;.,dx
0ko'.:dx000d:.'clOOloxOkoc:xd;,...,:c:;'',;;l'.,ll'...;:;,''........''..,x0OOkdo:cdOKx:''od00d;..;ld
OOx;;0KK0k0kl'O0K0llOKKK0koll;ooc...:llccoodkd.x0k:....,;;,;;,,....''...':'.:000kO0K00xkxx0KKkoolckK
:kx;kK0o,,ldloK0c,;,l00kl;xdccldOo';;ldolxOOO:;kOx:....:ooooxo:.',:;.......'lKKKK0OkOOOxxx0000kOOdKK
ldkldKKOo,;cldKKOolodOko:,ool::dk00occoxxxdc:ok00Oo,...;:;clclddlc;'.....'';0000O000Od:,xxkkkkOlklOk
xkOOk00kdolllx0k:,;;;lkkl::xdl;loOO0K0OkkOkxdx0KK0k:...,dOOOkdc,,'''.....;';k00Oxlclo;,dk000kx:'xo0O
.'ckO0klclcc:ck0Od:,',c;'.,dol;;lolO0KKKOxOxl:oxo:;'....'ck00kd:..,'.....;'.,oocxOkxdl:clclol,,lkk00
odkkOkK0kdoloolx:..........okl::dOoO00OlxKK0000Oo;,;,'.'',:lkkd:..,'....''....;,,codxkoOOxxxoc,ll:::
oolcd;dKK000koc............;ko:;x0dkko:k0000K0000OkOxl::,';:;dkl'.'.....''........',',d000OOkxldOkxd
Odll:,:ko:'..'.........':clodx;,okdOk:kdccllooolll:;,......,ld0k:........ckkxkkxl,....,:dkOOOklO000O
lc:;;;'..............,lxkOO0Oxx::dx0OkkdOOxlclodo:::,,'..,llx0KO;.....,;okOOO000KKk;...,;c;;:;lk0000
;'...'.............':okO0000OOOOc:oO0KOo000OkkO0OOkkd:',;c:cKKOl....,,.':lllxO0000K0;......,...,lllo
...................:dO00000O000l:l:dO0do0OOOOkxkkdl:;;,cloxcKk:....l0Oc'.,,...:k0000k.oo:.....';,;:'
............':'...':dkkO000000dodddodOkO0KK0OxkOOkdcc;,lddc;0l....;;'oc.'....'.oO00Okd0KK0d........'
...........,lxd....,clxO0kxk000O0000kxxolkO0klcccc:;;,.c:'.',..';l:cclxdlccl....;:oO00000KKO'.;x:...
..........:okO00l...,:;;c:;ododkxkkO0000Oxolc:'.';'..'........,:cloxkO00kolloOx,....,lkO0000k.cKK0l.
.........'lxO0000O'..'.::loO0d:k0xlxxkOOkOOdl,'.,kOxc'........,:lldkO000o,;cd0l...;...cO00O00.xKKK0c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0154
This is Unbreaking America
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNKXNNNNXoKNNNKddKN0NNNXOKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNK.xNNN0XdcONNNk.xNNNl ,kO;oddx'xodXoNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo;k.odOlxlk:;:lod ONNxNN0oxco;;l'0;:l;.dkOKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNN;occkoOxdlOxcolx0xONXoxkKNNOkkXXdO0XKkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNXOO0NNN0kk0NNNX0OO0XNNNNX0OOKNN0OOkOXNNXK0XNNNNNX0OkOKNN0XNNNXOOXNNNNNNX
XNNNNNNNNNX0OO0KXNNkllldxxOXklll0NOlldxNNxoddollON0olokKoK0llkXxoOXdlllkNNNkloOdllKdooXXxookXNNNNNNX
XNNNNNNNKlllkXX0koOdc::k0Okx:,''';...,;Ol;,dkx::lOcloKNN0NkllK0dldxlldoldO0llKNdxxXKolllloKNNNNNNNNX
XNNNNNNNNolldKOxdc,,.......'.........,'c',:O00llooolONNNNNxlcccdkk::;ll;,cc'':ccc:::,. . ....cNNNNNX
XNNNNXl...         ....,:cx0ccldlllOlllXc:;ll:'';''.....                          .''....''':ONNNNNX
XNNNN;  ....,lkkdxXXlllllodXdokNkxKNOolXKxoclldO0xc;;ccoOxlcxXocckdc0XXKdloOlcoclkOOO::;d00KNNNNNNNX
XNNNNKOKNNollxkkKNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNXXNXdldX0NNNNNNXNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNX0KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOOKNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNddOkONNNNNNNNNNNNNNXKXXXXKKKXXKXKKXXKKXNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkxxO0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxk0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKxoc,coo;:ld0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0.           .xNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo.            'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkxd.        ldOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNxlOl.''';,',KxkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOOc;cldodooOKKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkc::cc::::kNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKcccccloddddXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0150
This is The ISIS Files
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooc:oxdodxxxxO0Okk00xkx:'lOOOdOK00KK0lolkKOxoocok:''.,dlo,....',,,;;;;;::::::cccclodcoodddddddoooo
ddddlloooddxxddkkkkkO0xkx:;l0Okd000KK0OodcK0Odooc:Ool..,cxl;'....',,;;;;;::::c:ccccllocoodddoooooooo
ddoddcdkxxxxxddkkkxxkOkkxc:lOkxd0OO0OOkolc000ooolcclll;;;;''.....'',,,,;;;:::c::ccll:coooddooooooooo
ooddollooooooooooooooooolc;cdxxokOOkOOklloxOOddc'... .':'...  ....'',,,,;;::cc::cclllooooooooooooooo
olclcclc::cccccc:::lodlcc,,:oxdlOkkOxOkoocxxOoc,...    .;''.......'',,,,;;::c::::cclllooooooooooolll
cc::c:::;;:c:::c:::coxocc;,;ollcxxkkkkxoocddd',,..  ..  :lc..'...''',,,,,;::::::::cllloooollllllllll
odooollooollllllllcloddoo:,:odlloxxxkkxcc:kkl.,,.   .  ';;;,,,..',,,,''',,;;;;;;;:::ccclllllllllllll
xddddclodollllllllcodxdddc;coloooxkkxOxcc:kkdo;'.       ..':l'....''.  ...         ...';::ccllllllll
:;;;;;:cooodoloooloddo:'....',,,:coxxxdlo,,,'  .. ...         ..........      ........  ..',:cllll:'
.......''',:clodddc;....';,'.....',,;:ll:.. .  '.,,.             .......       .   ........  .,,..  
       ......,;:::;;..              .  .'.  .....c;   . ..        ..                .     .  ...    
                  ...                 .,.   ..  'o   ....       .                . ..         ...   
                                     .'.     .  ..   .         ..            ..... ..        ..... .
                                   ...      ..  ,..      ..    ..             .     ...       ......
                                  ',.       .  .,,       ...                        .              .
                                 .;.          .';;.      ..                                 .      .
                                .cc.         ..'....    .'.                                         
                               .xkc.        ....'....   '.                                          
                              .;;. .                   ..                                           
                              ...  .                  ..                                            
                                           .         .c.                                            
                                                    ;o,..                                           
                                                   .:'..                                            
                       ...........'........        '...                                             
            ............''.''.........             .                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0139
This is Fearing for his Life
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xKK0kdl..                            ................',;;;:loxxodk00KKKKKOk:c;,;:c:ccc::c:::::::::;;
oOOk:;'..                          .................',;clloddxkxxk0KKKKXK0Oc:;;;::::::::::::::;;;;;;
cxxdd:;..                         ..................',;coxOkkddxkOO0KXXXXKOl::;:::::::::::::::;;;;:;
oOOOOxc'.                        ....................'';:ldddlcclodxO0KXKK0l::;::::::::::::::::;;;:;
dKKKK0x;'.              ..   .   .......................';ccclccc;,,,;cdxkkdolc::::::::::::::::;;;:;
oOOOOkkl;:,,'.          ......  ............      ...   .',,,;loc;,''',:lxkollldl::::::::::::::;;;:;
xXXKKKKKkdl'           ........ ......  ...     .      ..'''.;Oll....':::ldoolllo::::::::::::::;;;:;
kNNNNNXX0do,''.        ..   ..... ...................   .''..ckcl'''.,clodolllllcl:::::::::::::;;;:;
kXNNXXXK0x:col,.       ..  ..............'............   ...,oKkoc;:cloxkOddollo:::::::::::::::;;;:;
xXXXXXXXKKKK0d:'        ........ . .......'..................oXN0xooxkO000l:lo::::::::::::::::;;;;:;
xKXXKKKKKKKKKkd;...,... ..........  .........................,OWXkdodxkO0Oc:::,::::::::::::::::;;;:;
xKXXKKKKKKKKKKKOdooxl...'..  .....   ...................  ...'dNW00OOO00Oo;;;;,:::::::::::::::;;;;:;
:ollooollllllllllllc:'...'     ...  .................  .......:0WN0O000Od;;;;,,::::::::::::::;;;;;:;
                              ....  .................       ..'lOOK0O0Od;;,,,,,:::::::::::::::;;;;:;
.................................. ...................    ...,dKXKKK0Od',;;,,',:::::::::::::;;;;;;;;
,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;..  .......................'cxco0KK000k,',,:,'',:::::::::::::;;;;;;;;
,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.   .............         ...;,;:lxddl.',,,;,',::::::::::;::;;;;;;;,
,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,..     ............         ..;cxkxooo...',',,',::::::::::;:;;;;;;;;,
,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.                         .......':oxxd.  .'''';,'::::::::::;:;;;;;;;;,
,,,,,,;;;;;;;;;;;,;;;;;;,,,,.                       .......';;:ldxd:.   ..'',;';;:::::::;:;;;;;;,,;,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'                        ......,;clxkkx:,.     ..'',;::::::::::;;;;;;;;,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'..                            ....''';cll;'..       ..';;:::::::;;;;;;;;;,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,'..                                    .. ....''...      .       ...,;:;;;;;;;;,,,,
,,,,,,,,,,,,'..                                        .    ......       ..            ...',;;;;,,,,
'''''''''..                                           .     ....        ...                  ...,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0121
This is the Fox News White House
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   ...            .....',;;;;;;;;;::::c::;;;;;,,''l..''''''''''''.............    ........          
  .......       .......'',;;:::cccllllllccc:::;;',l,,,,,,,',,,,,,,'''''''....................       
    ...................',,;:clodolOOoooo:ccc:::::;:;;;;;;:kOdcdol:,,;;,,,'''........................
.      .............'',;;;:ccoKKlKNdodddlooocc::::l;;::::dWXlkNKdc;;::;;,,,'''''....................
.....   ..........''',;;:::clkKdkXOkkKKKXXNOllcc;ld:::::;KNoONXkolcccc:;;;;;,,'''...................
................''',,;;;::clo0OxKXNXNXOWNWWkoollcco:::::oWkKKKNXXNKXXKKk:;,,,'''....................
................'',,;;;::cclxXkO:KxcOK0x0k0Kdollcc:ccc:;KOKOckKddXKNXNNx:;,,''......................
................'',,;;;::cloO0KxkK000XXXNXWNxooll:lccc:lX0NNKXXKk0OOkOO0c:;,''......................
...............''',,;;;:ccldKkKXNNNKoNKN0xXXxlol:;cc::;kk,XOKNNXdkNXXOXXd:;,''......................
  .............''',,;;:ccloxkcOlddddcoclclolcllcc';:::'cc:c::lloo:dldlkOl;,,''......................
.  .........''''',,;;::clloo::::::::::::::::;;c::..;;:';::;;:::;;;;:::::c;;,'''.....................
...............''',;;;:::cllllc:cloooooo:olc::;;;..;;;;;::;;llooolc,:::;:;,,'''.....................
        ....''''',,;;;;;:::ccl,,;loollll,:;;;;;;,.',,,,,,;;,:ccclc:',:;;;,,'''......................
        ...,,.','''',,,,;,;;;;:::::;:cc;:c:,'',,'''','''',;;,:;;;:::,;;;,,''.........';'......      
       ....',,;;;,',,;;:;';::ccllllccc:::;;,,,,,,,,,,,,;;:::::::::::::;;,,;;,,,,,;,,,,;,....  .     
                 .        .  .'''''.''......................'''.''.....    .....    .......         
 .                 .        ...,'';......'..' '..,..' .  '......','...                ...           
                               ..dl. .'0o,.;0 ''oXd.,.0:.,c0;. .cxl..                  .            
                                .::' .'..,..'.''...',.'..,.',. ,'.                   .              
                .                ..'..'  '.   '.   .'.  .,. '..,'..                                 
                                   ...:d;'.,d '.cOc',.d,.,:d:..,''...                               
                                  ..'.lKc'.,x.'.l0l',.x;',oKc.',cO.                                 
                             ..    ..';c,...;....,....;.'':l;..,:l;'                                
                            .       .......               ...........                               
                         .         ....  .           .    .   '..  ..                        .. . ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0101
This is Trump's Two-Year War
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                         'loooooc,,,,,,,,,,,,,,oK0Okc,,,.....'oOOOKXXXXXX0:                         
                          coooooc,,,,,,,,,,;;;;oK00Ol,.......'lO00KKxoooo,                          
                          .,;odoc,,,,,,,,,,;;;;o00Oxc'....:::;;xO0KO,                               
                              ;oc,,,,'...',;;,............''dx;okOK0;                               
                              .oc,,'..      .           .'''oocxdcc'.                               
                             .,o:...                     ...';,;',.....                             
                                ..                                ....                              
                                                                                                    
                                                ..                                                  
                                              .',,,;,..                                             
                                              ..,;;,'. ':.     .;lkl                                
                                              xc....':d00   .,oxkkKk                                
                                              ,;;..oKXNN;':cl:'',,;l'                               
                                              ';.  .xKNk  'cccoolddo:.                              
                                              ..    c0K. ,ddxxxkkkd;.                               
                                                    l0c  .:olll:,.                                  
                                                 ...kx                                              
                                                 ..'O.                                              
                                                .'',,                                               
                                                ,;,.                                                
                                                ';.                                                 
                     ..                          '                                                  
                     .                                                                              
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (12 POSTS)
>>>