I like it. What is it?
C:/TAG/Shop/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0265
This is Terraplanter
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKO000XNWWWWWWWWWWWWNKKNNNWNNNxXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKOkO00O0XNWWWWWNWWNXNNNX00KKKXXOokNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWWNXK0OdxkOKKXNNKxOK0O0OKXK0OOOOOOkxdxd0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX0kXWWNXOOdd0KkOKKKOxXNXKKOkOKXNN0O0xkkdloodXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNXXXOKXNWNNNWWWWWWWWNOkXNNNN0xO0kkk0OkOOXXK0xx0KXNXXOdodkdcllcl0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWNNXKOkkOllkKKkXWWWWWNKkxxxdxxkkkkkOOOOOOOOOOOO000000000OOk:c:,c0NNWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWXKKNWNkcldxXWWXxkNWWWNKdccccc::cccloodoodddddddxxxxxxxxdddd;;;:;xxdOOkkkO0KNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWX0kxdoodONXNkloXNNNKc';':,;:,;c:;lolodddllxxodkxdxdododo;,,,:cldxOXXKK0KXNXOKNNNNNNNNNNNNN
WWWWOKNXOXWN0dloooxXNX0l:colll,',;';;,::'c::,lld;clo;clo;lo:llcocl;',':dldxK0Okxk00O0O0XXNXXNNNNNNNN
WWWKXKxxoO0KoccldlxOk0klo::cc:,,,;',',;,':,,,:,:;::::::c:cl::c:c:l:;':dxdlcloooxOOK00KXXNNNNNNNNNNNN
NWWNWNKkldo:,,,;cclkxdocccooc;,',',',;.;;:'c::.::l;cll:clcclccccllccc;:c:;:lcloolk0OKNNNNNNNNNNNNNNN
K0OkOkkdodc:l:lccclxocclloccl''.',c;llodccl:;;':;:,;:c;:cc;cc:lclllccc,klloclxkkkOOxdxOdOKNNNNNNNNNN
0O0Kk0KddOd;;lllc:;colldd::ll;...lc,:',,';:;';;:,;;:,;:;,:;,c:::;:clc;;clolkkkdxO000Ox0NNNNNNNNNNNNN
ocdxddkddoc;:l::cooddool:oool:'.;.',',;;::c,,;,c.::c',;:'::;::,c:lcdxdddllcc:;clodkk0KXXNNNNNNNNNNNN
:c;:o::ldol:::cl;;:::cccc:cdc;;:;c:,'ccc;cc::',;cl:coc,:xdc;;locl,o;ccoodocc:::cllclxx00K0KKXXNNKXXX
dOkdkdoololl:llc,,c::;,,::clxo:cl;,,c::';cc;,..;,c,;::ldolcc::l:c;..':cclooldxxxkxkkkkkkxdxkXXNNNNXK
OkkkkkxxkxOkxollccccoolcdxddkkd;..':;'':ool;:,;;;l:;;;'';;'',':coooocc:dxkddlodxddoxddooxdOkOkxxxxdd
doclc:lcc,cdxxxo::;;;,:c:'.';c''',:c:::occlooolc,,;,',;;;,cdddolccloxkOxlcccc::odxxx00dlloxdxxxxxO00
l;;;;:o::cll:l;;;oxoc:;c;;,'...cxocc:,;cddooll:,..,',;:,;:;co:;...',,;:oxOxlll;cc::cldkllooldxxxKNNN
l,,'',c;;;'.';..::c:oc,,;;dl,coc';lkkxxoc:::,,',:,....'.cll:ck0x:lol;;;c',dkOOdoc,:;:;:::;lxxxkXXNNN
;;.';l:;,;,;,,.';,',;,:x:..cc,.;:;oxxlxoc',;,,;c,;:x,.'c,.  .,xxoOOOOxd,....,.'.',:;::;;,;:ccok0XXNN
;ldkkxdodol;'.'',,',lol':lc',lol:;'clc:;;col:clol:dxl:::,',;l:,ld:;lOO0o.....;..,;:;;co;;,clooxxkOkO
cccodoc:c:;...''c:,..;c;;:coxxddl,'......':lo::cc:cooo:oodxxx;.''':dOO0Kc...,::;:;::l:;;:';lolddxdx0
:','.......'''',,,;;'',..,xkxdkdl;,,'',:ooc':,ldolodccoxokkc. ...,::,:cxO0xOdl',;:lc:l:;::,:codxKKXN
;;;;;,..cc;':l:,,'',..'.:kxddc:;''....,cc;,l;;lodoxdl,,,:ddc..  ....,cc:l0KKc..,;lll:';..':cckoxkkkO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0227
This is Foldeat
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOO
lllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooodddxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooodxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllloooooooooolllllllllllcccccccccclllllcccocdooodddddddxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llllllllllooooooooolllllllcc::::::;lllloooooool:xxkkxdddxddddddddddkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00
llllllllloooooooooollllllcc:;,'''''ccclllllllll:kkkkxooooooooooooodkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000
lllllllloooooooooooolllllcc:;,''...,;,;;;;;;:;,'ooodoccccc:::;;;;cdkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000
lllllllllooooooooooooolllllc:;,''...';:::::::::::. :c::::::::ccodkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000
lllllllllllllllllllllloooolllc:;''''.';:cccllllcc' cooddddxddxkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOO00000000000
llc:;,cxxxdxkOOOOOOOOkkkkxoclcc:,'''''':llooooolo; lxxkkkkkkkOOkkkkxxol:cKNXXXXXXXXXNNNNNNN000000000
lcc;''dxdk0000000000OOkkkkxcccc:;'''''',collllloo; lxkkkkkkkO0Okkkkxo:..:NXXXXXXXNNNNWWWWWWKK0000000
cc:;''lxX00000000000000kkxxcclc:;,''''''clllllloo' lxxkkkkkkO0Okkkkxo:..cNXXXXXXNNNWWWWWWWWKK0000000
cc:,''oXK00000000000000Kkxxcclcc;,''''.':lllllloo. lxxxkkkkkO0Okkkxdl;.'oWXXXXXXNNWWWWWWWWWKK0000000
c:;,''oX000O00000000000Kkkxcclcc;,''''..:lllllloo' cxxxxxkkxkOOkkkkdc'.;OWXXXXXNNWWWWWWWWWWK0O000000
cc:,''cOK00000000000000OOdxcclcc;,''''..:lllll::xxxkOxxxxxxxkOOkkkkxo;..:WXXXXXXNNWWWWWWWWWK0K000000
cc:;''olx000000000000OOxxkxcclc:;,''''..:llllc'ookxkkkdxxxddxkOkkkkxo:..:WXXXXXXNNNWWWWWWWWK0K000000
lc:;''dxdodkO00000Okxxxkkkxcclc:;,''....:llllc.oco:xlxddddddxkOkkkkxdc'.:NNXXXXXNNNWWWWWWWWXOK000000
llcc:;:oooolllllllllooooddlcclc:;,''....:clllc.:.  ..doooooodkOkkkkkxdoccdO00000000000KKKKKK00000000
lllllllllllllllllllllloooollllcc:;,,,'',::::::;      ;cllllloxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOO00000000000
llllllllloooooooooooooooooollllccc:::::;;;'....      .::cloodxkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000
lllllllllloooooooooooooooooollllllllllllllllcccccllloddxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000
lllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooddxkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000
llllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooddddddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
llllllllloooooooooooooooooooooooooooooooodddddddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0218
This is A Kids Book About
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKdc;;:cll;,:dOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo....':oxkxc:;cdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKl.  ..,;lxOOdclk:lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO..  ....'cxkOOO0c.xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXc:clodxxkO0KKo' ..  ..'ck0XNXKkdONNNWWWWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK' ....      ... ':cdNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK; ';' .....     .cldWNO0WWWWWWWWWWWWWMMWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKc '', ....''.   .:coWkdoWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo.............. .:llWOdOlxd:ldWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd... . .. .     .:ccN0oxkOk00kWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0,''.  . .....    .:ccKK:dxddcc;:KWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd,,,;,'......      .,cc0XdxOxXKXNNKdXWWWWNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:,;;:'............  'ccONoo:;:c;llooXWWWWKOOO0XXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo''.....   .......  .::kNkkKKXNN0KKX0OONKxdk0XXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0','  ...........   ,::xNOO0xOx0000K0KKXkdclodk0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk',;. ............  ;::dNXXNNNNNNNNNNNNNOOxo':c0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0',;. ..... ......  .;:lNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXclkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK'''....     ...... .;:cNKKK00K0KKXNNNNNNNNXkxOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKc.'';ldo:,.    ... .,::NNNNNNNNK0Okddxd;,:oxx0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO'''';cl:,. ..''....o;;ddol:;,''.,..''.,codxxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx,'.',;'.:.  .'........'''''''''.....,cloddxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk;'...;ko... ..........'',,,''.. ..,;cclll0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKl:o0KKl..  .......',,,'.',;;,. .',;:cc:xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0191
This is Decapitated Floats
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWMMMMMWWWK .00000OkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONMMMWWWWNNX 'xxxxddkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0WWWWWWNNXKk.ldxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONWWWWNNX0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK0kxkddkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdl:;;okOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxdkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOxxkkkOK0kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxOOOOOOO
OOOOOOx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMX0OxXMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxOOOOOO
OOOOkxNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKocdOKWMMMMMMMMMWKOOKWMMMMMMMWWNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWkxOOOO
OOOxOMMMMMMMMMOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk,,kOxoOWWKk0KKX0kxxkkkkkkOWMMMWWXkkkkkkkkkkkkkkkkOMMMMMMMMMKxOOO
OkxXMMMMMMMMWxdOOOOOOO0NX0OOOOOOOOOOkdooddl0WWXXKxk0NNNXKKOOOXMMMMMMWXOOOOOOOOOOOOOOOdxWMMMMMMMMWkxO
xOMMMMMMMMMNxdOOOOOOOONWWWXOOOOOOOO0XNNOccco0KK00dWMMMMMMMN0O0O0NWMMMMWKOOOOOOOOOOOOOOddWMMMMMMMMMKx
XMMMMMMMMMXxxOOOOOOOO0WWWWWN0OOOOKWMMMMWOxxxOO00OxKWMMMMMWNNNNNNNXWMMMMMWNKOOOOOOOOOOOOxdXMMMMMMMMMW
MMMMMMMMMXxxOOOOOOOOOXWWWWWWWKO0WMMMMMNXK00000kxdx0KNMMMMWNNNNNNNNNWMMMMMMWN0OOOOOOOOOOOxdXMMMMMMMMM
MMMMMMMMKdxOOOOOOOOOOWWMMMMMWWNWMMMMMWKK00KK0xxk0XKK0KXNWWNNNNWWWNNNMMWWWNXK0OOOOOOOOOOOOxdKMMMMMMMM
MMMMMMM0dxOOOOOOOOOOOWWMMMMMMMMWMMMMMWNK0olOOxkO0KKK00NWWWNNNNWWWNNNNNNWWX0OOOOOOOOOOOOOOOxd0MMMMMMM
MMMMMMOdkOOOOOOOOOOOOXWMMMMMMMMMMWMMMMWNkoclddkOkKNWWWWWWWWNNNNNNNNNXkxkOXN0OOOOOOOOOOOOOOOkdOMMMMMM
MMMMWkdkOOOOOOOOOOOOOXWWMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMWWNKkWWMMNXKK00XNNNNNNNNX0ldkO0KOOOOOOOOOOOOOOOOkdkWMMMM
MMMWkdkOOOOOOOOOOOOOOOXNWWMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMWWMk00OOkOkkXNNNNNXXKXOxO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOdkWMMM
MMNkdOOOOOOOOOOOOOOOOOOKNNWWWWWMWWWWWNWMMMMMMMMMMMMMMNK0xoddxxOXXXXXXNWWNkdk000OOOOOOOOOOOOOOOOdkNMM
MXkdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKXNNNNWWNNXN0XWWWWMMMMMMMMMMMMMWNOodkkOXWWWWWWWNNOoxxOKK0OOOOOOOOOOOOOOdkXM
KkdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0KXXXXXKKOOk0KNNWWWWWWMMMMMMMMWWKddkOOkKWNNNXKOkOOOkxkKXXK0kkOOOOOOOOOdkK
kxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkOOOOOO0KXXNNNWWWWWWWWWWWNklcokO000kkkOOOOOOOOOkddxkOOOOOOOOOOOxk
oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkk0KKXXNNNNNNNNNNXXOc:kKOxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0138
This is Visions
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..............................................::,..c................................................
.............................................;oxd;,d''..............................................
......,o'.....'........................''',,,;;cc',;,,::;;;,''''....................................
..;c,,;d:,:lol:dlc............'',,,,;:c:::oO:,,',l;oxxko:ll:::',;;;;;;,'''..........................
'xl;..;:00K0KKX0K0Oxlllc,,.;Ooc::x0:,'...'dM,...,,'x;:loxKNl0Odlcolc,l;::,;::;,,,'''................
.;;.....l';::cclolodkKKXKKOc'c'.;kM'.....,dM,...;:,d...,ckO,...',,:c:Kdcldlclldx,;:c:;;;,,,''.......
'.......o.......,...;;ox0X:;,;..;xW.......:c....,;,l...,,:l;.......,;Xd;.....,00..'.':Oc;',;,;c'....
........l......''...'......;:'..','.............,,c:................lo::'....,xO.....;Kc;..':;......
........o..................;c...................,':c....'..........;:xoooclococl'....,o,,...;,......
.......'l..................;:...................,''d....lXo,........::;;,;:l:lcd;...........:,......
.......,l.........''',;;','::''''',;''..........'''c...'dXx,........'Wd,.....:kOc.....'....':,......
.......::.....':llcllolc;;,,,,;;;;;ccOOOOkkxxddo:'':...'k0d,........,Xd;.....;k0d....;N0'...c,......
.......l'.........oc''.;l;doc;'''''cdMMMMMMMMMMd.''l....,,,,........:Xo,.....;k0d....;Xx,..,l,......
.dXOc..d..........o,...::.;'o:....xd0MMMMMMMMN:.','o.........................,lcl....;l',...l,......
,MMMK;.o..;;'....,o,,'.;c;d;xO'.,OWxNWMMWWWMO'..',,d..';xxl,..;'....';''...................'l;......
:MMMMMKk,.o;OO;..lc:;:':olo:k0oodkkcOdxO0do:cc:c,',c..,lXko,..lo:...lNKl.....'o0x'...,ol:...c:......
dMMMMMMMXlk'K0,.,:;;''.;l::,xdcllxxcdloxxxld0kKXo,;:..,lNKx;;;,:.;::dOKd;;,,';cdk'...;XO:..'::l.....
xWMMMMMMMMMx,l,.:'cllll;cloddxkkOOkkkkkkkOOOOOOOkdd:..,'::dxk0o;.d0KkkNdddooxood0ollodN0oxxo;:WX0c..
dXMMMMMMMMMW;;:,l;'''.'.c.;c::c''...,cxKkx:;,;:;;ool..';l:c;,k;dxdc:c:c:;;:llcldklllloXXoool,:WMMMO,
:KMMMMMMNOxoodol:c';ll',l,lxdoo;....,cOXWN:'.....,c;..c,ddooldxx;..lddod;:''':Okdc'';cxxdc,,'lMMMMMW
.0WMMWXoc';:;,',;,,,lc.::,:ddkd:'...,;X0M0'......,x;.;doxocOl'kd.,ddoOOkd0o'''KkO','.;XMk,,,;lNMMMMM
.l0dxdlc:;;,,',''.,,:c'l'.,clo;.....,'xxdc'......,d;.,oc:o,Oo.kk;,,:;xlcdx:...Kdx''.':;c:.'.,ckMMMMM
....:::::;:cllllccclc,'l'.'..........'''''.......,,'.'''','''':l;,,,;,',,';,'',;,',',,'',','l:oMMMMM
'''';;;::::::::::::::;'c'''''''''''''''''''''''''',''''''''''.................................lMMMMM
.................................................''',,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:xNMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0133
This is Studio Cult Co.
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0KKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNX0kdolcccloxOKXOdokXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNKxc'..';clllc:,..   .. 'kKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKo' .ckXWWWWWWWWWWWWXKXWNl'. .'cxKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOo, .lKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNN0x:. 'oKXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKdoodo,..,l0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNN0: .dXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXX; ;;..l0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNK. cXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXKl .NWWWWWWWX0NOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNK  OXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXk:..lNWWWWWWWd.'.''kWWWXxddONWWWWWWNNNNNNNNNNNKdNKXO  OXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXX0' .XWMMWWXXWWKk;K;0WWWWKod' OWWWWWWNNNNNN0KNNNK l... ;XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXK' .d0NWWx  oWWWWWWWWWWWWWWOoXWWWWWWWNNWNN:,l ,...... :XXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
0KKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXK. ,;',:ccxWWWWWW0llXWWWWWWNxKWWWWWWc;x.:. ......... cXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKK
00KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXX0. :o;;;c;.,c oXXd,,0WWWWWWK. ,XWN0o. .... .  ...... cXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKK
00KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXX0. cd'..:l:;:,'',';:lx0NWWWo  cl,........' ......   .dXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK
0000KKKKKKKKKKKKKXXXXXXX0. .,;;cll,,c: '';,::;'.,:l, ....'...........   .:d0XXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK
0000KKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXKko:'. ..';c:,l.c.'..:ccc'......'.......  .,lkKXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK
000000KKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXKK0xc,.  ..';,:. ;cc,..........    .cOXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK
000000KKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXKKKKKK0OOxl;'.  ..,;:c'.....      ...cKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK0
0000000KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKXXKK00OkxxKN0dc'. .     ...........dXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00
000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKK0OOxxKNNNNXKOxllddl:,.........;0XXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000
0000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXKK00OkkxOKXNNXK0KKX0koc;'.........dKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00000
000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKK00OkkkxxkkOO000KKKOxoc;'.........lKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000
O000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OkkkOkkkOkOO0000Okxoc;'.........cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0129
This is Tech Will Save Us
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0KKKc.clood:,,,,,,,,:lddddlc,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,OXX0NNNNNNNN
XXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0KKKocooooo;,,,,,codxko;;;kkkdc;,,;;:oooooolllllcccc::::;;;;;;KXX0NNNNNNNN
l0XXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNOKK0ooooooo,,,,:xxc:ckxlcdOd::xkc;;;kkooOOxxOOxxO0kk00000Oc;;:XXX0NNNNNNNN
,:OXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNOKKkooooool,,,:xddxko;,'',:xkkO0O:;;OkodOkddOxllkxllx00000c;;cXXX0NNNNNNNN
.'xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKOKKxooooooc,,,oxccdk',,.,;'l0ocl0l;:0kkk0OOO0xdx0xloOkooO0:;;oXXK0NNNNNNNN
..,KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0KKKdoooooo:,,,:OOkdxx:;,,;lOO0O0O;;c0OkO00OO0kdx0oclOo;:k0;;;dXX0XNNNNNNNN
  .xXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXOKK0ooodddd:,,,,ckdclO0xdk0Oc:d0x:;;oOc:lOccoO:;cO:;c00O00k,;;kXXONNNNNNNNN
   ,OWWNNNWWWWWNNNXXXXXXXOKKOddddddd;,,,;;;lxO0Oolx00Oxd:;;;;lOkk00kkO0xdk0old00O00x;;;OXXOXXXXXXXXX
   ..kXNXXXXXNNNNNWWWWWWNOKKkddddddo,,,,;;;;;,;:cccc:;;;;;;;;;;;;;;;::::cccccllllll;;;;0XK0XXXXXXXXX
   ..;cKWNNNNKKKNNWNWWWWXOKKxdddddxl,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;KKKOXXXXXXXXX
   ..''lNNXXNXKONNNkNMMMKKKKddddddd:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,cXKKOKKKKKKKKK
    ...d0XNXKXNXXXKdNMMM0KK0dxxxxdd;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,lKKKOXXXXKKKKK
    .'cdxO0XNNWWWWWMMMMM0KK00000000000OOOkkkkxxxxdddoooollllccccc::::;;;;;;;;;;;;;,,,,oKK0KWWWWWNNNN
..,;:cclodxONMMMMMMMMMWNO00OOOkkkkkkkkkkkkkkkOO0000000OOOO00000000KKKKK0000OOOOkkkxxxxOKKOWMMMWWWWWW
:::cccccclodxO00KKXNNXKKKOo,'.,;.',;',;:,;::;;cxxkOO00OkolldddxxxxkkkOOOkOOOOOOOO00KKKKKKOMMMMMMMWMW
:::cccccccllllllloddxkkkOxdol::l'..;...:...:.oO00XKOXK000,.;..';.'';'',;;,:;:;l:l:clOKXXNNMMMMMMMMMW
;::::cccccc:;;;;::ccclloooddxxkkkkkxkddokc:,x00K0KKKKKK0Kc.,.;.,',.,,'.,;..,:..,c..cXNWWWWWMMMMMWWWW
;;;::::::::;;;;;:::::::cccccclllllllloooooddxkOOKK000Oxo0XKlkl:::ooclxxxdOk,..;::;cKNWWWMWWWWWWWWWWW
kc;;;;;::;;;;;;;:::::::::ccccccccccccccc:::::;d0KXKK00OkdxxkkkkxxdddddoodkkxxdxxkkKWWMMMWWWWWWWWWWWW
NN0d,',,,,;;;;;;:::::ccccccccccccccccccc::::::;,dxkkd::;:ccclllcccccccclllllodddoooKMMMMWWWWWWWWWWWW
NXXK0l,...'',,,;;;::::::ccc::::::::::::::::;;:;,;c;c,,:ccccccccccc:::clxOko:cloollookWMMWWWWWWWWWWWW
OOkkxdlcc:::::::::::::::::::::::::::;;;;;,,,'''',;'''..,;:ccccc:::::::;;;;;,...,coooco0NWWWMMMMMMMMM
0000O000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000000OOOOkkkxddooolccc:::;;;;;;;;;;;,,,:ll;doooloXWWWMMMMMMMMM
XXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXKKKKKKKKXXXXXXXKKKKK00OkkkkkkkkkkkOO0OOxxOOKWWMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXNNNWWWWWMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0123
This is the Book of Bookmarks
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKOKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKOOOKWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKOOkkkKWWWWWWNXXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKOkkkkxxKWWWNXKXXXKKWWWWWWWWNXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKOkkxxxdkKXXXKKKKK0000NNNXXKK000XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKOkkkxddx0XKKKK00OOOOkO0K000000000XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKkkkxxdddOKK000OOkkkkkOOOOO000OOOOOOKXXXXXNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0kkxddoxk0K00OkxxxkkOOOOOOOkOxkkkkkkkOKK00OOkxxdNWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkxdoodk000OxxxxkOOOOOOkkxxxxdxxxkkkxxxxdddddddddkNNNNNNNNWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkxdodk00kxxxxkOOOkkkkxxxkxxxxxxxdddddollocoddddddd0XXXXXNNWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkdoxkOOkxxkOOkkkkkkxxxxxxddooodoolcc:;cc:lllooooooodXXNNWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXkxxkOkkxkkkkkdxdxxddoooooololcco,:cccllloooooooddxxkO0KKXXXXNNNNNNWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOkkkkkkxxxxddoooooollol:cc;::ocllooooooooodxxkkO00000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWodddooolllllllllol:::cllcllooolooooddxkkO00000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXNNNNWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWxclllllllllllllllllooooooooddxkkO000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXNNWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0:lllllllllllllllloodxxkO000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN:llllllllooddxkOO000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOdddxxkOO000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXXXXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0122
This is RESET
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
000000000000OoldlllldollldkOOOOOOOkkOOOOkOOOOOOOkOOOOOOOOOOkkOOOOOkOOOxOOkxlllldkdlllloK000000000000
00000000000OdllllollldddkOOOOOkOOOOOOkOOOkxdlllcccccclllodkkOOOOkOOOOOOOOOOxdllllllllllxk00000000000
0000000000dlllllddllldkkOOOkOOOkOOkOkdodl;;;;;::;;;cc;;;;;;:lldxOOOkOOOOOkOOOOOdllllllllloO000000000
00000000OolloddolllokOOOOOkOOOOOOxo:;;;;;;;;;;:::;:do;;;;;:::;;;:ldOOOkOOkOOOOOOdodllldddddO00000000
0000000OdlllllllloxkOOOOkOOOOOkdoo;;;;:c:;,,,...........',od;;;;::::dOOOOOOkOOOOkkllllllllllk0000000
000000OolllddolldkkOOOkOOOOkko:;l:;;;;,'..';:cclllllllc:;,...';;::;;l:lkkOkOOOkOOOkoloxolllllO000000
000000olllllllllkkOkOOOOOOOkx:;;;;;;'..;clodxkkO0000OOkxdolc:'..c:;;;;;:dkOkOOOOOOOklllollllll000000
00000xllllldollxOOOOOOOOOOolc:;;;;'.'cloxO0KXNWMWWWMMNWNK0Oxolc,..;;;;:c:oOOkOOOOOkOkllolllllld00000
00000ldddllollxOOOOkOOOkOd;;;;;;,..:loxOKNMMWMWXKKKKXWMWMMNK0kolc'.';;;;;:dkOOOkOOkOOdldoloolllO0000
0000klllllllllkOOOOOOOOOk:;;::;,..cldO0XMMNWOdccclccccokNWWMWKOxll'.';;::;;dOOOOOOOkOOllllxllllx0000
0000dlodllollokOOOOOkOOkl;;;::;..cloO0NMMMOccllllodllllccxWMNMKOxll..:;:c:;ckOOkOOkOOOxddddllllo0000
0000olllllodddOOOkOkOOOO::c;;;,.'llkOXWMM0clllxolokllxollcxWMMWOOol;.';;;:;;kOOOkOOOkOxllddollll0000
0000olllllllldkOOOkOOOkO:loc;;,.,llOONNMMxcllxolllolllkllclMMMW0Ool;..;;:;;lkOkOOOOkOOkolllllool0000
0000dllldlllldkOkOOkOOOO:;;;;;,.'llkOXMMM0clloxlllllldxlccxNMMNOOlc;.,l;;;;lOOOOOkOOOOdollllldoo0000
0000xllldlllllOOOkOOOOkOo;;;;;;..:llO0NWMWOlcllddddddolcckWMMW0Odlc..cc;;;:cOOkOOOOOOOollllodlld0000
0000OllllllddoxOOkOOOOOkk:;cdo;;..:loO0NMMMW0xlcclcclldkNMMWN0Odll'.,;::;;:xOOOkOOOOOklllloolllk0000
00000oddollllloOOOOkOOOOOx:;c;;;;..;llxO0XNMWMWWXKKXNWMMMWNKOkol:..,;;::;;dkOOOOOOOkOdoddolllxl00000
00000kllolldllldOOOOkOOkOOd:;;;;;;'..;lldkO0KXNWMMWWWNNXK0kdll:'..;;;;;;:dOOkOOkOOkOxllllolloox00000
000000xllloxllodxkOkOOOOkOOOoc;:dd;;'..,:llodxkkOOOOkkxxdllc;..':c;:dd:ckkOkOOOOkOOOollodlllld000000
0000000dllolllllldkOOOkOOOOkOxc;:;;;;;;,...,;:ccclllcc:;,'..',;;;:;;::dOOOkOOOkOOOxxllldllodd0000000
00000000dllddlllodoxOOOOOOOOOOkxl:;;;;cdo;;,''.....','.',,;;;;:xx:;cxOkOkOOkOOOOkoldlllllllo00000000
000000000xlllllllollxOkOOOOOOOOOOOdl:;;;;;;;;;;;;;;c::;;;;;;;;;:lokkOOOOOkOOOOkxolloddollld000000000
0000000000OdddloolllloxkOOOOOOkOOOkkOxolc:;;;;;;;;::;;;;;;:cldxOOOkOOOkOOkOOOkollllldllllx0000000000
000000000000dlldlloxolloxOOOOOOOOOkOOOOkOOxxdoxkooldoodxxkkOOOOOkOOOkOOOOOkdoddlllloolldO00000000000
0000000000000xllllxlllxxxokOOOOxOOOOkkOOOOOOOOOOOOOOOxkOOOOOOOOxOOOkOOOOOxdollllllllllk0000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0021
This is Procedur.al
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@##@@@OOO8##@@@OO8@8cOOo@OCo8C@CCO#O@@@oo@##CooCOcC@OC8@OC8oOCOOC8CccoO@8@#@OCO8Oo@@OOOCcC8OCccoccCO
CO8@@##@8OO8@##@8OO88OCCC88CCOC8CC8@O@@OcC##OoooOoC@OC8@COOo8OOCO8ocoO88@#@OCO8CO@8OOCoCOOocoocoCOOO
CCCCOO8@@@@88O8@##@8O888OCo88CCCOOC8OO@@CCO@@oooOoO@CO8@C8oOOOCOOocCO8@#@8OO8CO@8OCoCOOocoCOOCOOOOOO
OOCCCCCCO888@@88O8@#@CO888OCC@8CCCOOOCO@8Oo8#CCoOo8@C88COCCOOC8OooOO8@#8CO8CO@OCooCCocoCOOOOOOOOOO88
8OOOCCOCCCCOO88@@@888@8OO8888C8@OCoO8OCO@8CC#8OCCo@#O8CoOCCOC8OoC8888OCO@OO8CooCCooCCOOOOOOOOOOOOOCC
OOO888OOOCCOOOOOO8@@@@888OOOO8@8OCCoC88CO@8o8@OOOC@@8@oCCOCC88CO8OOO88@88OooooooCOOOOOOOCCCCCCCOCCCo
O8888OOCOOOOOCCCCCOOO8@88888OCO8@8CCCO88OO888@O8Co@@@8oCO8O88CO8888@@8CooooCCOOO8OOOCCCCCCOCCoooCCCO
CCCooCOO8888OOOOOCCCCCCOOO8888OCCO@8OO8@@OO@@@88OC@@@O888O@@888@@@8OCooCCO888OOOCCCCOOCooooCCOOOOO88
OCCCOOCCCCCCOOO88@@88OCCCCCCOO88888@@888@@88@@@888@@@@@88@@88@@8@OOOOO88OOCCOOCOOOOOOCCOO8888@888OCC
@@88888888OOOOOCCCOOOCOO888OOCCOO8@8@@888@@@88@@@@@@@@@@@88@@@@8@88OOOCCOOOOOCOOOOO88@@#@888OooCCCOO
CCCCCCCOOOO8888OOOOOCCCCCCCoCOOCCOO8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888888@@@@@@@@@@@88@888OOOOOOOCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCoooooCCCCCCCC888888OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@8888888888OOCOOOOOOOOOOO8888OOOOOOOOOO
8@@@@@88@8COOOOOOOOOCCO88OO8OOOO8@8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888OO88888OOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCooooo
888OOOOOOOOOOOOOOO8O88@8@@@@@88888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88O88OOOOO888CCCOOOOOOOOO8888888@@@@@
OOOCCCCCCOOO8@@OOOO888OOOOCCO@@@8@@8@8@@@@@@@@@@@@@@8@@@8@@@8@@@8OOOOOO88888OCCCCOOOOOOOOCCCCCCCCCoo
O888888@888OOOCCOOCOCCCOOOOO8888OCO88888@8@@888@@@@@@@@@888@8888@888OOOOCCCCCCOOOOOOO8OOOOOOCCCCCCOO
OCCCCCCCOOOOOOOOOO8888OOCO8OOOOO88@@88@88OO8888@@@@@@@8@@@8888888OOO888OCCOOOOOCCCCCCOOOOO8888OOOOOO
OOOOOOOOOOOOO88@@8OOOO888OOO888O8888@@@8CC888O@8O@8@@OOC@@88@OOOO8OOOO88O8OOCCOCCOOOCCCCCCCOOO8888OO
OOOOOO8@@@@@8OCOOO8888OCOO8@8O88O8CO8@OoO@8CC8@8o8888C8CO8@@888OOOOO88O8888OOOOOOCCCOO@88OOOOCCCOO88
88@@@@@88CCooCO888CCCOO8@@@88OC8OoC@8CO8@@CCC@@OO@O@@OC8o8888O8@OCOOCO88OO8@8OOOOCoCOOOO88@88O88OOOC
@@88OOCCCOO888CoCCOO88@@@88OCOOooC@@oO@@@OCC8#@c8Co@@Oo88C88O88O@88OCoC8@8OOO8@OCOOCCoCOOOCO88@88OOO
8OOCCO8888OCooCOOO8@88@8OCCOOCooO8OcC8@@8oCOC88c@Co@8CcCOoO8OO88O8@@8OCoC8@8OOOO88OCOOCooCOOOOOO88@@
CO88888OCooCCOO8@@88@8OCCoO8CooCOCcC8@@@oCOOoCOo@CO8OCooOCOO8OCO8OO@@@OOCoC8@@8OOOO888OOCoooCOOOOOCO
88888OooCCOO8@@88@@8OCoooO8CooCOCcC@@8@CCO8CCO8O@CO88OOoCCoC88OOO8OC88@8OOCoC8@@88OOCO8888OCoooCOOOO
8@@CcCoCOO8@#8O8#@OOocco@8CooCOCcC@#O@OCO8OoO8OC@OO88OOoCOcCC@OOO88OC8O#8OOCcCO8@888OCCO88O@@CCCcoOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (12 POSTS)
>>>