I like it. What is it?
C:/TAG/Society/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0264
This is Delivered
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:::'.........................................  .....:dxxxxxl......';;;;;;;;;;;;;;,.  .........    ..
:::'......................................... .....:clllc:cl,.....',,,,,,,,,,,,,,,.  .........    ..
:::'..............................................................';;;;;;;;;;;;;;,.  .........    ..
;;;'............................................;oddl;'.    ......,;;;;;;;;;;;;;;'.  .........    ..
;:;'.........................................,;odo,...... ........,,;,,;;;;;;;;;;'.  .........    ..
::;......................................':ldddo,.     ...........,;;;;;;;;;;;;:;'. ................
;;,.....................................:ldddl,.         .........,;;;;;;;;;;;;:;'. ................
;;,''''''''''..........................,llccc.              ......',,;;;;;;;;;;;;.  ................
,,;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'.,,,:odoc:'.     .'....    ....,;;;;;;;;;;;;;;.  ................
'',,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;,,,,,;;,,;,..,,;:lllolc.    .,,',;,,...   ...,;;;;;;;;;;;;.  ..........    ..
................     ..................,::c:,.      .::;,'''''.... .,,'.',,,,,,,,.  .........    ...
..............................     ..                .'...............'...........  .........    ...
...............         ...................          ...............................................
;;;;;;;;;;;;,.,.                .     .   .....          ...........................................
;;;;;;;;;;;;;.'.     ..  ....            ..;;;;,.           ...,'''''..'',,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,
::::::::;;;;;;,..   .        ..  .     ....''',;'.    ...   ..',,;;,,...;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;,,,,,,,.                       ',,,,,'''......   ....... ..'';,.,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'',,,,,,,,,,,,'.      . ...       ...  .''............ .''.  .....''..  .............',,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''.      ..  ..           ........    .   .. ..........  .....''''''''.. .',,,,,,,,,,,,
................                      . ..........   . ..  ....''..  ................. .''''''''''''
.................                     . ...........   . ..........  ..................  ............
.................                  .... ...........   ..   .......  ................... ............
                 .          ..  ..................       .. .....    .................  ............
................... ................. ..............................  ............... ..............
....................  .............  ................................  ............  ...............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0237
This is FutureMe
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0MMMX0MMMMMMMMMMMMW0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0MMW00kdMMMMMMMMMMX0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kNMMMMMMMMMMMMX0MN0OxkXMMMMMMMMMN0KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kdWMWMMMMMMMMMW0X0KMMMMMMMMMMMMN00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XXNWWMMNXMMMMMK00MMMMMMMMMMMMX00XMMMMMMNMMMMMMWMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWWXXMMWKMMMMMW0KMMMMMMMMMMWK00NMMMMMM0lNMMM0xxMMMMMMXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXMMNKNW0WMKX00K0XMMMMMMMMX000NMMMMMM0OoWMKOOKWMMMWXKNKMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX0WMMWNK0XWXKOkK00KMMMMMWK00KWMMMMMMM0XWWXkOdxOMWXXNNKxoKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMX0KMMMMMN0XMMMMMN00NMMMW000KWMMMMMMMXXNKNMMXWNK0NNXNWKk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX00K00KWMMW0XMMMMMMM000XWN000KWMMMMMMMN00NMMWNKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX000WWX0XMMMMMMMX000000KWMMMMMMMMN0XWWNXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXNMMWNK00000MMMMMMMX0000KNMMMMMMMMNK0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMNk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOkKWOMWX000KWMMMMW0000NMMMMMMWXKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0OkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMxkKdNMMWX000XMMMX000WMMMMWXKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK0OXKNKNMMMMWX000NW000WMMNKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXXNKKKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOKNWNNXXXKKKK0000000NNK0XNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX00KXNXkOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX000000000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXNWWW0WKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK0000000WMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXKXWMWWNK0kxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX000000WMMMMMMMMMMWNNNXXKK00000KKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX00000NMMMMMWNX00000KNNNNNNXXXKKKKKXNNWMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK00000XMMMNK0000KXNMMMMMMMMMMMMMMMMNXXXNN0xOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK00000NWX00000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM000000000000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOxkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW000000000KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX000000000WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0224
This is Hair Love
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWMMMN0xdXMWWWWWNKxxklc:::;:oxdxdddddddddddddddol::lclodddddddddddddddooooooolllllloddddoooooollll
MMWMMMMW0xdNMMWWWWNKkkkol:::;:oxxxddooolc;:,.'',,..     .;odddddddddddddoooooooolcccclllllllllllccll
MWWMMMMMKxdWMMMWWWWXO0Ool:::::dkOkd;'...   .....         ..'odddddooloddoodoooooollodddooddddoolc:cl
MWWMMMMWXkxWMMMMMWWXO00xd:::::xOOOk:..   ..   ..   .       ';'........,cdddoooooollxkkOKOxddddxdl::l
kOO0KKKKKOONWWWWMWWXO0Kkx:c:::xOOOOl,..    ....  ..       .        .. .,ldddddddollxkdOK0xllldddocco
lodddxxxxxxxxxkkO000O0Kxdcc::cxko:'.              .  .             ..  .;;::;clodloxkdkkdllldlddocco
;;;;;;:::cccclloooddxkkxdccc:cc;..                   .                    ..   .oodkOdoxxdodddxxdcco
;;:;:::::::::::::::::ccclc:,',coc..                              ..      ..  .'ldod0KKkxddoodk0kklld
;;::::::lllcc:::::::::;,;'.  ...'..                               ....   .   .,oddxOKO00O0K0O00Okllo
::::::::lolc:::::::::,...                                                      ..;oxkO00OOOOOOOxxcld
:::::::::c::::::::::::'..                       .......                        ..';llllllllllllllcld
;;;::;;:;:::::::c:c:;'..                    .,::ccccc;;,,.                  ..;cldxddxxdxxxxdddddddd
;;;;;:::;;::::::::;'.                      .:::;:cccc:::::.                  ..,clodoooooddooooooodo
;;;::::;;;:::::::::'.                     .;:,,:cccccc;';c:..          ...     .'looddoooddddddddoxd
:::c;:::;:::::::::::,...   ..           ..,lc;;xollllxl:dlc...                  ,loooddddxddoddddddd
oooolll::::::::::::::;,.. .            ,cc:clkOkoodoookkdlc::c            ...'';oooodkxddddddddddddd
lllllllc::cc::ccccccc::;,,..          ..,::llloddollodoool:;,.    .     ..:oooooddxk0000kxdddddddodd
lllllllcccccccccccccccccc:,..     ..       .;ldxdcl:lddoc'             . ..;lddodddOKKKK0K0kdddddddd
lllllloooollccccccc::::::;... ..             ...,clll,.     .       .   ..''dkkkO00XKKXKKKKK0Okxxxdd
llllloooooooolcllccccc::::;;;clc'..           .:l0X0K:..  ...........'',::oOKXXXXXXXXXXXKXKKK000Okxx
loooooddddddddooolcccccclclccdddolol,...... .;XX0OOOkkkO;.........'cooooddx0KKKKKKKKXXKKKKKKKK000000
looodddddddddddddoollloxkOO00000OOOOOOxddc;,:xKXXKK0OOOOk:;:oodododxkkkkO00XXNNNNNNNNXXXKXKKKKKKKKK0
clooodddddddddoooox0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNWNNNNNNNNNNXNNXXXXXXXXNNNWWWMMMMMMWWNNNNXXXXXK00OKXXXK00
llllloododdoolox0XXNNWWWNXKKOOOkkkOO00KKKXXXXNNWWWWWWWNWNNNNNNNXXXXKKKKKKKKK00Okxdoc:;,'....'',;codk
lolccccclcccld0KKKXNXX0kOkkkxxdooolllllllllllllloodxxdddooooooollllccokKX0l..............'''''''''..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0216
This is the Black Cube Chronicles
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;;::::::::::;;;::::;;::;:;;,''...................'.                                               
;;;;:::::::::::;;::::::;:::::::::::;;'..... .'''''''.                                               
;;;;:::::::::;:::::::::;;;;;;,,'....        .;:;;;,,'                                               
;;;;:::::::::;;::::;;,,'....                .'.......                                               
;;;;:::::::;;,,'....                                                                                
;::;;,,'.....                                                                                       
.....                                                                                               
                                                .....                                               
                                                .....                                               
                                                .''''                                               
                                                .,,,'                                               
                                                .;:;,                                               
                                                .',,'                                               
                                                .';;'                                               
                                                .....                                               
                                                .'''.                                   . .. .      
                                                .;:;'                                    ....       
...                                             ':c:,                        .  ...... . .....      
..                                              .,;;'                          . .......  .....    .
.. ...                                          .,,,.                             ....... .   . ....
....  ..                                        ..'..                          .   ..........   ....
..... .. .                                      .....                       .  . . .................
... ..                                          .....                     .    .. ..................
.....                                           ....                      .         ............... 
..   .... ..                                                                 .   .  ................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0211
This is the New York City block party
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXKXXXKKKKOdc;xdlllO0:,,0ol;lk; ,lxO:Ok0OOK;:dc:XOOddooxkkxxdkOkdlc::c. ;kkkx0Xdoooc'.';...lo 
XXXXXXXXXXXKKKKOd;:odll:dkOxooOxoo,;lxoccd:xdkOOXlldc:XOkoolxxlloddxxo;;:loo; ;kOOxk0Okkkd,..;;.... 
ldxkOKKXXXXK0OOxoldol::.oxddxdxdxddl:,:dkxcoodOkdoclddXOol;,lkdOxllc:ldlodooxooc,'...ld,';,',;o.    
,,,,:cdKXX0Okdloxdoc,clcll::cllclllc:,'',clccdddool,.,kOkccllkXk. .,;cxkkxc;,oddooodccc; ..'',cd.   
..','..kKOxxc,,coll;;oxl.....';c:ccclccodccdOd:cllox,,kKKOx:coK'   .lllo'.  .clloddlc;..;o...',c'   
,. ....Okdxdllo:;::.;c:.''. ..',''o,,,:lxx::::lododxllk0KkO:ccc ....cclcol. ;ol;;dc,,;,::;          
,'',, ckxkkkd::c::;';:,,locclc;:, '',,,,;odl.codddddo:00KkOl:c;'.....',,;:',;coddoldo:;l:l.         
'',. ;xddkkol;,'..',;:::,';c,',:o.'..''''c::'cc,:l';l;:dO0Ok'.'.         ';,,,;cc;::;':c,do,        
lc:,.oOOOxdxll,.'c,;;;,:doodclldd;...''''':,';ldooooc;,:,oXXlcl;..       .....,:;;,:cc:,,dd.        
loo:cdKX0dxooodlkOc.'',,:cc:;:;;o;.......',. .;::;;,.,,,.lkk:cl:c:,.     'o,koccclooollOloc.        
.';lOXXx;:clodooO0Ol''''.':;,'.,:;''..'oool:coccclllkOcc:xOOloolclol..', .ccokkddddodoxdollc.     ',
.lk00KO;::::cc:;;dc.......;llccc,..''''ckoc;:;;:ccclkOl:;'d0l:coolc:'..   .'..',;:'..:coddl:.    ;:c
:lxkkko;cc:;;..',..........,c:,.........:xoxl;:cdxkxolc,,.:ko:,,,,,;;..','...''''...'';:ccc:    . .,
;;coddc:ccc;ddool;;;;::::cokl:;........:c:::dkkkkxdlc;,:oddocc:,:clc:c:looo;';;::     .''cc:     ...
,,;:clc::c:,dc;'..........,ccclo........,,;:lxxxxxxxdcdxoollc:o:lodoooollc:;,;;c,     ;'.,''..,. ...
.',,,;:::;,cd,,,..,,'',;;,.,ccc::;.....  ..,cdxdxxxdddoc;..'.';loodddddc,';,',;;:;...':'',,'. .. ...
,,;,'''''.'lxc...'..         ..',;::;'..  .:lxxxxxdol:;.  ....,:::ccllc'.',,',;:cccccc:;....      ..
.. .'....'llo;......         . ..''',,,;:ldxxkkxoc:ccld. .'...:;,,;:l;,;..,'.',;;c:cccc:,'       . .
ddxl''...;locl..  ..              .';ldxxxdolcccclodood;,l;''''.';;c,;.,..''.'';:ccccc:;:;.......  .
;;...'...;clocc,',;c.     ..',:cldddcclc;'..:cllllcclod:,;......','''.,..,:,..',:::;;;::;:......    
..'...',;:::llc:cool    .',;;:cclc'... :'..':cccc:;llll:,;........'.. .'cc;..''',,,,,,,,;lc,........
    .'.     ........     .:ccll,. .    .................cx.           'cc,. ........... .xko:;,;;;,,
c:odxl;..............            'o,.,,...'dc''''.''',;;:c:;,.      .;c;.  ............ .:'llol:lol:
lol::;:clolllll,........    .    co,.,;;;::clclccxoooooxdclllc ..',:llc:..............  .;..;:,ldc;;
o;',:,,;,:cc;:;....... ....  .   .:c:;::loclccolc:l'cxdl;;oodo.....l,lc:;.............. .:.....':;,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0209
This is Back-to-school Essentials
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lc:clccllllllllloloollooddooddddddddxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkxdxxxxxxxxxxxxxxdddddooooooolllllllccccccc
doooollllllllloooooollooddddddddddddxxxxxxxkkkkkkkkxxxc;''....;codxxxxxxxddddddddddoooooooooooolllcc
ddddolllllllooooooooolooolccccccccllllllllllllllllll;..','.......cxkOOOOkxxkkkxdl:coxxxxxdoddddddc,,
dxxdollllllloooooooooooolc:;:;:looodooooooddxddoccc:.cc::::::;'.'.lkkOOkxdxkOOkkoc:oxxxxddddxxdddl;,
ddxddollllloooooooooooodl:;cooldxxkkxddllxkOkxxkkOO;;;,;::;',lx:...k0OOko:cdkkkkko:odxxxdddddxxdol:;
dddddllllccccccl:::::codl;.';odxloxkkOkolxOOOOOOOOd.o:,:cc:;:cxx...;OOOkdllodddddocllllllllllccccllo
ollddlll:,,,,,c;..'''.'cll:...';..';clolldxxxxdddd; c::::;::clkl....l0000OOkkkkkxdddooooodxddooollll
dooxxooo:,,,',:,.''''';lollc...........;cdk00Oxddd. .l:;,,;;cll.  ...oO00K000000klll::cc:okxoollc:cc
xddkkdodc,,;,,:.'''''.cooooll'....,;:cl,.,dk00xlo:.  .clccllc;.    ..,oxkO0K0000kl;;;;:::dOOkxxxk000
xxxOOxdkl;,;,,cc'','.:odddoooc,ooooool:ol:,oK0xlo'.    .,,;,,,.    ...:OOOxo:,,:looooodddOKXXXXK0000
:;cdOxxko;,;,,ld:,,,;oddddool'..ldddd:.,ll,lK0kdo'..    .',;;,...  ...'dKk:''',;:ldoooodoOXXK0KNXXXX
;,,:dddko;,;;,coc,,:clllllll:....cdddl,..::cd0KK0'..    .,;;;;,,,......;0Xx:::codxOOOO000XKl,';oXWWW
..',:loxo;;;;;ldo;;ccllllooo'.....;doll:..:,:cKNx...   .,;;;:lc,......',c0Kc:cccox0XWWWWWWXl,'',lk00
',;:cldkd;,;;;ldo::,:lllloo:.......'llllc',,::o0,...  ':clll:'..........,lXNOkOl,,;:oKWWWWWXko;;cddx
o;;:ccokd;;;;,lxdc:::cclc,':.......;lllllll,;:::...  .',;,..............'cdWWNk;,,,,,;x000Okxdooooll
kl':lldkx;,;;;lddc::ccccllc;,......ddolllloc,;,.     ...................'';dc:,,,,,'',:cclllllllllll
0O',codxd;',;;;;;;:::llllllll:;,',cdddollldo;,.     ..........;ddddddoll;.,clxxl',,...'cccccc:::::::
Kk,;ldodxxdoolllc::c:ccccccccccc:,;cloddlodo:..    ..........'clcccc:::l..,cod:........:lllllcccc:::
XkokKOOXXxloo:c:::::clc'',:c:;,,,,;ccoddooxd'..    .........;cccccccc:..  .,;;cllcccc:::;ccccccccc::
XKO0kdx0Ol:do::llllok0doc;;::co0kl;;:ccddddd,,. ...........;cccccccc,..;k0KNO...,:cc:;;;;,'.........
:lxoc:codc;cldccllloO0ddddolclk0Kkkl;:ccclclc::...........,:cccc::;...'c:;;::.....:c'...'....... ..,
':lc:;:cc:::;;;;;;;::::clloollolccccclc;;;;:cccccccccccccc::cc:::'  . .:;,',l,....x;....;.lOxc,;;;,,
;;::::;;;;;;;;;:::::::::cccccccccccccc:....,,,;:;;;:::::::::::;'.      ::;..,:...;k'...,,.:0K000Okc'
,;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::c,,,,::::c.......',,;;,'.       .;,........ld'.'cl'.,oll:;'...
',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;::cc''''oclxO; .       ...             .';:';;xc'.'oc............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0208
This is Spoils of #nature
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ... ...,''.,..'ckcdlxdxdk0KkkKXNXKd:;::;:;;odOkkOOOOOOOOxkdddOO:,;ccclkOO000000K0Oxxkdlx:,c........
.. ............,;l'c:KXXlONONNNNXOdldoocccc:lkdxxxdxocdOlloc:lddc::cOxoooooddxxxkOkdl:;.............
...... . ............;cl':dlKKXXOx:::ooocooolcc:cdddll:oxcoccooodxddlodkxxkddxkol;'.................
.... . ............. .......:;xx,odxdxkdddoxxdllccc:cclldxoo:ccl:col:lll;;c:,.'.....................
...... .  .............'......:...ckdo:'cocddoodllc::ldoddlolc::c;''.'.'..........................'.
...... .  .... .....  .'...........;''...;,,;,:l;:,,.'''''..........................................
.... .    . .. .....  ............................................................................. 
....      . .  ..      ......... ..........................................................    . .  
.....  .  .  ....      ......... ........... ................................ ... ... ...... .. .   
....'.....    ...  .   .......   ...... .......... ... ...................... ...   .     .. . .....
.........      ...... .... ...    ..... .............  .. .    ..... .. . .    ..  .       ..   .'..
...'.   ..   ......'... .. ....  ...... .......  .. .. ..       ..   .. ...     .....       .    ...
  ..........  ... .'......  ...  ............... .. ..... .............   ..      ....     ..... .'.
  ........... ..'.......... ..........';,.'................................,........'...............
 ...,,''..............''.','''........',............................................................
 ...''''''.','.'''.'................................................................................
.....''''''........'................................................................................
..........''.''...''................................................................................
 ....''....',''''''...'....... ,....................................................................
..';c:;.....'''''''''','''''''..'...................................................................
...,...  ...'''''''''',,,,,,,'..'''',''',;',',,:''''.','',..........................................
.............',;';:::::;;;;;,,;;,,;;:;;;;::cclco:;;;;;lcll,,',,','..................................
          .. ................c',',::loldkxlllc;;:llc:::cxlc;;::cclco:;:cc';:'.......................
            ...'.....''.''':cO,,:codxdl:cclccclcooxolccdocd::ldlcllccddkkxkxodll;,,.................
'.'.          ..'.',,c:'',;ddK:'ddcl:lcccc:cxxxxkxoxlcdxlllccokdc:;;dkolooolldxxdol:'...............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0207
This is Treasures in the Trash
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
       .'..  ...''. ........... .oOxO,'. ..      .  . .    ................'....''',.,;;;,,,,,'',.  
..     .,,,'''',,;. ''''''',,;kO00kO0Okx;,;.    ........................''......... ...........     
                    ;;,;;;;:;oNNNXkkKNNN0NNk........................';;;'.........,.....    ..      
                    '',,,,,,:OKKKKxoxKXXOO0k,....................'''c.    . .,''';k:....'.       ..,
,'...  ...        .,'......lddlccoc';cldll:'....;l:,'......'..',,,,;:....,;'':occcOd;,,.';...   .,,'
ddc'. ..,,,'..     ';.....cdc:::;o:,;::coO:.. .k00Oo::.....''.',,,;c;,.'''''':OK0OOOOOl';,'.....'.'.
''... .';;,,,loxo;..;;.....0Oc;'.,:cdddk0k'.   .ckdclx.  ...,;::;lc:::c,,'.:dxoc:;cldd;.,'.....,,...
. ......,,...,dxdooc:;;...;xc,'  ..lxkkkOx;...... .lc;;,....:,;:;,:,,,l'',cd,.......':::::,,'..,,.  
,'.....';'....:oooxOkdo:,....',.;,;;,..........;,.,o;:c;'...:;,;,;;;;;l''.l,..........,';'....  .. .
 ...........  ...',;,''....''..;ocllo:'... ......'kOddxo'...:c:,:;l:;:c'''l.............;c;..'..,. .
c;,'''...            .....''....:;c:,..... .''''...:xcl:'.,,;:ccccllolc;:o'.............'dlco,;dl;,;
ol:'......           ..............''. ... ,;;,..,;;ckd''.,collllclcllc;,'...............:,lo..;:,,,
;;;;,,,..        .';c:xc..', .    ..,. ... ',....',;',,:,.,ccc:..........................;,lc. ...';
:;:::ccc;..    .cxxxodkkkOxOKXk;. ..;. ...    .......'';'.....';,'....''..;,............',,o,.  . ':
......',::,..  ,odx0XKKN0lcoxkkl'...'. ... .....,lld;:,,c;c:ldooooox0ol:..:'.............',o,..',;,'
     ...';,.. .;,''';lkNWx:;,'od;;,...',,,,,,'.'lKdol:;lc;dxddol';,;Kd':. '.....         ..o;. ;:'..
    ....';,'. .'''...'',:l;..cOx;cl'....'..''..'....,'.....'o:;cololkool;.'              ..o;. .;.. 
    ....',,'. .,;,.  ...    .ckk:';::,,,...''...    .. ............cccl,. .              ',........ 
 .    ...'....,:looc;.      ..,;;;;,'...',.............''..'',,,,,,,,,','.:            ..',.. .'... 
...............',:cll;.    ..''...'.  .',,...'..... ...'','',,;,,;,,,'''.;o'           c..,.  .. ..'
........     .......'..  .......  'l.  .':;:...''.. ..'''''',,;,,,,,,,,,;c;.          .:'.,  ....'.d
             ....  ...'''....    . .:. .,O0k;,lkOl.    .......'...........'.          ,' .' .,....'o
              ......''.......  :llllkOkdxXNNNXXkooc:;.        .       ...';,          . ... ,.     :
 ..............''''...  ....   ,c:,;clllllooooo:;:::::;'      .        ..',;,         .;,, ':     .'
.....''..'''.......              ..........''..,cc;;;,,,.'.  . .      ...,';,         .,:, ;:    ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0202
This is (OO)
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWNKOO0MWNXXKWMWWXKXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXOxxOkk0KKMMKdolooOWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWK00k000kkkKXKKWMWK0NNNXXK00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOkkkkkxxxkXWMWX:,lxxxkkkNMWMMNMMWMMMM
MMMMMMMMMd''OOkOkkxkWWKNMk,..'cdNXWWXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0kxdddxxxxKNNK0KNcckkxkkk0XMKkOO00KNMMM
MMMMMNKKWWOxxkKXXK0OWMWKWo:ldodlKWNWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWxONKoNNXXOxKMNNWWMN0OKOkkkKXM00klcox0WMM
MMMWXKKNNKXKONMOokN0WWXKNKkxlldkNMWKc,,,;l0MMMMMMMMMMMMMMN0OO00kNWKO0WXxOMWX00XXNMMOKN0NkxXNXlc:oNMM
NOdlkMMNOxlxlOMWd0NKWWX0KKXOdkOKWNXx;'.....:WMMMMMMMMMMMX::::,,,;NWKXWNKOXWddxddOKK0WMKKkXNK0OkONNNW
lkX0kXMMOcd0KW0XWMWNO:'.,':oXMWKkoO00kxoc:;.lMMMMMMMMMM0okko:cc::NXW0KWWNMNKOXN0kocldOWWWKoxkddxo0NO
0MNd'.,lOMW0XNKNMMMMxldkOo,.,NX0Oxdxk00OOd''dMMMMMMMMMN0OkkxxddxdOMXKOWOxkWKKK:,,'',,',oWOooxxddlKXk
MWKdodd:'oWKo,,.'cKXxOO00NO,dMM0kkkkkkkkxldXMMMMMMMMMWOOOOOkkxxWXK0KXNWXxoOKXl,,,':cxxdcxNkxd0kxkWMX
dlclclkkc:0X;;'.'.oOk000OkkKXcokkNNXXNN0dxNk0WMMMMMMMMNK0OOkOKWOllxooOWOdddoxd,;,ckkO0O00NNOld0W0XNx
xkkxo:xOOXNkkxddkOKXKOkOOOKXocc;dWWMMKc'..',';0MMMMMMWNXNWWKWMMN0xxxkNWNKOxdxXoook0k00O00XWKOKNX00Nk
X0OOO0KOOMWOkxx0No;cKMWWWMWoc:dXXOxWd.';:,....lMMMMMMOO0NWMWNNWWW00KWMkkkkOk00K00kk00OOxOXl:xOxkONWN
d0NK0No,:WWKK0KXNXxKXKNWMMx:lKxxkkxNOdodlld::.oMMMMMMMkllodXMWWNKOO0NOOK0kkxxoOWMWXXXKKKNKlldKN0ooxk
''',',,,,;,kKXKXXNdo0OOXNK:kMNKXKXKOkkkxkOOOOlOMMMMMMWcOkkOONMXOkK0KNxlkM0oodNN0KOk0XxkcXNN0NMKX0KXO
'''',,,,,,,,,;lk0KNxOXX0XXdKNKXXKOkkkxxkkkOKNWMMMMMMMMXOkOOKWK00XXK0XK0kNK0OXWKO0MX:;cdxkkkkkKXNO0W0
;',:;,:olo:;oWXOokNMXKxc;'..;0MMMWOOKK0XKKXxXMMMMMMMMMMWN00XKXNNNN0l,,,,:x0MXKX0NMWd:lkkkkkkOOKNX0O0
xo:kx,O00O0KNMKdlxNXxdod;,'..;kMWNMMMWMXoccOMMMMMMMMMMMMNkxkk0XMX0Oxxxdd,,:KX000KXNOkclxOO000WMNXNMM
MK0K0k00000O0NXoxNXkkxOkol;'.'oMN0KXXKMkooXMMMMMMMMMMMMMMWKxxkxNkkkoxxdxl,:XWNXX0xll0XN0NXKK0OkoKNMM
MMMMX0000OOOOKNWWM0kkkkkOKklxxlkKOOO0NMWXMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWNOxdllldxdc0MN0xoldkNX000odWNk0KXMMMM
MMMMMWK0XXNXOkOXMWNK0KKKX0KNX..,dkO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKOkodxxkOOKN0okXMKdloxdxXWxKMMMMMMM
MMMMMMMMMMKWMWNNNXd:dOOOOOO0N0oxddOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0o,','c;;kO0Wkx0WNWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMWNO00KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWKkKNMMMWWWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0198
This is 100 Everyday
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
      ..      ''.       .;.    'c;.          ..      ..,        .'.       .                         
   .  ,:;.  .  ;;       .c,    .. .       ,:.;l.    ,dlox.     .,cd.     ,.',       cx;     ...'    
   ,. '     ...,..     . .k'    .....     ..'''..   .c  c.     ..'..    ...,.     l,..      :'..    
   ....      ..         .          .        .        ...                  .        .         .      
     .'.                          .                    .                                            
     ;do     :l...      .::;    .,.oc      .dc       .dd,       ;:      .xd'       c,:       ..     
    ''..;    .c';.    c:.:.      .....    ..;.',    ;. '      :' :'    ...c.      .c'.      c.,     
    .;...     ..      ',',        .         ,.       ..        .,      ,..,                 '..     
                                                                                                    
    .ll;        ;.     ;lc       .ol'       ''      .lo'        :c:      .''     .ox:      .,''     
    ' ':     ...c:     ' '.      ;..;;    ..':.      .,'.      .. :    .;.;..     ,...     ;',:.    
     ,.       '..      ...       ....     .. ,       ,. c.      ..     ...,.     ., .       ...     
                                                      ..                                            
      ..      cdl       .''      .:c,      .ll,      ..         :c:.    .,:         ...       ,c,   
  .  :;,      ;cc'      ; ..    ..,l.     , ,'      .,,.        c''   .o..'.     ';...      ..;'    
    .'.      .'.:.      ,''    .:..:.     .'.       .:...      ,'.,     . .      ,' ;.    .'  :.    
              .                                      ...                           ..      ..       
              .        .'.        ','       ,:c.       ..      ...       .ll'        '.    .;:      
   ', ;xo    .d,'.     :::.      .l,'c    .':dc.    ..,co.      ,'       .' '     . ':.    .c''c    
    ,;'.      ..,.    .:.'.      .:...    . .:.     .,,..      ...;      ';,'    :  :o    ,,  .:    
                        .                   .                  .'.       .         ..      ;'..     
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4 (39 POSTS)
>>>