I like it. What is it?
C:/TAG/Society/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0184
This is the Invisible City Beneath Paris
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
. ......    . . . .  .. ..........  .      ........  .. ..  . ..  . ..    .    ..   .  .  . ..      
.........................'................  . .... .......... ..... .    ........... ...   ......   
....'.....''..'..    ..''''',;;,'...  .....  .',...';::,...,''',,;;,....',.......  ..'............. 
........':,,';:,,,..'.',''';c,.       ...,;:c:cc;:;,'.......','....',',........       ...  .........
....,'...,:oolc;'...,,:::;'';;'..':,'.:c;,'...','.... .  ...''...             ....  ... ..     .   .
.......,;'   .. ..  . .'.   ......;::;''......    .,,',',;'..      ......      ..':c:;.c;;,',,'....'
..,,..  ..  .......dxc..cc:,'..........'.  ......;;lOd:l,.........'..              .:d:';c;....;;c''
.oc.. ....;ollx:coddxxdoxOxl;,'',.....':'..;,;::c:oO0c:Occ:,,,;;.. ..,..             .::;;;,..;:;l'.
o' ...'olddok0kOkxxo::col:llll:,',,.':........''..cKooKK0XOo;:,' .'c:...,'.. ...........',,;clcl'...
,'.,kdkxlkxloo00KXXXKKXXO...:xOdl;.:,';,..   ..',okKkKXKXXXXXK0oc;l',..l.....     ..'''... .'.,:',,,
.,odccolxl'..:0XXXXXXXXX0:;,,:ox''.',,':;..cc,OxldKKKKKKKXXXXXXXXXKx;..'. ..     .........  .;.:::l;
dl;,:'o:okc..dOXXXXXXXXXK,;,''.lo. .;.. .,;lookkk0KKKKKKXXXXXXXXK0Kodko,..'                 .;..,;,'
,':'.'o.:Olc:koO0K0Odo:,.       :c;:l'. ..:dOllK0OKKKXXXXXXK0KO:,lk';oOd'.;.     .          ,:,....,
:c,cc:c.'c:xkddOd,.,...        'O0dddc,...xo0l0kcxkKKKKKxlcOoOdo::l.,d0Odco:'          ...,..o;c,..c
c.;::d,.'o:okOdlk:.....,ccc:;,.oOdx;oxl, 'OdK0OockkKO00klooKl;:occ;cxXXkc,dlc         .......ol;l:,,
:.';ld.:,;clxxxdd..,'.;,,;:cl:';kxoolxl,.,kllcl;o0kkkOKdk:kKdx::k;.:dXN0l:,dx:              'c,'.,'l
.'..do'l':dcOOXk;':oddxxxdl:,. olOdcoX,..llll;;,dkxkKKK0Klkk0dl';,.cdO0d:c,lOl              coc'.:dc
..'cd;':.;lo0kkddddddddol;,.   ,xxldc:...,c':,,:lxOkOkoddKl,,oOc,,.;oxkdc;;.d,              c,,,ldc:
,.,;x,'d.,.l0k0'....,';c;..   'Oxldc:.. .;o:;';lddxooo;;'dl:'.ck:..;lOOol: .c;             .c'.c:od;
,..;x''....;00:...'.,,.'...'..ddc.,ox;  .,;,..;loxl,::...'olc..cl'..OKx:od.                .l',,o':c
;...o.......lx;:;c::;;:::;;;;;do,'''co...c;...'.,;..'.....,dl'  .. :Kd:.c'.  ...           ;coo,'k:.
:. ';,. ....,d,,;;:;;,,,;,',;::,,,''':c,..'.. .... . .    ....   ..,... ..  ..           .;o:;:d:od.
,.    ......'',,;:;;;;,,,,,,,',',,,;c:;;,.'''',,'...................   ...   ......... .;,cx,':clx;'
    ........',;,,,;,;'''',;,,,'','.',,,,,'.''','.'..'',,'',,,,,....   ............    ,;'oo,:lodlxc.
       ........,:;:cc:''',,:::;:::c:;:,'',,,,,,,,;;;'... ...'',,,.    ...''.......    .,k:':odcl'';d
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0181
This is the Subway Dancer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cxo:;:clooloooddXMMMKdocdddoooollllcc;;::',.......',';clolooooo:.,,,;;.,,;::;;clooddddxxxxxkkkkkkdco
o:,,,;ccc:;;;;;;;cONMW0:ccooolllccccc:,;;;,'.......,''.',,',ll;''...,,,,;:;;:clllloodddxxxxxxxdolcdk
oxxdl;,;::;,'',,;cldOKKoko:cccccccc::::;;;,;:,'......'',;,'.l''.....;,,;;,;:cllllllloddxxddolldOKWMM
xlc:cddoc;','',;;cldOK0XWMNOlccccc::::::clc:;'....''''',,,'.c'....,'',,,;:ccccllloooddolclxOXWMMNNXK
XXXX0xocccllc;;:::lxOKdKXNWWMXxllcc:cc:::;',.',::.''''',::;;',.'.'',,,,::::ccccllllcc:lookWNXOo;ldxx
KXXXXX0XOd:',;coolldxcoxkOxox0NW0oclc;;;;;,''cl;;;.'''',;;;'....'''',;:::::cccccccokKWNX0OXOooc;;;;;
KKKKKK0Kxdkdl::,,;:;:l:,;;;;::okkc:cc:;;;,,,,::c,'..'''.'......''',;::::::::clx0NMMWNK0KO000xlcl:'';
00KK0000okXxodxdOklo:,;:,:::ldocoOXNNOo:cc:;;;';.',..'',;,'...'',;;;::::;:dOXNNNNKKK0xdodxxddooll::c
:dxkdkKxll,...'lxoxKxxdl:OxOkc,',loxkO0Ododl;:,',::;:::;,,;,..';;;:::ok0KXXXKxoodxxddddl:cldooc:;;:c
lkOkco0c:,....,xdcOo':odx0kXK:,,dOOdllc::;::cc;::::::::;:,,''',:oldOKXOOOOkdoollll;::;;;lc:ccccldxkx
,:c,,xx;,.....cdccd'.;d:xdO0k;,,,lc;,''';::c::::cccc::::llc::cxOXXOkdkocldxkO00K00;ooclO0xokxddod0Xx
d:..;kl''.....lo,l:..:o;dlddd:,,','''.';:::::::::cccc::lOdccxOOOdlodxkcOcllKNXXXKXcdd;;lXolx:''...ko
::'.ck;'......o:'l'..l::dlll:l,..:cc:,'::c:::ccccccc:::ckooddldk0odx00dd;,,kKKKKkO;x:'''kccO,.....l;
;,,,oo'......,l,;c'.'l,:o::;;o.',lodl,,;:ccc::ccccc::::;,...,:kkc,,cokkxc::xOO0Koolx;..'d;:x'.....c,
''';x:.......::.:,'';:'cl:,:do,..;ll,,'lc:::ccccccc:::::.....:olll::lxxx,'.lxkOOccdo;...o,:d......:'
. .cx;;,',;:cd:.:'..:,'l;lddolddooc' ....;;;,;;;;;;;,,,,.....:c:;,'::o:,''.:oxxx:;oc,...l';o......;.
...ooc'.......cdd:.,o.,l;l::lool..c;. ..;,:'.........''''...,::;.'':;cc::lddo:od:,l:,'..c.;l......,.
 .'oc. .......:,'cdxd',c..;::,.,:;;,:'...;''''.''',,,,''..','''..'.':c:cccodxxxd:'l:....:.,c......'.
:::c,.  ..,::c:,','''cd:;,..';:,'''.:ooo;''...'',,,;;;;,,,;l:'.. ,lccc::lc;';doo;'c:;cc;''ldc:;'',;'
c;,,'.'clodlll;:ll;'.'c':.  .....;...,,,''..........',,,,,,,,;.  ....;;:ll:,,.'c,'c;odddd;';.';,....
,;::;,..cd:'.'....,clcc..;.... .., .,;;,''......',','...',,,,;;,.....;,'...,,;c:''clc'''. .;;oxkl'. 
,;;:;;,'';'...:c,....,; .'.......'...''''....'',,,,;''....',,;;;;;...,''''. .::'.,;',';cllo;;c,:dc.'
,;:::::;,......';cc;.;. .','....''      ....,,,,,,,;.'... ..,,;;;;::,,....',', .':;clcloo:,'.;c:;'..
,;:::;,,,''........'::'':::.              .'::;;;;;,',''.''.........;,;;''',,:;:;,.. .:l::.........'
.';;;,...'','.. .'...;'':c;.              .,:d;;;::,,;,,'.,.      ..    .'cc',,'.'. .:dOk;..........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0178
This is the Undercover Fascist
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKK00000XNNNNNNNX                                                    .::::dK'     ,00000K00K0K00
KKK0KKKK0000XNNNNNXXXccccccclcl.              '........ ..        .',,,,,,::::oKo:::::oKKKKKKKKKKK00
000000K00000XNNNN0ooooooooooooo.          .'.',:loddxxdol:;'.     'XXXXXXk::::oKXXXXK0OkkOKXXXNNNK00
000000000000XNNNNO:           '.        .lkO00000O0000OkdxOxoc'.   kXXXXXo;;;;oKXOxdcc::okxOd0XNNK00
000000000000XNNNNO:''''''''''';.       ,x0KKXXXXXXKKKOkdoxkxxo::;,.cXXXXX:;;,;lKXxooldxkkkk0xKXXN000
000000000000XNNNNO:;;,;;;;;;;;;.     ..l0KXXXXXXXXXXXXOxdxkdlo:cl::;XXXX0;;;,,cKXxooxdc:oxk0dKXXX000
000000000000XNNNNO:;,,;;;;;::::.    .;o0XXXXXXXXXXXXXXOkddxolololc:;kXXXx;;;';lKKdxddkccoddOoOOOO000
000000000000XNNNNO:,,,;;;;;;;;;.    'o0XXXXXXXXXXXXXXK0kxxooddxdclc;cX0Xk;;;;;lK:.ko.'..o0Ool'.'.O00
0000000KK000XNNNNO;;;;;;;;;;;;;.  .'cx0XXXXXXXXXXXXXXXKOkxdlxkkxol:;'kxd,c::::lK:.ko,:..lOO,:.,l:O00
000000K00000XNNNNO:::::::::::::.  ':lkXXXXXXXXXXXXXXXXKKKkkkO00koc,'.;;.cd;;;;lK;.'........,,..;'O00
000000000000KNNNNO;;;;;;;;;;;;;   ,cOXXXXX0K000kddloodoxkkKOxxddc:;':d,',';:::lk,.....'..'';;....O00
00kldk000000KNNNNO:::::::,::::'   .oKXXXKxkkOOxlc;,..'',:xKdc,''...,0k....':::;......,;::,'''.'l;O00
00x,,',:oxO0KNNNNO:::::::,::::. ck,d0KXXX0KOxkocc;...;:kKXXk:......k00.....::::,',;.c,.o';;.;'.l:O00
00d,',,,,,,:KNXNNO:::::::,:::;  ;xlx0KXXXXKdocdo......:OXXXk;.....d00Kcc:;;::::.....',,;'','...,'O00
00k:,,,,;:lokNNNNO:::::::,:::.  xOox0KKXXXXXXXXKx:'..:OXXXXk'....c0000oclll::::ooooc:loooooxkkxk0000
00kol;,;oOk0ONNNNO:::::::,:::. .kkok0KKXXXXKK0KKOOkOKXXXXXXk....,00000XWWWWl::cNxKWWWWWWWWWWWWWWW000
00xokoxxddc;oNNNNO:::::::,::;  .dodO0KXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXKd...'O0000000000d::c00dx00000000dkKWWW000
00d':;ccxc,,cNNNNO:::::::,::.  .xlx0KXXXXXXXXXXXK0kxdKXXXXKo'..x000000KWWWWNc;cWWWKxKXXKKKXWWWWWW000
00d'';cc,,,,cNNNNOcc:;;;;,;;. ;xxlO0KXXXXXXXXXX0d:'.cXXXXXXx,.o0000000XWWWWWk:cWWWWNxKWWWWWWWWKOW000
00d',,,,,,,::NNNNNNNx         .;cdOOKXXXXXXXXXOo;..cKKdcxkl,.:000K00K00KKK0K0ccKKKKKK0KKKKKKKKKKK000
00d'',,,,,,c:NNNNNNNx            oxk0KXXXXXXXOd:,,dKXXXX0c.;.lxk00K0000000000dc000000000000000000000
00x::::::::olNNNNNNNx            ;dxOKXXXXXK0kkkcxK00KXXO''k;',;;od:clkxk00000c000000000000000000000
00x,,,,,,,,:lNNNNNNNx            .oxOKXXXXXXXXKxc::oOOxoc:::'''::cK;''oodo;:xoO000000000000000000000
000Oo...,;;;:NNNNNNNx             ,dx0KXXKXXXKx;cxKK0kxl,''''',,cllc'''',,''oxkKKKK00000000000000000
0000O.'o,.,,,NNNNNNNd              oxOKKKKXXXKkKXXXXXXKOl:'''',,,oo;:,',,'cOKKKXXXXXK00000000000000K
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0159
This is Smartphone Society
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxddddolcclxxxdoodkOOkkkkxlok0KKkc,.................c0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddoddxkkkkOO0KKK000OkooxOxl;'....................;dXNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNN
xxxxxxxkkkkxxxxxxxxxxxdddxxkkkkkO00KKKKK0Oxddoo'.                       ..0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxxkkkkkkxxxxxxxxxxdddxxkkkkkOO00KKKKOkxxxl.                          .,XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxkkkOOOkkxxxxxxxxddddxxkkkkkkOO00KKKOxd0k;,..                         .xNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxkkkOOOOOkkkkkkxxxddddxxkkkkkkOOO0KKKOdoOo;'.                           cNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxkkOOOOOOOkkkkkxxdddddxxkkkkkkkOO00KKOodkc,.                            ,XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxkkkkkkkkkkkkkxxxxddddxxkkkkkkkkOO0K0kokxc,.                            .KXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxkkkkkkkkkkkkxxxxxxdxxkkkkkkkkkkOO00ko;l;c,................'',;;;.      ,0XXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNN
xxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkkkkkkkOOko,' od::::;,,:ool;'';;,,,',;,       cXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXX
xxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkkkkkkkkkxxxc.;;;'....,cdxo:,.'.......        'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xddxxxxkkkkkxxkkkkkkkxxxxkkOOOOOOkxxxOOOOkc;'..       ...                    'KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ddddxxxxxxxxxxxkkkkxxk0XNNXXKdlcld:;lkOOOx:''..                              .kKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ddddxxxxxxxxxxxkKXXK00kdc:,,c:::lddddxxxddoddddddoodooooool'                  oKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
ddddxxxxxxxxxxxKKxdoddl:,'.'dxxxxOOO0O0Oc...,'.'x0000000000c                  xKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKX
dddxxxxxxxxxxxkN0lclc::;,,,,c;;;ldxdxOKKKoc.    .O0000x0000l                  kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ddxxxkkkkxxxxxXN0occ:;;;;;;,lclk00OOkdO0Ok0o    .d000o.'k00o.                 coooodddddxkkkxxxxxxxx
dxxxkkkkkkxxxXWXxlcc::;:ccc;llllkkOkddxd:... .;dk0000Ood000o..                .;;;;;;;;;:cc:;;;;;;;;
xxxxxxxxxxxxKWN0dllcc:cccll:ccllocx000OOxdxdxO00000000xk000d.,                .;;;;;;;;;:::::::;;;::
xxxxxxxxxdd0WNX0olllclooddoo::ccc:dddddddxxxxxxkkkkkOOOOOOOk,c                .',,,,,;;;;;;;;;;;;;::
xxxxxxxxdooXNNXkollcodxkxdokOKKKKOdc;.,l'           ..... .x.,;:,.                  ...',,,,,,,,,,;;
xxxxxxxdokXxddxxl:;;:llcc::c:;,''..  .;'.           ;',:::cll;,,;,c:'.                   .',,,,,,,,,
dxxxxxxdl0NXOl,'.....coo;''..    .    ...             ..':oolc;;::lc:lc.                   ..';;,,,:
ddxxxxl;.:KX0dc::,,'cxd;...             .                   .;olcdcclool'                     ..',,c
ddxxxc.....:ddc;,'. .::;.                                   .'lcdl::cclcl;                      .',:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0158
This is Rupert Murdoch's Empire of Influence
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.;:o,:kxkx:,::,dlcdOk..'dk0xOxc.;ocooodxkOOO000000000kkdodxkkxkkkkkOl,lodl:.'cl:;d,ok00O'...........
,,...,coxxdc::dkccclkxl;:o0Ok00x:ccddxkkOO00000KKKK00OOOxxooodddxkOxxx;.'';:;:..',x00Ok;............
O0Oxoc'.'cdxkc:dol:;''d00xO00OOocldxkk00KKKKKKKKKKKK0000OOxoolllccclcll'...';;,',::;;'..........,,'.
00000x:.......cdkxo;::,;::oxkxl:ldxkO00KKKKKKKKK0KKK00000Okdoc:,;;,',;:c.....','....................
KKKkc..;lxOxdl,.,cdxxolcdddddl:cdxkkO00KKKKKKK000K00000000kkdc;;;''..',:;...........................
0Kkl;.lx000K0o'.,,'''','',;::clokxOO000KKKKK0000OO00K000Okkxlc::,,.....,;...............,........;..
K0kd:o0KKKK0d:'oO00Odolc;;'.;ooxkkO000000KKKKK0K0dK00000Okkxxxocc,......,......,;'................,:
0Oxocl,l0KKOxcok0KKOc;;cdoc,,ldxxxkO000OkxdkkkOKkd0OOOdcc:cllll:;'.....,c,cdOO0Okxoddodk,:odoodOl'O0
0ko:'...cK0kd:;.;O0;.'..'',;..:dlc;::llccccc;,ccc::;'.':clooc,.........'.;000OdoodkO00d,.xO00Kx;.,dx
0ko'.:dx000d:.'clOOloxOkoc:xd;,...,:c:;'',;;l'.,ll'...;:;,''........''..,x0OOkdo:cdOKx:''od00d;..;ld
OOx;;0KK0k0kl'O0K0llOKKK0koll;ooc...:llccoodkd.x0k:....,;;,;;,,....''...':'.:000kO0K00xkxx0KKkoolckK
:kx;kK0o,,ldloK0c,;,l00kl;xdccldOo';;ldolxOOO:;kOx:....:ooooxo:.',:;.......'lKKKK0OkOOOxxx0000kOOdKK
ldkldKKOo,;cldKKOolodOko:,ool::dk00occoxxxdc:ok00Oo,...;:;clclddlc;'.....'';0000O000Od:,xxkkkkOlklOk
xkOOk00kdolllx0k:,;;;lkkl::xdl;loOO0K0OkkOkxdx0KK0k:...,dOOOkdc,,'''.....;';k00Oxlclo;,dk000kx:'xo0O
.'ckO0klclcc:ck0Od:,',c;'.,dol;;lolO0KKKOxOxl:oxo:;'....'ck00kd:..,'.....;'.,oocxOkxdl:clclol,,lkk00
odkkOkK0kdoloolx:..........okl::dOoO00OlxKK0000Oo;,;,'.'',:lkkd:..,'....''....;,,codxkoOOxxxoc,ll:::
oolcd;dKK000koc............;ko:;x0dkko:k0000K0000OkOxl::,';:;dkl'.'.....''........',',d000OOkxldOkxd
Odll:,:ko:'..'.........':clodx;,okdOk:kdccllooolll:;,......,ld0k:........ckkxkkxl,....,:dkOOOklO000O
lc:;;;'..............,lxkOO0Oxx::dx0OkkdOOxlclodo:::,,'..,llx0KO;.....,;okOOO000KKk;...,;c;;:;lk0000
;'...'.............':okO0000OOOOc:oO0KOo000OkkO0OOkkd:',;c:cKKOl....,,.':lllxO0000K0;......,...,lllo
...................:dO00000O000l:l:dO0do0OOOOkxkkdl:;;,cloxcKk:....l0Oc'.,,...:k0000k.oo:.....';,;:'
............':'...':dkkO000000dodddodOkO0KK0OxkOOkdcc;,lddc;0l....;;'oc.'....'.oO00Okd0KK0d........'
...........,lxd....,clxO0kxk000O0000kxxolkO0klcccc:;;,.c:'.',..';l:cclxdlccl....;:oO00000KKO'.;x:...
..........:okO00l...,:;;c:;ododkxkkO0000Oxolc:'.';'..'........,:cloxkO00kolloOx,....,lkO0000k.cKK0l.
.........'lxO0000O'..'.::loO0d:k0xlxxkOOkOOdl,'.,kOxc'........,:lldkO000o,;cd0l...;...cO00O00.xKKK0c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0150
This is The ISIS Files
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooc:oxdodxxxxO0Okk00xkx:'lOOOdOK00KK0lolkKOxoocok:''.,dlo,....',,,;;;;;::::::cccclodcoodddddddoooo
ddddlloooddxxddkkkkkO0xkx:;l0Okd000KK0OodcK0Odooc:Ool..,cxl;'....',,;;;;;::::c:ccccllocoodddoooooooo
ddoddcdkxxxxxddkkkxxkOkkxc:lOkxd0OO0OOkolc000ooolcclll;;;;''.....'',,,,;;;:::c::ccll:coooddooooooooo
ooddollooooooooooooooooolc;cdxxokOOkOOklloxOOddc'... .':'...  ....'',,,,;;::cc::cclllooooooooooooooo
olclcclc::cccccc:::lodlcc,,:oxdlOkkOxOkoocxxOoc,...    .;''.......'',,,,;;::c::::cclllooooooooooolll
cc::c:::;;:c:::c:::coxocc;,;ollcxxkkkkxoocddd',,..  ..  :lc..'...''',,,,,;::::::::cllloooollllllllll
odooollooollllllllcloddoo:,:odlloxxxkkxcc:kkl.,,.   .  ';;;,,,..',,,,''',,;;;;;;;:::ccclllllllllllll
xddddclodollllllllcodxdddc;coloooxkkxOxcc:kkdo;'.       ..':l'....''.  ...         ...';::ccllllllll
:;;;;;:cooodoloooloddo:'....',,,:coxxxdlo,,,'  .. ...         ..........      ........  ..',:cllll:'
.......''',:clodddc;....';,'.....',,;:ll:.. .  '.,,.             .......       .   ........  .,,..  
       ......,;:::;;..              .  .'.  .....c;   . ..        ..                .     .  ...    
                  ...                 .,.   ..  'o   ....       .                . ..         ...   
                                     .'.     .  ..   .         ..            ..... ..        ..... .
                                   ...      ..  ,..      ..    ..             .     ...       ......
                                  ',.       .  .,,       ...                        .              .
                                 .;.          .';;.      ..                                 .      .
                                .cc.         ..'....    .'.                                         
                               .xkc.        ....'....   '.                                          
                              .;;. .                   ..                                           
                              ...  .                  ..                                            
                                           .         .c.                                            
                                                    ;o,..                                           
                                                   .:'..                                            
                       ...........'........        '...                                             
            ............''.''.........             .                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0139
This is Fearing for his Life
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xKK0kdl..                            ................',;;;:loxxodk00KKKKKOk:c;,;:c:ccc::c:::::::::;;
oOOk:;'..                          .................',;clloddxkxxk0KKKKXK0Oc:;;;::::::::::::::;;;;;;
cxxdd:;..                         ..................',;coxOkkddxkOO0KXXXXKOl::;:::::::::::::::;;;;:;
oOOOOxc'.                        ....................'';:ldddlcclodxO0KXKK0l::;::::::::::::::::;;;:;
dKKKK0x;'.              ..   .   .......................';ccclccc;,,,;cdxkkdolc::::::::::::::::;;;:;
oOOOOkkl;:,,'.          ......  ............      ...   .',,,;loc;,''',:lxkollldl::::::::::::::;;;:;
xXXKKKKKkdl'           ........ ......  ...     .      ..'''.;Oll....':::ldoolllo::::::::::::::;;;:;
kNNNNNXX0do,''.        ..   ..... ...................   .''..ckcl'''.,clodolllllcl:::::::::::::;;;:;
kXNNXXXK0x:col,.       ..  ..............'............   ...,oKkoc;:cloxkOddollo:::::::::::::::;;;:;
xXXXXXXXKKKK0d:'        ........ . .......'..................oXN0xooxkO000l:lo::::::::::::::::;;;;:;
xKXXKKKKKKKKKkd;...,... ..........  .........................,OWXkdodxkO0Oc:::,::::::::::::::::;;;:;
xKXXKKKKKKKKKKKOdooxl...'..  .....   ...................  ...'dNW00OOO00Oo;;;;,:::::::::::::::;;;;:;
:ollooollllllllllllc:'...'     ...  .................  .......:0WN0O000Od;;;;,,::::::::::::::;;;;;:;
                              ....  .................       ..'lOOK0O0Od;;,,,,,:::::::::::::::;;;;:;
.................................. ...................    ...,dKXKKK0Od',;;,,',:::::::::::::;;;;;;;;
,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;..  .......................'cxco0KK000k,',,:,'',:::::::::::::;;;;;;;;
,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.   .............         ...;,;:lxddl.',,,;,',::::::::::;::;;;;;;;,
,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,..     ............         ..;cxkxooo...',',,',::::::::::;:;;;;;;;;,
,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.                         .......':oxxd.  .'''';,'::::::::::;:;;;;;;;;,
,,,,,,;;;;;;;;;;;,;;;;;;,,,,.                       .......';;:ldxd:.   ..'',;';;:::::::;:;;;;;;,,;,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'                        ......,;clxkkx:,.     ..'',;::::::::::;;;;;;;;,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'..                            ....''';cll;'..       ..';;:::::::;;;;;;;;;,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,'..                                    .. ....''...      .       ...,;:;;;;;;;;,,,,
,,,,,,,,,,,,'..                                        .    ......       ..            ...',;;;;,,,,
'''''''''..                                           .     ....        ...                  ...,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0136
This is The Apology Machine
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..'''''.         .',,''',,. 'okxkxkOOOOOOOOO000000KK0000OOOOOOOOkkkxxdddc. .llc:;;,'..      ........
  ...'..     .   ..',,'';'..,dxxxxkkOOOOOO00O000000000OOOOOOOOOkkkkxdddoo, .;c:;;;;,'.     .........
    ....    ''., . ;::c,c'','oddxxxkOOO0000000000K0000000000OOOOOkxdddool;  .,,,,;;,'.    .',,......
     .....         ..;',;,..;codddxkkOO000KKOKKKKKKKKKK00000000OOkxddolcc,. ',,,''...     .,;:;''..'
      .....        ..,,;;;,.,;loodxkOkkkkOOkk000000000000OOOOOOOkkxxolc:;.  ,..            .;:c:;,,,
       .....        ...,','.',looollodoolllooodxxxxxxxddoolcllooolllolc:'. ..               ':ccc::;
         ....        ..:xxl'..loccllllooollllc:coxkxolcccc::clolllc:;:cc.. .,l,             .,:llcc:
                 ' '   ';lxx:.clc::,'''...,:;:lloO0klccc;;:,...''',:;;cl'.;do:;             .';cllcc
                 . .   .ccclc'ooooc:;:c::coodxxdk00koodxdddo:,;:;',;ccll,.::;:c.             .,:ccc:
                        .llc;;loxkxxddddddxxkkxxO00Oxddxxxxxddoolooddolc,',::c;              .,;::;,
            ..        .  .dodocodkOkkxxxxkkkkkkkO00Oxxxdxxxxxxxxxxxxdol:;cl:l, .             .......
      ...   '..,., ,' '.;.odddcoodxxxkkkxOkkkxxdkkOkxxdxxxkxxxxdddddolc;:lool. ,''' , .           ..
                          .oddclodxxkkOOOOOOkxxOO0K0Oxddxkkkkkkkxxdol:;,clcc'                     ..
                           .oxcloddxkkOOOOOOkkkO000OkxdxxkOOkkkxxdolc:,;loo'                        
             .   . . .. . . .''coddxxkkOkOOOxc;:llooc;;:okkkkxxxddlcc;,,,'.                         
            ...... . ....... . cloddxkxkkkOOkdc;,,',,;;ldkkkkkxddolc:,'                             
                   ' .. . . . .;cooddxxkkkxxdoooolllllclodxxxxddolc:;,.                             
                   . ....   .. .:lloodxddl:::;:::clc::;;;;:loodolc:;;'                              
                  .'..... .......lclodxxdddooolllccccccccloodxdlc:;;'.                              
                   . .    . .  . :ccloodxxxxxdddooooooooddddxdoc:;;''.                              
                       ; ;'.,.'.'::lcooddxxdddooollllloodddddoc;;,.''.                              
                                 :c:;:loddxxxkkkkxxkxxxxxxdolc;'..',,.                              
                        .,...,;.lxl:lc:ccoddxkxkxxkkkxxddol:,....',,:d.......                       
                     . .    .. .O0d::;;,'';cllodooooolcc:;'...'',,,:xkl   ....'''....               
                     : '.'..   ,00Kl::;;;,..,;:::cc::;,'....'',,,,;Okkx.     .....';;:c:;'.         
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0128
This is the Money That Changed Everything
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kk000kOOOkOOOOOOOOOOOkdOOOOOOOOOkOkkxkxxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxdOOOOOOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
kKKN0XXNNN0kOOOOOOOOk0kOOOOOOOOOXXXXkOX0OOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOkO0kxOOOOO0kOOOOkxdxxxOOOOkOkO0xOOOOO
OO0K0O0KXNN0OOOOOOOxO0xOOOOOOOOONNKkkOOOOOOOOOOOkxkdxkOOOOOOOOkXxddOOO0KNXxOOOOdxkkkOOOX0OOO0OOOOOOO
K0OO000000KNNKOOOOkOXOkOOOkcddOkNNXx0OOOOOOOOOOOOOkkOkxxkOkNNkOxdk0KXNNKOdOOOdddkkOOOO0XOO0kxOOOO00O
00OOOOOKXK0kN0OK0kOOOOOOxxxdkdOk0XkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOKXKOKXOx0NNNX00kOOkOOOOOkOOOOOkXO0OKdOOOOO0XX
X0OOOOOOO0K0dkONNKXNKkOOOKxxOOOOkXkxxOOOOOOOOOOOOOOOOOxk0O0NNKkdxK0kOkxxOOOxdOkOkOOOOONXd0xOOOkOkkKN
00OOOOOOkx00kOXXK0XOkOOkOkkOkkxxkO0OXkxkkOOOOOOOOOOOOOOxOxOKoxxxOOOkOOOkOOxkkOkxOOkxOkKxdlOkxkO0OOKN
X00kdkK00XKOO0Xkk00KkOOOOOkxlkkOxdOOoOkOxOdOOOOOOkk0kkxKxxKkd0OOOOOOOOkXkkkdOOOOOOk0K000KOk000OK0XKX
XXkkOOOOOOOkkK0OOOkd0KOOOOdxOOOOxOx0dOO000kkOOOOx0KNONNNXOKXOkOOkddkOk0xxxdxOOOOOO00xxklkOOOOKK0NKXN
X0KX0OOOOx00XKOOOOOOdXOOOOOOOOOOxNklkOOOOOOOOOOOk0kNXXXKd0NXXNkOOOkxkOkOdxkO00K0O000koOddO00K0NNXNNN
XNNKO00OxdkXNXOOO0OOkoxOOOO0OOOdKkkkO0XklkkddkOOOOxX00KK0KXXKNOOOOOOOdOxkOOOOXNXOOkkKo0kOkKKKXXNNNNN
NNK0XKOO0XNNNKOOKXOOOOOOO0X0O0XOO00OKNK0KddckO00OO0OK0XNN00000kOOOOOkokoOOOOO0NNNkOkOdKN0dO0lXNxONNN
NNXNXOOKNNNNN00OK0OOK0OO0NXO0N00XN0XNX0NN0xddOXOO0XNNKKO00O0OOK0OOOKKoxxOOO0KOKNNNKKXNNNXokKlxxlXNNN
NNNN00XNNNXXK0XKKNKXKOOKNNKKNK0XNKNNNKNNKOkxkk0OOXNNNNNX0OOXN0KXxkXNK0kOO00OXX0XNNNNNNNNNNKxokkkNNNN
NNNKKNXXXXNNNXXXXKNKOOXNNNXNNKNNNNNNNNNX0O0KKKOkddNNNNKkoOOKNNNXOOOkOXKOO0XX0NNXNNNNNNNNNNNNOxdKNNNN
NNNNNKXNNNNN0NNNK0KNN0XNNNNNXNNNNNNNNNN0OKNNN00ON0NNNX0OXX00NNNNNNNNXXNNX00NNNNNNNNNNNNNNNXKKoxONNNN
NNNXKNNNNNNNKXNN0NNXNN0NNNNNNNNNNNNNNNKOKNNNK0NKkxO0k0N0NNX0XNXNNNNNNNNNNNKXNNNNNNNNNNNNNNXKk0XNNNNN
NNN0NNNNNNNNNNXkNNNNNN0NNNNNXK0OKXNNNN0XNNNN0NNXOOOX0N0NNNNNKN0xKNKKNNXd0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNXKNNNNNNNNNNKNKKNNNXKNNNNNNKxdkONNNKNNNNNNNNN0NNNNN0NNNNNNNNNK0OKOdKKONNNNNNNNN0XONNNNNNNNNNNNNNNN
NKOOXNkoNNNNXKNNXKNNXKNNNNKKK00XK0KKKKXNNNNNNNXKNNNNNkNNNNNNNNNNKlNNON0NNNNNNXKKK0OOOXNXxNNNNNNNNNNN
OO0OO0X0KKXKXNXKKNN0KNNNNK0KKkXXXKOXK0kNNNNNNNK0XXKXK0NNNNNNNNNNKldddOXNNNNNNokOkxkKkOdxkNNNNNNNNNNN
0KdxOX0NNXKXXKXNXOkONNNNNNNNN0X0NKKNNNNNNNNNNXKNNXkNNX0NNNNNNNNNN0XkXONNNNNNOkX0O0NNNdO00NNNNk0KO0NN
     dXOKXXK00Okco,.';cldxlldkNlXO:lloddllc:,dXKc:lxNNodlc;,;cc:lXk.XK:lc:;..lKx:NNNNOOoclccll00,,..
      ...;lx0Xdx             ;O ;d           .d,    :Oo.        do  ;0.      :kk OKXkkx.     ;cl,   
                                                                 .           .                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0108
This is Dollars on the Margins
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                            .........................':ccclccc:,'.................                  
         ............................................;coodxxoc:::cc;,...............................
.....................................................;:oooooc;:ccc:ccllc,...........................
..........''''.''''.'''''''''''''''''''''''''..',,,;;::lloloocc,l,,,''..............................
'''.'''''''''''',,,,',,,,'',,,''''''''''''''';clodddddolc;;coo:;c...................................
,,,',,,,,',,,,,',,,,,',,,,,',,,,,',,,,''',,'';;,:xkkkkkdlc:;cc;;c''''...............................
,,,,,,;;;,;;;;;,,;;;;,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,:;'..cxkkxddollc:;,:''''''''''.........................
;;;,;;;;;,,;;;;;,;;;;;;,;;;;;,,;;;;,,,,;;:;::c,,''';cclooolcc:;;,'''''''''''''''.'''................
;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;,,;;;;:loool:c;;,,,;;,c:c,,''''''''''''''''''''''''''..'''............
:::;::::::;::::::;::::::;;;;;;;;;;;;:cdkOkko;'',;,;::;c,,,,,''''''''''''''''''''''''''...'.'........
::;;::::::;:::::::;::::::;::::;;;;;;:::ckkkkkdc;;;;,,:c,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''...........
:c;:cccccc;cccccc:;:::::::;:::::::;;::c;cddoxdololc:;;:''..............................''''''''''...
cc;ccccccc:cccccccc:ccccc:::ollllollo:c;c::olc::;;,'...                          ...........'''.....
cc:cccccccc:ccccccc:ccccccc:dk:::lodxolccc;.                                         .........'''''.
cc:ccclllll:lllllllc:ccccccc:xx:::lodddc:c;'                                             ..........'
ll:llllllll:llllllll:llllcccc:kd::ccccc::;;,                                                ........
lc:llllllll:lllllllll:lllccccc:ko;c:oc:;;,',..                                                ......
ocloooooool:lllllllll:llllllllccOlllllccc::;'...........................................  ..........
l:llllooooolcoooooooolcoollllccc:c::;:::::;;:;;;;,,,'''',,,,,,'','''''......''''....................
ocoooooooooocooooollll:llllollllc:lcccccccc:::::::;;;;;;;;;;;;;;,,;,,,,,''''''''',,''''''''''''''''.
ocoooodddddo:llllooooolcoooooolllccllllc::::;ccccccc:::;::::::;;;;,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,','''''''....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
2/4 (39 POSTS)
>>>