I like it. What is it?
C:/TAG/Sports/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0244
This is Forgotten
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c:;;,,,'''...:l:,,'''....                                                          . .. ..          
::;,,,'''''..,'.......                                                                 .            
:;;,'''''''...''...                                                                                 
:;,,'''''''''''';cc'.                                                                               
:;,''...'''''''.,loc.                                                                               
::;;,,'''''''''',loc.              .                                                              ..
cc::;;;;;;;;;;;;;llc,.             ...                                                           .''
llcccccccc:::::::ll;'..            .'..                                                        ..'''
lllllllllllllllllodl:;'...      ....,'.                                                       ...'',
ooooooooooooooodloooc::;'......',;;;c'......    ......   .     . .......  .......  .... ...     ...'
ooooooooodooddddoodo::;'''..:,;;::llc'' ..  .  .. ..  .  ..    . .    ..  .  ....  .  ... .       ..
ooooooooododddddoodoo:,:,:;,;.,'c:olc;... '.'. . .. . .    . .     . .    . ....   . . .. .        .
ooooooooodooooddooxodlcl:c,.,...;lxoc;.... .'..'... . .    . .     . .    .  ..'   . '. , .         
ooooooooododdddooodccclc;:..' ..;lxdc,. ... ...'..'.. .    . .     . .    . .....  . ...  .         
ooooooooododollllc::...::'. . ..oodo;..    .. ..'......    . .     . .    .     .  . . .  .         
oooooollcllccc::;,...  .;..  ..ododl,. .... .    ......              .     .    .    .  ..          
lllllc:;;,,,,,,'..      .'.   :o;:ol,.           .......                                            
ccc::,'....'''... .'.'' .;,:;;oocoddl.','''.,'.,,,','';. ,.,'. '.'..,'.';,''''..,,                  
;;,,'..........   ''.., ,,''c;;::colc..,,.'....'''.'' ' .,,''. ,,''.''..,''.''..,'                  
.'''...   ....              .,'....;'.                                                              
......    ...                .....  ..                                                              
.....                            ....                                                               
.....                            ..''.                                                              
 ...                              ..',.                                                             
                                   ..'..                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0203
This is MLB’s Essential Secret Sauce
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      .....''''...  ...;clooc;''..'',;cloooolcc:::cccccllllcc::;;:cllooooodddoollccc
                       ......''''....';clol:;'...'',;:lloollc::::cccclllllc::;;;;:clllooooooolllc::;
                       ........',,,',;cllc;,....',;;:cllllcc::::cccccllllc:;,,,;;:cclllllllccc:;;,,'
                        ........',;;:ccc:,'....',;::cclccc:::::::ccccccc:;;,'',,;::::::::::;;,,''...
                          ........';;::;'....',;::ccccc::::::::::::cc::;,,''''',,;;;;;;;,,,,'''.....
                               ...';:c:;'..'',;;,,''''',,,::cc:;;;::;;;,'....''',,,,,,,,,,,''''.....
                              .....',;;;;,,,'........',;;:coccodoc;;;,,'....'''',,,,,,,,,,,,,,''....
                                .....',,,.. ......',;:clloddxxxxolo::,''...'',,,,,,,;;;;;;,,,,,'''..
                            ..    ......      .....,''::ccl:oclcldoxkc'...'',,;;;;;;;::::;;;;;,,,,,'
                                     .......  ....'.,.:;::c:o:klkkO00Oo''',,;;;;:::::ccccccc::;;;;;;
              ..        .....         ..........',;;c;oldlxdkxO00000000o,,;;;::ccccllooooolllccccc:c
              ...       ...           ........',,',,';,;;cllxkO000K00K0O:;::cclloooddxxdddoolllccccc
             .....   .......           ...... ....;',';,l:cclloxx0KK0000occloodddxxxkkkxxddoollcclll
            ..''''. ........ .    ..   ......',',,;:::c;:loddx00O000KKK0:;cldxxxxxkkkkxxdddollcclllo
             .',;;,. .......    .....  ......'',::cccoldlxxkkOOOOO00KK0Ollooxxxkkkkkkkxxdooolllllloo
             ..,;::;. ......    ...'..  ........,.,.:,:c;:clclllodkOO0Ooodddxxkkkkkkkkxdoolllllllloo
              ..,;:::.           ....   .......,'',;,::lc:d:o::oloooddc:lllxxkkkkkkkkxdoollllllllloo
               ..';:cc.                    ..',;;::ccllodddddoc,..',;;:;:cdxxkkkkOOOkxdolllllllloood
               ...';:cc.                     ...''';::ccl:;'.   ...,;:lc:oxxxkkkkOOOkxollllllloooood
                ...',:c'                       ..''...,'..     .'',;:cccoxxxkkkkkkkkxdollllllloooodd
                 ....';:.                     .';:cc.        ..,::cllcldxxxkkkkkkkkxdolllllloooooddd
                  ....',;.                  ..'clol'        ..,,,;:cloxxxkkkkkkkkkxdolcccllooooodddx
                   .....,,.                .',;clc;.       ..,,,,;lodxxxkkkkkkkkkxdolcccclooooodddxx
                    .....','.             ..',;:::;      ...';;;codddxxxkkkkkkkkxdolcccclloooooddxxx
                     ....'',,.           ...',;cc:,   ...',;;:cloddddxxxkkkkxxxxxdolcccllooooodddxxk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0166
This is the secret that built the Spurs' dynasty
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;:cddollddxl,';.  ......                    llkkc;:;'  0d;o,d.kKXXNl'..''''''',,,;ckXNWWWWWNNXXNW0d
clldkxxkkkko.'.                              ;;xOkkkkd:kK0OldOkdkKXNXo'....''''',,,;oXNWNNNXKOOO0XKx
ddkK0kxkkkdl:                             .cx0KXXXXKXXXK00K00OOOOKNWWNd'......'''',,oKWWNKOOkkkkO0XO
00KX0Okkxl:c.          ..   ..           ,OKK000O00KXXK000KKOOOOOKNWWNXk,........',oOOK0OOOkkkxkxxkk
MMMMWNKkc''.          ': . .,..          .kOkxxddxOOKXNNXKK0OOOOOKNWMWXXO:.......'cdkO00Okkxxxxk0KXN
WWWX0O00xl.         .::....;'.           'kkkdoooooxkO00KK00OO0OO0XNMMWXNNl'......,:ok0K0kxkO0KXNNNW
0doodxkkOOOxc'     .'';c,..              ,docccllllddoc;ck00000000XNWNKo,';:,......',:ok0K0KNNWNNNWW
loddxxxkkkkOOOOo;.    ...                 'o::loolloolc,cdk0000OOOkxocc,clddoc,.......'clx0KNWWNWWWW
oddxxxxxxxkkOOOkkOOxl,                    oolldolc:lol;ldook0OOxocccclc:ldddolc;'........;ldOKXXXXXX
dooddxxxxxkkOOOxdxkKWWXd.              ...:;::lllcclldkkxlokx.,ccccccolcloc,.,cooc,........,lxOKNNWK
olccloodddxxkkkxdodxOKNX0c            .;;;;:c;::llcllddl:cxk, .;lccccllllc;,:dxkkkkd:........;:xKKNX
ol:;;::ccclloolololodxkOkkl          .;;;:cc, ,ollc:c;',lxko ...ccccccc:,,,':xkOOOOOOxl,........ .,,
cc:,,,',,,,;::,,;::looodxkk:         ,;;:lll.  ';c:;'';ldkk,....clccccc:;'.;lkkOOOOOOOOkxl;...  .',o
lllcc;,''..'''''';;;;codxxkxd       .;,;cll.     ''.';c:ldx... ..l:::;'.  .cokOOOOOOOOkkkkOd,. ..,lO
lllooolc;'.........,,;:lodxkK,     .;;;:lc.      ...',olokk... ...Oo       cokkkOOOOOkkkkkOOOkkdllkO
lcccloool:..........';:clodxk:    .;,,;c: .      ...''xdckk......lKl       clxkkkkkkkkkkkkkkOXWNNK00
:oc;;::cc;.. ........',;:lodxccc::;;,,;, .d      ..''.Okldk..    k0:       coxkkkkkkkkkkkkkkKNNXK000
;ckx:',,'.    .......';::lodd:ccc:;;,;.  dk     ...'.'Ox:cx'.    00;       :lxkkkkkkkkkkkkk0XKKK0000
;:clxx:..     ......,:cllloxdlccc::::.  oXK,   ...'...Od;;o,.   .K0;       :dkkkkkkkkkkkkO0O0OOkO0OO
;;::lc.       ..'...;cllodddl,,;:c;'   .kkOx. ...... .Oxc;l'    .K0;       :dkO0OOkkkkkkkOX00OkkOOOO
,;;;c..       ..''..,::loxkxxc..'      .XXXX;...      kocdk.     x0:       ;dkOOOOkkkxkkkkKKxkkOOOkk
d0Kk'       . ..'''..'';lxOXWN,         KXKx,..       kc.xl      lKl       ,odkkxxkkxxxOOkOOxkOOOkkx
oKX0,      .....',,,,;lkKNWWWMN,       .l:'..         kl.o.      ;Kx       ,odOOOkxxxkxxKWWOxkOOkkkx
;xOOc      ';;;odxxxxxxkOKXNNWWX..,;,....             ko ....  .'.Ox       'ookkxxxxx0XOOKWKkOOOkkkk
.;ll'     .,:c:oddxdddooxk0KXNWWOxk0O'                ko  .ll,''..kO.      .llkkxxkkxkXNXXNNOOOOkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0093
This is Baseball Card Vandals
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKdcccOKXXcccd00OcccOx:ccOK0c:c:::::::cOd:c:clddkO0k:::kXXXO:cckxcc:::::ccccxOcc:ccccccKccccodkO0XX
000dcclXXXKcccxK0xcccK0cccx00dc:::::::::kd:ccOO00OOOk::ckK0Oo::cko::lkkO00ccco0cccloodxxKO00KXXXKXXX
KKKdcccxddlccd000lccdXXo::cOOOOkkkkkx:::xd:::kkkxddxk::::::::::lkc::d00KKKkxkOKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K00dccccccccccx0O:::dkxo:::xOllcxOOOd:::kx::::::::cxk:::cccclox0Oxkk0KKKKKKKKXXKXXXXXXXXXXXKKXXXXXXX
KKKdcccO0KKoccl0d::::::::::lOc::ccc::::lOxc:cc:clloO0xOO00KK00OO0KKKKKKKKxkKKkl:OKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
0K0d::cXXXKoc:cOc::codxxo:::kxcccccccox00OxkOO0KKKKKKKKKxl:'. .':0KKKKKXKXKd. 'dKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKdcccdolc:::ox:::xO000OllokK0kkOOKK0000Okxddolllld0Kk,..    ...oxOKkxxlocdk0KXX00XXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKxccccccc:coOdoddO00KKKK00K0Okxxdollok0occcccccccccc'......... .:Od,;dodOOdOKKKKXkkkKXXXXXXXXXXXXX
KK0xodddxxkkOOOOO00OkxxdKKKKOcccccc:c:cc0dccckO00xc::d'.. . .....,,cdx0lcdkOd,':o'     .:d0XXXXXXXXX
K00OOOOkxxdddkO0KKo::cccxKKKOcccoxkOocccOdcclXXXX0:::xo.      .  .;d0KKX0.                 kXXKKKXKK
0000xlc:::c::ck000cccoccc0KKOccckXXXkcccOdcclXXXX0cccx0k'..',.    'lO00KX,     okdoko''     dKKKKXXX
KK0xccclodocccx0KxcclKcccxKK0ccck00OoccdKdcccXXXX0cc:xk:.':....   ,k000KXk   .':c.':Ox   .  cKKKKXXX
KKKl::l0000dxkO00lccxXxccc0K0cccccccccdOKxcccXKKOo::cOkc'..'. .. .xKK000KX.  :;clooxkxl..  .OKXXXXXX
KK0cc:oOO00KK00Ox::cKXKcccdK0:ccclloc:ccKxccccccc:::o00xlc:.,oxoxx0K00000Kc .cllxxOOcdl,.  cXXXXXXXK
0OOc::oOOOOOkxxOl::cllcc:c:k0c::d0O0xccc0kccccclloxO00000KKKKKOdldKKK000KKd,;:xokkkxkdc'. ;0XXXXX000
Okkc::lOOOOc::lO:::cloodcc:o0c::d000OoddK0kO0000000K000O0K0o;'''. .cloodkxXWMMMMMWWMMMMWd,dXXXKK0000
OOOl::coooc:::dd::c00OOOdllo0dxkOKKXXXXXXXXXXKx::,.kO0O0Kc;;:'';.c;'..;xNNNWMNOMWMMN0KMMkXOxXKKKK000
kkOx::cc:::ccx0oodkK000O00000KKXXXK..XKd0XXXl.;k0000OOO0o'..''';.....'KXXNWMWl0NdldxKMMMO N0o00000K0
kkOOkdddxxk0KKKKK000000ckKKXXXXXXXo. dK.cXXKKOdlllloO00k..::,.      '..kNWW0.,',o0MMMMMWK XNol00KKKK
k0K0000000dO0Kd.dKoc0KK,l: lddddd0.lc.K;.K0000OoO0Oc x0O..:,         .,.'xl..'ckKWMMMMMWO XN .cKKKKK
OKKXK0000x x0' ,.Kc .OX::0 oXXKX:  cc co O0kl:,.:c::xOOOoc'.       ..;ld:xk,cOkcc:d0WMMN; WM,X.xKKKK
0KKKO.l00o.00 c0.lk l.ol'X,'KOl;: ;KKo.x..;:dOOOOOOOOOO0OO0xo,.';o0KKKKXkcx0c;KWMW0OO0Mx. KM,O lKKKK
KK00K0.c0,,x, coc.0.:K:. Kc.co0XKKKKK0KK00OOOOOOOOOOOOO000000KXXKKKKKKKKX0cOWWO0MMMMMWONMNWX;: xKKKK
KKKKKXK,, lO.;KKK';kdKKOoKKXKXXXXXXXK0KKK0OOOO0K00KKK000000KKXK0Okkxxxdx0lx0WMMMMMMWMOOWXWMN.'OKKK00
KKKKXXXK. dO:k0KKk.0XXXXXXXXXXXXXXXXKO00KOOO000O0KKK00000K0kdlcccccccccoocxWWWMMMMMMMXcoNWMMd;xOKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (4 POSTS)