I like it. What is it?
C:/TAG/Technology/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0245
This is Tyler Hobbs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;,'''',;,'.,,;ooddONNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNX00KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXx...kNNNNNXN0KXKXNk;c;,;;,,
:;,''''''''''''';ldxxONNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNX0kxodddxxkOXNNNNNNNNNNNNNNNNO'..,ONNNNXNOKXKNNl;;;,,,,:
lc:;,'''''''...''',;dO0KKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKOkddoooxOXNNNNNNNNNNNNNNl...'ONNNNNK0XONX;,,;,,,',
oc::::;;,,,,'''''.''';lx0KKKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OOkO0XNNNNNNNNNNN0''..,KNNNNX0XONk;;,,,,'.'
dlc:;;:::::::::;;;;,,,',:dxkO0KKKKKKKKK00OOKNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNN:'''':XNNNNKKONl,;;;,.'..
Okxddolcc:::::::::;,,''....'..,cd0KKKKKKKK0O0XXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNk'''..xNNNXKKKK;;;;,'...'
kkdddddddddddoolllllcccc:::cxkoc,';lk0KKKKKKKK0kxk0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX,....,XNNK00Xx,;;,'...',
kddddddddddddddddddddddddddddONNXKkoc;:dOKKKKKKKKOdloxOKNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNd'''..xNNk0ONc,,,'...';l
ddddddddddddddddddddddddddodddxXNNNNNNKkdodx0KKKKKK0kollok0XNNNNNNXXXNNNNNNXK,'''.cNNd0O0;,,'...'ccl
xddddddddddddddddddddddddddddddddxkO0KXNNNNKOO00KKKKKKOxllloxKNNKXXXNNNNNNNNNl'''',NXc0Od,,'...,kKxd
xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxO0XNNNNNXKKKKKK0kollloOKKKXXNNNNNNNN0'.'''K0lO0;,,...:0Odoo
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddk0XNNNXXXKKKKKOxlllo0KKKXNNNNNNNN:'...OkdOx,;'.'l0xooox
dddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddxOKNNNNNXKKKK0kolxKKKKXNNNNNNNk''''OoxO:,;.'x0doodOX
dddddddddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddddOKNNNNNXKO0KOxKKKKKXNNNNNNN;'..kcxx,:''xOoldOXX0
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddx0XNNNNXkoxOKKKKKKXNNNNNNx'''xlO:;:'xkooxKXkkc
xddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddOXNNNNXdcoKKKKKKXNNNNNX,';dod;c,xxoxKXkdl;:
ddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd0NNXXX0lOKKKKKKNNNNNNo'llk:c:xxx0KOxl;;od
xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxKNNXN0oKKKKKKXNXNNNK'dod:ldkkX0ko:;;;;:
dddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddd0Oxddddddddddddddd0NXNN0OKKKKKKXXXXXNlxk:ld0k0Oxc;;;:lxO
xdddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddOXX0xdddddddddddodONNNN0KKKKKKXXXXXXKklcdOxK0d;::cok00k
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkXNNX0kdddddddddddONNNXKKKKKKXXXXXXKx:dOx0Ol::lxkOOxox
kxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddKNNNNX0kdddddddodKNNNKKKKKKNNNNXXK:okx0k:cdkk0kox00K
K0KKOkddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd0NNNNNNX0kddddddxNNNK0KKKKNNNNNXllkkOk;cOOOOdk0KKKK
NNXXXNNKOxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkXNNNNNNNNKkdddd0NNX0KKKXNNNNXO:xkOx:lO0OxO0KKKKKK
XNNNXKXNNNXOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoxNNNNNNNNNNXOddkNNNKKKKXNNNNKolkkk::OK0dKKKKKKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0243
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  .... . .............'...'''.'.............''.'''.''''''''''......................,'''..,,;;;'..'''
 ........................'''..............'''...'''..'.....................        ..'......,;;;,'..
..........................................'''''''','''''........'.........          ..........',;;;,
.....;kxo....xkk;...;oxkkdxkk;........''''.'''.....'.'......''.''.......               ..:00d;...',;
.....cMMMXc..WMMc.:XMMX0MMMM0....'.'.''.''''..................''..',,...             ..l0XXXKK0d;...
.....lMMMMM0:WMMc;WMMc;KMWNMMx................................,..'...',c:          ..cKWWWXXXNNX0kc'
.....lMMWdWMMMMMc:MMMkMM0,0MMO...............................'......''c;.         .:0WWWWWNXNKNWN0kx
.....cMMW.,kMMMMc.xMMMMXxKMMK'.........;.. .............',;;:;,,,'..'Ok.        ..ONNWNNNNNNWNNNWWWK
.....cXXK...,0XX:,xXXKXXX0x:.......    .'  ......... ....';c0KNWN00KKx.....     ..;dKNNNNWWNNNNWWWNX
.......':cc:'...''';:c:,....;;;....';;..';'';:;'..... ..':oxXNWXdoX0o:'.;......  ...'o0XNWWWNWWWWNWW
.....,0MMMMMMK'.,kNMMMMMNx'oMMW.;;cMMMcdkXNMMMMMNk' .'xNMMMMMMWl,;WMMl;lo,',''.........:kKXNNNNNWWWW
..   dMMWocco,.:WMMd,.;xkl,oMMWldldMMM,,NMMKc;;cWMW;.NMMd;;;dMMN,.NMMxc:oc;;.,''''.......,d0XNWWMMMW
     .kNMMMMNk,xMMK.. .',,,lMMMMMMMMMMdkMMWlool,OMMkoMMX..'..KMMx.WMMxc;:;'c..;,,,','......,oXNMMMWW
,... .kxddOMMMOlWMMd'.'oOo;oMMW;c,,MMMxdNMMKdllxMMW:,NMMk:,:xMMWc,WMMx:cclcccccclc:,;lc;'.....cxXNWN
c,,.;0WMMMMMMKc:cONMMMMMNx:dMMW.,clMMMxookXMMMMMWk,..,xNMMMMMXkdc:NMMMMMMM0''',;;cccloc:;,......':,.
c,::cccloddlc;;c::;:ooc,. ..,......;llccc:;cclc;..'.'',;,;:c:;'',,;:;';looolclll',...;l;'..'........
':cccxNNXocccNNNdcONNNNNNXk:XXK...'KWWdcNWNNWNNN.cNNNNNNXO:',:xKNWNKxcc;:clodxko:o:..,;,,::.''......
ccccckMMMM0lcWMMxcKMMXkkkd: xMMk.,kMM0;OMMWooool.;MMMxdkMMN,'WMMOloOkc':;:ldodolc;l..,,,,,,;::lll;,'
llllokMMMMMWOWMMxc0MMWNNN0.  0MMc,MMX::lMMMXXXX:.:MMMookMMW'.KMMMNKkl,;,ccoxxkll;:c;.,,,,,,,''',;;,,
clllldMMWxXMMMMMxlKMMXkooc.  .NMNKMW;..lMMWllll'.:MMMXWMMN''.,lldkNMMX;c:;lccdoc:;c..,,,,,,,,,',,,,,
ccc;,dMMWookNMMMxlKMMWXKKKk...,WMMW:...lMMMK0KKK,:MMM..0MMO;lWMWK0NMM0..'::::::::;.',',,,,,,,,,,,,;,
.'.,:d0KKxxddOOklcx0Oxdddxo....:xdc....;dddddddx',dxd...k0Oxcoddkkkd:.........   ...,,,,,,,',,,,,,,,
       .........'''...............................................'.....''...'''...';,;,,,,;;;;,,;,,
   ..........................................................''.'...'....''''''''',:,,,,,,,,,,;:;;,,
      ...   .... ...........................................................'.',',,l,,,,,,,,,;;,,',,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0236
This is Yoto
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dddookWWWWWWWWWWWWXddddddddddddddddddddddddddollcccllO00K00KKOOxddddddddxKKKKKKKKKXK000Oxddddddddddd
dddo:lkNWWWWWWWWWWWXkddddddddddddddddddddddddolllllllOOKKKK0KOkxddddddddddxkO0KKK00OOkkOOxdddddddddd
ddddlcclONWWWWWWWWWWW0dddddddddddddddddddooooolccclllOO0KK00OkkdddddddddoollodddxOOkkkkkOxdddddddddd
dddlcccclo0NWWWNNXK0Oxdddddddddddxdddddddoooolc:;,;:ckOOOOkxddooooooooooolclllodxOkkkkkkOodddddddddd
ooollccllllldxxdolldddddddddddk0KXXK0Okddddddoooollc:cdddoodddddddooooollloollodxOkkkkkkkcoddddddddd
oolccllcllloodddolooooddddddx0KKKKKK0KXK0OkkxdddddddddddddddddddddddddooolllllodkOkkxxxddodddddddddd
ooollcccccllllccclloooodddddddxkO0KxdO0OOkkkOOddddddddddddddxkO0KK0Oddddddddddooodddddddddddddxxdddd
ddddddooooooooooooodddddddddoooooodxxOOkkxxxkOddddddddddxKXWWWWWWWWWNOdddddddddddddddddxkO0KXNNNX0kk
ddddddddddddddddddddddooooocllloooodxkkkxxxxkkddddddddocl0WWWWWWWWWWWWNOdddddddddddddxO0KKkOXNXXXK0K
dddddddddxk000Okxdddddooool::cc:::ooxkkxxxxxxkdddddddddlllo0WWWWWWWWWWWWXxddddddddddoloodoccO00O0000
dddddddx0KXXXXXXXK0kdddddooollcllll::dkxxddddoddddddddollllldKWWWWWWWWWNXOdddddddddolllllcllk00KKK0K
dddddk0XXXXXXXXXXXKKdldddddddddooolllooooooodddddddddollllllllx0KXK0Oxdddddddddddddollllllllk0KK0XKK
dddkKXXXXXXXXXXXK0kkxxxdddddddddddddddddddddddddooooolllllllllloddooolooooddddoooooollccllllO00KXKK0
dddk0KXXXXXXXXKOkkkxxO0OdddddddddddddxxkOOxddddddooollcccllllloooooollloooooooooooolc:;;;cclO00000OO
ddooocldkO00OOkkkkxxxxkOddddddddldO000KXNNNNK0Oxddddoooolllccllllllllooooodddddddooooolc:;,;lxkxddod
ooooll:;;:cloxkxxxxxxxkddddddddollldxkOKK0O0NWNNKkddddddddddddddddddddddddxxxddddddddddddddddddddddd
oollc:;,'';:cldxxxxxxxoooddddddolldddoloOkld0K0OOOkdddddddddddddddddxkO0KXNNNXkddddddddddddddddddddd
dooollcc:;;,;:cloddooooodddddddoldxddddloOkkkkkkkkOkddddddddddddddOXNNNNNNNXddXKxddddddddddddddddddk
dddddddoooooooooooooddddddoooooolodxxdxookkkkkkkxkkxddddddddddllllld0XNNNNNNXKK0OddddddddddddddddkKX
dddddddddddddddddddddddddooooollllodxxxookkxxxxxxkddddddddddddllllllodO0000O00OOkddddddddddddddOKXXX
ddddddddddddddxOOOkxddddddooooolcccllllookkxxdollooooooddooooollllccloxkOOOOOOOOxdddddddddddddOXXXXX
ddddddddddddk0KKKXXXK0OkxddddooooollccccclccccllooooooooooooolllccccloxkOOkxxdoxlcodddddddddddddxk0K
ddddddddddxkKKKKKKKKKKXKK0OkkxdddddddoooooooddddddddddddooooollccccclccokkkOOkkxooooddddooooooooc::c
dddddddddddddkO0KKKKK0OOkkkOO0ddddddddddddddddddddddddddddddooooollcc::lxxddoooddddddddoooooollcc:;;
ddddddddddollldxdxkkk0Okkkkkk0xddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooooodddddddddddddddooooollc:;'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0226
This is One Nation, Tracked
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ....                                                                               
                                      .         . .        .  .     .                               
                                         .      ..'  ..       ..                                    
                                  .  ..       .' .;. '..  .' .;.  .           .                     
                                  .  ..  . . .., ';' ;'. '';..;,. .          .                      
                      .   ..  .  ... ... ''. .,; ,:, :', .':..''...    . ..  ..           .         
                       .       . ...... .;,'.',: ,:;.:,,',,;'.....'. ..  '.. ..      .     .    .   
.....    .     .      .  ... ... .....''.''. ... ... .....''''',,,,' ..'.... .....  . .  ..      .  
        .    ..       .. . . . . .''.... ..'..,. ;.; .,... ....',;:, '',.'....'.. .... ... ...... . 
........ .... ..     .............'. .;,;::;'.l;.c'c.;c.;';,.... :c:.','.'....'...  ...  ...    ....
   ..   . .  ....................,,,;cl;;c:c;;,:.;;;.:;;,:,;;';.'cc:';;.';''.''.................... 
.................   ..,'.'''.'''',,,''''.'.......................,::',''',''''''....................
...'.....''..........',,',,,',:,'.......  '  '  ..  .  '  .  . .   .,,.''',,''''''...'....'.. ......
.''''...',,'.,,::',.,:;;:c:;,;,,;..'.; ,..;. :. .. .. .; .;..; , ...;,;:,,,;,,;,,,'.','...''........
',:;;''';::,;:c:;cc::cllclllclllcl;:.:.l.cc:.:,.,'.c' c: ;;..: ;.;.;lc;;;:,;;;;;,''',,,''',''.''''..
c:;ccc:cclcccclcc;c:cloololololllo;c,:;c;c;;,l:;;,.',;.'';;'';.,,,'llll::,::,,;;,',,;,,;,',,'',,,'';
lllllccllllccllllccccooooolooolll:cllc,::;::;'.........',:,',,;;lc,;c:,ccc;::cc:;;,,;c::;::;,;;,,;:;
lllllccllll;;,',':clc::cc::c::',;,',,..........'',.''.'... ... .'..,;,;::':::;,:::;',;,'';;:;;'';;cc
...'''.,..'''.''.'''....'....'..'..   .   ................... .  ..... ..........''.,''''''''..','''
  .   . .... .  . .  . ........... ..  ........ . . .......... ..    ....  .....  ... .. .... .. ...
.. ........'..'.'....   .   .   .   '   '   ,   ,   '   .   '   .   .   .  .   ....,'',',,,,','..'''
..;....',. ';,'..c,,,.  '.  '.  '   :   :   ,   ;   ;   ;   ,   ,. ..  ..  ..  '',;'..,;c'.;:,.'.,;'
.'..''.,'''';'''''':;'  ,   ,   ,. .;  .,  .;   :   ;   ,   ,.  ;.  ,   ,  .,  .,.,c;'':,;,,;;;:..'c
.......'. ..'.  .''',,  ,   ;   ;  .,  .,  .; . c   : . ;.  '.  ,.  .   '   '  ,. .,'..,c, .'::,..',
c.  cll;. 'c:: .cl:c,....   .  ..  ',  ';   .  .,   ,.  '.  ;.  '' .l   ;   ,. .cc,'. .,.. .....;cc;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0225
This is the Age of Instagram Face
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''''''''''''''''''..............':cccccccccccccc::;;;,,,'''''''..............'''.        ...........
''''''''''''''''''............';cccccccccccccccc:::;;,,,'''''''.........''''''''.       ............
''''''''''''''''''...........;cccccccc:::;;;,,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''.........      .............
'''''''''''''''''''.........:cccc::::::::::::::;;,''.',,,,,,'''''''''''......'''.      .............
'''''''''''''''''''........;::::::cccccccccccccc:::::;;;;;;,,,,,''''.'''''''''''.     ..............
'''''''''''''''''''........::::::::cccccc:::::::cc:::::::;;;;;,,,,,'''''',,,.....      .............
''''''''''''''''''''.......;::::::;;,'';::;'..',::;;::::::::;;;;;;,,,,,,... .:ol'       ............
'''''''''''''''''.''.......'::::::;,;ldxxd:,..':oxxl;:::::::::::::;;;;;,;'..,cl:,'       ...........
'''''''''''''''''..'........;:::::::::::cllc::cloolcccccc::::::::::::::::;;;;;;;;;,       ..........
'''''''''''''''.............'::::::::::::::::::::::ccccccccccccccccc:::::::::::::::.       .........
''''''''''''''...............;:::::::::::::::::::::::cccccccccccccclc:cc:::::::::::;         .......
'''''''''''''.................::::::::::;;;;;;::::::::ccccccccccccclocccccccc::::::;          ......
''''''''''''..................c:::::::::;;;;;;::::::::::ccccccccccccllccccccccccccc.          ......
'''''''''''........'..........cc::::::::;;;;;;::::::::::cccccccccccllolccccccccccc:            .....
''''''''''........'..........,ccccc:::::::;;;;::::::::ccccccccc:::cclllccccccccccc'            .....
'''''''''.......'''..........ccccccc::::::;;;;::::::cccccccccc;,',;::cccccccccccc:             .....
'''''''........'''..........:::cccc:::::::;;;;;::::cccclllccccccc::cccccccccccccc.             .....
''''''.......'''...........;:::::::::::::;;;;;;;::cccccccccccccccccccccccccccccc,             ......
'''''.......'''..........,;;;;::::::::;;;;;;;;;;:::ccccccc:::;,,;;:::;,';cccccc:.             ......
''''......''''...........;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,;;;::::::::;'...',;:cclc:,.:cccc:.             .......
'''......''''..............,;;;;;;;,,,,,,,,,,,,;;;;::::;.....',;::cc:;'..:cc::'             ........
''.....''''..........'.......',,,,,,''''''''',,,,;;;;;;;,....,:lodlc;'..'::::,             .........
'......'''.........'''''........''''''''.''''''',,,;;;;,,,,,'',:clc;'..,:::;,             ..........
......'''.........''''''''..................''''',,,,;,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;,              ..........
......''.........'''''''''''.................''''',,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;,.             ...........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0213
This is Swipe Night
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                    .  ....... .....,,                              
                                    ......., '.',.;.c.., ..  ;., ....                               
                            ......'., ,., .;,..;.: .;.; .;, .'; .,                                  
                           ,..;, '.;..;,..';'.;.:..:.,..:;..,'. ..:                  ........       
                          ''.,....., ;;.l.:,.;.,;.:'',..''''., '...         ....................    
           ....        ....,..''  ,..c.:'':.;..c.;;.;.';....;..'           .........................
         .........    ......;..;.., ,.,, ..,..c.'c';'':....;....;.       ...........................
         ...........   .,'';;.',.,.  ,'.  ,. ,,.c.,;,;.....,''...  ............'''..................
         ............  .,..,',,..;..'.'.... .: ,,...''''..''',,.';,.. ..,.......'''.................
.         ............  .............. .... : .; '.....,..,.',..,..;..,   ...............  .........
..         ............     ......,..,.. , ,. : '. ,;..' ,..,, .. .. ,.     ...........             
.. .....    ..........           .. .,, '.., ,... '''.. .. .. .' .' ..          ....                
     ................           .' ..:... ; ., ' .:. '..' .,. '  ' .'                               
          ...                   ' .;...' ,. : '. ,, .' , .,' .. .. ' ';,                            
                               ...,'  '.., ;... ,,.., '..,,..' .,.'. ;';.  ..                       
                              .' ''. ...:.', ,...... .'......  ..        ......                     
                              ,....... .'.'   ...                          .....                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0174
This is Unraveling the JPEG
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''''''''''...............,cdkkkkxddoodxxxdol:,'.........  ............'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;,
'''''''''''...............,lxkOOkkxdddxxkkxxoc;,.........   ..........''',,,,,,,,,,,,,,,,,',,''',,,,
'''''''''''...............,lkO00KKKKKXXNNNWWWWNNNXXXK0Oxoc;'''.......'''',,,,,,,,,,,,,;;;;;;,,,,,,''
'''''''''''..........';:lok0KXNNNWWWWWWWMMMWWWMMMMMMMMMMMMMWNKko:;;,,,,,''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''.....''',;:::loodkkOOKXXXXNNNWWWX0XWMMMMMWKxk0KKK0K0dNOdc:::::;,'''''''''...''''',,,,,,;,
''''''''''''''.'..';'.',,,,,'',;::cdk0KXXXNWXkOKxool;:,,clcoolc'''';,'';lllc;;,,,,;::;;;;;;,,,,,;;;;
''''''',,;;,,,...';'.',.',...','...';:codO0000:...';,,..;c:c;:c...... ...',:;clcodol;:d;;;',,,,,;;;;
,,,,,'...''..''.''...'..'........''..'::::ld:. ..........,:c,;. . .. .. .........';okKNXNNXOKKkxkkkx
cc;,''................'''''.......''',,'....,;;'....       .;l;..  ..   .. ......:kldOkKXNNWWWWWK0O0
lllcc:;,................................   cddc:;;;.;'...     .'.  ..   ..... .....;l0XXNNWWMWWWNXKO
lllcllllcc:,'..       ...............  ..  .',;o:loc;:cc.'.     ... .. ......     .'c00XNWWMMMMMMMWK
ddoolllllllccc:;'...           .     ..'.....'',:ddxkOOc:,..       ..  .... ...   .';ldKKKNNWMMMMMMW
Okkkxdolllccc:::cc:,'....         ..'..... .l::..ccdxkc......         ... ...  ..',;::codkO0KKNNWMMW
KKK0OOkxdoolcccccccc:;,'.....     ',,...  ...;lc.';:;,.,,'...      ..  ... ...:llddoc:cllccoodk00K0K
XXXXKK0OOkxdoolllllc::;,''......'.','..    ..;,ok,'ll;;;;'...           ......;oool;clcooloocoocodkO
XXXKKK000Okkkxxdoollllcc;,'''''',..'..      .,:dxllxd:;:;,'..           ....,llololcooc:::c:oxxodkkx
KK00000OOOOkxxddoollllllc;,,''''...        . ..':xkdl:;;;;,,..            .coooxdoccllc:clc,:looodkx
0KKK000OOOOOkxxddoooooooolcc;;;,,,,'''.......    ............             .,::;codddl:oooc:::ddoodod
KKK0KK000OOOOkkkkOOOO0000000000OOOOOOOkkkkxxxdoolc::;,''.....                  ;dololcllc:clol::lddd
XXXXXK00K0K000K00KKK0000000000000KKKXXXXXXXXXXXKKKK00OOkkxdol:;,,'....         ,..,;',cc;;;,;:cclkkk
XNXK0KKXXXKKKKKXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKK0OOkxolcc:;,'....    ...''',:::okx
KK00KKXKKXKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXKXXXXXXXNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNXXXKKK00Okxdlc:,'.....'ld
00KKKKKKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNWNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNXXXKKKOdol
0000KK0XKKKXKXXXNNNNXXNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXX
O00O00K000KOKXXXXXXKXXXXXXNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0171
This is Mac Menu Bar
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO:.lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,  cWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOl::cdO::c;;:o0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx               '0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO               lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd               dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN                lXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO                .NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX'             :WMMMMKo;:XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0l:cdO0koc:oXMMMKl.  .kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd'    ..,:lllllloxNKc.   'OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:                   c;   :KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk'        .,,,,,,,,,,,.  .dNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0.          .....     .,oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0;    .oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0167
This is how healthy is the internet
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00000000000000000000000000000000000OOOkkkkxkxxxkkkkkkkkkxxxxxxxxxkdxxdxkO000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000OOkkxxxxxdddxdddddddxddddddddddddddddodddoooxk000000000000000000000000
000000000000000000000000000OkxxddddddddoooodoooooooooooooodooooooooooooolllcldO000000000000000000000
0000000000000000000000000kxddddooolloooooooolollllcllccollclllllclllclllcccccccok0000000000000000000
00000000000000000000000Oxdddoooooooolcllllc:lolccclcc;ccc:c:cc:::c:::::::::cc:::cx000000000000000000
0000000000000000000000kdodooooloolclclllcccccc::;;;c:;c;;:::;::;;:;;:;;;:;;:::;::co00000000000000000
000000000000000000000Odooollllllcclccccc:;;cllccdxkkkkkkxkxxdddlcc:,;;;;;;;;::;;;::lk000000000000000
00000000000000000000Odoooolllloccl:ccc:;;;:loodxKXXNNNNNNNWWWWWWX0kdl;,;;;,;;;;;:::co000000000000000
00000000000000000000koollclllc:cl::c::;:;:oxOOKKXXXNNNNNNNNWWWWWWWKkxo,,;;;;;;;;:;::lO00000000000000
00000000000000000000xollollclccc:cc:::::lddddddxkkxxkOKXNWWWWWWWWWNOkd;',,,;;;;;;;clx000000000000000
00000000000000000000dollllllclc:;:c;:;:cccodddl:;,,,,;:cdKNWWWWWWWNOkd;',,,;;;;;::cO0000000000000000
00000000000000000000dlllllllcl:c,::;;;:;:odo;,,''...';;::,dXNWWWWNNkkd,'',,,;;;:ldO00000000000000000
00000000000000000000dllcllcc:lc:;;::;;,,ldd'';.,'',,;::::,.cKNWWWNXkkd,',,,:::ldO0000000000000000000
00000000000000000000dlccoccccc:;;;;;,;,,odo.''.'',;:llc:;::;kXNWNNXkxx,'',;cx00000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKK00xollcccc:::;;;,;;:c;ldx''...'',,,''...,.l0NNNNXkxd,:;odO000000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkllccc:c::::,::;;cdl;oxo'''..........,',x0NNNNKkxxk00000000000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOlccc::c::;;;;;;cx0Oo:oxx:''........',cxOKNNNNKkxk000000000000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0olccc:c::::;;;lxOKKKklcdkkoc;,',;cldkOOKNNWNNKkxkKKKKKKKKKK00000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKklcc:c:;;;;;;;oO0KKXXKOdoodkOOO00000OKNNWWWNN0kxkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKdcc:c:;:;:;,,lO0KKKXXXXXK0OOO000KKNNWWWWNNNN0kxOKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0occc:;;;::,,,;ok0KXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNOxOXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0dc:c:;::;;;,,,,,,,;:cclodxkkO0KXXXNNNNNXX00KXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKxlc:::;;;;;;;,;;;,;;;,;,;,,,,,,;::cloOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKxoc;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;coOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXKdc::;::;;::;;:;;:;,;;;,,,;;,;:OKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0161
This is IBM Design Language
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
              .      .   .   .          .   .          .   .          .   .      .   .              
            ;xxxxxxxdddddddolllllllccccccc:;;;;;;;''''''''......................                    
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            lXXXXXXXKKKKKKKOkkkkkkkdddddddolllllll;;;;;;;,,,,,,,,......................             
            ......................................                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4 (36 POSTS)
>>>